Søknad om Sertifisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om Sertifisering"

Transkript

1 Søknad om Sertifisering Grønt Flagg Vår skole/barnehage har gjennomført et miljøprosjekt i henhold til Grønt Flagg kriteriene. Vi søker med dette om Miljøsertifisering og tildeling av det grønne flagget i henhold til den internasjonale Eco-Schools ordningen. Gebyret for å delta er kr pr år. Registreringen forplikter søkeren inntil den sies opp. Informasjon om skolen/barnehagen 1. Navn på skolen/barnehagen Frelsesarmeens barnehager, Trollstua 2. Kommune ASKER Informasjon om Grønt Flagg prosjektet 3. Søknaden gjelder (sett kryss): Førstegangssertifisering Fornyet sertifisering X 4. Prosjektet er gjennomført i.h.t. Grønt Flagg kriteriene: Ja X Nei 5. Vedlagt følger Prosjektrapport for periodens tema: Ja X Nei 6. Vedlagt følger Miljøhandlingsplan for kommende periode: Ja X Nei 7. Finnes en forankring til Nettverk for Miljølære? Ja Nei X (kort angivelse av aktiviteter): 8. Prosjektrapporten består av følgende deler (hvis flere). Antall sider skal oppgis: et dok.19 sider. 9. Denne søknaden med vedlegg er godkjent av styrer: Signatur Styrer: Hege Oshaug Dato: Vi ønsker følgende flaggstørrelse: Stort (150 x 225 cm) Lite (60 x 90 cm) (Vi har fått skikkelig flaggstang Innsending og svar Skjemaet sendes Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand eller Svar kan forventes innen ca 14 dager etter at søknaden er mottatt. Bruk av e-post er foretrukket. Ingen dokumenter vil bli returnert dersom ikke avtalt på forhånd. 1

2 2012 Prosjektrapport for Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Kompostering 2

3 Innhold Beslutning og miljøråd s. 3 Miljøhandlingsplan 2012 s. 6 Forhold til rammeplanen s.7 Tilstandsvurdering s.8 Oppfølging og rapportering s.8 Lokalmiljøet, involvering og informasjon s.15 Miljøregler s.17 Miljøhandlingsplan 2013 s. 16 Veien videre s. 18 3

4 Beslutning og miljøråd Trollstua barnehage er en 5 avdelings barnehage med til sammen 68 barn. Vi holder til i Asker, nærmere bestemt Brendsrudtoppen. Barnehagen ble åpnet i Den eies og drives av Frelsesarmeen. Trollstua åpnet i -83 med 3 avdelinger, men har siden utvidet med en uteavdeling med egen grillstue og en småbarnsavdeling i et eget hus på området. Trollstua er en av 5 barnehager som Frelsesarmeen eier. Vi vil kjempe for miljøet o Ved å vise ansvarlighet for skaperverket o Ved at våre investeringer og innkjøp er miljøvennlige o Ved å gå foran som et godt eksempel i forbruk og gjenbruk Fra Frelsesarmeens barnehagers virksomhetsplan Frelsesarmeens barnehager har felles virksomhetsplan og handlingsplan. Vi har flere felles satsningsområder og et av dem er miljøarbeid. Det ble våren 2009 blant annet bestemt at alle 5 barnehagene skulle sertifiseres som Grønt flagg barnehager. Til nå er det fire av oss som er blitt sertifisert. Frelsesarmeens barnehager har felles visjon og kjennetegn. Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ Glede - Glød - Tid 4

5 Barnehagens miljøråd Dette barnehageåret har barnehagens leder team også hatt funksjon som miljøråd. Styrer: Hege Oshaug Pedagogisk leder: Hilde Reinholdtsen Pedagogisk leder: Kinga Grochowska/Arild Skauby Pedagogisk leder: Irene Jensen/Camilla Lislerud Pedagogisk leder: Unni Høystad Pedagogisk leder: Marte Wold-Olsen/Hanne Langødegård I og med at det har vært de pedagogiske lederne som har vært miljørådet i barnehagen har det vært lettere å få miljøarbeidet inn på dagsordenen. De har i større grad tatt det med i arbeidet på avdelingene og bakt det inn i aktiviteter og temaer de har vært igjennom. Likevel ser vi at det har vært en utfordring med stor utskiftning i ledergruppa. I august fikk vi 3 nye pedagogiske ledere. Da er det ikke like enkelt å implementere miljøarbeidet, men fordi det er en del av vår pedagogiske plattform, kan man ikke velge det bort. Det Grønne flagget svaier høyt og viser alle besøkende vår profil! 5

6 Vedlegg til Søknad om registrering Miljøhandlingsplan 2012 Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Kort beskrivelse av enheten: Barnehagen ligger i Asker med kort vei til skog, vann. Dette er en 5-avdelings barnehage med plass til 68 barn i alderen 1 til 6 år. Periodens tema: Kompostering Beskrivelse: Ved å fokusere på kompostering, vil barna få kjennskap til hva som skjer med matavfallet når det råtner. La barna få ta del i at matavfall blir til god matjord Tidligere miljøprosjekter: Kildesortering (avfall og gjenvinning)2009/2010, Avfallsreduksjon 2010/2011 Videre planer: Bruke progresjonsplan for miljøarbeidet i barnehagen. Organisering av prosjektet: Det er etablert et miljøråd som består av følgende personer: Styrer: Hege Oshaug Pedagogisk leder: Hilde Reinholdtsen Pedagogisk leder: Kinga Grochowska/Arild Skauby Pedagogisk leder: Irene Jensen/Camilla Lislerud Pedagogisk leder: Unni Høystad Pedagogisk leder: Marte Wold-Olsen/Hanne Langødegård Miljørådet vil være drivkraften i arbeidet, og være et koordinerende organ i fht innspill og ideer fra det øvrige personalet. Miljørådet er også ansvarlig for å ha innspill på personalmøtene: grønt kvarter. Dokumentasjon fra arbeid på avdelingene og eventuelt i aldersgruppene skal leveres miljørådet. 6

7 Mål og delmål: Prosjektets mål er å redusere restavfallet og ta i bruk matavfallet Prosjektet vil også gi barna innblikk i hvordan matavfall kan bli til god matjord Ringvirkninger barna tar med seg kunnskap og holdninger hjem Samarbeidspartnere: Barnas foresatte, Frelsesarmeens barnehager i Oslo, Drøbak, Stavanger og Bergen. Finansiering/ressurser: Utgifter i forbindelse med prosjektet dekkes av barnehagens driftsbudsjett. Forhold til barnehage loven og rammeplanen Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Det betyr at vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf, jmf barnehagens vedtekter. Gjennom formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. I dette ligger også det å ta vare på Guds skaperverk. Være miljøbevisst og lære barna viktigheten av å ta miljøhensyn og være med på å forvalte jorda på en god måte. Rammeplanens 7 fagområder er en naturlig del av arbeidet med avfallsreduksjon. Her er noen eksempler: Antall, rom og form: Natur, miljø og teknikk: Etikk, religion og filosofi: Nærmiljø og samfunn: Kunst, kultur og kreativitet: Kropp, bevegelse og helse: Språk, tekst og kommunikasjon: Veiing av avfall Turer i skog og mark, fokus på miljøarbeid og erfaring med naturens kretsløp. Lære barna å ta vare på Gud skaperverk Ta del i søppelsortering å få kjennskap til avfallsdeponi i nærmiljøet, sporfri ferdsel. Gjenvinning, lage kunst av søppel. Ut på tur, bruke skogen og naturen rundt barnehagen. Lesestunder, samtaler og billedbruk som gjenkalling av det vi har gjort. 7

8 Tilstandsvurdering Bakgrunnen for valg av kompostering som tema er blant annet mengden matavfall vi produserer i barnehagen. Hver dag går vi ut med flere matavfallsposer. Asker kommune innførte matavfallssortering for barnehagene ett år tidligere enn de øvrige husstandene i kommunen, så vi hadde heldigvis en ordning for dette. Likevel vet vi at matavfallet kan brukes om igjen, ved kompostering, og dette ville vi lære mer om. Vi gikk til anskaffelse av en innendørs kompost, som på 24 timer skulle lage den fineste kompost. Vi hadde store start problemer med denne, da det var vanskelig å finne riktig blandingsforhold mellom vått og tørt. Men med litt trening gikk det bra! I og med at det tar kun 24 timer før maten blir til kompost, så blir det også store mengder kompost. Denne er veldig «sterk» og må blandes ut hvis den skal brukes til planter og matjord. Barna har vært fasinert av hvordan epleskall og annet matavfall kan bli til jord over natta. Oppfølging og rapportering Målet for 2012 var at barna skulle få kjennskap til hva som skjer med matavfallet når det råtner og la de ta del i at matavfallet blir til god matjord. Trollstua er en stor barnehage med mange barn, så i løpet av året er det en del utskiftninger av barn. Derfor har det vært nødvendig og stadig å vende tilbake til det elementære i forhold til miljøarbeid. Det med sortering og avfallsreduksjon er noe alle nye barn må ha en introduksjon i. Hvor kaster vi hva og hvordan kan vi være med på å redusere mengden avfall. Dette gjelder for øvrig også nye ansatte. Sortering er viktig! 8

9 Sortering begynner tidlig Vi graver ned en miljøskatt Vi gleder oss til å grave den opp til våren. Håper vi finner den igjen. Å jobbe med miljøet, og kompostering som vi har som fokusområdet nå, utelater ikke innblikk i andre miljøemner på samme tid. Alt henger sammen. For at barna skal skjønne sammenhengen, må de innom alt fra sortering, til reduksjon og hvordan vi som mennesker kan være med på å spare miljøet. Derfor inneholder denne rapporten ikke utelukkende kompostering, men litt av hvert av det vi har vært gjennom i år. 9

10 Komposten vår! Barna er med på å legge matavfall i komposten. Etter ca 24 timer er denne blitt til renkompost. Vi har gjort noen eksperimenter med å kaste noe annet enn matavfall, og barna får oppleve hva som ikke råtner og blir til kompost. Det seg være biter av plast, snorer til teposer, mynter o.l Komposten er liten, står innendørs og er dermed lett tilgjengelig, det går fort. Lukter litt, men vi er blitt vant til det.(står inne på et lager) Komposten ble denne gangen brukt til å ha rundt epletrærne. Da vi plantet i mai, blandet vi den ut med blomsterjorda. 10

11 Vi er heldige som har skog, vann og frisk natur i umiddelbar nærhet. Dette gjør at barna får ta del i hva som skjer i naturen til de forskjellige årstidene og at de får oppleve hva naturen har å by på og som vi kan høste av Førskolebarna på tur for å finne juletre til julegrantenninga! Vakkert ble det! 11

12 Man trenger ikke leker for å leke! Her har et pinnsvin gjemt seg ved trappa. Her er rådyret på besøk, rett utenfor gjerdet. Han må vi gi mat til når det blir vinter! I gangen har vi en hylle hvor man kan legge klær/utstyr som andre kan ha glede av. 12

13 Vi har kjøpt ny oppvaskmaskin. Utrolig hva emballasjen kan brukes til! Ei stor gran er felt. Da er stubbene fine å leke med og kvistene er blitt til gardiner 13

14 En pappeske er ikke bare en pappeske Søpla må kastes i riktig konteiner flinke gutter hjelper til! 14

15 Lokalmiljøet, involvering og informasjon For å få til et helhetlig arbeid, er det viktig å involvere foreldrene. Vi informerer de gjennom periodeplaner og årsplanen.. Her får de innblikk i hva vi gjør i forhold til temaet Grønt flagg og hva vi ønsker at de skal bidra med. Dette kan foreldrene gjøre: Bruke matboks, unngå matpapir /aluminiumsfolie Sende med store yoghurter som vi kan dele ut til barnet, mindre svinn og mindre avfall Være gode forbilder og følge opp avfallssortering og avfallsreduksjon hjemme I barnehagens nærmiljø ligger det en miljøstasjon. Ungene er alltid med når vi leverer glass/metall, klær og panter flasker. Utenfor barnehagen har vi konteiner for plast, mat, papir og restavfall. Miljøregler I Frelsesarmeens barnehager, Trollstua: 1. Sorterer vi søppel 2. Vi tar vare på lekene våre og behandler de pent 3. Vi bruker kun et tørk til hendene 4. Vi tegner på hele arket og på begge sider 5. Når vi er på tur er vi opptatt av sporløs ferdsel 15

16 Miljøhandlingsplan 2013 Vedlegg til Søknad om registrering Miljøhandlingsplan 2013 Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Kort beskrivelse av enheten: Barnehagen ligger i Asker med kort vei til skog og vann. Dette er en 5-avdelings barnehage med plass til 68 barn i alderen 1 til 6 år. Periodens tema: Progresjonsplan for arbeidet med miljø i barnehagen Beskrivelse: Ved å fokusere på kompostering, vil barna få kjennskap til hva som skjer med matavfallet når det råtner. La barna få ta del i at matavfall blir til god matjord. Noen ideer til hva vi vil jobbe med: Vi går til innkjøp av kompostbinge. Vi ser hva som skjer med maten vi kaster i komposten. Vi gjør eksperiment med å grave ned forskjellige ting i jorda og ser hva som råtner og hva som ikke råtner og blir til jord. Vi ser hvilke dyr som lever under jorda. Tidligere miljøprosjekter: Kildesortering (avfall og gjenvinning)2009/2010, Avfallsreduksjon 2010/2011, Kompostering 2011/2012 Videre planer: Progresjonsplanen er flerårig og er bygd opp ved at tema skifter ettersom barna blir eldre. Organisering av prosjektet: Det er etablert et miljøråd som består av følgende personer: Styrer: Hege Oshaug Pedagogisk leder: Hilde Reinholdtsen Pedagogisk leder: Arild Skauby Pedagogisk leder: Camilla Lislerud Pedagogisk leder: Unni Høystad Pedagogisk leder: Hanne Langødegård 16

17 Miljørådet vil være drivkraften i arbeidet, og være et koordinerende organ i fht innspill og ideer fra det øvrige personalet. Miljørådet er også ansvarlig for å ha innspill på personalmøtene: grønt kvarter. Dokumentasjon fra arbeid på avdelingene og eventuelt i aldersgruppene skal leveres miljørådet. Mål og delmål: Prosjektets mål er at barna skal få kjennskap til hvordan vi kan ivareta Guds skaperverk ved å ta vare på miljøet. Prosjektet vil også gi barna innblikk i hvordan matavfall kan bli til god matjord Ringvirkninger barna tar med seg kunnskap og holdninger hjem Samarbeidspartnere: Barnas foresatte, Frelsesarmeens barnehager i Oslo, Drøbak, Stavanger og Bergen. Finansiering/ressurser: Utgifter i forbindelse med prosjektet dekkes av barnehagens driftsbudsjett. De lærer tidlig hvor matavfallet skal! 17

18 Veien videre Ta vare på Guds skaperverk Miljøarbeid i Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager består av 5 barnehager: Solgården i Bergen, Auglendsdalen i Stavanger, Trollstua i Asker, Regnbuen i Oslo og Solgry i Drøbak. Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Det betyr at vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf. Gjennom formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. I dette ligger også det å ta vare på Guds skaperverk. Være miljøbevisst og lære barna viktigheten av å ta miljøhensyn, være med på å forvalte jorda på en god måte. Pedagogisk plattform Siden 2009 har vi arbeidet for å knytte barnehagene tettere sammen til en virksomhet. Vi startet da arbeidet med å utarbeide vår pedagogiske plattform. Det ble i den forbindelse også bestemt at vi ønsket at barnehagene skulle være sertifisert med Grønt flagg. Vi har kommet godt i gang med implementering av vår pedagogiske plattform. Vi har blant annet hatt fokus på kompetanseheving av ledere, og utarbeidelse av progresjonsplaner for Rammeplanens ulike fagområder. I dag har 4 av 5 barnehager Grønt flagg, og vi ønsker å samarbeide tettere også i forhold til dette område. Progresjonsplaner Progresjonsplanene i fagområdene er et godt verktøy, og vi ser viktigheten av å vise sammenheng og utvikling innen et fagområde på denne måten. Vi ønsket derfor også å utarbeide en progresjonsplan i forhold til vårt miljøarbeid. På denne måten bygger vi sten på sten, og kan gi barna en dypere og bredere forståelse. I tillegg til at vi bygger sten på sten i forhold til barnets alder, vil barnehagene også forholde seg til trinnene ut fra hvor langt de har kommet i sitt miljøarbeid. Barnehagen som er helt i startgropa vil ha hovedfokus på trinn 1 i sitt miljøarbeid det første året, mens barnehager som har jobbet med dette i flere år, vil jobbe med alle trinnene parallelt utfra hvor barna er i utviklingen. Rammeplan for barnehager I Rammeplan for barnehager står det at «Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.» (s 44) Det står også at «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.» (s 16) Dette viser at miljøarbeidet i barnehagen skal være vidt og innholdsrikt. 18

19 Vi ønsker å legge til rette miljøarbeidet etter barnets alder, og viser dette i progresjonsplanen for barnehagenes miljøarbeid. 1-2 åringer har helt andre forutsetninger, og skal derfor få andre erfaringer og opplevelser enn 5-6 åringer. Verdiboka Vår pedagogiske plattform bygger blant annet på Frelsesarmeens verdibok. I våre strategier har vi hentet stikkordene fra Verdiboka. Et av stikkordene er å være nøkterne. Strategien er at de ansatte i Frelsesarmeens barnehager er nøkterne ved å nyttiggjøre seg av tilgjengelige ressurser og la anskaffelser og forvaltning preges av et miljøperspektiv. Progresjonsplan for miljøarbeidet I forhold til våre strategier passer det bra å begynne med tema «Kildesortering» i vår progresjonsplan. Kildesortering er også praktisk og konkret. De minste barna kan lære dette, og det innarbeides gode vaner som blir et godt utgangspunkt. I trinn 2 går vi videre til tema «Fra søppel til ressurs.» I dette arbeidet får barna erfaringer med at ting kan brukes om igjen, også på en annen måte. Ettersom barna blir større ønsker vi i Trinn 3 å ha fokus på gjenvinning. Da får barna kjennskap til hva som skjer videre med det de har lært å sortere. Tema fra trinn 2 får også en dypere mening, når de ser hva slags ressurs søppel kan være. På Trinn 4 er det Naturens ressurser som er tema. Her blir fokuset mat hvor den kommer fra, matavfall og kompostering. I tillegg ønsker vi å fokusere på avfallsredusering. Med Trinn 5 ønsker vi å oppsummere vårt miljøarbeid ved å ha tema «Ta vare på Guds skaperverk.» Her ønsker vi å ha fokus på hva som ødelegger jorda vår, hvordan vi skal ta vare på den, hverandre og oss selv/vår helse. 19

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2012 Forord 2 Årsplan 2012 - Frelsesarmeens barnehager Innhold Forord 2 Innhold 3 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager 4 Praktisering av formålsparagrafen 4 Frelsesarmeens barnehager: Vennskap

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 1. Våre medmennesker 4. Vårt samfunnsengasjement 9. Våre medarbeider 12. Noen ord til slutt 19

Innholdsfortegnelse. Forord 1. Våre medmennesker 4. Vårt samfunnsengasjement 9. Våre medarbeider 12. Noen ord til slutt 19 Frelsesarmeens barnehager ÅRSMELDING 2014 1 Forord 2 Innholdsfortegnelse Forord 1 Våre medmennesker 4 Hva vi tilbyr 4 Etterspørsel 4 Hva vi har oppnådd i 2014 5 Felleskor på Østlandet 8 Statistikk 8 Vårt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 1 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA September 2013 - august 2016 Hjelp meg å gjøre det selv

VIRKSOMHETSPLAN ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA September 2013 - august 2016 Hjelp meg å gjøre det selv VIRKSOMHETSPLAN ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA September 2013 - august 2016 Hjelp meg å gjøre det selv 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING s 3 1. MÅL s 4 2. VISJON s 4 3. BARNEHAGENS INNHOLD 3.1 Fag-/temaområdene

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer