Positiv psykologi i praksis fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Positiv psykologi i praksis fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter."

Transkript

1 Positiv psykologi i praksis fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter. Habilitering for fremtiden. Konferanse om habilitering av barn og unge. Oslo 14. nov 2011 Elin B Strand, PhD, psykologspesialist, Oslo Universitets Sykehus

2 Positiv psykologi fokus på positivitet, ressurser, det som er bra og fungerer nyttig perspektiv til vanlig og ved utfordringer overfor seg selv, andre mennesker, hendelse, til fremtiden eller livet generelt brukere, pårørende og helsepersonell

3 Positiv psykolog mindre oppmerksomhet få teorier/modeller vet mindre om det som fremmer vekst og utvikling Et supplement Integrere i det som allerede er Mer helhetlig

4

5 Noen sentrale tema i positiv psykologi Livskvalitet Flyt Resiliens Optimisme karakterstyrke Positive følelser

6 Negative psykologiske dimensjoner Negative aspekter i fokus lidelser, utfordringer og vansker Truer eksistensen Interessant/ Krevende Drar oppmerksomhet Mye kunnskap «bare vi får reparert skaden så ordner resten seg»

7 Negativitets bias Standard innstilling Prioriterer negativ informasjon Negative tilstander har overtaket på de positive

8 Fight or flight

9 Psykologisk tunnelsyn: Innsnevret fokus, rigide og negative holdninger kan redusere selvtillit, mestringevne, funksjonsnivå og livskvalitet

10 Livskvalitet Å forstå, forklare og fremme folks livskvalitet et hovedanliggende innen positiv psykologi Har endret innhold fra mål på fysisk funksjonsnivå til fravær eller tilstedeværelse av negative tilstander til også å fokusere på positive tilstander

11 Livskvalitet hos kronisk syke Mer enn halvparten av kronisk somatisk syke hadde god til svært god livskvalitet (Albrecht, 1999): Tilhørighet til et sosialt fellesskap

12 Flyt: helt oppslukt, gir glede og mestringfølelse (Csikszentmihalyi, 1997)

13 Optimale opplevelser og livskvalitet hos barn med funksjonsnedsettelser (Delle Fave& Massimini, 2003) Tilfreds med livet Nådde utviklingsmessige mål Ble sosialt integrert God livskvalitet Både medfødt og ervervet funksjonsnedsettelse Optimale opplevelser gir glede, mening, utfordring og mestring -viktig for fysisk og sosial fungering

14 Resiliens:«kapasitet til å hente seg inn igjen etter akutt stress, eller til å gå videre på tross av vedvarende belastninger» Beskyttende egenskaper: optimisme, utholdenhet, evne til å be om hjelp, tilpasningsevne eller sosial intelligens, sjarm Risikofaktorer kan være: hyperaktivitet, konsentrasjonsproblem, antisosial atferd, somatisk sykdom eller ulike funksjonsnedsettelser Samspill mellom barn og omgivelser Beskyttende faktorer kulturelt betinget Kvaliteten på foreldre-barn relasjonen i en særstilling

15 Venner i barnehagen kan beskytte mot atferdsvansker (Borge, 2007)

16 Optimisme (Carver og Scheier, 2002) Positive utfallsforventninger: Forventninger om og tro på at gode ting vil skje i fremtiden. At hendelser og utfordringer vil få et positivt utfall Påvirker om en gjør noe, hva og hvordan utfordringer takles eller om vi setter oss mål og hvorvidt vi når dem

17 Optimisme

18 Mikael Andersson: Istedet for å være opptattavalt jegikke haddeogikkevareller kunnebli, skullede sett meg somden jegvar med mine forutsetninger, og de skulle akseptert det. De skullesett detfriske, detjegfaktiskhaddeav ressurseroggittmeg muligheten til å utvikle det videre

19 Mikael Anderssons historie kan illustrere hvordan: Andres holdninger kan bli barrierer eller muligheter Hvilken kraft og potensiale som kan ligge i det å vise interesse for, se, ta på alvor og tilrettelegge for mulighetene som er der

20 «Optimisme handler om hvordan vi forklarer ting som skjer» (Seligman, 1995) Kan læres «Optimistiske foreldre/voksne forklarer negative utfall på en måte som gjør at barnet opprettholder en god følelse om seg selv» Optimisme handler om å lage spesifikke, ytre og foranderlige forklaringer når en mislykkes Avgrens skaden, vis til positive utfall i andre situasjoner og legge noe av ansvaret på omstendighetene

21 Personlige styrker Trekk ved personen på tvers av situasjoner f.eks oppfinnsomhet eller vennlighet Ønskelige tilstander Kan bygges og utvikles Må legges merke til Ekstra viktig for barn med negative atferdsmønstre Når styrker fremheves blir de mer brukt

22 Å bruke sine styrker gir glede (Seligman)

23 Positive følelser: Interesse, trygghet, ro, engasjement, tilfredshet, glede, energi Kjernen i folks opplevde livskvalitet (Zautra et al. 2003) også tilstede ved stress (Folkman& Moskovitz, 2000) Støtdemperi forhold til ubehagelige og negative reaksjoner som følge av stressende hendelser (Tugade& Fredrickson, 2004) Kan fungere som ressurser under mer vedvarende vanskelige situasjoner (Taylor a. 2000; Folkman et al. 2000; Lazarus, 1999) reduserer fysiologisk aktivering knyttet til negative emosjoner/stress tåler bedre å ha negative følelser, buffer; skaper avstand til det negative, nyttiggjøre

24 Positive følelser utvider tanke-og handlingsrepertoaret i øyeblikket (Barbara Fredrickson, 2001) Utvider vårt oppmerksomhetsspenn, tar flere perspektiv, kognitiv fleksibilitet, kreativ problemløsning, kognitivt mer opptatt av helhet enn av detaljer, ser i større grad mening, håp, optimisme evner bedre å ta inn negativ informasjon og nyttiggjøre seg den Vår væremåte, tilnærming, interaksjon, utforskning, hjelpeatferd, ta initiativ, aktiv mestring også ved belastninger/sykdom

25 Positive følelsers relatert til sykdom og smerte Positive holdninger/følelser påvirket tilfriskning hos hjerteopererte (Helgeson and Fritz, 1999) Positive følelser beskytter mot forkjølelse (Cohen m.fl. 2002) Positive følelser bryter forbindelsen mellom smerteintensitet og negative følelse som for eksempel irritasjon eller frustrasjon hos leddgiktspasienter (Strand et al. 2006)

26 Positive tilstander kan være relatert til livslengde. (Danner, Snowdon & Friesen, 2001) Dagboksnotater: korte personlige historier m. beskrivelse av betydningsfulle hendelser fra barndom Analysert, 60 år etterpå Skåret for positivt emosjonelt innhold: interesse, glede og håp Innhold predikerte livslengde: de med signifikant mer positivt emosjonelt innhold levde 10 år lengre.

27 Positivitetsratio Barbara Fredrickson: There seems to be an ideal ratio of positive to negative 3:1 for human flourishing

28 Positive følelser: «vi trenger en daglig diett med positive følelser og hendelser» Kan påvirkes Krever aktiv innsats Ikke intensitet, men hyppighet Genuine positive følelser Skape holdninger som karakteriserer positivitet: være åpen, vise interesse, være takknemlig, snill, og å være ekte

29 Hva kan fremme positive tilstander? Positive følelser ved fokus utover Mer relatert til handling enn til tanke Positive følelser ved fokus utover Aktivitet: Trening og annen fysisk aktivitet Å være sosial og forholde seg til andre Å bruke sine styrker Hyggelige aktiviteter en selv tar initiativ til Dele og dvele: å uttrykke eller markere positive hendelser; huskes bedre, større plass i bevisstheten Hente frem gode opplevelser, hyggelige minner, mestringshistorier osv. Enkle øvelser: tre gode ting, takknemlighetsøvelse etc. Musikk Naturopplevelser

30 Hentet fra Silent-moment.com

31 Positivt følelser og forhold til andre Er mer hyggelig, mer tolerant, vennlig, imøtekommende, mer hjelpsom og interessert, styrker bånd

32 Positive følelser og tilstander gjør leger bedre til å diagnostisere (Isen et al. 1991) Fikk behandlere til å føle seg gode Tenke høyt mens løste en case De som følte seg bedre: Integrerte informasjon fortere mer åpne overfor pasientens fortelling mindre forankret i egne forutinntatte oppfatninger Mindre grad av prematur diagnostisering

33 (P/N) ratio i parforhold (John Gottman) Positivitet (interesse, være snill, vise gode følelser, innlevelse etc) versus negativitet (kritikk, fiendtlighet, frustrasjon, sinne, misnøye, å bli krenket). 5 : 1 (P/N) kjennetegner parforhold som varer 0.8 : 1 (P/N) predikerer skilsmisse 5 positive ting for å reparere den ene negative

34 Måten å diskuter små og store daglige positive hendelser er mer predikerbare for gode forhold enn hvordan man takler konflikter. (Shelley Gable) Aktiv konstruktiv: det er de beste nyhetene jeg har hørt på lenge og jeg vedder på at dette ikke er første gang dette skjer. Dette må vi feire Passiv konstruktiv: det var gode nyheter Aktiv destruktiv: er du sikker på at du kan takle dette da? Passiv destruktiv: ingen kommentar Par som i større grad rapporterer et aktivt/konstruktivt responsmønster er mer glad i hverandre, mer tilfreds med parforholdet også over tid

35 Positivpsykologii praksis Felles fagforståelse: helse og livskvalitet har flere dimensjoner ogsåfokuspåden positive Utredning/kartlegging tilrettelegging/tiltak Behandlingsmodeller Bygge det gode: styrker, mestring, optimale opplevelser, robusthet og livskvalitet Intervensjoner(grupper/systemer) Undervisning/veiledning overfor kollegaer/helsepersonell

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Nettverksarbeid. APS konferansen 2010. Dorothea Vestøl, Avigo

Nettverksarbeid. APS konferansen 2010. Dorothea Vestøl, Avigo Nettverksarbeid APS konferansen 2010 Dorothea Vestøl, Avigo APS Fargerik gruppe Sammensatte utfordringer Vært lenge i systemet Nederlag/kriser/tap Manglende formell kompetanse Sårbare Trenger tett oppfølging

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Veileder til foreldreheftet: Til deg som jobber i barnehagen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Bae, Berit: Det interessante i det alminnelige, en artikkelsamling.

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Anvendt positiv psykologi:

Anvendt positiv psykologi: Anvendt positiv psykologi: Et metateoretisk perspektiv Øystein Søraas Grimsgaard Innlevert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2009 Anvendt positiv psykologi: metateori

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT

POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT POLIKLINISK GRUPPEBEHANDLING FOR DELTAKERE SOM ER AVHENGIG AV PENGESPILL PÅ INTERNETT ET 13 UKERS BEHANDLINGSTILBUD Helge Molde Psykologspesialist, PhD. Ingjerd Meen Lorvik Psykologspesialist BORGESTADKLINIKKEN

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11.

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11. BACHELOROPPGAVE: Hvordan kan sykepleier bidra til et godt samspill mellom foreldre og premature barn innlagt på nyfødt intensiv? KANDIDATNUMMER: 842 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie

Detaljer

Direkte rådgivning for unge med sosiale og emosjonelle vansker. Oppsummering for del 1 og del 2

Direkte rådgivning for unge med sosiale og emosjonelle vansker. Oppsummering for del 1 og del 2 Direkte rådgivning for unge med sosiale og emosjonelle vansker Oppsummering for del 1 og del 2 Rådgivning Innledning til empowerment og samtalens utfordringer Møte med menneske Løgstrup (1999): Menneske

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer