ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN"

Transkript

1 ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 2010

2 Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv.

3 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de kel tiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol på Guds nærvær. Livsviktig for å overleve. Derfor hadde de egne seremonier og bønner når de nør te opp ilden om morgenen. I et av Irlands klostre skal den ha brent sammenhengende i over tusen år. De som var i kloster så det store i ilden - den nære og selvfølgelige følgesvennen, og hegnet om den med respekt og ærefrykt. Bymisjonen ønsker å hegne om mennesket med respekt. Å se det store i hvert enkelt møte. På den måten kan vi øve oss i å se Skaperen hver gang vi møter ansiktet til en av disse mine minste. Vi håper at det i denne meldingens beskrivelse av siste års aktiviteter, tall og statistikker, kan leses en fortelling om bymisjonens tålmodige nærvær i hverdagens mange møter. Disse møtene ønsker vi å tenke stort om. Som innsteg til årsmeldingen deler jeg med dere en keltisk klosterbønn. Den ble lest når ilden ble nøret opp om morgenen. Det er en kunst å ha et blikk for det mindre, slik at det åpner et utsyn for noe større. NÅR ILDEN TENNES Når jeg tenner ild på åren denne morgenen, ber jeg om at flammen fra Guds kjærlighet må brenne i mitt eget hjerte, og i hjertet til alle jeg møter i dag. Jeg ber om at verken misunnelse eller ondskap, verken hat eller frykt må kvele flammen. Jeg ber om at verken likegyldighet eller handlingsl ammelse, verken forakt eller stolthet, må strømme som kaldt vann over ilden. Må i stedet en gnist fra Guds kjærlighet tenne kjærligheten i mitt hjerte, slik at den kan brenne klart hele dagen. Og la meg få varme dem som er ensomme og har kalde og livløse hjerter, slik at alle kan kjenne hvilken trøst Guds kjærlighet gir. Leif Jarle Theis daglig leder

4 Innhold en oppsummering side 5 Fellesavdelingen side 7 Fellesskap og kirkelig arbeid side 8 Åpen kirke Korskirken side 8 Kafé Magdalena side 9 Leve med hiv Bergen side 9 Nærmiljøarbeidet ADA side 10 Home-Start Bergen side 10 Åpen barnehage side 11 Bamsehiet side 11 Empo side 12 Ungdomstiltaket V13 side 13 Inkludering og omsorg side 15 Feltsykepleien side 15 Møtestedet side 16 Hallvardstuen side 16 Omsorgsbase for kvinner side 17 Nykirken kvinnekafé side 17 Batteriet Vest-Norge side 18 Gatejuristen side 19 APS side 19 Prosjekt Optra side 20 Prosjekt Fri side 20 Prosjekt Tocantins side 21 Representantskapet side 22

5 Bymisjonen i 2010: En oppsummering Nye tiltak Det ble etablert to nye tiltak i 2010: Prosjekt Optra og Prosjekt Fri. Tiltakenes organisering og formål er nærmere beskrevet i de ulike avdelingenes kapitler. Nye hus SKBB opplever et vedvarende behov for lokaler til tiltak som er etablerte eller skal etableres i området der bymisjonen har aktivitet. SKBB kjøpte i 2009 huset i Kong Oscars gate 7. Det er nå avklart at huset skal bli et arbeidstreningssenter. I 2010 kjøpte SKBB også huset som ligger vegg i vegg med dagens Møtested i Hollendergaten 13. Så langt er det avklart at Omsorgsbasen kan få tilfredsstillende lokaliteter i huset. Inkludering og omsorg: gatenært og utfordrende Avdeling Inkludering og omsorg er en stor avdeling med åtte tiltak for mennesker som opplever ulikhet, eksklusjon, fattigdom og avhengighet. De siste årene har avdelingen merket at rusmiljøet er blitt tøffere, helsetilstanden for brukerne stadig mer urovekkende, og rettssikkerheten mer utsatt. Stadig oftere drøftes temaer som grensesetting, håndtering av trusler, russituasjon en, avklaring av bymisjonens ansvar for hendelser i gatene rundt SKBBs tiltak, utforming av lokaler, bemanning og ressurser. Nye rammevilkår for Ada I begynnelsen av 2010 ble finansieringen av Åpen Barnehage endret, og SKBB mistet 80 prosent av til skuddet til de fire barnehagene. Derfor måtte Ada stenge to av barnehagene i juni. Samtidig økte Bergen kommune tilskuddet til drift av Ada med to millioner kroner. Dermed kunne SKBB sikre drift av Empo, Home-Start og Bamsehiet og videreføre Adas arbeids måte, som forutsetter en synergi mellom alle de fire tiltakene. Nye muligheter for Fellesskap og kirkelig arbeid SKBB har siden 2001 hatt en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) om bruk og forvaltn ing av Korskirken. I 2010 ble avtalen fornyet. I denne avtalen ligger at BKF i større grad skal ivareta Kors kirken gjennom BKFs etablerte ordning for rutine messig vedlikehold og rengjøring. For å sikre daglig tilsyn og musikalsk ledelse, skal SKBB hvert år motta lønnstilskudd fra BKF tilsvarende 1,3 årsverk. Det er både styrker og svakheter ved denne avtalen, men alt i alt ser avdelingen muligheter med de rammebetingelser som er lagt for SKBBs bruk av Korskirken. Avdelingen viser stort engasjement for å videreutvikle Bymisjonssenteret med Korskirken og Kafé Magdalena til et viktig møtested i byen for gud s tjeneste, diakoni, felleskap, sjelesorg og kultur. V13 i hus I september åpnet V13 offisielt sine nye lokaler i Kong Oscars gate 28. Det er stiftelsen Sudmannske som eier bygget, men SKBB har inngått en langvarig leieavtale om å leie 1. og 2. etasje. Huset er lagt til rette for at for at V13 fortsatt skal kunne gjøre et godt forebyggende arbeid for ungdom i byen. En ny utfordring for V13 i 2010 var å delta i anbudsrunden for å levere hjelpetiltak for barnevernet. Bergen kommune vurderte i februar 2011 V13 som kvalifisert og meget bra, men tiltaket ble rangert som nummer tre av de 11 tilbyderne. De to høyest rangerte ble valgt, tilsyne latende på grunn av pris; begge de foretrukne hadde lavere timepris. Økonomi Bymisjonen hadde i 2010 en samlet driftsinntekt på 46,8 millioner kroner som ga et driftsresultat på 1,5 millioner kroner, mot et budsjettert minus på 3,8 millioner kroner. Dette skyldes en økning i innsamlede midler, noen testamentariske gaver og sparte lønnsmidler ved vakanse. I 2008 hadde SKBB et underskudd på 1,1 millioner kroner, og i 2009 et overskudd på 2,7 millioner kroner. Over tid har SKBB fått en betryggende egenkapital som sikrer forutsigbarhet både for brukere og ansatte. 5

6 Inntekter og utgifter for SKBB i 2010 Salg / andre inntekter 4 % Særskilte gaver 12 % Offentlige tilskudd 61 % Inkludering og omsorg 42 % Ada 19 % Tocantins 1 % Private 16 % Inntekter Utgifter V13 13 % Kirke 1 % Organisasjoner 1 % Bedrifter 5 % Annet 10 % Kirke 1 % Fellesavdelingen 14 % Kirkens Bymisjon i Bergen hadde i 2010 driftsinntekter før finans på kr Driftskostnadene var på kr Dette gir et driftsresultat før finans på kr Nøkkeltall for de ulike avdelingene: Avdeling Inkludering og omsorg: Antall ansatte: 30, fordelt på ca. 22 årsverk Driftskostnader: ca. 19,1 mill. kr. Avdeling Nærmiljøarbeidet Ada: Antall ansatte: 12, fordelt på 10 årsverk Driftskostnader: ca. 8,05 mill. kr. Avdeling Ungdomstiltaket V13: Antall ansatte: 12, fordelt på 8,2 årsverk Driftskostnader: ca. 5,6 mill. kr. Avdeling Fellesskap og kirkelig arbeid: Antall ansatte: 5 Driftskostnader: ca. 4,6 mill. kr. 6

7 Fellesavdelingen Fellesavdelingen besto i 2010 av åtte ansatte innenfor personal, økonomi, IKT, informasjon, innsamling, resepsjon og koordinering av frivillighet. Nytt IKT-nettverk I 2010 fikk SKBB et nytt IKT-nettverk for å gi tilfredsstillende IT-løsninger for tiltak som må jobbe med per sonalopplysninger på sikre soner. SKBB har dermed fått bedre kvalitet på sikkerhet, datalagring og oversikt over lisenser og utstyr. Frivillighetsarbeid i Kirkens Bymisjon SKBB har ca. 300 frivillige medarbeidere, som styres av en frivillighetskoordinator i en 30 prosent stilling. De frivillige er en viktig ressurs i bymisjonen, og får til bud om ulike kurs, aktiviteter og turer, som introduksjonskurs og den årlige Frivilliges Festlige Fagdag. SKBB fikk i 2010 kr ,- i tilskudd fra Nav til fri villig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Midlene gikk til å videreføre en gruppe for menn, vedlikeholdsgruppen, og en turgruppe, begge ledet av frivillighets koordinator i en 50 prosent stilling. 7 Samarbeid med næringslivet Næringslivet i Bergen har også i 2010 vært en god støttespiller for bymisjonens brukere. Kaffehuset Friele, Kiwi, Godt Brød og Bama er til stor glede og nytte for Kafé Magdalena og Møtestedet. Bymisjonen fikk i tillegg mange store og viktige bidrag fra bedrifter og legater, blant andre Eivind Eckbos Legater, Bergens Rederiforening, BKK, G. C. Rieber Fondene, Handelsbanken, LAB Entreprenører, V. Aase og J. Fr. Odfjells Allmennyttige Stiftelse, Rasmus Meyers Stiftelse, Gjensidigestiftelsen, Aktiv Eiendom, Janus, Logen Teater og mange flere. Det har vært noe økning i anledningsgaver som 60-,70- og 80-års gaver og dødsbo. Lys i Mørket kampanjen i desember ble den mest innbringende noensinne. Fakta - Fellesavdelingen: Avdelingsleder: Leif Jarle Theis Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Sentralbord Ansatte: 8

8 Fellesskap og kirkelig arbeid Fellesskap og Kirkelig arbeid (FK) har i 2010 bestått av tre tiltak: Åpen kirke Korskirken Kafé Magdalena Leve med hiv Bergen I 2010 var det store omskiftinger i avdelingen. Bortsett fra kjøkkensjefen er det bare nye medarbeidere. Bymisjonen hadde i 2010 ingen medarbeider med stillingsbetegnelsen gateprest. Sommeren 2010 ble det derfor ikke gjennomført gategudstjenester. Dette skyldes dels utskiftningene i avdelingen, og dels at Bjørgvin bispedømmeråd (i strid med tidligere fattede vedtak) besluttet å ikke bevilge en halv prestestilling til bymisjonen. Fakta - Fellesskap og kirkelig arbeid: Avdelingsleder: Eiel Holten Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 5 Frivillige: ca. 50 Driftskostnader: Korskirken SKBB disponerer og forvalter Korskirken basert på en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). Et variert og regelmessig gudstjenestetilbud I 2010 har det vært fire ukentlige middagsbønner, ledet av Korskirkens frivillige og ansatte medarbeidere. Hver onsdag er det hverdagsmesse med nattverd, med bymisjonens prester og diakon. I studieåret har Student menigheten og Studentforbundet messer søndag kveld. Hver tirsdag morgen kl er det tilbud om stille meditasjon ledet av Korskirkens frivillige med ar beidere. Langfredag arrangerte Bymisjonen den tradisjonelle korsvandringen fra Korskirken til Kalfaret i samarbeid med Døvekirken. 1. søndag i advent ble det arrangert krybbevandring gjennom Bergen sentrum i samarbeid med Studentmenigheten, Korsvei, Norges KFUK/KFUM og Studentforbundet. Det ble holdt ca. 300 messer og liturgiske samlinger i Korskirken i En åpen kirke Åpen kirke er et tilbud til alle om å komme inn i et åpent, gatenært og tilgjengelig kirkerom for stillhet, bønn, lystenning eller samtale. Kirken er åpen hver dag bortsett fra søndag; torsdag er åpningstiden Alle typer mennesker besøker Korskirken. I 2010 hadde Åpen kirke besøkende. Hver tirsdag kl er det en dialoggruppe i kirken ledet av en av bymisjonens frivillige medarbeidere. Den åpne julaftenfeiringen i Korskirken ble i 2010 arrangert for 16. gang, med julemåltid, gang rundt juletreet, julegaver og midnattsmesse. Til sammen deltok ca. 400 personer. Tilbud om samtaler og sjelesorg I kirkens åpningstid er det alltid noen til stede som er tilgjengelig for samtale, enten en av bymisjonens prester, diakon eller frivillige medarbeidere. Mange besøkende benytter seg av dette tilbudet. Bymisjonens diakon har gjennom året hatt ansvar for å utøve sjelesorg og å følge opp frivillige medarbeidere til Åpen kirke. Hun har også brukt mye av sin tid inn mot Nykirken kvinnekafé og deres månedlige gudstjenester. Som følge av de kontakter hun opparbeidet i dette engasjementet, har hun også fungert som bymisjonens ressurs person knyttet opp mot menneskehandel og oppfølging av kvinner som er berørt av dette. Diakonen hadde i prosent permisjon fra sin stilling, samtidig som hun ledet Leve med Hiv - prosjektet i 30 prosent stilling. Diakonen gikk ut i ett års permisjon fra oktober. Kunst og kulturuttrykk i Korskirken Hver onsdag kl har kulturkoordinatoren i bymisjonen arrangert kirkemusikalsk halvtime/lunsjkonsert, ofte i samarbeid med Griegakademiet. I forbindelse med Det europeiske året mot fattigdom og sosial eksklusjon ble kunstneren Mona Nordaas invitert til kirken i september for å lage en installasjon basert på søppel, skrot og andre gjenstander hun fant i og rundt Vågsbunnen. Resultatet ble et vakkert, sterkt og tankevekkende uttrykk for vår tid og vår by. I oktober arrangerte bymisjonen konsert med Tord Gustavsen Ensemble, i desember var seks adventskonserter med Åsmund Nordstoga og Gunnhild Sundli blant høydepunktene, og nyttårsaften var det for fjerde gang åpen kirke om ettermiddagen med konsert ved Maria Vocalis og nesten fullt hus. Kors kirken ble også i 2010 mye brukt som konsertkirke av eksterne leietakere. 8

9 Tallene foran skråstreken er antall arrangementer / Tallene etter skråstreken er antall deltakere Arrangement Antall besøkende Åpen kirke Hverdagsmesser 41/1 468 Andre gudstjenester 24/1 870 Nattverd Konsert/forestilling Antall besøkende totalt Kafé Magdalena Kafé Magdalena er et åpent møtested for byens befolk ning. Det er et raust sted å være, der ulike mennesker, ikke minst de som ønsker tilhørighet og fellesskap, kan møte andre og finne sammen. Kafeen har en tydelig sosial profil, med lave priser og stor takhøyde. Både besøkstall og omsetning steg i løpet av I sommer hadde kafeen for første gang uteservering, med fire bord på baksiden. Høsten 2010 hadde kafeen et variert kulturprogram med blant annet jamsession, konserter, bingo og Thor Brekkeflats fredagsskåseri Thor og tvil. På alle påskens røde dager samt 1. og 2. juledag var kafeen åpen, med gjestebud og gratis servering. Kafe Magdalena holder åpent fra kl mandag til onsdag, på torsdager og på fredager. Leve med hiv Bergen Leve med hiv tilbyr veiledning og samtale for personer som er berørt av hiv, arrangerer fellessamlinger for hivpositive, organiserer Verdens Aidsdag og fagseminar etter behov. Våren 2010 inngikk tiltaket et samarbeid med Helse utvalget for bedre homohelse, og det ble arrangert samtalegruppe for hivpositive menn og kvinner, norske og utenlandske. Dette var en milepæl for flere av deltakerne, da terskelen for å komme til et møte for hivpositive hadde vært svært høy for mange. Prosjekt l eder og to frivillige deltok på AIDS 2010, verdenskonferansen som fant sted i Wien. Til sammen var det over 40 utsendinger fra Norge på konferansen som i alt samlet deltakere. De frivillige medarbeiderne fra bymisjonen i Bergen fikk også hilse på HKH Mette-Marit, som deltok på konferansen i to dager. 1. oktober arrangerte Leve med hiv et fagseminar med et rikholdig panel av foredragsholdere med bakgrunn fra feltet. Verdens Aidsdag ble arrangert 1. desember i samarbeid med SAIH, LLH, Røde Kors, Studentforbundet, Hiv Norge med fler. Dagen ble markert på Festplassen, med fakkeltog gjennom byen, og i Korskirken med solidaritetsgudstjeneste. Fakta - Leve med hiv Bergen: Prosjektleder: May-Irene Wergeland Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 1 (30 % stilling) Driftskostnader: Kafé Magdalena er en raus kafé med lave priser og høy trivsel. 9

10 Nærmiljøarbeidet Ada Ada driver forebyggende integrerings- og familiearbeid, og tilbyr ulike møtesteder der småbarnsfamilier kan bygge nettverk. Ada tilbyr også individuell oppfølging. Familiearbeidet Ada kan gjennom sine fire ulike tiltak møte familiene på ulike arenaer: hjemme (Home-Start familiekontakten), i barnehagen (åpne barnehager), på Empo flerkulturelle ressurssenter eller på Bamsehiet, ettermiddagstilbudet hvor foreldre kan få tilbud om avlasting. I tillegg tilbyr Ada sosiale aktiviteter og fellesturer på tvers av tiltakene. Ada når ut til mange familier fra ulike miljøer. Staben er tverrfaglig og flerkulturell, og har gode kontakter i minoritetsmiljøene. Ada er et supplement til det offentlige og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor og ulike integreringstiltak i kommunen. Ada startet året med økt tilskudd fra Bergen kommune på to millioner kroner, noe som blant annet resulterte i at prosjektene Empo og Home-Start kunne bli varige tiltak. I mars ble tilskuddene til de åpne barnehagene redusert med nærmere to millioner kroner, på grunn av en ny beregningsmåte for tilskudd. Dette førte til at to av de åpne barnehagene måtte legges ned fra 1. juli. Ada-familiehus I 2010 etablerte Ada begrepet Ada-familiehus, der familier kan få tilbud om ulike møteplasser og individuell oppfølging. Det er ett familiehus i Laksevåg og ett i sentrum. Ada ønsker at et samvirke mellom Adas ulike tiltak blir tilgjengelig i alle husene. Julefeiring I desember ble familiene i Ada som vanlig invitert til bymisjonens tradisjonelle julefeiring i Korskirken. I januar 2010 ble det arrangert juletrefest for familier fra alle tiltakene. Ca. 100 barn og foreldre deltok. Festen ble dekket av midler fra Gjensidige-stiftelsen, som også gjorde det mulig å kjøpe julegaver til mange barn, og mat og julepynt til familier som trengte litt ekstra for å feire jul hjemme. Sommerferietur I august fikk ca. 75 barn og foreldre tilbud om sommerferietur til Merket, Røde Kors sitt leirsted ved Fagernes. Ada prioriterer de familiene som ellers ikke kommer seg på ferie av økonomiske eller andre grunner. Fire ansatte og to frivillige fra Ada deltok på turen. Språkgrupper Ada drev fire språkgrupper i 2010: i Åpen barnehage Årstad, i Åpen barnehage sentrum, på Empo og på Bamsehiet. Dette var populære tiltak. I språkgruppene deltar både barn og foreldre, og målet er å utvikle norsk kunnskapene for liten og stor. Det er hovedsakelig mødre som kommer sammen med barna sine til språkgruppene. Fakta - Nærmiljøarbeidet ADA: Avdelingsleder: Åse Christiansen Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 12 Frivillige: 60 Driftskostnader: Home-Start Bergen Home-Start Familiekontakten (HSF) er et internasjonalt familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Målsettingen er å forebygge kriser ved å støtte familien på det den mestrer, og avlaste etter den enkelte families behov. Hjelpen gis i hovedsak i familiens eget hjem. Home-Start Bergen blir driftet av Kirkens Bymisjon, og midler til drift dekkes av innsamlede midler og kommunalt tilskudd. I tillegg dekkes en 50 % stil ling med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet. Dette prosjektet retter seg mot foreldre med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjons evne, og er et tilbud for familier i alle Bergens bydeler. Resten av Home-start sine tilbud tilbys i tre av åtte bydeler. Familien må ha minst ett barn under skolealder. Home-Start hadde to forberedelseskurs våren 2010 der 22 personer deltok. De siste årene har Home-Start fokusert mer på det å vokse opp eller å oppdra barn i to kulturer, siden ca. 50 prosent av familiene som bruker Home-Start har innvandrerbakgrunn. Både familiene og familiekontaktene deltok på mange fellesarrangementer sammen med Ada for øvrig. Home- Start har også tilbudt billetter til kino, teater, Akvariet og Fløybanen, finansiert gjennom gaver til HSF. Gjennom Frimurerlosjens fond Barns beste fikk Home- Start også anledning til å gi to familier en sum til å kjøpe møbler med mer til leilighetene sine. De fleste familiekontaktene er mellom 40 og 59 år. I 2010 var det 43 aktive familiekontakter, fordelt på 63 familier med til sammen 129 barn. Familiekontaktene ser at de utgjør en forskjell i familienes liv. I tillegg til å bidra med avlastning og støtte har Home-Start hjulpet familier videre i det kommunale systemet. 10

11 Helsesøstrene i bydelene er gode samarbeidspartnere. Tiltaket har også gode kontakter med barneklinikken, og enkelte PPT- og barnevernsarbeidere. Videre har Home-Start hatt samarbeid med RVTS (ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging), Senter mot incest og seksuelle overgrep, Norsk Innvandrerforum, Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen Kommune avdeling opp vekst. Åpen barnehage Første halvdel av 2010 hadde Ada fire åpne barnehager: Sentrum, Støpeskjeen, Årstad og Laksevåg. Fra 1. juli hadde avdelingen to åpne barnehager igjen: Laksevåg og Sentrum. Åpen barnehage er et åpent tilbud for barn fra 0 6 år i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner. Tilbudet ledes av en førskolelærer. Barnehagene er en møteplass for småbarnsforeldre fra ulike sosiale lag. Mange av familiene som kommer har minoritetsbakgrunn, og Åpen barnehage er en viktig integreringsarena. Foreldre/foresatte og barn kan knytte vennskap på tvers av språk og kultur. Åpen barnehage gir mulighet for lek og læring i trygge omgivelser. I Sambrukshuset på Årstad har det vært språkgruppe tre dager i uken. Ca. 25 ulike familier fra mange ulike nasjoner deltok der. Helsesøster hadde foreldreveiledning i barnehagen. Personalet i barnehagene har en unik mulighet til foreldresamarbeid, da foreldrene her er sammen med barna sine hele barnehagedagen. Flere av foreldrene forteller at barna leker samlingsstund hjemme og synger sangene de har lært. Åpen barnehage Sentrum hadde besøk av totalt 361 ulike barn i av disse var minoritetsspråklige. Laksevåg hadde 229 ulike barn fra 179 familier, hvorav 50 var minoritetsspråklige. Støpeskjeen hadde 55 ulike barn, 25 var minoritetsspråklige. Årstad hadde 25 ulike barn, 20 var minoritetsspråklige. I begynnelsen av året var det fem ansatte i Åpen barnehage, mens det siste måned var tre ansatte. I tillegg jobber det frivillige, faste vikarer og timevikarer i barnehagene. Bamsehiet Bamsehiet er en åpen barnehage som har åpent på ettermiddagstid to ganger i uken. Første halvår var Bamsehiet åpent tirsdag og onsdag fra til 19.30, siste halvår ble åpningsdagene endret til tirsdag og torsdag. Her skal barn og foreldre få oppleve positive ting sammen, foreldrene kan få avlastning, og de får tilbud om veiledning i grupper hver fjortende dag. Målet er å skape vennskap og nettverk på tvers av kultur, religion og språk. I 2010 var 65 ulike familier fra 21 nasjoner innom Bamsehiet. 80 av barna var minoritetsspråklige, mens 43 var etnisk norske. På Bamsehiet blir det laget middag hver dag, og barn og foreldre er velkomne til å delta aktivt i forberedelsene. Hver onsdag har det vært språkgruppe. I tillegg arrangeres det årstidsbetonte aktiviteter. Den siste tirsdagen i hver måned er satt av til musikk/bevegelse, matlaging eller forming. Som året før ble det i 2010 gitt tilbud om foreldrevei ledning, med mellom 9 og 13 foreldre hver gang. Ca. 30 barn og foreldre deltok på Bamsehiets vintertur til Kvamskogen. Flere av familiene deltok også på Ada sin felles sommertur til Merket i Valdres. Flere ansatte jobber både i Åpen barnehage og Bamsehiet. Dette øker synergien mellom Ada-tiltakene og gjør det lettere for deltakere å bruke flere Ada-tiltak. 11

12 Empo Empo er et flerkulturelt ressurssenter som tilbyr ulike sosiale, faglige og kulturelle aktiviteter for kvinner, barn, menn og familier med minoritetsbakgrunn. Målet er å skape møteplasser hvor mennesker med minoritetsbakgrunn kan utvikle sine ressurser, utvide sitt nettverk og lære mer om norsk språk og samfunn. Tiltaket er fi nansiert med tilskudd fra Bergen Kommune og prosjektmidler fra IMDI, Bufdir og Fylkeskommunen. I 2010 var driftskostnaden totalt på kr ,-. Det var fem faste ansatte, fordelt på tre årsverk. I tillegg var det fem frivillige, to prosjektmedarbeidere og to timevikarer. Empo er en forkortelse for empowerment, som er arbeidsmetoden tiltaket er basert på. Metoden handler om å legge til rette for at alle mennesker kan ta i bruk egne ressurser, styrke sine sterke sider og få større kontroll over egen situasjon gjennom aktiv deltakelse. Empo samarbeider med andre aktører som arbeider med temaer relatert til integrering og empowerment. Staben på Empo fungerer som kulturelle brobyggere mellom ulike etniske grupper og det norske samfunnet. Over 300 deltakere fra 40 nasjoner deltok i Empos aktiviteter i Det var flest deltakere fra Somalia og Irak. Empo hadde følgende tilbud for kvinner med minoritets bakgrunn og deres barn/familier i 2010: Tverrkulturell kvinnegruppe er et uformelt møtested for minoritetskvinner, åpent to dager i uken. Her blir det gitt tilbud om leksehjelp, språkgruppe, håndarbeid, feldenkraisgruppe, og språkgruppe med avis lesing. Over 350 kvinner og barn fra 40 nasjoner besøkte kvinnegruppen i Empokafeen jobb og språkpraksis: Et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Bergen kommunes kvalifiseringstiltak Ny sjanse. 10 kvinner fikk jobb- og språkpraksis på Kafé Magdalena to dager i uken under veiledning av koordinator for Empokafeen. Lørdagstreff for somaliske kvinner: Et sosialt møtested for somaliske kvinner hvor de har fått mulighet til å utvide nettverket sitt og fått tilbud om rådgivning i tema de trenger hjelp til. Over 45 kvinner har deltatt på lørdagstreffene, som har blitt arrangert annenhver uke. Arbeid mot tvangsekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse (KKL): I arbeidet mot tvangsekteskap og KKL har det blir arrangert to OK-kurs (omsorg og kunnskap mot kjønnslemlestelse), sommertiltak mot KKL, temadager mot KKL og tvangsekteskap samt gruppelederkurs mot tvangsekteskap. Foreldreveiledningsgrupper basert på ICDP og dialog: Foreldreveiledningsgruppene ble holdt for tamilske og somaliske foreldre. International Child Developement Program (ICDP) er en samspillsmetode for foreldre og barn. Gruppen møttes åtte ganger, med et nytt tema hver gang. 25 mødre deltok på kurset. Rådgivning: Empo har tilbudt rådgivning til kvinner med minoritetsbakgrunn, blant annet med hjelp til å kontakte offentlige etater, skrive jobbsøknad/cv osv. Tematreff for menn: Høsten 2010 hadde Empo sitt første tilbud for menn. Det ble arrangert i samarbeid med RVTS og Bufetat. 25 menn fra ulike etnisiteter deltok på de to treffene som ble arrangert. Temaet for treffene var Å være far og mann i Norge. I tillegg ble det arrangert mat- og bakekurs og Ta ordet -kurs i I 2010 startet Empo en gruppe for menn. Tilbudet har vært vellykket, og Empo ønsker derfor å ha arrangementer for menn også videre. fremover. 12

13 Ungdomstiltaket V13 V13 er et sekundærforebyggende tiltak for ungdom i alderen år som det er knyttet bekymring til. V13 vil være til stede for ungdom og familier som opplever en utfordrende hverdag. V13 er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og et bindeledd mellom ungdom, familier og ulike hjelpeinstanser i det offentlige. Hver uke har V13 kontakt med ca. 50 ungdommer som benytter seg av ett eller flere tilbud. Personalet består av sosionomer, pedagoger og familieterapeuter. Med utgangspunkt i en systemisk tilnærming gir V13 ulike tilbud rettet mot hjem, skole og fritid. Fakta - Ungdomstiltaket V13: Avdelingsleder: Sølvi Madsen Adresse: Kong Oscars gate 28, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 12, fordelt på 8,2 årsverk Frivillige: 25 Driftskostnader: Skole Alternativ skoledag Skolegruppen på V13 er en alternativ skoledag for ung dom i ungdomsskolealder. I skolegruppen, som har plass til seks ungdommer, er det fokus på mestring og samhandling. Gruppen blir drevet av to pedagoger, og følges opp av en familieterapeut som har ansvaret for kontakt med familiene til ungdommene. Vårsemeste ret 2010 hadde skolegruppen fire elever. Om høsten startet V13 en skolegruppe for inntil seks jenter med minoritetsbakgrunn, i samarbeid med Gimle oppveksttun skole. Fire jenter har vært med i jentegruppen. I skolegruppene veksles det mellom aktivitetsdager og temadager. V13 fokuserer på å gi ungdommene opp le velse av mestring, styrke deres sterke sider og legge til rette for nye opplevelser. De kommer selv med forslag til aktiviteter og tema. Temadagene har blant annet hand let om vennskap, selvtillit/ selvfølelse, status og rykter. 13

14 Brobyggertiltak i skolen I 2010 har V13 hatt brobyggertiltak på Ytrebygda skole, der V13 fungerer som brobygger mellom elever, foreldre og lærere. En familieterapeut fra V13 har fast arbeidstid på skolen én dag i uken, og har individuelle samtaler med elevene etter behov. I 2010 hadde familieterapeuten én eller flere samtaler med ni ulike elever. Kreativt verksted Kreativt verksted er et åpent dagtilbud to dager i uken for ungdom i alderen år som har droppet ut av skolen eller er skolelei. Målet er å bidra til økt sosial kompetanse for ungdommene, og å motivere dem til videre skolegang. På Kreativt verksted brukes kunst- og kulturuttrykk som virkemidler, og ungdommene får opplæring i blant annet formingsfag, musikk og foto. 11 ungdommer deltok i Fritid Åpen helg Åpen helg er et rusfritt tilbud for ungdom i alderen 13 til 18 år, der samtale mellom ungdom og voksne er høyt prioritert. I 2010 hadde V13 kontakt med 284 ulike ung dommer på Åpen helg. Totalt var det 1345 besøk. Ung dommene som bruker V13 kommer fra ulike bydeler, men bruker Bergen sentrum som sin hovedfritidsarena. Hovedvekten av ungdommene er i alderen år, og 53 prosent i denne gruppen har minoritetsbakgrunn. Aktivitet- og samhandlingsgrupper (AKS-grupper) AKS-grupper er et fritidstilbud til ungdom som trenger det. Gruppen møtes én gang i uken, og har fokus på vennskap, integrering, aktiviteter og felleskap som stimulerer til positive mestringsopplevelser. Ved å bli sett og hørt av tydelige voksne, får ungdommene hjelp til å reflektere over egne valg, samtidig som de stimuleres til å utvikle egne ferdigheter og kreative evner. I 2010 var det tre AKS-grupper med til sammen 22 ungdommer. Aktivitetene har blant annet bestått i preparering av ski/brett, bueskyting, fjelltur, bowling, klatring, sjablongbildelaging og temadager. også i 2010 til Jæren, nærmere bestemt camping på Orrestranda og surfekurs på Borrestranda. 10 ungdommer deltok på turen som vare i fire dager. Hjem Foreldrearbeid Dialogen med hjemmet er en stor styrke i V13s arbeid. Familier som opplever at hjemmesituasjonen er utfordrende, kan få hjelp og veiledning av V13s familieterapeuter. Arbeidsmetoden er familiesamtaler der ungdommen selv er i sentrum og spiller en aktiv rolle. I 2010 var V13 i kontakt med ca. 70 familier. Individuell oppfølging av ungdom V13 fulgte opp seks ungdommer på oppdrag fra barneverntjenesten i V13 har i tillegg gitt individuell oppfølging til ungdommer som ikke er i kontakt med barnevernet. Gjennom V13s ulike tiltak kommer de ansatte i kontakt med mange ungdommer som i sårbare faser trenger ekstra oppfølging. Spesielle hendelser i 2010 Nye lokaler: I april flyttet V13 inn i Kong Oscars gate 28. Stiftelsen Sudmannske eier bygget, og Kirkens Bymisjon v/ V13 har inngått en langsiktig leieavtale om å leie de to etasjene. V13 har nå fått samlet all sin virksomhet i ett hus. Både ungdomslokalene i 1. etasje og kontorene og møterommet i 2. etasje fungerer svært godt. Opprusting av musikkrom: I 2010 fikk V13 midler fra Grieg Foundation til å oppgradere musikkrommet. Det er nå mulig for ungdommene å spille på ulike instrumenter samt gjøre opptak og spille inn musikk. Dette ble i løpet av høsten 2010 sentralt i alle V13s gruppetiltak. Brann-kamper: I 2010 fikk V13 et visst antall gratisbilletter til hver hjemmekamp. Totalt har ungdommer fra V13 vært på 10 kamper. I gjennomsnitt var fem ungdommer med på hver kamp. Aktiviteter i feriene V13 tilbyr aktivitetsdager i alle skoleferiene. I vinter- og høstferien arrangerte V13 skøyteturer til Bergenshallen. I romjulen var det åpent hus. I sommerferien arrange rte V13 én aktivitetsdag per uke fra uke 29 til 33, med blant annet kanopadling og dykking. Hver sommer arrangeres det også sommertur med minst to overnattinger. For flere av ungdommene V13 er i kontakt med, er dette det eneste ferietilbudet de har. Sommerturen gikk 14

15 Inkludering og omsorg Avdeling Inkludering og Omsorg omfatter arbeid innen rus, prostitusjon, helse, arbeidsavklaring, rettshjelp og likemannsarbeid. Fokus i 2010 var som året før på samhold og fellesskap i en faglig sammensatt avdeling, og på å skaffe langsiktige og tilfredsstillende lokaliteter for tiltakene Møtestedet og Omsorgsbasen. Fakta - Inkludering og omsorg: Avdelingsleder: Kolbjørn Gunnarson Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 30, fordelt på ca. 22 årsverk Frivillige: ca. 65 Driftskostnader: ca. 19,1 millioner Feltsykepleien Feltsykepleien er et oppsøkende, poliklinisk helsetilbud til mennesker som ikke benytter seg av helsevesenet for øvrig. Tiltaket retter seg primært mot rusmiddelavhengige, og gir tilbud til personer som vanker på Møtestedet, Kafé Magdalena og Hallvardstuen. Feltsykepleien er også tilgjengelig for brukere av Omsorgsbasen og Nykirken Kvinnekafé. Feltsykepleie er et gatenært oppsøkende tilbud som fungerer skadereduserende og forebyggende ved å: Bedre helsetjenesten til målgruppen ved å gi direkte helsehjelp og lette tilgangen til eksisterende hjelpeapparat. Bidra til å bedre livskvaliteten til den enkelte. Bidra til å øke egenomsorgsevnen. Forebygge overdoser. Feltsykepleien samarbeider med Prosjekt Optra - Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet (se s. 20). Stillingen som feltsykepleier er finansiert av SKBB, og bemannes med en sykepleier/helsesøster i 80 prosent stilling. Feltsykepleier har kontakt med lege tilknyttet Indremisjonshjemmet ved behov for råd og veiledning. Feltsykepleier har trefftider på flere av bymisjonens tiltak noen timer hver dag. Ellers brukes helserommet i Kong Oscars gate 5 til samtaler, behandling og møter. Tiltaket er fleksibelt, gratis å bruke og lett tilgjengelig, uten timebestilling. Arbeidsdagene er mye brukerstyrt, noe som krever fleksibilitet. Feltsykepleier utfører helsehjelp som sårskift, veiledning mht. smittevern og innen helsespørsmål generelt. Mange brukere trenger hjelp til å komme i kontakt med hjelpeapparatet. I ti l legg har feltsykepleier deltatt på ansvarsgruppemøter med det offentlige hjelpeapparatet etter ønske fra brukere. I 2010 har feltsykepleier hatt brukere til oppfølging i samarbeid med Haraldsplass sykehus, Haukeland sykehus og Sandviken sykehus. Feltsykepleier driver også oppfølging av brukere som er i langvarig tannbehandling. I 2010 deltok feltsykepleier på ungdomsgruppe på V13, med fokus på ungdomshelse. Feltsykepleien hadde et godt samarbeid med Indremisjonshjemmet og bidro med råd og veiledning der, og hjalp til med helsefaglige gjøremål ved behov. Fakta - Feltsykepleie: Ansatte: 1 ansatt i 80 prosent stilling, feltsykepleier Solfrid Veivåg Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: / Driftskostnader: Avdeling Inkludering og omsorg startet opp to nye prosjekter i 2010; Prosjekt Optra var ett av dem. 15

16 Møtestedet Møtestedet er en varmestue, et lavterskeltilbud som serverer gratis mat til rusavhengige og andre som trenger en pause fra et slitsomt liv på gaten. Brukerne er alltid velkomne, men de må forholde seg til Møtestedets husregler. Brudd på disse vil føre til utestengelse for en periode. Det blir servert varm mat sju dager i uken i tillegg til brødskiver, frukt, kaffe, melk med mer. De som ønsker det får med seg matpakke. Det meste av maten kommer fra Kiwi-butikkene, Godt Brød og Bama, mens kaffen kommer fra Friele. Noen matvarer deles ut til brukerne, resten blir brukt på kjøkkenet. Kombinasjonen av næringsrik kost og et raust miljø bidrar til å gjøre hverdagen litt lettere for dem som har mistet det meste. Det at Møtestedet finnes, gjør at bru kerne blir roligere, noe som kan ha positiv innvirkning på miljøet i strøket. Møtestedet holder åpent mandag til lørdag kl og søndag kl De 30 frivillige, som gjerne har vært her i mange år, gjør det mulig å gi et så godt tilbud gjennom hele uken. Møtestedet har i gjennomsnitt 130 til 150 besøkende hver dag. De fleste er menn, ca. 15 prosent er kvinner. Yngste bruker er 18 år, den eldste er 90, og gjen nomsnitts alderen er ca. 40 år. Mange har vært faste gjester på Møtestedet over flere år, og setter stor pris på tiltaket. Normalt er det vennlig stemning i varme stuen, men i perioder har det vært mye rusing og bråk i lokalet. Dette har ført til at Møtestedet har vært nødt til å stenge enkelte dager. Det foregår i perioder også mye kjøp og salg av ulovlige rusmidler utenfor lokalet. Dette har vært et økende problem i Som i årene før, arrangerte Møtestedet også i 2010 en båttur for brukerne. 35 personer deltok på turen som gikk med M/S Glesnes til Kollevåg på Askøy. Bergen kommune gav i 2010 et tilskudd på kr ,- og Helsedirektoratet bidro med kr ,-. Resten av Møtestedets budsjett dekkes av innsamlede midler. Hallvardstuen Hallvardstuen er et tiltak for mennesker med tilknytning til rusmiljøet i Bergen. Her kan de være aktive og kreative på egne premisser, og få oppleve gode møter og opplevelser. Brukerne skal få oppleve mestring og tro på egne ferdigheter og muligheter. Tiltaket har åpent alle hverdager fra kl. 10 til 15. I tillegg kan det avtales bruk av lokalene utenfor disse tidene. Mye av den daglige aktiviteten består i kontakt med offentlige tilbud og tiltak som NAV og behandlingsapparat. Hallvardstuen har inne ulike fagpersoner for å iverksette aktiviteter og motivere brukerne til å delta. I 2010 har det vært en kunstner/pedagog hver torsdag, en glassblåser tirsdag og en musiker som sørget for spilling/jam hver fredag. Den enkelte bruker kan drive med egne aktiviteter og hobbyer, for eksempel maling og andre formgivningsaktiviteter. Hallvardstuen tilbyr også aktiviteter som kinoturer, båt- og bilturer, og grilling på Arboretet. Hallvardstuen deltok på Strax-husets årlige fotballturnering, og endte på 2. plass. Aktiviteter som kan oppleves trivielle og dagligdags for de fleste, viser seg å ha stor betydning for mange. Personalet opplever stadig at brukere blir rørt og overrasket over for eksempel oppmerksomhet ved bursdager. De fleste brukerne av Hallvardstuen bruker primært illegale rusmidler; flest er det i kategorien blandingsmisbrukere. De ansatte har gjennom 2010 opplevd en økning av brukere med store psykiske problemer og med en atferd som oppleves som krevende for personalet og andre brukere. Det har derfor vært et større behov for grensesetting og atferdsdempende tiltak i miljøet. Som i 2009, har tiltaket også i 2010 hatt økt behov for ekstern hjelp som ambulanse, psykiatritjeneste, politi og andre. Etter at Prosjekt Optra (se s. 20) startet i februar, har Hallvardstuen benyttet seg av deres kompetanse og henvist brukere til dem. I tillegg til Optra har også Gatejuristen og feltsykepleier faste åpningstider på Hallvard stuen. Fakta - Møtestedet: Tiltaksleder: Øystein Haugen Ansatte: 5, fordelt på 2,9 årsverk Frivillige: 30 Adresse: Hollendergaten 15, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: Fakta - Hallvardstuen: Tiltaksleder: Kjetil Lohne Ansatte: 4, fordelt på 2,8 årsverk Frivillige: 2 Adresse: Lille Øvregate 19, 5018 Bergen Telefon: Driftskostnader:

17 Omsorgsbase for kvinner Omsorgsbase for kvinner (Omsorgsbasen) er et lavter skel overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitu sjo ns miljøet. Under Omsorgsbase for kvinner driver Kirkens Bymisjon i Bergen også Nykirken kvinnekafé, en varmestue og oppsøkende virksomhet for kvinner i gateprostitusjon. Omsorgsbasen har seks sengeplasser og to beredskapsplasser, og er åpen hver natt fra kl til I tillegg til en seng å sove i tilbyr Omsorgs basen noen å snakke med, måltider, dusj, tilgang til vaskemaskin og ulike typer brukerutstyr tilpasset målgruppen. Omsorgsbasen er et bindeledd mellom den enkelte kvinne og det etablerte hjelpeapparatet, og tilbyr også samtaler og oppfølging på dagtid. Omsorgsbasen har driftsstøtte fra Bergen Kommune. Mange av kvinnene i målgruppen har psykiske lidelser og erfaring fra å være voldsutsatt. Personalet på Omsorgsbasen fremmer skadereduserende tiltak i form av enkel medisinsk oppfølging, utdeling av brukerutstyr og informasjons arbeid. Det gis også tilbud om graviditetstest. I 2010 ble det delt ut rene sprøyter. I 2010 fikk tiltaket prosjektmidler fra Justisdepartementet til en psykolog ressurs i en 20 prosent stilling. Dette var et samarbeids prosjekt mellom SKBB og Bergensklinikkene. Råd og veiledning er en viktig del av tilbudet på Omsorgsbasen. Alle brukere får tilbud om matservering, eller mulig heter til selv å lage seg enkle måltider. Omsorgsbasen samarbeider med sosialtjenesten/booppfølgingstjenesten i Bergen kommune og andre relevante tjenester i hjelpeapparatet. Brukere av Omsorgsbasen har satt stor pris på omtanke fra støttespillere som Bergen Soroptimistklubb, Rebekka Rist-fondet og Bergen Zonta. Omsorgsbasen hadde i 2010 totalt 1110 overnattinger, av 96 ulike kvinner. 24 av kvinnene overnattet mer enn 10 døgn. 24 nye kvinner ble registrert. Til sammen ble det registrert 2099 henvendelser eller besøk. 72 prosent av de besøkende var husløse. Åtte av de nye kvinnene som ble registrert med overnatting var under 23 år, fem av kvinnene var under 20 år. I 2010 har Omsorgs basen hatt mange unge brukere. Dette er bekymringsfullt, og Omsorgsbasen samarbeider med andre hjelpeinstanser for å sette inn hjelpetiltak for denne gruppen. I løpet av 2010 kom det stadig flere kvinner i gateprostitusjon, spesielt fra Nigeria. Omsorgsbasen har observert at kvinnene blir i Bergen kortere tid, at de reiser mer, og at kvinnene som kommer stadig blir yngre. Det er grunn til å tro at et betydelig antall kan være offer for menneskehandel. I november 2010 utførte Bergen kommune en tilfredshetsundersøkelse blant brukere av ulike botilbud. Omsorgsbasen ble målt på tilgjengelighet, kvalitet og pålitelighet, og scoret høyest av de tiltakene som ble omfattet av spørreundersøkelsen. Omsorgsbasen får gode tilbakemeldinger fra brukerne på at de er glade for at tilbudet finnes, og de føler at de blir møtt med respekt og omsorg. Nykirken kvinnekafé Nykirken Kvinnekafé er en varmestue for kvinner i gateprostitusjonsmiljøet i Bergen. Kafeen er åpen hver fredag fra kl. 21 til 24. Her kan kvinnene få varm mat og drikke, og brukerutstyr deles ut gratis. I 2010 har personalet møtt kvinner fra Nigeria, Estland, Albania, Colombia og Norge. Kvinnekafeen ble i 2010 finansiert med midler fra Bergen kommune, og har holdt åpent 48 av 52 fredagskvelder. 38 ulike kvinner besøkte kvinnekafeen, i gjennomsnitt fem besøk per kveld. Arbeidet i Nykirken kvinnekafé innebærer også oppsøkende arbeid i gateprostitusjonsmiljøet. Personalet går en runde på strøket etter kafeens åpningstid, og har med varm drikke, brukerutstyr og informasjonsmateriale. At de ansatte er ute i gateprostitusjonsmiljøet betyr trygghet for kvinnene, og ansatte kommer i kontakt med nye kvinner som ikke kjenner tilbudet. Ved utegåing kl ble det i snitt observert 15,4 kvinner per kveld. Det ble i løpet av året etablert kontakt med 19 nye kvinner. I 2010 fulgte Omsorgsbasen flere av kvinnene til voldtektsmottaket på Bergen legevakt. I tillegg rapporterer kvinnene om verbal sjikane. I Nykirken blir det holdt kvinnegudstjenester parallelt med kafeens åpningstid. Det har vært sju gudstjenester i 2010, med et snitt på 12 kvinner på hver gudstjeneste. Det er primært de nigerianske kvinnene som kommer. Omsorgsbasen/Nykirken kvinnekafé har gjennom året hatt jevnlige samarbeidsmøter med Utekontakten. Fakta - Omsorgsbase for kvinner: Tiltaksleder: Berte Marie Ulveseter Ansatte: 6, fordelt på 5,2 årsverk Frivillige: 13 Adresse: Nygårdsgaten 29, 5015 Bergen Telefon: Driftskostnader Omsorgsbasen: Driftskostnader Nykirken kvinnekafé:

18 Batteriet Vest-Norge Batteriet er et servicesenter for selvhjelp. Senteret er til for organisasjoner og enkeltmennesker som ønsker å arbeide med sosial ekskludering, isolasjon og fattigdomsspørsmål i Norge. Målet er å gjøre brukerorganisasjoner synlige og slagkraftige i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet tilbyr kontorplasser, utstyr, møterom, veiledning, kurs og opplæring. Organisasjonene får tilgang til Batteriets nettverk, og støtte til å utvikle sine egne. I 2010 flyttet Batteriet inn i nye lokaler, og i mai var det nyåpning med godt oppmøte fra samarbeids part nere, organisasjoner og politiske aktører. Hovedmålet til Batteriet har i 2010 vært å få ut informasjon om til taket til potensielle brukere. Markeringer av Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon bidro til dette. Sammen med Velferdsalliansen og mange andre frivillige organisasjoner arrangerte Batte riet Fattigdomsuken i Bergen september. Uken ble gjennomført med stor suksess, og bestod av kunst, kultur og faglig input, samtidig som det ble skapt gode møteplasser for nettverksbygging for organisasjonene i Bergen. Batteriet holdt flere kurs og arrangementer i 2010, blant annet en konferanse om barnefattigdom og et etikk seminar med fokus på brukermedvirkning. Batte riet har også arrangert fire fredagslunsjer for poten sielle brukere av senteret, to 8. mars-arrangementer, og startet Møllaren filmklubb i samarbeid med Vitalitet senteret Frivilligsentral og Bergen kommunes Nærmiljøprosjekt på Møhlenpris. I tillegg har Batteriet arrangert to kursrekker i grunn leggende organisasjons drift, veiledningsgruppe for kvinnelige ledere samt andre gode møteplasser for kompetanseutvikling og nettverksbygging. I alt deltok 145 personer fra 39 ulike organisasjoner på kursene, som ble holdt av folk fra Frivillighet Norge, Batteriet, Redd Barna og Bergen Røde Kors. Etter flyttingen til nye lokaler har Batteriet fått flere faste brukere, og fire organisasjoner har fast kontortid. Den viktigste samarbeidspartneren for Batteriet i 2010 var Frivillighet Norge. Høgskolelektor og studiekoordinator for masterstudiet i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen, Tobba Therkelsen Sudmann, har vært fungerende leders vei leder i Batteriet har også en ressursgruppe med medlemmer fra blant annet NAV, Foreningen Fattig Norge og Røde Kors. Batteriet er totalfinansiert over statsbudsjettet i AID. I 2010 fikk Batteriet et tillegg på kr ,- fra Arbeidsog velferdsdirektoratet, øremerket markeringen av Fattigdomsuken i Bergen. Fakta - Batteriet: Fungerende tiltaksleder 2010: Monica Stadaas Ansatte: 2, fordelt på 1,5 årsverk Frivillige: 3 Adresse: Kong Oscars gate 26, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: Batteriet tilbyr blant annet kontorplasser og møterom. 18

19 Gatejuristen Gatejuristen gir gratis oppsøkende rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. Klientene til Gatejuristen står ofte uten en del grunnleggende forutsetninger i samfunnet; de mangler gjerne bolig, penger og arbeid, i tillegg til at mange har alvorlige helseplager. Klientene har mange og sammensatte problemer, og noen av disse kan løses juridisk. Gatejuristen Bergen hadde sitt første saksmottak , og avsluttet i 2010 sitt første ordinære dri fts år. Det kom inn 259 saker fra 137 klienter, der 102 var menn og 35 kvinner. Fram til september 2010 var det én fast ansatt i Gatejuristen. Fra september ble det ansatt en person til i 30 prosent stilling. I tillegg til dette har 16 frivillige jurister og advokater jobbet frivillig for Gatejuristen. De er med på saksmottak etter vaktturnus og jobber med enkeltsaker for Gatejuristens klienter. De frivillige gir økt kapasitet og bidrar med høy faglig kompetanse. Den frivillige innsatsen gjør at flere fra en av samfunnets mest utsatte grupper kan motta rettshjelp av høy faglig kvalitet. Gatejuristen hadde i 2010 saksmottak hver tirsdag kl på Hallvardstuen, og hver torsdag kl på Bymisjonssenteret, i tillegg til oppsøkende saksmottak på ulike botilbud og væresteder for målgruppen. Tiltaket ble godt synlig i bybildet i 2010, blant annet gjennom sin faste spalte i Gatemagasinet Megafon som tar opp temaer som juristene arbeider med i hverdagen. Gatejuristen tar imot saker på alle rettsområder. Av de 259 sakene som ble tatt opp i 2010, var 79 innen sosialrettens område. Av de 79 gjaldt 30 saker stønad til livsopphold, og 24 saker omhandlet rettet til bolig. Saker i forhold til trygd og pensjon utgjorde 33 saker, og 32 saker omhandlet gjeldsspørsmål. Videre var det 29 saker på helserettens område, og 22 saker som omhandlet straffe-, politi-, og fengselsrett. 70 prosent av klientene er mellom 30 og 50 år. De aller fleste er norske statsborgere, kun 6 prosent har oppgitt annen nasjonalitet. 36 prosent av klientene oppgir å ha sosialstønad som sin hovedinntektskilde, og 35 prosent oppgir uføretrygd som sin hovedinntektskilde. Fakta - Gatejuristen: Tiltaksleder: Ann Christin Sjøtun Ansatte: 2, fordelt på 1,3 årsverk Frivillige: 16 Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Kirkens Bymisjon i Bergen ble i 2009 godkjent som tiltaksarrangør for 15 APS-plasser, og 2010 har vært første driftsår med forventning og krav til full utnyttelse av disse plassene. APS er finansiert gjennom NAV, som benytter plassene til arbeidstrening og avklaring av den enkelte deltakers muligheter til å komme i arbeid eller i utdanning. Målgruppen er personer med antatt nedsatt arbeidsevne. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Kravspesifikasjonen for APS tilsier at det skal være tre årsverk knyttet opp til tilrettelegging for 15 tiltaksplasser. Ved inngangen til året var det to årsverk knyttet opp direkte til tiltaket. I løpet av året ble det ansatt en personalkonsulent/ kreativ leder i 50 prosent stilling med tiltredelse i april. APS har i 2010 tilrettelagt for arbeidstrening i Kafé Magdalena, Åpen Barnehage, Fellesavdelingen (administrasjonen til Kirkens Bymisjon) og ved like holds gruppen. I tillegg ble Kreativt verksted åpnet fra 1. august som en avklaringsarena. Her tilbringer del takerne den første delen av perioden, og utarbeider handlingsplaner i nært samarbeid med personalkonsulenter. Ved inngangen til året 2010 var 16 deltakere i arbeidspraksis i SKBB. Gjennom året startet 14 nye deltakere, og 15 deltakere avsluttet. Brukermedvirking er et sen tralt virkemiddel for å sikre kvalitet og trivsel blant deltakerne i APS. Deltakerne har også hatt en aktiv rolle i etableringen av Kreativt verksted. De er en sammensatt gruppe, med ulike forutsetninger og forventninger til arbeidstrening. I nær sagt samtlige saker arbeides det tverrfaglig, enten opp mot behandlingsapparat og spesialist helsetjeneste, etterutdanning/språktrening eller som forespørsel om arbeidstrening i ordinært arbeidsmarked. Kontakten inn mot NAV sine saksbehandlere oppleves gjennomgående god i forhold til enkeltsaker. APS ble i 2010 tilført driftstilskudd på kr ,- fra NAV Hordaland. Tiltaket er fullfinansiert gjennom statlige tiltaksmidler. Fakta - APS: Tiltaksleder: Bård Aulin Ansatte: 3, fordelt på 2,5 årsverk Adresse: Domkirkeplass 2b, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader:

20 Prosjekt Optra Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet Prosjekt Optra er et nytt lavterskel helse- og sosialfaglig oppfølgingstilbud til utsatte rusavhengige. Prosjektet ble startet i februar Optra er et tverrfaglig sammensatt team bestående av sosionom, psykiater og sykepleiere. Tiltaket har åpent tre dager og to kvelder i uken. Målgruppen for prosjektet er særlig utsatte rusavhengige, - mennesker som faller mellom stolene i hjelpeapparatet. Dette er mennesker som ofte strever med psykisk lidelse, fysisk lidelse og/eller sosiale problemer sammen med ruslidelsen. Optra arbeider både oppsø kende og stasjonært, avhengig av behovet og ønsket til dem som ønsker å benytte seg av tjenestene. Optras tjenester omfatter helsehjelp, råd, veiledning og motivasjonsarbeid. En viktig oppgave er å bidra til at brukere får benyttet seg av sine rettigheter i første- og andrelinjetjenesten på en god måte. Målet er at enkeltmennesker i målgruppen får et mer sammenhengende behandlings- og oppfølgingstilbud. Optra bistår med vurderinger, utredninger og innleggelser. Optra kan også ha rollen som veiviser og følgesvenn inn i andre deler av hjelpeapparatet. I 2010 hadde Optra et avklart samarbeid med i underkant av 90 brukere, halvparten menn og halvparten kvinner. Et avklart samarbeid betyr enighet med bruker om hjelp til å få løst en problemstilling og/eller et samtykke til å samarbeide med andre instanser om bruker sin sak. Noen saker har vært gjennomført på noen timer, mens andre har pågått i over åtte måneder. Høsten 2010 kjøpte Optra minibussen Basse, som er bygd om til et rullende helserom. Dette gjør Optra mer mobil, og gir samtidig et verktøy for å gi helsehjelp, gjennomføre konsultasjoner og skadereduserende tiltak i en skjermet setting. I 2010 gjennomførte Optra et prosjekt med lavterskel psykologbistand til rusmiddelavhengige kvinner i prostitusjons miljøet i Bergen, i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjektet ga verdifulle erfaringer om hvordan et slikt tilbud kan legges opp. Prosjekt Fri I august 2010 ble Prosjekt Fri etablert som et lavterskeltilbud til ofre for menneskehandel. Målet er å bedre situasjonen for den som er i, eller har vært utsatt for menneskehandel og/eller blitt utnyttet i prostitusjon. Prosjekt Fri jobber etter hjelp til selvhjelp -prinsippet, og kan bistå både kvinner og menn som har vært utsatt for tvangsprostitusjon. Fra august til desember hadde Fri kontakt med sju kvinner. To av kvinnene har barn boende hos seg. Per følger Prosjekt Fri opp fem kvinner, hvorav én kvinne med barn. Alle fem er fra Nigeria. Prosjekt Fri ønsker å bidra til å styrke ofrene på deres vei ut av en tvangssituasjon, og gir bistand avhengig av den enkelte kvinnes behov. I høst har fokus vært på kvinner i ettervernsfasen, som blant annet trenger bistand i kontakt med norske utlendingsmyndigheter og sine egne hjemlandsmyndigheter. Ved behov er Fri et bindeledd inn til andre hjelpeinstanser. Tiltaket bistår blant annet i forhold til skole, NAV, aktiviteter, hjemmebesøk, samtale og veiledning. Fri tilbyr også bistand i møte med politi og advokater, og kan finne arbeidspraksis der det er relevant. I tillegg koordinerer Prosjekt Fri arbeidet i enkeltsaker der det er naturlig. Fri ønsker også å være et ressurssenter. Prosjekt Fri har åpne dører og høy grad av tilgjengelighet. Etter prosjektets oppstart i august har det kommet 47 telefonhenvendelser fra kvinner i målgruppen, og 66 kontorbesøk. De viktigste samarbeidspartnerne til Fri er politi, bista nds advokater, UDI, Utekontakten, NAV og krisesentre. Et viktig ledd i arbeidet med ofre for menneskehandel er å bringe videre kvinnenes erfaringer som ofre for menneskehandel. Dette gjør Fri lokalt gjennom Bergen Kommune sitt Tverretatlige Operative Team og nasjo nalt gjennom ROSAhjelpen. Prosjekt Fri er finansiert av midler fra Justis depa rte mentet, og den foreløpige prosjektperioden er fra august 2010 til juli Målet er at det minimum skal være et treårig prosjekt. Fakta - Prosjekt Optra Tiltaksleder: Øyvind Kalsås Ansatte: 4, fordelt på 3,15 årsverk Frivillige: 1 (frem til september) Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Vakttelefon: Driftskostnader: Fakta - Prosjekt Fri Prosjektleder: Kristin Nordvik Ansatte: 1 (80 % stilling) Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: ( 5 mnd) 20

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de keltiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN 2011 1 Gatejuristen i Bergen Innledning Å drive småkårsfolk bort fra retten Gatejuristen er et tiltak under bymisjonens avdeling for inkludering og omsorg,

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen 2005-2009 Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen Tiltak i nærmiljø / skole SIMBA sammen i arbeid mot barnefattigdom 17-23 Utsatt og sårbar ungdom (hovedfokus på

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM Vår 2016 På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter kvinnegruppen sentrum Faste aktiviteter Rådgivning - hjelp til å skrive CV og

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fa$gdomsåret 2010- Norge

Fa$gdomsåret 2010- Norge Fa$gdomsåret 2010- Norge Ak#vitetsoversikt: Bergen Regional Fokusuke 13. september 19. september Uke 37 Sted: Ulike steder MARKEDSTORGET - Torvalmenningen 1 Dagplan Bergen uke 37 mandag 13. september Mandag

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Å RSRAPPORT H ALLVARDSTUEN 2011

Å RSRAPPORT H ALLVARDSTUEN 2011 Å RSRAPPORT H ALLVARDSTUEN 2011 L AVTERSKEL AKTIVITETSHUS FOR RUSMIDDELAVHENGIGE Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen Hallvardstuen Lille Øvregate 19 5018 Bergen Tlf 55 31 33 31 Faks 55 31 33 91 www.bymisjon.no/bergen

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Eventuelt Saker til

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2012 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON 3 1.1 Organisasjonsform... 3 2.1. Styrerepresentanter... 3 2.2. Avdelingens formål... 3 2.3. Medlemskap

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer