Vond rygg hvilken behandling virker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vond rygg hvilken behandling virker?"

Transkript

1 Vond rygg hvilken behandling virker? Nidelvkurset 2013 Erik L. WERNER Fastlege, seniorforsker, dr. med. Arendal, Bergen, Oslo

2 Vond rygg: alle har det 85% livstidsprevalens 50% årsprevalens 20% incidens dyreste ikke-dødelige lidelse: 15 mrd/år hyppigste årsak til sykefravær: 15%

3 Hvem behandler rygger? Fastleger (4000) Fysioterapeuter (inkl manuellterapeuter) (3000) Kiropraktorer (350) Andre (osteopater, akupunktører m.m)

4 Hvem behandler rygger? Antall ryggrelaterte konsultasjoner / behandlinger pr uke: (selvrapportert) - leger: 8 (10%) - fysioterapeuter: 12 (27%) - kiropraktorer: 81 (82%) Werner et al 2002

5 Inndelinger: etter tid: - akutt - langvarig - subakutt - recidiverende etter årsak: - uspesifikk - nerverotaffeksjon - underliggende patologi

6 Akutt vond rygg (0-12 uker) Selvtilhelende Smertelindring Røde / Gule / Grønne flagg

7 Kronisk vond rygg ( > 3 mnd) Obs gule flagg røde flagg Tverrfaglig, kognitiv tilnærming Generell trening

8 .alt du trenger å vite på en side Akutt vond rygg (0-12 uker) Kronisk vond rygg ( > 3 mnd) selvtilhelende smertelindring røde / gule flagg Obs gule flagg røde flagg Tverrfaglig, kognitiv tilnærming Generell trening

9 Kliniske nasjonale retningslinjer; Formi 2007 Even Lærum Jens Ivar Brox Kjersti Storheim Ansgar Espeland Ellen Haldorsen Jens Munch-Ellingsen Lars-Lennart Nielsen Ivar Rossvoll Jan Sture Skouen Lars Christian Stig Erik L. Werner

10 - Hva sier retningslinjene? Nasjonale kliniske retningslinjer Korsryggsmerter Lærum et al 2007 COST B13 European guidelines for the management of LBP van Tulder et al 2006 Airaksinen et al 2006 Burton et al 2004 Diagnosis and treatment of LBP a joint clinical practice guideline from ACPH and APS Chou et al 2007

11

12 Gule flagg Risikofaktorer for å utvikle mer langvarige ryggplager Pessimistiske/negative holdninger/overbevisninger i forhold til smertene Arbeidsrelaterte problemer/sykmelding Emosjonelle problemer Tilleggssymptomer i form av generaliserte smerter, hodepine, tretthet, svimmelhet og plager fra magen Liten tro på egen mestringsmulighet Overdreven tiltro til passive behandlingsopplegg Pasienter med omfattende tidligere ryggplager og nerverotaffeksjon

13 Røde flagg Varselfaktorer vedrørende mulig alvorlig underliggende patologi/cauda equina (gjelder 1-5 % av ryggpasienter som oppsøker lege) - Ryggplager som debuterer ved alder under 20 eller over 55 år Konstante smerter, evt. tiltagende over tid; hvilesmerter Generell sykdomsfølelse, feber og/eller vekttap Traume, kreft, bruk av steroider eller immunosuppressiva, stoffmisbruk Utbredte nevrologiske utfall Deformitet i ryggsøylen Høy SR, uttalt morgenstivhet med varighet over en time

14 Grønne flagg Faktorer som gir grunn til å forvente hurtig bedring / symptomfrihet Fravær av røde og gule flagg Ikke tegn til nerverotaffeksjon Pasient i god allmenntilstand Kort varighet av plagene Ingen tidligere episoder med ryggsmerter, eller lang tid siden siste og/eller mellom ryggepisodene

15 Praktisk tilnærming Anamnese Klinisk undersøkelse Videre undersøkelse? Oppsummering: - forklaring på plagene - behandling

16 Praktisk tilnærming Skal vi gjøre klinisk undersøkelse? - Ja Hvorfor? - forventning / trygghet / inntrykk Når? - ved 2. konsultasjon

17 Retningslinjene radiologi Bildediagnostisk undersøkelse er anbefalt ved uspesifikke ryggsmerter OG mistenkt nerverotaffeksjon etter 4 6 uker uten tegn til bedring HVIS radiologi: MR Ved røde flagg: utredning etter klinikk

18 Retningslinjene ikke-medikamentell behandling Behandling akutt subakutt langvarig Sengeleie tja nei nei Øvelser / trening nei ja ja Manipulasjon ja tja nei Traksjon nei nei nei Ryggskole (kognitiv) nei nei ja Massasje nei tja tja Termo/elektro/ultralyd/laser nei nei nei TENS tja nei nei Akupunktur nei nei tja Støttebelte/korsett nei nei nei

19 Retningslinjene medikamentell behandling Behandling akutt langvarig Paracetamol ja ja NSAID ja tja Kombinasjonsprep. (paracet/kodein, tramadol) tja nei Opioider nei tja/nei SSRI / NSRI / TC nei tja

20 Retningslinjene kirurgisk behandling Dekompresjon (nerverotaffeksjon) - akutt ved cauda equina - progredierende pareser - vurderes etter 6-12 uker ved vedvarende sterke smerter Avstivning (uspesifikke smerter) - vurderes etter 1-2 år, etter annen beh. Skiveprotese - ingen anbefalinger

21 Oppsummert hva vet vi om akutte korsryggsmerter? Akutte ryggsmerter er normalt selvtilhelende sykdomsforløpet påvirkes ikke av behandling Billeddiagnostikk er vanligvis ikke nødvendig avhenger av klinikk og varighet Informasjon! Manipulasjonsbehandling og / eller medikamentell behandling - all behandling er smertebehandling

22 Hva når smerten ikke gir seg.?

23

24 - Hvem er pasientene? 15-20% utvikler langvarige (kroniske) ryggplager Risikofaktorer for langvarig ryggsmerte: - depresjon - utstrålende smerte - gule flagg Lærum et al 2007 Cherkin et al 1996, Lærum et al 2007 Ingen kjente biologiske markører predikerer langvarig ryggsmerte Waddell 2004

25 Langvarig korsryggsmerte Det synes å være egenskaper ved pasienten, og ikke egenskaper ved rygglidelsen som predikerer kronisk, uspesifikk korsryggsmerte Waddell & Burton 2006

26 Vond rygg og sykefravær 5% av pasientene står for 75% av utgiftene til vonde rygger Frymoyer & Cats-Baril % av arbeidstagerne står for 82% av sykefraværet Tveito et al 2002

27 BIO PSYKO SOSIAL FORSTÅELSE

28 Ryggbehandling i primærhelsetjenesten - Følger vi retningslinjene? Who you see is what you get Cherkin et al 1994 Retningslinjer følges i varierende grad Schers et al 2000, Strand et al 2005, Bishop 2008 Små forskjeller mellom profesjonene Werner & Indahl 2005 Overforbruk av billeddiagnostikk Espeland & Bærheim 2003, Werner & Indahl 2005

29 Ryggbehandling i primærhelsetjenesten - Følger vi retningslinjene? Hva hindrer oss i å bruke retningslinjene? - pasientenes forventninger - profesjonell autonomi - tilgjengelighet - tillit til retningslinjene - press fra andre helseaktører Schers et al 2001; Espeland & Bærheim 2003; Chenot 2008

30 Ryggbehandling i primærhelsetjenesten - Følger vi retningslinjene? Hva hindrer oss i å bruke retningslinjene? - pasientenes forventninger tolker vi riktig? pasienter ønsker forklaring....og bedring

31 Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Werner & Ihlebæk 2012 BILDEDIAGNOSTIKK Andel av alle: 40% 39% Røntgen: 67% 17% CT 57% 12% MR 2% 71%

32 Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Werner & Ihlebæk Andel pas < 6 uker varighet 50% 49% Andel henvist til bildediagn. 23% 40% Henvist til røntgen 62% 37% CT 42% 21% MR 0 47%

33 Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Werner & Ihlebæk 2012 HENVISNINGER Til spes.h.tj.: 32% 31% Til fysio 32% 25% Anbefalt kiropraktor 11% 3%

34 Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Werner & Ihlebæk 2012 Har du fast samarbeid med fysioterapeut: 73% 41% kiropraktor: 35% 11%

35 Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Werner & Ihlebæk 2012 Andel ryggpasienter som sykmeldes: sykmelding 80% 68% uføretrygd 8% 11% ikke sykep.rettigh. 12% 18%

36 Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Werner & Ihlebæk 2012 Like mange henvises til bildediagnostikk i 2011 som 2001 MR har erstattet røntgen Akutte plager blir raskere henvist til bildediagnostikk Mindre samarbeid med andre helseprofesjoner Uendret / lavere grad av sykmelding for ryggplager? Uendret / mindre bruk av sterke smertestillende

37 Finnes det en iatrogen ryggsmerte?

38 ryggplagene dine er ufarlige og kommer til å gå over lev som normalt. MEN: vær forsiktig med løfting ta disse pillene / behandlingene / øvelsene vi tar et bilde for sikkerhets skyld du må jo sykmeldes vi avtaler kontrolltime

39 Finnes det en iatrogen korsryggsykdom? Hver eneste dag behandles 1% av befolkningen for sin vonde rygg! Balansen kunst: imøtekommende, lyttende, forstående ufarliggjøring, normalt, alminnelig Fastlegen har en betydelig rolle!

40 .alt du trenger å vite på en side Akutt vond rygg (0-12 uker) Kronisk vond rygg ( > 3 mnd) selvtilhelende smertelindring røde / gule flagg Obs gule flagg røde flagg Tverrfaglig, kognitiv tilnærming Generell trening

41 Praktisk:

42

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Utarbeidet av Nasjonalt ryggnettverk Formidlingsenheten Oslo, 2002 Deltakere i arbeidsgruppen: Even Lærum (leder) Reidar Dullerud Gitle Kirkesola

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening Den norske legeforening Arbeids- og inkluderingsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 07/4656 dokument4 Dato : 14.12.2007 Høring - Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter Vi

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk veiledning Forord Over 50% av Folketrygdens utgifter til sykepenger skyldes lidelser i muskel og skjelettsystemet. Foruten de smerter og lidelser

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om at bruk av evidensbasert

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

muskel skjelett Evidens for behandling av uspesifikke lavlumbale korsryggssmerter side 18-19 Møter, kurs og seminarer se side 3 Program Se side 9

muskel skjelett Evidens for behandling av uspesifikke lavlumbale korsryggssmerter side 18-19 Møter, kurs og seminarer se side 3 Program Se side 9 muskel skjelett Nummer 4/2014 29. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Nytt kurs i behandling av kjeveledd Se side 6-7 Manuellterapeuter i statsbudsjetthøring

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Håndtering av whiplashskader i år 2002

Håndtering av whiplashskader i år 2002 NFT Håndtering 4/2002 av whiplashskader i år 2002 Håndtering av whiplashskader i år 2002 av Monica Drottning Rønne Monica Drottning Rønne monica.drottning@ioks.uio.no Whiplashskader er ikke et entydig

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer