ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN"

Transkript

1 ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN

2 Gatejuristen i Bergen

3 Innledning Å drive småkårsfolk bort fra retten Gatejuristen er et tiltak under bymisjonens avdeling for inkludering og omsorg, og de ansatte og frivillige yter gratis rettshjelp til rusavhengige. Dette er i dobbel forstand «rett på gaten». Mange rusavhengige sliter med å ta vare på seg selv både når det gjelder helse, og når det gjelder å nyttiggjøre seg velferdsordninger og rettigheter. I året som gikk mottok Gatejuristen i Bergen 314 saker fra 149 brukere. Trygd, pensjon, bolig, gjeld - Gatejuristen gir bistand på de fleste rettsområder. Saker som har stått i stampe, kan iblant bli løst med en telefon eller et brev. Andre ganger deltar gatejuristen på møter sammen med brukeren for å tale brukerens sak. Mange saker krever større innsats og godt juridisk håndverk og da er vi på plass med kompetansen som trengs. De 14 frivillige juristene som jobber gratis hos oss, med Jan Fridtjof Berndt som faglig rådgiver, blir ledet og koordinert av våre to gatejurister. Dette arbeidet gjør at enda flere mennesker som har mistet det meste, kan oppleve å få omsorg, rettferdighet og respekt. Det er det bymisjonen ønsker å bidra til, og i denne årsmeldingen beskrives aktiviteten i alle våre avdelinger gjennom året som har gått. Vi har åpnet nytt nærmiljøtilbud på Slettebakken, og gjennomført prosjektet Sommer i Vågsbunnen der vi aktivt oppfordret det åpne rusområdet til å spille på lag. Samtidig har vi hatt utfordringer med endrede rammevilkår for en del tiltak, vi tapte en anbudsrunde, og vi strever med at en del huseiere ikke vil tilby oss leiekontrakt - fordi vi er bymisjonen. Dette er hverdagen vi melder om i denne årsmeldingen. Den er ikke så ukjent for de fleste. Vi erfarer utvikling og vekst, men også avslag og uønskede endringer. Likevel føler vi at vi er på rett sted med vårt diakonale arbeid, og lever med denne dynamikken som en del av våre rammebetingelser. Vår visjon er at mennesker som opplever knapphet, enten det er på mat, anerkjennelse eller rettshjelp, skal kjenne at byen Bergen vil gi dem rom. Den gamle profeten sier noe om hvordan den gode kongen tenker om dette, og advarer mot å drive småkårsfolk vekk fra retten. Det er dessverre ord som er like aktuelle i dag: De driver småkårsfolk bort fra retten, og tar fra de vergeløse i mitt folk det som de har rett til. På min jord skal småkårsfolk finne føde og de fattige trygt slå seg ned. Leif Jarle Theis daglig leder (Jesaias 10,14) Fotokreditering: s2, 14 (biljard) og 17: Mariann Lunde. s3: Helge Hansen. s6: Rune Berentsen, Bergens Tidende. s 12: Helge Hansen. Resten: Kirkens Bymisjon arkiv

4 Innhold 5 Fellesavdelingen 6 Leve med hiv 7 Organisasjonskart og nøkkeltall 8 Fellesskap og kirkelig arbeid 8 Korskirken 9 Kafé Magdalena 10 Familiearbeidet ADA 10 Home-Start Bergen 11 Åpen barnehage 11 Bamsehiet 12 Empo 13 Ungdomstiltaket V13 15 Inkludering og omsorg 15 Prosjekt Optra 15 Møtestedet 16 Hallvardstuen 17 Omsorgsbase for kvinner 17 Nykirken kvinnekafé 18 Feltsykepleier 18 APS 19 Batteriet 19 Prosjekt Fri 20 Gatejuristen 20 Prosjekt Tocantins 21 Representantskapet

5 ORGANISASJONSKART Fellesavdelingen Erlend Gjøen Resepsjon Personal Frivillighet Regnskap IKT/ drift Prosjekt Informasjon Leve med Innsamling hiv Daglig leder Leif Jarle Theis Bymisjonsprest/rådgiver Prosjekt Tocantins Inkludering og omsorg Familiearbeidet ADA Ungdomstiltaket V13 Fellesskap og kirkelig arbeid Kolbjørn Gunnarson Åse Christiansen Sølvi Madsen Eiel Holten Omsorgs- Batteriet basen Aps Møtestedet Gatejuristen Hallvard- OPTRA stuen Prosjekt Fri Feltsykepleie Åpne barnehager Bamsehiet Home-Start Familiekontakten Empo-prosjektet Åpen helg AKS-grupper Alternativ skoledag Foreldregruppe Kreativt verksted Individuell oppfølging Åpen kirke Korskirken Kulturarbeid Kafé Magdalena/husvert Diakonitjeneste Kjøkken og logistikk Fellesavdelingen Fellesavdelingen inneholdt følgende funksjoner i 2011: resepsjon, kommunikasjon, samfunnskontakt, innsamling, rekruttering og koordinering av frivillige, IKT, drift og vedlikehold av eiendommer, biler og andre aktiva, personaladministrasjon, regnskap og lønn. Avdelingen gir også bistand til tiltakene ved søknader om støtte og rapportering av hvordan tilskudd er disponert. Fellesavdelingen utgjorde 10,3 årsverk i 2011, medregnet daglig leder og ytterligere en prosjekt-/prestestilling som inngår i avdelingens driftsregnskap. Stillingen som prosjektleder i Leve med hiv var også del av Fellesavdelingen i FAKTA FELLESAVDELINGEN Avdelingsleder: Erlend Gjøen Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: (Sentralbord) Ansatte: 11, fordelt på 10,3 årsverk Innsamling Fra mars og ut året var det to personer ansatt på innsamling. Extrastiftelsen ga kroner til videreføring av Adas satsing på Slettebakken, Grieg Foundation ga til Ada og V13, Eckbos Legater ga til Gatejuristen, Vibeke Aase og Johan Fr. Odfjells Allmennyttige stiftelse ga til Møtestedet, Rasmus Meyers stiftelse ga i støtte til tur for de frivillige, og Storebrands Du kan -fond ga til å arrangere Frivilliges Festlige Fagdag. Advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co besluttet å støtte Gatejuristen med et fast beløp i fem år. Bymisjonens langsiktige samarbeidspartnere Handelsbanken, G C Rieber-fondene, Friele og Kiwi bidro til forutsigbarhet både mht. økonomiske midler og naturalia. Godt Brød og Bama bidro også med mye matvarer til bymisjonen. Under Lys i Mørket-kampanjen i 2011 ble det for første gang mulig å gi en gave (200 kroner) via mobiltelefon. Totalt kom det inn kr under Lys i Mørket, litt mindre enn året før, men et godt resultat. Bergen Rederiforening og Bernh. Larsen Holding ga kroner hver til kampanjen. Hobbyklubben i Tanum Bokklubb oppfordret sine medlemmer til å strikke et varmt plagg til bymisjonens gjester. Designerne Arne & Carlos hadde laget en gratis strikkeoppskrift, noe som førte til at bymisjonen fikk flere hundre flotte strikkeplagg i gave. Også Janus og Safa bidro med varme plagg. DnB tilbød Festspillbilletter til 5

6 en egenkapital på 32,5 millioner kroner, som utgjør en egenkapitalandel på 56,1 %. Innsamlingsleder Tine Wahlstrøm med et utvalg av strikkeplaggene som kom inn i forbindelse med julekampanjen. bymisjonens brukere også i Dette var svært populært hos de mange som fikk delta på kulturarrangementer de ellers ikke ville fått oppleve. I forbindelse med BKKs julekonserter i Johanneskirken ble det samlet inn kroner som gikk til Bamsehiet. Dette var ny rekord, og svært kjærkomne penger til dette tiltaket. Den tradisjonelle artistdugnaden i Logen brakte inn kroner. SKBBs egne julekonserter i Korskirken ga en bruttoinntekt på kroner. Kirkens Bymisjon er avhengig av gode hjelpere i finanisering av arbeidet. Takk til alle som bidrar! Frivillighet SKBB har en stabil gruppe på omtrent 300 frivillige. I 2011 ble det arrangert flere kurs, turer og andre aktiviteter for de frivillige medarbeiderne. Frivilligkoordinator ledet arbeidet med matutdeling fra Kiwi sammen med vedlikeholdsleder og frivillige i Korskirken to ganger i uken. Frivillighetskoordinator og vedlikeholdsleder ledet også vedlikeholdsgruppen i Økonomi SKBB hadde en samlet driftsinntekt på 46,2 millioner kroner i Driftsresultatet ble negativt med 1,4 millioner kroner, som likevel var 2,4 millioner bedre enn budsjettert. Sammenlignet mot underskuddet i 2011, ga de to foregående årene driftsoverskudd på hhv. 2,7 millioner i 2009 og 1,6 millioner i Årsaken til underskuddet er at det var en teoretisk underdekning for pensjonsforpliktelser allerede ved inngangen til 2011, og denne inngående underdekningen gjorde det nødvendig å nedjustere egenkapitalen med 3,8 millioner kroner. Bymisjonen i Bergen har selv etter en slik justering Sommer i Vågsbunnen Vågsbunnen er et attraktivt område midt i middelalderbyen Bergen. Samtidig har området tradisjonelt vært et område hvor rusavhengige oppholder seg. Sommeren 2011 gjennomførte Kirkens Bymisjon i Bergen prosjektet «Sommer i Vågsbunnen for å gjøre området til et bedre sted å være. Det ble holdt dialogmøter med naboer, næringsliv og politi, og det ble etablert et gjesteråd der gjester fra rusmiljøet møtte ansatte i bymisjonen til dialog. Internt i bymisjonen ble det også arbeidet med en felles strategi. Fire parkbenker ble satt ut, og en plan for fast rydding ble satt i verk. Hver torsdag ble det dessuten arrangert gatefester med gratis grillmat og levende musikk. «Altersykkelen» ble tatt ut, og det ble holdt andakt med påfølgende nattverd. Tilbakemeldingene var gode fra flere hold. En lokal næringsdrivende sa det slik: Det er den første sommeren i løpet av fem år jeg har sluppet å ta frem førstehjelpsskrinet og gå ut for å redde noen. Leve med hiv Prosjekt Leve med hiv er et tilbud til hivpositive eller personer som er berørt av hiv på annen måte gjennom for eksempel å være pårørende, nær venn eller annet. Støtte fra Helsedirektoratet finansierte en 30 % stilling i 2011, i tillegg til midler til arrangement og aktivitetsutgifter. Gjennom året ble det arbeidet med å gjøre prosjektet kjent hos de som daglig jobber med målgruppen samtale og veiledning for hivsmittede og andre berørte faglige arrangementer for hivsmittede i samarbeid med HivNorge regelmessige samarbeidsmøter med ressursgruppen av frivillige fagseminar for ulike faggrupper i Bergen og omegn å arrangere Verdens Aidsdag sammen med lokale samarbeidspartnere nytt informasjonsmateriell foredrag/ informasjon om prosjektet og temaet generelt FAKTA LEVE MED HIV Prosjektleder: Haldis Kollbotn Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 1 (30 % stilling) Driftskostnader:

7 Inntekter og utgifter for SKBB i 2011 Salg/andre inntekter 6 % Offentlige tilskudd 59 % Inkludering og omsorg 41 % Private 11 % Bedrifter 6 % ADA 16 % Barnas senter Brasil 1 % V13 11 % Særskilte gaver 12 % Kafé Magdalena 4 % Organisasjoner 3 % Kirke 3 % Støttefunksj./drift/vedlikehold 13 % Inntekter Utgifter Administrasjon/ledelse 8 % Fellesskap og kirkelig arbeid 6 % Kirkens Bymisjon i Bergen hadde en samlet driftsinntekt på 46,2 millioner kroner i Dette utgjør en økning på 1,15 millioner (2,5 %) i forhold til Driftsresultatet ble negativt med 1,4 millioner kroner, som likevel var 2,4 millioner bedre enn budsjettert. Nøkkeltall for de ulike avdelingene: Avdeling Inkludering og omsorg: Antall ansatte: 30, fordelt på ca. 22 årsverk Driftskostnader: ca. 19, 3 mill. kr Avdeling Familiearbeidet Ada: Antall ansatte: 15, fordelt på 10,5 årsverk Driftskostnader: ca. 7,5 mill. kr Avdeling Ungdomstiltaket V13: Antall ansatte: 9, fordelt på 8,2 årsverk Driftskostnader: ca. 5,2 mill. kr Avdeling Fellesskap og kirkelig arbeid: Antall ansatte: 5 Driftskostnader: ca. 5,2 mill. kr 7

8 Fellesskap og kirkelig arbeid Fellesskap og kirkelig arbeid bestod i 2011 av to tiltak: Åpen kirke Korskirken Kafé Magdalena FAKTA FELLESKAP OG KIRKELIG ARBEID Avdelingsleder: Eiel Holten Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: (Sentralbord) Ansatte: 5 Frivillige: ca. 50 Driftskostnader: 5,2 millioner Korskirken SKBB disponerer og forvalter Korskirken basert på en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). Et variert og regelmessig gudstjenestetilbud I 2011 ble det holdt fire ukentlige middagsbønner (man-, tirs-, tors- og fredag) ledet av Korskirkens frivillige og ansatte medarbeidere. Hver onsdag ble det holdt hverdagsmesse med nattverd med bymisjonens prester. Mellom juni og august ble det holdt 9 gategudstjenester med nattverd på torsdag ettermiddag. Studentmenig heten holdt messer 3 søndagskvelder i måneden. Gjennom året var det også en del minnemarkeringer. Hver tirsdag morgen kl var det tilbud om stille meditasjon, ledet av Korskirkens frivillige medarbeidere. Langfredag arrangerte bymisjonen den tradisjonelle korsvandringen fra Korskirken til Kalfaret i samarbeid med Døvemenigheten. 1. søndag i advent arrangerte bymisjonen Krybbevandring gjennom Bergen sentrum i samarbeid med Studentmenigheten, Korsvei, Norges Kfuk-Kfum og Student-forbundet. Det ble holdt omkring 285 messer og liturgiske samlinger i Korskirken i 2011, inklusiv gategudstjenestene. En åpen kirke Åpen kirke er et tilbud til alle om å komme inn i et åpent, gatenært og tilgjengelig kirkerom. I kirkens åpningstid er det alltid noen tilgjengelig for samtale. I 2011 var det besøkende i Åpen kirke. Hver tirsdag kl var det en dialoggruppe i kirken, ledet av en av bymisjonens frivillige medarbeidere. Julaften var det for 17. år på rad feiring og åpent hus i Korskirken, med mellom 400 og 500 deltakere. Mellom kl. 18 og 24 var det julemåltid, gang rundt juletreet, gaver og midnattsmesse. Kunst og kulturuttrykk i Korskirken Hver onsdag kl (før hverdagsmessen) arrangerte kulturmedarbeideren kirkemusikalsk halvtime/ lunsjkonsert. I august og september ble det holdt en salgsutstilling av ikoner fra Balkan. I desember arran gerte bymisjonen seks adventskonserter med Frode Alnæs og koret Skrik. Nyttårsaften var det for femte gang åpen kirke om ettermiddagen, med konsert med Maria Vocalis og nesten fullt hus. Korskirken ble også i 2011 mye brukt som konsertkirke av eksterne leietakere. Totalt var det besøkende til 86 ulike konserter og kulturarrangementer. Hver langfredag arrangerer Kirkens Bymisjon Korsvandring i samarbeid med Døvemenigheten. 8

9 Tallene foran skråstreken er antall arrangementer / Tallene etter skråstreken er antall deltakere Arrangement Åpen kirke Hverdagsmesser 41/ /1 731 Andre gudstjenester 24/ /2 359 Nattverd Konsert/forestilling Antall besøkende totalt Kafé Magdalena Kafé Magdalena er et raust og åpent møtested for byens befolkning. I 2011 besto staben av kjøkkensjef, kokk og kafévert, pluss mange trofaste frivillige medarbeidere. Kjøkkenet hadde til enhver tid ca. 5 personer inne på arbeidsavklaring (APS). Hver torsdag ettermiddag var det et variert kulturprogram med jamsession, konserter og bingo. Ved lunsjtid fredag kåserte Thor Brekkeflat under tittelen Thor og tvil. En lang rekke kunstnere holdt utstillinger i kafeen gjennom året. Tradisjonen tro holdt kafeen åpent med gratis servering alle påskens røde dager samt 1. og 2. juledag. Kafé Magdalena holder åpent fra kl mandag til onsdag, på torsdager og på fredager. Kafé Magdalena tilbyr et variert kulturprogram. Underdogs spilte våren Som en del av prosjekt Sommer i Vågsbunnen var Kafé Magdalena med å arrangere gatefester hver torsdag gjennom sommeren. 9

10 Familiearbeidet Ada Bymisjonens familiearbeid Ada driver integrerings- og familiearbeid gjennom ulike møtesteder og aktiviteter. Gjennom sine 4 ulike tiltak kan Ada møte familiene på flere arenaer: Hjemme via Home-Start Familiekontakten, i de åpne barnehagene, på Empo flerkulturelle ressurssenter eller på Bamsehiet, som er et møtested for småbarnsfamilier på ettermiddagstid. I tillegg får mange foreldre tilbud om å delta i foreldregrupper og/eller individuell veiledning. Ada tilbyr også sosiale aktiviteter og fellesturer. Ada er et supplement til det offentlige, og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor og ulike integreringstiltak i kommunen. førjulsopplevelser for barnefamilier og til Adas juletrefest i januar. Barn og foreldre ble inviterte til kino, teater, bondegårdsbesøk m.m. I 2011 inngikk Ada og V13 et tettere samarbeid, noe som beriket begge avdelingene. Ved årets begynnelse hadde Ada en stab på 11 personer fordelt på 9 årsverk. 31. desember var tallet 15 personer fordelt på 10,5 årsverk. I tillegg kom APS-kandidater, faste vikarer, prosjektmedarbeidere, ansatte på timebasis, og ca. 75 frivillige. Staben er bredt sammensatt både når det gjelder fagkompetanse, kulturell bakgrunn og erfaring. I mars måtte den åpne barnehagen og arbeidet på Laksevåg legges ned på grunn av endrede kriterier for tildeling av støtte, og Bamsehiet ble flyttet til sentrum. Åpningstidene i Åpen barnehage ble endret fra 4 til 3 dager fra høsten 2011, men med lengre åpningstid hver dag. Dette ga økte besøkstall per dag. Oppstart av Ada-familiehus på Landås/Slettebakken Midler fra Extrastiftelsen, Barne- og likestillingsdepartementet og Bergen kommune samt et samarbeid med Bergen Bolig og Byfornyelse, ga mulighet til å etablere et Ada-tilbud på Landås/Slettebakken i Joachim Lampesvei. Kommunen inviterte Ada til å drive en avdeling av Språkstien Åpen barnehage, og gikk inn med deler av lønnsmidlene. Familieveileder I 2011 fikk Ada midler til ett års drift av familieveileder fra Anna Jebsens stiftelse, og 15. august startet en familieveileder opp i 50 % stilling. Familieveilederen skal bidra til å trygge foreldre i sin rolle gjennom samtale og veiledning. I løpet av høsten og vinteren ble det gjennomført ca. 30 individuelle samtaler med foreldre fra mange ulike land. Familieveileder holdt også foreldre veiledningskurs. Fellesarrangementer for familier i Ada: Juletrefesten til Ada ble arrangert for siste gang i Bamsehi-/ Åpen barnehage-lokalene på Laksevåg, med ca. 150 barn og foreldre. Sommerferieturen ble en fem dagers tur til Merket, Røde Kors sitt leirsted ved Fagernes. 55 deltakere, barn og foreldre, fikk tilbud om å delta. Nye vennskap ble knyttet, og fornøyde barn kunne dra tilbake til skole og barnehage og fortelle om gode ferieminner sammen med foreldrene. Adas tiårsjubileum ble markert med en stor fest lørdag 24. september. Ca. 300 mennesker var innom og fikk oppleve taler, kulturinnslag, dans, prat og mat fra hele verden. Ada fikk midler fra Gjensidige-stiftelsen til å skape gode Sommerferietur til Merket FAKTA FAMIIEARBEIDET ADA Avdelingsleder: Åse Christiansen Adresse: Kong Oscars gate 28, 5017 Bergen Telefon: (Sentralbord) Ansatte: 15, fordelt på 10,5 årsverk Frivillige: 75 Driftskostnader: 7,5 millioner Home-Start Bergen Home-Start Familiekontakten (HSF) er et internasjo nalt familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Familien uttrykker selv sine behov. Forholdet mellom familien og de frivillige skal preges av likeverd og respekt. Målsettingen er å forebygge og hindre kriser i familier med små barn. Hjelpen gis i familiens eget hjem, og familien 10

11 må ha minst ett barn under skolealder. I Bergen gis det tilbud i 3 av 8 bydeler. Stadig nye familier strømmer til for å benytte HSFs tilbud. Det ble holdt ett frivilligkurs i 2011, med 11 deltakere. HSF deltar i to tverrfaglige team i Årstad bydel, sammen med helsestasjoner, skoler, åpne barnehager, Bergen Boligog Byfornyelse (BBB) og Røde Kors. HSF har hatt tett samarbeid med Psykiatritjenesten i Årstad, RVTS (Ressurssenter for Vold og Traumatisert Stress), Krisesenteret og Bergen kommune avdeling oppvekst. Home-Start hadde også i 2011 et godt samarbeid med det offentlige, da spesielt Barneklinikken på Haukeland sykehus, PPT, psykiatritjenesten, barnevernet og helsestasjoner. I 2011 ble det inngått samarbeid med psykiatritjenesten i to utsatte familier. Helsestasjonene er den største samarbeidspartneren. Driftsutgiftene dekkes av innsamlede midler og kommunalt tilskudd. I tillegg dekkes en 50 % prosjektstil ling med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet. Dette prosjektet er for familier med funksjonshemmede eller kronisk syke barn, og tiltaket tilbyr avlastning til alle bydelene. HSF kan stille på møter og hjemmebesøk på relativt kort tid, også utenfor vanlige kommunale åpningstider. Dette kommer det stadig gode tilbakemeldinger på. Familiekontaktene kan også være med på å oppsøke offentlige kontorer, noe flere saksbehandlere har satt pris på. Åpen barnehage I Åpen barnehage kommer voksne sammen med barn, og personalet fokuserer på samspillet mellom store og små. Lek, sang, formingsaktiviteter, måltid og månedlige turdager er gode utgangspunkt for læring. Året 2011 begynte med nedleggelse av Åpen barnehage på Laksevåg. Mange familier begynte i stedet å bruke Åpen barnehage i sentrum, de fleste med flerkulturell bakgrunn. I Åpen barnehage Sentrum er det mange rom som innbyr til forskjellige typer aktiviteter. Åpen barnehage gir personalet er godt utgangspunkt for å bruke metoden Familielæring, altså læringsprosesser på tvers av generasjoner. Åpen barnehage har et rikt pedagogisk materiell, og en stor boksamling med bøker på mange nivå. Ansatte motiverer alle brukere av Åpen barnehage til å snakke norsk sammen, men understreker også betydningen av å praktisere morsmålet til barnet. Mange norske familier med små barn kommer til Åpen barnehage jevnlig. Lekegrupper oppstår, matoppskrifter utveksles, og dette gir økt interesse og respekt for hverandre. Åpen barnehage var på gårdsbesøk i juni. I 2011 var det 355 barn innom Åpen barnehage i sentrum. Av disse var 210 flerkulturelle og 145 norske. I Åpen barnehage Språkstien var det 102 barn i løpet av de tre og en halv månedene tiltaket var åpent. Av disse var 71 flerkulturelle og 31 norske. Med flerkulturelle familier menes barn som har én eller begge foreldre som er født i et annet land enn Norge. Bamsehiet Bamsehiet er et tilbud for barn mellom 0 12 år og deres ledsagere, som regel foreldre. Det er åpent to ettermiddager per uke. Her tilbys samvær, prat, lek og middag. Det blir organisert ulike aktiviteter i Bamsehiet. Aktivitetene starter etter middag, og varer i en times tid. Alle aktivitetene er gratis. Bamsehiet har to ansatte og én frivillig på jobb hver gang det er åpent. Når det er ekstra aktiviteter som språkgruppe eller foreldregruppe, økes bemanningen med én person. Personalet består stort sett av ansatte i andre tiltak i Ada. Annenhver torsdag var det foreldregruppe, der temaer som kulturforskjeller i barneoppdragelse, grensesetting og lek ble tatt opp. Gruppene foregikk på norsk, og opp til 6 ulike nasjonaliteter var representert. Foreldrene deltar både i å lage felles måltid, og å rydde opp etterpå. Barna vet om reglene og passer på hverandre. Pengestøtte fra BKK og en del gratis matvarer fra Kiwibutikkene gjorde det mulig å tilby gode og nærings rike måltider. Familiene betaler 25 kr per familie for middag og kaffe/te hver gang. Mange av familiene som kommer til Bamsehiet lever borte fra storfamilien sin. Da er det godt å kunne sitte rundt et langbord og spise middag sammen med andre som har det på samme måte. 11

12 I 2011 hadde Bamsehiet besøk av 88 barn fra 17 ulike nasjoner; til sammen 950 besøk. I tillegg kommer de voksne som fulgte barna. Bamsehiet finansieres med tilskudd fra Bergen kommune, BKK og fattigdomsmidler. Empo flerkulturelt ressurssenter Empo er et flerkulturelt ressurssenter som tilbyr ulike sosiale, faglige og kulturelle aktiviteter for mennesker med minoritetsbakgrunn. Målet er å fremme empowerment, å legge til rette for at mennesker kan ta i bruk egne ressurser, styrke sine sterke sider, etablere nettverk og få større kontroll over egen situasjon gjennom aktiv deltakelse. Empo finansieres gjennom et generelt driftstilskudd fra Bergen kommune og prosjektmidler fra IMDI og Bufdir. Staben besto i 2011 av fem fast ansatte fordelt på tre årsverk, i tillegg til en midlertidig ansatt prosjektmed arbeider og en fast vikar. Fire av de fem faste ansatte har minoritetsbakgrunn. De fungerer som kulturelle brobyggere og rekrutterer til og følger opp målgruppene til tiltakene. Gjennom 2011 hadde Empo samarbeid med Ny Sjanse og Moks. 15 deltakere fra hvert av tiltakene deltok på Empo som en del av sitt individuelle, ukentlige obligatoriske program. Totalt 250 kvinner fra 35 nasjoner besøkte kvinne gruppen i De fleste var fra Somalia og Irak, men det var også mange fra Etiopia og Eritrea, og kurdiske kvinner fra Tyrkia. Empokafeen jobb- og språkpraksis har vært et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Bergen kommunes kvalifiseringstiltak Ny sjanse. I 2011 ble det utvidet til å også inkludere deltakere fra Introduksjonssenteret for flyktninger. Totalt 12 kvinner fikk jobb- og språkpraksis på Kafé Magdalena i Flere av EMPOs medarbeidere er sertifiserte ICDP (International Child Developement Programme)-veiledere. De gjennomførte flere foreldreveiledningsgrupper i I samarbeid med RVTS og Bufetat begynte Empo et prøveprosjekt for menn i 2010, som ble videreført i Det ble gjennomført ett treff i form av en båttur tidlig i juni. Gjennom støtte fra IMDI og Bufdir arbeidet Empo forebyggende og holdningsskapende mot tvangsekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse (KKL). Sommeren 2011 ble det arrangert sommertiltak mot KKL, i tillegg til flere temadager om de to emnene i løpet av året. I november arrangerte Empo et erfarings- og dialogseminar med tittelen Tvangsekteskap, dialog og frie valg, med over 80 deltakere. Empos arbeidsområder i 2011: Kvinnegruppen utgjorde kjernen i Empos arbeid, med to faste tiltaksdager i uken i Bergen sentrum og én tiltaksdag annenhver onsdag fra 15. september i det nyåpnede ADA-huset på Slettebakken. Dette er stedet for uformelt samvær, håndarbeid, matlaging og felles måltider, kurs og temadager. Det tilbys også rådgivning og hjelp til å finne fram i det offentlige systemet, leksehjelp, foreldreveiledningsgrupper og gruppesamtaler med fokus på jobb, språk og samfunn. Temadager ble arrangert én gang i måneden for Empos deltakere og andre interesserte. Kurs og faste gruppeaktiviteter fant i hovedsak sted på mandagskvelder. Det ble bl.a. holdt flere matlagingskurs, både om norsk og innvandret mat. Empo markerte flere nasjonale og kulturelle merkedager, bl.a. Nowrus (tradisjonell nyttårsfeiring i Tyrkia, Iran og Kurdistan) i mars, Eid (muslimenes feiring etter fastemåneden Ramadan), og norsk julefeiring. I fem av årets måneder arrangerte Empo egne lørdagstreff for somaliske kvinner. 12

13 Ungdomstiltaket V13 V13 er et sekundærforebyggende tiltak for ungdom i alderen år som det er knyttet bekymring til. V13 skal være til stede for ungdom og familier som opplever en utfordrende hverdag. Tiltaket er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og er et bindeledd mellom ungdom, familier og offentlige instanser. I en gjennomsnittlig uke i 2011 hadde V13 kontakt med ca. 50 ungdommer som benyttet seg av ett eller flere tilbud. Personalet på V13 består av sosionomer, pedagoger og familieterapeuter. Med utgangspunkt i en systemisk tilnærming driver V13 ulike tilbud som retter seg inn mot skole, fritid og hjem. FAKTA UNGDOMSTILTAKET V13 Avdelingsleder: Sølvi Madsen Adresse: Kong Oscars gate 28, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 9, fordelt på 8,2 årsverk Frivillige: 25 Driftskostnader: 5,2 millioner Skole Skolegruppen på V13 er en alternativ skoledag for elever i ungdomsskolealder, med fokus på mestring og samhandl ing. Målet er å finne fram til og stimulere den enkelte elevens ressurser. Det er plass til seks ungdommer i hver gruppe. Gruppen blir drevet av to pedagoger, og følges opp av en familieterapeut som har ansvaret for kontakt med familien. Innholdet i skolegruppene veksler mellom aktivitetsdager og temadager. Brobyggertiltak i skolen I 2011 hadde en familieterapeut fast arbeidstid på Ytrebygda skole, der V13 fungerte som brobygger mellom elever, foreldre og lærere. Familieterapeuten var med på brobyggermøte én gang i uken. Dette er et samarbeidsmøte med rådgiver, helsesøster, inspektør og avdelingsleder. I løpet av 2011 hadde familieterapeuten samtaler med 9 ulike elever og deres familier. Fritid Åpen Helg Åpen helg er et er rusfritt tilbud for ungdommer i alderen år. Samtale mellom ungdom og voksne er høyt priori tert. I 2011 hadde V13 kontakt med 267 ungdommer på Åpen helg. Totalt var det 1248 besøk, gjennomsnittlig 31 besøk i løpet av en helg. Ungdommene som bruker tiltaket har Bergen sentrum som sin hovedfritidsarena. De fleste er i alderen år, og 63 % har minoritetsbakgrunn. Aktivitets- og samhandlingsgrupper Aktivitets- og samhandlingsgrupper (AKS) er et fritidstilbud. Gruppen møtes én gang i uken, og har fokus på vennskap, integrering, aktiviteter og fellesskap som stimule rer til positive mestringsopplevelser. Ved å bli sett og hørt av tydelige voksne, får ungdommene hjelp til å reflektere over egne valg, samtidig som de stimuleres til å utvikle egne ferdigheter og kreativitet. I løpet av 2011 var to AKS-grupper i drift, og totalt var 13 ungdommer med i AKS i løpet av året. Aktivitetene har blant annet vært slalåm/snowboard, bueskyting, fjelltur, bowling, klatring og temadager. I årene kom det stadig færre henvendelser fra skoler om å få elever inn i V13 sin skolegruppe, noe skolene hovedsaklig begrunner med dårlig økonomi. Tiltaket som en av bærebjelkene i V13 sin helhetstenkning har likevel blitt drevet videre, fordi V13 sine ansatte har stor tro på at tiltaket er bra for enkelte elever. På bakgrunn av dette avgjorde SKBB våren 2011 at tiltaket Alternativ skoledag skulle opprettholdes, som et gratis tilbud til sentrumsnære skoler. I løpet av høsten ble det opprettet tre fulle skolegrupper, den ene bare for jenter. I vårsemesteret hadde skolegruppene seks elever i ungdomsskolealder og seks elever i videregående skolealder. I høstsemesteret var ti elever i ungdomsskolealder og åtte elever i videregående skolealder med i gruppene. V13 arrangerte flere turer til Eikedalen i

14 Aktiviteter i feriene V13 tilbyr aktivitetsdager i alle skoleferier. I vinterferien og høstferien ble det skøytetur til Bergenshallen, og i juleferi en var det åpent hus i romjulen. I sommerferien var det ukent lige aktivitetsdager som var åpne for alle ungdommer i alderen år. Åtte ungdommer fikk oppleve Kanye West sin konsert i Bergen. Det ble arrangert en fire dagers sommertur til Jæren, der 10 ungdommer deltok. I midten av juli fikk åtte ungdommer tilbud om å sykle Rallarvegen, og dette ble en svært opplevelsesrik og utfordrende tur der norsk fauna og flora viste seg på sitt beste. Andre aktiviteter 30 ulike ungdommer har vært med på 11 av Brann sine hjemmekamper. Før jul inviterte V13 til julebord for alle ungdommene som deltok i de faste gruppene, og enkelte tidligere deltakere. Dette var mulig takket være støtte fra Gjensidige-fondet. I forbindelse med at DNS i september 2012 skal sette opp Drømmebyen, et teaterstykke for og av ungdom i Bergen, ble V13 invitert til å være med. I løpet av høsten bidro ungdommene på gruppetiltakene med tekst, bilder og musikk til teaterstykket. Ungdommene fikk positive tilbakemeldinger på bidragene, og vil fortsette samarbeidet med DNS til premieren september Hjem V13 fulgte opp tre ungdommer på oppdrag fra barneverntjenesten i I tillegg ble det gitt individuell oppfølging til ungdommer som ikke var i kontakt med barnevernet. Takket være innsamlede midler ble det mulig å prioritere dette. Familiearbeid Dialogen med hjemmet er en stor styrke i V13s arbeid. Familier som opplever at hjemmesituasjonen er utfordrende, kan få hjelp og veiledning av familieterapeuter. Arbeidsmetoden er familiesamtaler der ungdommen selv er i sentrum og spiller en aktiv rolle. I 2011 var V13 i kontakt med om lag 70 familier. Foreldregruppe Alle foreldrene til ungdommene som var med i gruppetiltakene på V13 fikk tilbud om å være med i foreldregruppe. Formålet var å skape et forum der foreldre kan dele erfaringer, og å gi veiledning i forhold til det å være ungdomsforeldre. I 2011 var 6 mødre med i gruppen. Det var i alt 10 treff, gjennomsnittlig med 3 mødre hver gang. Samvær med tilsyn Høsten 2010 ble SKBB ved V13 og ADA kontaktet av familie vernkontorene (Bufetat). SKBB ble spurt om mulighet for å gå inn i tilsynssakene etter bl.a. 43 tredje ledd, som er saker der det er en domsavgjørelse på at det skal være tilsyn under samvær mellom barn og forelder. ADA og V13 ble enige om å ta på seg dette oppdraget som et prøveprosjekt. I løpet av året ble det gjennomført tre slike oppdrag; to kom fra Familievern kontoret i Fana og ett fra Bjørgvin Familierådgivnings kontor. Økonomi I 2011 reduserte Bergen kommune det generelle driftstilskuddet til V13, og V13 ble ikke valgt som leve randør av hjelpetiltak til barneverntjenesten i Bergen kommune. Bymisjonen valgte å bruke innsamlede midler for å opprettholde alle V13 sine tiltak, inklusiv skolegruppe. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare over tid. Kirkens Bymisjon jobber aktivt med å sikre at helheten i V13 sin arbeidsmåte blir opprettholdt. 14

15 Inkludering og omsorg Avdeling Inkludering og omsorg inneholder følgende tiltak og prosjekter: Prosjekt Optra (Oppsøkende tjenester ved rusavhengig het) Møtestedet Hallvardstuen Omsorgsbasen og Nykirken kvinnekafé Feltsykepleier APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Batteriet Prosjekt FRI (arbeid rettet mot ofre for menneskehandel) Gatejuristen Omsorgsbasen begynte i 2011 å planlegge flytting av tiltaket til Hollendergaten 13. Det ble også arbeidet videre med framtidig lokalisering av Møtestedet. FAKTA INKLUDERING OG OMSORG Avdelingsleder: Kolbjørn Gunnarson Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: (Sentralbord) Ansatte: 30, fordelt på ca. 22 årsverk Frivillige: ca. 65 Driftskostnader: 19,3 millioner Helse på hjul Optra-teamet driver oppsøkende arbeid blant annet med helsebilen Basse. Bilen var klar til bruk januar 2011, og er utstyrt med benk og enkelt utstyr til helseundersøkelse og sårstell, i tillegg til rent brukerutstyr med mer. Nygårdsparken, Korskirken og byens midlertidige botilbud (hospitser) er faste stoppesteder for bilen. Helsebilen kan bestilles til oppdrag hvor mennesker med ruslidelse ikke får eller oppsøker nødvendig hjelp på egenhånd. På en vanlig oppsøkende runde har personalet kontakt med rundt brukere. De fem ansatte i prosjektet har erfaring fra rus- og psykiatrifeltet, enten fra bo- og behandlingsinstitusjoner, innen tverrfaglig spesialisert rusomsorg og/eller psykisk helsevern og lavterskeltiltak. Innen årskiftet 2011/2012 har Optra hatt et samarbeid med 133 ulike brukere, med til sammen 151 saker. De fleste av brukerne var mellom 25 og 50 år. Prosjektet er finansiert med midler fra Helse- og Omsorgsdepartementet. FAKTA PROSJEKT OPTRA Tiltaksleder: Øyvind Kalsås Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Vakttelefon: Ansatte: 5, fordelt på 3,55 årsverk Driftskostnader: 5,2 millioner Prosjekt Optra Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet 2011 var det andre driftsåret for Prosjekt Optra. Året har vært preget av utvikling av skade reduserende og helsefremmende arbeid gjennom konseptet Helse på hjul, og utvikling av verktøy for åpne og reflekterende samtaler. Optra skal ha en behovs tilpasset tilnærming, og målgruppen for prosjektet er mennesker med ruslidelse som faller mellom stoler i hjelpeapparatet eller ikke får den hjelp de trenger. Den som er bekymret for et menneske i målgruppen, kan ta kontakt med Optra og be om bistand i en sak. Prosjektets fem delmål er å yte hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der bidra til bedret helsetilstand hos brukerne, både fysisk og psykisk bidra til økt sosial inkludering og fremme egen mestring bedret samhandling mellom ulike deler av tjeneste apparatet, herunder også de ideelle organisasjonene bedre kunnskapen og utvikle egnede arbeidsmåter i forhold til målgruppen 15 Møtestedet Møtestedet er en varmestue med gratis matservering for rusmiddelavhengige i Bergen. Her er det åpent alle dager fra kl. 11 til 15, søndag fra kl. 12 til 15. Møtestedet skal gi gjestene god og næringsrik mat, og brukerne skal bli møtt med respekt og omsorg. Brukerne er alltid velkomne så lenge de forholder seg til husreglene. Det serveres varm mat sju dager i uken, og dessuten brødskiver, frukt, kaffe, melk osv. De som ønsker det får med seg matpakke. Frivillige henter mat hos Kiwi-butikker, Bama og Godt Brød, mens kaffen kommer fra Friele. Den maten som ikke deles ut direkte til gjestene, blir benyttet på kjøkkenet. I 2011 fikk tiltaket et ekstra kontor/pauserom. Det ble lagt varmekabler på både eksisterende kontor og på nytt kontor, og det ble installert varmepumpe i lokalet. I gjennomsnitt er det ca. 130 til 150 besøkende hver dag, de fleste (ca. 85 %) er menn. Brukerne er i alle aldre, fra 18 til 90, og gjennomsnittsalderen er ca. 40 år. I perioder er det stor pågang av nye brukere.

16 De frivillige medarbeiderne er en stabil ressurs på Møtestedet, og mange har vært med fra starten i Deres arbeidsinnsats utgjør ca. 3, 7 årsverk. Bergen kommune ga i 2011 et tilskudd på kr ,- og Helsedirektoratet bidro med kr ,-. Resten av Møtestedets budsjett dekkes av innsamlede midler. FAKTA MØTESTEDET Tiltaksleder: Øystein Haugen Adresse: Hollendergaten 15, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 6, fordelt på 2,9 årsverk Driftskostnader: 2,5 millioner Hallvardstuen Hallvardstuen er et lavterskel aktivitetshus for rusmiddelavhengige. Her er det fokus på aktivitet ut fra den enkeltes ressurser, ønsker og behov alt fra en kopp gratis kaffe, til turer i byen eller på fjellet. Brukerne kan også ta en dusj her, og få litt klær dersom de har behov for det. Hovedmålet er å legge til rette for mestringsopp levelser og å fokusere på muligheter og ressurser hos den enkelte gjest. Åpningstiden er fra kl. 10 til 15 mandag til fredag. Det er til enhver tid to eller tre ansatte i lokalet, i tillegg til eventuelle innleide aktivitører. primært opiater. Aldersgrensen er 18 år, og de som er under 25 år blir oppfordret til heller å benytte seg av Utekontaktens tilbud. Den gode samtalen er det viktigste verktøyet for de ansatte, og den oppstår gjerne over en kopp kaffe eller et slag yatzy. Hallvardstuen har utstyr for ulike formgivingsaktiviteter. En kunstner vært til stede noen timer i uken og gitt opplæring i tegning og maling. Fredags-jam var et populært tilbud også i 2011, med en innleid musiker som deltok hver fredag. Onsdagen ble innført som fast aktivitetsdag. Mange av brukerne opplever utfordringer i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Hallvardstuen vil være veiledere til å finne riktig hjelpeinstans, og kan også henvise til bymisjonens egne tiltak, som feltsykepleier, Prosjekt Optra og Gatejuristen. Disse tiltakene har også faste trefftider på Hallvardstuen, noe som er svært nyttig for mange. Hallvardstuen mottar drifts tilskudd fra Bergen Kommune. FAKTA HALLVARDSTUEN Tiltaksleder: Monica Stadaas Adresse: Lille Øvregate 19, 5018 Bergen Telefon: Ansatte: 4, fordelt på 2,8 årsverk Frivillige: 1 Driftskostnader: 2,3 millioner De fleste brukerne av Hallvardstuen er menn, ofte med en lengre ruskarriere bak seg. De fleste bruker ulike rusmidler, 23. juni deltok et lag fra bymisjonen i Strax-husets årlige fotballturnering. Laget som bestod av både ansatte og brukere, vant hele turneringen. 16

17 Omsorgsbase for kvinner Omsorgsbasen er et akutt overnattingstilbud og en varmestue for kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet i Bergen. Her er det åpent hver natt, fra kl. 22 om kvelden til neste morgen. Siste inntak er kl. 02. Det er et lavterskeltilbud med seks sengeplasser og to beredskapsplasser. Omsorgsbasen tilbyr en seng og omsorg, med samtale, dusj, næringsrikmat og mulighet for vask av klær. Tiltaket er også et bindeledd mellom det offentlige hjelpeapparatet og den enkelte kvinne, og tilbyr oppfølging på dagtid. Driftsavtalen med Bergen kommune gjelder ut Omsorgsbasen vil fremme en bedre helse for brukerne, og forebygge skader. I 2011 ble det delt ut sprøyter. I tillegg delte de ansatte ut andre hjelpemidler og informasjonsmateriell, og ga enkel medisinsk oppfølging. I 2011 hadde feltsykepleier faste trefftider på Omsorgsbasen hver mandag og onsdag morgen. Rebecca Rist-fondet gjorde det mulig å tilby frisør to timer annenhver uke fra kl Andre støttespillere var Bergen Soroptimistklubb, Bergen Zonta og Janus ullvarefabrikk. Kvinner som har vært utsatt for vold, får tilbud om følge til politi eller legevakt. Frivillige ved Omsorgsbasen arbeider én vakt i måneden, sammen med en fast ansatt eller en ekstravakt. De frivillige er en viktig ressurs og en inspirasjon. De har alle gjennomgått en søknads-, utvelgelses-, opplærings-, og oppfølgingsprosess. Omsorgsbasen holdt åpent 360 netter i 2011, og hadde totalt 857 overnattinger. Dette gir et gjennomsnitt på 2,4 per natt. Juli var den travleste måneden med et snitt på 3,7 overnattinger per natt. Gjennom året var det 1655 andre henvendelser mellom kl. 22 og 00. Disse henvendelsene gjaldt samtaler, måltider, vask av klær, eller korte besøk for å hente rene sprøyter, matpakke, låne telefon eller lignende. I 2011 hadde Omsorgsbasen totalt 2512 besøk. Det gir et snitt på 7 besøk per natt. Aldersfordelingen er ganske jevn fra 18 år og oppover, med en liten overvekt i aldersgruppen mellom 39 og 54 år. Kvinnene har ofte en lang ruskarriere bak seg. Nykirken kvinnekafé Omsorgsbasen har drevet kvinnekafé hver fredag kveld i kjelleren i Nykirken, og oppsøkende virksomhet etter stengetid. Kvinnekafeen er en varmestue for kvinner i gateprostitusjonsmiljøet i Bergen. Hver fredag kveld er det åpent fra kl Her får kvinnene tilbud om et varmt måltid, vafler og varm/kald drikke, kondomer, glidemiddel og hygieneartikler. Fra kl tar de ansatte med varm drikke, kondomer og lignende, og går oppsøkende runder i sentrum. I 2011 ble det i snitt observert 14,7 kvinner hver fredag, og det ble etablert kontakt med 21 nye kvinner. Tilbudet var åpent 50 av 52 fredagskvelder. Totalt var det 348 besøk i kvinnekafeen, i snitt 7 hver kveld. Det var hovedsakelig afrikanske kvinner som kom (75 %). Norske kvinner utgjorde 10 %, østeuropeiske kvinner 12 % og søramerikanske kvinner 5 %. Kvinner i gateprostitusjon blir oppfordret til å melde fra om voldsepisoder. De som ønsker voldsalarm (lydalarm) får tilbud om dette. Kvinnene får også informasjonsmateriell om hvor de kan få hjelp dersom de er i en tvangssituasjon (trafficking), og får tilbud om formidling videre til Prosjekt Fri eller andre. I begynnelsen av 2011 overtok Omsorgsbasen følgetjeneste til poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner på Haukeland (SOI-klinikken) for kvinner som ønsket det. Prosjekt Fri fikk ansvaret for kjøretjenesten gjennom hele året. Det ble holdt kvinnegudstjenester ca. én gang i måneden i Nykirken, i alt 9 gudstjenester, med et snitt på 9,1 kvinner til stede hver gang, hovedsakelig nigerianske. Det var noe flere besøk i Nykirken i 2011 enn året før, og litt færre på Omsorgsbasen, men flere nye kvinner enn i Av de nye er ca. 30 % under 25 år. I 2011 ble kvinnekafeen finansiert av Bergen kommune og Helse- og sosialdepartementet. FAKTA OMSORGSBASE FOR KVINNER Tiltaksleder: Rikke Nordal Adresse: Nygårdsgaten 29, 5015 Bergen Telefon: Ansatte: 6, fordelt på 4, 5 årsverk Frivillige: 11 Driftskostnader Omsorgsbasen: 4,5 millioner Driftskostnader Nykirken kvinnekafé:

18 Felstykepleie Feltsykepleien er et gatenært, oppsøkende tilbud for brukere som har vanskelig for å nyttiggjøre seg andre helsetilbud, og som bruker SKBB sine lavterskeltiltak i og rundt Vågsbunnen. Tilbudet er gratis, og tiltaket er bemannet med en sykepleier/helsesøster som arbeider fire dager i uken. Brukerne kan være anonyme, og det er ikke nødvendig å bestille time. Arbeidet er skadereduserende og forebygge nde, gir direkte helsehjelp og letter tilgangen til det kommunale hjelpeapparatet. Det er et mål å forebygge overdoser, bedre livskvaliteten til den enkelte bruker og bidra til økt omsorgsevne for egen helse. Individuelle samtaler er en viktig del av arbeidet. Gjennom disse har feltsykepleier bidratt til at flere alvorlig syke brukere har blitt innlagt og fått behandling på sykehus. Feltsykepleier deler også ut informasjonsmateriell for å forebygge sykdom og bidra til bedre helse, og gir veiledning mht. sprøytebruk og smittevern. Feltsykepleier har et godt samarbeid med andre tiltak i bymisjonen. Eksterne samarbeidspartnere har vært Nav, lege, barnevern, helsestasjon, sykehus og andre. Til daglig er feltsykepleieren ute i miljøet i og rundt Vågsbunnen, og har ofte observert og bidratt til med å holde brukere våkne etter at overdoser er blitt satt, og tilkalt ambulanse i forbindelse med overdoser. Feltsykepleier hadde i 2011 faste trefftider på Møtestedet, Hallvardstuen og Omsorgsbasen. På helserommet i Kong Oscars gate 5 ble det utført helsehjelp som stell av sår og abscesser, kontroll av blodtrykk, måling av blodsukker, vaksinering osv. Det har vært 541 konsultasjoner fra mai til desember i 2011, i tillegg til kontakter ute i miljøet og på Møtestedet. Mye av kontakten består av individuelle samtaler om fysisk og psykisk helse. Feltsykepleier har henvist eller fulgt 23 brukere til legevakt og SOS-klinikk, og hatt kontakt med 17 konsulenter i Nav. Det har blitt formidlet kontakt til fastlege for 25 brukere. APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Målgruppen for APS er personer med antatt nedsatt arbeidsevne. Tiltaket er i sin helhet finansiert gjennom Nav, som benytter plassene til arbeidstrening og av klaring av den enkeltes muligheter til å komme i arbeid eller i utdanning. Avklaringsperioden kan vare inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. De 15 plassene i tiltaket var fylt opp gjennom hele året. I 2011 la APS-tiltaket til rette for arbeidstrening i Kafé Magdalena, Åpen barnehage, Fellesavdelingen og Kreativt verksted. I tillegg ble 8 deltakere avklart i ekstern virksomhet over kortere eller lengre perioder. Kreativt verksted besto i 2011 av to arbeidsstasjoner: tekstil og treverksted. Verkstedene kan gi arbeid til inntil 7 personer, og var bemannet to dager i uken med arbeidsledere. Deltakerne starter opp attføringsløpet på verkstedene, og utarbeider handlingsplaner i løpet av verkstedsperioden (4 6 uker). Gjennom året arbeidet 14 deltakere på Kreativt verksted i kortere eller lengre perioder. 10 deltakere hadde arbeid på kjøkkenet i Kafé Magdalena, mens Åpen barnehage og Fellesavdelingen hadde 2 deltakere hver. De ansatte i APS hadde ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler, rapportering og oppfølging i forhold til de kravspesifikasjoner som følger tiltaket samt den løpende kontakt med saksbehandlere på Nav og inn mot det offentlige hjelpeapparat. 17 deltakere fullførte sin avklaringsperiode i APS i løpet av I de fleste sakene ble det arbeidet opp mot behandlingsapparat og spesialisthelsetjeneste, etterutdanning/ språktrening eller med arbeidstrening i det ordinære arbeidsmarked. Deltakerne i APS ble tatt med i diskusjoner og planlegging av aktiviteter, og hadde en aktiv rolle i utforming av produktutvikling og arbeidsmiljø i Kreativt verksted. Tiltaket har et rådgivende utvalg, som hadde sju møter i løpet av Utvalget skal kvalitetssikre enkeltsaker i forhold til oppfølging og tverrfaglig samhandling. FAKTA FELTSYKEPLEIE FAKTA APS Tiltaksleder: Feltsykepleier Solfrid Veivåg Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: / Ansatte: 1 (80 % stilling) Driftskostnader: Tiltaksleder: Bård Aulin Adresse: Domkirkeplass 2b, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 3, fordelt på 2,5 årsverk Frivillige: 1 Driftskostnader: 2,4 millioner 18

19 Batteriet Batteriet er et servicesenter for selvhjelp for organisasjoner og enkeltmennesker som ønsker å arbeide med sosial ekskludering, isolasjon og fattigdomsspørsmål i Norge var driftsår nummer to for tiltaket. Målet med Batteriet er å gjøre brukerorganisasjoner synlige og slagkraftige. Batteriet tilbyr kontorplasser, utstyr og møterom, veiledning, kurs og opplæring. Organisasjonene får tilgang til Batteriets nettverk og støtte til å utvikle sine egne. Batteriet Vest-Norge leier 100m² i Kong Oscars gate 26 i Bergen sentrum. All bruk av utstyr, og alle aktiviteter i Batteriet, er gratis. Oppdraget til Batteriet er å bekjempe fattigdom og forhindre sosial eksklusjon i Norge i dag, i samarbeid med relevante enkeltpersoner, organisasjoner, grupper og prosjekter. Arbeidsmetoden er støttende, ikke styrende, med veiledning fremfor råd, og fokus på relasjoner, kompetanseheving og nettverksbygging. Batteriet er totalfinansiert over statsbudsjettet i Arbeidsog Velferdsdirektoratet. Tiltaket er avhengig av frivillig innsats, og mange har stilt sin kompetanse til disposisjon. Til sammen var det 14 faste brukere i 2011, ti flere enn året før. Den største pågangen gjelder imidlertid enkelthenvendelser, eller prosjekter over kortere tidsrom. Det kan være videreformidling, veiledning, råd og hjelp, eller at ansatte deltar på arrangementer som konferanser, kurs og temakvelder der andre organisasjoner/personer har regien, og Batteriet er en bidragsyter. Flere organisasjoner lånte Batteriets lokaler til enkeltstående aktiviteter og sammenkomster. Avslutningen på hvert semester ble markert med en sommerfest og en julemarkering. Alle brukerne ble invitert, og oppslutningen var god. Batteriet arrangerte en kursrekke med godt kvalifiserte forelesere i 2011, med temaer som var relevante for organisasjoner i startfasen. Medregnet deltakere ved kurs, besøk på Batteriet og deltakerne på konferansen Ildsjelskvinner, var Batteriansatte i kontakt med anslagsvis forskjellige organisasjoner og prosjekter i Dette var langt flere enn i Prosjekt Fri Prosjekt Fri skal bedre situasjonen for mennesker som er (eller har vært) utsatt for menneskehandel og utnyttet i prostitusjon. Kvinnene i prosjektet skal følges opp slik at de opplever ivaretakelse, tillit og trygghet. Ved behov er Fri et bindeledd til andre instanser i hjelpeapparatet. Fri er et lavterskeltilbud der bistanden skal være behovstilpasset. Fri skal være et lokalt ressurssenter med høy kompetanse. Prosjektet skal viderebringe erfaringer fra personer utsatt for menneskehandel til relevante instanser lokalt og nasjonalt. Prosjektet har utstrakt kontakt og samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. De viktigste samarbeidsaktørene er krisesenter, bistandsadvokater, Utekontakten, Nykirken kvinnekafé, UDI, politi, Nav, skole, helse og nasjonale aktører som KOM (koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) og Rosa. I samarbeid med Utekontakten i Bergen overtok Kirkens Bymisjon ansvaret for å bringe kvinner i prostitusjon til klinikken for overførbare infeksjoner på Haukeland sykehus. 17 kvinner fikk skyss til klinikken, og noen av dem har hatt behov for videre oppfølging og bistand. Fri har også avtale med en lege som tar imot kvinnene selv om de skulle mangle rettigheter eller legitimasjon. Prosjekt Fri hadde kontakt med 34 ulike kvinner i av dem kom inn under prosjektet i Tre av kvinnene har barn som også har fått oppfølging sammen med mor. Barna er alle under skolealder. 10 av kvinnene er verifiserte eller antatte ofre for menneskehandel. 4 av disse har opphold etter vitneinstruksen ettersom de har vitnet som fornærmet i straffesak om menneskehandel. 6 av kvinnene har innvilget refleksjonsperiode eller har søkt om beskyttelse/asyl. Tre av disse har barn boende hos seg. 23 av kvinnene kom fra Nigeria, 4 fra Romania, 3 fra det øvrige Øst-Europa og 4 fra Sør-Amerika. Oppfølging av ofre for menneskehandel har mange aspekter. Det viktigste er å få en tillitsfull og trygg relasjon som kan styrke den enkelte i en svært krevende livssituasjon. FAKTA BATTERIET FAKTA PROSJEKT FRI Tiltaksleder: Cathrine Halstensen Adresse: Kong Oscars gate 26, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 3, fordelt på 1,5 årsverk Frivillige: 3 Driftskostnader: 1,6 millioner Tiltaksleder: Kristin Nordvik Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 1 (80 % stilling) Driftskostnader:

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 2010 Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv. Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 Til: Oppvekstrådgiver Fra: Rektor Tidsrom: 1.1.2009-31.12.2009 Bakgrunn: Lynghaug skole opprettet 1.1.09 en 1. årig prosjektstilling som elevveileder ved skolen.

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM Vår 2016 På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter kvinnegruppen sentrum Faste aktiviteter Rådgivning - hjelp til å skrive CV og

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM EMPO. Vår 2017

AKTIVITETSPROGRAM EMPO. Vår 2017 EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM Vår 2017 Velkommen til Empo Flerkulturelt Ressurssenter Vi tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning, foreldreveiledning, språktrening og arbeidspraksis

Detaljer

kvinnegruppen sentrum

kvinnegruppen sentrum kvinnegruppen sentrum Kong Oscars gate 22, 5017 Bergen Mandag kl. 17.00-20.30 Tirsdag kl 10.00-14.30 Kontakt Kvinnegruppen: Kristine M. Thorsen, tlf. 918 14 411, email: kristine.thorsen@skbb.no Faste aktiviteter:

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010

Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de keltiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS Evalueringen av 24SJU Marit Edland-Gryt, SIRUS 18.10.12 Hva skal jeg snakke om? Utgangspunktet for prosjektet 24SJU Litt om 24SJU Evalueringsoppdraget Metode og data Funnene i evalueringen Oppsummerende

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Empo flerkulturelt ressurssenter. Aktivitetsprogram vår 2018

Empo flerkulturelt ressurssenter. Aktivitetsprogram vår 2018 Empo flerkulturelt ressurssenter Aktivitetsprogram vår 2018 Empo flerkulturelt ressurssenter tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning, foreldreveiledning, språktrening, karriereveilednin g og arbeidspraksis

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom #6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 6675 Innsendt av ANNE M EPPELAND BILSTAD Sist oppdatert 01.12.2016 Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

MIL/INTRO TILTAK. fotball

MIL/INTRO TILTAK. fotball Volleyball MIL/INTRO TILTAK fotball HVEM ER MIL Møhlenpris Idrettslag er et idrettslag opprettet som inkluderingstiltak, med minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler som primære målgrupper. MIL jobber

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Robin Hood Huset: Arena for integrering

Robin Hood Huset: Arena for integrering Robin Hood Huset: Arena for integrering Nytt fra Kavlifondet23. May 2016 Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 Telefonnummer 1. og 2. trinn: 51 33 75 13 / 97 51 05 81 3. og 4. trinn: 94 15 11 30 Velkommen til Lura SFO 2016/2017 Vi ønsker dere velkommen som foresatte til barn

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer