Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010"

Transkript

1 Årsmelding for Kirkens Bymisjon i Bergen 2010

2 Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det store i det små. I de keltiske klostrene ble ilden holdt liv i dag og natt. Den var et symbol på Guds nærvær. Livsviktig for å overleve. Derfor hadde de egne seremonier og bønner når de nørte opp ilden om morgenen. I et av Irlands klostre skal den ha brent sammenhengende i over tusen år. De som var i kloster så det store i ilden - den nære og selvfølgelige følgesvennen, og hegnet om den med respekt og ærefrykt. Bymisjonen ønsker å hegne om mennesket med respekt. Å se det store i hvert enkelt møte. På den måten kan vi øve oss i å se Skaperen hver gang vi møter ansiktet til en av disse mine minste. Vi håper at det i denne meldingens beskrivelse av siste års aktiviteter, tall og statistikker, kan leses en fortelling om bymisjonens tålmodige nærvær i hverdagens mange møter. Disse møtene ønsker vi å tenke stort om. Som innsteg til årsmeldingen deler jeg med dere en keltisk klosterbønn. Den ble lest når ilden ble nøret opp om morgenen. Det er en kunst å ha et blikk for det mindre slik at det åpner et utsyn for større. Leif Jarle Theis daglig leder NÅR ILDEN TENNES Når jeg tenner ild på åren denne morgenen, ber jeg om at flammen fra Guds kjærlighet må brenne i mitt eget hjerte, og i hjertet til alle jeg møter i dag. Jeg ber om at verken misunnelse eller ondskap, verken hat eller frykt må kvele flammen. Jeg ber om at verken likegyldighet eller handlingslammelse, verken forakt eller stolthet, må strømme som kaldt vann over ilden. Må i stedet en gnist fra Guds kjærlighet tenne kjærligheten i mitt hjerte, slik at den kan brenne klart hele dagen. Og la meg få varme dem som er ensomme og har kalde og livløse hjerter, slik at alle kan kjenne hvilken trøst Guds kjærlighet gir. 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Bymisjonen 2010: En oppsummering Nye tiltak Inkludering og omsorg gatenært og utfordrende V13 i hus - og anbud til besvær Nye rammevilkår for Ada én god og én dårlig nyhet Nye muligheter for Fellesskap og kirkelig arbeid Fellesavdelingen Styrets arbeid Økonomi Representantskapet Fellesskap og kirkelig arbeid Korskirken Kafé Magdalena Leve med hiv Nærmiljøarbeidet Ada Home-Start Åpen barnehage Bamsehiet Empo flerkulturelt ressurssenter Ungdomstiltaket V Inkludering og omsorg Møtestedet Hallvardstuen Omsorgsbase for kvinner Nykirken kvinnekafe Feltsykepleier APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Batteriet Vest Norge GATEJURISTEN Prosjekt OPTRA oppsøkende tjenester ved rusavhengighet Prosjekt Fri Prosjekt Tocantins

4 1.0 Bymisjonen 2010: En oppsummering 1.1 Nye tiltak Prosjekt Optra Prosjekt Fri Tiltakenes organisering og formål er nærmere beskrevet i de ulike avdelingenes kapitler. 1.2 Inkludering og omsorg gatenært og utfordrende Avdeling Inkludering og omsorg er en stor avdeling med åtte tiltak og 30 ansatte. Tiltakene er ulike, men det de alle har felles, er at de møter mennesker som erfarer ulikhet, eksklusjon, fattigdom og avhengighet. De ansatte gjør hver dag en viktig innsats for å inkludere og vise omsorg, og avdelingen opplever mye anerkjennelse fra brukere, hjelpeapparat, samarbeidspartnere og media. Det er likevel krevende for de ansatte å hver dag møte syke og fortvilte mennesker som ofte kan ha en atferd preget av nederlag og avvisning. Rusmiljøet er blitt tøffere, helsetilstanden for brukerne stadig mer urovekkende, og rettssikkerheten mer utsatt. Stadig oftere drøftes temaer som grensesetting, håndtering av trusler, russituasjonen, avklaring av bymisjonens ansvar for hendelser i gatene rundt SKBBs tiltak, utforming av lokaler, bemanning og ressurser. Det er viktig å ha en kontinuerlig samtale i avdelingen om hvordan Inkludering og omsorg - og hele SKBB - kan møte utfordringene. Ledelsen av avdelingen og tiltakslederne bidrar til å sikre en faglig forankring av denne samtalen. Også styret i SKBB har i 2010 drøftet saker som berører disse temaene. SKBB må ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne trygge relevant praksis i tiltakene, gi ansatte nødvendig kompetanse og sørge for gode arbeidsforhold for ansatte, uten å gjøre tilbudet til brukerne mindre tilgjengelig. 1.3 V13 i hus - og anbud til besvær I september åpnet V13 offisielt sine nye lokaler i Kong Oscars gate 28. Dermed var den lange prosessen i samarbeid med Stiftelsen Sudmannske i havn. Nå har V13 nye lokaler som er godt egnet til arbeidet. Styret for Stiftelsen Sudmannske fortjener stor takk for den tilliten stiftelsen viser V13. Huset er nå lagt til rette for at for at V13 fortsatt skal kunne gjøre et godt forbyggende arbeid for ungdom i byen. En ny utfordring for V13 i 2010 var å delta i anbudsrunden for å levere hjelpetiltak for barnevernet. Bergen kommune vurderte i februar 2011 V13 som kvalifisert og meget bra, men tiltaket ble rangert som nummer tre av de 11 tilbyderne. De to høyest rangerte ble valgt, tilsynelatende på grunn av pris; begge de foretrukne hadde lavere timepris. Gjennom denne anbudsrunden ble SKBB nok en gang minnet på den aktuelle konkurransesituasjonen som oppstår når ideelle non-profit organisasjoner med en tariffestet, 4

5 ytelsesbasert tjenestepensjon, skal konkurrere med blant andre kommersielle aktører som har en innskuddsbasert tjenestepensjon. SKBB må med sin ytelsesbaserte tjenestepensjon, ta høyde for fremtidige pensjonskostnader for alle tidligere ansatte gjennom hele deres pensjonisttilværelse. Dette må legges inn i anbudet, normalt et tillegg beregnet til 5-10 prosent. SKBBs arbeidsgiverorganisasjon HSH, ledelsen i bymisjonene i Norge og styret for SKBB er klar over denne utfordringen. Dette er og blir et viktig tema i tiden fremover for ideelle organisasjoner. 1.4 Nye rammevilkår for Ada én god og én dårlig nyhet 2010 var så vidt begynt da Ada mottok én god og én dårlig nyhet. Den dårlige nyheten var at finansieringen av Åpen Barnehage ble endret. Over natten mistet SKBB 80 prosent av tilskuddet til de fire barnehagene. Derfor måtte Ada stenge to av barnehagene i juni. Den tredje barnehagen blir lagt ned i mars Dette var, og er fremdeles, krevende for avdelingen, men de ansatte har vist stor evne og vilje til å tilpasse seg nye rammevilkår. Avdelingen har søkt nye midler og vært i dialog med samarbeidspartnere for å sikre at Adametodikken blir ivaretatt i nye og endrede tiltak. I løpet av 2010 ble det avklart at Ada får støtte fra Helse og rehabilitering til innsats på Slettebakken i tre år. Den gode nyheten var at Bergen kommune på budsjettet for 2010 økte tilskuddet til drift av Ada med to millioner kroner. Dermed kunne SKBB sikre drift av Empo, Home-Start og Bamsehiet, og videreføre Adas arbeidsmåte. Forutsetningen for Adas arbeidsmåte i det forebyggende familiearbeidet er nemlig synergien mellom alle de fire tiltakene. Med alle disse ups and downs for Ada i 2010, er det virkelig grunn til å berømme ledelsen og alle ansatte i avdelingen for tålmodig innsats i året som har gått, og å ønske lykke til med utfordringene som fortsatt vil være der i Nye muligheter for Fellesskap og kirkelig arbeid SKBB har siden 2001 hatt en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) om bruk og forvaltning av Korskirken. I 2010 ble avtalen fornyet. BKF ønsket en enklere avtale, og SKBB og BKF inngikk derfor i 2010 en ordinær leieavtale med lang varighet. I denne avtalen ligger at BKF i større grad skal ivareta Korskirken gjennom BKFs etablerte ordning for rutinemessig vedlikehold og rengjøring. For å sikre daglig tilsyn og musikalsk ledelse, skal SKBB hvert år motta lønnstilskudd fra BKF tilsvarende 1,3 årsverk. SKBB var klar over både styrken og svakheten i denne avtalen. Styrken er forankringen av BKFs ansvar for å sikre vedlikehold og videreføringen av SKBBs frihet til å bruke og utvikle Korskirken Åpen Kirke og Korskirken som kulturkirke. Svakheten er at forutsetningen for lønnstilskuddet er BKFs til enhver tid aktuelle budsjettsituasjon. Tiden vil vise hvordan dette slår ut, men BKF har allerede for 2011 redusert lønnstilskuddet med ca. 0,5 årsverk. Alt i alt ser avdelingen muligheter med de rammebetingelser som er lagt for SKBBs bruk av Korskirken. Den nye lederen for avdelingen, Eiel Holten, har vært involvert i prosessen med 5

6 BKF. Avdelingen viser stort engasjement for å videreutvikle Bymisjonssenteret med Korskirken og Kafé Magdalena til et viktig møtested i byen for gudstjeneste, diakoni, felleskap, sjelesorg og kultur. 1.6 Fellesavdelingen Fellesavdelingen skal sikre stabsstøtte innenfor personal, økonomi, IKT, informasjon, innsamling, koordinering av frivillighet, resepsjon med mer. Personalsituasjonen I 2010 har det vært vikar i stillingen som innsamlingsleder, delvis vikar for informasjonsmedarbeider, en ubesatt økonomilederstilling fra februar, og en del sykemeldinger på andre sentrale støtteområder (IKT, personal). Dette har gjort at avdelingene og tiltakene ikke alltid har fått den stabsstøtten de har hatt grunn til å forvente. Enkelte avdelingsledere og tiltaksledere har selv gjort oppgaver som normalt skal gjøres av stabsansatte. Noen ganger har ledere i avdelingene og tiltakene akseptert at ting har tatt tid og kanskje blitt levert med litt lavere kvalitet enn de hadde grunn til å forvente. Personalsituasjonen i Fellesavdelingen har på grunn av dette vært noe ustabil i De ansatte har brettet opp ermene og tatt et tak for å få oppgaver løst. Dette var særlig tydelig under Lys i mørket som pågikk hele desember. Det er grunn til å glede seg over at SKBB i 2010 har satt innsamlingsrekord, med en bedring i forhold til Litt ut i 2011 vil alle stillinger i Fellesavdelingen være på plass. Fra da av forventes det at kapasiteten er reetablert. Nytt IKT-nettverk I 2010 har SKBB fått et nytt IKT-nettverk for å få tilfredsstillende IT-løsninger for tiltak som må jobbe med personalopplysninger på sikre soner. Det medførte en del installasjonsarbeid og mye opplæring. Prosjektet tok litt tid å få på plass, og mange opplevde begynnervansker med nye løsninger. Det nye systemet er nå godt implementert, og SKBB har dermed fått bedre kvalitet på sikkerhet, datalagring og oversikt over lisenser og utstyr. Arbeidsrettssak Hovedstyret i SKBB vedtok på møte i februar 2010 å avskjedige økonomileder på grunn av alvorlige pliktbrudd i tjenesten. Saken kom opp for retten i november SKBB fikk medhold i at det var saklig grunn for avskjed og dommen er nå rettskraftig. Det er alltid en krevende situasjon for en organisasjon og et kollegafellesskap å ha en avskjedssak gående. Fellesavdelingen og hele organisasjonen ser nå framover, og det vil i løpet av våren 2011 bli foretatt ansettelse i en nyopprettet stilling som økonomi- og administrasjonssjef. Frivillighetsarbeid i Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjon har ca. 300 frivillige medarbeidere. Vår frivillighetskoordinator har ansvar for å sikre en helhetlig praksis i frivillighetsarbeidet i SKBB. Enkelte avdelinger har problemer med å få nok frivillige, mens andre har den luksus at de opererer med venteliste. De frivillige er en viktig ressurs i bymisjonen, og får tilbud om ulike kurs, aktiviteter og turer. 22. september var det introduksjonskurs for nye frivillige; 15 personer deltok. Den årlige 6

7 Frivilliges Festlige Fagdag var 23. oktober. God mat og god stemning! Det var ny deltakerrekord på festen med 98 deltakere. SKBB fikk i 2010 kr ,- i tilskudd fra Nav til frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Dette har ført til at bymisjonen har kunne videreføre en gruppe for menn, vedlikeholdsgruppen, og en turgruppe. Frivillighetskoordinator har ledet disse prosjektene i en 50 prosent stilling. Gode støttespillere i næringslivet Næringslivet i Bergen har også i 2010 vært en god støttespiller for bymisjonens brukere. Våre avtaler med Kiwi, Godt Brød og Bama er til stor glede og nytte for Kafé Magdalena og Møtestedet. Bymisjonen fikk i tillegg mange store og viktige bidrag fra bedrifter og legater som blant andre Eivind Eckbos Legater, Bergens Rederiforening, BKK, G. C. Rieber Fondene, Handelsbanken, LAB Entreprenører, V. Aase og J. Fr. Odfjells Stiftelse, Rasmus Meyers Stiftelse, Gjensidigestiftelsen, Aktiv Eiendom, Logen Teater og mange flere. Det har vært noe økning i anledningsgaver som 60-, 70- og 80-årsgaver, og også en økning i testamentariske gaver. Lys i Mørket - kampanjen 2010 ble den mest innbringende noen gang. 1.7 Styrets arbeid Strategiarbeidet Hovedstyret har drøftet mange av sakene som er nevnt ovenfor. I tillegg har styret startet prosessen med strategiarbeidet, med målsetting om å ha en vedtatt strategiplan høsten Denne skal gjelde for perioden I den anledning gjennomførte SKBB en SWOTundersøkelse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) som vi kalte Hemmere og Fremmere. Det ble lagt opp til en bred involvering av ansatte og frivillige. Undersøkelsen skal gjennomføres en gang til i I 2010 hadde den et særlig fokus på ledelsen, og er derfor et viktig redskap i utviklingen av lederatferd og ledelse generelt. Ledelsen har orientert både ansatte og styret om aktuelle tiltak som vil bli iverksatt i Blant annet vil ledelsen videreføre arbeidet i et partssammensatt utvalg (Samarbeidsutvalget - SAU). Dette utvalgets mandat er å formulere utkast til SKBBs overordnede lønns- og personalpolitikk. Det skal også gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge ansattes forventninger og behov for informasjon, samt tydeliggjøre beskrivelsen av prosedyrer for når og hvordan ansatte kan forvente involvering i prosesser i SKBB. Både ledelsen, øvrige ansatte og styret er enige i at dette er en god måte å jobbe på for å sikre økt kvalitet, og for å beholde ansattes trivsel og motivasjon. Nye hus: Kong Oscars gate 7 og Hollendergaten 13 SKBB opplever et vedvarende behov for lokaler til tiltak som er etablerte eller skal etableres i området rundt Korskirken. SKBBs visjon om et bymisjonssenter i Vågsbunnen, med flere hus tett i tett rundt kirken, gir en klar føring for hvor SKBB ønsker å plassere nye tiltak. SKBB kjøpte i 2009 huset i Kong Oscars gate 7. Dette er et gammelt hus med strenge vernekrav, men hovedstyret konkluderte med at husets beliggenhet er riktig. Det er nå avklart at huset skal bli et arbeidstreningssenter. Hovedskissen til ombygging er klar, og arbeidet med 7

8 nødvendige godkjenninger er godt i gang både i forhold til Byantikvar, Riksantikvar og Bergen Kirkelige Fellesråd. Planen er at huset i 2011 skal rehabiliteres og være klart til bruk i Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til aktuelle byggtekniske løsninger som må godkjennes av vernemyndighetene. I 2010 kjøpte SKBB også huset som ligger vegg i vegg med dagens Møtested i Hollendergaten 13. Det er gjort et grundig arbeid med god involvering av berørte tiltak for å utvikle en plan for bruken av huset. Så langt er det avklart at Omsorgsbasen kan få tilfredsstillende lokaliteter i huset. Det var derimot ikke mulig å finne løsninger for Møtestedet i dette huset, med de forutsetninger som blant andre verneombud og ansatte hadde spilt inn. Det arbeides nå med å se på muligheten for nye Møtestedet ved å finne en løsning i samvirke mellom arealet i dagens Møtested, Hollendergaten 15, og Hollendergaten 13. Styret for Indremisjonshjemmet (Hollendergaten 15) har sagt ja til å gi SKBB en leieavtale på 10 år. Om behovet ikke kan fylles på en tilfredsstillende måte i samvirke mellom disse to husene, er styret åpen for å se etter nye lokaler. 1.8 Økonomi Bymisjonen hadde i 2010 en samlet driftsinntekt på 46,8 millioner kroner som gav et driftsresultat på 1,5 millioner kroner, mot et budsjettert minus på 3,8 millioner kroner. Det skyldes flere forhold: Ca. fire millioner kroner mer enn budsjettert i private gaver og innsamlede midler 1,2 millioner kroner testamentariske gaver Lavere personalkostnader på grunn av vakanse God økonomistyring i avdelingene og dermed lavere driftskostnader enn budsjettert I 2008 hadde SKBB et underskudd på 1,1 millioner kroner, og i 2009 et overskudd på 2,7 millioner kroner. Over tid har SKBB fått en betryggende egenkapital som sikrer forutsigbarhet både for brukere og ansatte. Dette gir SKBB mulighet til å utvikle og investere slik SKBB nå har planer om i de to husene i Kong Oscars gate 7 og Hollendergaten Representantskapet Representantskapet i SKBB hadde i 2010 ett møte. Anne Sofie Thue ble gjenvalgt som leder for representantskapet. Medlemmer i representantskapet 2010 var: Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug Rep. valgt av representantskapet: Beate Hamre, Bjørg Sørfonden Bye, Sverre Storøy, Marit Ulvøy Vararepresentanter i nummerrekkefølge: Atle Rotevatn, Målfrid Bruknapp, Jan Dagfinn Midtun 8

9 Rep. oppnevnt av styret for Kirkens Bymisjon i Bergen: Egil Hermann Sjursen, Anne-Sofie Thue, Åse Madsen, Aase Ramtoft Stray Vararepresentanter i nummerrekkefølge: Gunvor Hernes Leonsen, Aksel Mjøs Rep. oppnevnt av Bjørgvin Bispedømmeråd: Jorunn Øxnevad Lie, Kari Øritsland, Bjørn Nygård (nestleder) Vararepresentanter i nummerrekkefølge: Linda Bårdsen, Leif Arne Økland Rep. oppnevnt av Bergen Kirkelige Fellesråd: Domprostiet: Trude Drevland, vara: Birgit Paulsen Laksevåg prosti: Trygve Bergem, vara: Karna Larsen Fana prosti: Jorun Johnsen, vara: Svein Berg Arna/Åsane prosti: Marit Aspholt, vara: Harald Hauge Rep. oppnevnt av Kirkens Bymisjon i Oslo: Tom Knudsen, vara: Greta Gramstad Hovedstyrets arbeid Hovedstyret hadde 10 møter i 2010 og behandlet 28 saker. Medlemmer i hovedstyret i 2010 var Cecilie Lycke (08-11) Leder Ove Ådland (06-12) Nestleder Eirik Elsaas (08-11) Hilde Sivertsen (10-13) Annicken Ulvik (09-12) Kjetil B. Lohne (08-11) Ansattes representant Tone Lillemoen (08-11) Personlig vara Atle Sylvarnes (09-12) Oppnevnt av SKB Oslo Harald S. Kobbe (09-10) Personlig vara Vararepresentanter i nummerrekkefølge: 1.vara Rune Skjælaaen (10-11) 2.vara Helge Solheim (10-11) 3.vara Inger Johanne Haaland Wang (10-11) 9

10 Organisasjonskart og nøkkeltall Avdeling Inkludering og omsorg: Antall ansatte: 30, fordelt på ca. 22 årsverk Driftskostnader: 19,1 mill kr Avdeling Nærmiljøarbeidet Ada: Antall ansatte: 12, fordelt på 10 årsverk Driftskostnader: 8 mill kr Ungdomstiltaket V13 Ansatte: 12, fordelt på 8,2 årsverk Driftskostnader: 5,6 mill kr Avdeling Fellesskap og kirkelig arbeid: Antall ansatte: 5 Driftskostnader: 4, 6 mill kr 10

11 2.0 Fellesskap og kirkelig arbeid Fellesskap og Kirkelig arbeid (FK) har i 2010 bestått av tre tiltak: Åpen kirke Korskirken Kafé Magdalena Leve med hiv 2010 har vært et år med store omskiftinger i avdelingen. Bortsett fra kjøkkensjefen er alle ansatte skiftet ut i løpet av året. Dette har satt sitt preg på arbeidet, og enkelte arrangementer har derfor ikke blitt gjennomført som tidligere år. Blant annet hadde ikke Kirkens Bymisjon det årlige stall-prosjektet i Dette var et savn, og det er bymisjonens intensjon å etablere en ny stall/ installasjon som et opplevelsessted for mennesker i adventstiden. Bymisjonen hadde i 2010 heller ingen medarbeider med stillingsbetegnelsen gateprest. Sommeren 2010 ble det derfor ikke gjennomført gategudstjenester. Dette skyldes dels utskiftningene i avdelingen, og dels at Bjørgvin bispedømmeråd (i strid med tidligere fattede vedtak) besluttet å ikke bevilge en halv prestestilling til bymisjonen. 2.1 Korskirken SKBB disponerer og forvalter Korskirken basert på en samarbeidsavtale med Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF). I denne avtalen er det nedfelt følgende visjoner for arbeidet i Korskirken: Her skal være et variert og regelmessig gudstjenestetilbud Det skal være en åpen kirke (derfor er kirken åpen hver dag) Det skal skapes et møtested for fellesskap Her er tilbud om samtaler og sjelesorg Og ikke minst: Fremme kunst og kulturuttrykk i Korskirken Et variert og regelmessig gudstjenestetilbud I 2010 har det vært fire ukentlige middagsbønner (mandag, tirsdag, torsdag og fredag). Disse ledes av Korskirkens frivillige og ansatte medarbeidere. Middagsbønnen har en enkel liturgisk ramme med salmesang, tekstlesing, tekstmeditasjon, lystenning og forbønn. Antall besøkende er mellom 4 og 12 per gang. Hver onsdag er det hverdagsmesse med nattverd med bymisjonens prester og diakon. I studieåret har Studentmenigheten og Studentforbundet messer søndag kveld. I 2010 var det i overkant av 20 slike gudstjenester. Hver tirsdag morgen kl er det tilbud om stille meditasjon ledet av Korskirkens frivillige medarbeidere. Langfredag arrangerte Bymisjonen den tradisjonelle korsvandringen fra Korskirken til Kalfaret i samarbeid med Døvekirken. 1. søndag i advent ble det arrangert krybbevandring 11

12 gjennom Bergen sentrum i samarbeid med Studentmenigheten, Korsvei, Norges KFUK/KFUM og Studentforbundet. Antall messer og liturgiske samlinger i Korskirken i 2010 var omlag 300. En åpen kirke Åpen kirke er et tilbud til alle om å komme inn i et åpent, gatenært og tilgjengelig kirkerom for stillhet, bønn, lystenning eller samtale. Kirken er åpen hver dag bortsett fra søndag; torsdag er åpningstiden Alle typer mennesker besøker Korskirken. Besøkstallet for Åpen kirke i 2010 var Tellingen kan være noe unøyaktig; ikke alle vaktene fører like nøye statistikk over antall besøkende. På grunn av manglende bemanning og langvarig sykmelding av kirketjener, var ikke kirken lørdagsåpen i høstsemesteret. Et møtested for fellesskap I Korskirken er man velkommen som man er, til et raust og åpent fellesskap. Det kommer til uttrykk i vårt gudstjenesteliv, tilbudet om samtaler og våre kunstneriske aktiviteter. Hver tirsdag kl er det en dialoggruppe i kirken ledet av en av bymisjonens frivillige medarbeidere. For 16. år på rad ble det i 2010 arrangert åpen julaftenfeiring i Korskirken. I tidsrommet var det julemåltid, gang rundt juletreet, julegaver og midnattsmesse. Det totale antall besøkende på julaften var om lag 400 personer. Tilbud om samtaler og sjelesorg I kirkens åpningstid er det alltid noen til stede som er tilgjengelig for samtale, enten en av bymisjonens prester, diakon eller frivillige medarbeidere. Mange besøkende benytter seg av dette tilbudet. Bymisjonens diakon har gjennom året hatt ansvar for å utøve sjelesorg og å følge opp frivillige medarbeidere til åpen kirke. Hun har også brukt mye av sin tid inn mot Nykirken kvinnekafé og deres månedlige gudstjeneste. Som følge av de kontakter hun opparbeidet i dette engasjementet, har hun også fungert som bymisjonens ressursperson knyttet opp mot menneskehandel og oppfølging av kvinner som er berørt av dette. Diakonen har i 2010 hatt 10 prosent permisjon fra sin stilling, samtidig som hun har ledet Leve med Hiv - prosjektet i 30 prosent stilling. Diakonen ble bevilget permisjon fra oktober for å gå inn i ett års prestevikariat i Nordhordland. Kunst og kulturuttrykk i Korskirken Hver onsdag kl (før hverdagsmessen) har kulturkoordinatoren i bymisjonen arrangert kirkemusikalsk halvtime/ lunsjkonsert. I løpet av året ble det etablert kontakt med Griegakademiet, og flere av deres studenter har vært involvert i gjennomføringen av lunsjkonsertene dette året. I forbindelse med Det europeiske året mot fattigdom og sosial eksklusjon ble kunstneren Mona Nordaas invitert til kirken i september for å lage en installasjon basert på søppel, skrot, etterlatenskaper og andre gjenstander hun fant i og rundt Vågsbunnen. Det ble en vakkert, sterkt og tankevekkende uttrykk for vår tid og vår by (se baksiden). 12

13 I oktober arrangerte bymisjonen konsert med Tord Gustavsen Ensemble, i desember var seks adventskonserter med Åsmund Nordstoga og Gunnhild Sundli blant høydepunktene, og nyttårsaften var det for fjerde gang åpen kirke om ettermiddagen med konsert ved Maria Vocalis og nesten fullt hus. Korskirken var også i 2010 mye brukt som konsertkirke av eksterne leietakere. Flest ganger ble kirken benyttet til arrangementet Grieg in Bergen som fra juni til august stod for 40 konserter. Totalt var det i besøkende til ulike kulturarrangementer i løpet av Antall besøk i Korskirken 2010 Tallene foran skråstreken er antall arr./ tallene etter skråstreken er antall deltakere Åpen kirke NB! Tallene for 2010 er mangelfulle! Hverdagsmesser 41/ Andre gudstjenester 24/ Nattverdgjester Konsert/ forestilling Antall besøkende totalt Flere hverdagsmesser og arrangementer er ikke med i denne oversikten. Her er det KUN ført tall fra dagboken (altså ingen tenkte tall!). For 2011 arbeider vi med å bedre rapporteringsrutinene i Korskirken! 2.2 Kafé Magdalena Kafé Magdalena er et åpent møtested for byens befolkning. Det er et raust sted å være, der ulike mennesker, ikke minst de som ønsker tilhørighet og fellesskap, kan møte andre og finne sammen. Kafeen har en tydelig sosial profil, med lave priser og en husvert som forsøker å ivareta gjestene på en god måte. Både besøkstall og omsetning steg i løpet av Kjøkkenet har gjennom året til enhver tid hatt 4-8 personer innom på arbeidsavklaring (APS). I sommer hadde kafeen for første gang uteservering med fire bord på baksiden. I høst hadde kafeen et variert kulturprogram, bestående av jamsession, konserter, bingo, Thor Brekkeflats fredagskåseri Thor og tvil med mer. I løpet av året har det også vært åpne dager med gjestebud og gratis servering i kafeen, på alle påskens røde dager samt 1. og 2. juledag. Åpningstider for Kafé Magdalena: Kl mandag til onsdag, på torsdager og på fredager. 13

14 Fakta - Kafe Magdalena Ansatte/årsverk: 2 (kjøkkensjef og husvert) Frivillige: ca. 30 Driftskostnader: 1,6 millioner kroner Årsresultat: -0,3 millioner kroner 2.3 Leve med hiv Leve med hiv tilbyr veiledning og samtale for personer som er berørt av hiv, arrangerer fellessamlinger for hivpositive, organiserer Verdens Aidsdag og fagseminar etter behov. Våren 2010 inngikk tiltaket et samarbeid med Helseutvalget for bedre homohelse, og det ble arrangert samtalegruppe for hivpositive menn og kvinner, norske og utenlandske. Dette var en milepæl for flere av deltakerne, da terskelen for å komme til et møte for hivpositive hadde vært svært høy for mange. For ca. halvparten av deltakerne var dette første gangen de fortalte noen andre enn sine helt nærmeste at de var positive, og likeledes møtte andre positive. Andre hadde levd lenge med diagnosen, og var avslappet og relativt åpne på sin status. Denne blandingen var fruktbar og utviklende for gruppen. Trass i språkutfordringer var kommunikasjonen god, og deltakerne hadde stor interesse og forståelse for hverandres situasjon. Noen fattet mot av å se andre så friske selv etter flere tiår som hivsmittet. Gruppen ble ledet av Walter Heidkampf (fra Helseutvalget) og May-Irene Wergeland (leder for Leve med hiv), og ble avsluttet til sommeren Da begynte planleggingen av deltakelsen på AIDS 2010, verdenskonferansen som denne gangen fant sted i Wien. Dit reiste prosjektleder sammen med to frivillige, og alle kom meget motiverte tilbake fra en kjempehappening med deltakere. Til sammen var det over 40 utsendinger fra Norge på konferansen. De frivillige medarbeiderne fra bymisjonen i Bergen fikk også hilse på HKH Mette-Marit, som deltok på konferansen i to dager. Konferansen hadde et uhyre omfattende program, fra forskningsspørsmål på det medisinske feltet, grasrotarbeid i ulike verdensdeler, menneskerettighetsspørsmål, arbeid blant rusavhengige, menn som har sex med menn, ungdom og hiv her var foredrag, filmer og workshops i hoptall. Det var også gode muligheter for å knytte kontakter og lære av andres best practices. Spekteret i deltakere og talere spente fra kjente talere som Bill Clinton og de fremste forskere og ledere av internasjonalt Hiv/aids-arbeid, til representanter fra grasrotbevegelser fra alle verdens hjørner. Vel hjemme startet forberedelser til et fagseminar Leve med hiv Bergen arrangerte 1. oktober. Her var det et rikholdig panel med foredragsholdere med bakgrunn fra feltet: hiv/aidsforskning (Arne Grønningsæter), sosialt arbeid blant hiv-positive (Gertrude Bukanga), psykologi og stigma (Gro T. Lie), egenerfaring som hiv-positiv (W. Heidkampf), og sykdom og angst (I. Wilhelmsen). Seminaret hadde god oppslutning og ble opplevd som svært positivt, både for Leve med hiv og for deltakerne. 14

15 Leder for Leve med hiv gikk ut i et års permisjon fra , men forberedte før det Verdens Aidsdag, som ble arrangert Dette var et samarbeid mellom SAIH, LLH, Røde Kors, Studentforbundet, Hiv Norge med fler. og ble markert på Festplassen, med fakkeltog gjennom byen, og i Korskirken med solidaritetsgudstjeneste. Temaet for årets gudstjeneste, som ble ledet av Thor Brekkeflat, var Rock mot Hiv. Generalsekretær i Kirkens Bymisjon i Oslo, Sturla Stålsett, trakterte gitaren i bandet Container, og holdt refleksjonen for kvelden. Etter gudstjenesten kunne de som ønsket det ta turen videre opp til Røde Kors, hvor blant andre hiv-informant Willy Shanti fra Hiv Norge var til stede og tilgjengelig for videre samtaler og spørsmål. Fakta Leve med hiv Prosjektleder: May-Irene Wergeland Adresse: Kong Oscarsgate 5, 5017 Bergen Tlf: Ansatte: 1 (30 prosent stilling) Driftskostnader: kroner Årsresultat: kroner Fakta Felleskap og kirkelig arbeid Avdelingsleder: Eiel Holten Husvert: Camilla Grimsby (permisjon fra februar), Asbjørn Eikeland (fra mars) Diakon: May-Irene Wergeland (permisjon fra oktober) Kjøkkensjef: Thor Inge Rokne Kulturmedarbeider: Espen Rotevatn (50 prosent stilling fra mars) Tilknyttet avdelingen med BKF som arbeidsgiver: Reidar Nedregård (kirketjener) Adresse: Kong Oscars gate 5, 5017 Bergen Telefon: Ansatte: 5 Frivillige: ca. 50 Driftskostnader: 3, 1 millioner kroner Årsresultat: - 1,95 millioner kroner 15

16 3.0 Nærmiljøarbeidet Ada Ada driver forebyggende familiearbeid og integrering, og tilbyr ulike møtesteder der småbarnsfamilier kan bygge nettverk. Ada tilbyr også individuell oppfølging. Avdelingen kan gjennom sine fire ulike tiltak møte familiene på ulike arenaer: Hjemme (Home-Start Familiekontakten), i barnehagen (åpne barnehager), på Empo flerkulturelle ressurssenter eller i Bamsehiet, ettermiddagstilbudet hvor foreldre kan få tilbud om avlastning. I tillegg tilbyr Ada sosiale aktiviteter og fellesturer på tvers av tiltakene, for eksempel julaftenfeiring, juletrefest og ferieturer. Alle tilbudene er frivillige, og familiene kan velge å bruke ett eller flere tiltak. Ada når ut til mange familier fra ulike miljøer. Staben er tverrfaglig og flerkulturell og har gode kontakter i minoritetsmiljøene. Ada er et supplement til det offentlige, og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor og ulike integreringstiltak i kommunen. Første halvdel av 2010 hadde Ada en fast stab på 14 ansatte fordelt på 10,29 årsverk. Tiltaksleder for Åpen barnehage/ Bamsehiet sluttet på våren, og på slutten av året mistet Ada en av førskolelærerne i Åpen barnehage. Færre barnehager gjør at Ada ikke har kunnet ansette nye, og prosjektmidler har gjort at årsverkene endres. Ada hadde én prosjektmedarbeider i vår og én i høst. I desember hadde Ada en stab på 12 personer. I tillegg har Ada APS-kandidater, faste vikarer, vikarer som er ansatt på timebasis og i overkant av 60 frivillige. Staben er bredt sammensatt både når det gjelder fagkompetanse, kulturell bakgrunn og erfaring. De frivillige har også bred erfaring og fagkunnskap. I tillegg har Ada deltakere som tilbyr sine ressurser inn mot tiltakene. Økonomi har gitt oppturer og nedturer i 2010 Ada startet året med økt tilskudd fra Bergen kommune på to millioner kroner, noe som blant annet resulterte i at prosjektene Empo og Home-Start kunne bli varige tiltak. Gleden og optimismen var stor, og flere i Ada-staben kunne gå fra prosjektstilling til fast stilling. I mars kom beskjeden om endring i tilskudd til de åpne barnehagene. Bymisjonens fire åpne barnehager fikk en reduksjon i sitt tilskudd på nærmere to millioner kroner. Ny beregningsmåte med antall barn per dag ble nå lagt til grunn for tilskuddene. Det største nedtrekket var statstilskuddet, men også det kommunale tilskuddet ble redusert. Møter med kommunen og anke til fylkesmannen gav ingen økning i tilskudd. Nedtrekket kom i tillegg til et allerede stort underskudd i Ada, og resulterte i at to av de åpne barnehagene måtte legges ned fra 1. juli. Dette var de åpne barnehagene i Årstad. Her bor det mange minoritetsfamilier, men disse barnehagene hadde dårligst besøkstall og fikk derfor minst tilskudd. Ada søker - og får - mye prosjektmidler, noe som gir virksomheten mulighet til å få til mye. De største prosjektene dette året har vært knyttet til Empo, og vil bli omtalt under Empo. I 2010 fikk Ada midler til en 50 prosent stilling fra Anna Jebsens minnefond til familieveileder. Arbeidet startet opp i august, men av ulike årsaker ble prosjektet utsatt til Familier fra 16

17 alle tiltakene skal få nytte av dette tilbudet. Ada-familiehus I 2010 etablerte Ada begrepet Ada-familiehus, et lokale der familier kan få tilbud om ulike møteplasser og individuell oppfølging. Det er ett familiehus i Laksevåg og ett i sentrum. Ada ønsker at et samvirke mellom Adas ulike tiltak blir tilgjengelig i alle husene. Familiehusmodellen kan lettere synliggjøre Ada, samt utnytte synergien mellom tiltakene og den kompetansen som finnes i Ada-staben. Kommunen og andre samarbeidspartnere ønsker Ada inn i Slettebakken. Ada ser etter lokaler i området og ønsker å etablere et familiehus der. Mange ser verdien av slike familiehus, og i høst opplevde Ada å få en gave på kr øremerket dette. En del av beløpet skal gå til å dekke utgifter til turer og kulturarrangementer for familier i Home-Start, og noe skal gå til å lage det kreative rommet i familiehuset i sentrum. Er det mer til overs, kan noe gå til klatrevegg til barna på Bamsehiet. Ada håper å få dette klart før 10-årsjubileet i april. Fellesarrangementer for familier i Ada: Juletrefest I januar 2010 ble det arrangert juletrefest for familier fra alle tiltakene. Ca. 100 barn og foreldre deltok. Festen ble holdt i lokalene til Bamsehiet på Laksevåg. Å ha Ada-fest i disse lokalene gjør det lettere for nye familier å komme tilbake til Bamsehiet. Sommerferietur I juni fikk ca. 75 barn og foreldre tilbud om sommerferietur for småbarnsfamilier. Deltakerne dro på en fire-dagers tur til Merket, Røde Kors sitt leirsted ved Fagernes. Alle familier i Ada kan søke om å delta på ferieturene, men Ada prioriterer de familiene som ellers ikke kommer seg på ferie av økonomiske eller andre grunner. På Merket fikk familiene mange ulike opplevelser, og nye vennskap ble knyttet. Fornøyde barn kunne dra tilbake til skole og barnehage og fortelle om gode ferieminner sammen med foreldrene. Fire ansatte og to frivillige fra Ada deltok på ferieturen til Merket. Julefeiring i Korskirken I desember ble familiene i Ada som vanlig invitert til bymisjonens tradisjonelle julefeiring i Korskirken, som er et åpent arrangement for alle. Her fikk deltakerne pinnekjøtt, koldtbord og kaker, og det var juletregang og gaver til både barn og voksne. En flott feiring som mange setter stor pris på. Tre fra personalet i Ada var til stede på julaften, og flere Ada-familier deltok. Jul for alle aksjonen fra Gjensidige-stiftelsen Ada fikk midler fra Gjensidige-stiftelsen til å lage gode førjulsopplevelser for barnefamilier og til Adas juletrefest i januar. Mye av midlene ble brukt til julegaver til barn, og mat og pynt til familier som trengte litt ekstra for å ha julefeiring hjemme. Lykkelige foreldre kunne fortelle at gavekortene gav dem mulighet til å gi noe ekstra til sine barn denne julen. 17

18 Språkgrupper Ada har drevet fire språkgrupper i 2010: I Åpen barnehage Årstad, i Åpen barnehage sentrum, på Empo og i Bamsehiet. Dette har vært populære tiltak alle stedene. I språkgruppene har barn og foreldre norsk språk i fokus, og målet er å utvikle norskkunnskapene for liten og stor. Metoden som blir brukt er familielæring, det vil si læring på tvers av generasjoner. Ada ser verdien av at barn og foreldre deltar sammen i språkgruppene; de får en felles plattform og innlæringen blir tilpasset de ulike deltakerne. Felles for alle språkgruppene er at det hovedsakelig er mødre som kommer sammen med barna sine. Deltakelse i språkgruppen blir for dem en inspirasjonskilde for ulike måter å lære og videreutvikle det norske språket på. Etter hvert som barna blir eldre, er det ofte mødrene som har hovedansvaret for å følge opp barnas skolearbeid. Da blir gode norskkunnskaper enda viktigere enn før. 3.1 Home-Start Home-Start Familiekontakten (HSF) er et verdensomspennende familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Målsettingen er å forebygge kriser ved å støtte familien på det den mestrer, og avlaste etter den enkelte families behov. Hjelpen gis i hovedsak i familiens eget hjem. Home-Start Bergen blir driftet av Kirkens Bymisjon, og midler til drift dekkes av innsamlede midler og kommunalt tilskudd. I tillegg dekkes en 50 prosent stilling med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet. Dette prosjektet retter seg mot foreldre med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne, og vil videre blir omtalt som prosjektet. Home-Start familiekontakten krever at familien må ha minst ett barn under skolealder. I Bergen tilbys Home-Start i tre av åtte bydeler, med unntak av prosjektet, som har tilbud i alle åtte. Foreldre som benytter seg av andre tilbud innenfor virksomheten Ada, vil kunne få hjelp fra Home-Start selv om de bor i andre bydeler. Home-Start har gått med redusert bemanning de fire siste månedene av 2010 på grunn av sykdom. Tiltaket har imidlertid ikke redusert på drift. Kurs, konferanser og samlinger for familiekontakter På grunn av stor pågang av nye familier og frivillige som meldte seg, hadde Home-Start to forberedelseskurs våren personer deltok. Kursene hadde følgende temaer: rollen som frivillig, kommunikasjon, stressfaktorer i familien, taushetsplikt, grensesetting, verdier og holdninger, kulturforskjeller i barneoppdragelse, nettverksbygging, barnevern, barn med psykisk syke foreldre, og informasjon om hvordan det er å være foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne og om det å trenge hjelp. De siste årene har Home-Start fokusert mer på det å vokse opp eller å oppdra barn i to kulturer. Ca. 50 prosent av familiene som bruker Home-Start har innvandrerbakgrunn, og dette gjør temaet veldig aktuelt. Hver første mandag i måneden har Home-Start Åpent kontor fra kl Da blir det laget et enkelt måltid, og familiekontaktene blir invitert til et uformelt treff. Her får de tilbud om veiledning, og familiekontaktene kan dele gleder og utfordringer med hverandre. Av sosiale hendelser i året som gikk, kan nevnes at familiekontaktene fikk tilbud om gratis julekonsert i 18

19 Korskirken, og fikk delta på flere aktiviteter/fester som arrangeres for alle frivillige i bymisjonen. Det tilbys også gratis førstehjelpskurs. Arrangementer for familier og familiekontakter I 2010 har Home-Start sammen med resten av Ada hatt flere fellesarrangementer der både familiene og familiekontaktene var inviterte. Her kan det nevnes juletrefest, vinterhelg på Kvamskogen, sommerferie på Merket, julaftenfeiring i Korskirken og familiemiddag for alle familiekontaktene og deres familier. Andre aktiviteter Home-Start har kunnet tilby, har vært billetter til kino, teater, Akvariet og Fløybanen. Dette er primært finansiert gjennom gaver til HSF. Home-Start fikk også midler fra Gjensidigestiftelsen til å gi familier i en vanskelig situasjon gavekort til jul, for å gi dem mulighet til å kjøpe gaver til barna eller litt god mat til kjøleskapet. 23 familier fikk tilsendt gavekort. Gjennom Frimurerlosjens fond barns beste fikk Home-Start også anledning til å gi to familier en sum som kunne brukes til å kjøpe møbler og andre nødvendige ting til leilighetene sine. Familiekontaktene har alle ulik bakgrunn, og er i ulik alder. De fleste er mellom 40 og 59 år. I 2010 var det 43 aktive familiekontakter, fordelt på 63 familier med til sammen 129 barn. I løpet av året hadde Home-Start flere flerling-familier. Disse familiene er ofte ekstremt slitne, og får lite hjelp fra det offentlige. Familiekontaktene ser at de utgjør en forskjell i disse familienes liv. I tillegg til å bidra med avlastning og støtte, har Home-Start hjulpet familier videre i det kommunale systemet, for eksempel fulgt dem på Nav og deltatt i møter med barnevernet. Home-Start opplever et stadig større press fra det offentlige om å gå inn i familier som har større utfordringer enn det er riktig å sette frivillige til å håndtere. Home-Start har mange samarbeidspartnere, og helsesøstrene i bydelene er kanskje de beste. Spesielt i Årstad bydel har tiltaket hatt et godt samarbeid med det offentlige. Her er HSF med i et tverrfaglig team bestående av kommunale og private barnehager, barnevern, helsestasjon, PPT og Familiesenteret. I Laksevåg bydel har Home-Start også hatt gode relasjoner inn mot deler av det offentlige. I tillegg har tiltaket gode kontakter med Barneklinikken, og enkelte PPT- og barnevernsarbeidere. I tillegg har Home-Start hatt samarbeid med RVTS (ressurssenter om vold og traumatisk stress), Senter mot incest og seksuelle overgrep, Norsk Innvandrerforum, Stiftelsen Bergensklinikkene og Bergen Kommune avdeling oppvekst. Offentlige kontorer er stengt på kveldstid, og Home-Start opplever stadig at familiene har akutt behov for bistand på denne tiden. Da er familiekontaktene og/eller koordinator viktige støttespillere både for det offentlige og familiene. 3.2 Åpen barnehage Første halvdel av 2010 hadde Ada fire åpne barnehager: Sentrum, Støpeskjeen, Årstad og Laksevåg. Fra 1. juli hadde avdelingen bare to åpne barnehager igjen: Støpeskjeen og Sentrum. 19

20 Åpen barnehage er et åpent tilbud for barn fra 0-6 år i følge med foreldre eller andre omsorgspersoner. Tilbudet ledes av en førskolelærer. Barnehagene er en møteplass for småbarnsforeldre fra ulike sosiale lag. Det kommer mange studenter, foreldre som arbeider i turnus og foreldre i barselpermisjon. Flere barn kommer også sammen med besteforeldre. I Åpen barnehage kan foreldre/foresatte knytte nettverk med andre småbarnsfamilier, og barna får møte andre barn, og skaper vennskap på tvers av språk og kultur. Åpen barnehage gir mulighet for lek og læring i trygge omgivelser. Mange av familiene som kommer har minoritetsbakgrunn, og de åpne barnehagene er viktige integreringsarenaer. I Sambrukshuset på Årstad har det vært språkgruppe tre dager i uken. Ca. 25 ulike familier fra mange ulike nasjoner deltok der. Helsestasjonen i Solheimsviken har vært en god samarbeidspartner i Årstad. Helsesøster hadde foreldreveiledning i barnehagen. Her kunne foreldrene ta opp tema som helse, mat, påkledning og oppdragelse. Åpen barnehage i sentrum hadde besøk av totalt 361 forskjellige barn i av disse var minoritetsspråklige. Laksevåg hadde 229 barn fra 179 familier, hvorav 50 var minoritetsspråklige. Støpeskjeen hadde 55 barn, 25 av disse var minoritetsspråklige. Årstad hadde 25 barn, 20 var minoritetsspråklige. De lave besøkstallene i Støpeskjeen og Årstad medførte kraftige kutt da tilskuddsordningen ble endret, og dette førte til at de to barnehagene måtte legge ned i slutten av juni. Ada opplever at alderen på barna som kommer i åpen barnehage har gått ned som følge av økt barnehagedekning. Det kommer flest ett- og toåringer, og de har ofte ikke behov for å komme hver dag. Personalet i barnehagene har en unik mulighet til foreldresamarbeid, da foreldrene er sammen med barna sine hele barnehagedagen. Flere av foreldrene forteller at barna leker samlingsstund hjemme og synger sangene de har lært. Åpen barnehage har et godt samarbeid med helsestasjoner og barnevern, som ofte henviser familier til Åpen barnehages tilbud. Antall ansatte har blitt redusert dette året. I begynnelsen av året var det fem ansatte, mens det siste måned var tre ansatte. I tillegg jobber det frivillige, faste vikarer og timevikarer i barnehagene. Babysang i Åpen barnehage, 8. februar

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN 2010 Foto: Kay Berg, Mariann Lunde, Kati Indrefjord, Helge Hansen og Kirkens Bymisjon arkiv. Innledning Blikk for det mindre Det er en kunst å kunne se det

Detaljer

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Årsmelding. Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Årsmelding Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Et år med endringer 2009 var et krevende år, preget av endringer i organisasjonen. Mange avdelinger har levd med midlertidige løsninger mht bemanning og

Detaljer

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter

EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM. Vår 2016. På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter EMPO FLERKULTURELT RESSURSSENTER AKTIVITETSPROGRAM Vår 2016 På Empo møtes vi til sosiale, kreative og kulturelle aktiviteter kvinnegruppen sentrum Faste aktiviteter Rådgivning - hjelp til å skrive CV og

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN

ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN ÅRSMELDING STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN 2011 1 Gatejuristen i Bergen Innledning Å drive småkårsfolk bort fra retten Gatejuristen er et tiltak under bymisjonens avdeling for inkludering og omsorg,

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul?

Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Lyst til å være frivillig - og glede en som gruer seg til jul? Julen er for mange en høytid som forbindes med god mat, familielykke og samvær med gode venner. Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Mange

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009.

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009. FRIVILLIGHETSSE TRALE KIRKE S BYMISJO ÅRSRAPPORT FOR 2008 Innhold: 1. Innledning 2. Overordnet målsetting for frivillighetssentralen 3. Lokalisering 4. Organisering av sentralen 5. Frivillighetssentralens

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA 1. Innledning Oslo kommune utarbeidet en folkehelseplan for perioden 2004-2007 med målsettinger som forutsatte tiltak i bydelene. Målsettingene ble i hovedsak videreført

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsplan for 2015-2016 for Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2015-2016 for Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2015-2016 for Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i EBF sitt sambrukshus på

Detaljer

Kompetanse og kunnskap i skolen

Kompetanse og kunnskap i skolen Kompetanse og kunnskap i skolen Rica Helsfyr hotell 17. sept. 2010 Sigrun Aamodt Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nettverk (hjul)i alle fylker: Fylkesmann Kommune/ Fylkeskommune Høgskole/ universitet

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav.

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. KVALITETSKRAV OG BEMANNING Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. Hvem er vi Berit Løvgren, mor til Tobias. Alice Lohne Mellegaard,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer