[start forord] Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[start forord] Forord"

Transkript

1 [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode kommentarer, stud.jur. Hedda Strømsodd Hosar, Cecilia Sognnæs og Jens Daniel Vinvand, som har hjulpet til i arbeidet med å systematisere, sile og gjennomgå ca rettsavgjørelser og advokatfullmektig Elisabeth Hartmann, som har gjennomgått manuskriptet og gitt mange gode innspill. En særlig takk må rettes til Leif Petter Madsen og Siv Sandvik, som til min store glede ville skrive denne kommentarutgaven sammen med meg. Leif Petter hadde jeg gleden av å arbeide sammen med i ca. ti år i Wikborg Rein, og vi samarbeidet om mange store og kjente konkursboer der Leif Petter var oppnevnt som bostyrer. I arbeidet med denne boken har jeg hatt stor glede av hans utrolige kunnskapsmengde og sikre skjønn. Leif Petter er et forbilde som advokat og partner for meg og mange andre, gjennom hans rolige og trygge håndtering av saker og personer, og det har vært en glede å fortsette samarbeidet gjennom arbeidet med denne kommentarutgaven. Siv hadde jeg gleden av å være partner sammen med i Bull & Co. i ca. to år, der vi sammen etablerte og bygget opp firmaets insolvensavdeling, inntil Siv tiltrådte som partner i Schjødt. Hennes krav til kvalitet i alle ledd bidro til å løfte avdelingen til et høyere nivå. Hun har omfattende erfaring og paratkunnskap og slutter aldri å imponere med sin arbeidsvilje, dedikasjon og grundighet. Hennes totaloversikt og detaljfokus har vært uvurderlig å ha med i arbeidet med denne kommentarutgaven. Oslo, 11. februar 2015 Kristoffer Aasebø

2 Innholdsoversikt forkortelser lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) kapittel 1. innledning første del. gjenstanden for fordringshavernes beslagsrett kapittel 2. alminnelige regler kapittel 3. private beslagsforbud kapittel 4. beslagsretten i selskapsforhold kapittel 5. omstøtelse annen del. kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo kapittel 6. fordringshavernes dividenderett kapittel 7. skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser kapittel 8. fordringshavere med særskilt dekningsadgang kapittel 9. rekkefølgen for dekning av fordringer. (prioritetsreglene) presentasjon av forfatterne litteratur lovregister domsregister stikkordregister

3 Innholdsfortegnelse forkortelser lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) Ikrafttredelse Forarbeider Rettspraksis Juridisk litteratur og myndighetspraksis Oversikt over lovens systematikk Betydning av kilder som refererer til tidligere lovgivning Betydning av rettskilder fra andre land Andre lover Definisjoner Forskrifter kapittel 1. innledning Fristdagen ved gjeldsforhandling Fristdagen ved konkurs Fristdagen i andre tilfelle Tidspunktet for åpning av bobehandlingen m v Skyldnerens nærstående Lovens virkeområde første del. gjenstanden for fordringshavernes beslagsrett kapittel 2. alminnelige regler Kapitlets virkeområde m m Hovedregel om beslagsretten Beslagsfrihet for personlige eiendeler Beslagsfrihet for stipendier, offentlige bidrag o l Beslagsfrihet for penger m.m Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller Utlegg i lønnskrav m v Forskrifter Prioriteten for flere utlegg i lønnskrav m v

4 8 innholdsfortegnelse 2-9. Avkall på beslagsfriheten Tvangsdekning som truer skyldnerens rett til bolig Skyldnerens lønnsinntekter m m under konkurs Arv og gave som tilfaller skyldneren under konkurs m v Skyldnerens øvrige erverv under konkurs Beslutning om avkall på boets rett etter 2-11 til kapittel 3. private beslagsforbud Private beslagsforbud eldre gjeld Privat beslagsforbud fremtidig gjeld Rettsvern Tillitsmann ved beslagsforbud Forskrift Omdannelse Ombytting av beslagsfrie eiendeler Utbetalinger til erververen Forholdet til forvaltningsloven. Omgjøring Sperring av erstatningsbeløp o l Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående kapittel 4. beslagsretten i selskapsforhold Selskaper som omfattes av kapitlet Fortrinnsrett til selskapsmidlene De særlige fordringshaveres dekningsrett Omstøtelse Dividenderett i medlemmenes særbo kapittel 5. omstøtelse I hvilke bo omstøtelse kan skje Gaver Vedtak i foretaksorganer om ansvarsfrihet m.m a. (Opphevet) Urimelig lønnsutbetaling m.m. til nærstående Ekstraordinær betaling Motregning Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld Utlegg Omstøtelse hvor den annen part ikke har vært i god tro Beregning av omstøtelsesfristen ved tinglysing m v Virkningen av omstøtelse etter 5-2 til Virkningen av omstøtelse etter Virkningen av omstøtelse for skyldnerens medansvarlige Betaling av veksel eller sjekk Frist for gjennomføring av omstøtelse

5 innholdsfortegnelse 9 annen del. kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo kapittel 6. fordringshavernes dividenderett Dividendefordringer Uforfalte og betingede fordringer Forskrift Regressfordringer Alle fordringer omgjøres til pengefordringer Fordringer i fremmed mynt Konkursskyldnerens ansvar for restgjelden Utlegg for dividendefordringer kapittel 7. skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser Kapitlets virkeområde Retten til å holde tilbake egen ytelse Konkursboets rett til å tre inn i skyldnerens avtaler a. Skyldnerens avtaler ved åpning av gjeldsforhandling Virkningen av at konkursboet trer inn a. Virkningen av at avtalen løper videre under gjeldsforhandling Plikt til å oppfylle eller stille sikkerhet Ekstraordinær oppsigelsesadgang Den annen parts hevingsrett Den annen parts erstatningskrav Tilbakeleveringsplikt Avtale om leie av fast eiendom ved konkurs Arbeidsavtalers stilling ved konkurs Avtaler om produksjonsavgift Gaver Avtaler om rett til å tre inn i langsiktige kraftavtaler m.m Forskrift kapittel 8. fordringshavere med særskilt dekningsadgang Motregning. Hovedregel Motregning med krav som har tilhørt tredjeperson Motregning hvor fordringshaveren har satt seg i gjeld til skyldneren for å kunne motregne Etterprioritert motfordring Betinget motfordring Erstatning for tapt motregningsrett Dividenderetten ved solidaransvar Regress mellom solidarskyldnernes bo Dividenderetten hvor så vel hovedfordring som regressfordring anmeldes samtidig

6 10 innholdsfortegnelse Motregning med og sikkerhet for regressfordring Den innfriende solidarskyldners dividenderett Dividendefordelingen mellom innfriende solidarskyldnere Dividenderetten når fordringshaveren har panterett eller annen sikkerhetsrett i tredjepersons eiendeler Dividenderetten når fordringshaveren har panterett i skyldnerens eiendeler Boets rett til å kreve skyldnerens pantebeheftede eiendeler tvangssolgt gjennom namsmyndighetene med utslettende virkning for udekkede pantheftelser Utløsning av panthavere i skyldnerens eiendeler Tilbakeholdsrett og annen sikkerhetsrett kapittel 9. rekkefølgen for dekning av fordringer. (prioritetsreglene) Kapitlets gyldighetsområde Massefordringer og dermed likestilte fordringer Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse Fortrinnsrett ved overdragelse av fordringer Alminnelige konkursfordringer Etterprioriterte fordringer Forskrift presentasjon av forfatterne litteratur lovregister domsregister stikkordregister

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder

Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder Det juridiske fakultet Boets legalpant i tredjepersons formuesgoder En særrett til besvær for flere enn skyldnerens panthavere? Hilde Kaspersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Rett stiftet ved avtale?

Rett stiftet ved avtale? Rett stiftet ved avtale? Omfatter tinglysingsloven 23 fusjoner og fisjoner? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 560 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 14883 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Omstøtelse i konkurs:

Omstøtelse i konkurs: Omstøtelse i konkurs: En sammenligning mellom disposisjoner som rammes av utilbørlighetsvilkåret i dekningsloven 5-9 og disposisjoner som rammes av dekningslovens objektive omstøtelsesregler. Kandidatnummer:

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013

SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 13. desember 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUS 3211 PRAKTIKUM HØSTEN 2013 Eksamensoppgaven er denne gangen

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)

Besl. O. nr. 55. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) Besl. O. nr. 55 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 41 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) År 2007 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. juni 2009 HØRINGSNOTAT

2. juni 2009 HØRINGSNOTAT 2. juni 2009 HØRINGSNOTAT med forslag til endring av lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn og notatets hovedinnhold...2

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. april 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse, Factorias Vulcano S.A. Armada Seismic Invest II AS (partshjelper)

Detaljer

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp Fagplan 3. studieår Tredje studieår utgjør det siste året på Bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette studieåret er bygget opp rundt de sentrale formuerettsfagene, og består av fagene rettskildelære (15

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer