Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen"

Transkript

1 Gode skoleeiere Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen

2 Innhold Undersøke hvordan kommunene i programmet har tilpasset ressursbruken til det nivå staten mener kommunene bør ligge på ut fra et beregnet utgiftsbehov (delkostnadsnøkkel for grunnskolen) Endring i utgiftsbehov Realendring i enhetskostnader (kostnader pr elev i grunnskolen) Kan endringene forklares med endinger i viktige kostnadsdrivere?

3 Delkostnadsnøkkel for grunnskolen Landet Bodø Kriterium Innbyggere 6-15 år Sone Nabo Basis Elevvolum Grunnskolekretser Kommunestørrelse 0,899 0,899 0,926 0,911 0,025 0,025 0,030 0,030 0,025 0,025 0,017 0,017 0,018 0,018 0,004 0,004 Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia Norskfødte md innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia SUM 0,029 0,029 0,021 0,019 0,003 0,003 0,001 0,001 1,000 1,000 0,998 0,982

4 Hvordan har kommunene tilpasset ressursbruken til beregnet utgiftsbehov?

5 Sammenligning av kommunenes faktiske prioritering av grunnskolen i forhold til beregnet utgiftsnivå Diskusjon i gruppene: Bodø Hva kan være viktige årsaker til Sør-Varanger 200,00 Alstahaug at ressursbruken i din Karasjok Leirfjord 180,00 kommune er dårlig tilpasset Måsøy 160,00 Vefsn beregnet utgiftsbehov? Hammerfest Vadsø Balsfjord Alta 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Hemnes Rana Gildeskål Sørfold Lenvik Tjeldsund Berg Værøy Tranøy Bø Sørreisa Sortland Målselv Ibestad Skånland Tromsø Harstad Landsgjennomsnitt Beregnet utgiftsbehov (delkostnadsnøkkel) i prosnet av landssnitt Nto dr.utg. pr innb år, i prosent av landssnitt

6 Utgiftsbehovet endrer seg årlig

7 Grunnskolen -Endring i beregnet utgiftsbehov (%) Hammerfest Alta 1,4 % Sør-Varanger Karasjok 2,9 % Måsøy -1,1 % -4,3 % Bodø 6,0 % 4,0 % 2,0 %-1,6 % -3,5 0,0 % % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Alstahaug Leirfjord -0,2 % Vefsn 1,4 % -3,1 % -0,9 % -0,9 % Hemnes Rana Vadsø -1,4 % -8,0 % -10,0 % 2,2 % Gildeskål Balsfjord -0,4 % -12,0 % 5,8 Sørfold % -5,0 % -10,1 % Lenvik 1,7 % Tjeldsund -9,6 % -1,1 % Berg -0,8 % Tranøy 0,1 % Sørreisa Målselv -7,4 % -0,2 % 0,2 % -0,8 % 0,7 % Harstad 0,6 % Sortland Bø Værøy Grunnskolan -Endring i beregnet utgiftsbehov Gjennomsnitt nettverk Ibestad Skånland Tromsø

8 Viktige påvirkningsfaktorer på enhetskostnadene (kostnadsdrivere) i grunnskolene Gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker; Gruppestørrelse - antall elever i gruppen, vanskelig å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever. Lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr år Ressursandel/nivå til spesialundervisning pr. elev/nivå totalt Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregnes ut fra KOSTRA data) Lokale prioriteringer på årsverkstetthet/ elevtimer generelt og nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning

9 Er det sammenheng mellom endring av enhets kostnadene og endring av viktige kostnadsdrivere?

10 Eksempel Måsøy: - Økn. av enh.kostn. på 21,7 % - Gr.størrelse er res. Med 10,3 % - Anel elever med spes.u er økt med 145% Sammenligning av endring i enhetskostnader (korr. br. br.utg. på elev) og endring i gruppestørrelse, samt endring i andel spesialundervisning 2004 Hammerfest 2003 Vadsø 2021 Kárásjohka Karasjok 2012 Alta 2018 Måsøy 10,2 % 2022 Lebesby 14,3 % 3,3 % 5,0 % -0,7 50,0 %% 12,9 % 21,7 % 10,3 % 1,8 % 150,0 % 100,0 % 1804 Bodø 0,0 % 1820 Alstahaug 1822 Leirfjord 16,3 % 2,4 % 1824 Vefsn 1832 Hemnes 1833 Rana 1838 Gildeskål 7,7 % -50,0 % 10,8 % 1933 Balsfjord 1931 Lenvik 17,8 % -0,2 % -100,0 % -2,5 % 21,0 % 1845 Sørfold 1852 Tjeldsund 0,0 % 22,4 % 1929 Berg 0,0 % 0,0 % 1856 Røst 1928 Torsken 11,5 % 5,0 % -6,8 % -10,7 % -3,6 % 4,2 % 19,0 % 14,1 % 14,0 % 1857 Værøy 1927 Tranøy 1867 Bø (Nordl.) 1925 Sørreisa 1870 Sortland 1924 Målselv 1917 Ibestad 1913 Skånland 1902 Tromsø 1901 Harstad (t.o.m. 2012) Realendr. i enh.kostn. i %, Endr. gj.sn. gr.størr årstrinn (%), Endr. I andel elever med spes.underv. ( %), linje

11 Hva er det økonomiske handlingsrommet? Kommunens ressursbruk ut over beregnet ressursbehov= Handlingsrom? Utgiftsbehovet for Landsgjennomsnitt Kommunens beregnede utgiftsbehov Kommunens ressursbruk

12 Oversikt over programkommunenes ressursforbruk ut over det beregnede utgiftsbehovet 40,0 Mer-/mindreforbruk i forhold til ber. utgiftsbehov - mill. kr 34,8 30,0 26,2 27,1 24,3 20,0 10,0-9,7 7,1 11,8 17,8 12,5 9,2 13,3 5,4-7,4 11,4 7,6 2,8 2,4 1,1 5,6-8,5 12,4 6,7 5,2 9,7-10,0-20,0-30,0-40,0-33,0-29,8

13 Gode skoleeiere Hva får vi for pengene? Noen betraktninger om resultat v/ rådgiver Per-Oskar Schjølberg

14 46,0 Grunnskolepoeng ,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0

15 50 Frafall (11)

16 Netto driftsutgifter per elev Grunnskolepoeng Lineær (Grunnskolepoeng)

17 1867 Bø (Nordland) 2012 Alta 1929 Berg 2030Sør-Varanger 1913 Skånland 2004 Hammerfest 2021 Kárásjohka Karasjok 1852 Tjeldsund 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1822 Leirfjord 1824 Vefsn 1820 Alstahaug 1927 Tranøy 1925 Sørreisa 1901 Harstad 1838 Gildeskål 1933 Balsfjord 1917 Ibestad 1857 Værøy 1822 Rana 2018 Måsøy 1931 Lenvik 1845 Sørfold 1801 Bodø Frafall 1970 Sortland 1902 Tromsø 1924 Målselv 1832 Hemnes 2003 Vadsø Grunnskolepoeng Ressursbruk

18 Netto driftsutgifter per elev og spesialundervisning Andel timer til spesialundervisning Andel elever med vedtakm om spesialundervisning 37, ,3 6,9 22,2 8,2 17,3 10,1 20,6 21,5 11, ,9 7,8 14,2 15,8 9,5 9,7 27 8,7 19,3 5,6 23 6,7 20,3 12, ,3 19,6 20,3 10,4 15,9 16,5 25,1 9,3 19,1 5,8 26,8 11,1 15 4,4 24,5 11,4 28,1 13,2 19,1 16,9 13,9 9,6 17,4 15,8 12,6 12,5 0

19

20 Hva vet vi om spesialundervisning? Lavere lærertetthet gir mindre tilpassa opplæring Mye spesialundervisning gir mindre fleksibilitet Lærere og rektorer tror at det finnes ekstra ressurser og bruker tiden på å få tak i dem i stedet for å hjelpe eleven Lav generell kvalitet på undervisningen gir økning i antall enkeltvedtak Tendens til å møte problemer i skolehverdagen med individperspektiv i stedet for systemperspektiv Organisatorisk differensierte tilbud ser ut til å øke bruken av spesialundervisning. Slike tilbud «utarmer» den ordinære undervisningen og trekker til seg elever med behov.

21

22

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Kontaktlærer tid og avlønning

Kontaktlærer tid og avlønning Kontaktlærer tid og avlønning Sist oppdatert: august 2014 Vi tar spesielt for oss: avlønning av kontaktlærere hvor mye tid til nedslag i undervisningen en skole skal sette av til kontaktlærertid, og hvordan

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer