ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold"

Transkript

1 ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk for perioden Utarbeidet av daglig leder Anne Grethe Bakken. Sandefjord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering side 3 2. Eiere, arbeidsutvalget og administrasjon side Eiere side Arbeidsutvalget side Administrasjon side 4 3. Aktiviteter 3.1 Møter arbeidsutvalget og koordinatormøter side Årlig dialogmøte offentlig hjelpere side Årlig START-konferanse side Erfaringsutveksling side Kompetanseheving side Markedsføring og sosiale medier side Etablerertreff side 6 4. Etablereroversikter side Etablerere fordelt kommunevis side Etablerere fordelt på offentlige hjelpere side Etablerere fordelt på private hjelpere side 8 5. Kvalitet og resultater side Konkrete tilbakemeldinger koordinator side Konkrete tilbakemeldinger etablerer side Ressursbruk 6.1 Budsjett og regnskap side Stillingsressurs START-kontor side Resultater, Evaluering og effektmåling side Brukertesting og ekstern evaluering side 13 2

3 1. Oppsummering Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift, med de samme 12 kommunene som eiere. Sandefjord kommune er vertskommune og daglig leder har kontorplass på rådmannskontoret i Sandefjord rådhus. I har 400 nye etablerere hatt samtale med START-koordinator, og koordinatorene merker en økning av oppfølgingshenvendelser. Det er positivt for START at samme etablerer tar kontakt og benytter START flere ganger dette viser at de er fornøyde og syns at START fungerer. Det er foretatt 2 større evalueringer og 15 brukertestinger av START i. Tilbakemeldingene fra etablerer i møte med START er gode, vi opplever at møtepunktene med faginnhold og erfaringsutveksling er viktige. Etablererne ønsker seg imidlertid flere etablerertreff med nettverksbygging og faglig innhold. De presiserer viktigheten av å bli tatt på alvor, og å komme raskt i dialog med nettverket. START må fortsette å jobbe for å ivareta et levende nettverk som fungerer optimalt. Dialog med offentlige og private hjelpere er viktig. Det vil fortsatt være behov for motivasjon og minne hverandre på våre roller i START. Dialogmøter med nettverket vil også prioriteres framover. START må være en dynamisk organisasjon. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra evalueringene jobber START nå med en strategiprosess og prioritere forbedringsområdene. 3

4 2. Eiere, arbeidsutvalget og administrasjon 2.1 Eiere Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift, med følgende 12 kommuner som eiere; Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Sandefjord kommune er fra vertskommune for START. 2.2 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget er satt sammen av representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv; Leder Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord kommune Nestleder Inger Anne Speilberg, ass. rådmann Sandefjord kommune Styremedlem Ragnar Sundklakk, rådmann Horten kommune Styremedlem Olav Sandlund, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestfold Styremedlem Marit Sibbern, daglig leder ROS Økonomi Styremedlem Hanna Kirsebom Aronsen, Banksjef Næringsliv DNB Tønsberg Observatør Magnar Simensen, rådgiver, Vestfold Fylkeskommune 2.3 Administrasjon START i Vestfold har en liten administrasjon, bestående av daglig leder i 50 % stilling. 6 kommuner, Holmestrand, Horten, Larvik Nøtterøy, Sandefjord og Tønsberg har eget START-kontor med en koordinator som inngår i koordinatorgruppen sammen med daglig leder. Koordinatorstillingen varierer fra kommune til kommune, fra %. Stillingsprosenten må ses i sammenheng med kommunestørrelse og behov. Følgende sitter i koordinatorgruppen: Ulf Sundling, næringssjef, Holmestrand kommune Øystein Sandtrø, næringssjef, Horten kommune Nina Molteberg, prosjektleder, Link Larvik Jonathan Hall, næringssjef, Nøtterøy kommune Ernst R. Midtun, næringslivskoordinator, Sandefjord kommune Trine Tenvik, næringskoordinator, Tønsberg kommune Sverre Kjær, informasjonsansvarlig, Skatt sør Anne Grethe Bakken, daglig leder START. 3. Aktiviteter i 3.2 Årlig dialogmøte Offentlig hjelpere 4

5 o 23 deltakere representert ved NAV, Skatt sør, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Tolletaten, Innovasjon Norge, Høgskolen i Vestfold, Fylkesmannen, arbeidsutvalget i START og koordinatorgruppen. 3.3 Årlig START-konferanse for eiere, hjelpernettverk, samarbeidspartnere og START o 122 deltakere representert fra privat næringsliv, statlige etater, kommuner, fylkeskommune og politikere. 3.4 Erfaringsutveksling med samarbeidspartnere på koordinatormøter o Innovasjon Norge, v/ Henrik Fardahl o Nettverksbanken, v/ Helle Stabel o Næringssenteret i Vestfold, v/ Tine Gran o Fylkeskommunens Næringsstrategi, v/ Magnar Simensen 3.5 Kompetanseheving koordinator og daglig leder o Videreutvikling av START med Arvid Gusland, Ernst & Young o Erfaringsutveksling hos Leiv Eriksson Nyskaping o Veilederkonferansen med presentasjon av START o Studietur til etablererveiledertjenesten SKAPE og IPark i Stavanger 3.6 Markedsføring og sosiale medier o Annonsekampanje i lokalaviser og på nettet gir ikke de store uttellingene o Opplever bedre effekt med jungeltelegrafen, koordinatorene og STARTnettverket o Du finner START i Vestfold på Twitter og Facebook 3.7 Etablerertreff I perioden er det gjennomført til sammen 15 lokale etablerertreff i regi av koordinator. I tillegg er det arrangert 4 regionale miniseminar av daglig leder med til sammen 162 deltakere Småbedrifter i utvikling og vekst Etablerere i denne fasen har behov for en helt annen kompetanse enn etablerere i startfasen. START tilbyr derfor Kompetansekvelder der tema er relatert til denne gruppen etablerere. I tillegg besitter nettverket kompetanse på området og etablerer får tilbud der etter behov. Til sammen 559 etablerere har deltatt på etablerertreff. Effektmålingene viser i snitt 4,5 der 5 er best. 4 Etablereroversikter Ivareta etablerere i kommunene uten eget Start-kontor Vi ser at etablerere i kommuner uten eget START-kontor regelmessig tar kontakt med START-kontorene, og møter opp på etablerertreff. Det arrangeres også etablerertreff i Re og Tjøme, med god oppslutning. Fra 2012 arrangeres det også etablererkvelder i Andebu. 5

6 De regionale miniseminarene som arrangeres på Sandefjord Motor Hotel, rett ved E18, er et egnet sted til å få med etablerere fra hele fylket. START forsøker å legge til rette for etablerere i alle eierkommunene. 4.1 Etablereroversikt fordelt kommunevis Til sammen 400 nye etablerere har hatt samtale med koordinator i perioden Oppfølgingssamtaler kommer i tillegg til dette Fig.1 Nye etablerere hos koordinator, fordelt på kommunene. 4.2 Etablereroversikt fordelt på offentlige hjelpere Fig. 2 Etablerere fordelt på offentlige hjelpere. Til sammen 166 etablerere var i møte med offentlige hjelpere i. Siden oppstart har 749 etablerere hat møte med offentlige hjelpere. 4.3 Etablereroversikt fordelt på private hjelpere 6

7 Fig. 3 Etablerere fordelt på private hjelpere. Til sammen 165 etablerere var i møte med private hjelpere i. 748 etablerere har siden oppstart hatt møte med private hjelpere. Ressursbruk koordinator 7.1 Brukertesting og ekstern evaluering START foretar jevnlige brukertestinger etter etablerertreff og miniseminar. Vi spør blant annet om relevans av innhold, formidling av fagstoffet og Kommune Ca. Kommune Ca. Holmestrand, Hof 20 % Nøtterøy, Tjøme 40 % Horten 40 % Sandefjord, Andebu, Stokke 60 % Tønsberg, Re 80 % Larvik, Lardal 40 % gjennomføringen av arrangementet var. Videre spørres det om hvor etablerer fikk vite om arrangementet og hvor i fylket vedkommende kommer fra. Til slutt kan etablereren komme med egne kommentarer og gi innspill til temaer de ønsker på senere etablerertreff. Flere gir uttrykk for at de ønsker temaer som markedsføring, salg, skatt, mva, hjemmeside og budsjett. De fleste fanger opp informasjon vedrørende arrangementene via invitasjon, nettside og bekjente. Vi merker oss at etablererne kjører mellom fylkene på etablerertreff. Tilbakemeldingene på våre hyppige brukertestinger er gode. Vi skalerer svaralternativene fra 1-5, med 5 som mest relevant/best. Resultatene av disse brukertestene viser et snitt på 4,5. 7

8 Skatt sør har gjennomført en brukerundersøkelse av START i, og Ernst & Young har gjennomført en effektmåling og evaluering. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, samtidig som det foreligger forbedringspotensial. På bakgrunn av tilbakemeldingene er arbeidsutvalget i START i gang med en strategiprosess fra 2012 for å prioritere forbedringsområder. Alle undersøkelsene er publisert på 8

9 INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Kommunene Fylkeskommunen Mindreforbruk Re kommune Sum inntekter Resultat UTGIFTER Lønn daglig leder 50 % Nettsider; drift, løpende utvikling Faglig videreutvikling av Start Reiser/refusjoner, telefon, faglig utvikling/deltakelse for daglig leder Kjøp av kompetanse/kapasitet Seminarer m.v. i egen regi Adm.; regnskap, kontorstøtte Brosjyrer, annonser, m.m Diverse utgifter Fellessamling i nettverket, årlig Egne møter (arbeidsutvalg, eiermøte, annet); bevertning, div Sum utgifter INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP Kommunene Fylkeskommunen Mindreforbruk Re kommune Sum inntekter Resultat UTGIFTER Lønn daglig leder 50 % Nettsider; drift, løpende utvikling Faglig videreutvikling av Start Reiser/refusjoner, telefon, faglig utvikling/deltakelse for daglig leder Kjøp av kompetanse/kapasitet Seminarer m.v. i egen regi Adm.; regnskap, kontorstøtte Brosjyrer, annonser, m.m Diverse utgifter Fellessamling i nettverket, årlig Egne møter (arbeidsutvalg, eiermøte, annet); bevertning, div Sum utgifter

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Merkevare Vestfoldbibliotekene

Merkevare Vestfoldbibliotekene Merkevare Vestfoldbibliotekene Evalueringsprosjekt 2012-2014 Rapport Vestfold fylkesbibliotek 2015 1 INNLEDNING Merkevare Vestfoldbibliotekene er et treårig evalueringsprosjekt eiet av Vestfold fylkesbibliotek.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Forslag til Formannskapet 16.02.10 sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Sist revidert: 5. februar 2010 1 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR KOMPETANSE OG VEILEDNING FOR DEG SOM VIL STARTE EGEN BEDRIFT I ROGALAND SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KOMMUNENE I ROGALAND

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION Prosjektet En mer næringsvennlig region er anbefalt av Rådet for Drammensregionen overfor regionens kommuner for politisk vedtak før sommeren. Det

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4-1 - Innhold Generelt om Skape... 2 Administrasjon... 2 Styringsgruppen... 2 Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014... 3 Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført...

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Fylkesmannen i Vestfold Årsrapport 2006 Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Innholdsfortegnelse: Side Kapittel 1 Tilstanden i Fylket og embetet 1.0 Tilstanden i Vestfold 2 1.1 Styringsdialogen 5 1.2 Budsjett

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer