Imad Hamdeh Fastlege Åsen legekontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Imad Hamdeh Fastlege Åsen legekontor"

Transkript

1 Imad Hamdeh Fastlege Åsen legekontor

2 Ryggplagenes omfang Opp til 80% av befolkningen har ryggplager en eller flere ganger i løpet av livet Rundt 50% har hatt plager i løpet av de siste 12 måneder. Dagsprevalensen er ca 15% Stor residivhyppigheten Kostbart for samfunnet spesielt i form av trygdeutgifter

3 Inndelning og definisjoner Akutte: med varighet under 3 måneder Subakutte: undergruppe av de akutte med varighet mellom 6 og 12 uker. (Liten klinisk signifikans) langvarige (kroniske)

4 Inndelning og definisjoner Uspesifikke korsryggsmerter (80 90 %) Korsryggsmerter med nerverotaffeksjon (5 10 %) (skiveprolaps, protrusjon eller spinal stenose) Mulig alvorlig underliggende sykdom eller nevrologisk akuttilfelle/cauda equina

5 Uspesifikke korsryggsmerter ( %) Smerteutbredelse over korsrygg, nates og lår Variabel smerteintensitet Pasient i god allmenntilstand God prognose ved grønne flagg og fravær av røde og gule flagg

6 Nerverotaffeksjon ( 5 10 %) Utstrålende smerter med nummenhet og parestesier i varierende grad svarende til ett eller flere dermatom. L3, L4, L5 og S1 Motoriske, sensoriske og/eller refleksforandringer svarende til en eller flere nerverøtter. Hosting/nysing reproduserer ofte smerteutstrålingen (ikke ved spinal stenose).

7 Spinal stenose Nevrogen claudicatio/smerter (og eventuelle lette pareser) i et eller begge ben ved gange eller i stående stilling forårsaket av henholdsvis lateral og sentral spinal stenose. Nummenhet og tyngdefornemmelse i bena, affeksjon av en eller flere nerverøtter Smertene gir seg langsomt når man stopper opp. Ofte må pasienten sette seg ned, eller lute seg fremover for å få smertelindring. Bedring ved ryggfleksjon hos ca. 60 % av pasientene. Alder oftest over 60 år.

8 Ryggplager med alarmsymtomer/tegn Mulig alvorlig underliggende sykdom/cauda equina (1 5 %). Identifikasjon av røde flagg

9 Inndelning og definisjoner Flagg Anamnestiske opplysninger og statusfunn som gir pekepinn om sannsynlig underliggende årsak og forløp av ryggsmertene Grønne flagg indikerer akutte, uspesifikke ryggsmerter med god prognose og hvor normale daglige aktiviteter kan gjenopptas så fort som mulig Røde flagg indikerer mulig alvorlig patologi med behov for videre utredning Gule flagg er faktorer som innebærer økt risiko for at tilstanden blir langvarig, eller med hyppige residiv

10 Røde flagg/alarmsymtomer Røde flagg innebærer at pasienten skal utredes med hensyn til: Deformitet, skoliose, listese Brudd/ osteoporose Inflammatorisk sykdom Tumor/metastaser Infeksjon Referert smerte fra indre organer Andre sjeldne tilstander

11 Røde flagg Ryggplager som debuterer, eller oppfattes annerledes enn tidligere plager, ved alder under 20 eller over 55 år Generell sykdomsfølelse, feber og/eller vekttap Traume, kreft, bruk av steroider eller immunosuppressiva, Konstante smerter, evt. tiltagende over tid; hvilesmerter Cauda equina syndrom og/eller progredierende nevrologiske utfall. Sensibilitetstap ( ridebukseanestesi ), urinretensjon/lekkasje, svekket sphinctertonus, patologiske sacrale reflekser, progredierende pareser og paralyse

12 Gule flagg Risikofaktorer (hovedsakelig psykososiale) for å utvikle mer langvarige ryggplager Arbeidsrelaterte problemer/ langvarig sykmelding. Truende oppsigelse/arbeidsledighet. Konflikt med arbeidsgiver osv Emosjonelle/psykiske problemer (f.eks depresjon og angst) Tilleggsymptomer i form av generaliserte smerter, hodepine, tretthet, svimmelhet og plager fra magen. Fibromyalgi Pasienter med omfattende tidligere ryggplager Pessimistiske/negative holdninger/overbevisninger i forhold til smertene, f.eks uttalt bevegelsefrykt eller frykt for å være i arbeid Uavklarte trygde og forsikringsmæssige forhold

13 God anamnese er avgjørende Anamnese Anamnesen tilpasses den enkelte pasient. Det fleste pasienter er godt kjent fra før Yrkes og sosial anamnese Tidligere rygganamnese Smerteanamnese, debut, varighet, art, intensitet og lokalisering, Tanker og forestillninger om ryggplager, funksjon, sykdomsopplevelse, smertefrykt, smerteunngåelse og videre utredning Andre sykdommer eller plager Røde og gule flagg,

14 Klinisk undersøkelse Standard ryggundersøkelse: Inspeksjon av gange, av og påkledning, kroppsspråk, kroppsholdning, smerteatferd. Deformiteter Ryggsøylens bevegelighet: fleksjon, ekstensjon, lateralfleksjon, avstand fingertupp gulv. Lumbal spurling Nervestrekktester: Lasègues og Slumps test ved utstrålende smerte. Nevrologisk undersøkelse i underekstremitetene ved mistanke om nerverotaffeksjon. Motorikk, følesans og reflekser EV blodprøver ved mistanke om underliggende patologi

15 Klinisk undersøkelse Ved akutte plager med uttalt smertepåverkning må undersøkelsen tilpasses smertenivå Anamnesen er avgjørende for å identifisere alarmsymtomer/røde flagg Samtidlig som undersøkelsen pågår bekreftes/kommuniseres normalitet

16 Klinisk kommunikasjon Gjelder alle typer pasienter Kognitiv stil/ teknikk Empatisk holdning Prøve å fåfrem pasienten sine bekymringer, følelser og tanker, forventninger vedr. årsaker, utredning, prognose og behandling Skape fellesforståelse og lage en plan vedrørende videre utredning, behandling, sykmelding og eventuell forebygging Bruke anatomiske modeller, tegninger/figurer, og enkle metaforer Trygghetsskapende informasjon, muntlig og skriftlig, om hva pasienten kan gjøre selv for å bli bedre. Eks utskrift fra NEL, rygghefter Kommunisere normalitet mens man undersøker

17 Forklaringsmodell Hvorfor har jeg vondt? Hva er galt? Avklare pasienten sjukdomsforståelse Korrigere feilaktige holdninger/oppfattninger Bekrefte riktige Unngå konfrontasjon og kverulering om årsakssammenhang Muskelteori, vanlig og enkel Sånt som hender teorien

18 Behandling/videre håndtering Generell aktivitet/ mobilisering: Råd om å være mest mulig i normal aktivitet. Aktivitet = behandling Fortsette i/gjenoppta jobb så raskt som mulig. Sykmelding så kort tid som mulig eks 1 2 uker Informasjon med fokus på ufarliggjøring og avdramatisering. Pasienten får ofte med sig Verdt å vite om vond rygg heftet

19 Medikamenter Adekvat smertestilling er viktig for mobilisering Paracetamol og NSAIDs Ved sterke smerter Tramadol som førstevalg, alternativt Pinex forte (obs fare for bivirkninger og avhengighet) Små pakker gir signal om kortvarighet NSAID ved nerverotsmerter? Usikker effekt. Vanlig brukt i praksis Helst inntak med jevne mellomrom og ikke bare ved behov, ev depotformulering, f.eks. Tramagetic

20 Henvisning Kirurgi som øyeblikkelig hjelp: Mistanke om cauda equina syndrom/progredierende pareser/paralyse. Ved intolerable smerter. Kirurgi subakutt Utilfredsstillende bedring av nerverotsmerter etter 6 12 uker Annen relevant spesialist ved andre røde flagg Henvisning til fysioterapeut eller kiropraktor etter 2 3 uker Tverrfaglig ryggpoliklinikk hvis pasienten ikke er vesentlig bedre etter 6 8 uker

21 Bildediagnostikk Ikke nødvendig ved akutte, subakutte ryggsmerter eller initialt ved nerverotaffeksjon uten røde flagg Ved røde flagg og ved symptomer uten bedring etter 4 6 uker Konvensjonell røntgen ved mistenkt strukturell deformitet, spondylolistese, iliosakralleddsartritt eller fraktur MR/CT ved misstanke om nerverotaffeksjon, spinal stenose og hvis prolapskirurgi vurderes.