Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektskisse DIAHELSE II 1"

Transkript

1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. Prosjektskisse DIAHELSE II 1

2 BAKGRUNN: Gjennomføring av lærings- og mestringstilbudet DIAHELSE 1 for kvinner med innvandrerbakgrunn som har diabetes eller står i fare for å utvikle diabetes er i full gang. Det startet 21 personer på kurset nå i vinterog allerede nå ser vi en del utfordringer. Vi arbeider for å få til en ny driftsmodell som vektlegger to hovedpunkter: 1. Skape motivasjon til endring av levevaner 2. Bidra til at den enkelte opprettholder levevaner ervervet gjennom deltakelse i mestringstilbudet Våre utfordringer i utvikling av det nye tjenestetilbudet kan beskrives som: OPPDAGE GJENNOMFØRE FØLG OPP OPPDAGE: Hvordan når vi en gruppe det erfaringsmessig er vanskelig å nå? Hvordan blir den enkelte kvinne motivert til å delta? GJENNOMFØR: Denne gruppen har økt sykelighet og erfaringer så langt viser at betydelig innsats må til også for å hindre frafall, sporadisk deltakelse med mer. Hvordan får vi kvinnene til å ønske å fortsette? FØLG OPP: Etter endt kurs skal deltakeren være både motivert og i stand til å nyttiggjøre seg av andre kommunale tilbud i forhold til regelmessig mosjon og være motivert og i stand til å velge et sunt kosthold. (Kunnskaper og motivasjon) Erfaringene vi høster gjennom DiaHelse 1, den første gjennomføringen vinter 2011 vil vi ta med oss inn i den nye piloten/prototypen DiaHelse 2 Prosjektskisse DIAHELSE II 2

3 Før 2012 har imidlertid kommunen begrensede midler til å etablere nye tilbud. Erfaring fra første runde viser også stort behov for bruk av tolker, noe som det heller ikke finnes støtte for i budsjettene i inneværende år. Vi søker derfor om delfinansiering for videreføring og videreutvikling av det prosjekt som allerede er i gang. 1. Videreføring av prosjekt med etablering av ny behandlingslinje for innvandrerkvinner med diabetes 2. Etablering av mestringstilbud i forlengelse av DIAHELSE. (Kommunale tilbud spesielt retter mot innvandrerkvinner MÅLSETNING HENSIKT Målet med DiaHelse 2 er å teste ny driftsmodell for samhandling mellom Drammen Sykehus og Drammen kommune i en pilot/prototype utviklet gjennom erfaringer vi har gjort oss i gjennomføringen av DiaHelse 1. Prosjektskisse DIAHELSE II 3

4 1. DIAHELSE DiaHelse er navnet på et folkehelse- og samhandlingsprosjekt som retter seg mot kvinner med ikke vestlig bakgrunn diabetes eller nedsatt glukosetoleranse i Drammen kommune. 2. HVEM DELTAR FRA KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN? Drammen kommune, fysioterapitjenesten Drammen kommune, fysioteket Leder av praksiskonsulentordningen og fastlege på Fjell Tannpleier fra Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. 3. HVEM DELTAR FRA HELSEFORETAK? Endokrinolog (fagansvar) Diabetessykepleier Ledelse og Klinisk ernæringsfysiolog (leies inn eksternt pga liten kapasitet internt) 4. GI EN KORT BESKRIVELSE AV METODIKKEN SOM DERE ØNSKER Å BENYTTE Juni 2011 vil Drammen sykehus, Drammen og kommune sammen med designbyrået Kadabra ha utviklet og beskrevet en ny behandlingstjeneste for mestring av diabetes type 2. Denne driftsmodellen omfatter alt fra hvordan vi når ut til aktuelle deltakere, hvordan øke gjennomføringsprosenten og hvordan sikre at nye levevaner blir en integrert og varig del av deltakernes liv. Mestringstilbudet består av: - En individuell helsesamtale ved oppstart. Denne baseres i all hovedsak på prinsippene i motiverende intervju (MI). - Tre måneder med trenning i gruppe x2 pr. uke av 1 times varighet pr. gang - Undervisning og/eller samtale/tema i gruppe rundt helse, levevaner og diabetes x2 pr uke. (Trening i 1 time, deretter 1 times undervisning) - En avsluttende individuell helsesamtale der hovedtema er veien videre for den enkelte og oppsummering av personlig framgang. Prosjektgruppen består av: Fra kommunen: leder for fysioterapitjenesten i Drammen kommune, fysioterapeut fra kommunen og fastlege på Fjell legesenter. Fra sykehuset: diabetessykepleier, ledelse LMS. Leder for LMS vil ha det formelle ansvaret som leder for prosjektet. Andre: tannpleier fra Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og en person med Prosjektskisse DIAHELSE II 4

5 brukererfaring. (En innvandrerkvinne som har diabetes.) Klinisk ernæringsfysiolog, eksternt. Som hjelp i den praktiske gjennomføring vil en del av prosjektgruppen møtes i en arbeidsgruppe som vil ha hyppigere møter. 5. BESKRIV NYTTEVERDI FOR BRUKERE/PASIENTER Å leve med diabetes kan være krevende. Diabetes griper i stor grad inn i hverdagen til den som har sykdommen og til familien rundt. Behandlingsmessige valg må tas av den som har diabetes mange ganger daglig, hver dag året rundt. Lege og helsepersonell er ofte bare veiledere i denne prosessen. Kunnskaper og motivasjon er på denne måten grunnlaget i all behandling av diabetes. Det å få tilrettelagte helsetjenester som kan øke både kunnskaper og motivasjon til å yte god egenomsorg og til å foreta gode behandlingsmessige valg i hverdagen, er av avgjørende betydning for utfallet av behandlingen. At man selv er i stand til å bidra aktivt til å forhindre senkomplikasjoner med de smerter og lidelser de kan forårsake, er av stor betydning for den enkelte så vel som for familien og for storsamfunnet. Ved å hjelpe kvinnene vil man på lengre sikt bidra til forebygging av livsstilsykdommer som for eksempel diabetes også hos deres barn. 6. PLAN FOR IMPLEMENTERING I DRIFT Dette prosjektet har som mål å utvikle og gjennomføre metodikk som fungerer for målgruppen; innvandrerkvinner med diabetes eller med fare for å utvikle diabetes. Et av resultatene vil være en plan for hvordan denne type opplæring kan operasjonaliseres i et samhandlingsreformsperspektiv. Behandlingslinjen omfatter: Henvisning fra fastlege individuell helsesamtale 1 gjennomføring av trening og undervisning i gruppe helsesamtale 2 oppfølgingstime hos fastlege. Planene vi hadde skissert i DiaHelse 1 er noe forskjøvet grunnet samarbeid med designbyrået KADABRA. KADABRA er innleid gjennom pristildeling i statens designkonkurranse utlyst av Norsk Form og Helsedirektoratet. KADABRA hjelper oss med konseptutvikling i form av å bruke designmetodikk i tjenestedesign av offentlige tjenester. DiaHelse 2 vil innebære en endelig driftsmodell som oppfyller samhandlingsreformens mål. Denne kan settes i drift fra Prosjektskisse DIAHELSE II 5

6 7. HVILKEN OVERFØRINGSVERDI KAN DETTE PROSJEKTET HA FOR ANDRE KOMMUNER? BESKRIV! Prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner både i landet som helhet, men ikke minst i området for Vestre Viken HF sitt pasientgrunnlag. Det er flere kommuner i området som Øvre- og Nedre Eiker, Modum og Hurum som satser på folkehelsetiltak og som allerede pr. i dag har såkalte frisklivssentraler. Det vil i etterkant av prosjektet være mulig å etablere lignende tilbud til flere kommuner. Arbeidsmetoden kan tenkes å ha overføringsverdi også til andre diagnosegrupper der endring av levevaner er nødvendig. 8. PLAN FOR EVALUERING/RAPPORTERING Prosjektet er uttesting av pilot og å få denne i drift som ny diabetesopplæring i et samhandlingsperspektiv. Evalueringen vil innebære både individuelle og gruppemessige suksesskriterier. Effekten for den enkelte deltaker måles gjennom: Bruk av Wonca-skjema (egenvurdering av helse) på helsesamtale før og etter gjennomført kurs. Forenklet gåtest ved start og etter gjennomført kurs Helseparametre som for eksempel Hba1c, BT, kolesterol, vekt, medisinbruk, mv. i samarbeid med fastlege. Vi vil i tillegg se på faktorer som: Gjennomføringsprosent (målet er at minst 50% gjennomfører hele kursperioden) Opprettholdes levevanene over tid det tas telefonisk kontakt med alle som har gjennomført kurset ett år etter kurset er avsluttet. Prosjektskisse DIAHELSE II 6

7 9. BUDSJETT Lønnsutgifter til prosjektledelse og aktivitetsutvikling og utvikling av driftsmodell, DS og DK Total kostnad Honorar til eksterne forelesere Lønnsmidler, aktivitetsgjennomføring, % stilling for to personer i fire mnd Utgifter til tolk. Inkl oversetting av brosjyrer Diverse driftskostnader: brosjyremateriell mv. Kompetanseutvikling, kursdeltakelse Lokal, 10 t pr uke i 4 mnd Seminar i etterkant av pilot/prototype SUM Egenfinansiering Søkes finansiert fra Helsedialog Søkes finansiert av samhandlingsmidler Prosjektskisse DIAHELSE II 7

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Sluttrapport DiaHelse II

Sluttrapport DiaHelse II Sluttrapport DiaHelse II 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus, Lærings- og mestringssenteret Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1

Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1 SLUTTRAPPORT, fase 1 pr 15.6.2011 Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1 PROSJEKTETS ORGANISERING Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder Karin Pleym VVHF,

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer