- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD"

Transkript

1 - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag Kl PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch, Ragnar Sundklakk, Hanna Kirsebom Aronsen, Magnar Simensen og Anne Grethe Bakken. Forfall: Olav Sandlund og Marit Sibbern 16/12 Presentasjon av nettsidens funksjoner - Saken utsatt til neste møte Etter bestilling fra arbeidsutvalget presenterer Nina nettsidens funksjoner, og hvordan koordinator bruker denne. Forslag til vedtak: Presentasjon av nettsidens funksjoner tas til orientering. 17/12 Status koordinator og daglig drift Oppsummering studietur med koordinatorgruppen august Geir, Øystein, Trine, Jonathan, Ernst, Anne Grethe og Magnar deltok på studietur til Region Halland. Region Halland kan på mange måter sammenliknes med Vestfold, mht. beliggenhet og størrelse, men langt færre kommuner og en bedre kommuneøkonomi. Regionen består av 6 kommuner, og har registrerte bedrifter, de fleste veldig små. (95 % har færre enn 8 ansatte og 85 % har færre enn 5 ansatte). Vi besøkte to av kommunene; Halmstad og Falkenberg og fikk innblikk i hvordan disse kommunene jobber med nyetablerere og småbedrifter. Vi fikk innblikk i arbeidsmetoder vi ønsker å jobbe videre med og vurdere å ta i bruk i Vestfold. Takk til Magnar for god tilrettelegging av turen. Kort orientering i møtet. Horten kommune søker næringsrådgiver Horten kommune har lyst ut stilling som næringsrådgiver etter Øystein som slutter 14. september. Horten kommune vil da være uten START-koordinator til ny næringsrådgiver er tilsatt. For å ivareta etablerere i Horten denne periode har de rettet en forespørsel til Tønsberg kommune som stiller seg positive til å bidra med koordinatorfunksjon. 1

2 Høstens planlagte aktiviteter I snitt 2 etablererkvelder pr START-kontor(enkelte kontorer samarbeider) 2 Regionale miniseminar Work Shop for nyetablerte og småbedrifter med vekstpotensial gjennomføres 19. september. Introduksjonskurs planlegges i Horten i oktober. Samarbeid med Holmestrand. Kompetanseheving regnskapsførere Marit og Anne Grethe har laget agenda og fått på plass foredragsholdere til kompetanseheving 17. oktober. Invitasjon sendt ut, men foreløpig liten interesse. START-konferansen agenda klar til utsending denne uken. Etablereroversikt : Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Nøtterøy Re Sandefjord Stokke Tjøme Tønsberg Status koordinator og daglig drift tas til orientering. Status koordinator og daglig drift tas til orientering. 2

3 18/12 Protokoll møte i arbeidsutvalget Protokoll møte i arbeidsutvalget godkjennes. Protokoll godkjent. 19/12 Status regnskap Budsjett 2012 Status pr Estimert pr Daglig leder 50 % Nettsider; drift Faglig videreutvikling av Start Reiser/refusjoner, telefon, pc, faglig utvikling/deltakelse for daglig leder Kjøp av kompetanse/kapasitet Seminarer m.v. i egen regi, 4 à Adm.; regnskap, kontorstøtte Brosjyrer, annonser, m.m Diverse utgifter Fellessamling i nettverket, årlig Egne møter (arbeidsutvalg, eiermøte, annet); bevertning, diverse Sum utgifter Kommunene Fylkeskommunen Mindreforbruk Sum inntekter Foreløpig overskudd Status regnskap tas til orientering Status regnskap tas til orientering 3

4 20/12 Strategiprosessen oppfølging bestilling fra arbeidsutvalget Koordinatorgruppen fikk i oppdrag fra arbeidsutvalget å komme med 3-4 fallgruver de ser etablererne. Forespørselen er også sendt til regnskapsførere, revisorer og banker i nettverket. Koordinatorgruppen vil jobbe videre med innspillene på neste møte, 6.09, og presentere status i arbeidsutvalgsmøtet dagen etter. I tillegg til koordinatorene har flere hjelpere i nettverket svart på hva de opplever som de største fallgruvene for etablerere i vekst. Vi tok en oppsummeringsrunde i koordinatorgruppen og landet foreløpig på følgende tre fallgruver; 1. Likviditet - mange har ikke forståelse for hva likviditet betyr, og hvor viktig det er. Det hjelper ikke med verdens beste forretningside hvis en ikke kan håndtere likviditeten. Mange forstår f eks ikke at sterk vekst og stor økning i fakturert salg medfører økt behov for driftskapital. Det at likviditeten er bundet i utestående kundefordringer og evt. et stort varelager har mange vanskelig for å forstå. Det betyr man kommer i en ond sirkel, med problemer med å betale sine leverandører, moms og avgifter og må bruke energi på brannslukking. Den som har forståelse for de økonomiske sammenhenger kan finne løsninger før situasjonen oppstår. 2. Markedsforståelse hva kan jeg få ut av ideen min. Forventingene overgår realismen. For liten markedsforståelse ikke undersøkt markedet godt nok. Finner produktet før behovet. Vi kan utfordre etablererne med kritiske spørsmål og benytte våre hjelpere innen markedsføring. Koordinators rolle er å være bevisst og stille kritiske spørsmål og vite hvor disse etablererne kan få hjelp. Utfordringene til koordinator er at disse etablererne ofte kommer for sent da det brenner. 3. Gründerens gjennomføringsevne Vi kan imøtekomme disse utfordringene ved å hente inn ekstern kompetanse som forelesere på våre arrangementer, og til faglig oppdatering av koordinatorgruppen. Status bestilling tas foreløpig til orientering 1. Det er et ønske at to fra de private hjelperne innen revisjon deltar på neste møte i arbeidsutvalget for å utfordres på Starts rolle ovenfor småbedrifter i vekst. Koordinatorene ønskes som observatører i møtet. 2. De private hjelperne som har gitt tilbakemelding på fallgruver forespørres om de har innspill til de offentlige hjelpernes rolle i Start. 3. Anne Grethe tar ut en oversikt fra databasen over hvilke gründere som har overlevd i 3 år og inviterer disse til START-konferansen. med endring som kommer fram under behandling. 4

5 21/12 Samarbeid eksterne aktører diskusjonssak Det er ønskelig med en diskusjon i arbeidsutvalget på i hvilket omfang/ hvilken rolle Start skal ha i forhold til eksterne aktører. Det er viktig at START kjenner til de ulike aktørene, som Nettverksbanken og Connect, og har en relasjon til dem, men Start må være bevisst på at samarbeid med eksterne aktører ikke går ut over Starts hovedfokusområder. Det jobbes nå med å få til en felles arena(verdiskapingsforum) for å fremme verdiskaping blant gründere i Vestfold. Helle Stabel(Nettverksbanken) og Øystein Bredahl- Thorsen(Connect) sitter i førersete for prosjektet kl er satt av til Verdiskapingsforum. START har også blitt introdusert for StartUp Weekend som er et program for gründere hvor det fokuseres på å ta ideer fram til et forretningskonsept som igjen skal danne grunnlag for en troverdig forretningsplan. Saken drøftes. Saken ble drøftet i møtet. Start skal konsentrere seg om kjerneoppgavene og hovedbudskapet til Start, men være positiv som samtalepartner ovenfor eksterne aktører. 22/12 Eventuelt Magnar ønsket å diskutere Vestfold fylkeskommunes rolle i arbeidsutvalget. Det er viktig for begge parter at fylkeskommunen er løpende oppdatert på arbeidet som nedlegges i Start. Arbeidsutvalget er godt fornøyd med Magnars rolle og ønsker fortsatt å ha ham med. Neste møtedato er endret til fredag 23. november kl Det oppsatte møtet i desember utgår Anne Grethe Bakken Daglig leder 5

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport

FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011. Årsrapport En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Januar 2012 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2011 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer