Trygg i jobb tross plager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygg i jobb tross plager"

Transkript

1 Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern, Avd. forskning og utvikling

2 Muskelskjelettplager o Spesifikke lidelser 10 15% o Årsakene rimelig godt klarlagt o Spesifikke behandlinger mulig o Uspesifikke lidelser over 80% o Årsakene ukjente o Spesifikke behandlinger ikke mulig o Her finner vi de vanlige rygg, nakke og bekkensmerter, bekkenløsning etc o Det tilbys mange forskjellige behandlinger

3 Uspesifikke lidelser o Utbredt i befolkningen o Mange har mye plager o Ofte klassifisert og behandlet som sykdom o Har imidlertid ingen karakteristika som vi vanligvis krever av sykdom o Smerter og forstyrret funksjon som hovedsymptom o De enkle tilstandene får mye behandling, de med verst plager er det ingen som vil ha

4 Risikofaktorer for sykemelding og uførhet 4

5 Muskelskjelettplager o Behandlingene er stort sett basert på en antatt sammenheng som aldri er påvist o Et utall av behandlinger, og flere kommer til o Det er ikke vist at noen behandling kan gi bedring utover den naturlige utviklingen o Behandlingene som tilbys er symptomlindrende, men ser ikke ut til å gi økt tilbakegang til arbeid

6 Behandling av tilstander vi ikke forstår o Det er ingen ting som tyder på at vi klarer å behandle oss bort fra muskelskjelettlidelser o Ingen tradisjonelle behandlinger kan forskningsmessig vise til redusert sykefravær o Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at noen behandling for ryggsmerter har klart å forkorte det naturlige forløp med en eneste dag

7 Behandling av tilstander vi ikke forstår o Ryggsmerter antas å være den mest overbehandlede lidelsen i USA o 20% av arbeiderne står for 80% av langtidssykemeldingene o Våre vanligste tiltak når de 80% som står for 20% av langtidssykemeldingene

8 Hva viser forskning? o Du kan løfte og sitte som du vil, det er ingen nytte av å løfte riktig o Du kan misbruke ryggen hver dag i 30 år og du får ikke økt slitasje, men kanskje noe mer vondt i ryggen o Livslang tung belastning ser ut til å gi mindre slitasje o Det er ikke noe arbeid eller sportsaktivitet som har sammenheng med økt prolapsrisiko o Belastningslidelser finnes neppe o Beste behandling er mestring på bakgrunn av innsikt og forståelse

9 Utfordringene o o o o o Gjelder store grupper Tiltakene må være enkle, effektive og nå alle Tiltakene må nå de som trenger det mest Vi trenger å vite mer om risikogrupper Vi trenger å utvikle nye tiltak

10 Trygg i jobb tross plager - En modell for sømløs samhandling mellom aktører i sykefraværsarbeidet Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern, Avd. forskning og utvikling

11 Trygg i jobb tross plager Arbeidsplassen Grensesnittet IA avtalen Primærhelse tjenesten Spesialisthelse tjenesten Samhandlingsreformen NAV

12 Grensesnittet: Primær spesialisthelsetjenesten-arbeidsplassen -NAV o Økt samhandling mellom primærlege og spesialisthelsetjenesten o Økt samhandling med NAV o Økt samhandling med Arbeidsplassen o Kompetanseoverføring og support innen aktuelle områder o Distrikspoliklinikk en servicefunksjon overfor primærlegen

13 Hvordan behandle tilstander vi ikke forstår? o Modell 1: Noe er galt/skade i kroppen og det kan man finne hvis man leter nøye o Modell 2: Psykisk og da sitter det i hodet o Modell 3: Biopsykososial modell, litt av alt o Modell 4: Funksjonsforstyrrelse - da sitter det i kroppen, men det vises ikke på røntgen, MR eller andre diagnostiske tester som en hodepine

14 Hvordan behandle tilstander vi ikke forstår? Modell 4- ikke-skademodell hodepine o Smerte oppfattes som uttrykk for forstyrrelse, uten skade. Tidligere teorier er basert på en biomekanisk tankegang hvor smerte oppfattes som uttrykkfor skade eller mekanisk feil o Derfor formidles det at du ikke har gjort noe galt, at du kan gjøre som du vil, det er ikke tegn på skade, det viktigste er å holde seg i gang

15 Effekten av å skifte modell o Pasienter med sikker angina med meget lav funksjonsnivå tross intervensjon ble intervjuet o Alle hadde en skademodell for deres smerte o Smerte ble oppfattet som et lite infarkt o De ble undersøkt og overbevist at dette var ikke tilfelle o Fra en skademodell til en hodepinemodell o Skifte av modell skifte av funksjonsnivå o Umiddelbar og varig forandring hvor de gikk fra lav til høyt funksjonsnivå og resultatet hold seg over 2 år Moore et al. J of Pain and Symptom Management 2007; vol 33: p310-16

16 Hvordan behandle tilstander vi ikke forstår? Ikke-formynder formidlingsmodell En effektiv metode når egenmestring er målet Deltakeren er likemann som beholder og har ansvar for alle tiltak og mål som settes Innsikten og kunnskapen som gis må formidles på en måte som bidrar til selvstendige valg som fører til mestring

17

18 Vårt Raskere tilbake tilbud - en behandlingskjede o ibedrift Tidlig intervensjon, hindre sykemelding. Arbeidsplassen som arena for kunnskapsformidling. Porteføljen består av 180 bedrifter med ansatte i 3 fylker o Distriktspoliklinikker Rask avklaring. 5 poliklinikker i 3 fylker, et av stedene samhandling med psykiatrien om lettere psykiske lidelser o Mestringskurs for de som trenger noe mer o 12 minuttern. Kursopplegg for fastleger, 6t eller emnekurs

19 Trygg i jobb tross plager - ibedrift o Arbeidsplassen som arena for kunnskapsformidling o Undervisning for alle ansatte og ledere o Kunnskap om muskel- skjelettproblemer og lettere psykiske plager o Mestring på arbeidsplassen o Innføring av mestringskontakter superbrukere, likemannsarbeide o Bruke arbeidsgiverperioden aktivt o Rask avklaring på distriktspoliklinikk o Mestringskurs for de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet

20 Distriktspoliklinikken o Rask avklaring med fokus på undervisning, opplæring og mestring o Lavterskel/ ventetid forbudt o Hovedhensikt med tilbudet: o Gi pasienten innsikt, kunnskap og trygghet o En utestasjon bemannet med fysioterapeut, sykepleier, idrettspedagog og spesialist i bakhand o BekkOpp en samhandling med jordmødre om bekkenplager

21 Hva skjer på poliklinikken? Undersøkelse - Utført av fysio. - Avklaring Undervisning - Forståelse - Innsikt - Trygghet Individuell samtale - Utbytte av opplegget? - Situasjon i dag? - Hva gjør du videre?

22 Mestringskurs o Ytterligere intervensjon med fokus på arbeidsfastholdelse ved sykemeldinger hvor tilstanden preges av sammensatte forhold o Medisinsk avklart o Ofte andre spørsmål enn direkte medisinske forhold som gjør tilbakegang til jobb ekstra utfordrende o Diagnoseuavhengig

23 12 minutter n o Metodikk for undersøkelse og behandling av personer med uspesifikke muskelskjelettplager. Kysthospitalet tilbyr et opplæringsprogram for fastleger for gjennomføring av en enkel, men kvalitetsmessig god undersøkelse i løpet av 12 minutter o Målet er å sikre felles kunnskap slik at deltakeren blir møtt med dette allerede i primærhelsetjenesten

24 Metodebok

25 Modellutvikling - utfordringer o Hvem skal eie tiltakene? Kommunalt, interkommunalt, HF? o Ny rolle for spesialisthelsetjenesten service overfor primærhelsetjenesten o Hvordan forplikte spesialisthelsetjenesten til å fylle en slik rolle o Vi trenger å vite mer om risikogrupper o Utvikle og ta i bruk nye metoder og medier: o Nettbaserte tiltak interaktive medier

26 Lokalmedisinske senter Senter for alminnelige lidelser o Vanlige muskelskjelettlidelser o Lettere psykiske plager o Det spiller ingen rolle om du har vondt i ryggen, angsten, nakken, eller depresjonen. Dette er så vanlig at det er alminnelig og det gjelder å få trygghet om at det ikke er farlig/ unormalt og få kunnskap og innsikt som gir mestring

27 Trygg i jobb tross plager Arbeidsplassen Grensesnittet IA avtalen Primærhelse tjenesten Spesialisthelse tjenesten Samhandlingsreformen NAV

28 Trygg i jobb tross plager / Raskere tilbake / / - En modell for sømløs samhandling mellom aktører i sykefraværsarbeidet Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern, Avd. forskning og utvikling

29 Ha en god dag

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Den norske legeforening

Den norske legeforening Den norske legeforening Arbeids- og inkluderingsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 07/4656 dokument4 Dato : 14.12.2007 Høring - Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter Vi

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 3 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Kiropraktikk - Anatomisk atlas Brukermedvirkning Friskvernklinikken

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer