Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid

2

3 Fagopplæringsseksjonen Kai Tore Flottorp, fagopplæringssjef Tove Karlsrud, seniorrådgiver Transport og logistikkfag, kvalitetsutvikling, saksutredning Trond Reinhardtsen, rådgiver Teknikk og industriell produksjon Arna Lie, rådgiver Helse- og oppvekstfag, frisørfag Even Haldorsen, rådgiver Elektrofag, Bygg- anleggsteknikk (Kjøita), webansvarlig, prøvenemdsarbeid Ann Kristin Snekvik, rådgiver Design og håndverk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel Helle Tveiten, rådgiver Bygg og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon Lene Kyllesdal, rådgiver saksutredning, NDLA, pedagogisk IKT, Hospitering, kommunesamarbeid John Nelvik Lie, seniorrådgiver Karrieresenterne, voksenopplæring, fagskolen, saksutredning Daniela Murtic, konsulent formidling av lærekontrakter, sluttdokumentasjon, rapportering, tilskudd Nina Knutsen, konsulent sluttdokumentasjon, prøveprotokoller, fag og svennebrev Ingvild Helliesen, lærling kontoroppgaver og arbeid innen administrasjon Kai Tore Flottorp Fagopplæringssjef

4 Vinnere Erlend Nordby, Gull, BRG Entreprenør AS, Vest Agder, betongfag, EBA Terje Harring Nielsen, Gull, , Murmester Frode Lindgren, Vest Agder, murfag, Opplæringskontor for murfag Julie Sir Øverland, Sølv, ICA Lund Kristiansand, Vest Agder, kjøttfag, Opplæringskontoret for mat og servcefag Maiwand Jabarkhild, Brons, Imekollen barnehage, Vest-Agder, Opplæringsring Sør og Hanna Puntervold, Holum kommune, Vest-Agder, begge i barne og ungdomsarbeiderfag, Fagopplæring Sør Sondre Lien, Gull, , Fjære Entreprenør AS, Aust Agder, anleggsmaskinførerfaget, OKAB Beate Flak, Bronse, 3B Fiberglass, Aust-Agder, industrimekanikerfaget

5 PTF PTF prosjekt i samarbeid med Kvadraturen skolesenter, EOSør, Otek, opplæringskontoret for bilfag. Danne praksis PTF koordinatorer i skolen, høsten 2015

6 Infobrev MakeNewsMail Kommer i gang tidlig 2015 Innhold Informasjon om aktuelle tema Ønsker fra opplæringskontorene? Frekvens? (1 gang pr måned) Årshjul med aktuelle datoer

7 Økt kommunikasjon Uformelle møtepunkter Kristiansandsregionen: 4. mars og 23. september Vestregionen: 12. mars og 29. september

8 Stimuleringsmidler 2015 Innspill fra opplæringskontorene om prioritering og bruk av stimuleringsmidler 2015

9 Formidling til læreplass Trond Reinhardtsen Rådgiver Utdanningsavdelingen

10 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Formidlingen 2014 Samfunnskontrakten Fagopplæring i skole Formidlingsprosessen 2015

11 Fagopplæring - budsjett Ca. 152 millioner kroner i 2014 Ca. 160 millioner kroner i 2015 (forslag) Fagopplæring (ansvar 3213*) Tall i millioner Ramme 2015 Administrasjon 8 Fagopplæring i bedrift 104 Prøvenemnder, drift 10 Kvalitetsutvikling/kompetanseutvikling 0,5 Gjestelærlinger -1,5 Voksenopplæring 17 Fagskole 20 Netto ramme 160

12 Fagopplæringen i Vest-Agder Ca løpende lærekontrakter Ca m/u-rett / Ca. 400 basis 2 70 lærekandidater 802 kontrakter hittil i år 39 opplæringskontrakter 648 m/ungdomsrett (ca. 45 fra 2013-kullet?) Fagopplæring i skole: 76 aktive (97 har fått tilbud) Ca. 350 praksiskandidater pr år teori og fagprøve 30 opplæringskontor og ringer

13 Formidling/u-rett tall fra UDIR Årstall Søkere Formidlet Prosent , ,

14 Utvikling antall formidlede (alle) - UDIR Årstall Alle BA DH EL HO MK NA RM SS TP

15 Kvalifiserte søkere uten læreplass H2013 Kursnavn Antall Anleggsmaskinførerfaget 2 Betongfaget 2 Murerfaget 1 Rørleggerfaget 4 Stillasbyggerfaget 1 Tømrerfaget 7 Tømrerfaget,GRKO 5 Sum BA 22 Aktivitørfaget 2 Blomsterdekoratørfaget 1 Frisørfaget 2 Sum DH 5 Dataelektronikerfaget,FOB2 1 Elektrikerfaget 5 Flysystemmekanikerfaget 1 Sum EL 7 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3 Barne- og ungdomsarb,grko 1 Helsearbeiderfaget 8 Sum HS 12 Anleggsgartnerfaget 4 Hovslagerfaget 1 Sum NA 5 Kursnavn Antall Butikkslakterfaget 2 Kokkfaget 1 Kokkfaget,GRKO 1 Konditorfaget 1 Sum RM 5 IKT-servicefaget 4 Kontor- og admin.faget 5 Logistikkfaget,GRKO 2 Reiselivsfaget 1 Sikkerhetsfaget 2 Salgsfaget 3 Sum SS 17 Billakkererfaget 1 Bilfaget, lette kjøretøy 5 Bilskadefaget 3 CNC-maskineringsfaget 1 Gjenvinningsfaget,GRKO 1 Industrimekanikerfaget 11 Industrimontørfaget 4 Industrirørleggerfaget 1 Landbruksmaskinmekanikerfaget 3 Motormannfaget 2 Sveisefaget 1 Sum TP 33 Kvalifiserte søkere ute læreplass 106

16 Kursnavn H2014 ( ) Antall Betongfaget (2 LK) 4 Fjell- og bergverksfaget 1 Murerfaget 3 Rørleggerfaget 6 Taktekkerfaget 1 Trevare- og bygginnr.faget 3 Tømrerfaget 27 Ventilasjon/blikkenslagerfaget 1 Sum BA 46 Aktivitørfaget 1 Bunadtilvirkerfaget 1 Frisørfaget 1 Sum DH 3 Automatiseringsfaget 9 Dataelektronikerfaget 2 Elektrikerfaget 10 Energimontørfaget 1 Telekommunikasjonsfaget 1 Sum EL 23 Ambulansefaget 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget (3 LK) 12 Helsearbeiderfaget (2 LK) 18 Sum HS 32 Akvakulturfaget 1 Anleggsgartnerfaget 2 Skogfaget 1 Sum NA 4 Kursnavn Antall Bakerfaget 1 Industriell matproduksjon 1 Kokkfaget 1 Sum RM 3 IKT-servicefaget 11 Kontor- og administrasjonsfaget 2 Logistikkfaget 1 Reiselivsfaget 1 Sikkerhetsfaget 1 Salgsfaget 4 Yrkessjåførfaget 2 Sum SS 22 Anleggsmaskinmekaniker 2 Billakkererfaget 2 Bilfaget, lette kjøretøy 6 Bilskadefaget 2 CNC-maskineringsfaget 3 Hjulutrustningsfaget, LK 1 Industrimekanikerfaget (2 LK) 16 Industrimontørfaget (1 LK) 3 Industrirørleggerfaget 3 Kjemiprosessfaget 1 Motormannfaget 3 Matrosfaget 2 Platearbeiderfaget 2 Sveisefaget (2 LK) 4 Sum TP 49 Kvalifiserte søkere uten læreplass 182

17 Prioriteringer i årets formidling Stimulering av helt nye lærebedrifter 38 bedrifter 1,9 mil Støtte til bedrifter som tar inn lærekandidater 41 opplæringskontrakter Lærlinger med karaktersnitt under 2,5 Forskuttering av UDIR-midler

18 Formidlingen søkere m/ungdomsrett (1225) (UDIR/1. des.) 49 ukvalifiserte --> OT og gj.f. klasse 173 (+9) søkere stod uten læreplass av disse søkte som lærekandidater 162 fikk tilbud om fagopplæring i skole har takket ja 85 har startet opp til nå (11 på venteliste) >40 har fått tilbud om 3 mnd læreplasskurs/kig

19 Samfunnskontrakten Resultatmål 20 % flere lærekontrakter i 2015 enn i 2011 Øke andelen lærlinger som fullfører med bestått Øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev

20 Noen prosjekter og satsninger Praksisbrevet Ny GIV Forsterket VG3 i skole Vekslingsmodellen Flere Y-veier Rett til påbygg Stimuleringsmidler ,- til nye lærebedrifter Yrkesretting av fellesfagene (FYR-prosjektet) Videreføring av hospiteringsordninger

21

22 Tiltak i samfunnskontrakten Videreutvikle VG3 i skole Nye retningslinjer for ungdom som er vanskelige å formidle Kompetanseheving for yrkesfaglærere, instruktører og prøvenemnder Hospiteringsordninger Nye retningslinjer for realkompetansevurderinger Lærlingeklausuler Utvikle indikatorer og statistikk for fagopplæring World Skills m.m. Gjennomgang av OK-enes rolle og ansvar Videreføring av TAF-ordningen Overganger til høyere utdanning Videreutvikle karrieresentrene og oppl. mod. - voksne

23 Indikatorrapporten Antall lærekontrakter Antall fag- og svennebrev Andel lærlinger som oppnår fag- eller svennebrev Andel bedrifter som er godkjent lærebedrift, og som har lærling Andel søkere til læreplass som får lærekontrakt Tilbud av læreplasser Overgang fra yrkesfaglig Vg2

24 3-3 Opplæringsordninga for VGO, del 1 Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Opplæringa i skole skal omfatte vidaregåande trinn 1, vidaregåande trinn 2 og vidaregåande trinn 3. Kvart trinn skal normalt ha lengd som eitt skoleår Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring i skole og eitt års opplæring i bedrift. Når opplæring i bedrift blir kombinert med verdiskaping i bedrifta, kan opplæringa strekkje seg over to år

25 3-3 Opplæringsordninga for VGO, del 2 Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt eller opplæringskontrakt som inneheld unntak frå den fastsette opplæringsordninga. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole. Fylkeskommunen skal gi tilbod om opplæring som lærlingar og lærekandidatar ikkje kan få i lærebedrifta

26 Kapittel 6A Formidling til læreplass 6A-1 Verkeområde og vilkår søkjaren må ha bestått faga innanfor programområdet på Vg2, jf. 6-28, for å kunne formidlast på Vg3, eller ha faglege føresetnader for å følgje opplæringsåret på neste nivå, jf Søkjarar til læreplass som lærekandidat må ha bestått sitt individuelle opplæringsløp mot planlagd grunnkompetanse for å kunne bli formidla til opplæring i bedrift på neste trinn. Søkjarar som har gjennomført, men ikkje bestått faga innanfor utdanningsprogrammet på Vg1 og programområdet på Vg2, kan òg søkje formidling som lærekandidat.

27 6A-9. Rett til Vg3 i skole Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september.

28

29

30 Fagopplæring i skole Helårsdrift med stor fleksibilitet både ved inntak og ved «uttak» til lære- og opplæringskontrakter Nært samarbeid med næringslivet Mesteparten av opplæringen tenkes gjennomført som elev i bedrift eller ved å utføre relevante arbeidsoppdrag for kunde/bedrifter i egnede lokaler eller ute hos oppdragsgiver Rett til sluttvurdering etter 12 mnd. Veien frem til sluttvurdering kan være på mnd.

31 Fagopplæring i skole 2014 (reg. i vigo) Tangen 21 elever BA Vennesla 12 elever TP Mandal 29 elever EL, HO, BA, NA, SS, RM, TP Lyngdal 5 elever, bilfagene Kvadraturen skolesenter 5 elever, HO-GRKO Venteliste: 11

32 Formidlingsprosessen 2015 Starter med PTF i VG1 og VG2 15. januar søknadsfrist utvidet/utsatt rett 1. februar søknadsfrist for lærekandidater m.fl. Skjema: Formidling til læreplass (l.kand/særsk.beh.) 1. mars søknadsfrist Mars/april OK-ene for oversikt over søkere med tilleggsopplysninger Våren/før skoleslutt formidlingsavklaringsmøter 3. juli brev ut til ukvalifiserte søkere 1. august ukvalifiserte m.fl. tas ut av formidlingen 15. august inntak til fagopplæring i skole 1. september frist for å gi tilbud til søkere u/lærepl. 1. oktober søknadsfrist UDIR-midler

33

34

35

36 Formidling til læreplass (lærekandidater/særskilte behov) Veiledning om sentrale elementer i formidlingen PTF Formidlingsavklaringsmøter Støtteordninger Aktuelle samarbeidsparter Sjekkliste Dokumentasjon som kan bidra i formidlingen Hjelp til å ivareta søkerens rettigheter Frist 1. mars skjemaet som arbeidsdokument

37

38 LÆRLINGEUNDERSØKELSEN Ole Kristian Eivindson Rådgiver Utdanningsavdelingen

39 76 pst gjennomføring!!!

40 Forberedelse til fag-/ svenneprøven

41 Snitt VAF VAF 14-15) Nasjonalt Kvalitet i lærebedriften 1.1 Fornøydhet med opplæringen Gul+ Grønn Gul+ 1.2 Faglig utfordring Gul+ Gul+ Gul+ 1.3 Medvirkning Gul- Gul- Gul- 1.4 Tilbakemelding Gul+ Gul+ Gul+ 1.5 Planlagte samtaler Gul+ Grønn Grønn 2. Arbeidsmiljø 2.1 Trivsel/inkludering Grønn Grønn Grønn 2.2 Mobbing/samarbeidsproblemer Grønn Grønn Grønn 3. Motivasjon, innsats og mestring 3.1 Innsats og mestring Gul+ Grønn Gul+ 3.3 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Gul- Gul+ Gul+ 3.4 Lærebedriftens evne til å skape motivasjon Grønn Grønn Gul+ 4. Dokumentasjon og plan 4.1 Dokumentasjon Gul- Gul+ Gul- 4.2 Mål- og planfokus Gul- Gul- Gul- 5. Rammer for opplæringen 5.1 Utstyr og hjelpemidler Grønn Grønn Grønn 5.2 Muligheter for læring og utvikling Gul- Gul- Gul+ 5.3 HMS Grønn Gul+ Grønn 5.4 Opplæringskontor Gul+ Gul+ Gul+ 6. Sluttvurdering og veien videre 6.1 Fag-/svenneprøven Gul+ Gul+ Gul- 6.2 Muligheter med fag-/svennebrev Gul+ Gul- Gul+

42 Mobbing Fra 24 elever i 2013 til 21 elever i år. NB: 10 pst flere elever har svart i år Tilsvarer ca 20 pst reduksjon

43 Trivsel og mestring

44 Trivsel og mestring

45

46 Opplæringskontor Lett tilgjengelige! Holder kurs! Villig til å hjelpe! Hyggelige mennesker De har fulgt meg veldig godt opp. Gjort det de kan for at jeg skal få en så god lærlingetid som mulig. Svart på spørsmål dersom det har vært noe jeg har lurt på. Forbedringsområder

47 Hva er viktig for gjennomføring?

48 Oppfølging Samarbeidssamtaler Plan for oppfølging Hva er bra? Hvorfor det? Hva bør prioriteres å arbeide videre med? Hvordan arbeider vi med det?

49 Henvisning til PPT Krav til fag- og svennebrev 3-67,c Råd og veiledning, 4-2,4 Individuell veiledning, U-dir midler Spesialundervisning, 4-2 / 5-1 Formidling av informasjon Hege Ask og Inger Marie Moi Pedagogisk-psykologiske rådgivere

50 TILSYN HEVING AV LÆREKONTRAKTER / OPPLÆRINGSKONTRAKTER - RETTING AV AVVIK John Nelvik Lie Seniorrådgiver Utdanningsavdelingen

51 Heving etter enighet mellom partene Fylkeskommunen må praktisere opplæringsloven 4-6 andre ledd der det foreligger reell enighet om heving, herunder sikre at a) partene er kjent med regelverket og konsekvensene ved heving b) bedriften orienterer fylkeskommunen skriftlig og dokumenterer at lærlingen/lærekandidaten er enig og kjent med konsekvensen c) det fattes enkeltvedtak om konsekvensen for opplæringsretten Tiltak pkt a) Det innføres en obligatorisk bekymringssamtale for å avklare alle forhold rundt læringens / lærekandidatens situasjon i bedriften, og mulige konsekvenser ved heving Tiltak pkt b) I bekymringssamtalen orienteres bedriften / opplæringskontoret hvilke krav som stilles til melding om heving etter opplæringslovens 4-6 andre ledd. Tiltak pkt c) Det er utarbeidet en mal med veiledende tekst til dette enkeltvedtaket.

52 Lærling Opplæringskontor Fagopplæringsseksjonen Heving etter Oppl.l. 4-6 andre ledd - enighet Samtale lærling, lærebedrift, oppl.kontor, fagopplæring, OT - Er enigheten reell? - OT deltar og orienterer - Mulige tiltak? - Etablere kontakt med PPT osv. - Konsekvenser ved evt. heving Bekymringsmelding Referat (til arkiv kopi til lærling) Skriftlig orientering om heving fra Oppl.kontor til Fagoppl.seksjonen Dokumenterer at lærlingen er kjent med konsekvensene (Oppl.l. 4-6 andre og femte ledd) Underskrift av begge parter Mottar melding. - Arkiverer dokument, evt. telefonnotat (Forv.l. 11 d) Innkalling til samtale (er enigheten reell? Er alle kjent med konsekv..) (arkiv) (Forv.l. 16 og Oppl.l. 4.6 andre og femte ledd, Oppl.l. 3-6) Mottar orientering. - Arkiverer dokument (Forv.l. 11 d) - Forbereder / utreder sak om heving, samt bortfall, eventuelt opprettholdelse av opplæringsretten (Oppl.l ledd) Er lærlingen/ partene klar over konsekvensene ved heving? (Bortfall av rett til Vgo etter 3-1) Tidlig involvering for å løse problemer / sikre lærlingens rettigheter Ved enighet skal opplæringsretten bortfalle med mindre fylkeskommunen gjør annet vedtak (Urimelig i forhold til elever, 1/3 av tiden!) Mottar forhåndsvarsel. - evt. gjensvar Skriftlig forhåndsvarsel til lærling dersom lærlingen ikke har hatt anledning til å uttale seg (Forv.l. 16) NB! bortfall/ opprettholdelse av opplæringsrett. Hvis læringen ikke møter / kan møte til samtale tidligere i prosessen (FM anbefaler enkeltvedtak også ved bortfall) Mottar rettsbrev (evt. klager) Attest (Oppl.l. 4-6, 4.ledd) Enkeltvedtak: - Heving av lære- opplæringskontrakt - Bortfall eventuelt opprettholdelse av opplæringsretten (Forv.l. Kap. V, med klagerett jfr. Forv.l. Kap IV) Melding til OT (Oppl.l. 3-6) Sende ut kompetansebevis Registrere heving i VIGO Klagebehandling: Opplæringsrett > FM

53 Heving etter krav fra en av partene Fylkeskommunen må sørge for rutiner som sikrer at a) lærlinger og lærekandidater får uttale seg før det fattes enkeltvedtak om samtykke til heving og før det fattes enkeltvedtak om tap av opplæringsretten b) det foretas en vurdering av om vilkårene for heving er oppfylt, vurdert ut fra en beskrivelse av de faktiske forhold, basert på informasjon fra begge parter c) lærlinger og lærekandidater får informasjon om konsekvensen dersom de krever at lære- eller opplæringskontrakten blir hevet, herunder forholdet til arbeidsavtalen Tiltak pkt a) I bekymringssamtalen inngår at lærlingen / lærekandidaten uttaler seg om sin opplevelse av situasjonen. I tillegg vil lærlingen / lærekandidaten få anledning til å uttale seg ved forhåndsvarsel om enkeltvedtak. Tiltak pkt b) For å sikre at vilkårene for heving er oppfylt, vil fylkeskommunen skjerpe kravet til dokumentasjon av de faktiske forhold som ligger til grunn hevingskravet. Sammenholdt med referat fra samtale med læring / lærekandidat vil dette danne grunnlaget for vurderingen. Tiltak pkt c) I bekymringssamtalen gjennomgås hvilke konsekvenser en heving vil kunne få for lærlingen / lærekandidaten, avhengig av hvem som krever heving.

54 Forholdet til arbeidsavtalen Forholdet til arbeidsavtalen er noe mer komplisert, i og med at denne er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og er en avtale mellom bedrift og lærling. Dersom lærekontrakten er inngått med et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som står ansvarlig for å finne ny lærebedrift til lærlingen. Fylkeskommunen vil følge dette forholdet opp med opplæringskontorene for å unngå at lærlinger går for lenge uten å få ny lærebedrift.

55 Lærling Opplæringskontor Fagopplæringsseksjonen Heving etter Oppl.l. 4-6 tredje ledd, - krav fra bedriften/opplæringskontoret Bekymringsmelding Mottar melding. - Arkiverer dokument, evt. telefonnotat (Forv.l. 11 d) Hva er situasjonen? - Hvor langt er prosessen kommet? - Er det startet formell dialog, advarsler ol? Samtale lærling, lærebedrift, oppl.kontor, fagopplæring, OT Referat (til arkiv kopi til partene) Innkalling til samtale iht. Oppl.l. 4-6 sjette ledd (arkiv) (Forv.l. 16 og Oppl.l. 4.6 andre og femte ledd, Oppl.l. 3-6) Tidlig involvering for å løse problemer / sikre lærlingens rettigheter i saken - Mulige tiltak? - OT deltar og orienterer - Etablere kontakt med PPT osv. - Konsekvenser ved evt. heving Skriftlig krav om heving fra bedrift/ oppl.kontor til fagoppl. Beskrivelse av de faktiske forhold Begrunnelse for at vilkårene for heving er oppfylt iht. Oppl.l. 4-6 tredje ledd a) b) Mottar orientering. - Arkiverer dokument (Forv.l. 11 d) - Forbereder / utreder sak - Vurderer om vilkårene for heving er oppfylt (Oppl.l ledd a) b)) - Vurderer evt. bortfall av opplæringsretten (Oppl.l. 4-6 femte.ledd) Ved krav om heving fra bedrift skal opplæringsretten opprettholdes med mindre fylkeskommunen gjør annet vedtak Skriftlig forhåndsvarsel til lærling (Forv.l. 16) NB! Separate enkeltvedtak! - Heving / ikke heving av lærekontrakt - Bortfall/ opprettholdelse av opplæringsrett. Viktig når det ikke er enighet. Den tidlige samtalen inneholder ikke fagopplæringens vurderinger. Etter samtykke frå fylkeskommunen Mottar forhåndsvarsel kan kontrakten (i hevast av både lærebedrifta og av lærlingen eller Mottar forhåndsvarsel hevingssaken) lærekandidaten (både ang. heving dersom og - evt. gjensvar a) den opplæringsrett) andre parten gjer seg skyldig i vesentlege brott på pliktene sine i arbeidsforholdet, b) lærlingen, - evt. gjensvar lærekandidaten eller lærebedrifta viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet... Mottar rettsbrev (evt. klager) Mottar rettsbrev (heving) (evt. klager) Attest (Oppl.l. 4-6, 4.ledd) Enkeltvedtak: - Heving/ ikke heving av lærekontrakt - Opprettholdelse evt. bortfall av opplæringsretten - (Forv.l. Kap. V, med klagerett jfr. Forv.l. Kap IV) for hver av sakene Klagebehandling: Heving > Klagenemnda i FK Opplæringsrett > FM Melding til OT (Oppl.l. 3-6) Sende ut kompetansebevis Registrere heving i VIGO

56

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer