ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen"

Transkript

1 ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen

2

3 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk hånden og mistet litt grepet på tilværelsen noen dager. Mæland plasserte skulpturen der den er i dag, nærmest som et nyttårsstunt år 2000, for å minne den moderne byen om å ta seg av de fattige og utslåtte i det nye millenniet. Da hånden brakk i vinter, var heldigvis hjelpen raskt på pletten, og den skadde ble helbredet. Men mange engasjerte seg og var opptatt av hendelsen med «Uteliggeren», som skulpturen heter på folkemunne. Var det hærverk? Skulle noen ha ønske om å formidle et budskap? Blir hånden reparert? Vaktmesteren i huset på Torgallmenningen hadde tatt vare på hånden som lå pent ved siden av «Uteliggeren», og vi kunne berolige byens befolkning med at det var et hendelig uhell. Denne ganske udramatiske hendelsen viser kanskje at påminnelsen fra billedhogger Arne Mæland nyttårsaften 2000, gir gjenklang. En bys varme og raushet blir prøvd på felleskapets vilje og evne til å ta seg av dem som faller utenfor. I denne årsmeldingen kan du lese om Kirkens Bymisjon i Bergen sitt bidrag til byen for mennesker som faller utenfor. Vår visjon har i jubileumsåret 2012 vært den samme som vi har strukket oss etter i 15 år i Bergen at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Og det finnes utfordringer. Vi møter hver dag mennesker som opplever forskjellsbehandling og diskriminering, og vi ser som fellesskap nye omsorgs- og beskyttelsesbehov. Vi møter mange ensomme, særlig eldre menn. Vi treffer innvandrerungdommer uten fremtidshåp. Stadig flere mennesker står i matkøen vår. De er kommet hit som fattige arbeidssøkere fra EU-området. Vi møter omreisende romfolk, ser mennesker berørt av menneskehandel, og treffer personer som er redde og føler seg utenfor fordi de lever med HIV. Vi håper at byen vår fortsatt skal være preget av hjertevarme og inkludering, og at vi som borgere reagerer når noen lider. La oss ikke gjøre vondt verre ved å holde tilbake nestekjærligheten. Kirkens Bymisjon står i en lang og slitesterk tradisjon med radikale og grunnleggende tanker om menneskeverd forankret i troen på Gud som skaper. Leif Jarle Theis Daglig leder Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg. (Jesaias 42) Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv.

4 Innhold 5 Oppsummering 6 Organisasjonskart og nøkkeltall 7 Fellesavdelingen 9 Bymisjonssenteret Korskirken 10 Kafé Magdalena 11 APS Arbeidspraksis 12 Batteriet 13 Inkludering og omsorg Gatejuristen Hallvardstuen 14 Omsorgsbase for kvinner 15 Nykirken Kvinnekafé Prosjekt OPTRA 16 FRI 17 Leve med HIV Feltsykepleie 18 Møtestedet 19 Familiearbeidet Ada 20 Bamsehiet Åpen barnehage 21 Empo 22 Home-Start Familiekontakten 24 Ungdomstiltaket V13 26 Barnas Senter Tocantins 27 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Representantskapet og hovedstyret 30 Støttespillere

5 Bymisjonen 2012: En oppsummering I året som gikk, feiret Kirkens Bymisjon sine første 15 år i Bergen. Det ble markert september, med fagseminar, gatefest og en storslagen jubileumsforestilling i Korskirken, satt sammen av regissør Tore Nysæther. Jubileumshelgen ble avsluttet på søndag med jubileumsgudstjeneste i Korskirken. I anledning jubileet utga SKBB magasinet «Hjertet midt i byen» med bidrag fra mange av byens profilerte journalister, i tillegg til bymisjonens egne krefter. Det ble en jubileumsmarkering til inspirasjon og glede. I 2012 ble avdelingene V13 og Ada ble slått sammen, og avdeling Bymisjonssenteret fikk overført arbeidsmarkedstiltaket APS og Batteriet fra avdeling Inkludering og omsorg. Prosjekt FRI, tiltak for ofre for menneskehandel, ble omgjort til et fast tiltak i avdeling Inkludering og omsorg. Videre ble det startet arbeid med å avklare SKBBs fremtidige pensjonsordning, og drøfting av aktuelle løsninger for å sikre en bærekraftig ordning. I tillegg inngikk SKBB samarbeidsavtale med Arbeidslivssenteret/Nav om å være IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv). Tre ansatte som hadde vært med i bymisjonen siden starten, sluttet i 2012 for å gå løs på nye oppgaver. Thor Brekkeflat (prest), Bodil Grønnevik Hansen (familieterapeut på V13) og Siren Kollstrøm (Miljøterapeut på Omsorgsbasen, Hallvardstuen og Møtestedet) ble alle behørig takket for innsatsen. Kolbjørn Gunnarson sluttet som avdelingsleder for å bli daglig leder for Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Astrid Høylandskjær Gerdts tok over som leder for Inkludering og omsorg i mars, og Kari Veiteberg takket ja til stillingen som bymisjonsprest. I oktober fikk ansatte i bymisjonen den triste meldingen at drifts- og vedlikeholdsleder Haakon Jacobsen brått gikk bort. Han hadde jobbet i bymisjonen i 1 ½ år, og hadde vært mye til stede på alle tiltakene. Hans bortgang berørte alle. Fred over Haakon Jacobsens minne. I 2012 kom to av bymisjonens tiltak på plass i «eget hus», bymisjonens nyoppussede hus i Hollendergaten. Både Møtestedet og Omsorgsbasen fikk lokalisering her. Stiftelsen Sudmannske eier huset i Kong Oscars gate 28 hvor V13 og deler av Ada holder til. Høsten 2012 signerte SKBB leieavtale for de fire leilighetene i 3. og 4. etasje i samme hus, og ble da eneste leietaker i huset. Ombygging ble startet for å gi lokaler til tiltaket Myrsnipa et nytt tiltak for foreldre som har rett til å være sammen med barna sine, men som er pålagt å være sammen med barna under tilsyn av kvalifisert helsepersonell og med godkjenning av tilsynsmyndighetene. BBB (Bergen Bolig og Byfornyelse) har sikret SKBB en god avtale for Sambrukshuset på Slettebakken. I 2012 videreutviklet bymisjonen det forebyggende nærmiljøarbeid i området, med Språkstien Åpen Barnehage og en avlegger av Empo flerkulturelt ressurssenter. Sommer i Vågsbunnen Sommeren 2012 gjennomførte Kirkens Bymisjon i Bergen for andre gang prosjekt «Sommer i Vågsbunnen», for å gjøre Vågsbunnen trivelig for alle. Det ble avholdt dialogmøter med naboer og andre berørte parter, og gjesteråd med brukere av bymisjonens ulike tiltak. Bymisjonens oppsøkende arbeid var konsentrert om plassen bak Kafé Magdalena, rundt Korskirken og i gater og smug rundt Nedre Korskirkeallmenning. Ti torsdager i løpet av sommeren var det gatefest med grilling og musikk i bakgården ved Kafé Magdalena. Frivillig arbeidskraft fra Friele bidro ved flere av festene, og lokale musikere stilte opp med underholdning. Det var gjennomsnittlig 150 gjester på hver gatefest. I sum: et år med endringer og utvikling, men forankret i ønsket om å sikre en bærekraftig organisasjon. 5

6 ORGANISASJONSKART SKBB Daglig leder Leif Jarle Theis Fellesavdelingen Resepsjon Frivillighet IKT/drift Informasjon Erlend Gjøen Innsamling Personal Regnskap Prosjekt Tocantins / Barnas Senter Inkludering og omsorg Familiearbeidet ADA Ungdomstiltaket V13 Bymisjonssenteret Astrid Gerdts Åse Christiansen Sølvi Madsen Eiel Holten Omsorgsbasen Møtestedet Hallvardstuen Feltsykepleie Gatejuristen OPTRA Prosjekt Fri Prosjekt Leve med hiv Åpne barnehager Bamsehiet Home-Start Familiekontakten Empo Åpen helg AKS-grupper Alternativ skoledag Foreldregruppe Kreativt verksted Individuell oppfølging Åpen kirke Korskirken Kulturarbeid Kafé Magdalena/husvert Diakonitjeneste Kjøkken og logistikk APS Batteriet Nøkkeltall for de ulike avdelingene: Inkludering og omsorg: Antall ansatte: 24 Antall frivillige: 60 Driftskostnader: 16,2 mill. Familiearbeidet Ada: Antall ansatte: 14 Antall frivillige: 80 Driftskostnader: 8,3 mill. Ungdomstiltaket V13: Antall ansatte: 10 Antall frivillige: 20 Driftskostnader: 5,1 mill. Bymisjonssenteret: Antall ansatte: 16 Antall frivillige: 60 Driftskostnader: 6 mill. 6

7 Fellesavdelingen Fellesavdelingen er den sentrale administrasjonen til Kirkens Bymisjon i Bergen. I tillegg til å yte støttefunksjoner for alle bymisjonens tiltak, skal Fellesavdelingen sikre kommunikasjon med givere, organisasjoner, frivillige, presse og offentlige myndigheter. Avdelingen ivaretar funksjoner som sentralbord, IKT, kommunikasjon, økonomi- og personaladministrasjon, innsamlingsleder og en koordinator for de frivillige, samt drifts- og vedlikeholdsleder. Utenom daglig leder utgjorde Fellesavdelingen 9,2 årsverk i Innsamling I 2012 var inntektene fra innsamling 20 % høyere enn i Private givere bidrar primært med pengegaver, men også med naturalia. SKBB sendte ut fem kampanjebrev i løpet av året, inkludert Lys i mørket-kampanjen (bymisjonens årlige julekampanje). Totalt ga private givere SKBB en inntekt på kr I 2012 hadde SKBB totalt 563 faste givere, av disse var 38 nye givere i Det kom inn 20 minnegaver og 18 anledningsgaver, totalt kr I tillegg kom to testamentariske gaver på til sammen kr Det kom inn kr fra bedriftsgivere. Bymisjonens seks samarbeidspartnere utgjør en stabil og forutsigbar inntektskilde. Handelsbanken har vært en samarbeidspartner siden bymisjonen ble etablert i Bergen. Norengros K. J. Brustad er den ferskeste samarbeidspartneren (2012) og er tilknyttet Møtestedet. Bymisjonens øvrige samarbeidspartnere er Kaffehuset Friele, G C Rieber Fondene, Kiwi og advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe og co (tilknyttet Gatejuristen). Fakta Fellesavdelingen Avdelingsleder: Erlend Gjøen Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: (Sentralbord) Ansatte: 11, fordelt på 9,2 årsverk I 2012 startet SKBB opp med konseptet Raus Bedrift, som gjorde det enklere å bli fast bedriftsgiver. Bedriftene kan velge mellom tre ulike støttebeløp, fra til kroner. Fem bedrifter inngikk Raus Bedrift-avtale: Harald Sander AS, Mongstadbase AS, Car-Bo Garasjeporter AS, Bergen Hydraulic AS og Miles AS. SKBB mottok kr fra Norsk Tippings «Grasrotandelen» i De faste avtalene med Kiwi, Bama og Godt Brød bringer mye god mat til Møtestedet, Kafé Magdalena og matutdelingen i Korskirken. Janusfabrikken ga flotte ullplagg til kvinnene som besøker Omsorgsbasen, og Safa ga ullsokker til gjestene på Møtestedet. Brann Stadion ga ungdommene på V13 billetter til Branns hjemmekamper. Festspillene i Bergen (ved sponsor DnB) ga 130 billetter til bymisjonens gjester og frivillige til valgfrie arrangement. Lys i Mørket-aksjonen startet med at bymisjonen hengte opp oransje skjerf rundt lyktestolper og statuer med merkelappen «Til en som fryser». Dette var startskuddet for årets juleaksjon, som førte til at mange flotte strikkesokker, votter og luer ble presanger til gjestene på julaften husstander i Hordaland fikk brev med oppfordringen «Gled en som gruer seg til jul», og bedrifter fikk muligheten til å kjøpe alternative julegaver via en egen nettside. Totalt kom det inn ca. 4,6 millioner. Ved å sende en sms med «GLEDE» til 2490 kunne man gi 80 kroner til SKBB. I Hordaland ble det sendt ca meldinger, noe som resulterte i kr til bymisjonen i Bergen. Til artistdugnaden på Logen Teater ble det solgt 360 billetter. Tradisjonen tro samlet Voksne Herrers Orkester sine musikervenner og holdt en flott konsert til inntekt for bymisjonen. BKK arrangerte fire konserter i Johanneskirken, denne gang med Sissel Kyrkjebø. Kollekten fra konsertene ble som før gitt til Bamsehiet. Summen var rekordhøy: kroner. Bymisjonens egne julekonserter i Korskirken, med Christine Guldbrandsen og Mads Belden brakte inn kr En av konsertene var en gratiskonsert for SKBBs faste givere. 7

8 I tillegg til julefeiringen i Korskirken med midnattsmesse og matservering, serverte Radisson Blu Bryggen gratis julelunsj for gjester. Gjensidigestiftelsen ga kroner til Familiearbeidet Ada og Ungdomstiltaket V13 sitt arbeid med barn og unge i juletiden. Søknader til fond, legater, departement og direktorater er en viktig del av bymisjonens inntekter. I 2012 ble denne inntekten på totalt kr I 2012 fikk SKBB 65 offergaver på totalt kr Bymisjonen takker alle gode støttespillere i Frivillighet De nærmere 300 frivillige medarbeiderne gjør at bymisjonen kan fortsette sitt arbeid på mange felt. For å gi de frivillige noe tilbake, ble de invitert til å delta i hyggelige og lærerike fellesaktiviteter. I 2012 ble de invitert til førstehjelpskurs, temakvelder, kurs for nye frivillige, sommertur og julekonsert. De frivillige fikk også noen av gratisbillettene Bymisjonen mottok fra ulike aktører. Alle frivillige var invitert til feiring av bymisjonens 15 års-jubileum, og over 100 av dem deltok på festmiddagen på Hotel Norge. 22 av dem hadde vært frivillige i bymisjonen i 10 år eller mer, og de ble hedret på jubileumsfesten. Bymisjonen har også en vedlikeholdsgruppe og en turgruppe, hver med omtrent 10 deltakere. Kirkens Bymisjon delte ut gratis mat i Korskirken hver mandag og torsdag, i regi av frivilligkoordinator og vedlikeholdsgruppen. Mellom 60 og 80 personer møtte opp hver gang. Maten kom i hovedsak fra Kiwi-butikker, der frivillige fra SKBB henter varer som nærmer seg utløpsdato. Mat som ble til overs, ble fordelt videre til Blå Kors, Slumsøstrene og Robin Hood Huset. Takk til alle frivillige! lønns- og prisveksten. Justert for disse indeksene har SKBB de tre siste årene fått redusert de reelle offentlige tilskuddene til forebyggende arbeid (V13 og Ada) med ca. én million kroner. Dette er en trend som er påpekt i de fora der bymisjonen møter representanter for kommunen. Økningen i gaver er den viktigste årsaken til at et driftsunderskudd på 1,4 millioner kroner i 2011 ble snudd til et driftsoverskudd på 1,1 millioner kroner i Til tross for et budsjett i minus, endte året med et positivt økonomisk resultat. En viktig årsak til underskuddet i 2011 var økning i underdekning for fremtidige pensjonsforpliktelser. Aktuarberegningen for 2012 resulterte også i en slik kostnadspost, denne gang på 1,65 millioner kroner. Sammen med innbetalte pensjonspremier ga dette en pensjonskostnad på drøyt 4 millioner kroner. De høye pensjonskostnadene følger av den offentlige tjenestepensjonen, som er en ufravikelig del av tariffavtalen gjennom Virke. Lønnsveksten på drøyt 5,6 % fra 2011, gir naturlig nok ytterligere økning i pensjonskostnadene. I 2012 var det betydelige bevegelser i balansen, ved at ca. 1/3 av likviditeten er brukt til investeringer i eiendommen i Hollendergaten 13, som nå rommer Omsorgsbasen og Møtestedet. Renteavkastningen er ikke redusert så mye som reduksjon i bankinnskudd skulle tilsi. Overskuddet etter finansposter i 2012 er derfor på 1,87 millioner kroner, mot et budsjettert underskudd på 2,1 millioner. Soliditeten er med dette også bedret, og egenkapitalen utgjør ved utgangen av året 34,45 millioner kroner, noe som innebærer en egenkapitaldekning på 58,7 %. For resultatregnskap og balanse, se side 27 og 28. Økonomi Stiftelsens samlede inntekter i 2012 utgjorde 49,3 millioner kroner, som er en økning på drøyt 6,7 % fra Nesten hele denne inntektsveksten skriver seg fra gaver fra private givere, bedrifter, legater, fond og organisasjoner. Inntekter gjennom offentlige drifts- og støttetilskudd har i praksis ikke fulgt 8

9 Bymisjonssenteret I 2012 ble det gjort noen organisasjonsmessige justeringer, og avdeling Fellesskap og kirkelig arbeid byttet navn til Bymisjonssenteret. APS og Batteriet ble innlemmet i avdelingen, og det ble arbeidet med å få på plass gode og langsiktige personalløsninger. Det ble ansatt seks nye medarbeidere i faste stillinger. Avdelingen består av: Korskirken Diakontjeneste Prestetjeneste Kafé Magdalena APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Batteriet Fakta Bymisjonssenteret Avdelingsleder: Eiel Holten Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 11 Frivillige: ca. 60 Driftskostnader: 6 mill. Korskirken SKBB disponerer og forvalter Korskirken basert på en leieavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd. I 2012 sikret SKBB følgende aktivitet i Korskirken: Et variert og regelmessig gudstjenestetilbud: Det ble holdt 4 ukentlige middagsbønner (man-, tirs-, tors- og fredag) ledet av Korskirkens frivillige og ansatte medarbeidere. Hver onsdag kl. 12 var det hverdagsmesse med nattverd ved bymisjonens prester. Det ble også gitt tilbud om ukentlig meditasjon, og en ukentlig dialoggruppe. Gjennom året ble det også avholdt minnemarkeringer og minnestunder, korsvandring og krybbevandring. I alt ble det holdt 278 messer og liturgiske samlinger i Korskirken i En åpen kirke: Åpen kirke er et tilbud til alle om å komme inn i et åpent, gatenært og tilgjengelig kirkerom for stillhet, bønn, lystenning eller samtale. I året som gikk var det besøk i Åpen kirke. Et møtested for fellesskap: I Korskirken er man velkommen som man er, til et raust og åpent fellesskap. Det gir seg uttrykk i 9

10 gudstjenesteliv, gjestebud, tilbud om samtaler og kunstneriske aktiviteter. Julaften var det for 17. år på rad feiring og åpent hus i Korskirken. I tidsrommet 17 til 23 ble det innbudt til julemåltid, gang rundt juletreet, midnattsmesse og utdeling av julegaver. Totalt var omtrent 400 mennesker innom kirken på julaften. Tilbud om samtaler og sjelesorg: I kirkens åpningstid er det alltid medarbeidere tilgjengelig for samtale. 1. mars begynte den nye diakonen, som ledet samtaletilbudet og kirkens frivillige medarbeidere. I løpet av året deltok de bl.a. på sjelesorgkurs i regi av Sjelesorgsenteret Haraldsplass. Kunst og kulturuttrykk i Korskirken: I april ble det ansatt kulturkoordinator, som blant annet arrangerte lunsjkonsertene hver onsdag kl (før hverdagsmessen). Korskirken ble også i 2012 mye brukt som konsertkirke av eksterne leietakere. Totalt var det besøkende til 104 ulike konserter og kulturarrangementer. Besøkstall 2012: Tallene foran skråstreken er antall arr./ Tallene etter skråstreken er antall deltakere. Åpen kirke Hverdagsmesser 49 / Andre gudstjenester 34 / Nattverdgjester Konsert/ forestilling Antall besøkende totalt Kafé Magdalena Kafé Magdalena skal være et åpent møtested for byens befolkning. Det er et raust sted å være for ulike mennesker. Bemanningen besto i 2012 av kjøkkensjef, kokk og kafévert. Ny kafévert og tiltaksleder tiltrådte i mars, og ny kjøkkensjef begynte i september. I tillegg har kafeen mange frivillige medarbeidere samt deltakere i APS. I tillegg til kafedriften ble det arrangert konserter, kåserier, strikkeklubb og julebakst, og en rekke kunstnere bidro med ulike utstillinger gjennom året. Tradisjonen tro holdt kafeen åpent med gratis servering på påskens røde dager samt 1. og 2. juledag. Bymisjonssenteret arrangerte månedlige Gjestebud i vinterhalvåret. Disse besto av en gratis konsert i Korskirken, etterfulgt av kveldsmat i Kafé Magdalena. I løpet av året ble det holdt seks gjestebud, og antall besøkende varierte mellom 50 og 100. Gatefester Fra juni til august arrangerte bymisjonen gatefest i bakgården hver torsdag. Her var det grilling og gratis mat, livemusikk og hyggelig samvær. I alt 9 gatefester ble arrangert, med mellom 100 og 300 deltakere hver gang. NB! Tallene kan være mangelfulle! Flere dager er det ikke talt antall besøkende. Enkelte konserter mangler også pålitelige tall. I denne oversikten er det kun ført tall fra dagboken (altså ingen tenkte tall!). Fakta Korskirken Kontaktpersoner: Kulturkoordinator Vidar Eldholm og diakon Tone Totland. Adresse: Korskirkeallmenningen Telefon: Ansatte: 4 Frivillige: ca. 20 Driftskostnader: 1,1 mill. Fakta Kafé Magdalena Tiltaksleder: Lene Stien Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 4 Frivillige: ca. 40 Driftskostnader: 3 mill. 10

11 APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) APS er finansiert gjennom Nav, som benytter plassene til arbeidstrening og avklaring av den enkeltes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Målgruppen er personer med antatt nedsatt arbeidsevne. Avklaringsperioden kan vare inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. De 15 plassene i tiltaket var stort sett fylt opp hele året. Gjennom året fullførte 24 deltakere sin avklaringsperiode i APS. Etter omorganiseringen i april, ble APS overført fra avdeling for Inkludering og omsorg til Bymisjonssenteret. Tiltaket ble da sterkere knyttet opp mot arbeidet rundt Korskirken og Kafé Magdalena. APS-tiltaket har i 2012 tilrettelagt for arbeidstrening innen ulike arbeidsområder og arbeids steder i bymisjonen. Åtte deltakere arbeidet på kjøkkenet på Kafé Magdalena, mens Ada hadde tre og Batteriet én deltaker. I tillegg ble åtte deltakere avklart i ekstern virksomhet over kortere eller lengre perioder. Kreativt Verksted inneholdt i 2012 to arbeidsstasjoner, tekstil- og treverksted, som kan gi arbeid for inntil ni personer. Verkstedet var bemannet med arbeidsledere tre dager i uken. Gjennom året ble det arbeidet godt med produktutvikling, og deltakerne høstet erfaringer med ulike typer salg. Deltakerne starter opp attføringsløpet på verkstedene, og utarbeider handlingsplaner i løpet av verkstedsperioden (4 6 uker). Deretter kan det være aktuelt med arbeidsutprøving i andre avdelinger i bymisjonen. Produksjonsarbeid viser seg å være godt egnet til å avklare arbeidsevne. Gjennom året arbeidet 33 deltakere på Kreativt verksted i kortere eller lengre perioder, mot 14 personer i De ansatte i APS hadde ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler, rapportering og oppfølging i forhold til de kravspesifikasjoner som følger tiltaket. De hadde også den løpende kontakten med saksbehandlere i Nav og inn mot det offentlige hjelpeapparat. I de fleste saker er det et samarbeid med spesialisthelsetjeneste og/eller etterutdanning/språktrening. Deltakerne utformer aktivt sin egen hverdag, og er med på å diskutere og planlegge aktiviteter. De deltar i produktutviklingen i Kreativt verksted, og uttrykker tilfredshet med tilbudet. Tiltaket har et rådgivende utvalg, som hadde sju møter i løpet av Målet er å kvalitetssikre enkeltsaker i forhold til oppfølging og tverrfaglig samhandling. Tilskuddsordningen ble endret fra Konsekvensen var at APS fikk mindre støtte i saker hvor deltaker arbeider mindre enn 50 % stilling. Omstillingen innebærer at deltakerne må utfordres til lengre arbeidsuker. Der dette ikke er mulig, ble det kompensert med å øke antall deltakere etter avtale med Nav. Fakta APS Tiltaksleder: Bård Aulin Adresse: Domkirkeplass 2b, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 3, fordelt på 2,8 årsverk Frivillige: 2 Driftskostnader: 2,3 mill. 11

12 Batteriet Vest-Norge Batteriet er et servicesenter for selvhjelp. Senteret er til for organisasjoner og enkeltmennesker som ønsker å arbeide med sosial ekskludering, isolasjon og fattigdomsspørsmål i Norge. Batteriet Vest-Norge hadde et godt og produktivt år i Tiltaket ble etablert i 2009, og er nå inne i en stabil fase. Batteriet er et ledd i regjeringens bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Batteriet samarbeider med enkeltpersoner, organisasjoner, grupper og prosjekter. Arbeidsmetoden er støttende, ikke styrende. Det gis veiledning fremfor råd, og fokuset er på relasjoner, kompetanseheving og nettverksbygging. Hverdagen på Batteriet er fylt med ildsjeler og idealister som jobber for en bedre hverdag for de som føler seg litt på siden av det norske velferdssamfunnet. Det er nettopp nettverket av organisasjoner og enkeltpersoner som gir størst glede ved oppsummeringen av I løpet av året har Batteriet fått et enda større og mer innholdsrikt nettverk. Det gir både inspirasjon og konkrete resultater. Over 100 organisasjoner og grupper var i kontakt med Batteriet Vest-Norge i løpet av fjoråret. Fattigdom og sosial eksklusjon er særdeles viktige, men også følsomme temaer å jobbe med. Bymisjonen ser at fattigdommen rammer stadig flere. Samtidig blir mange engasjert til handling. Derfor er det fint å få tilby et sted som nettopp Batteriet. Her får brukerne nettverk, et diskusjonsforum, et pustehull, et arbeidssted, rom og mulighet til utvikling sammen med sin organisasjon/gruppe. Batteriet tilbyr: Gratis kontorfasiliteter Aktiv møteplass der nettverk bygges mellom organisasjoner Veiledning av grupper og enkeltpersoner i brukerorganisasjoner Ulike kurs vår og høst Bistand med søknader og kontrakter Seminarer og fagdager Fakta Batteriet Tiltaksleder: Cathrine Waaler Halstensen Adresse: Kong Oscars gate 26, 5017 Bergen Tlf: Ansatte: 2, fordelt på 1,5 årsverk Antall frivillige: 3 Driftskostnader: 1,5 mill. 12

13 Inkludering og omsorg Avdeling Inkludering og omsorg består av tiltakene Gatejuristen, Møtestedet, Omsorgsbase for kvinner, Nykirken Kvinnekafé, Feltsykepleier, Hallvardstuen, FRI, Prosjekt Optra og Prosjekt Leve med Hiv. Arbeidet finansieres av ulike kilder, som Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Bergen kommune, ulike fond og legater samt innsamlede midler fra bedrifter og private aktører. Høsten 2012 ble Omsorgsbasen flyttet til Hollendergaten. I tillegg ble det planlagt flytting av Møtestedet og Nykirken Kvinnekafé. Fakta Inkludering og omsorg Avdelingsleder: Astrid Gerdts Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Ansatte: 24 Frivillige: ca. 60 Driftskostnader: 16,2 mill. Gatejuristen Gatejuristen gir gratis oppsøkende rettshjelp til rusavhengige. Gatejuristen jobber også rettspolitisk i forhold til rettsregler som berører målgruppen, og belyser de tilfellene der regelverket ikke fungerer. Rettshjelp til rusavhengige byr på en rekke utfordringer. Mange klienter har psykiske og somatiske sykdommer i tillegg til rusavhengigheten, noe som ofte gjør det utfordrende å jobbe med den juridiske problemstillingen. I tillegg til de faste saksmottakene på SKBBs egne tiltak, har Gatejuristen hatt oppsøkende saksmottak på ulike botilbud og væresteder for målgruppen. Flere av klientene trenger juridisk hjelp knyttet til grunnleggende behov som økonomi og bolig. Det er et stort udekket rettshjelpsbehov hos målgruppen. Saksmengden per år har vært stabil, og nivået har ligget på mellom 259 og 314 saker årlig. Gatejuristen Bergen tok i 2012 imot 271 saker fra 148 klienter. De fleste sakene var representasjonssaker. Sosialrett utgjorde den største saksgruppen med 78 saker. Halvparten av sakene på sosialrettens område var knyttet til bosituasjon. I tillegg var det mange henvendelser knyttet til gjeld, erstatning og forsikring, boligrett, trygd og pensjon samt straffe-, politi- og fengselsrett. Ca. to tredjedeler av de som henvendte seg til Gatejuristen for juridisk bistand i 2012 var menn. Omtrent halvparten av klientene har uførepensjon som sin hovedinntektskilde. Gatejuristen hadde to lønnede medarbeidere i I tillegg jobbet 15 jurister og advokater frivillig hos Gatejuristen i året som gikk. De frivillige gir økt kapasitet, og bidrar med kunnskap og et enormt engasjement. Gatejuristen mottok hovedtyngden av sine midler fra Justis- og beredskapsdepartementet i I tillegg til dette har G. C. Rieber Fondene bidratt økonomisk. G. C. Rieber Fondene har vært lokal bidragsyter for Gatejuristen Bergen siden oppstart i Gatejuristen har også advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & Co som økonomisk samarbeidspartner. I tillegg har Gatejuristen mottatt støtte fra Eckbos legater og SEG-stiftelsen. Fakta Gatejuristen Tiltaksleder: Ann Christin Sjøtun Ansatte: 2 fordelt på 1,6 årsverk Frivillige: 15 Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: 1,19 mill. Hallvardstuen Hallvardstuen er et lavterskel aktivitetshus for rusavhengige over 18 år. Hallvardstuen drives på oppdrag fra Bergen kommune. Hovedformålet til tiltaket er å legge til rette for mestringsopplevelser hos brukerne ved å fokusere på muligheter og ressurser hos den enkelte gjest. 13

14 Hallvardstuen stiller ikke krav om rusfrihet. Det er brukerne selv som definerer om de er i tiltakets målgruppe. Omtrent 80 % av brukerne er menn. De fleste bruker ulike rusmidler, primært opiater. På Hallvardstuen står aktivitet i fokus. Hallvardstuen har utstyr for ulike formgivningsaktiviteter, og legger til rette for at brukerne kan utfolde sine kreative sider og/eller dyrke egne hobbyer. Våren 2012 var en kunstner til stede i tiltaket noen timer i uken, og ga bl.a. opplæring i tegning og maling. Høsten 2012 ble det ansatt en aktivitør, og dette har bidratt til at fokuset på aktivitet som virkemiddel og metode er styrket. «Fredagsjam» var et populært tilbud også i 2012, med en innleid musiker som hver fredag bidro til god stemning og fikk frem den musikalske gleden hos brukerne. Det er muligheter for å låne telefon, internett og dusj på Hallvardstuen. Tiltaket bidrar med helse- og sosialfaglig veiledning, og ønsker å være en stifinner til riktig hjelpeinstans. I tillegg til offentlige hjelpetjenester, blir brukere ofte henvist til bymisjonens egne tiltak som feltsykepleier, Prosjekt Optra og Gatejuristen. Disse tiltakene har også faste trefftider på Hallvardstuen. I 2012 holdt Hallvardstuen åpent fra klokken 10 til 15 mandager, tirsdager og fredager. Onsdager var åpningstidene fra klokken 10 til 12. Etter 12 ble det arrangert gruppeaktiviteter, blant annet bowling, besøk til Wasteland, fisketurer, kunstutstillinger og turer til Ulriken og Fløyen. Torsdager var åpningstidene fra 12 til 15, og fra 10 til 12 var det tilbud om individuelle aktiviteter, for eksempel frokostavtaler, treningsavtaler, pc-hjelp og dugnadsarbeid i Vågsbunnen. Til tross for redusert åpningstid sammenlignet med 2011, økte antall besøkende. I 2012 hadde Hallvardstuen omtrent 5000 besøk, noe som gir et gjennomsnitt på over 20 besøk daglig. Som et resultat av målrettet aktivitetsfokus, har det systematisk vært tilbudt flere aktiviteter i 2012 enn tidligere år. Fakta Hallvardstuen Tiltaksleder: Monica Stadaas Adresse: Lille Øvregate 19,5018 Bergen Telefon: Ansatte: 3 ansatte fordelt 2,8 årsverk Frivillige: 2 Driftskostnader: 2,4 mill. Omsorgsbase for kvinner Omsorgsbasen er et akutt lavterskel overnattingstilbud og varmestue for kvinner i rus- og/eller prostitusjonsmiljøet i Bergen. Omsorgsbasen finansieres gjennom driftsavtale med Bergen kommune. Natthjemmet har seks sengeplasser og to beredskapsplasser. Omsorgsbasen holder åpent hver natt med inntak fra kl De kvinnene som ønsker å overnatte, kan være der til om morgenen. Foruten en seng å sove i tilbys dusj, vask av klær, mat, samtale og omsorg. Helsefremmende og skadereduserende tiltak er en viktig del av tilbudet ved Omsorgsbasen, og kvinnene tilbys kondomer, glidemiddel, utstyr til injisering og diverse informasjonsmateriell. Enkelt sårstell, graviditetstester, vitaminer samt råd og veiledning er også en del av Omsorgsbasens helsetilbud. Det ble utdelt sprøyter i 2012, med en returandel på 67 %. Kvinner som ønsker videre helse- og sosialfaglig oppfølging, henvises til det offentlige hjelpeapparatet og/eller bymisjonens øvrige tiltak. Kvinner som har vært utsatt for vold, får tilbud om følge til politi og/eller legevakt. Omsorgsbasen frivillige medarbeidere er en viktig ressurs. Brukerne av Omsorgsbasen setter tydelig pris på at også ulønnet personale ønsker å tilbringe tid i tiltaket for å gjøre hverdagen bedre for andre. Støtte fra ulike aktører som Bergen Soroptimistklubb, Bergen Zonta, Janusfabrikken og Rebecca Rist-fondet gjør det mulig å gi tilbud om frisørtimer, gaver til jul og andre trivselstiltak. 180 ulike kvinner brukte Omsorgsbasen i 2012, og 67 av disse var nye. De fleste er i aldersgruppene år og år. Det var totalt

15 besøk. Dette gir et snitt på 4,8 kvinner hver natt: 1,6 på overnatting og 3,2 på varmestue/drop-in. Tallet er lavere enn året før, og noe av forklaringen er at Omsorgsbasen flyttet inn i nytt lokale 18. september. Erfaringen tilsier at brukergruppen søker stabilitet og forutsigbarhet, og endring av sted og lokale krever både informasjonsarbeid og tålmodighet. Nykirken Kvinnekafè Omsorgsbasen driver en kafé for kvinner i gateprostitusjonsmiljøet i Bergen. Kafeen er finansiert dels fra Bergen kommune og dels fra Helsedirektoratet, og holder åpent hver fredag fra kl til Tiltaket var i 2012 lokalisert i kjelleren i Nykirken. Etter stengetid går personalet oppsøkende runder i prostitusjonsmiljøet på gaten. I kafeen tilbys varm mat, drikke og diverse skadereduserende og smitteforebyggende artikler. Det foregår også samtale, kulturformidling og informasjon om blant annet rettigheter i Norge. En del av kvinnene i prostitusjonsmiljøet i Bergen er ofre for menneskehandel. De gangene kvinner ønsker hjelp i forhold til en tvangssituasjon, har personalet som arbeider oppsøkende hatt et tett samarbeid med bymisjonens tiltak FRI. Dette gjelder også i forhold til å bli fulgt til poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner på Haukeland Universitetssjukehus. Nykirken Kvinnekafé har også i 2012 tilbudt kvinnegudstjenester én fredagskveld i måneden rundt midnatt, totalt 11 i løpet av året. Dette er noe kvinnene fra Nigeria etterspør og setter stor pris på. Gudstjenestene gjennomføres av prest fra den internasjonale menigheten i Bergen. I 2012 var det totalt 212 besøk i kafeen, i snitt 4,5 kvinner hver kveld. Totalt 33 ulike kvinner benyttet kafeen, og 15 av disse var nye i kvinner var fra Nigeria, fem fra Norge, to fra Øst- Europa og to fra Sør-Amerika. Høsten 2012 var preget av mye uro i det nigerianske miljøet, og dette kan ha påvirket besøkstallene. I det oppsøkende arbeidet på gateprostitusjonsarenaen, ble det gjort 611 observasjoner av kvinner i prostitusjonsmiljøet. Dette utgjør et snitt på 14,2 kvinner som er aktive på arenaen hver fredags natt. De siste årene har kvinner som selger seksuelle tjenester etablert prostitusjonsarenaen fra Muren og rundt kvartalet ved Lidohjørnet, et godt stykke unna Nykirken. I lavterskelarbeid er det viktig å være endringsvillig for å nå målgruppen best mulig. Derfor ble det i desember 2012 besluttet å flytte kvinnekafeen til Hollendergaten 13, der både Omsorgsbasen og Møtestedet er lokalisert. Fakta Omsorgsbase for kvinner / Nykirken kvinnekafé Tiltaksleder: Rikke Slåtten Nordal Adresse: Hollendergaten 13, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 6, fordelt på 4,5 årsverk Frivillige: 14 Driftskostnader Omsorgsbasen: 5,23 mill. Driftskostnader Nykirken kvinnekafé: ,- Prosjekt Optra 2012 var det tredje driftsåret for prosjekt Optra Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet. Prosjektet er finansiert med midler fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Optra er et oppsøkende helse- og sosialfaglig team som tilbyr tjenester til mennesker med begynnende eller etablert rusmiddelavhengighet, som ikke får eller klarer å nyttiggjøre seg den hjelp vedkommende trenger. Prosjektet har som mål å yte hjelp og omsorg når behovet er der, og å bidra til bedret helsetilstand på lengre sikt. Prosjektet skal bidra til økt sosial inkludering og bedret samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet. Ett av prosjektets delmål er også å bedre kunnskapen og å utvikle egnede arbeidsmåter i forhold til målgruppen. Optra tilbyr «Helse på hjul» og individuell oppfølging gjennom «åpen dialog». «Helse på hjul» er Optras oppsøkende arbeid med helsebilen «Basse». Byens midlertidige botilbud, Møllendalsveien 19, Bergenshjemmet og Sandviken Pensjonat er faste stoppesteder for bilen. Helsebilen kan også bestilles til oppdrag for individuell 15

16 oppfølging/ hjemmebesøk m.v. Bilen har utstyr til undersøkelse, enkelt sårstell og annen helsehjelp, som skadereduserende tiltak og informasjon om hvordan helseskader kan begrenses. Ukentlig har Optra kontakt med rundt 25 ulike beboere i målgruppen gjennom denne virksomheten. I 2012 ble det til sammen delt ut rene sprøyter, og 252 pakker røykefolie beregnet til røyking av heroin. I februar 2012 ga Optra tilbud om førstehjelpskurs ved alle de tre midlertidige botilbudene, og tilbudet ble benyttet av beboere ved Sandviken pensjonat og Bergenshjemmet. Optra tilbyr også individuell oppfølging over tid med «åpen dialog» som metode. Brukerens sosiale nettverk blir tatt i betraktning, og forsøkt inkludert i prosessen med å finne veier videre fra fastlåste problemsituasjoner. I 2012 opprettet Optra samarbeid med 47 ulike brukere i nye saker. De fleste av brukerne er mellom 25 og 50 år. I enkeltsaker har prosjekt Optra utstrakt samarbeid med Nav, fastleger, spesialisthelsetjenesten m.v. Som et tiltak for bedret samhandling, arrangerte Optra våren 2012 en fagdag hvor alle de ulike ambulerende og oppsøkende tjenestene i rusfeltet i Bergen var representert. Høsten 2012 arrangerte Optra sammen med fagpersoner i Bergen og Fjell kommune en landsomfattende nettverkskonferanse med fokus på åpen dialog som faglig tilnærming. Fakta Prosjekt Optra Prosjektleder: Øyvind Kalsås Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 3 Driftskostnader: 2,8 mill. FRI tiltak for ofre for menneskehandel 2012 var det tredje prosjektåret for FRI tiltak for ofre for menneskehandel. FRI er fullfinansiert av midler fra Justis- og beredskapsdepartementet. FRI tilbyr støtte og bistand for å bedre situasjonen for dem som er eller har vært utsatt for menneskehandel og utnyttet i prostitusjon. FRI er også et tilbud til personer som er i prostitusjon på kontakttidspunktet. FRI skal bidra til å identifisere ofre for menneskehandel, og bidra til at mennesker som er utnyttet i prostitusjon får kjennskap til sine rettigheter. FRI er et lavterskeltilbud med åpen dør fem dager i uken. Tiltaket gir hjelp til selvhjelp, og tilbyr individuell oppfølging over tid. Enkelte av kvinnene har mottatt oppfølging helt siden oppstart av prosjektet i FRI ønsker å bidra til forutsigbar og godt koordinert bistand til ofre for menneskehandel, og er et bindeledd mellom ulike instanser i hjelpeapparatet der det er behov for dette. FRI arbeider aktivt for at hver enkelt skal oppleve en meningsfylt hverdag innenfor de rammene som finnes. Det kan være tilgang på skole eller skolelignende tilbud, andre aktiviteter, kontakt med kulturformidlere som har samme erfaringsbakgrunn, med mer. I 2012 hadde FRI kontakt med og oppfølging av 30 kvinner: 16 fra Nigeria, 11 fra Romania og resten fra Sør-Amerika, Russland og andre land i Europa. I tillegg til individuell oppfølging, tilbyr FRI gratis smittevernsutstyr og følge til helsetjeneste. Denne bistanden retter seg primært mot personer som er aktive i prostitusjon, enten på utearenaen eller sexannonsemarkedet. 16

17 Også i 2012 har FRI hatt et godt samarbeid lokalt, med blant andre Krisesenter, Utekontakten, Røde Kors, Nav, bistandsadvokater, politi og UDI. FRI har også hatt jevnlig kontakt med nasjonale aktører som Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM), Rosahjelpen og UDI sentralt. FRI legger stor vekt på å bringe videre erfaringer lokalt, nasjonalt og til andre som kan komme i kontakt med problemstillingen. I 2012 har FRI særlig opparbeidet verdifulle erfaringer rundt prosessen med å fremskaffe hjemlandspass for kvinner med nigeriansk nasjonalitet. I juni 2012 besluttet hovedstyret i SKBB å etablere prosjekt FRI som et fast tiltak basert på offentlige bevilgninger. Tiltaket vil fortsatt hete FRI tiltak for ofre for menneskehandel. Fakta FRI Tiltaksleder: Kristin Nordvik Ansatte: 1 ansatt, 0,8 årsverk Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: ,- Leve med hiv Leve med hiv finansieres med midler fra Helsedirektoratet. Gjennom 3 år har det vist seg å være stort behov for et psykososialt hjelpetilbud til mennesker i Bergen og omegn som har fått påvist hiv. Målsettingen med prosjektet er å forebygge nysmitte gjennom økt kunnskap og tidlig identifisering av smitte. Videre skal prosjektet bistå enkeltpersoner i å mestre livet med hivdiagnose og bidra til å redusere stigma i samfunnet. Prosjektet retter seg mot alle som er smittet av hiv, med et særlig fokus på nysmittede. Gjennom 2012 har prosjekt Leve med hiv hatt kontakt med kvinner og menn av ulik etnisk opprinnelse og seksuell orientering. Enkelte av disse har en svært utfordrende livssituasjon. Felles for dem alle synes å være at hivsmitten i all hovedsak holdes skjult for den enkeltes omgangskrets, og at det fortsatt er et stort tabu knyttet til sykdommen. I løpet av 2012 var 15 personer med hivsmitte i kontakt med prosjektet. I oktober 2012 startet prosjekt Leve med hiv opp «Treffpunkt», et nettverksarrangement med treff én gang per måned for mennesker med samme diagnose. Det er åpent for å diskutere både helsespørsmål og andre tema. I løpet av høsten deltok tre til seks personer hver gang. Prosjekt Leve med hiv tilbyr psykososial oppfølging i form av samtaler enten ved møte eller over telefon, råd/veiledning og videreformidling til ulike helsetjenester eller tjenester for hivpositive. Høsten 2012 arrangerte Leve med hiv i samarbeid med HivNorge et kurs for hivpositive. Prosjektet har en ressursgruppe bestående av mennesker som selv har fått påvist hivsmitte. Gruppen er en uvurderlig ressurs for å skape kontakt inn mot aktuelle brukergrupper og å utforme tiltak. Informasjonsoppdrag og nettverksbygging er en viktig del av prosjekt Leve med hiv. Sentrale samarbeidspartnere er Kvinneklinikken og Medisinsk poliklinikk på Haukeland Universitetssjukehus, Smittevernkontoret og Helsetjenesten for nyankomne innvandrere i Bergen kommune, IMDI Vest, HivNorge og Aksept i Oslo. Prosjekt Leve med hiv arrangerte i samarbeid med Bergen kommune og ulike lokale organisasjoner markering av Verdens Aidsdag 1. desember. Fakta - Leve med Hiv Tiltaksleder: Hilde Linnsund Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 1 ansatt, 0,4 årsverk Frivillige: 3 Driftskostnader: ,- Feltsykepleien Feltsykepleien er et oppsøkende helsetilbud finansiert av SKBBs innsamlede midler. Målsettingen er å tilby lavterskel helsehjelp til personer som har rusrelaterte lidelser og som oppholder seg i Vågsbunnen eller benytter bymisjonens øvrige tiltak. Det er et mål å forebygge overdoser og å bidra til økt egenomsorgsevne hos den enkelte. 17

18 Feltsykepleier oppsøker personer som oppholder seg i Vågsbunnen, da særskilt rundt Korskirken og bak Kafé Magdalena. I tillegg hadde feltsykepleier faste trefftider på Omsorgsbase for kvinner, Hallvardstuen og Møtestedet i Feltsykepleier tilbyr samtaler, råd/veiledning, enkel sykepleie og videreformidling og/eller følge til offentlige helsetjenester. Feltsykepleier ivaretar både et forebyggende og et skadereduserende perspektiv i arbeidet. En stor del av personene i målgruppen har psykiske og somatiske lidelser, og særlig de somatiske sykdommene kan være vanskelig å avdekke på grunn av utstrakt rusbruk. I tillegg til samarbeid med øvrige bymisjonstiltak, er Nav, fastleger og spesialisthelsetjenestene viktige samarbeidsparter for feltsykepleier. Fakta Feltsykepleien: Tiltaksleder: Solfrid Veivåg Ansatte: 1 ansatt, 0,8 årsverk Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Driftskostnader: ,- Møtestedet Møtestedet er en varmestue med matservering for mennesker med ruslidelser. Møtestedet finansieres med innsamlede midler, sammen med tilskudd fra Helsedirektoratet og Bergen kommune. I 2012 fikk Møtestedet en ny samarbeidspartner, Norengros K. J. Brusdal AS. Bedriften støtter tiltaket med alle non-food artikler som trengs til den daglige driften. I tillegg hentes matvarer fra Kiwi tre ganger i uken av frivillige sjåfører. Møtestedet har åpent sju dager i uken. Målsettingen er at brukerne skal oppleve å bli møtt med respekt og omsorg, og at tiltaket skal bidra til et sunt og variert kosthold. På Møtestedet tilbys gratis kald og varm mat, frukt og drikke, miljøsamtaler med de ansatte og mulighet for å bruke telefonen. For mange gjester tjener Møtestedet også en sosial funksjon, og enkelte bruker tiltaket nesten daglig. I 2012 har bymisjonens feltsykepleier hatt faste trefftider på Møtestedet, og fra høsten var diakon tilgjengelig for samtale en fast dag i uken. Gjestenes hverdag er i ulik grad preget av rusbelastning. Enkelte bruker primært alkohol, men et flertall av gjestene kombinerer ulike rusmidler. Til tross for at brukerne er spredt i alder, regnes de fleste å ha en langvarig etablert rusbruk. I 2012 har ansatte lagt merke til at miljøet periodevis har vært preget av tilstrømning av nye brukere. Dette antas å være knyttet til endringer i rusmiljøet i Nygårdsparken, uten at dette kan sies sikkert. De ansatte har vektlagt å opprettholde et godt fellesskap inne på Møtestedet, samtidig som det har vært oppmerksomhet rettet mot gatene rundt tiltaket. Nabolaget og Kirkens Bymisjon har en felles interesse i å dempe rusrelatert aktivitet og ivareta en god stemning i nærområdet. Gjester på Møtestedet henvises jevnlig til bymisjonens øvrige tiltak på helse- og sosialfeltet. Mange har samtidige utfordringer vedrørende rus, psykisk og somatisk helse samt sosiale forhold. Flere trenger bistand til å orientere seg i hjelpeapparatet og til å nyttiggjøre seg hjelpeapparatets tilbud. I 2012 har disse oppgavene primært vært ivaretatt av feltsykepleier, Prosjekt Optra og Gatejuristen. Møtestedet er imidlertid en viktig arena for å identifisere hjelpebehov, og for å opprette kontakt med øvrige tjenester. Også i 2012 har de frivillige medarbeiderne vært en stabil ressurs på Møtestedet. Mange har medvirket i en årrekke, og kjenner mange av gjestene godt. De frivillige medarbeiderne bidrar sterkt til en hyggelig atmosfære på Møtestedet, og gjestene gir uttrykk for at de setter stor pris på deres tilstedeværelse og bidrag. Fakta Møtestedet Tiltaksleder: Øystein Haugen Adresse: Hollendergaten 15, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 6 fordelt på 2,9 årsverk Frivillige: ca. 30 personer Driftskostnader: ,- 18

19 Familiearbeidet Ada Ada består av fire ulike tiltak: Home-Start Familiekontakten, Åpen barnehage, Empo flerkulturelle ressurssenter og Bamsehiet, som er et møtested for småbarnsfamilier på ettermiddagstid. I tillegg får mange foreldre tilbud om å delta i foreldregrupper, og enkelte har fått individuell veiledning. Ada hadde i hele 2012 en familieveileder/helsesøster i 50% stilling som var tilknyttet alle tiltakene. Familieveileder/ helsesøster har i løpet av 2012 gjennomført tre foreldreveiledningskurs Circle of Security (COS), hatt foreldrehalvtimen annenhver tirsdag og onsdag i Språkstien åpen barnehage på Landås og åpen barnehage i Sentrum, samt hatt samtalegruppe på Empo flerkulturelle ressurssenter. Ada tilbyr også sosiale aktiviteter og fellesturer på tvers av tiltakene. Alle tilbud er frivillige, og familiene kan velge å bruke ett eller flere tiltak. Ada når ut til mange familier fra ulike miljøer. Staben er tverrfaglig og flerkulturell, og har gode kontakter i minoritetsmiljøene. Ada er et supplement til det offentlige, og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor og ulike integreringstiltak i kommunen. I 2012 var det høyt aktivitetsnivå og mange besøkende i Ada-familiehuset i Kong Oscars gate 22, der Åpen barnehage, Empo flerkulturelt ressurssenter og Bamsehiet holder til. I Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) sitt sambrukshus i Joachim Lampes vei 5 er Språkstien Åpen barnehage lokalisert, sammen med Empo kvinnegruppe og ettermiddagstilbudet Bamsehiet. Her tilbys åpne møtesteder, og det inviteres til samarbeid med skoler, barnehager og andre som driver aktiviteter i området. Arbeidet på Slettebakken er foreløpig et prosjekt som går fram til sommeren Språkstien Åpen barnehage er et samarbeid med Bergen kommune, som skal bidra til tidlig integrering. I sommerferien ble det arrangert en fem dagers tur til Røde Kors sitt leirsted ved Fagernes. 60 barn og foreldre fra ulike Ada-tiltak fikk tilbud om å delta. Barn og foreldre fikk mange gode opplevelser, og nye vennskap ble knyttet. Tre ansatte deltok. I tillegg til bymisjonens felles julefeiring, kunne Ada i 2012 invitere rundt 150 barn og foreldre til Pepperkakebyen og deretter middag og underholdning i Matbørsen. Odfjell Eiendom sto for utgifter og organisering. 19

20 Også i 2012 bidro Gjensidige-stiftelsen med midler til å skape gode førjulsopplevelser for barnefamilier, og Adas årlige juletrefest i januar der 75 personer deltok, store og små. Myrsnipa Samværssted, som er et samværstilbud til foreldre som ikke har omsorg for sine barn, ble igangsatt i I tillegg til de fast ansatte var det i 2012 inne to APSkandidater, seks kandidater i SKBBs arbeidstreningsprogram for innvandrerkvinner (Springbrett), faste vikarer, prosjektmedarbeidere og ca. 80 frivillige. De ansatte var våren 2012 på studietur til Nice. Fakta Familiearbeidet Ada Avdelingsleder: Åse Christiansen Ansatte: 14, fordelt på 10 årsverk Frivillige: 80 Driftskostnader: 8,3 mill. Bamsehiet Bamsehiet er et tilbud for barn opp til 12 år i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner. Bamsehiet er åpent tre ettermiddager per uke, og tilbyr samvær, prat, lek og middag. Bamsehiet legger til rette for gode møter og fellesopplevelser for barn og foreldre, noe som styrker samspillet innad i familien og mellom familier. Bamsehiet har to ansatte på jobb hver gang, og ofte en frivillig i tillegg til de foreldrene som kommer. Det felles måltidet er viktig, og foreldrene deltar både i matlaging og opprydning etterpå. Takket være gaver fra BKK og gratis matvarer fra Kiwibutikkene, kan det lages gode og næringsrike måltider for en rimelig penge. Familiene betaler 25 kroner per familie for middag og kaffe/te hver gang. Det blir organisert ulike gratis aktiviteter etter middag. På Bamsehiet blir kulturbarrierer brutt og nye vennskap oppstår når en deler erfaringer, matoppskrifter, kulturtradisjoner, sanger og leker. I 2012 hadde Bamsehiet besøk av totalt 206 ulike barn fra 117 ulike familier, fra i alt 21 ulike nasjoner. De fleste familiene kommer fra Norge eller Somalia. Til sammen var det 1186 besøk i I tillegg kommer de voksne som fulgte barna. Det var omtrent like mange familier med to foreldre, som med en aleneforsørger. Tilbudet på Slettebakken ble godt etablert i I mars ble sju familier med på to-dagers tur til Fjon fjellkyrkje. Flere av familiene på Bamsehiet deltok på Adas sommerferietur. Driften av Bamsehiet er finansiert med midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (fattigdomsmidler), BKK og Bergen kommune. Fakta - Bamsehiet Tiltaksleder: Marianne Minde /Åse Christiansen Adresse: Kong Oscars gate 22, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 6, fordelt på 0,8 årsverk Frivillige: 3 Driftskostnader: ,- Åpen Barnehage Familiearbeidet Ada driver Åpen barnehage Sentrum og Åpen Barnehage Språkstien. Hit kommer voksne sammen med barna, og personalet fokuserer på samspillet mellom store og små. Lek, sang, formingsaktiviteter, måltid og månedlige turdager er gode utgangspunkt for læring. Åpen barnehage har et rikt pedagogisk materiell, og en stor boksamling. Åpen barnehage har sin egen årsplan. Det lages også månedsplaner for hver av barnehagene. Disse deles ut til foreldrene og til alle helsestasjonene i Bergen, og legges ut på bymisjonens nettside. På Språkstien er det flere flerkulturelle familier enn norske familier. I sentrum derimot, er det flest norske familier, og de kan være brobyggere inn i det norske samfunnet. I Åpen Barnehage er det fokus på å snakke norsk. Nye besøkende er som regel rekruttert via tidligere brukere, eller via helsestasjonene. 20

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN 2011 1 Gatejuristen i Bergen Innledning Å drive småkårsfolk bort fra retten Gatejuristen er et tiltak under bymisjonens avdeling for inkludering og omsorg,

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 2010 Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv. Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM Vår 2016 På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter kvinnegruppen sentrum Faste aktiviteter Rådgivning - hjelp til å skrive CV og

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009.

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009. FRIVILLIGHETSSE TRALE KIRKE S BYMISJO ÅRSRAPPORT FOR 2008 Innhold: 1. Innledning 2. Overordnet målsetting for frivillighetssentralen 3. Lokalisering 4. Organisering av sentralen 5. Frivillighetssentralens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo. Oppdatert mai 2015 UTESEKSJONEN NORSK

Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo. Oppdatert mai 2015 UTESEKSJONEN NORSK UTESEKSJONEN NORSK Informasjon til utenlandske borgere med få rettigheter i Oslo Oppdatert mai 2015 VELFERDSETATEN / INFORMASJON TIL UTENLANDSKE BORGERE I OSLO 1 Asyl og oppholdstillatelse Dette er en

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de keltiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Årsmeldinger for 2014

Årsmeldinger for 2014 Årsmeldinger for 2014 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 30.11.2010 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 Kort rapport for de sosiale gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 9 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Ny sjanse. Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bergen kommune

Ny sjanse. Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bergen kommune Ny sjanse Kvalifiseringssenter for innvandrere Nygårdsgt.6, 5.etg. Bakgrunn for Ny sjanse Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom Prosjektstart i 2005 - statlige midler fra Integrering og mangfoldsdirektoratet.

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer