I bevegelse og uten grenser!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I bevegelse og uten grenser!"

Transkript

1 I bevegelse og uten grenser!

2 Stamina HOT Helse og Trening 2

3 Om oss Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS, NIMI, HMS kontoret og Friskhuset Landsdekkende helseaktør med 40 bedriftshelsekontorer og 55 treningssentre 4500 bedriftskunder og treningssentermedlemmer NIMI (Norges Idrettsmedisinske Institutt) er vår kompetanseoverbygger Markedsledende på bedriftshelsetjeneste Eiet av Herkules Capital 3

4 Agenda Hvem er jeg? Hva er..? Nytteverdien av denne timen En verden av muligheter Helhetsfokus Tilrettelegging for aktivitet for utviklingshemmende Oppsummering 4

5 Nytteverdien av denne timen Øke kunnskap og bevissthet om temaet fysisk aktivitet og trening for utviklingshemmede. Planlegging og undervisningsmetoder Litt om hvordan kroppen fungerer Tips om aktiviteter og øvelser Presentasjonens tittel 5

6 Hva er? Funksjonshemning er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlig for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. WHO:.. en tilstand med stagnert eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som særlig kjennetegnes av svekkede ferdigheter som viser seg i utviklingsperioden. Dette er ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, som kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter. (www.naku.no) Presentasjonens tittel 6

7 Statistikk I 2009 var det registrert personer med psykiskutviklingshemning i Norge (mottakere av sosial- eller helsetjenester), noe som utgjør ca 0,45 % av befolkningen (Sosial- og helsedirektoratet, 2009). Ca personer med utviklingshemning (2007 Store Norske leksikon) Utviklingshemning er blant de hyppigst forekommende kroniske funksjonshemningene i samfunnet, og rammer flest gutter/menn (www.pasienthandboka.no). Presentasjonens tittel 7

8 Utviklingshemmede er først og fremst mennesker i utvikling! Noen vil følge en forsinket normalutvikling, mens andre følger et annerledes utviklingsforløp. Det kan være svikt på enkelte funksjonsområder, mens andre områder har utviklingspotensial. Gruppen er stor og uensartet, og hver enkelt trenger hjelp tilpasset sine behov - utviklingshemmede trenger stimulering, trening og støtte for å utnytte sine ressurser. Presentasjonens tittel 8

9 Fysisk inaktivitet vår tids største helseproblem! Hver femte nordmann er inaktiv. ( , dvs 1 av 5 har ett aktivitetsnivå som er under det som anbefales ) Utviklingshemmede har lettere for overvekt av en rekke risikofaktorer (Lyngdal Kommune) Inaktivitet; manglende motivasjon, vansker med å delta i trening, avhengig av andre, undervurdering av evne til aktivitet, mangel på oppmuntring og støtte. Uklare retningslinjer, mangelfull kompetanse og lite fokus på overvektsproblemer. Manglende kunnskap om sunt kosthold og fysisk aktivitet, og manglende kunnskap om konsekvenser av usunn livsstil. 9

10 Hva er belastning? Kroppen er skapt for bevegelse, ledd og muskler forfaller dersom de ikke får belastning i form av blant annet varierte bevegelser.

11 Helhetsfokus

12 Skape en lærings- og mestringsarena Aktivitetene skal danne grunnlag for samhandling, fellesskapsfølelse og gi utfordringer som gi deltakerne opplevelse av mestring. Som hjelpere tror jeg det er viktig at vi fokuserer på hvilke muligheter som finnes og ikke alle hinder! Presentasjonens tittel 12

13 Motivator og veileder Kjenner aktiviteten og være gode motivator. Mestringsfølelse - dvs at aktiviteten må tilrettelegges slik at den enkelte ut fra egne forutsetninger er i stand til å være delaktig. Gi positive tilbakemeldinger Må man regne med andre oppgaver enn rent sportslige.

14 Planlegging God planlegging, og hensikten er å skape effektivitet og trivsel. Målet med aktiviteten Planer: periodeplan, emneplan og plan for den enkelte aktivitetsøkt. Hvem er dere? På forhånd er det viktig å skaffe mest mulig opplysninger om gruppen, samt rammefaktorene for aktiviteten. 14

15 Periodeplan Si noe om aktivitetsåret Innhold: Beregn nok timer til de forskjellige emnene. Utviklingshemmede trenger lengre tid på å lære, og man bør holde på med den samme aktiviteten i flere uker før man bytter. Skaffe oversikt over når hvilke lokaler er ledig (utleien) starter og når den opphører om våren. 15

16 Periodeplan Når Hovedemner Hva gjør vi? Antall ganger Spesiell aktivitet Uke 1-10 Skiaktiviteter Lek på ski, balanse, teknikk i variert terreng 10 Skirenn på Storelva Uke Ball aktiviteter Lek med ball, ferdighetstest fotball, øvelser/spill 10 VIVIL, fotball Uke Friidrett Løpsteknikk, veksling, kast av liten ball 5 Uke Sommerferie Uke Friidrett Løpsteknikk, veksling, kast av liten ball 4 Valhall, friidrett Uke Vannaktiviteter/ svømming Vannaerobic, teknikk (rygg), merker 10 Svømmestevne Uke

17 Still krav! 1. I størst mulig grad bør vi stille de samme kravene som til funksjonsfriske når det gjelder f. eks oppførsel, oppmøte, gjøre så godt en kan, delta på dugnader o.l. Utøverne bør også få forståelsen av at de er medansvarlig for hvordan treningen skal gå, og det betyr f. eks at alle er med på å hente fram og rydde tilbake. 2. For å stille krav på riktige premisser må vi forsikrer oss om; at informasjon og instruksjon blir hørt og forstått..

18 Tilnærming og forståelse gjennom ulike undervisningsmetoder Oppdagende læring Oppdagende læring kan ha to hensikter: (1) finne forskjellige løsninger og (2) finne riktige løsninger. Fantasi og initiativ stimuleres når man benytter denne metoden, og for å oppnå læring og utvikling må utøverne motiveres ved at de stillers overfor stadig større utfordringer. Metoden gir mulighet for stor aktivitet og mestring. Former for oppdagende læring: (1) Situasjonsbestemt læring; situasjonen underviser. En slik metode krever at du fungerer mindre som tradisjonell instruktør og mer som tilrettelegger/veileder. (2) Oppgavestyrt læring; du som motivator styrere læringen ved å gi oppgaver og stille spørsmål oppgavene kan være åpne (mulighet for mange løsninger) eller lukkede. 18

19 Instruksjon Instruksjon vil si at vi viser og forklarer ferdigheter eller øvelser vi fører utøverne inn i aktiviteten. Metoden kan benyttes når motivator/ veileder kan den riktige teknikken, og både løsningen og veien fram er gitt. Det finnes flere varianter av denne metoden og de mest vanlige er: 1. Manuell instruksjon/baning 2. Følg-meg 3. Vise-prøve 19

20 Aktiviteter 1. Utvikling av fysiske egenskaper 2. Dans og rytmikk 3. Fantasi og dramatisering 4. Kontakt og samarbeid 5. Enkle redskaper 20

21 1. Styrke og utholdenhet Utholdenhet Utholdenhet defineres ofte som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid, og god utholdenhet eller kondisjon vil si at organismen er trent til å skaffe nok energi til det arbeidet som skal utføres. Det finnes to former for utholdenhet; aerob og anaerob Styrke Styrke er den evnen en muskel eller en muskelgruppe har til å utvikle kraft. Hvor stor kraft en muskel klarer å produsere, avhenger av hvordan nervesystemet og muskelen samarbeider, og av størrelsen på muskelen. 21

22 Utholdenhetsaktiviteter Leke, gå- og løpebevegelser med variasjon i tempo og retninger, hinderløyper, stasjonsarbeid, jobbe sammen i par, bruk av småredskaper ( pappesker, erterposer, håndkle) eller dans og rytmikk. Bordmaking card (dagtavle) aktivitetstavle treningstavle. ( f.eks terning med aktivitetskort. Hver kan trekke sitt kort medbestemmelse. Kaste terning og utføre aktivitet) 22

23 Utholdenhet Fotball Racketspill Tjukkasløp Rokkeringer Balansere Rulle Stokkekamp 23

24 Styrketrening Knebøy Utfallssteg Spensthopp Diagonalhev Rygghev Supermann Benkeløft Brystpress med flasker Situp med vridning 24

25 2. Dans og rytmikk Presentasjonens tittel 25

26 3. Dramatisering, eksempel: tivoli 26

27 4.Kontakt og samarbeid 27

28 STJERNE-ORIENTERING 28

29 5. Småredskaper vi tar det vi har 29

30 Oppsummering Hva var nyttigst i dag? Hva skjer videre hos dere? Anbefaler: 30

31 Stamina HOT Takk for oppmerksomheten 31

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n MÅL Denne modulen har som mål å gi deg grunnleggende innsikt i hva som skjuler seg bak begrep som

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening?

Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening? Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening? Artikkelen er rettet mot trenere som har ansvaret for barne- og ungdomstreningen i ulike idrettslag. Hensikten er å gi råd om hvordan den fysiske treningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e

M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e M o d u l 8 B e v e g e l s e s h e m m e d e MÅL Gi deltakerne kunnskap og innsikt i: - idrettsorganisasjoner - sykdommer og diagnoser som gir seg utslag i bevegelseshemminger - hensyn å ta i forbindelse

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Merete Haugen 25.06.14 MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Problemstilling Hvordan forholder barnehagen seg til barn som er fysisk inaktive? Forord Det har vært et hektisk, men samtidig et lærerikt år.

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer