Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager"

Transkript

1 Velkommen Grønt Flagg Saxenborg barnehage Grønt Flagg Byåsen barnehager

2 Bakgrunn Grønn Barneby År 2000 utfordret Blekkulf Miljødektektiver Oslo kommune til å bli en Grønn barneby mottok Trondheim stafettpinnen fra Stavanger kommune vedtak i formannskapet om at TK skulle jobbe for å bli en Grønn Barneby på Verdens miljøverndag ble Trondheim kommune utnevnt til å være en Grønn Barneby av Blekkulf miljødektektiver ble en arbeidsgruppe etablert vedtak i formannskapet av Handlingprogram for Trondheim som Grønn Barneby. Revidert for Grønn Barneby viderført til Folkehelse og miljø

3 Grønt Flagg Sør-Trøndelag Ønske fra elever i videregående skoler Samarbeid fylkesmannen, fylket og Grønn Barneby Forprosjekt vårhalvår 2012 Grønt flagg ansvarlig - oppstart august årig prosjekt, forankrete hos Fylkesmannen Tett samarbeid med Grønn Barneby

4 Forankret på: Forankring/organisering av GGB og GF i Trondheim Politisk nivå Rådmanns nivå Leder nivå Organisering: Egen arbeidsgruppe Vedtak om sertifisering av alle enheter i løpet 2012 Mandat: Koordinering av miljø- og folkehelsetiltak som er rettet inn mot barnehager og grunnskoler

5 Arbeidsgruppens oppgaver Vi støtter, inspirer og motiverer barnehagene og skolene via nettverket vårt: Halvårlige nettverkssamlinger for enhetene Erfaringsutveksling spre gode ideer og praksis mellom enhetene Via nyhetsbrev Nettsidene vår Formidle kontakt internt og eksternt Direkte kontakt med enhetene via: Mail, telefon, besøk og være tilgjengelig = Viktig med tett kommunikasjon med enheten

6 Grønt Flagg sertifisering Grønt Flagg har vært et viktig virkemiddel i forhold til å lykkes med miljøarbeidet ut mot barnehager og skoler Forankring hos ledelsen ute på enhetene Enhetene selv som gjør arbeidet Kontinuitet og økt bevissthet i miljøarbeidet Grønt Flagg motor i miljøopplæring i Trondheim Okstadveien barnehage

7 Grønt Flagg Eco Schools Dalgård skole

8 Hva er Grønt Flagg? Internasjonal miljøsertifiseringsordning for barnehage, grunnskole og videregående skole Ordning tilknyttet det europeiske Eco-Schools nettverket som eies og drives av FEE (Foundation for Environmental Education) Eco-Schools startet forsiktig med noen få land i 1994 og drives nå i 53 land skoler og barnehager er med over hele verden I Norge deltar over 900 enheter/ barn og unge Formålet er å stimulere bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning knyttet opp mot kunnskapsløftet og rammeplan

9 Fee Norway Administrerer Grønt Flagg Ideell privat stiftelse Kontor i Kristiansand Medlem nr 21 i FEE (1998) To deltidsansatte, samt Jan Brataas, leder. Styre: Direktoratet for naturforvaltning, Reiselivsbedriftenes landsforening, Norges Naturvernfornbund Nettadressen:

10 Grønt Flagg i Trondheim Pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot Kunnskapsløftet og Rammeplan TK har i dag 55 skoler og 152 barnehager som er registrert/sertifisert med Grønt Flagg ( 53 skoler,144 bhg) Politisk vedtatt at alle skoler/barnehager skal være sertifisert innen 2012 Pr. i dag over barn/unge involvert i TK TK har ca. 25 % av alle GF i Norge Sør-Trøndelag er i gang Grønt Flagg utdeling Sjetne skole Besøk av statsråd Anniken Huitfeldt

11 NOM Makedonia 2012 Malta 2011 i Krakow 2010 i Edinburgh 2009 i Norge GBB Trondheim var vertskap 2008 i Marokko og 2007 i Kroatia enheter lærer og 11 millioner barn NOM 2009 i Trondheim NOM 2011 i Krakow

12 Hvorfor Grønt Flagg? Synlig bevis på at enheten gjennomfører miljøprosjekter og er en miljøskole/bhg Skolen/bhg har fokus på miljøet i undervisning og i daglig drift Praktisk deltakelse gir kunnskap og holdninger Internasjonalt symbol Samarbeid med andre skoler/bhg i Norge og andre land Barnehage i Litauen

13 Hvor høyt skal lista legges Viktig at skolen/bhg tar tak i det de gjør i dag Få satt ting i system Skolen/bhg bestemmer selv hvor høyt lista skal legges Viktig å ikke gape for høyt Viktig at elevene/barna er involvert/delaktig i prosessen Gi elevene ansvar = eier forhold

14 De 7 kriteriene 1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes 2. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides 3. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan. 4. En tilstandsvurdering bør gjennomføres i forkant og etterkant av prosjektene for å belyse virkningen av prosjektet 5. Prosjektet skal følges opp, evalueres og rapporteres 6. Lokalmiljøet skal involveres 7. Miljøregler skal utarbeides

15 Registering Miljøråd Miljøtema for perioden velges Miljøregler for valgte tema utarbeides Miljøhandlingsplanen (beskrivelse av prosjektet, plan hvordan involvere nærmiljø/foreldre og aktivitetsplan, tilstandsvurdering) Eget søknadsskjema med underskrift av styrer/rektor Søknad sendes til FEE med kopi til Grønn Barneby

16 Sertifisering Minst 6 mnd. etter at registrering er godkjent Miljøråd må videreføres Prosjektrapport og dokumenter gjerne med bilder Nytt miljøtema velges for neste år Miljøhandlingsplanen knyttet til nytt tema inkl. ny aktivitetsplan Nye miljøregler i forhold til nytt tema Eget søknadsskjema som underskrives av ordfører og styrer/rektor Søknad sendes til Grønn Barneby

17 Resertifisering Sertifisering gjelder for ett år, deretter resertifisering hvert år Miljøråd må videreføres Prosjektrapport og dokumenter gjerne med bilder etc. Nytt miljøtema velges for neste år Miljøhandlingsplanen knyttet til nytt tema inkl. ny aktivitetsplan Nye miljøregler i forhold til nytt tema Eget søknadsskjema som underskrives av styrer/rektor kryss av for fornyet sertifisering Søknad til FEE Norway med kopi til Grønn Barneby

18 Besøk av statsråd Bjarne Håkon Hanssen Flatåsen barnehage

19 Avfall Skole og barnehage-rusken våren skoler og 100 barnehager deltok Ryddes 2 ganger Påmelding og rapportering - TrondheimsRusken hva man har ryddet når det er ryddet vinnere trekkes Egen filmkonkurranse TrondheimsRusken.no

20 Avfall Omvisning Heggstadmoen gjenvinningsstasjon 4. trinn vår 9. trinn høst ( samt foredraget Miljø,forbruk og klima og etterarbeid med Nemi.) LOOP miljøskole- LOOP.no Redd verden med Lorax (Grønt punkt) Avfallsplakater Blussuvoll Gjenvinningsskolen filmer Omvisning Heggstadmoen 4.trinn

21 Avfall Avfalls-, gjenvinnings- og gjenbrukskurs Skoler/barnehager våren LOOP-heftene Foredrag: Miljø, forbruk og klima Rettet mot personal og foreldre kostnaden dekker Grønn Barneby

22 Gjenbruksposer Kuhaugen barnehager Stort forbruk av plastposer til skittentøy Har inngått samarbeid med Stavne. Renholdsverket AS samarbeider med GBB Leveres ut høst poser vil bli produsert Fordeles etter hvert som de produseres av Stavne

23 Avfall Remidasenter kreativt senter for gjenbruk Kun 1 senter i Norge Kurs høsten 2013

24 Energi Strømsparegrisen 2010

25 Energi Ida og Markus- får ting til å skje. Regnmakerne (4-7. trinn) Vitensentret - kurs for elever og lærere Lån av vannhjul Filmer fra Statkraft Kraftskolen passer for ungdomstrinnet Earth Hour - slukk lyset for klimaet i en time!

26 Ida og Markus Får ting til å skje Aktivitetsperm tips om oppgaver og aktiviteter samt veiledningshefte Nettside - se hjemmesidene til Grønn Barneby

27 Ida og Markus Får ting til å skje To faste figurer Oversikt over: 1. Tidsbruk 2. Utstyr og forberedelser 3. Dette gjør vi 4. Vær obs på 5. Ting å teste 6. Ting å snakke om 7. Dette lærer vi

28 Generasjon Grønn Til ungdomsskoler høsten 2013 Egen nettressurs

29 Kosthold og ernæring Mat og matglede kostholdskurs 200 Barnehage ansatte høst SFO ansatte høst Familiebarnehage ansatte vår Barnehage/SFO høsten Barnehage/SFO/Helse og matfaglærere stort engasjement og fokus på kosthold Kostholdsveileder- Matglede i barnehagen Samarbeidspartnere Lege, helsesøster, ernæringsfysiologer, kokker, Mattilsynet, Grønn Hverdag, Økomat i Trondheimsregionen, pedagoger og Grønn Barneby Trondheim kommune, Tannhelsetjenesten

30 Kosthold og ernæring Kurs Mat og matglede 26.9, samt praktiske kurs a. Målgruppe: Ansatte i barnehager og skoler Foreldreseminar mandag 28. oktober, 1730 til kl 2100 Mat som virker foredrag, 8-trinn Vannflasker Lege Charlotte Bjørk Ingul Kokk Svein Magnus Gjønvik

31 Fra sjokoladekake til fruktfest Fruktfest ved Valset barnhage

32 Kompostering Ca. 70 barnehager og skoler komposterer De får låne binger av Renholdsverket Gratis kurs og bistand for personalet Solvor Leistad, tlf: , Gratis kompostbark kjøres ut årlig Landbruk- og matminister Lars Peder Brekk på besøk i Strindheim barnehager

33 Økologisk dyrking Kurs 2013 Bioforsk Tingvoll

34 Biologisk mangfold friluftsliv/sporløs ferdsel Gjest i naturen Barn og unge i naturen i. Fugler - fuglekasser m/webkamera ii. iii. iv. Viltkamera Samarbeid med realfag- satsingen Utstyr og opplæringspakker Postkortaksjonen 2013 Kurs Biologisk mangfold vinter 2014 Barn og unge i naturen

35 Død havhest med mageinnhold.

36 Fysisk aktivitet Aktiv skoleveg trinn. Aksjon vår og høst Petter Puls Tilbud fra nasjonalforening for folkehelse Crashkurs skoler/barnehager 1 times kurs for SFO-ansatte, lærere og barnehageansatte Bruker søppel som brukte aviser, papirark, plastfolie, bæreposer, brusflasker får nytt liv som aktivitetsutstyr! Grønn Barneby dekker alle utgifter Uteleikskurs og Gjenbruksleik

37 Internasjonalt arbeid Fadderbarnehager Innsamlingsaksjoner Rettferdig handel/ Fairtrade Besøk fra Akosombo School i Ghana Akosombo School i Ghana

38 Utvidelse av tema Kildesortering, kompost, dyrking, kosthold Kildesortering, fokus på papirforbruk, gjenbruk, gjenvinning, bytte/brukt marked Energi/Enøk, forskjellige energiformer Kompost, dyrking av poteter, elevbedrift Internasjonalt arbeid, omsying av klær, lage kunst for salg, involvere nærmiljøet

39 Erfaringer Får innarbeid praktisk miljøarbeid i henhold til enhetens planarbeid kunnskapsløftet/rammeplan Gode handlinger gir økt bevissthet og gode holdninger Årlig resertifisering sikrer kontinuitet i miljøarbeidet Nettverksbygging Bidrar til daglig fokus på miljøarbeid Gir økt samarbeid/samhold på skolen Involverer også hjemmet Positive tilbakemeldinger

40 Rapport brukerundersøkelse våren 2012 Vurdering av aktiviteter - skole

41 Rapport brukerundersøkelse våren 2012 Vurdering av aktiviteter - barnehage

42 Rapport brukerundersøkelse våren 2012 Nytteverdi ved Grønt Flagg arbeid I hvor stor grad har GF bidratt til miljøvennlige vaner og bevissthet hos elever/barn- 3,27 I hvor stor grad har GF bidratt til miljøvennlige vaner og bevissthet hos deg selv - 3,28 I hvor stor grad har GF bidratt til miljøvennlige vaner og bevissthet hos enheten - 3,28

43 Grønn Barnebys miljøpris Kr ,- til en barnehage Kr ,- til en barneskole Kr ,- til en ungdomsskole Ingen registrering/påmelding - men frist rapport - 1. mai Ny rapportrutine. Nettbasert og forenklet. Søk gjerne på det prosjekt dere har som tema for årets GF sertifisering Vinner miljøpris 2013 Bakklandet barnehage

44 Hjemmeside Grønn Barneby Nyheter fra Grønn Barneby Veiledning på registrering og sertifisering Eksempler på miljøhandlingsplaner og tema i Grønt Flagg Nettverkssamlinger og kurs Konkurranser Lenker til informasjon, tips og opplegg Nyheter på facebook https://www.facebook.com/#!/gronnbarneby https://www.facebook.com/grontflaggst

45 Lykke til videre! Grønt Flagg ved Tillermyra barnehager Grønt Flagg ved Berg skole

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

1.1 Læreplan 1.2 Mål for det enkelte trinn i de enkelte fag 4 1.3 Valg av lærestoff 1.4 Valg av læringsarena..5 1.5 GrønnPlan

1.1 Læreplan 1.2 Mål for det enkelte trinn i de enkelte fag 4 1.3 Valg av lærestoff 1.4 Valg av læringsarena..5 1.5 GrønnPlan 1 Innholdsfortegnelse Side 1.0 Miljø og Solidaritet..3 1.1 Læreplan 1.2 Mål for det enkelte trinn i de enkelte fag 4 1.3 Valg av lærestoff 1.4 Valg av læringsarena..5 1.5 GrønnPlan 2.0 Mandat.6 2.1 Oppgave

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer