Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl 1800-2030 på Idrettens Hus Sandefjord"

Transkript

1 Protokoll styremøte 2/12-14, 19. januar 2012 kl på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Inger Ness, Tommy Svendsrud. Forfall: Torbjørn Lia Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen 1. referatsaker R.sak13/12-14: Horten Biljardklubb er opptatt som nytt idrettslag R.sak14/12-14: Henvendelse fra NIF at NIF vil legge til rette for at anleggseiere kan sette opp skilt som oppfordrer til røykfrie idrettsanlegg. R.sak15/12-14: Søknad fra Larvik Dykkerklubb og Svenner Dykkerklubb om sammenslåing. R.sak16/12-14: Søknad av om sammenslåing av Færder Dykkerklubb og Tjøme/Nøtterøy Dykkerklubb. R.sak17/12-14: Innkalling til Rytter Regionsting 4. februar. R.sak18/12-14: Innspill om om mva-kompensasjon fra Hogne Kjærås/Andebu IL. R.sak19/12-14: Mottatt møteplan for Sandefjord IR R.sak20/12-14: Mottatt høringsdokumenter Regional plan for bærekraftig utvikling fra VFK. Høringsfrist 26. april R.sak21/12-14: Mottatt høringsdok. kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Larvik kommune. Høringsfrist R.sak22/12-14: Infobrev fra leder av Programkomiteen, sendt fra NIF (vedlegg 1). R.sak23/12-14: Høringsbrev fra NIF vedr. bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (vedlegg 2). Høringsfrist er Orienteringssaker O.sak20/12-14: Personalsituasjonen. O.sak21/12-14: VIK deltok på julelunsj på Haugar Kunstmuseum i regi av VFK, folkehelsekoordinatornettverket. O.sak22/12-14: Org.sjef deltok på møte på Brunstad sammen med Stokke IR og VFK. Tema var utbygging av idrettsanlegg på OCC. O.sak23/12-14: Veiledersamling for VIKs veiledere

2 O.sak24/12-14: Julelunsj for Hederstegnmottakere og pensjonister på Idrettens Hus O.sak25/12-14: Møte med Larvik kommune m.fl. vedr. Aktiv Larvik prosjektet. O.sak26/12-14: Planleggingsmøte med VFK vedr. anleggskonferansen 17. april. O.sak27/12-14: Org.sjef møtte ordfører, rådmann og bystyreleder i Holmestrand Kommune Tema var samarbeidet kommune og IR O.sak28/12-14: Org.sjef møtte styreleder i Dans Aktiv Tema var forholdet mellom Dans Aktiv og Ragnes Danseskole. O.sak29/12-14: Org.sjef møtte kontrollkomiteen i Fram IF for en generell orientering O.sak30/12-14: AktivSkole365 har i desember fått 6 nye skoler med i ordningen. Disse er Frøy skole, Hedrum ungdomsskole, Kvelde barne- og ungdomsskole, Mellomhagen ungdomsskole, Mesterfjellet ungdomsskole og Ra ungdomsskole. Alle er tilhørende i Larvik kommune. O.sak31/12-14: Styringsgruppa i Vestfold Toppidrett inkludert org.sjef, deltok på NM på skøyter i Tønsberg 17. og O.sak32/12-14: Org.sjef og VFK hadde et nytt møte med Brunstad for å diskutere deres planer og anleggskonferansen 18. april. O.sak33/12-14: Org.sjef og flere i styret deltok på Idrettsgallaen på Hamar 7. januar. O.sak34/12-14: Møte i anleggsutvalget Avholdte kurs Særidrettskurs i turn for Lardal U-skole i regi av AktivSkole365. Lars Gunnar Risa var instruktør. 20 elever deltok. Særidrettskurs i turn for Vear U-skole i regi av AktivSkole365. Lars Gunnar Risa var instruktør. 7 elever og 7 lærer deltok. Særidrettskurs i turn for Stokke U-skole i regi av AktivSkle365 v/ Lars Gunnar Risa var instruktør. 10 elever og 1 lærer deltok. Særidrettskurs i turn for Tjodalyng U-skole i regi av AktivSkole elever og 1 lærer deltok. Instruktør: Lars Gunnar Risa. 20 elever og 1 lærer deltok Kurs i ny lovnorm med Gunnar Martin Kjenner 18 deltakere. 4. Vedtakssaker V.sak5/12-14: Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 1/ V.sak6/12-14: Handlingsplan 2012 V.sak7/12-14: Budsjett 2012 V.sak8/12-14: Gjennomgang av VIKs delegasjonsreglement V.sak9/12-14: V.sak10/12-14: Styrets oppgaver og fordeling av idrettsråd Anmeldelse av tidligere styremedlem i Vear IF til NIFs domsutvalg v1 Side 2 av 5

3 V.sak11/12-14: V.sak12/12-14: Anmeldelse av tidligere kasserer i IP Sporty til NIFs domsutvalg. Eventuelt V.sak5/12-14: Godkjenning og signering av protokollen fra styremøte 1/ Utkast til protokoll er sendt til styret per e-post. Det er ikke kommet inn merknader. Protokollen godkjennes. V.sak6/12-14: Handlingsplan 2012 Handlingsplanen (vedlegg 3) er tredelt, hvor selve handlingsplanen fremgår i tabellform (månedsvis). Handlingsplanen er tenkt å være dynamisk og det vil kunne tilkomme nye tiltak. De løpende oppgavene er omtalt til slutt i planen. Handlingsplanen for 2012 vedtas. Avvik rapporteres til styret. V.sak7/12-14: Budsjett 2012 Forslag til budsjett fremgår av vedlegg 4. Budsjettet tar utgangspunkt i 2011 budsjettet men er på en del områder korrigert ut fra faktisk resultat. Det hefter en viss usikkerhet knyttet til inntektssiden siden vår rammesøknad til VFK ikke blir behandlet av fylkestinget før 6. februar. Det legges opp til en justering av tilskuddene fra VFK og NIF på henholdsvis 2,5 % og 3%, jf. vedtatt strategiplan. Budsjettet legger også opp til at mottatte sykerefusjoner i 2011 og 2012 nyttes til å forlenge engasjementet til vikar i 2012 og en utvidelse fra 80% til en 100% stilling f.o.m. februar 2012 og ut året. Budsjettet forutsetter at deler overskuddet i 2011 avsettes i balansen og øremerkes lønn til vikar i Budsjettet for 2012 godkjennes. Styret ønsker å få presentert budsjettets i hovedtall. V.sak8/12-14: Gjennomgang av VIKs delegasjonsreglement Viks forrige styre reviderte og godkjente VIKs delegasjonsreglement (vedlegg 5) i styresak 108/ Det nye styret ønsket en gjennomgang av reglementet. Delegasjonsreglementet godkjennes v1 Side 3 av 5

4 V.sak9/12-14: Styrets oppgaver og fordeling av idrettsråd. Det har vært tradisjon for at styret deler idrettsrådene seg i mellom og får et ansvar å følge disse opp. Det innebærer som minimum å delta på idrettsrådets årsmøte. Noen har også deltatt fast på idrettsrådenes styremøter. Fordelingen mellom styre og administrasjonen fremgår for det vesentlige av delegasjonsreglementet, men det vanlige er at styrets leder har ansvaret for den politiske kontakten primært i fylkeskommunen. Org.sjef har imidlertid også hatt en betydelig frihet til å knytte politiske kontakter og ta politiske initiativ der det er klarert med styret (leder). Det vedtas følgende fordeling av idrettsråd på styremedlemmer: Larvik IR Marit L. Danielsen Sandefjord IR Jan Olav Hay Stokke IR Rolf Gunnar Haagensen Tønsberg IR Marit L. Danielsen. Nøtterøy IR Jan Olav Hay Tjøme IR Torbjørn Nilsen. Hof IR Torbjørn Lia. Re IR Tommy Svendsrud. Sande IR Rolf Gunnar Haagensen. Holmestrand IR Tommy Svelvik IR Torbjørn Nilsen. Lardal IR Rolf Gunnar Haagensen. Andebu IR Trude Halvorsen. Horten IR Inger Ness. V.sak10/12-14: Anmeldelse av tidligere styreleder i Vear IF til NIFs domsutvalg Tidligere leder av Vear IF ble i Tønsberg Tingrett dømt til 11 måneders ubetinget fengsel for underslag av om lag 1,2 mill. kr (innholdet i dommen vil bli redegjort for på styremøtet). Dommen er rettskraftig. Vedkommende har nå flyttet til Sandefjord og det er en risiko for at vedkommende igjen vil påta seg verv innen idretten. For å unngå dette bør vedkommende anmeldes til NIFs domsutvalg med påstand om å miste retten til å påta seg tillitsverv i norsk idrett. Styret ber administrasjonen oversende en anmeldelse av tidligere styremedlem i Vear IF til NIFs domsutvalg med påstand om at han fradømmes retten til å inneha tillitsverv og til å ha medlemskap i norsk idrett v1 Side 4 av 5

5 V.sak11/12-14: Anmeldelse av tidligere kasserer i IL Sporty. Tidligere kasserer i IL Sporty ble dømt i Larvik tingrett for underslag av om lag kr. Dommen ble 90 dager fengsel hvor 45 dager ble gjort ubetinget. Vedkommende har godtatt dommen slik at den er rettskraftig. Som under sak 10/12-14 bør man av preventive hensyn og for å unngå en gjentakelse, be om at NIFs domsutvalg vurderer saken. Styret ber administrasjonen oversende en anmeldelse av tidligere kasserer i IL Sporty til NIFs domsutvalg med påstand om at hun fradømmes retten til å inneha tillitsverv og til å ha medlemskap i norsk idrett. V.sak12/12-14: Eventuelt. - Det berammes et styreseminar 9. og 10. mars. NIF kontaktes for å avtale opplegg. - Det ble gitt en kort demo av kretsens oppdaterte hjemmeside. Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Rolf Gunnar Haagensen Leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef v1 Side 5 av 5

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Styre- og varamedlemmer: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen,

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir Styremøte nr. 9-2009

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 Styremøte 05/14 ble avholdt onsdag 11. juni på Scandic Ørnen Hotel i Bergen sentrum. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer