VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING Foto: Peder Austrud

2 Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR i BEDRIFT PRØVENEMNDA SKAL FORETA SLUTTVURDERING ETTER 4 ÅRS OPPLÆRING..FINNE DEN RØDE TRÅDEN,. Foto: Peder Austrud

3 Vest-Agder fylkeskommune HVEM ER HER? HVILKEN ROLLE HAR DU? HVORFOR ER VI HER? HVA MÅ VISAMMEN UTVIKLE FOR Å BLI BEST PÅ SLUTTVURDERING? Foto: Peder Austrud

4 Vest-Agder fylkeskommune Vi er her for at prøvenemndene skal bli trygge på å gjennomføre sluttvurderingen etter Kunnskapsløftet Foto: Peder Austrud

5 Vest-Agder fylkeskommune Hver gruppe (hvert fag) skal skape/utvikle: Læreplanforståelse drøfte læreplanmål Oppgaver til fag/svenneprøven Enighet om hva som skal vurderes og hvor lista skal ligge. Foto: Peder Austrud

6 g GOD SAMHANDLING I LØPET AV DAGEN VIL SKAPE RESULATER

7 GI ALT.TIL DU ER I MÅL.

8 DET ER DERE SOM SETTER STANDARDEN FOR FRAMTIDAS FAGARBEIDERE LYKKE TIL MED ARBEIDET

9

10

11

12

13

14

15 Forskrift til opplæringslova Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal sikre at det blir tilfredsstillande vurderingsfagleg kompetanse i prøvenemnda. Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.

16 Forskrift til opplæringslova Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan komme med forslag til arbeidsoppgåver. Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik denne er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget blir prøvd på forsvarleg måte. Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i a) planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingar b) gjennomføring av eit fagleg arbeid c) vurdering av eige prøvearbeid d) dokumentasjon av eige prøvearbeid. Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring. Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast. I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.

17 Det er behov for kompetanseheving blant instruktører i bedrift Ikke i det hele tatt Totalt 1 2,2 11,2 23,4 33,3 23,1 5,9 Skole 1,1 2,3 5,7 17,8 29,3 28,7 14,9 Bedrift 0,7 2,4 14,1 27,1 34,1 19,2 2,4 N= 624, 174 og 471 I stor grad Vet ikke

18 Det er behov for kompetanseheving blant faglærere Ikke i det hele Totalt 0,3 3,2 7, ,2 24,6 8,3 Skole 0,6 4,6 6,4 19,1 35,8 30,6 2,9 Bedrift 0,2 2,9 8,2 24,2 33,1 20,6 10,8 N= 623, 173 og 417 I stor grad Vet ikke

19 Det er behov for mer kompetanse om vurderingsformer tilknyttet fagprøver Ikke i det hele tatt Totalt 1,1 2,7 9,8 26,9 34,8 18,2 6,4 Skole 0,6 2,3 5,7 23,6 35,6 20,7 11,5 Bedrift 1,4 2,9 11,6 28,9 34,5 16,1 4,6 N= 621, 174 og 415 I stor grad Vet ikke

20 Hvilke kurs ønsker man seg? En stor andel ønsker seg Kurs arrangert på dagtid Kurs som gir dokumentasjon på oppnådd kompetanse Kurs med aktører fra skole og bedrift Og bransjevise kurs Ikke så populært.. Kurs arrangert på kveldstid er helt klart en dårlig idé Angående nettbaserte kurs er respondentene delt 15% svarer Ikke i det hele tatt 12% svarer I stor grad

21

22

23 1 ½ dag

24

25 Kunnskapsløftet fagopplæring og vurdering 2010 Ernst hotell 20. januar 2010 Hilde Witsø

26 Hvorfor er vi her i dag Mål Etter denne kursdagen skal hver kursdeltaker ha utviklet kompetanse i å vite hva som gjelder om vurdering etter Kunnskapsløftets regler for fagopplæring. Hver kursdeltaker skal kunne legge til rette for og gjennomføre vurdering underveis og til slutt i læretida etter reglene i Kunnskapsløftet. prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 26

27 Hvem er dere kursdeltakere: Prøvenemndsledere og medlemmer i alle lærefag i Vest- Agder, og for fag som er felles for Aust-Agder og Vest-Agder Yrkesfaglærere for programfag i Vg2 i skolen. Instruktører i lærebedrifter Rådgivere i fylkeskommunen prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø I dag er følgende utdanningsprogram og fagområder representert: Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk: Anleggsmaskinfører Asfaltfaget Fjellarbeidsfaget Industrimaler Stillasbyggerfaget Taktekkerfaget Trevare-/bygginnredning Veg- og anleggsfaget Ventilasjon/blikkenslager 27

28 Kursmateriell som ligger i mappa 1. læreplaner for Vg2 og VG3 i ditt fag 2. Felles praksis for prøvenemndene i Vest-Agder, november prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 28

29 Kursmateriell som ligger i mappa 1 læreplan for Vg 3 i ditt fag 2. Felles praksis for prøvenemndene i Vest-Agder, november Vest-Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingens hefte 3. eksempel på vurderingsskjema som kan brukes til utfylling av vurderingskriterier i faget prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø En hjelp for lærer, instruktø r og prøvenemnda i deres arbeid 29 med

30 Fagopplæring veien til en helhetlig yrkesutøvelse: læring og kvalifisering til en yrkesutøvelse krever ordentlige arbeidsoppgaver og arbeid som utføres i et praksisfellesskap. Vurderingen må være knyttet til praktiske oppgaver og handlinger Arbeid Planlegging Gjennomføring Dokumentasjon Vurdering Læring prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 30

31 Skjema som gjelder kriterier for vurdering av en helhetlig yrkesutøvelse Arbeidsoppgave(r) til fag/svenneprøven Bestått meget godt Planlegging: bestått Planlegging: Ikke bestått Planlegging: læreplanens Gjennomføring: Gjennomføring: Gjennomføring: Hovedområde(r): Kompetansemål Vurdering: Vurdering: Vurdering: Dokumentasjon: Dokumentasjon: Dokumentasjon: prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 31

32 Oppgave i gruppa. Tenk først alene, del så med naboen og til slutt i hele gruppa: 1. Tenk på en arbeidsoppgave du har gitt til en fag-/svenneprøve. (eller til en praktisk prøve på skolen eller en arbeidsoppgave til lærlingen i lærebedriften). 2. Les læreplanen. Hvilke hovedområder og kompetansemål passer til arbeidsoppgaven du tenker på? 1. Hvordan kan du utarbeide vurderingskriterier som eleven/lærlingen kan forstå og lære av, og som du kan bruke i din vurdering? prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 32

33 Hva handler dette egentlig om: Utvikling av elevens og læringens yrkeskompetanse Det vil si å kunne faget sitt, og være seg bevisst ansvar og plikter som gjelder seg selv, yrket og arbeidsplassen. prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 33

34 Gruppeoppgaven for hver prøvenemnd er: 1. Å utforme en fag/svenneprøve som skal være innenfor rammen av kompetansemålene i læreplanen: Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring av et faglig arbeid Vurdering av eget prøvearbeid Dokumentasjon av eget prøvearbeid. 2. Å utarbeide vurderingskriterier som skal danne grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid. (Bruk det utdelte skjemaet dersom dere ikke har noe annet.) Skjemaet/skjemaene skal leveres med navn på medlemmer i prøvenemnd og navn på faget til din rådgiver i Fylkeskommunen. Senest innen 3 uker. prøvenemndsopplæring på Hotell Ernst Hilde Witsø 34

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for mediegrafikerlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien 9, 0975

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer