Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 8/ Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Hovedutvalget tar det framlagte materialet til orientering. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for Barn og Unge har etterspurt sammenligninger i ressursbruk mellom skoler i Alta. Hovedutvalget ba om å få fram ytterligere konkretiseringer av ressursbruk ved skolene. Høring/merknader: Vurdering: Kostra tall for regnskap 27 viser et slikt bilde for Alta kommunes skoler samlet:

2 Skole 27 - Prioritering Nettoutgifter pr innbygger 6-15 år - Fordelt på formål - Kroner Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger Utgifter til skolelokaler pr innb 6-15 år Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegrup pe I diagrammet over er nettoutgiftene pr innbygger 6-15 år tatt med fordelfunksjoner. Alta har ikke noen spesialskoler. Utgifter til skolelokaler pr innbygger 6-15 år var på kroner, mens det for landet var på kroner Utgifter til skoleskyss pr innbygger 6-15 år utgjorde 252 kroner, mens det for landet var på kroner. hadde bare en utgift på 247 kroner pr innbygger 6-15 år. Alta hadde samlet sett kroner i nettoutgifter til grunnskoleundervisning pr innbygger 6-15 år, noe som var det lavest for sammenligningskommunene. Nettoutgiftene til grunnskoleundervisning vil normalt være avhengig av: Antall elever i gruppene, dvs lærertetthet pr elev Skolestruktur Antall skoler/gjennomsnittlig skolestørrelse Lærerens ansiennitet, dvs lønnsnivå

3 Nettoutgifter pr innbygger fordelt på formål -Kroner Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegrup pe Nettoutgiftene pr innbygger til grunnskoleopplæring for voksne varierer noe mellom sammenligningskommunene. Alta brukte i kroner pr innbygger, mens snittet var på 126 kroner. brukte bare 18 kroner pr innbygger. Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskole pr innbygger utgjorde i Alta 212 kroner pr innbygger, mens landsgjennomsnittet var på 217 kroner. Sør- brukte 378 kroner, noe som var det høyeste for gruppen. Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år Harstad Lenvik Alta landet utenom Oslo kommunegruppe

4 Undervisning 27 Antall elever per kommunal skole Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegruppe 12 Elever per kommunal skole Alta kommune hadde i elever pr kommunal skole. Snittet for landet var på 195. hadde 244 elever pr kommunal skole Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegrupp e Kostra bruker korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker som indikator for produktivitet. Korrigeringene består av at driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon er korrigert for dobbeltføringen som skyldes viderefordeling av utgiftene/internkjøp mv pr. bruker Alta kommune brukte i 27 korrigerte driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev med kroner, noe som var høyest blant sammenligningsgruppen. Snittet for landet var på kroner pr elev.

5 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev Harstad Lenvik Alta landet utenom Oslo kommunegruppe Alta kommune hadde i 27 3 middels brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev med kroner. Landsgjennomsnittet var på kroner. Høyest utgifter hadde Sør- kommune med kroner pr elev. Undervisning 27 - Gjennomsnittlig gruppestørrelse Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegru ppe 12 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 1.årstrinn 14,1 12,2 11,7 11,1 9,3 13,2 1,8 15,3 13,4 12,1 13,3 1,9 14,9 12,4 Diagrammet viser at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen på 1-7 årstrinn (barnetrinnet) hadde vi i Alta 11.1 elever i snitt. Det var det nest laveste i sammenligningsgruppen. Snittet for landet var på 13,2. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 8-1 årstrinn (ungdomstrinnet) var på 13,3 i Alta. Snittet for landet var på 14,9.

6 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet kommunegru Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,98 37,6 38,57 38,23 37,7 34,21 38,56 Av diagrammet framkommer gjennomsnittlig grunnskolepoeng for 27. Beregningen i Kostra skjer ved summering av alle tallkarakterene til elevene og deretter deles disse på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 1. Oppsettet viser at tallet for Alta var på 38.23, noe som var det nest høyeste blant sammenligningskommunene. Snittet for landet var på Spesialundervisning 27 Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegrup pe 12 16,7 2,2 22,9 13,2 2,4 15,2 17,3 Alta brukte i 27 13,2% av antall lærertimer totalt til spesialundervisning. Lenvik brukte 22.9%. Snittet for landet var på 15.2%.

7 Undervisningsmateriell 27 Netto utgifter pr innb 6-15 år Nettoutgifter pr innbygger 6-15 år - Kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegrup pe Nettoutgiftene til undervisningsmateriell i 27 utgjorde 1.63 kroner pr elev. Sør- kommune brukte kroner, mens landsgjennomsnittet var på 1.97 kroner. Til inventar/utstyr brukte Alta kommune 432 kroner, noe som var det laveste i sammenligningsgruppen. Landsgjennomsnittet var på 878 kroner. Erfaringer viser imidlertid at regnskapsføringen i kommunene varierer på dette området og at det varierer fra år til år. Alta kommune. innkjøp via investeringsregnskapet. I Alta har vi de senere år kjøpt inn datautstyr via investeringsregnskapet, noe som ikke kommer fram i ovennevnte oppsett. Skyss Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent Harstad 1931 Lenvik 212 Alta landet utenom kommunegru ppe ,8 21,6 48,8 42,6 3 24,1 32,8

8 Driftsutgifter til skoleskyss pr elev som fikk skoleskyss i 27 var på kroner. Snittet for landet var på kroner. På søylene er lagt andel elever i grunnskolen som fikk skoleskyss i %. I Alta var det 42,6% som fikk skoleskyss i 27. Snittet for landet var 24,1%driftsutgifter pr elev som får skoleskyss. I var det bare 1.8% av elevene som fikk skoleskyss. Utover disse sammenligningene vises det til vedleggene. Alta Per Hindenes... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006

Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 Arve Negaard Høgskolen i Østfold Oppdragsrapport 2007:4 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune FORVALTNINGSREVISJON Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning Bø kommune Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Tilstandsrapport 2013 Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Fylkesmannen i, Tilstandsrapport 2013 side: 2 Innhold: Innledning... 5 1. Demografi... 5 1.1. Antall innbyggere

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 -

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 - NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015-1. Demografisk utvikling 2. KOSTRA 20 analyse 3. Tall for utvalgte tema - Folkehelse - Klima og miljø 4. Undersøkelser

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012 KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 212 Innhold BAKGRUNN... 4 1 SAMMENDRAG... 6 2 FINANSIERINGSANALYSE... 9 Driftsinntekter... 9 Driftsutgiftene... 11 Brutto resultatgrad... 14 Netto driftsresultat...

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen

Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen Gode skoleeiere Noen økonomiske betraktninger v/seniorrådgiver Halvard Svendsen Innhold Undersøke hvordan kommunene i programmet har tilpasset ressursbruken til det nivå staten mener kommunene bør ligge

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer