Grønt Flagg som pedagogisk paraply

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønt Flagg som pedagogisk paraply"

Transkript

1 Grønt Flagg som pedagogisk paraply - Kan tas i bruk for å sikre en del krav til kommunen Anne Grethe Glørstad, Grønt Flagg koordinator, FEE Norway Levanger,

2 Grønt Flagg Fungerer som et godt pedagogisk verktøy - en paraply/metode for bruk av godt læremateriell I henhold til Nasjonalsatsning Miljøstatus Miljøforvaltningen Nettverk for miljølære Kommunens planer: Klima- og energiplan Transportplan Trafikksikkerhetsplan Folkehelseplan Kompetansemål Læreplan Rammeplan Kosthold Folkehelse Mat og matglede Vann drikke Økologisk mat Matsvinn Fysisk aktivitet Trygg Trafikk Aktiv skoleveg Petter Puls Energi Regnmakerne Vitensenteret Ida og Markus får ting til å skje Energiveven Transport Trygg Trafikk Trafikk sikkerhet Aktiv skoleveg Avfall LOOP miljøskole Grønt Punkt Kompost Matsvinn Klima Trygg Trafikk Aktiv skoleveg Generasjo n Grønn Fiskesprell Miljøjournallistene Svanhilds reise Skogen Den naturlige skolesekken Lære med skogen Skoleskogen Skogveve n Treveven Biologisk mangfold Den naturlige skolesekken Kulturlandskap Kulturarv Økologisk dyrking Skolehage Vann Vann kunnskap Tannhelse Internasjonalt miljøarbeid YRE Nord/Sør samarbeid Innkjøp Fairtrade

3 Grønt Flagg - Suksessfaktorer Årsavgift Spares inn Pedagogisk verktøy metode Kontinuitet Tverrfaglig Forankring Kompetansemål Knagg Forebyggende Frigjør tid Mindre hærverk Grønt Flagg Involverer Eierforhold Bevisstgjøring Holdninger Merkevare Synlig Aktiv hverdag Delaktighet Engasjerer Inspirerer Smitter

4 Hvor høyt skal lista legges Viktig at skolen/bhg tar tak i det de gjør i dag Få satt ting i system, gir bevisstgjøring og er holdningsskapende Skolen/bhg bestemmer selv hvor høyt lista skal legges Viktig å ikke gape for høyt Viktig at elevene/barna er involvert/delaktig i prosessen Gi elevene ansvar = eier forhold, bidrar til mindre hærverk, frigjøring av tid hos de voksne

5 Internasjonalt 55 land enheter i verden Involverer 13 millioner barn/unge Involverer 1 million pedagoger

6 IRLAND - første universitet med Grønt Flagg

7 Grønt Flagg i Sør-Afrika

8 Status og potensial Norge Over 900 registrert enheter (barnehager, grunnskole, videregående skole) barn og unge 17 av19 fylker 90 av 432 kommuner Totale tall Barnehager: Grunnskoler: Videregående skoler: 620 Universiteter og høyskoler: 85

9 Status og potensial Norge Stadig flere kommuner setter inn ressurser for å bistå skoler og barnehager mot Grønt Flagg sertifisering Trondheim kommune 210 skoler og barnehager Bergen kommune 170 skoler og barnehager deltar Stavanger kommune 103 skoler og barnehager deltar Kristiansand kommune 70 skoler og barnehager deltar Oppegård komune 36 skoler og barnehager deltar Asker kommune 46 skoler og barnehager deltar

10 Forankret på: Politisk nivå Rådmanns nivå Leder nivå Forankring og organisering i Trondheim kommune Organisering: Eget prosjekt Grønn Barneby Egen arbeidsgruppe 1,7 stilling Finansiering bidrag fra oppvekst, miljø og byutvikling Diverse midler som det kan søkes på hos FK, FM, SLF og Fremtidensbyer o.l. Politisk vedtatt at alle skoler/barnehager - sertifisert innen 2012 Engasjert Ordfører og politikere Nytt vedtak i Formannskapet - frem til 2020 nytt tema Trafikksikkerhet Pr. i dag over barn/unge involvert i Trondheim kommune Tett samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Stort nettverk av samarbeidspartnere

11 Grønt Flagg integrert i kommuneplaner i Trondheim kommune Folkehelseplan: Kosthold matkurs - matsvinn Vann som tørste drikk forebyggende innen tannhelse Fysisk aktivitet Aktiv skoleveg aktivitetskurs sammen med Sør-Trøndelag Idrettskrets Miljøpakken/Transportplan/Trafikksikkerhet Aktiv skoleveg sykkelstativ Pilotprosjekt Byplankontoret i samarbeid med Grønn Barneby/Grønt Flagg - tverrfaglig - folkehelse, klima og trafikksikkerhet Klima- og energiplan Mål om 3 % besparelse på enhetene Strømsparegrisen/Regnmakerne Ida og Markus får ting til å skje

12 Brukerundersøkelse våren 2012 Nytteverdi ved Grønt Flagg arbeid I hvor stor grad har GF bidratt til miljøvennlige vaner og bevissthet hos elever/barn: 3,27 I hvor stor grad har GF bidratt til miljøvennlige vaner og bevissthet hos deg selv: 3,28 I hvor stor grad har GF bidratt til miljøvennlige vaner og bevissthet hos enheten: 3,28 Tilbakemelding på rektormøte: Grønt Flagg aktiviteter bidrar til en mer aktiv skolehverdag

13 Mye brukte temaer Avfall Energi og klima Kosthold og fysisk aktivitet Vann Uteskole Skog Planter og dyreliv Biologisk mangfold Kulturminner og kulturlandskap Økologisk dyrking Transport/Trafikksikkerhet Skolegård Inneklima

14 Empowering students to be the change our sustainable world needs by engaging them in fun, action-orientated learning

15 Død havhest med mageinnhold.

16 Avfall Samarbeid med Renovasjonselskapet LOOP miljøskole Gjenvinningsfilmene Grønt punkt Redd verden med Lorax Årlig Rusken aksjon samarbeid med næringslivet Lære å sortere riktig Lære riktige handlinger. Som gir gode holdninger

17 Konkret resultat av Grønt Flagg arbeidet Markaplassen ungdomsskole Fokus på avfall, gjenvinning og forbruk o Ved å sette inn gode tiltak for å få utsortert mer avfall som går til gjenvinning o redusert restavfallet med liter som gir en økonomisk gevinst på ca. kr ,- pr. år o I neste års plan vil de ha fokus på matsvinn i hjemmet og på skolen

18 LOOPs miljøpris 2011 Trondheim kommune Grønn Barneby og Renholdsverket Vinneren er en kommune som på en forbilledlig måte tar miljøundervisning for barn og unge på alvor. Kommunen bruker LOOP Miljøskole aktivt i sitt arbeid og samarbeider tett med det kommunale avfallsselskapet. 10 kommuner var nominert til prisen Grønt Flagg kommuner

19 Kompostering Om mulig - samarbeid med Renovasjonsselskap/kommune om eventuelt lån av kompostbinger Jordfabrikken Grønn Hverdag Landbruk- og matminister Lars Peder Brekk på besøk i Strindheim barnehager

20 Naturens kretsløp økologisk dyrking Barn og unge er morgendagens brukere og forvaltere av naturens mangfold, og er derfor en spesielt viktig målgruppe.

21 Gjest i naturen Biologisk mangfold, friluftsliv, sporløs ferdsel Fugler - fuglekasser m/webkamera Kurs i samarbeid med Skogselskapet og Miljøenheten i kommunen

22 Kosthold - folkehelse Mat og matglede kurs i Trondheim 2 dagers kurs teori/praksis 600 ansatte i barnehage/sfo siden foreldre foreldreseminar i 2012/2013 Fokus på Økologisk mat

23 Kosthold - folkehelse Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å inspirere, motivere og stimulere til økt sjømatkonsum blant barn og unge Kurs for ansatte i barnehager/sfo i regi av Fylkeskommunene Grove markrellkarbonader i brød

24 Folkehelse - Trafikksikkerhet Fysisk aktivitet - klimautslipp Målsetting: Få flest mulig elever i til å gå til skolen Oppnå helsegevinst ved fysisk aktivitet, fokus på hverdagsaktivitetens betydning Gjøre elevene til ansvarsfulle trafikanter i fremtidige trafikantroller Flere gående barn vil redusere biltrafikken til skolene, og gjøre skolevegen tryggere for alle Mindre biltrafikk, positivt for miljøet

25 Folkehelse Fysisk aktivitet - klimautslipp Aktiv skoleveg i Trondheim siden 2006 Aktiv skoleveg er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med mellom FYSAK-Trondheim, Trygg Trafikk, Grønn Barneby og Enhet for fysioterapitjeneste i Trondheim kommune. Målet er å få flest mulig elever til å gå/sykle til skolen, for å skape gode vaner som er positiv for helse og miljø Over 120 trinn deltok høsten 2012 I januar 2013 ba Formannskapet rådmannen om at barnehager og skoler i større grad kan inkludere trafikkatferd og trafikksikkerhet i sitt arbeid med Grønt Flagg og ses i sammenheng med Trafikksikkerhetsplanen.

26 Folkehelse - Trafikksikkerhet Fysisk aktivitet - klimautslipp Trygg Trafikk Trafikksikkerhet koblet opp mot fysisk aktivitet og klimautslipp Kriterier for trafikksikker skole og barnehage Trygg trafikk Tarkus Trafikkboka Trafikk og skole 1. trinn 10. trinn

27 Folkehelse Fysisk aktivitet Petter Puls 5. trinn Fysisk aktivitet godt pedagogisk undervisningstilbud forbyggende innen hjerte og karsykdom

28 Trondheim kommune Det har vært stor fokus på energisparing og mål om 3 % besparelse på enhetene er stort sett innfridd og det har bidrar til mer penger i bykassen.

29 Energi Regnmakerne Nasjonalsatsning Enova 5. til 7. trinn Mange flotte energioppgaver og aktiviteter

30 Ida og Markus Får ting til å skje 1. Tidsbruk 2. Utstyr og forberedelser 3. Dette gjør vi 4. Vær obs på 5. Ting å teste 6. Ting å snakke om 7. Dette lærer vi Aktivitetsperm tips om oppgaver og aktiviteter samt veiledningshefte Nettside Engelsk versjon

31 Seks unge miljøambassadører gjennomfører foredraget Foredraget er utviklet av Klimaløftet/Miljøverndepartementet Temaene for foredraget er klimaendringene og påvirkning på naturmangfold Norge som lavutslippssamfunn og hvordan dagens unge kan bidra som framtidens arbeidsstyrke Tverrfaglig tilnærming og formidler både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige problemstillinger tilpasset Kunnskapsløftet

32 Miljøjournalistene Nasjonalsatsning Miljøjournalistene er et undervisningsopplegg og en nettavis for elever ved ungdomsskolen og videregående skole. Prosjektet er koplet mot det nasjonale nettstedet Miljøstatus hvor all kunnskap om tilstand og utvikling på miljøområdet presenteres. Miljøjournalistene er et tverrfaglig undervisningsopplegg for elever på 9. og 10. trinn på ungdomsskolen og 1. klasse på videregående skole. Miljøjournalistene er et tilbud til alle landets skoler fra miljødirektoratene i samarbeid med Avis i Skolen og Den naturlige skolesekken. La elevene engasjere seg og skrive om miljøsaker i nærmiljøet

33 Internasjonalt arbeid Fadderbarnehager Innsamlingsaksjoner Gir mulighet til gjenkjennelse/kontraster YRE (Young Reporters for the Environment) Film fra Eco-Schools i Uganda

34 Grønt Flagg i Trondheim samarbeidspartnere Kosthold - økologiskmat Fylkesmannens Folkehelserådgiver Fylkesmannens Landbruksavdelingen Miljø- og Landbruksenheten Trondheim kommune Fylkeskommunen folkehelsa/oppvekst Lege, kokker, ernæringsfysiologer og pedagoger Økomat i Trondheims regionen Grønn Hverdag (Sunt kosthold og økologisk mat) Bioforsk Økologisk Tingvoll Oikos St. Olavs Hospital (økologisk matprosjekt)

35 Grønt Flagg i Trondheim samarbeidspartnere Energi Statkraft varme Trondheim eiendom Enova/Regnmakerne Vitensenteret Avfall Renholdsverket Retura Statkraft fjernvarme Eierskapsenheten i Trondheim kommune LOOP miljøskole Grønn Hverdag Miljø, forbruk og klima

36 Grønt Flagg i Trondheim samarbeidspartnere Fysisk aktivitet - helse Aktiv skoleveg FYSAK koordinatoren i Trondheim kommune Fysioterapitjenesten i Trondheim kommune Trygg Trafikk Grønn Hverdag Petter Puls Nasjonalforeningen for folkehelsa

37 Takk for oppmerksomheten Anne Grethe Glørstad Tlf Epost:

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager Velkommen Grønt Flagg Saxenborg barnehage Grønt Flagg Byåsen barnehager Bakgrunn Grønn Barneby År 2000 utfordret Blekkulf Miljødektektiver Oslo kommune til å bli en Grønn barneby 19.08.2002 mottok Trondheim

Detaljer

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 24. oktober 2013. Saxenborg barnehage. Birralee skole. Åsveien skole

Grønn Barneby. Nettverksamling barnehager 24. oktober 2013. Saxenborg barnehage. Birralee skole. Åsveien skole Grønn Barneby Nettverksamling barnehager 24. oktober 2013 Saxenborg barnehage Birralee skole Åsveien skole Grønt Flagg i Trondheim TK har i dag 55 skoler og 152 barnehager som er registrert/sertifisert

Detaljer

Stiftelsen FEE Norway

Stiftelsen FEE Norway Stiftelsen FEE Norway Nr. 1 5. april 2013 I dette nyhetsbrevet På grunn av økende antall Grønt Flagg skoler og barnehager har FEE Norway ansatt to nye Grønt Flagg koordinatorer. I nyhetsbrevet introduserer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Telemarksmodellen. Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE Telemarksmodellen Helsefremmende tiltak fra barnehage til videregående skole Utgitt av Telemark fylkeskommune, oktober 2010 Folkehelseprogrammet Tekst: Jorunn Borge Westhrin, leder

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet

Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010 Innhold: I dette nyhetsbrevet Miljøpriser til Grønt flagg skole, barnehage og kontaktperson Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP

Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP Årsrapport 2011 Retursamarbeidet LOOP OM LOOP LOOP skal øke kunnskap, samt forbedre holdninger og atferd, knyttet til kildesortering og gjenvinning. LOOP er en stiftelse opprettet av returselskapene i

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer