Home-Start Familiekontakten Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Home-Start Familiekontakten Asker"

Transkript

1 Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT

2 Home-Start Familiekontakten Asker I handlingsplanen for 2013 hadde vi mål om å ha 24 familiekontakter knyttet til avdelingen vår. Dette klarte vi å innfri, noe vi er stolte av. 17 av de er avbildet på forsiden av denne rapporten. I 2013 har HSF Asker gitt hjelp og støtte til 35 familier med tilsammen 81 barn. Dette er ny rekord og gir oss motivasjon til videre innsats for å øke både antall familiekontakter og dermed antall familier som får hjelp i har også vært et år preget av mange familier som har trengt mye hjelp. Dette har medført at koordinatorene har hatt hyppigere kontakt med det offentlige hjelpeapparatet enn tidligere år. Familiekontaktene står dermed også i tunge ting til tider, og de har gjort en formidabel innsats for familiene de har besøkt i Det gode sosiale felleskapet mellom familiekontaktene er veldig viktig. Gjennom veiledningsgruppen, hyggelige sosiale samlinger og faglig påfyll støtter og oppmuntrer de hverandre. Vi opplever dette som avgjørende elementer for den positive utviklingen vi har hatt i år, både for å beholde familiekontaktene vi allerede har og for å få rekruttert nye har vært et år med mye usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen for HSF Asker (se 5.2 og 5.3). Til tross for dette har vi oppnådd de beste resultater noensinne. Det er med stor glede vi i tillegg til den vanlige driften også har bidratt til at to familier fikk gode ferieopphold med Røde Kors og Blå Kors. Vi har også samlet inn klær og utstyr til familier som trenger det på Dikemark asylmottak. I desember søkte vi Kiwanis om midler, og fikk kr ,- til innkjøp av julegaver tilpasset alder og kjønn til de 25 barna som bor på Dikemark asylmottak. Spesielle begivenheter: Frivillighetsprisen for Akershus 2013 gikk til vår familiekontakt og tidligere styreleder Gerd Annexstad for hennes mangeårige innsats for HSF Asker. Dette er velfortjent og noe vi er meget stolte av. Gerd Annexstad 1

3 Home-Start 40 år! Margareth Harrison startet Home-Start i Leicester i England i års jubileet ble feiret i Gamle Losjen i Oslo 27. mai. En veldig flott dag og markering! Hovedtaler var Margareth Harrison som snakket om «40 år med Home-Start». Mange av familiekontaktene i Asker var med på feiringen sammen med 250 andre familiekontakter og koordinatorer fra hele Norge. Magne Raundalen holdt et foredrag om Hjernens hevn. Koordinatorene Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann sammen med Margareth Harrison. 1. Home-Start Familiekontakten som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det opprettet et nasjonalt kontor i Kontoret har nå to hele stillinger. Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), og har ansvaret for oppfølging av de 33 avdelingene som allerede finnes i Norge. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Home-Start Worldwide (HSW) følger pr. i dag opp 23 land som er godkjent for å drive og ser til at de følger opp de prinsipper og metoder tidligere Home-Start International (HSI) har utarbeidet. 2. Visjon og formål Home-Start Familiekontakten skal bidra til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. HSF Asker har som sin overordnede målsetting å forebygge kriser og sammenbrudd i familier i Asker kommune gjennom å: Tilby hjelp til familier som selv ønsker hjelp av en fast familiekontakt. Fortrinnsvis gi hjelpen i familiens eget hjem Yte hjelpen på konfidensiell basis Rekruttere frivillige med foreldreerfaring eller erfaring i arbeid med barn. Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet. 3. Målgruppe HSF Asker er et tilbud til befolkningen i Asker kommune, og har som målgruppe familier med minst ett barn under skolealder som opplever å ha det vanskelig i en periode. I tillegg er også de frivillige en målgruppe. De må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs og de må ha foreldreerfaring eller erfaring gjennom arbeid med barn. 4. Organisering av avdelingen Home-Start Familiekontakten (HSF) i Asker ble etablert i

4 4.1 Driftsansvarlig Det er Asker kommune som er driftsansvarlig for HSF Asker. Vi er organisert i Avdeling forebygging barn ledet av Sidsel Gangås i Barne- og familieenheten (BFE). Leder for BFE er Kaja Kierulf. 4.2 Personalsituasjonen Det er ansatt to koordinatorer, Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann, i hver sin 50% stilling. Hilde Knudsen ble på Forum for nasjonalt nettverk valgt inn i styret i HSF Norge som representant for kommunalt ansatte koordinatorer. 4.3 Styret ressursgruppen/referansegruppen Styret består av 6 styremedlemmer samt koordinatorene som sitter som referenter. Det har blitt avholdt 5 styremøter i Gerd Annexstad gikk av som styreleder i juni etter 9 år. Gerd Aspelund overtok som styreleder og Astrid Ramdal ble representant for familiekontaktene. Nina E. Olsen sluttet i barneverntjenesten i Asker og gikk dermed ut av styret vårt. Siss Tangvald Pedersen, leder i barnegruppen i barneverntjenesten i Asker overtok Ninas plass. Styret var i 2013 representert ved: Gerd Aspelund/Gerd Annexstad, styreleder. Sidsel Gangås, Barne- og familieenheten (kommunen som arbeidsgiver). Siss Tangvald Pedersen/Nina E. Olsen, barneverntjenesten i Asker. Astrid Ramdal/Gerd Aspelund, representant for familiekontaktene Kristin Bjelke, lokalpolitiker Asker, tjenesteleder for kultur og samarbeid i Bærum kommune. Christina Borthwick Vermelid, advokat, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidler Lønnsmidler inkludert sosiale utgifter fra Asker kommune utgjorde kr ,- i Driftsmidler I 2013 ble HSF Asker drevet uten godkjent budsjett. Grunnen var at BFE ikke hadde noe godkjent budsjett og dermed hadde styret i HSF Asker ingen myndighet til å vedta budsjett for HSF Asker. Dette opplevde koordinatorene som utfordrende. Tidligere år har vi hatt et budsjett på kr ,-. Da det utover året 2013 ble klart for oss at et budsjett ikke ville bli vedtatt har vi vært enda mer forsiktige med pengebruken enn ellers. Vi har blant annet utsatt noen nødvendige innkjøp til kontoret og vært veldig forsiktige med bevertning til familiekontaktene.(bakt og laget endel selv hjemme for å skape hyggelige rammer rundt samlinger). Ifølge skyggeregnskapet vårt har vi brukt rundt kr ,- som dekker utgifter til to forberedelseskurs for nye familiekontakter, sosiale og faglige arrangement for familiekontaktene, samt generell kontordrift. I tillegg kommer husleie for vårt kontor på Hasselbakken, kr ,- pr år. Dette inkluderer også bruk av alle fasiliteter på Hasselbakken relatert til våre aktiviteter. 5.3 Gaver o.a. HSF Asker fikk i 2007 en gave pålydende kr ,- fra Sektorgruppen og Trekanten senter. Totalt er det benyttet kr ,- av denne gaven. I 2013 fikk vi beskjed av ledergruppen i BFE at disse midlene ikke lenger var å finne i kommunens regnskap. Dette er sterkt beklagelig da disse midlene var ment å gå til oppmuntrende tiltak for våre frivillige. 3

5 6. Kurs, konferanser og samlinger 6.1 For koordinatorene. Undervisning på HSF Norges opplæringsdager for nye koordinatorer, 29.januar Nettverkssamling for 13 koordinatorer i HSF østlandsområdet, Asker, 8.april Bestillerkurs internt i kommunen, 3.mai Stormøte om fosterhjem i Asker, Asker kulturhus, ved barneverntjenseten i Asker og Bærum, Bufetat region øst, innslag med Barnevernsproffene og Magne Raundalen, 22.mai. Kurs om motivering og ivaretaking av frivillige, Frivillighet Norge, 20.juni Heldagsseminar Barn i utfordringer tidlig intervensjon i et systemretta perspektiv., ved Pål Roland, arrangert av Asker kommune, 12.august 1 dagskurs i individuell plan, Asker kommune, 18.september Nettverkssamling for alle koordinatorer i HSF på Olavsgaard, 19.og 20.september ISOP seminar, Barn og traumer, 26.september 2 dagers kurs om samtaler med barn, HIOA, 4. og 5. november ½ dags kurs i møteledelse, Asker kommune, 12.november Styreseminar og styremøte HSF Norge, Oslo, 14. og 15. november Seminar/julebord med BFE til Krakow, november Koordinatorene har avholdt ett forberedelseskurs for nye familiekontakter på 24 timer på våren og ett forberedelseskurs med samme antall timer på høsten. Temaene på kursene var: Informasjon om Home-Start Familiekontakten sitt arbeid, familiekontaktens rolle, verdier og holdninger, engasjement og grenser, familieliv og kommunens støttende nettverk I tillegg har koordinatorene arrangert eller vært med på arrangementer nevnt i punkt 6.2 sammen med familiekontaktene. 6.2 For familiekontaktene. Veiledningsgruppe ble avholdt tre ganger i vårhalvåret og tre ganger om høsten. Lunsj, 30.januar Kveldssamling, førstehjelpskurs ved Asker Røde Kors, 7.mars Kveldssamling, De utrolige årene ved helsesøstrene Vivi Eriksson og Line Brager-Larsen, 18.april Lunsj og kursavslutning våren 2013, 15. mai Samling for familiekontakter og koordinatorer i hele Norge i Gamle Logen, Oslo, med grunnleggeren av Home-Start, Margaret Harrison, og barnepsykolog Magne Raundalen, 27.mai Sommeravslutning, Hasselbakken, 13. juni, Stand i Asker sentrum 15.juni og 21.september Lunch og info møte om HSF, Hasselbakken, 28.august 4 dagers kurs i arbeid med familier med flyktning- og innvandrerbakgrunn, RVTS øst, Asker, 7.oktober, 7.november + 2 dager i 2014 Kveldssamling med Brit Nordhagen, konsulent HSF Norge, 9.oktober Felles fagseminar, BFE, BUP og barneverntjenesten med Magne Raundalen, Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt, 25. oktober Kveldssamling med familiekonsulent Britt Laurentz, Familier med barn med funksjonsnedsettelse, 6.november TFS-seminar med bl.a. Per Fugelli, 5.desember Julebord på Hasselbakken, 5.desember 4

6 7. Arrangementer for familier og familiekontakter I Asker har vi ikke sett det som naturlig å arrangere fellessamlinger for familier som har mottatt hjelp og støtte fra HSF. Familiene er veldig forskjellige og med ulike behov, og det er derfor ikke enkelt å finne en felles arena hvor det ville være naturlig å samle de. 8. Andre tilbud til familiene 8.1 Damedag Damedag er et tilbud til kvinner fra alle verdenshjørner til sosialt fellesskap på Hasselbakken Frivillighetens hus hver torsdag. Asker Frivilligsentral, Asker Røde Kors og HSF Asker samarbeider om organiseringen av tilbudet. Flere av familiekontaktene i HSF Asker er aktivt med på damedagene. Innholdet på damedagene bærer preg av sy- og håndarbeidsaktivitet, samt lunsj og hyggelig samvær. HSF Asker ved familiekontakt Gerd Annexstad er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av damedagen siste torsdag i hver måned. Dette er et veldig godt tilbud som vi ofte anbefaler til familier som ønsker hjelp av HSF. Det kan være et godt alternativ mens de venter på å få en familiekontakt, og vi anbefaler det ofte hvis familien ønsker å utvide nettverket sitt etter avsluttet hjelp fra HSF. 8.2 To familier har fått hjelp av HSF til å få sommerferie gjennom Røde Kors og Blå Kors. Blå Kors ferien for en familie på fire ble finansiert av midler HSF søkte fra Kiwanis. Røde Kors gir et grastis ferietilbud til familier som av ulike grunner har behov for det. 8.3 Julegaver til barna på asylmottaket I 2013 ble det gjenåpnet asylmottak på Dikemark i Asker. Asylmottaket drives av Norsk Folkehjelp på anbud fra Utlendingsdirektoratet. Det bor mange familier med små barn på mottaket, 25 barn under 15 år. HSF Asker søkte i desember penger hos Kiwanis for å kunne kjøpe julegaver til barna. Vi fikk tildelt kr ,- som ble brukt på julegaver tilpasset alder og kjønn på barna. Gavene ble delt ut på et førjulsarrangement på Dikemark. Vi retter en stor takk til Kiwanis som bidro til dette gode tiltaket. 9. Aktiviteten Home-Start Familiekontakten Asker har i 2013 hatt ca. 60 henvendelser fra familier, pårørende, helsesøstre, barneverntjenesten og andre (se punkt 9.5). Enkelte henvendelser har vært rene forespørsler om hva HSF kan bidra med i ulike situasjoner. Noen av familiene som har henvendt seg har ikke vært innenfor vår målgruppe eller vårt virkeområde. Noen familier det har vært henvendelser om, har selv ikke ønsket hjelpen vi kan tilby. Vi har hjulpet 35 familier med til sammen 81 barn i Vi har pr. 31.desember 24 familiekontakter. Videre følger statistikk over vår aktivitet: 9.1. Forberedelseskurset Antall frivillige på kurs vår 3 Antall frivillige på kurs høst 4 Antall nye familiekontakter i år Familiekontaktene Pensjonist 13 Hjemmeværende 5 Yrkesaktiv 6 5

7 Student Annet Alder over 60 år 14 Alder år 9 Alder år 1 Antall aktive familiekontakter som har vært i familier eller som har ventet på 22 oppdrag i år? Kommentar: En familiekontakt bruker sin tid som familiekontakt på Damedag og en familiekontakt har hatt pause dette året. 9.3 Familiene Gifte / samboere 22 Aleneforsørgere 13 Norske 17 Minoritetsspråklige 11 Antall nasjonaliteter 16 Blandet ekteskap 7 Familier totalt 35 Antall barn til sammen i familiene 81 Barn 0-2 år 35 Barn 2-6 år 29 Barn over 6 år Utfordringer i familiene (her kan samme familie regnes med flere ganger) Avlastning / sliten 25 Foreldrestøtte 18 Manglende / dårlig fungerende nettverk 27 Psykiske belastninger 12 Foreldres sykd. /funksjonsnedsettelse 9 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i etnisk norske familier 2 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i minoritetsfamilier 2 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i blandet ekteskap 0 Barns sykdom/funksjonsnedsettelse totalt Henvendelsene / hvem tar kontakt Familien 24 Helsestasjon 22 Barnehage 1 Familievern 0 Psykisk helsevern 2 Barnevern 1 PPT 0 Div. flyktninginstanser 2 Andre (BFE, Askerbasen, Servicetorget, Familieforebyggende team) 8 6

8 9.6 Varigheten av kontakten pr mnd mnd. 6 Over 12 mnd. 1 Besøk hvor familiekontakt ikke ble satt inn 4 Familier på venteliste pr Kommentarer: 4 familier fikk ikke hjelp. I en av familiene var problemene så komplekse at vi ikke opplevde det som forsvarlig å sette inn en frivillig, men vi meldte bekymringen vår videre til barneverntjenesten. 2 familier takket nei når de fikk tilbud om hjelp. 1 familie ønsket kun hjelp i helger, noe vi ikke kunne innfri. 9.7 Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Har kontakt med hjelpeapparatet 11 Kontakt ble opprettet etter at HSF kom inn 4 Hvilken instans: Barneverntjenesten, Barne- og familieenheten, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Rikshospitalet, Seksjon rustiltak (SRT). Kommentarer: Vi har i år hatt en markert økning i antall familier der det har vært behov for kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. 10. Samarbeidsfora 10.1 Offentlige etater / instanser HSF Asker har i 2013 samarbeidet med helsestasjonene, Barne- og familieenheten, barneverntjenesten, Psykososialt team, Barne- og ungdomspsykiatrien, Asker kommune vedtakskontoret, Askerbasen, Sosionomtjenesten Vestre Viken HF og barnehage Offentlige etater / instanser Presentasjon av HSF Asker på 4 seniorkurs i Asker kommune, våren 2013 Presentasjon av HSF Asker for sykepleierforbundet i Asker kommune, 4.mars Presentasjon av HSF Asker for kommunale barnehager, 12.mars Presentasjon av HSF Asker for barneverntjenesten i Asker, 21.mars Presentasjon av HSF Asker for private barnehager 23.april Besøk av politiker fra Sverige med informasjon om arbeidet vårt, 28.mai. Presentasjon av HSF sitt arbeid for Barne- og familieenheten i Asker kommune, 28.august 10.2 Andre organisasjoner Presentasjon av HSF for to deltakere fra CIF, Council of International Fellowship, internasjonal organisasjon for sosialarbeidere, fritidsledere og spesiallærere. En deltaker var fra USA og en fra Estland. De deltok i et utvekslingsprogram i Norge over 4 uker. På Hasselbakken, 13.mai Vi har kontorplass på Hasselbakken Frivillighetens Hus. Her holder flere frivillige organisasjoner i Asker til. Vi samarbeider godt med Asker Røde Kors og Asker Frivilligsentral i saker hvor det er aktuelt. 7

9 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet I 2013 har vi opplevd mange positive tilbakemeldinger fra ulike profesjonsgrupper i hjelpeapparatet. Spesielt presentasjonen vi hadde for BFE resulterte i mange og gode lovord. Dette skyldes nok at familiekontaktene levendegjorde HSF på en helt annen måte enn det koordinatorene får gjort ved kun å fortelle fakta. Etter denne presentasjonen steg antall henvendelser merkbart og vi fikk en travel og innholdsrik høst. Også barneverntjenesten, BUP og familieforebyggende team tilkjennegir viktigheten av de frivilliges rolle for småbarnsfamilier. 12. Sitater fra familier og familiekontakter Familiekontaktene bidrar på mange ulike måter i familiene de besøker. Enkelte familier blir vist Asker og tilbudene som finnes der. Noen familier ønsker følge til tannlege og offentlige kontor fordi det er vanskelig med språket. En familiekontakt var behjelpelig med å få far i huset i fast arbeid etter å ha lest i Budstikka om en bedrift som trengte fagfolk. En familiekontakt stiller opp for en ung mor slik at hun får gjennomført siste år på videregående. Mor ønsker å ta høyere utdanning. Mange trenger en å prate med; en fordi barneverntjenesten tok omsorgen for barna hennes, en fordi hun syntes livet var strevsomt å leve, og flere som synes hverdagslivet kan bli i overkant strevsomt med små i huset. En familiekontakt hjelper skolebarna i familien med lekser. Historiene er like mange som det er familier, og familiekontaktene stiller opp uke etter uke. Familiekontaktene bruker ord som meningsfylt og takknemlighet for å kunne være til hjelp. De uttrykker glede over at noen trenger dem på denne hverdagslige måten og at de får brukt mange sider ved seg selv i sitt virke som familiekontakt. Familiene på sin side har blant annet sagt: Jeg var en knekt småbarnsmor, nå har jeg fått tilbake livet. Takk! Jeg er så glad for at det finnes mennesker som deg rundt oss. Takk for at du kom og gjorde dagene både lettere og bedre. Jeg håper jeg blir som deg når jeg blir 69 år. En av Guds engler som kom til meg, reddet meg. Terapien jeg gikk til hjalp ikke, men kontakten med familiekontakten løftet meg videre. Familiekontakten min er så åpen og har en positiv holdning som jeg har mye å lære av. Jeg har fått så god hjelp. Ikke bare tiden da hun fysisk er her, men også dagen i forkant og timene før hun kommer føles lettere. Jeg har ikke lengre behov for psykolog. Vi har blitt gode venner! 8

10 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt Med utgangspunkt i flyeren vi laget i 2012 fikk vi i januar 2013 laget en ny A5 brosjyre for rekruttering av familiekontakter i Asker. Brosjyrene har blitt delt ut i forbindelse med presentasjoner, stand i Asker sentrum, på cafeer, frisører, servicetorget, rådhuset, NAV etc. Åpen dag med lunsj og info om HSF Asker for familiekontakter og interesserte på Hasselbakken, 30.januar. Tre meldte seg på kurs denne dagen. Invitasjonen til lunsjen lå på kommunens hjemmesider. Banner på yttervegg på Hasselbakken i forbindelse med kursoppstart 13.mars. Informasjon om kursoppstart lå på kommunens hjemmesider. Stand i Asker sentrum 15.juni og 21.september. Vi har ved flere anledninger kontaktet Budstikka og Askeravisen med ønske om mediaomtale, men har dessverre ikke lyktes med å få en reportasje. Vi opplever at dette er mer utfordrende enn tidligere, og noe vi vil arbeide mer med i det nye året. I forbindelse med utdelingen av Frivillighetsprisen for Akershus 2013 til vår familiekontakt Gerd Annexstad fikk vi en fin medieomtale i Askeravisen, samt på Akershus fylkeskommune sine nettsider. 14. Måloppnåelse Home-Start Familiekontakten Asker hadde et mål om 24 aktive familiekontakter i løpet av Vi er veldig glad for at vi nådde målet vårt. Vi har nå 24 familiekontakter tilknyttet HSF Asker. Vi vil fortsette å arbeide videre for vekst i antall familiekontakter. Home-Start Familiekontakten Asker vil rette en stor takk til alle familiekontaktene for fantastisk flott innsats i 2013! Dere gjør livet lettere for familiene dere bidrar i. Dere er engasjerte, til å stole på og er gode samtalepartnere. I 2013 hjalp dere 35 familier med til sammen 81 barn. Det er ny rekord for HSF Asker! Tusen takk!! Vi vil også rette en stor takk til styret vårt, politikere, samarbeidspartnere og våre tre inspirerende og gode kollegaer på nasjonalt kontor for godt samarbeid i En spesiell takk til Kiwanis for økonomisk støtte til ferie for en familie og for støtte til julegaver til barn på asylmottaket. Asker, januar 2014 Ann Jeanette Heitmann og Hilde Knudsen Koordinatorer Home-Start Familiekontakten Asker 9

ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene.

ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene. Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2014 Home-Start Familiekontakten (HSF) Asker har i 2014 hjulpet rekordmange familier og barn. 41 familier med til sammen 98 barn fikk besøk, hjelp og støtte

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer