ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i HSF fikk i 2000 et nasjonalt kontor, med en nasjonal koordinator. Nasjonal koordinator leder HSFN, og har ansvaret for oppfølging av de 26 avdelingene som allerede finnes i Norge. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Home-Start International har sitt hovedkontor i London. De følger opp de nasjonale koordinatorene, og ser til at alle landene følger opp de prinsipper og metoder Home-Start International har utarbeidet. 2. Visjon og formål Home-start skal bidra til å bedre barnefamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. Home-start i Asker har som sin overordnede målsetting å forebygge og eventuelt hindre kriser og sammenbrudd i familiene gjennom å: Tilby hjelp til familier som selv ønsker hjelp av en fast frivillig. Gi hjelpen i familiens eget hjem. Yte hjelpen på konfidensiell basis. Rekruttere frivillige med foreldreerfaring. Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet. 3. Målgruppe Home-start er et tilbud til innbyggerne i Asker kommune. Målgruppen er familier med minst et barn under skolealder, hvor familien opplever å ha det vanskelig. De frivillige yter hjelpen på bakgrunn av egen foreldrekompetanse og bør ha gjennomført forberedelseskurs før oppstart. 4. Organisering av avdelingen 4.1 Asker kommune er driftsansvarlig for Home-start familiekontakten i Asker. 4.2 Det er ansatt koordinator i 50% stilling. Koordinator Hanne Kristoffersen søkte om forlenget permisjon tom 15/2-08, og Ellen Bucher-Johannessen har vært ansatt i denne stillingen hele året.

2 4.3 I 2007 har det vært en gruppe på 8 frivillige. 2 av disse frivillige har gått på kurs høst 07. Våren 07 var det 6 aktive familiekontakter, mens høsten 07 var 3 familiekontakter aktive. De andre familiekontaktene var da i permisjon. 4.4 Styret består av 6 personer og koordinator. Det er representert ved styreformann, en representant for næringslivet, en representant for barnevernet, en representant for helseavdelingen (kommunen som arbeidsgiver), en representant for kirken, en representant for de frivillige og koordinator som sitter som referent. Det har blitt avholdt 5 styremøter i løpet av På styremøtet i mars ble det skifte av styremedlem, fra Siggen Stamnes (pensjon) til Bente Risholm Johnsrud. Begge er tilknyttet Barnevernet i Asker Kommune. På styremøtet i desember ble det skifte av styremedlem, fra Hilde Knudsen (flyttet) til Erle Pay. Begge er familiekontakter i HSF Asker. 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidler kommer fra Asker kommune og utgjør kr ,- 5.2 Driftsmidler kommer fra Asker kommune og utgjør kr ,- 5.3 Home-start, familiekontakten i Asker har et fond pålydende kr ,- Dette er penger Home-start har fått i støtte fra frivillige organisasjoner. I 2007 fikk HSF Asker en gave pålydende ,- fra Sektorgruppen og Trekanten senter for frivillig arbeid. 5.4 Leie av lokaler i Frivillighetens hus utgjør kr ,- 6. Kurs, konferanser og samlinger 6.1 Koordinator har deltatt på: 22/1 Foredrag Samlivsbrudd, Bærum kommune 14/3 Konferanse om barn og unges psykiske helse i Oslo, sammen med styreleder Gerd Annexstad 28/3 Nettverkssamling for koordinatorer, Sandefjord 29/3 Frivillighetsmøte på Stortinget 18/4 Portal skrivekurs, Asker kommune 19/4 Samtenkningsmøte på rådhuset i Asker. Tema var Hasselbakken som Frivillighetens hus 2

3 11/6 Asker Velforbund arrangerte et samarbeidsmøte. Tema var Forbedret integrering av fremmedkulturelle flyktninger 12/6 Koordinator holdt innlegg på Opplæringsdagene for nye koordinatorer i HSF 14/6 Filbehandlingskurs 8/10 Askeruken. Paul Moxnes: Helter, hekser og horer i arbeidslivet /10 Landssamling for koordinatorer i Tønsberg. Temaer var selvledelse og HSFstyrenes rolle og funksjon (her var også styreleder Gerd Annexstad tilstede) 6/11 Landssamling for frivillige 15-16/11 Kurs i Tverrkulturell forståelse. Arrangør Bærum kommune, flyktningekontoret. 19/11 Høringen Se om igjen v/ kirkens bymisjon Oslo 6.2 Kurs, konferanser og samlinger som familiekontakter har deltatt på: Det har vært arrangert 4 lunsjer i år. 12/3 Fagdag med Wenche Øyen som hadde Familier med fysiske funksjonshemninger og kronisk syke barn som tema. Det var også helsesøstere, fysio-og ergoterapeuter, jordmødre og psykologer tilstede. 26/3 og 16/4LØFT-kurs ved Dag Nilsen. Kurset gikk over 2 kvelder. 24/10 Temakveld med Bodil Erdal. Helsesøster i Bærum kommune, leder for Familier i krise. Hennes tema var mødre med fødselsdepresjoner. 6/11 Landssamling for familiekontakter i HSF Norge 6/11. Dette ble arrangert av HSF Oslo Sanitetsforening på Månefisken. 13/11 Teaterkveld. Middag på Akutten, deretter Arsenikk og gamle kniplinger på Oslo Nye. 6/12 Julebord på Frivillighetens hus sammen med styremedlemmene. 7. Arrangementer for familier og familiekontakter 28/4 Åpent hus som ble arrangert sammen med Frivillighetssentralen og Flyktningeguiden. 17/11 Juleverksted i samarbeid med Flyktningeguiden i Asker og Bærum. Juleverkstedet ble arrangert i Røde Korshuset i Sandvika 8. Andre tilbud til familiene Koordinator har gitt veiledning til en familie. Koordinator har hjulpet en familie til å få kontakt med familievernkontoret, NAV og skaffet barnehageplass. 3

4 Koordinator har hjulpet en familie med kontakt med Folkeuniversitetet og barnehageplass. Koordinator har formidlet hjelp fra andre instanser og har hjupet til med å søke etter barnevakter. Det har vært innsamling av klær, og dette har blitt fordelt ut til de familiene som har hatt behov for dette. Det har fortrinnsvis vært behov for ullklær, parkdresser og vintersko. 9. Aktiviteten Koordinator har i 2007 avlagt ca. 40 hjemmebesøk hos familiene Forberedelseskurset Kursholdere utenfra Antall på kurs vår Antall på kurs høst Antall nye familiekontakter i år Familiekontaktene Pensjonist Antall / bakgrunn Hjemme- Arbeidende Yrkesaktiv Student Alder over 60 år Alder år Familiene Gifte / samboere Familiesituasjonen Aleneforsørgere Norske Fremmedspråklige Alder år Antall barn til sammen i familiene Avlastning / sliten Foreldrestøtte Bakgrunn for henvendelsen Manglende / dårlig fungerende nettverk Psykiske belastninger Barns sykd. /funksjonshemming 5* *Disse familiene har hatt en sammensatt problematikk i forhold til rubrikkene. Det er vanskelig å skille ut en årsak, da ting påvirker hverandre. Varigheten av kontakten: 0 6 mnd mnd. Over 12 mnd Egen henvendelse Foreldres sykd. /funksjonshemming Helsestasjon Henvendelsene / hvem tar kontakt Barnehage Familievern Psykisk helsevern Barnevern Andre

5 Av de 28 familiene som har henvendt seg til HSFAsker er det 10 familier som har fått hjelp fra familiekontakt. En familie har fått veiledning og hjelp fra koordinator. De viktigste årsakene til at 17 familier ikke har fått hjelp er -mangel på familiekontakter å koble til familiene. -ønske fra familiene om hjelp og støtte fra HSF på ettermiddagen/kveldstid. Pr. dags dato tilbyr familiekontaktene i HSFAsker hjelp på dagtid. Av de 17 familiene har koordinator hjulpet 6 familier med å få hjelp fra andre hjelpeinstanser (jfr pkt 8). 10. Samarbeidsfora Offentlige etater / instanser -HSF Asker har i 2007 samarbeidet med helsestasjonene, flyktningekontoret, NAV, pyskososialt team, barnevernet i Asker, Asker Røde Kors og Asker Frivillighetssentral, andre HSF-avdelinger (spesielt HSFBærum). 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet De tilbakemeldingene HSF får er ofte fra helsestasjonene og går ut på at familiene er fornøyd med den hjelpen de får. 12.Rekrutteringsarbeid og mediekontakt Det har i år blitt jobbet aktivt med rekruttering og markedsføring. Se eget vedlegg om detaljer. 13. Måloppnåelse Rekruttering av nye frivillige: Avd. har pr frivillige. Av de er det 2 nye og 1 har langvarig permisjon og har ikke vært aktiv som familiekontakt i Det har blitt avholdt et forberedelseskurs sammen med Bærum, der det var 2 frivillige fra Asker med. HSF Asker har hjulpet 11 familier med til sammen 24 barn. Det har vært gjennomført 11 samlinger for de frivillige. 14. Spesielt for 2007 Gerd Annexstad ble kåret til månedens lokalhelt i Asker og Bærum i juni. Det ble laget en reportasje om henne og hennes arbeid som frivillig i HSF Asker på lokaltv og en artikkel på nettavisen. Gerd fikk en gave pålydende 5000,- som hun ønsket å dele med de andre frivillige i HSFAsker. Det ble blant annet benyttet til en teaterkveld i Oslo. 5

6 Vi har i år satset stort på markedsføring av HSF Asker. De frivillige har stilt opp på informasjonsmøter, i media og på Åpent hus/åpen lunsj for å informere om hva det innebærer å være frivillig. En stor takk til deres innsats. HSF Asker har, sammen med Asker Frivillighetssentral og Asker Røde Kors, mottat en gave fra Trekanten senter og Sektor Gruppen pålydende ,- hver. Giveren ønsker at pengene skal benyttes til prosjekter og de ønsker tilbakemelding på hva pengene benyttes til. Koordinator har lest gjennom ny kursperm og veiledningsperm for koordinatorer for HSFN, og deltatt på HSFN sitt kurs for nye koordinatorer for å dele sine erfaringer som familiekontakt Home-Start vil med dette rette en stor takk til alle familiekontaktene for den flotte innsatsen i Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive dette arbeidet! Takk til styret, samarbeidspartnere, nasjonalt kontor og Home-Start Bærum for et godt samarbeid. Asker januar Ellen Bucher-Johannessen. Koordinator. 6

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2014 Trondheimsveien 2B 0560 Oslo post@sexogsamfunn.no www.sexogsamfunn.no Telefon: 22 99 39 02 Faks: 22 99 39 01 Organisasjonsnummer: 912 897 656 Kontonummer: 7874 05 60688 INNHOLD

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer