Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten"

Transkript

1 Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008

2 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema. Ordninga retter seg mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Bak Grønt Flagg står Foundation for Enviromental Education (FEE), en internasjonal ideell ikke kommersiell organisasjon stiftet i Den norske greina av organisasjonen, FEE Norway, holder til i Kristiansand. Mer informasjon på Da prosjekt Grønt Flagg i Salten ble startet opp i desember 2006, var det i overkant av 400 sertifiserte enheter i Norge, men ikke én i hele Nordland fylke. Kvarv skole Mål Målet vårt var å inspirere til Grønt Flagg sertifisering blant skoler i Salten, og gjennom dette skape miljøbevisste elever i regionen. Vi satte ti registrerte skoler som et kvantitativt mål. Av disse hadde vi som mål at sju skulle bli sertifisert i prosjektperioden. Organisering Prosjektet har vært et samarbeid mellom Grønn Hverdag, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og Salten Forvaltning IKS. Prosjektets eiere er Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) og Salten Forvaltning IKS (SF). Styringsgruppa har bestått av Katalin Nagy (HMTS) og Bjørg Nilsen (SF). I første halvår besto prosjektgruppa av Solveig Aamodt, prosjektleder (HMTS), Torild Willumsen (SF) og Kaja Opsahl (GH). Siden oktober 2007 har prosjektgruppa bestått, først av Astrid Kobro Fugleneb, deretter av Kristin Birkeli fra Helse- og miljøtilsyn Salten og Kaja Opsahl fra Grønn Hverdag. Sistnevnte har vært prosjektleder og står ansvarlig for denne rapporten (desember 2008). Samarbeidspartnere Salten Kraftsamband AS (SKS). Ved siden av å støtte prosjektet økonomisk, har SKS vært vertskap for to fagdager vi har arrangert for skolene, henholdsvis høsten 07 og høsten 08. Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Nordland, avd Indre Salten (RKK). Kontoret har vært svært behjelpelig med å spre informasjon om Grønt Flagg blant skolene. Oppsummering av aktiviteter. Første året lå hovedvekten av arbeidet på rekruttering og igangsetting. I det andre året har hovedoppgaven vært å støtte skolene frem mot sertifisering. 2007: - Studietur til Trondheim og besøk hos Grønn Barneby for å lære om deres arbeid med Grønt Flagg - Presentasjon av prosjektet på rektormøter i de ulike kommunene i løpet av våren - Informasjonsmøte for aktuelle samarbeidspartnere på Vikan i mai - Opprettelse av en egen hjemmeside www. - Oppstartsmøter på Fauske, Hamarøy og i Bodø i juni - Informasjon til media - Fagdag om energi ble arrangert på hos SKS på Fauske i november - Enkelte skolebesøk underveis 1

3 2008: - Veiledning av skoler om rapportskriving og søknad - Enkelte skolebesøk underveis - Besøk ved sertifiseringsseremonier - Informasjon til media - Jevnlig oppdatering av hjemmesider - Nettverkssamling for skolene hos SKS på Fauske i oktober - Utdeling av julegaver til skoler som er blitt sertifisert Resultat I løpet av 2007 og 2008 registrerte 11 saltenskoler seg i Grønt Flagg - nettverket. I 2008 har ni av disse blitt sertifisert. Dermed må det kvantitative målet for prosjektet sies å være nådd med god margin. De fleste skolene har valgt å begynne med kildesortering som hovedtema. Dette gjelder Erikstad skole på Fauske, Grønnåsen, Løpsmark og Østbyen (alle i Bodø), Reipå skole i Meløy og Steigenskolen, avdeling Laskestad. Disse skolene har nå fått på plass ordentlige ordninger for kildesortering, noe som tidligere ikke fungerte. Kvarv skole i Sørfold har fokusert på kortreist mat, mens Rognan ungdomsskole i Saltdal har jobbet med kost og ernæring. Leirfjorden skole i Sørfold har satset på uteskole. I tillegg til hovedtemaene, har skolene jobbet med ulike andre miljøtema. Blant annet har ungdommene på Rognan drevet med redesign av brukte klær, mens Laskestad har jobbet med skolehage og gårdsdrift. Skolene ligger godt spredt geografisk, og det grønne flagget vaier nå i seks av de ni saltenkommunene. Vi tør påstå at prosjektet dermed har bidratt til å utvikle miljøvennlige holdninger og handlinger blant barn og unge i hele regionen. Dette gjelder forhåpentligvis ansatte og foreldre som også har vært involvert i arbeidet. Som et eksempel på hvordan skolene har videreformidlet sin miljøkunnskap, kan vi nevne Reipå skole. 5. juni 08 inviterte de nærmiljøet til en markering av verdensmiljødagen. Her lærte elevene både hverandre og besøkende om ulike former for fornybar energi. Svært god mediedekning har i tillegg bidratt til å spre informasjon til den øvrige befolkningen i Salten. Kortreist mat på Kvarv Fornybar energi på Reipå 2

4 Økonomi og tidsbruk Nedenfor følger en oversikt over utgifter og tidsbruk. Finansieringen er ikke spesifisert, da mye av innsatsen er finansiert over ordinære driftsmidler. Totalt utgjør tidsbruken i prosjektet opp mot en 30 % stilling disse to årene. Regnskap 2007 Utgifter Oppstartsmøter Rektormøter/skolebesøk 5000 Studie-/fagturer Fagdag på Fauske 2500 Deltakeravgifter til FEE Administrasjon 3000 Lønn prosjektgruppe 38 % SF 8%, HMTS 18% og GH 12% (fordelt over hele året) Sum Regnskap 2008 Utgifter Deltakeravgifter til FEE Skolebesøk/ sertifiseringsseremonier Nettverksmøte på Fauske 500 Julegave til sertifiserte skoler Administrasjon 3000 Lønn prosjektgruppe 24 % HMTS 11% og GH 13% (fordelt over hele året) Sum Finansiering: Eksterne midler: Salten Kraftsamband AS: Kr ,- fordelt på 2 år. Salten Forvaltning: Deltakeravgifter til FEE, oppstartmøter og lønns- og driftsutgifter for prosjektdeltakelse (inkl deltakelse på fagdager, studieturer og rektormøter). Helse- og miljøtilsyn Salten: Administrasjonsutgifter, oppstartsmøter og lønns- og driftsutgifter for prosjektdeltakelse (inkl deltakelse på fagdager, studieturer, rektormøter og skolebesøk). Grønn Hverdag: Lønns- og driftsutgifter for prosjektdeltakelse (inkl deltakelse på fagdager, studieturer, rektormøter og skolebesøk). 3

5 Sluttbemerkninger Prosjekt Grønt Flagg i Salten avsluttes nå i Skolene må heretter henvende seg til FEE i Kristiansand for å få veiledning. Salten Forvaltning IKS IRIS - vil likevel fortsette å støtte skolenes miljøengasjement ved å dekke den årlige avgiften til FEE, og nettsidene til prosjektet vil fortsatt ligge under Helse og miljøtilsyn Salten sine sider Alle de ni skolene som nå er sertifisert, var blant dem som var til stede på oppstartsmøtene i juni En barnehage, men ingen andre skoler, har påbegynt sertifiseringsarbeidet helt på eget initiativ. Det samme gjelder for hele Nordland, og Salten er nå den eneste regionen i fylket som har Grønt Flagg-skoler. Dette tyder på at en videre vekst for Grønt Flagg er betinget av en lokal pådriver. De områdene i Norge som har flest sertifiserte enheter (Trondheim, Kristiansand, Nord Trøndelag, Stavanger) har alle folk ansatt som jobber aktivt med å motivere skolene. Vi håper likevel at de ni flaggene som nå vaier rundt om i Salten vil inspirere andre til å bli Grønt Flagg - skoler. Løpsmark skole i Bodø 4. juni 08 4

6 Prosjektet ble initiert og gjennomført av: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø, Tlf , e-post: Org.nr , Salten Forvaltning IKS IRIS (Fra Iris Salten IKS): Vikan. Postboks 6094 Mørkved, 8031 Bodø, Tlf , e-post: Org. nr , Grønn Hverdag Sandgt 3, Bodø. Postboks 876, 8001 Bodø, Tlf e-post: Org. nr , Vår samarbeidspartner: Salten Kraftsamband AS: Aktuelle nettsteder Grønt Flagg I Salten: FEE Norway: FEE International: Trondheim kommunes sider om Grønn Barneby: Bilder: Prosjektgruppa på studietur til Trondheim i januar 07, fra lærerkurset Energi og klimautfordrninger november 08, og utdeling av julepresang til sertifiserte skoler i samarbeid med SKS, desember 08. 5

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager Velkommen Grønt Flagg Saxenborg barnehage Grønt Flagg Byåsen barnehager Bakgrunn Grønn Barneby År 2000 utfordret Blekkulf Miljødektektiver Oslo kommune til å bli en Grønn barneby 19.08.2002 mottok Trondheim

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Rapport for tildelte midler i 2012 Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Vårsemesteret Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole Høstsemesteret

Detaljer

Syv veier til fagbrev i Steigen

Syv veier til fagbrev i Steigen 1/2013 Syv veier til fagbrev i Steigen Rekrutteringsprosjekt: Lærlinger til arbeidslivet i distriktet Gry Bårnes KUN Senter for kunnskap og likestilling Foto: Karoline O.A.Pettersen www.kun.nl.no Innhold

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Stiftelsen FEE Norway

Stiftelsen FEE Norway Stiftelsen FEE Norway Nr. 1 5. april 2013 I dette nyhetsbrevet På grunn av økende antall Grønt Flagg skoler og barnehager har FEE Norway ansatt to nye Grønt Flagg koordinatorer. I nyhetsbrevet introduserer

Detaljer

KAMPANJEMIDLER 2011 - forbruksmønster og avfall

KAMPANJEMIDLER 2011 - forbruksmønster og avfall KAMPANJEMIDLER 2011 - forbruksmønster og avfall Stavanger kommune har i 2011 gjennomført og deltatt i en del lokale og nasjonale kampanjer knyttet til miljø. Under følger en beskrivelse av disse kampanjene

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 Innhold ÅRSRAPPORTEN 2009... 1 INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 FORORD... 8 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2009... 9 2. PROSJEKTENE... 10 2.1 DE SMÅ

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder Øyvind Brandt, NF, nestleder Kjell Konstali, IKF Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken Den fysiske skolesekken Pilot i Trondheim kommune 2007-2010 Rapport 2 SAMMENDRAG Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd har i samarbeid med andre idretts- og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer