Innhold. Ledd Synovialleddet Bevegelighet Leddinstabilitet... 36

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Ledd... 33 Synovialleddet... 33 Bevegelighet... 35 Leddinstabilitet... 36"

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Forekomst av muskel- og skjelettplager Kapittel 2 Sener og senerelaterte plager Funksjon Bygning Ulike senetyper Blodforsyning Biomekaniske egenskaper Adaptasjon ved aktivitetsendring Senerelaterte plager Forekomst Normale degenerative aldersforandringer Akutte og kroniske tilstander Terminologi Patologiske forandringer Årsakene til tendinopati Disponerende faktorer for tendinopati Særlig utsatte sener Behandling av langvarige seneplager Oppsummering Kapittel 3 Ledd, brusk og artrose Ledd Synovialleddet Bevegelighet Leddinstabilitet Brusk Bygning Biomekaniske egenskaper Artrose Etiologi og forekomst Symptomer og diagnostikk Behandling Medikamenter Fysisk aktivitet og fysioterapi Andre tiltak Vurdering av sykdomsbelastning Videre henvisning Kirurgi Kapittel 4 Muskel. Funksjon og smerteutvikling Cecilie Røe Muskelens oppbygning og kraftutvikling Regulering av kraftutvikling Muskelspolenes funksjon Blodforsyning og metabolisme Sanse- og smerteinformasjon Adaptasjon til inaktivitet og trening Smerteutvikling og forandringer i muskelens funksjon Smerte knyttet til muskelarbeid Smerteadaptasjon en forklaringsmodell for funksjonstap ved smerte Nervesystemets betydning for utvikling av muskelsmerter Genetiske faktorer Oppsummering Innhold 7

2 Kapittel 5 Smerte Smertesystemets bygning og funksjon Smerteterminologi og inflammasjon Inflammasjon Smertetyper Behandling av langvarig smerte fra muskel- og skjelettsystemet Medikamenter som virker på smerte Ikke-opioide analgetika Opioide analgetika Medikamenter ved kronisk smerte og smerte med nevropatiske komponenter Andre medikamenter Andre behandlingsformer Kapittel 6 Klinisk undersøkelse Diagnosestilling Diagnostiske kodeverk Undersøkelsenes kvalitet og formål Men hjelper det pasienten? Anamnese og klinisk undersøkelse Anamnese Aktuelle sykdom/skade Dagens situasjon Tidligere sykdommer Familie/sosialt Medikamenter Stimulantia Naturlige funksjoner Den kliniske undersøkelsen Pasientpresentasjon og førsteinntrykk Inspeksjon Funksjon Passiv leddbevegelighet Aktive leddutslag Krafttester og spesifikke muskeltester Spesialtester Nevrologisk undersøkelse Goniometri Vurdering Supplerende undersøkelser Spesifikk muskeltesting Feilkilder ved muskeltesting Muskellengde Muskelfunksjon og -styrke Testing av spesifikke muskler Overekstremitetene Underekstremitetene Nevrologisk vurdering Reflekser Sensibilitet Koordinasjon og tempo Palpasjon Kapittel 7 Bildediagnostikk Kjell Arne Kvistad, Rune Kvakestad og Per Sunde Indikasjoner og henvisning Bildediagnostiske metoder Konvensjonell røntgen Computertomografi (CT) Magnetisk resonanstomografi (MR) To MR-spesifikke begreper Bruk av intravenøs kontrast og MR-artrografi Bildediagnostikk ved nakke- og ryggsmerter Spinal stenose Degenerative forandringer i benmargen Skiveprolaps Infeksjon i nakke og rygg Bildediagnostikk ved kronisk nakkeslengsyndrom Bildediagnostikk ved plager fra muskel- og skjelettsystemet for øvrig Skulderleddet Hofteledd og bekken Kneleddet Albue- og håndledd, ankelledd og fot Ultralyddiagnostikk Skulderundersøkelse Innhold

3 Kapittel 8 Funksjonsvurdering Klassifisering av sykdom og funksjon Funksjonsvurdering, ulike aspekter Funksjonsvurdering i klinisk praksis Standardiserte målemetoder Forutsetninger Bruk av skjema eller skalaer som målemetode Mye brukte målemetoder Sykdomsspesifikke skjemaer Nakke Korsrygg og bekken Skulder Arm og hånd Hofte Kne, legg, ankel Generiske score Pasientspesifikk funksjonell skala Pasienttilfredshet Smerte Bevegelsesangst Funksjonsvurdering av arbeidsevne Norsk funksjonsskjema Skjemavedlegg Kapittel 9 Behandlingsprinsipper Naturlig forløp Ulike behandlingsalternativer Informasjon Frisktrening. Fysisk aktivitet og helse Egenstyrt aktivitet og behandling Tøyninger Fysikalsk behandling Manuell terapi og kiropraktikk Termo- og elektroterapi Nevrofysiologisk påvirkning Ortopediske hjelpemidler Teip Medikamentell behandling Smerte Inflammasjon Injeksjonsbehandling Injeksjonsteknikk Intraartikulære injeksjoner Ekstraartikulære injeksjoner Kapittel 10 Nakke Magne Rø Anatomi og fysiologi Kolumna Mellomvirvelskiven Ligamentene Muskulaturen Blodforsyningen Nervesystemet Klinisk undersøkelse Anamnese Undersøkelse Inspeksjon Nevrologisk undersøkelse Funksjonskartlegging Kraftundersøkelse Spesielle funksjonstester Palpasjon Supplerende undersøkelser Bildefremstilling Nevrofysiologiske undersøkelser Serologiske prøver Spesifikke diagnoser Grad 1 og 2. Uspesifikke nakkeplager Grad 3. Cervikal nerverotsaffeksjon Cervikal myelopati Tensjonshodepine Kapittel 11 Skulder Jens Ivar Brox og Funksjonell anatomi Biomekanikk Patofysiologi Symptomer Innhold 9

4 Klinisk undersøkelse Inspeksjon Funksjon og aktiv bevegelighet Passiv glenohumeral bevegelighet Kraft Spesialtester Palpasjon Supplerende undersøkelser Terminologi og inndeling ved skulderplager Diagnoser med begrenset glenohumeral bevegelighet Adhesiv kapsulitt (frozen shoulder) Glenohumeralleddsartrose Glenohumeral artritt Diagnoser med fri glenohumeral bevegelighet Akutt tendinitt/bursitt Rotatorcuff-tendinopati eller subakromialt syndrom Ruptur av rotatorcuffen Akromioklavikularleddsartrose Instabilitet Traumatisk instabilitet Atraumatisk instabilitet SLAP-lesjoner (Superior Labrum Anterior to Posterior) Nevritt/parese Thoracic outlet syndrom (TOS) Myalgier Kapittel 12 Albue, underarm og hånd Funksjonell anatomi Symptomer Klinisk undersøkelse Inspeksjon Funksjonsundersøkelse Leddbevegelighet Spesialtester Palpasjon Funksjonskartlegging Supplerende undersøkelser Spesifikke diagnoser Laterale albuesmerter Tendinopati i ekstensor carpi radialis brevis («lateral epikondylitt», epikondylalgi) Behandling Medikamentell behandling Medial humerustendinopati (epikondylalgi) Fritt legeme i albueleddet Olecranon bursitt Nerveavklemming (-entrapment) Nervus medianus Nervus ulnaris Nervus radialis Supplerende undersøkelser Behandling Prognose Artrose i tommelens grunnledd Mb. Quervain Fingerskader Kapittel 13 Rygg Jens Ivar Brox Årsak Klassifikasjon Anatomi og biomekanikk Diagnostisk tankegang Sykehistorien Akutte smerter Kroniske eller vedvarende smerter Klinisk undersøkelse Akutte smerter Kroniske eller vedvarende smerter Inspeksjon av pasienten bakfra Liggende i ryggleie Liggende på benk i bukleie Waddells tegn (uorganiske tester) Tilleggsundersøkelser Bildediagnostikk Anbefalinger Psykososiale faktorer og andre prediktorer Diagnoser Innhold

5 Akutte uspesifikke ryggsmerter eller akutt lumbago, hekseskudd eller kink i ryggen Symptomer og tegn Diagnose Behandling Kroniske smerter i nedre del av ryggen som ikke kan klassifiseres som isjias eller spesifikke ryggsmerter (uspesifikke ryggsmerter) Symptomer og tegn Behandling Akutt isjias Symptomer og tegn Diagnose Behandling Langvarig isjias Symptomer og tegn, diagnose og behandling Vertebrogen claudicatio (spinal stenose) Symptomer og tegn Diagnose Behandling Spondylolyse/-olistese og tretthetsbrudd i virvelbuen (eventuelt med forskyvning) Symptomer og tegn Diagnose Behandling Skoliose/ryggskjevhet Symptomer og tegn Diagnose Behandling Prognose Morbus Scheuermann Symptomer og tegn Diagnose Behandling Ankyloserende spondylitt (Morbus Bekhterew) Symptomer og tegn Diagnose Behandling Osteoporotiske brudd Symptomer og tegn Diagnose Behandling i akuttfasen Behandling ved vedvarende smerter Profylakse Medikamentell profylakse Operativ behandling Kapittel 14 Bekken og hofter Funksjonell anatomi Anamnese Klinisk undersøkelse Inspeksjon Funksjonsvurdering Bekken-ryggfunksjonen Passiv leddbevegelighet Isometriske krafttester Spesialtester Bekkenleddstester P4-test (Posterior Pelvic Pain Provocation test) Patricks test (FABER Fleksjon ABduksjon External Rotation) Symfysen Bekkenets ligamenter Spesifikke diagnoser Coxartrose Svangerskapsrelaterte bekkensmerter Bekkenløsning Langvarige svangerskapsrelaterte bekkenleddsplager Iliosakralleddsdysfunksjon Labrumskader i hofteleddet Femoroacetabular impingement (FAI) Coccygodyni Ligamentaffeksjon Muskel- og senerelaterte plager i bekkenog hofteregionen Laterale hoftesmerter Snapping hip Lyskesmerter Akutt lyskestrekk Kronisk lyskestrekk (tendinopati) Innhold 11

6 Lyskeinsuffisiens (Sports hernie), osteitis pubis Øvrige hofteleddsmuskulatur Hamstringsmuskulaturen M. iliopsoas M. rectus femoris M. gluteus medius M. piriformis og quadriceps coxae Behandling ved muskulære plager Nerveentrapment Kapittel 15 Kne Funksjonell anatomi Biomekanikk Symptomer Klinisk undersøkelse Inspeksjon Funksjonsvurdering Bevegelighet Krafttester Palpasjon Funksjonskartlegging Supplerende undersøkelser Spesifikke diagnoser Ligamentskader ACL-ruptur MCL-ruptur Meniskskader Osteochondritis dissecans Patellofemoralt smertesyndrom (PFPS) Chondromalacia patella Vekstsmerter og plager fra vekstsonene Muskel- og senerelaterte tilstander Patellarsenen Quadricepssenen Hamstrings Tractus iliotibialis Pes anserinus Popliteus Bursitter Artrose Kapittel 16 Legg, ankel og fot og Tomm Kristoffersen Funksjonell anatomi og biomekanikk Anamnese Klinisk undersøkelse Inspeksjon Funksjonsvurderingen Passiv bevegelighet Spesifikk muskeltesting Undersøkelse av sirkulasjon og nervesystem 306 Ytterligere funksjonskartlegging Supplerende undersøkelser Spesifikke diagnoser Senerelaterte plager i ankelregionen Akillesseneruptur Langvarige akillessenesmerter Andre tendinopatier i ankelregionen Akutte ligamentskader i ankelen Laterale båndskader Kroniske ankelsmerter Funksjonell ankelinstabilitet Syndesmoseskade Ruptur i m. gastroknemius Synovial impingement Kroniske leggsmerter Medialt tibiasyndrom (shin splint) Kronisk muskellosjesyndrom Foten Plantar fasceitt Mortons metatarsalgi Stressfrakturer i foten Artrose Tarsal-tunnel-syndrom Kapittel 17 Muskel- og skjelettplager hos barn og ungdom 325 Lars Kolsrud og Nevromuskulær utvikling Spesielle forhold ved undersøkelse og behandling av barn og unge i fortsatt vekst 327 Vekstsonesmerter og andre belastningsplager Innhold

7 Regionspesifikke tilstander Fot Mb. Freiberg Mb. Sever Kne Mb. Osgood-Schlatter Mb. Sinding-Larsen-Johansson Vekstrelatert patellofemoral artralgi (PFA) 330 Patella bi-/multipartita Osteochondritis dissecans (OCD) Meniskskader hos barn/unge Hofte og bekken Medfødt hofteleddsdysplasi Mb. Calvé-Legg-Perthe Vekstsonen langs crista iliaca Kolumna Skoliose Spondylolyse Spondylolistese Mb. Scheuermann Skiveprolaps Armer Vekstsoneskader i håndledd Brudd og skader inn i vekstsonen Apofysefrakturer i trochanter major, minor og tuber ossis ischii Epikondylfrakturer Svulster Somatisering Kapittel 18 Muskelsmerter Jens Ivar Brox og Faktorer av betydning for utvikling av muskelsmerter Yrkesrelaterte faktorer Psykologiske faktorer Nevroendokrine faktorer Arv Motesykdommer og multisymptomsyndromer Klassifikasjon og spesifikke tilstander Lokaliserte myofascielle smertetilstander Overført muskulær smerte og ømhet Kroniske utbredte muskelsmerter og fibromyalgi Diagnostiske kriterier Risikofaktorer Etiologi Symptomer Klinisk undersøkelse Behandling Ikke-medikamentell behandling Muskelsmerter og psykiske lidelser Muskelsmerter hos barn Kapittel 19 Subjektive helseplager Peer H. Staff Bakgrunn Idéhistorisk perspektiv Sykdomsbegrepet i sosiologisk perspektiv Dagens situasjon Årsaksforhold Ytre, kontekstuelle faktorer Indre, personlige faktorer Forståelsesmodell sensitivisering attribuering Kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS) Diagnostisk avklaring og valg av behandlingsstrategi Behandling Attraksjon og distraksjon Gjennomføring av kognitiv behandling Kognisjon kan inndeles i 3 nivåer Kognitiv atferdsrettet behandling (CBT) Metakognitiv behandling (MCT) Oppsummering Kapittel 20 Forsikringsmedisin og spesialistdokumentasjon Jan Erik Ødegård Legen som sakkyndig Presisering av viktige punkter ved spesialistdokumentasjon Innhold 13

8 Mandat Årsakssammenheng Drøftelse av spørsmålet om årsakssammenheng Biologisk skadeevne Initialsymptomer Brosymptomer, vurdering av skadeforløpet Presisering av viktige begreper i sakkyndigarbeidet Sårbarhetsbegrepet Inngangsinvaliditet Samvirkende årsaksforhold Konkurrerende årsaksforhold Medisinsk invaliditet Funksjonsvurdering Beskrivelse av særlige behov Legen i retten Rettsoppnevnt sakkyndig Legen som sakkyndig vitne Sentrale dommer fra Høyesterett Stikkord Bildeliste Innhold

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk veiledning Forord Over 50% av Folketrygdens utgifter til sykepenger skyldes lidelser i muskel og skjelettsystemet. Foruten de smerter og lidelser

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Utarbeidet av Nasjonalt ryggnettverk Formidlingsenheten Oslo, 2002 Deltakere i arbeidsgruppen: Even Lærum (leder) Reidar Dullerud Gitle Kirkesola

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

DEL I SITUASJONEN I DAG... 7

DEL I SITUASJONEN I DAG... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING... 5 DEL I SITUASJONEN I DAG... 7 1 FORVIRRING OM BEGREPER FORVIRRING OM ANSVAR... 7 1.1 Begrepene whiplash og nakkesleng har skapt forvirring... 7 1.2 Ortopedi... 7 1.3

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39

Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7. Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29. Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side 39 NR. 4/2007 Spesialistforeninger Ortopedisk Høstmøte Side 29 Tema Minimalt-invasiv leddkirurgi Side 7 Minimalt invasiv kirurgi Urologene går foran Side 49 Fagnytt/debatt Cystiske pancreas neoplasmer Side

Detaljer

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen muskel skjelett Nummer 2/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen 2007 til Even Lærum Side 8 Frisk

Detaljer

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund

Klatring og idrettsskader. Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Klatring og idrettsskader Trener 2-utdanning i Norges klatreforbund Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Idrettsskader... 4 2.1 Generelle skadeforebyggende tiltak... 7 2.2 Generell behandling av akutte skader...

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi Kull Høst 2014 Institutt for helhetsmedisin Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 YRKESMULIGHETER... 3 OVERMODNET MÅL FOR STUDIET... 4 LÆRINGSMÅL

Detaljer

k muskel skjelett Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter Side 22-23 Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20

k muskel skjelett Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter Side 22-23 Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20 k muskel skjelett Nummer 2/2004 19. årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20 Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt k Marianne Mørk Gir nevromuskulær trening som behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? - En systematisk

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

Hege Erichsen Godheim

Hege Erichsen Godheim Hege Erichsen Godheim Funksjonell anatomi i UE Overbelastningsskader i underben, ankel og fot Løpestilanalyser Triggerpunkt Behandling med Nåler Terapi Master Sling Exercise Therapy PowerPlate Trening

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

Nr 4/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 4/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 4/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Henvisning Sykemelding Epikrise HELFO Radiologi eresept Labsvar Pasientreiser Legeerklæring Dialogmelding Etablering

Detaljer