ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

2 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk for Utarbeidet av prosjektleder Anne Grethe Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppsummering og konklusjon side 3 2. Framdrift og aktiviteter 2.1 Framdriftsplan side Arbeidsgrupper og aktiviteter side Etablereroversikt side 6 3. Kvalitet 3.1 Konkrete tilbakemeldinger side Samarbeidet i prosjektgruppen side Ressursbruk 4.3 Budsjett og regnskap side Resultater Evaluering og effektmåling 5.1 Brukertesting og ekstern evaluering side Forslag og vedtak - Framtidig organisering av START 6.1 Arbeidsgruppens forslag side Vedtak side 12 2

3 1. Oppsummering og konklusjon START i Vestfold merker en økning av henvendelser fra etablerere. 372 etablerere henvendte seg til START i Ved utgangen av, hadde drøyt 1200 etablerere vært i samtale med koordinator, og over 970 etablerere har deltatt på etablerertreff med faglig innhold i løpet av prosjektperioden. Det er foretatt 3 evalueringer av START. I tillegg foretas brukertestinger under etablerertreffene. Tilbakemeldingene fra etablerer i møte med START er gode, vi opplever at møtepunktene med faginnhold og erfaringsutveksling er viktige. Etablererne ønsker seg imidlertid flere etablerertreff med nettverksbygging og faglig innhold. De presiserer viktigheten av å bli tatt på alvor, og komme raskt i dialog med nettverket. START må fortsette å jobbe for å ivareta et levende nettverk som fungerer optimalt. Dialog med offentlige og private hjelpere er viktig. Det vil fortsatt være behov for motivasjon og minne hverandre på våre roller i START. Dialogmøter med nettverket vil også prioriteres framover. START må være en dynamisk organisasjon. Fra gikk START over fra prosjekt til varig drift START har kommet for å bli. Alle kommunene i samarbeidet gav enstemmig tilslutning til vedtaket om varig drift det viser seg å være en viktig faktor å ha en enhetlig etablererveiledning i fylket. 3

4 2. Framdriftsplan og aktiviteter 2.1 Framdriftsplan Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Gjennomføring Profilere Start i kommuner uten eget Startkontor Profilering aviser Utvikling av database/web for registrering Brukertesting Registrering i databasen Kompetanseheving koordinator Arbeidsmøter: Nye hjelpere inn i Startnettverket Ekstern evaluering Regional samling offentlige og kommersielle hjelpere Løpende oppgaver; oppdatering kvalitetshåndbok, oppfølging koordinator etc. 2.2 Arbeidsgrupper og aktiviteter Arbeidsgrupper Etableres etter behov. I er det etablert 3 slike grupper: Arbeidsgruppe som har jobbet med utbedring av nettsiden. Arbeidsgruppe som har jobbet med rammeverket for framtidig organisering av Start. Arbeidsgruppe som har planlagt fellesmøtet med nettverket Aktiviteter Aktiviteter og profilering av Start Utvikling og vedlikehold av webside for START, inkl. database for registrering av etablerere som har vært i kontakt med START nettverket Styremøter og prosjektmøter 4

5 o o 7 møter i styringsgruppen 12 prosjektgruppemøter med erfaringsutveksling og utvikling av START Fellesmøte med nettverket Faglig påfyll for koordinator o Studietur til Frederikshavn Ervervsråd o Deltakelse på ulike regionale miniseminar o Kompetanseheving innen kommunikasjon med Øyvind Sørbrøden o Miniseminar med Steinar Grønhaug, Bedriftsforbundet o Oslo Innovation Week Lokale etablerertreff arrangert av koordinator: Det gjennomført til sammen lokale etablerertreff: Nøtterøy/Tjøme og Tønsberg/Re 6 etablerertreff Holmestrand: 4 etablererkvelder Horten: 2 etablererkvelder Sandefjord: 3 etablererkvelder Sandefjord/Larvik: 1 etablererkveld Larvik: 3 etablererkvelder, Evalueringene viser 4-4,8 der 5 er best. Tema på etablerertreff i regi av koordinator: Skatt og moms, forretningsplan Regnskapsføring Hvordan skaffe kapital til gode prosjekter? Gode betalingsrutiner / hvordan forhindre tap? Hvordan definere og sjekke markedspotensialet? Praktisk billagshåndtering Avtaler/kontrakter Hva skal til for å få lån i banken? Dagpenger under etablering av eget foretak Forsikring/sykepenger Gründerhistore hvor regnskapsfører og bank også uttalte seg om bedriften Hva koster en ansatt? Hva gjør vi i vekst/utvikling? Hvem kan søke og hvem kan få midler hos Innovasjon Norge? Hva er viktig å tenke på i startfasen når det gjelder profilering/markedsføring? Regnskapsføring - hvordan gjøre dette riktig og rimelig? Hvordan bygge nettverk på en bevisst måte? Forventninger til/krav fra bankforbindelsen. Innføring i merverdiavgift. Markedsføring/markedsbudsjett. Risiko ved opprettelse av egen bedrift Gründerhistorier. I tillegg er det gjennomført 5 regionale miniseminar arrangert av prosjektleder: Petim regnskap og Alektum Inkasso 40 deltakere o Må jeg ha regnskapsfører? Hva koster dette? o Jeg har sendt faktura, men får ikke inn pengene. Hva gjør jeg? Kan jeg sikre meg mot dette? Tenden Advokatfirma ANS 25 deltakere o Hva er et budsjett og hvorfor budsjettere 5

6 Handelshøyskolen BI 69 deltakere o Rekkefølgen i det å starte opp og betydningen av relasjoner Bedriftsforbundet 23 deltakere o Styresammensetning og innhenting kapital Handelshøyskolen BI og Designbyrået Felt 80 deltakere o Bruk av sosiale medier Til sammen 237 etablerere har deltatt på regionale miniseminar. Andre gjennomførte aktiviteter/samarbeidsmøter: Samarbeidsmøte med Karrieresenteret, Tønsberg, Presentasjon av Karrieresenteret på prosjektgruppemøte Samarbeidsmøte med Fylkesmannens Landbruksavdeling Presentasjon av Fylkesmannens bidrag i Start på prosjektgruppemøte Presentasjon av Bedriftsforbundets bidrag i Start på prosjektgruppemøte Fellesmøte med erfaringsutveksling for hjelpernettverk, prosjektgruppen og styringsgruppen Presentasjon av START på jobbskapingskurs på Næringssenteret i Vestfold Etablereroversikt Til sammen 1187 etablerere har hatt samtale med koordinator i perioden Fig.1 Etablerere hos koordinator, fordelt på kommunene Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Nøtterøy Re Sande Sandefjord Stokke Svelvik Tjøme Tønsberg 6

7 Til sammen 248 etablerere har vært i kontakt med offentlige hjelpere i perioden Plan og bygg Toll Mattils. IN Skatt Arb.tils. FML NAV HiVE Fig.2 Etablerere fordelt på offentlige hjelpere Til sammen 221 etablerere har vært i kontakt med private hjelpere Regnsk. Revisor Bank Advokat Salg/Mark Mentor Innkasso Fig. 3 Etablerere fordelt på private hjelpere. Telletallene avviker noe fra realiteten, all den tid det er vanskelig å fange opp alle henvisninger. 7

8 3. Kvalitet og resultater 3.1 Konkrete tilbakemeldinger Det er store forskjeller i kommunene på hvor mye ressurser som settes av til koordinator-rollen. Alt fra 20 % - ca. 100 %. Tilbudet til etablererne vil derfor bli ulikt. Der det er satt av mye ressurser, er det kort ventetid fra telefon til første møte, og målet på 2 etablerertreff pr halvår nås. Koordinator har gitt konkrete tilbakemeldinger på følgende: Hvordan fungerer din rolle som koordinator? Bra, får positive tilbakemeldinger fra etablererne. Den fungerer godt. Vanskelig spørsmål, bør vel egentlig besvares av andre, men etter egen mening fungerer jeg tilfredsstillende. Ikke mottatt negative tilbakemeldinger. Jeg avklarer behovene til de som henvender seg og gjør avtaler med de i nettverket som har den rette kompetansen. Opplever at denne delen fungerer godt. Jeg gir også litt råd og veiledning og skaffer mentorer der det er interesse for dette. Jeg stimulerer til at etablererne lager en forretningsplan. Jeg arrangerer nettverksmøter, etablererkvelder og kompetansekvelder sammen med Trine. Samarbeider med lederen for næringsforeningen og med kommunen på Tjøme om å arrangerer Etablererkvelder der. Dette fungerer veldig bra synes jeg. Jeg forteller også Start-kandidatene om det som skjer lokalt som de kan ha nytte av. Samarbeider med NAV og lager næringsfaglige vurderinger av prosjektene til de som søker om å beholde dagpenger under etablering. Fungerer fint. Trives i rollen som koordinator. Rollen er greit avklart og fungerer tilfredsstillende. Hvilke erfaringer gjør du deg? Behovet for rådgivning øker. Rollen er lærerik. Dette er et stort fagområde der det er behov for bred kunnskap. Mulige etablerere har forskjellige behov. Hovedmengden har kommet så langt at de har behov for assistanse fra regnskapsfører. Periodevis betydelig pågang via NAV. Sjeldnere behov for øvrige hjelpetjenester. God kontakt med hjelperne, meget positive og interesserte hjelpere. START er en hensiktsmessig måte å organisere en viktig del av jobben min som næringsrådgiver. De som henvender seg er veldig fornøyde med Start-tilbudet. De gir uttrykk for at de har stor nytte av det. Opplever imidlertid at det fortsatt er et fåtall av de som kan ha nytte av Start-tilbudet som kjenner til det og gjør seg nytte av det. Veldig stor spredning når det gjelder hva slags mennesker som henvender seg og når det gjelder potensialet for lønnsomhet og arbeidsplasser i de prosjektene som vi er bort i. Stor overvekt av etableringer av enkeltpersonsforetak/levebrødsetableringer. Kompetansen min øker i forhold til bredden i type etableringer (bransje, type utfordringer osv.) Ser noen gode resultater fordi jeg har fulgt noen etablerere over tid. Jeg gjør stadig nye erfaringer, en ting er hvert fall sikkert. Hver enkelt etablering og person bak er individuell og unik, og det må ikke glemmes. Måten vi formidler ting på må tilpasses, og at vi er ærlig settes pris på. 8

9 Utfordringer? Stadig økende besøk, noe som øker behovet for mer hjelp. Ønsker ofte å følge opp mer enn det tiden tillater. Ingen spesielle, føler at jeg etablerer god kontakt med de som ønsker min assistanse. I enkelte tilfeller, har jeg følelsen av at mulige etablerere tror jeg kan besvare alle spørsmål der og da. Å få tiden til å gå opp. Sette av tid til rapportering. Få god nok kontakt med lokalt nettverk. Det er tidkrevende å være Start-koordinator. Det er ikke mulig å følge opp hver enkel person i den grad som kunne være ønskelig. Kapasitet kan bli et problem. Kapasitet er et problem i forhold til å skrive næringsfaglige vurderinger fort nok. Noen etablerere mangler gjennomføringsevne. Litt kjedelig å bruke tid på disse. Noen prosjekter er faktisk ikke liv laga. I og med at vi ikke skal og kan gi direkte råd, kan den prosessen være en utfordring. Målet mitt blir jo å få personen selv til å velge å legge det på hylla. Utfordring er det også å stadig møte frustrasjon over at det ikke finnes økonomiske ressurser å få. Hva er etablerer spesielt fornøyd med? Totalpakken og at de blir gitt tid til saken sin. Breddekunnskap, tilbud om hjelp fra nettverket. Støtte til planlegging og realitetsorientering -> hva gjør jeg nå, neste steg. Bør vel besvares av andre, men jeg tror de setter stor pris på rask respons fra min side samt at vi avtaler møter i stor utstrekning utenom ordinær arbeidstid. Å møte en kompetent person som lytter og veileder, og som skaffer hjelp fra nettverket innen relevante fagområder. Opplever at etablererne er storfornøyde med alle tilbudene til Start. Får positiv tilbakemelding på det meste bistand fra hjelperne i nettverket, etablererkvelder/kompetansekvelder, temaseminarer. Det at noen kan lytte til dem under konfidensielle rammer og at de føler at noen ønsker at de skal lykkes med sin bedrift. Regnskapsfører og markedsføring er også tjenester de fleste setter stor pris på og er helt avhengig av. Min erfaring er kombinasjonen av å komme til meg og diskutere, planlegge og bruke meg som sparringspartner OG etablererkvelder og miniseminar. Etablereren gir også utrykk for og setter pris på ærlighet og det at jeg heller litt kaldt vann i årene og realitetsorienterer. Får dere tilbakemelding på ting vi kan gjøre annerledes? Evt. hva? Har ikke hørt noe. Ingen spesielle. Får sjelden eller aldri tilbakemeldinger, bortsett fra på og etter etablerertreff. Har ikke fått mange tilbakemeldinger på ting vi kan gjøre annerledes. Har ikke fått noe konkret her. Flere ønsker seg mer kurs. Negative tilbakemeldinger? Har ikke hørt noe. Ikke mottatt noen så langt. Noen tror de kan få økonomisk støtte til å starte opp. Noen påstår at vi ikke er synlige nok. Det har vært noen få enkeltstående uheldige opplevelser i forhold til hjelpere som jeg har henvist til. Noen har sagt at de skulle ønske at vi/jeg følger opp dem. Det er de selv som må oppsøke meg/ oss. De som forstår det får best utbytte av tilbudet. At det kan være vanskelig å få tak i oss koordinatorer noen ganger.. 9

10 3.2 Samarbeidet i prosjektgruppen Hvordan opplever du som koordinator samarbeidet i prosjektgruppen? Bra. Vi har en positiv tone og en konstruktiv tilnærming til utfordringene. Møtene er viktige for å samordne og informere om status. Her er det mye god erfaringsoverføring mellom koordinatene. Det er viktig med en tydelig møteleder som holder i trådene og styrer møtene. Greit. Stort sett veldig bra. Meget bra! Nyttig å møte kolleger fra andre kommuner som arbeider med det samme, og møter mange av de samme utfordringene. Jeg opplever at vi samarbeider veldig godt og jeg lærer mye av de andre. Totaltilbudet forbedres hele tiden ved at vi jobber sammen som vi gjør. Bra samarbeid i gruppa! Samarbeidet i gruppen er bra. Vi blir bedre og bedre på å trekke veksler på hverandre. Det er veldig viktig at vi har systematiske og jevnlige møter. Enda viktigere at vi har en leder som holder i trådene. Vi jobber så selvstendig på hvert vårt sted, så dette LIMET vil jeg understreke viktigheten av. Andre relevante saker? Få en fast driftsleder som tar seg av overordnede ting og som kan steppe inn der det er behov. Dette er et fantastisk konsept. Vi må bare fortsette å utvikle oss. Tenk om vi kunne klare å kvantifisere verdien ev START for den enkelte kommune. Har vi noen tanker om hvordan dette kan gjøres? At det er en leder for Start i Vestfold er et av de viktigste suksesskriteriene våre. Håper at leder er på plass så fort som overhodet mulig. Denne rollen er et absolutt must for Start i Vestfold. Ellers vil jeg si at jeg har det gøy i arbeidet med Start, ingen dag er lik og jeg lærer stadig noe nytt Mener at et regelmessig samarbeide med hjelperne er viktig og absolutt nødvendig. De har erfaring og kommer med mange gode forslag/innspill til forbedring. 10

11 4. Ressursbruk 4.3 Budsjett og regnskap INNTEKTER Budsjett Regnskap Bidrag fra 6 kommuner Eventuell økning fra kommunene til forlengelsen 0 0 VFK for 6 mnd Eventuell økning fra VFK til forlengelsen 0 0 VSV, rest disponibelt på utbetalt til prosjekt Innovasjon Norge Mindreforbruk Ikke-utbetalt del av VFKs bidrag Resterende fra VSV ikke-utbetalt til prosjekt Sum inntekter UTGIFTER Prosjektleder/kjøp av kapasitet ,47 Adm ,36 Web ,00 Markedsføring ,44 Ekstern evaluering/underlag for permanent drift ,00 Kompetanseutvikling ,93 Salg og markedsføring. VSV-midler ,00 Konferanser/fagseminarer ,00 Div. kostnader og udisponert ,06 Sum utgifter Resultat Resultater 5.1 Brukertesting og ekstern evaluering Koordinator og prosjektleder foretar jevnlige brukertestinger etter ulike etablerertreff og miniseminar. Vi spør blant annet om hvor relevant innholdet var for etablerer, hvordan formidlingen av fagstoffet ble opplevd og hvordan gjennomføringen av arrangementet var. Videre spørres det om hvor etablerer fikk vite om arrangementet og hvor i fylket vedkommende kommer fra. Til slutt kan etablereren komme med egne kommentarer og gi innspill til temaer de ønsker på senere etablerertreff. Flere gir uttrykk for at de ønsker temaer som markedsføring, salg, skatt, mva, hjemmeside og budsjett. De fleste fanger opp informasjon vedrørende arrangementene via invitasjon, nettside og bekjente. Vi merker oss at etablererne kjører mellom fylkene på etablerertreff. Tilbakemeldingene på våre hyppige brukertestinger er gode. Vi skalerer svaralternativene fra 1-5, med 5 som mest relevant/best. Resultatene av disse brukertestene viser et snitt på mellom 4 og 5. Se også pkt Konkrete tilbakemeldinger i rapporten. 11

12 Skatt sør har gjennomført 2 brukerundersøkelser av START, og Ernst & Young har gjennomført en effektmåling og evaluering. Tilbakemeldingene er jevnt over gode, samtidig som det selvsagt foreligger forbedringspotensial. Prioritering av forbedringsområder vil foretas av ny styringsgruppe i Alle undersøkelsene er publisert på 6. Forslag og vedtak - Framtidig organisering av START 6.1 Arbeidsgruppens forslag Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i mai 2009 som fikk i oppgave å jobbe fram et forslag til framtidig organisering av START. Den nedsatte arbeidsgruppa la fram følgende forslag med begrunnelse for styringsgruppa i Start : Samarbeidsavtale etter Kl. 27 mellom de 12 eierne av Start Sikrer rammeverket for den felles overbygning Vedtekter og eget styre Bestemmelser om forankring og forhold til øvrige aktører Avtale over 4 år Videre framdrift: Innstilling jfr. pkt. 5 i rapporten Detaljer i samarbeidsavtale må lages Avtaler med aktører kan ligge som føring og videreutvikling ved varig drift Krav til kvalitetsutvikling kan gjennomføres ved varig drift 6.2. Vedtak Saken var oppe på styremøte i 12k Følgende ble vedtatt i 12k: 1. Styret slutter seg til styringsgruppas forslag til videre organisering av START ihht kommuneloven Prosjektperioden forlenges til Prosjektperioden ble forlenget til Alle de 12 kommunene har fattet enstemmig vedtak om å slutte seg til samarbeidsavtale og varig drift av START fra Anne Grethe Bakken er tilsatt som daglig leder av START fra

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer