ÅRSRAPPORT Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene."

Transkript

1 Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2014 Home-Start Familiekontakten (HSF) Asker har i 2014 hjulpet rekordmange familier og barn. 41 familier med til sammen 98 barn fikk besøk, hjelp og støtte av en frivillig familiekontakt i HSF Asker nådde målet om 30 familiekontakter i Pr er 32 familiekontakter tilknyttet HSF Asker Familiekontakter Familier Barn Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene. Styret i HSF Norge, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har tildelt HSF Asker midler til å utvide virksomheten med 50 % prosjektstilling de neste tre årene. Målet med prosjektstillingen er å rette fokus mot familier med barn med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. Det er med stor iver og glede HSF Asker tar fatt på de neste tre årene.

2 Home-Start Familiekontakten Asker 1. Fakta om Home-Start Familiekontakten. Home-Start Familiekontakten er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det i år 2000 opprettet et nasjonalt kontor som i dag har 2 ½ stilling. Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), og har ansvar for oppfølging av de 31 avdelingene som er etablert i Norge pr. dags dato. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Det er styret for HSF Norge som godkjenner nye HSF avdelinger. Home-Start Familiekontakten Norge er en nettverksorganisasjon som mottar midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver HSF avdeling ledes av en lønnet fagutdannet koordinator. Koordinators oppgave er å rekruttere og avholde kurs for frivillige som skal bli familiekontakter. Familiekontaktene må gjennomføre forberedelseskurset (24-30 timer) før de blir koblet til en familie. Koordinator besøker familier som ønsker hjelp og støtte fra en familiekontakt, kobler familie og familiekontakt og følger opp i hele oppdragsperioden. Familiekontaktene plikter å motta veiledning fra koordinator. Koordinator kobler også inn annet hjelpeapparat hvis det er behov i familien som tilsier det. Home-Start Worldwide (HSW) skal godkjenne alle land som ønsker å arbeide med Home- Start. For tiden er det 23 land, og de må alle følge de internasjonale prinsippene og metodene for arbeidet. 2. HSF Asker - visjon og formål Home-Start Familiekontakten Asker ble etablert i Home-Start Familiekontakten skal bidra til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. Home-Start Familiekontakten Asker har som overordnede målsetting å forebygge problemer og hindre eventuelle kriser og sammenbrudd i familier gjennom å: Tilby hjelp til familier som selv ønsker hjelp av en fast familiekontakt. Gi hjelpen fortrinnsvis i familiens eget hjem, 2 4 timer en gang i uken i opptil et halvt år i utgangspunktet, men behovet vurderes og evalueres underveis. Yte hjelpen på konfidensiell basis, med respekt og ydmykhet for familien Rekruttere frivillige med foreldreerfaring eller erfaring med barn. Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet. 3. Målgruppe HSF Asker er et frivillig tilbud til alle småbarnsfamilier i Asker kommune med minst ett barn under skolealder som opplever å ha det vanskelig i en periode. Familiene definerer selv sitt behov. Utfordringene familiene har er flere og sammensatte; samlivsbrudd, flerfødsler, manglende nettverk, isolasjon, fysisk eller psykisk sykdom hos foreldrene eller barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

3 I tillegg er også de frivillige en målgruppe. De må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs og de må ha foreldreerfaring eller erfaring gjennom arbeid med barn. 4. Organisering av avdelingen 4.1 Driftsansvarlig Det er Asker kommune som er driftsansvarlig for HSF Asker. HSF er organisert i Avdeling forebygging barn ledet av Sidsel Gangås i Barne- og familieenheten (BFE). Leder for BFE er Kaja Kierulf. 4.2 Personalsituasjonen Det er ansatt to koordinatorer, Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann, i hver sin 50 % stilling. Begge har vært i sine stillinger i seks år. I sommer var det omrokkeringer på kontorplassene på Hasselbakken frivillighetens hus. Dette medførte at HSF fikk et større kontor og dermed bedre arbeidsforhold. Det ble oppgradert til to kontorplasser med nytt IT-utstyr. 4.3 Styret/ressursgruppen/referansegruppen Styret består av 6 styremedlemmer samt koordinatorene som sitter som referenter. Det har blitt avholdt 4 styremøter i Styret har i år fått et nytt medlem i Vibeke Gloslie. Hun overtok etter Christina Borthwick Vermelid som ikke lenger hadde anledning til å sitte i styret vårt. Vibeke Gloslie er leder for Asker Sentrum og vi har stor nytte av hennes erfaring og kunnskap i styret vårt. Styret var i 2014 representert ved: Gerd Aspelund, styreleder. Sidsel Gangås, Barne- og familieenheten (kommunen som arbeidsgiver). Siss Tangvald Pedersen, barneverntjenesten i Asker Astrid Ramdal, representant for familiekontaktene Kristin Bjelke, lokalpolitiker Asker, tjenesteleder for kultur og samarbeid i Bærum kommune Vibeke Gloslie, leder for Asker Sentrum 5. Økonomi 5.1 Driftsmidler I 2014 fikk HSF Asker kr ,- til drift fra Asker kommune. I tillegg en kompensasjon på kr ,- for fondsmidler som hadde blitt borte i regnskapene noen år tidligere. Denne summen var en engangssum. Tilsammen var driftsmidlene kr ,- i Grunnet bekymring for neste års økonomiske situasjon henvendte styret i HSF Asker seg til politikerne i kommunen mot slutten av I kommunestyremøtet i desember ble det vedtatt at HSF Asker skal tilgodesees med kr ,- til drift i Legatmidler o.a. HSF Asker søkte HSF Norge om midler fra Gjensidigestiftelsen og fikk innvilget, kr ,- til innkjøp av julegaver til enkelte barn og familier tilknyttet HSF Asker. HSF Asker søkte Civitan Asker om midler og mottok kr ,- slik at vi kunne arrangere et hyggelig julebord for familiekontaktene i desember. HSF Asker har også søkt Holmenstiftelsen om midler til studietur til Hamar for familiekontaktene, men fikk avslag. Det er også søkt Lions Asker om midler til å dekke utgifter familiekontaktene har i forbindelse med HSF-oppdraget. Dette gjelder spesielt familiekontakter som besøker familier som av ulike årsaker har behov for å komme seg ut fra hjemmet. Ønsket er å dekke

4 busspenger, kaffekopp, utgifter til babysanggruppe, inngangsbilletter til svømmehall o.l. for familiekontaktene og familien i slike tilfeller. Det er ikke mottatt svar på denne henvendelsen ennå. 6. Kurs, konferanser og samlinger for koordinator Koordinatorene har avholdt to forberedelseskurs for nye familiekontakter på 24 timer hver. I tillegg til å ha arrangert eller vært med på alle aktivitetene for familiekontaktene (se punkt 7.) har koordinatorene også deltatt på: Inspirasjonsforedrag ved Odd Einar Dørum, med tema innenfor frivillighet, demokrati og folkehelse, Frivillighetsutvalget Asker kommune, 23.januar Lunsj med koordinatorene i HSF Bærum, 25.februar. Seminar med Henrik Syse; Fra ord til praksis: Hvordan skaper vi en etisk kultur i hverdagen?, 18.mars. Samrådningsmøte i kommunen, 4.mars og 22.oktober. Nettverkssamling med HSF region øst i Drammen, 2.april. Undervisning på HSF Norges opplæringsdager for nye koordinatorer, 2.juni Halvdagsseminar om Oppdragervold ved psykologspesialist Judith van der Weele, 20.juni Markering av World refugee day, Dikemark asylmottak, 20.juni Home-Start Worldwide Global Conference i Oslo, 25.september. Koordinatorsamling med HSF i Sandefjord, oktober. Seminar på Klekken med Barne- og familieenheten, november. Koordinatorene har også deltatt på husmøter på Hasselbakken Frivillighetens Hus. Månedlige avdelings- og fellesmøter i BFE. 7. Arrangementer for familiekontaktene Oppstartlunsj for familiekontaktene, 15.januar. Kveldssamling med informasjon om flyktningeteamet i Asker, ved seksjonsleder Guro Helgerud og helsesøster Inger Helene Møinichen, 6.mars. Kursavslutning med lunsj for alle familiekontaktene, 7.mai. RVTS kurs i regi av Asker kommune, 6.mars og 12.mai. Sommeravslutningstur til HSF Hamar, juni. Lunsj på Hasselbakken, 3.september Kveldssamling med psykolog Knut Brandsborg, Hvordan ivareta barns psykiske helse. 23.oktober. Felles fagdag med Barne- og familieenheten, BUP og Barneverntjenesten på Asker konferansesenter, 7. november. «Se barnet innenfra» med psykologspesialistene Stig Torsteinson, Ida Brantzeg og Guro Øiestad og barnehageforsker Elisabeth Solheim, seminar på Asker konferansesenter, 11. november. Julebord på Hasselbakken med besøk av HSF Hamar, 4.desember. Sosialt samvær med guidet tur i Asker og lunsj på NaKuHel med HSF Hamar, 5.desember Frivillighetskonferanse med utdeling av frivillighetsprisen i Asker kulturhus, 6.desember. Familiekontaktene deltok i organisering og utdeling av julegaver fra juletreet på Leangkollen hotell. Tilbud om veiledningsgrupper har vært opprettholdt i På våren ble det avholdt tre ganger på dagtid. Om høsten; tre ganger på dagtid og tre ganger på kveldstid.

5 8. Arrangementer og andre tilbud til familiene. 8.1 Damedag Damedag er et tilbud til kvinner fra alle verdenshjørner til sosialt fellesskap på Hasselbakken Frivillighetens hus hver torsdag. Asker Frivilligsentral, Asker Røde Kors og HSF Asker samarbeider om organiseringen av tilbudet. Flere av familiekontaktene i HSF Asker er aktivt med på Damedagene. Innholdet på Damedagene bærer preg av sy- og håndarbeidsaktivitet, samt lunsj og hyggelig samvær. Familiekontakt i HSF Asker Annette Staugaard er ildsjelen bak Damedagen og har siden 2010 holdt på med sykurs. HSF Asker ved familiekontakt Gerd Annexstad er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av Damedagen siste torsdag i hver måned. Dette er et veldig godt tilbud som vi ofte anbefaler til mødrene som ønsker hjelp av HSF. Det kan være et godt alternativ mens de venter på å få en familiekontakt, og vi anbefaler det ofte hvis mor ønsker å utvide nettverket sitt etter avsluttet hjelp fra HSF. 8.2 Julegaver til familier i Asker HSF Asker søkte HSF Norge om midler fra Gjensidigestiftelsen og fikk innvilget, kr ,- for innkjøp av julegaver til familier tilknyttet HSF Asker. Det ble kjøpt inn ulltøy til mange barn, samt andre gaver og gavekort til barn/ungdom og deres familier. Mange takknemlige og glade familier! Leangkollen hotell i Asker hadde i desember et juletre i sin vestibyle der de oppfordret Askers befolkning til å legge gaver til barn/ungdom/familier som trenger det. HSF Asker ble kontaktet og sa seg villig til å distribuere gavene. 19.desember hentet vi over 600 gaver på Leangkollen hotell. Det hadde vært stor giverglede hos befolkningen i Asker! Gavene ble organisert etter alder og kjønn på Hasselbakken med god hjelp fra mange av familiekontaktene våre. Alle gavene ble levert ut til ulike institusjoner samt til barn og unge i enkelte familier som hadde mottatt hjelp og støtte fra HSF i Blant andre fikk barn og ungdom på asylmottaket på Dikemark og Hvalstad gaver. Sentermenigheten fikk gaver til å dele ut på sin familiesøndag. Tangen barnevernsinstitusjon, barneverntjenesten i Røyken og integreringstiltak i Drammen for nyankomne flyktninger fikk også mange gaver fra den rikholdige haugen. Takk til alle som bidro til en litt gladere jul for mange. 8.3 Ferie for alle I 2014 søkte vi plass for to familier på Røde Kors sitt Ferie for alle -tilbud. Dessverre fikk ingen av familiene plass i denne omgang.

6 9. Aktiviteten Home-Start Familiekontakten Asker har i 2014 hatt rundt 55 henvendelser fra familier, pårørende, helsesøstre, barneverntjenesten og andre. Enkelte henvendelser har vært rene forespørsler om hva HSF kan bidra med i ulike situasjoner. Noen av familiene som har henvendt seg har ikke vært innenfor vår målgruppe eller vårt virkeområde. Noen familier det har vært henvendelser om, har selv ikke ønsket hjelpen vi kan tilby. Vi har hjulpet 41 familier med til sammen 98 barn i Vi har pr. 31.desember 32 familiekontakter. Videre følger statistikk over vår aktivitet: 9.1 Forberedelseskurset Antall frivillige på kurs vår 5 Antall frivillige på kurs høst 5 Antall nye familiekontakter i år Familiekontaktene Pensjonist 17 Hjemmeværende 5 Yrkesaktiv 10 Student Annet Alder over 60 år 19 Alder år 11 Alder år 2 Antall aktive familiekontakter som har vært i familier eller som har ventet 24 på oppdrag i år? Kommentar: En familiekontakt bruker sin tid kun på Damedag. 9.3 Familiene Gifte/samboere 29 Aleneforsørgere 12 Norske 20 Minoritetsspråklige 15 Antall nasjonaliteter 18 Blandet ekteskap 6 Familier totalt 41 Antall barn til sammen i familiene 98 Barn 0 2 år 45 Barn 2 6 år 33 Barn over 6 år 20

7 9.4 Hvilke behov og belastninger har familiene (samme familie kan regnes med flere steder) Avlastning/sliten 38 Foreldrestøtte 20 Manglende/dårlig fungerende nettverk 26 Psykiske belastninger 16 Foreldres sykdom/funksjonsnedsettelse 15 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i etnisk norske familier 4 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i minoritetsfamilier 7 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i blandet ekteskap Barns sykdom/funksjonsnedsettelse totalt Henvendelsene / hvem tar kontakt Familien 12 Helsestasjon 21 Barnehage Familievern Psykisk helsevern 1 Barnevern 1 PPT Div. flyktningeinstanser 3 Andre; BUP Varigheten av kontakten pr dette året: 0 6 mnd mnd. 8 Over 12 mnd. 2 Hvor mange besøk hvor du ikke satte inn en familiekontakt 4 Hvor mange familier har du på venteliste pr dette året 1 Kommentar: En av familiene flyttet, behovet hadde endret seg hos to familier og en familie fikk hjelp av barnevernet og ønsket derfor ikke HSF da de fikk tilbudet. 9.7 Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Har kontakt med hjelpeapparatet 20 Kontakt ble opprettet etter at HSF kom inn 2 Hvilken instans Barnverntjenesten, Rusomsorg Kommentar: Da mange av familiene hadde kontakt med hjelpeapparatet før HSF ble koblet inn har koordinatorenes kontakt med hjelpeapparatet vært tett dette året. 10. Samarbeidsfora HSF Asker har siden opprettelsen av Barne- og familieenheten i 2011 vært organisert i avdeling forebygging barn. Vi har et godt samarbeid med de fire helsestasjonene, jordmortjenesten og familiekonsulentene knyttet til BFE. BUP, barneverntjenesten og familieforebyggende team har også vært gode samarbeidspartnere i På Hasselbakken Frivillighetens hus har vi kontorfellesskap med Asker Frivilligsentral, Asker Røde Kors, Rådgiverne på Hasselbakken og Frihjelpen. Dette er gode samarbeidspartnere for flere av familiene vi er i kontakt med.

8 Koordinatorene informerte om HSF på samrådningsmøte med ulike aktører i kommunen på Hasselbakken, 4.mars. 22.mai inviterte vi barnevernansatte/konsulentene i barnegruppen og mottaket i barneverntjenesten i Asker til et orienteringsmøte om HSF på Hasselbakken. HSF Asker orienterte også fastlegene ved assisterende kommuneoverlege Anne Grete Westly om tilbudet vårt i august. Dialogmøte i Asker Bibliotek, 7.oktober. Koordinatorene informerte om HSF på Folkeuniversitetet i Asker, 21.oktober 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet HSF Asker har fått mange hyggelig tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet om tilbudet vi gir til familiene de videreformidler til oss. En helsesøster sa: «Dere gjør en kjempejobb». 12. Sitater fra familier og familiekontakter «Du har liksom blitt bonusmammaen min du». «Home-Start er et fantastisk tilbud som jeg håper alle småbarnsfamilier vet om!» «Det er så godt å ha en å være sammen med og prate med» «I feel like my mother is visiting me.» «Jeg har visst at barna har hatt et godt menneske å være sammen med. Det har vært så godt med all støtten og bekreftelsen jeg har fått». «Alle innvandrerfamilier burde hatt en familiekontakt som kunne hjulpet familien til å forstå det norske samfunnet.» «Å være familiekontakt har vært en vitamininnsprøytning for meg». «Jeg føler meg nyttig. Det er godt å gjøre en forskjell». «Jeg er så glad for å være en del av dette nettverket av familiekontakter». 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt Norgesglasset-sending på P1, NRK, med intervju av koordinator, familie og familiekontakt 3.februar Vi informerte om HSF på seniorkurs for kommende pensjonister i kommunen, 26.februar Stand i Asker sentrum 14.juni og 20.september. Familiekontakter hjalp til, vi delte ut brosjyrer og snakket med mange potensielt frivillige. Vi hadde også tilbud om fingermaling for barn. Et flott bilde ble laget av barn som kom innom standen vår. Artikkel i Budstikka, både papirutgaven og på nettavisen, i forbindelse med at HSF Asker delte ut julegavene fra Leangkollen hotell til familier i Asker. 14. Måloppnåelse I Handlingsplanen for 2014 hadde vi et mål om 30 familiekontakter. Ved utgangen av 2014 var det 32 familiekontakter tilknyttet HSF Asker. Vi er veldig glade for å ha nådd målet vårt! Det kommer småbarnsfamilier i Asker til gode.

9 Høsten 2014 søkte HSF Asker om en 50 % prosjektstilling i tre år fra HSF Norge. Målet med prosjektmidlene er å rette fokus mot familier med barn med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi er veldig glade for å ha fått tildelt prosjektmidlene. Med 32 familiekontakter var det ikke rom for mer vekst i antall familiekontakter i de to 50 % stillingene HSF Asker har gjennom kommunen. Økte midler gir mulighet for utvikling og videre vekst som motiverer! Vi ser frem til å kunne fokusere enda mer på familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne. De to koordinatorene har det totale ansvaret for HSF Asker og ivaretar konseptet i hver sin 75 % stilling fra og med januar Vi ønsker å rette en stor takk til de fantastiske familiekontaktene i HSF Asker. De gir av seg selv, både i tid og av omsorg, og utgjør en stor forskjell for de familiene de besøker. De er positive og engasjerte, og det er en sann glede for koordinatorene å ha de med på laget. En stor takk også til Civitan som gav en hyggelig påskjønnelse til familiekontaktene til jul, og til Leangkollen hotell og alle gode julegavegivere i Asker som bidro med flotte gaver til barn og unge i vårt distrikt. Takk til HSF Norge for godt samarbeid i året som har gått og for midler til julegaver og juleopplevelser for barna i enkelte familier som mottok støtte fra HSF Asker i Takk også for prosjektmidlene som gjør det mulig for HSF Asker å utvikle seg videre. Det rettes også en stor takk til styret i HSF Asker, våre samarbeidspartnere i BFE, samt til ordfører med politikere for igjen å støtte opp om HSF Tusen hjertelig takk! Asker, januar 2015 Ann Jeanette Heitmann og Hilde Knudsen Koordinatorer Home-Start Familiekontakten Asker

Home-Start Familiekontakten Asker. Årsrapport 2015

Home-Start Familiekontakten Asker. Årsrapport 2015 Home-Start Familiekontakten Asker Årsrapport 2015 Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) har i 2015 hjulpet 47 familier med til sammen 110 barn! Vi har nå 37 familiekontakter som hjelper og støtter

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker)

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2010 Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) Home-Start Familiekontakten i Asker ble etablert i 1996. I handlingsplanen vår for 2010 var ett av målene å få økt ressursene til koordinatorstillingen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2010 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Glade Familiekontakter poserer etter samlingen i Gamle Logen mai 2010 1. Home- Start som organisasjon Home Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker. 15 år med hjelp og støtte til småbarnsfamilier i Asker

Home-Start Familiekontakten Asker. 15 år med hjelp og støtte til småbarnsfamilier i Asker Home-Start Familiekontakten Asker 15 år med hjelp og støtte til småbarnsfamilier i Asker ÅRSRAPPORT 2011 Home-Start Familiekontakten Asker Home-Start Familiekontakten (HSF) i Asker ble etablert i 1996.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2011 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2011 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HSF Hamar har ved 5 års virksomhet hatt sitt mini-jubileum. Dette ble behørig feiret og markert ved juleavslutningen for de 22 familiekontaktene med deltagelse

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker

Home-Start Familiekontakten Asker Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2012 Home-Start Familiekontakten Asker Home-Start Familiekontakten (HSF) i Asker ble etablert i 1996. 2012 har vært et stabilt år hvor vi har bygget videre

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker

Home-Start Familiekontakten Asker Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2013 0 Home-Start Familiekontakten Asker I handlingsplanen for 2013 hadde vi mål om å ha 24 familiekontakter knyttet til avdelingen vår. Dette klarte vi å innfri,

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker)

Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2009 Home-Start Familiekontakten Asker (HSF Asker) Home-Start Familiekontakten Asker ble etablert i 1996. Fra sommeren 2008 frem til 1.mars 2009 har Home-Start Familiekontakten i Asker holdt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HSF KRISTIANSAND

ÅRSRAPPORT 2015 HSF KRISTIANSAND ÅRSRAPPORT 015 HSF KRISTIANSAND Frelsesarmeens barne- og familievern Tlf. 456 0 663 E-post: hilde.lam@frelsesarmeen.no www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no/homestartkristiansand HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

Detaljer

H ome - Start f amiliekontakten

H ome - Start f amiliekontakten H ome - Start f amiliekontakten Årsrapport 201 4 Home - Start Familiekontakten Fjell tel 46 42 04 69 / 46 42 64 63 mail:hsffjell@broadpark.no http://www.fjell - kfuk - kfum.no/hsf/ Innhold: 1. Fakta om

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2013 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2013 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Tilbudet Home Start Familiekontakten har blitt godt kjent i kommunen, og pågangen for å få hjelp har vært økende. I løpet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2014 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Tilbudet Home Start Familiekontakten har blitt godt kjent i kommunen, og pågangen for å få hjelp har vært økende. I løpet

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORDRE AKER

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORDRE AKER HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORDRE AKER ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012, HOME START NORDRE AKER Home-Start Nordre Aker driftes av Frelsesarmeen. Det er den 6. Home Start avdelingen til Frelsesarmeen og

Detaljer

Årsmelding 2015 Home-Start Familiekontakten Moss

Årsmelding 2015 Home-Start Familiekontakten Moss Årsmelding 2015 Home-Start Familiekontakten Moss Home-Start Familiekontakten Moss Skoggata 24 1530 Moss Tlf: 40 76 78 70 kontor@homestartmoss.no www.homestartmoss.no Årsrapport 2015 1.0 Fakta om Home-Start

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2012

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2012 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2012 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret Harrison. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR

ÅRSRAPPORT 2015 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR ÅRSRAPPORT 2015 HOME START FAMILIEKONTAKTEN HAMAR Tilbudet Home Start Familiekontakten har blitt godt kjent i kommunen, og pågangen for å få hjelp har vært økende. I løpet

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2013

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2013 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2013 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret Harrison. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Åpen helsestasjon i Vestre Toten kommune. En liten del av samhandlingen rundt barnefamiliene våre Sillongen 26.09.13

Åpen helsestasjon i Vestre Toten kommune. En liten del av samhandlingen rundt barnefamiliene våre Sillongen 26.09.13 Åpen helsestasjon i Vestre Toten kommune En liten del av samhandlingen rundt barnefamiliene våre Sillongen 26.09.13 ÅPEN HELSESTASJON Trygghet og trivsel for småbarnsfamilien På Sagatunet Møteplass for

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral.

Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Årsmelding 2015 Eiere: Åseral Sogelag, Åseral Husflidslag, Åseral Næringsråd, Åseral Bygdekvinnelag, Åseral Sokneråd, Åseral Bedehus og DFEF Betania Åseral. Organisering: Åseral Frivilligsentral er organisert

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Samordningsprosjektet

Samordningsprosjektet Samordningsprosjektet Arbeidsgruppe - tverrfaglig Samarbeid jordmor/lege/helsesøster Åpen helsestasjon felles, tverrfaglig veiledningstjeneste for gravide og foreldre Felles kartleggingsopplæring for barnevern/helsestasjon

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2015 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2015 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Plan for implementering av lovendringen Barn som pårørende MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering. nov. 2009 febr. 2010

Plan for implementering av lovendringen Barn som pårørende MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering. nov. 2009 febr. 2010 MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering Delmål 1 Alle som arbeider på skal ha kunnskap om barn som pårørende Kurs for + en dag for enhetsledere nov. 2009 febr. 2010 og BarnsBeste De skal bidra til å

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd Organisering av grupper Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 1. Hva er en støttegruppe? 2. Hvorfor har vi støttegrupper? 3. Noen eksempler på grupper 4. Hvordan kan vi organisere grupper? 5. Hvilken effekt

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: «Kommunal kunnskap»

Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: «Kommunal kunnskap» Her finner du en kalenderoversikt over ulike kompetanseutvikklingstiltak som du kan ha bruk for i ditt virke som koordinator: 2013 JANUAR 09.01.2013 10.01.2013 16.01.2013 17.01.2013 24.01.2013 30.01.2013

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Mot et nordisk manifest

Mot et nordisk manifest Friluftsliv og psykisk helse Mot et nordisk manifest Startet i friluftslivets år 2005 Miljøverndepartementet tok kontakt med Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse (NaKuHel) for å bidra med å løfte fram

Detaljer

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Postadresse: c/o Voksne for barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO Org. nr. 913 017 544 Til Alle landets

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer