Stiftelsen FEE Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen FEE Norway"

Transkript

1 Stiftelsen FEE Norway Nr april 2013 I dette nyhetsbrevet På grunn av økende antall Grønt Flagg skoler og barnehager har FEE Norway ansatt to nye Grønt Flagg koordinatorer. I nyhetsbrevet introduserer vi Anne Grethe Nesje Glørstad og Hanne Marie Edvardsen Jelavic. Marit Kjellesvik, som har jobbet som Grønt Flagg koordinator i fem år, vil fremover kun jobbe med Blått Flagg programmet. På side 2 finner dere en kort introduksjon av de to nyansatte. Til alle lærere som ønsker å lære mer om dagens miljøstatus og utfordringer, kan vi anbefale UNESCOs miljøutdanning for lærere. Kurset er gratis og nettbasert slik at alle som er interessert i inspirasjon og mer miljøkunnskap, kan bli med. Les mer om dette på side 5. Vi har en god nyhet til alle dere som jobber med miljøundervisning. En undersøkelse gjort på Seychellene, viser at foreldre til barn som får miljøundervisning, er mer miljøbevisste i dagliglivet. Les mer om dette på side 6. Vi har gleden av å meddele at det er kommet med to folkehøgskoler i Grønt Flagg programmet. Manger folkehøgskole ble Grønt Flagg sertifisert 25. januar Rønningen folkehøgskole har registrert seg og begynt miljøarbeidet. Det har også blitt heist mange nye grønne flagg siden forrige nyhetsbrev. På de siste sidene vil dere finne en lang liste over alle nye skoler og barnehager. Vi minner igjen om at vi er veldig takknemlige for alle tips og ideer til hva neste utgave av Grønt Flagg nyhetsbrev skal inneholde. Send oss gjerne bilder fra prosjektene eller flaggheisingsseremonien. Innhold: Nye Grønt Flagg koordinatorer Eco - Schools Connect Strandryddedagen UNESCO nettkurs for lærere Barns miljøkunnskap - positiv innvirkning på foreldres adferd Benedict school Tanzania søker samarbeidsskole Impact assessment fra USA Nytt læremateriell Garbagia mysteriet ved Tasta skole i Stavanger Nye grønne flagg God lesning!

2 Nye Grønt Flagg koordinatorer Anne Grethe Nesje Glørstad jobbet 16 år i bank før hun i 1998 begynte å jobbe i Trondheim kommune med holdningsskapende miljøarbeid innen avfall rettet mot barn og unge. Hun har vært prosjektleder for prosjektet Grønn Barneby som ivaretar, inspirerer, motiverer og drifter miljøarbeid rettet mot skoler og barnehager i Trondheim knyttet opp mot Grønt Flagg. Hun har jobbet med Grønt Flagg sertifisering i Trondheim kommune siden Hennes engasjement smitter. Over barn og unge i Trondheim jobber i dag med Grønt Flagg. Trondheim er den kommunen i Norge med flest Grønne Flagg. Hun har i regi av FEE Norway representert Norge ved flere internasjonale nettverksmøter. I 2009 arrangerte hun i samarbeid med FEE Norway det internasjonale nettverksmøtet for Grønt Flagg i Trondheim og 46 land deltok. Hun besitter i dag ett stort lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk. Hun har valgt å ta permisjon fra Trondheim kommune og ønsker nå å spre Grønt Flagg budskapet til hele Norge. Anne Grethe er overbevist om at alle skoler og barnehager har nytte av å bruke Grønt Flagg som pedagogisk verktøy knyttet inn mot kompetansemål i lærerplaner og rammeplaner. Dette på bakgrunn av erfaringer og brukerundersøkelser som er gjort i Trondheim. Hanne Marie Edvardsen Jelavic vokste opp på Spangereid i Lindesnes kommune. Hun er utdannet fotograf og har en Bachelor of Science i international service and hospitality management ved RIT New York, avdeling Dubrovnik i Kroatia. Hun har fordypning i Human Resources management og spesialisering i green business. Selv om hun i tidlig barndom var miljøbevisst og opplyst om miljøet gjennom Blekkulf, var det ikke før hun hadde faget environmental science ved RIT at hun virkelig ble klar over hvilke store miljøutfordringer verden står overfor i dag. Hun holder nå på med en Master i Development Management ved Universitetet i Agder, og håper å fullføre denne i løpet av våren Gjennom Grønt Flagg arbeidet håper Hanne å kunne veilede og inspirere lærere og barnehageansatte til å holde et jevnt fokus på miljø i undervisningen. Det er mange miljøutfordringer som skal takles, og alle kan vi gjøre litt for at den totale forurensingen skal bli mindre sier Hanne. Det gir meg håp og inspirasjon når jeg ser så mange fine tiltak og prosjekt det jobbes med i Grønt Flagg programmet. Jeg er veldig glad for at jeg har fått denne muligheten til å jobbe med forebyggende miljøarbeid, og gleder meg til å jobbe videre med Grønt Flagg. 2

3 Eco - Schools Connect Alle miljøinitiativ teller og har en positiv innvirkning på det globale miljøet, men noen ganger kan man føle at sin egen innsats ikke blir lagt merke til, og man kan kanskje føle seg litt alene i kampen om en bedre fremtid og et bedre miljø. Vi som behandler Grønt Flagg søknadene, ser alle de fine initiativene og prosjektene som foregår rundt om i Norge. Nå har også dere muligheten til å se hva andre holder på med. Eco - Schools Connect er et internasjonalt nettverk for Grønt Flagg skoler. Det arrangeres konkurranser og internasjonale miljøaksjonsdager. Dette er også en fin arena for utveksling av ideer og gode miljøtiltak. Det er også spennende for Norske elever å se hva elever i andre land holder på med. Vi oppfordrer alle våre Grønt Flagg skoler til å registrere seg og delta i de internasjonale tiltakene og konkurransene. Disse prosjektene kvalifiserer selvfølgelig som Grønt Flagg tema når ny miljøhandlingsplan utformes for søknad om fornyet sertifisering. Selv om aktivitetene for 2013 allerede er i gang, er det lurt å registrere seg nå. Da kan man få informasjon om nye påmeldingsfrister og konkurranser som lyses ut. Registrer dere på: 3

4 FEE Norway Nr april 2013 Strandryddedagen 27. april Hold Norge rent arrangerer hvert år en strandryddedag hvor tusenvis av nordmenn over hele landet mobiliseres for å rydde marint søppel og holde strendene rene. I år arrangeres strandryddedagen den 27. april, men mange rydder også i dagene før og etter. Marin forsøpling er et farlig miljøproblem som dreper fugler, fisker og dyr når de spiser plastikk eller setter seg fast i garn og annet søppel. 108 land er med å rydde søppel og over ni millioner mennesker har vært involvert de siste 25 årene. For skoler som vil være med på aksjonen, er det utviklet et fullstendig undervisningsopplegg om marin forsøpling og strandrydding, og et verktøy for undervisning om marinforsøpling og strandrydding. Dere finner mer informasjon om aksjonen og påmelding på 4

5 Nettkurs for lærere på ungdomsskoletrinnet om bærekraftig utvikling UNESCO har lansert et nettkurs for lærere på ungdomsskoletrinnet om klimaendringer og utdanning for bærekraftig utvikling. Opplæringen er fordelt i fire tema: 1. Tanken bak pensum hvorfor lære om miljøet 2. Bærekraftig utvikling som del av pensum 3. Aktuelle problemstillinger og undervisning 4. Lærestrategier Pensumet er på engelsk og inneholder i alt 27 moduler. Nettkurset vil gjøre lærere på ungdomsskoletrinnet mer rustet til å hjelpe ungdommer til å forstå årsaker og konsekvenser av miljø problemer og klimaendringer. Dette er det første nettbaserte kurset om klimaendringer for lærere på ungdomsskoletrinnet. Kurset fokuserer på hvordan å inkludere klimaendringer i undervisningen i flere fag som etikk, samfunnsfag, økonomi og statsvitenskap. UNESCO programmet tar sikte på å hjelpe folk til å forstå effekten av klimaendringene og å øke kunnskap og forståelse blant unge. Kurset er gratis og det er bare å sette i gang å lære her: Utdanning - i alle dens former og på alle nivåer sees ikke bare som et mål i seg selv, men også som en av de viktigste verktøyene for å skape de endringene som kreves for å oppnå en bærekraftig utvikling. UNESCO 5

6 Barna har positiv innvirkning på foreldres miljøbevissthet Mange naturvernprogram har som mål å påvirke foreldre gjennom å undervise barna. En ny studie fra Seychellene viser at barns kunnskap om naturvern har innvirkning på foreldrenes adferd. Foreldre til barn som hadde lært om våtmark og økosystemet i våtmarken på en dyreklubb, var bedre til å spare og kutte ned på vannforbruket. De scoret også høyere på kunnskapsprøvene om våtmark. Det har lenge vært uklart om undervisning og kunnskap om miljø er nok til å forandre folks adferd. Dette er det første studiet som gir støtte til hypotesen om at miljøundervisning kan overføres mellom generasjoner og indirekte frembringe positive atferdsendringer. Dette er gode og inspirerende nyheter til alle dere som jobber så bra og målrettet med miljøundervisning. Hele undersøkelsen kan leses her: Benedict School Tanzania i Afrika søker samarbeidsskole Vi er blitt kontaktet av skolen som ligger i byen Mwanza i Tanzania. Skolen har 200 elever i alderen 3 til 13 år. De jobber for tiden med temaet globale klimaendringer og lurer på om det er noen skoler i Norge som vil samarbeide og utveksle ideer og kunnskap. De spør også om noen har undervisningsprogram og seminarer som kan deles slik at de kan bruke dem i sin undervisning. Ta kontakt med Hanne på hvis dere er interessert i et samarbeid. 6

7 Impact assessment fra USA Grønt Flagg programmet i USA startet i I dag er det ca 2000 registrerte skoler fordelt på 49 stater. Resultatet fra spørreundersøkelsen i USA er lagt frem. Den viser at programmet har positiv innvirkning på skolens økologiske fotavtrykk og at elevenes oppførsel, moral, holdninger og faglige kvalitet er forbedret. Den viser også at det fortsatt er store utfordringer for lærere i gjennomføringen av programmet og i integreringen av dette i læreplaner. Elektroniske søknader Vi anbefaler alle å sende søknadene sine elektronisk på e-post til Alle søknadene arkiveres nå elektronisk, og vi skanner derfor søknadene vi mottar i posten. Vi er så heldige å få flere titalls grundige og gode søknader i måneden, men fordi vi ønsker at dere dokumenterer med bilder kan skanningsjobben bli tidkrevende. Doble ark, pålimte bilder og illustrasjoner henger seg lett i maskinen. Det er også et viktig miljøaspekt her, da vi mottar svært mange tykke og store permer. Ved å sende søknaden per e-post vil behandlingstiden kortes ned ved at man slipper postgangen. Vi vil selvsagt ta imot og behandle søknader som kommer i posten fremover, men dette er en sterk oppfordring fra oss. Følg oss på Facebook På våre Facebook sider deler vi stadig informasjon og inspirasjon til Grønt Flagg tema og undervisning. Vi deler også fine historier fra Grønt Flagg skoler og barnehager rundt om i landet. Vi oppfordrer alle lærere og barnehageansatte til å følge siden, også de som ikke er direkte involvert i miljørådet. Da får de oppdatering og tilgang på ny informasjon, noe som kan hjelpe i integreringen av Grønt Flagg programmet i undervisning og daglig drift. 7

8 Nytt læremateriell fra Grønt Punkt Redd verden med LORAX er et spill laget av Grønt Punkt i samarbeid med Regnskogfondet. Spillet skal motivere skoleelever og barnehagebarn til å skylle, brette og stappe drikkekartonger hver dag. På reisen rundt i verden vil barna også bli kjent med mange fantastiske og truede arter som lever i regnskogene. Spillet kan bestilles gratis på: Svanhilds reise Svanhilds reise er en aktivitetspakke laget til barnehager som gjør det enkelt og morsomt å lære barna om natur og miljø. Gjennom fantasifulle fortellinger, fargerike illustrasjoner, oppgaver og forslag til aktiviteter, favner aktivitetspakken alle fagområdene i rammeplan for barnehager med hovedvekt på natur, miljø og teknikk. Pakken kan bestilles på: Miljøstatus i Norge Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Deres mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak. På Miljøstatus i Norge sine skolesider, finnes mer informasjon om miljøjournalistene samt quiz, spill, oppgaver og videoer. Miljøjournalistene er et tverrfaglig undervisningsopplegg rettet mot ungdomsskolen og den videregående skole. Elevene bruker journalistikk som metode for å undersøke og skrive om miljøforholdene i sin kommune. Dere finner mer informasjon på: 8

9 Garbagia mysteriet fra LOOP miljøskole Foto Marie von Krogh Fredag 25. januar kunne man lese i Aftenbladet for Stavanger, Sola og Randaberg om Vardenes barneskole, som hadde premiere på forsestillingen Garbagia mysteriet. En fullsatt sal med spente elever kunne lære om forbruk og avfall. Skuespillet handler om Familien Konsum som bor i Forbrukerveien 3. En dag bryter treet som alle varene vokser på ned, og moren i familien Konsum besvimer. Vokser ikke alt på trær? sier skuespilleren og synger at: "jorden er snill, man kan hente det man vil." Publikum følger nøye med. Slik er det ikke, og raskt kommer det enda en sang. "Det å passe på jorden er en god idé, håper du vil bli med." Roar Foss som er lærer for 6.klasse sier at det har vært gøy og spennende å holde på med prosjektet, og sier at klassen har lært mye om gjenvinning underveis. Bilde og tekst er hentet fra: html#.UV1lWKspbtg Teaterstykket er forankret i kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Undervisningspakken inneholder også forslag til hvordan skolen kan jobbe videre med temaet gjenvinning i de aktuelle fagene. Mer informasjon om teaterstykket finner dere på LOOP Miljøskoles hjemmesider. Kontakt dem gjerne på for mer informasjon eller bestilling. 9

10 Nye Grønne flagg FEE Norway Nr april 2013 Mange skoler og barnehager har blitt sertifisert siden forrige Grønt Flagg nyhetsbrev i september Under finner dere en oversikt over hvem dette er. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Oslo kommune Bergheim barnehage BA Trondheim kommune Kråkstad barnehage Ski kommune Maurtua barnehage Stavanger kommune Åsheim ungdomsskole Trondheim kommune Øya barnehager - Krinkelkroken barnehage Trondheim kommune Øya barnehager - Sekskanten barnehage Trondheim kommune Austrheim Vidaregåande skule Austrheim kommune Hjeltnes vidaregåande skule Ulvik herad kommune Eventyrheia barnehage Sogndalen kommune Sandvika videregående skole Bærum kommune Bokkaskogen-Kampen barnehage, Bokkaskogen barnehage Stavanger kommune Bokkaskogen-Kampen barnehage, Kampen barnehage Stavanger kommune Solberg skole Asker kommune Nardo barnehager, Øvre Stubban Trondheim kommune Stend vidaregåande skule Bergen kommune Risenga skole Asker kommune Saniteten barnehage Mandal kommune Nøtteliten barnehage Os kommune Sverresborg barnehager, Sverresli barnehage Trondheim kommune Birralee International School Trondheim kommune Hovedgården skole Asker kommune Manger folkehøgskule Radøy kommune U.Phil videregående skole Bergen kommune Ugla skole Trondheim kommune Voss vidaregåande skule Voss kommune Bergen Handelsgymnasium Bergen kommune Os Gymnas Os kommune Saupstadringen barnehage, Saupstad barnehage Trondheim kommune Årstad videregående skole Bergen kommune Ansvarlig: Stiftelsen FEE Norway v/ Hanne Marie Edvardsen Jelavic Følg oss på Facebook Her deler vi fine historier og nyttig informasjon Adresse: FEE Norway Postboks Kristiansand Telefon:

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet

Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010 Innhold: I dette nyhetsbrevet Miljøpriser til Grønt flagg skole, barnehage og kontaktperson Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Norges

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2014

NYHETSBREV DESEMBER 2014 NYHETSBREV DESEMBER 2014 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. desember

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006 Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006, Brukerevaluering Innhold Sammendrag 4 Innledning 7 Evaluering av Regnsjekken 2006 10 Resultater fra spørreundersøkelsen 12 Drøfting og konklusjoner 30

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 - En analyse av forbrukeremnenes forekomst i læremidlene Grethe Moéll Pedersen Abstract Consumer-Education in Norwegian Textbooks By Grethe

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Hundreårsbursdag Aktivitetshefte 10. april 2010

Hundreårsbursdag Aktivitetshefte 10. april 2010 Hundreårsbursdag Aktivitetshefte 10. april 2010 Qbe_W#;ffbV\Tg\ba#bY#A\e_#Ah\WXf#TaW#A\e_#MVbhgf - La oss feire at 100 år med speiding for jenter! 10 april 2010 går startskuddet for tre år med feiring

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

FRA NATURFAG TIL POLITIKK

FRA NATURFAG TIL POLITIKK FRA NATURFAG TIL POLITIKK MOT ET PARADIGMESKIFTE I MILJØUNDERVISNINGEN? Kåre Gerhard Christensen og Terje Kristensen Forskningsrapport fra MUVIN 2 i Norge Statens utdanningskontor i Vestfold MUVIN: Nordisk

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30 Undervisningsmateriell for grunnskolen 1 Earth Hour klimaundervisning Verden slukker lyset for klimaet, slukker du? Lørdag 28. mars kl. 20.30 vil vi

Detaljer