ÅRSRAPPORT Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene."

Transkript

1 Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2014 Home-Start Familiekontakten (HSF) Asker har i 2014 hjulpet rekordmange familier og barn. 41 familier med til sammen 98 barn fikk besøk, hjelp og støtte av en frivillig familiekontakt i HSF Asker nådde målet om 30 familiekontakter i Pr er 32 familiekontakter tilknyttet HSF Asker Familiekontakter Familier Barn Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene. Styret i HSF Norge, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har tildelt HSF Asker midler til å utvide virksomheten med 50 % prosjektstilling de neste tre årene. Målet med prosjektstillingen er å rette fokus mot familier med barn med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. Det er med stor iver og glede HSF Asker tar fatt på de neste tre årene.

2 Home-Start Familiekontakten Asker 1. Fakta om Home-Start Familiekontakten. Home-Start Familiekontakten er et forebyggende og frivillig familiestøtteprogram. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det i år 2000 opprettet et nasjonalt kontor som i dag har 2 ½ stilling. Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), og har ansvar for oppfølging av de 31 avdelingene som er etablert i Norge pr. dags dato. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Det er styret for HSF Norge som godkjenner nye HSF avdelinger. Home-Start Familiekontakten Norge er en nettverksorganisasjon som mottar midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver HSF avdeling ledes av en lønnet fagutdannet koordinator. Koordinators oppgave er å rekruttere og avholde kurs for frivillige som skal bli familiekontakter. Familiekontaktene må gjennomføre forberedelseskurset (24-30 timer) før de blir koblet til en familie. Koordinator besøker familier som ønsker hjelp og støtte fra en familiekontakt, kobler familie og familiekontakt og følger opp i hele oppdragsperioden. Familiekontaktene plikter å motta veiledning fra koordinator. Koordinator kobler også inn annet hjelpeapparat hvis det er behov i familien som tilsier det. Home-Start Worldwide (HSW) skal godkjenne alle land som ønsker å arbeide med Home- Start. For tiden er det 23 land, og de må alle følge de internasjonale prinsippene og metodene for arbeidet. 2. HSF Asker - visjon og formål Home-Start Familiekontakten Asker ble etablert i Home-Start Familiekontakten skal bidra til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. Home-Start Familiekontakten Asker har som overordnede målsetting å forebygge problemer og hindre eventuelle kriser og sammenbrudd i familier gjennom å: Tilby hjelp til familier som selv ønsker hjelp av en fast familiekontakt. Gi hjelpen fortrinnsvis i familiens eget hjem, 2 4 timer en gang i uken i opptil et halvt år i utgangspunktet, men behovet vurderes og evalueres underveis. Yte hjelpen på konfidensiell basis, med respekt og ydmykhet for familien Rekruttere frivillige med foreldreerfaring eller erfaring med barn. Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet. 3. Målgruppe HSF Asker er et frivillig tilbud til alle småbarnsfamilier i Asker kommune med minst ett barn under skolealder som opplever å ha det vanskelig i en periode. Familiene definerer selv sitt behov. Utfordringene familiene har er flere og sammensatte; samlivsbrudd, flerfødsler, manglende nettverk, isolasjon, fysisk eller psykisk sykdom hos foreldrene eller barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

3 I tillegg er også de frivillige en målgruppe. De må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs og de må ha foreldreerfaring eller erfaring gjennom arbeid med barn. 4. Organisering av avdelingen 4.1 Driftsansvarlig Det er Asker kommune som er driftsansvarlig for HSF Asker. HSF er organisert i Avdeling forebygging barn ledet av Sidsel Gangås i Barne- og familieenheten (BFE). Leder for BFE er Kaja Kierulf. 4.2 Personalsituasjonen Det er ansatt to koordinatorer, Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann, i hver sin 50 % stilling. Begge har vært i sine stillinger i seks år. I sommer var det omrokkeringer på kontorplassene på Hasselbakken frivillighetens hus. Dette medførte at HSF fikk et større kontor og dermed bedre arbeidsforhold. Det ble oppgradert til to kontorplasser med nytt IT-utstyr. 4.3 Styret/ressursgruppen/referansegruppen Styret består av 6 styremedlemmer samt koordinatorene som sitter som referenter. Det har blitt avholdt 4 styremøter i Styret har i år fått et nytt medlem i Vibeke Gloslie. Hun overtok etter Christina Borthwick Vermelid som ikke lenger hadde anledning til å sitte i styret vårt. Vibeke Gloslie er leder for Asker Sentrum og vi har stor nytte av hennes erfaring og kunnskap i styret vårt. Styret var i 2014 representert ved: Gerd Aspelund, styreleder. Sidsel Gangås, Barne- og familieenheten (kommunen som arbeidsgiver). Siss Tangvald Pedersen, barneverntjenesten i Asker Astrid Ramdal, representant for familiekontaktene Kristin Bjelke, lokalpolitiker Asker, tjenesteleder for kultur og samarbeid i Bærum kommune Vibeke Gloslie, leder for Asker Sentrum 5. Økonomi 5.1 Driftsmidler I 2014 fikk HSF Asker kr ,- til drift fra Asker kommune. I tillegg en kompensasjon på kr ,- for fondsmidler som hadde blitt borte i regnskapene noen år tidligere. Denne summen var en engangssum. Tilsammen var driftsmidlene kr ,- i Grunnet bekymring for neste års økonomiske situasjon henvendte styret i HSF Asker seg til politikerne i kommunen mot slutten av I kommunestyremøtet i desember ble det vedtatt at HSF Asker skal tilgodesees med kr ,- til drift i Legatmidler o.a. HSF Asker søkte HSF Norge om midler fra Gjensidigestiftelsen og fikk innvilget, kr ,- til innkjøp av julegaver til enkelte barn og familier tilknyttet HSF Asker. HSF Asker søkte Civitan Asker om midler og mottok kr ,- slik at vi kunne arrangere et hyggelig julebord for familiekontaktene i desember. HSF Asker har også søkt Holmenstiftelsen om midler til studietur til Hamar for familiekontaktene, men fikk avslag. Det er også søkt Lions Asker om midler til å dekke utgifter familiekontaktene har i forbindelse med HSF-oppdraget. Dette gjelder spesielt familiekontakter som besøker familier som av ulike årsaker har behov for å komme seg ut fra hjemmet. Ønsket er å dekke

4 busspenger, kaffekopp, utgifter til babysanggruppe, inngangsbilletter til svømmehall o.l. for familiekontaktene og familien i slike tilfeller. Det er ikke mottatt svar på denne henvendelsen ennå. 6. Kurs, konferanser og samlinger for koordinator Koordinatorene har avholdt to forberedelseskurs for nye familiekontakter på 24 timer hver. I tillegg til å ha arrangert eller vært med på alle aktivitetene for familiekontaktene (se punkt 7.) har koordinatorene også deltatt på: Inspirasjonsforedrag ved Odd Einar Dørum, med tema innenfor frivillighet, demokrati og folkehelse, Frivillighetsutvalget Asker kommune, 23.januar Lunsj med koordinatorene i HSF Bærum, 25.februar. Seminar med Henrik Syse; Fra ord til praksis: Hvordan skaper vi en etisk kultur i hverdagen?, 18.mars. Samrådningsmøte i kommunen, 4.mars og 22.oktober. Nettverkssamling med HSF region øst i Drammen, 2.april. Undervisning på HSF Norges opplæringsdager for nye koordinatorer, 2.juni Halvdagsseminar om Oppdragervold ved psykologspesialist Judith van der Weele, 20.juni Markering av World refugee day, Dikemark asylmottak, 20.juni Home-Start Worldwide Global Conference i Oslo, 25.september. Koordinatorsamling med HSF i Sandefjord, oktober. Seminar på Klekken med Barne- og familieenheten, november. Koordinatorene har også deltatt på husmøter på Hasselbakken Frivillighetens Hus. Månedlige avdelings- og fellesmøter i BFE. 7. Arrangementer for familiekontaktene Oppstartlunsj for familiekontaktene, 15.januar. Kveldssamling med informasjon om flyktningeteamet i Asker, ved seksjonsleder Guro Helgerud og helsesøster Inger Helene Møinichen, 6.mars. Kursavslutning med lunsj for alle familiekontaktene, 7.mai. RVTS kurs i regi av Asker kommune, 6.mars og 12.mai. Sommeravslutningstur til HSF Hamar, juni. Lunsj på Hasselbakken, 3.september Kveldssamling med psykolog Knut Brandsborg, Hvordan ivareta barns psykiske helse. 23.oktober. Felles fagdag med Barne- og familieenheten, BUP og Barneverntjenesten på Asker konferansesenter, 7. november. «Se barnet innenfra» med psykologspesialistene Stig Torsteinson, Ida Brantzeg og Guro Øiestad og barnehageforsker Elisabeth Solheim, seminar på Asker konferansesenter, 11. november. Julebord på Hasselbakken med besøk av HSF Hamar, 4.desember. Sosialt samvær med guidet tur i Asker og lunsj på NaKuHel med HSF Hamar, 5.desember Frivillighetskonferanse med utdeling av frivillighetsprisen i Asker kulturhus, 6.desember. Familiekontaktene deltok i organisering og utdeling av julegaver fra juletreet på Leangkollen hotell. Tilbud om veiledningsgrupper har vært opprettholdt i På våren ble det avholdt tre ganger på dagtid. Om høsten; tre ganger på dagtid og tre ganger på kveldstid.

5 8. Arrangementer og andre tilbud til familiene. 8.1 Damedag Damedag er et tilbud til kvinner fra alle verdenshjørner til sosialt fellesskap på Hasselbakken Frivillighetens hus hver torsdag. Asker Frivilligsentral, Asker Røde Kors og HSF Asker samarbeider om organiseringen av tilbudet. Flere av familiekontaktene i HSF Asker er aktivt med på Damedagene. Innholdet på Damedagene bærer preg av sy- og håndarbeidsaktivitet, samt lunsj og hyggelig samvær. Familiekontakt i HSF Asker Annette Staugaard er ildsjelen bak Damedagen og har siden 2010 holdt på med sykurs. HSF Asker ved familiekontakt Gerd Annexstad er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av Damedagen siste torsdag i hver måned. Dette er et veldig godt tilbud som vi ofte anbefaler til mødrene som ønsker hjelp av HSF. Det kan være et godt alternativ mens de venter på å få en familiekontakt, og vi anbefaler det ofte hvis mor ønsker å utvide nettverket sitt etter avsluttet hjelp fra HSF. 8.2 Julegaver til familier i Asker HSF Asker søkte HSF Norge om midler fra Gjensidigestiftelsen og fikk innvilget, kr ,- for innkjøp av julegaver til familier tilknyttet HSF Asker. Det ble kjøpt inn ulltøy til mange barn, samt andre gaver og gavekort til barn/ungdom og deres familier. Mange takknemlige og glade familier! Leangkollen hotell i Asker hadde i desember et juletre i sin vestibyle der de oppfordret Askers befolkning til å legge gaver til barn/ungdom/familier som trenger det. HSF Asker ble kontaktet og sa seg villig til å distribuere gavene. 19.desember hentet vi over 600 gaver på Leangkollen hotell. Det hadde vært stor giverglede hos befolkningen i Asker! Gavene ble organisert etter alder og kjønn på Hasselbakken med god hjelp fra mange av familiekontaktene våre. Alle gavene ble levert ut til ulike institusjoner samt til barn og unge i enkelte familier som hadde mottatt hjelp og støtte fra HSF i Blant andre fikk barn og ungdom på asylmottaket på Dikemark og Hvalstad gaver. Sentermenigheten fikk gaver til å dele ut på sin familiesøndag. Tangen barnevernsinstitusjon, barneverntjenesten i Røyken og integreringstiltak i Drammen for nyankomne flyktninger fikk også mange gaver fra den rikholdige haugen. Takk til alle som bidro til en litt gladere jul for mange. 8.3 Ferie for alle I 2014 søkte vi plass for to familier på Røde Kors sitt Ferie for alle -tilbud. Dessverre fikk ingen av familiene plass i denne omgang.

6 9. Aktiviteten Home-Start Familiekontakten Asker har i 2014 hatt rundt 55 henvendelser fra familier, pårørende, helsesøstre, barneverntjenesten og andre. Enkelte henvendelser har vært rene forespørsler om hva HSF kan bidra med i ulike situasjoner. Noen av familiene som har henvendt seg har ikke vært innenfor vår målgruppe eller vårt virkeområde. Noen familier det har vært henvendelser om, har selv ikke ønsket hjelpen vi kan tilby. Vi har hjulpet 41 familier med til sammen 98 barn i Vi har pr. 31.desember 32 familiekontakter. Videre følger statistikk over vår aktivitet: 9.1 Forberedelseskurset Antall frivillige på kurs vår 5 Antall frivillige på kurs høst 5 Antall nye familiekontakter i år Familiekontaktene Pensjonist 17 Hjemmeværende 5 Yrkesaktiv 10 Student Annet Alder over 60 år 19 Alder år 11 Alder år 2 Antall aktive familiekontakter som har vært i familier eller som har ventet 24 på oppdrag i år? Kommentar: En familiekontakt bruker sin tid kun på Damedag. 9.3 Familiene Gifte/samboere 29 Aleneforsørgere 12 Norske 20 Minoritetsspråklige 15 Antall nasjonaliteter 18 Blandet ekteskap 6 Familier totalt 41 Antall barn til sammen i familiene 98 Barn 0 2 år 45 Barn 2 6 år 33 Barn over 6 år 20

7 9.4 Hvilke behov og belastninger har familiene (samme familie kan regnes med flere steder) Avlastning/sliten 38 Foreldrestøtte 20 Manglende/dårlig fungerende nettverk 26 Psykiske belastninger 16 Foreldres sykdom/funksjonsnedsettelse 15 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i etnisk norske familier 4 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i minoritetsfamilier 7 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i blandet ekteskap Barns sykdom/funksjonsnedsettelse totalt Henvendelsene / hvem tar kontakt Familien 12 Helsestasjon 21 Barnehage Familievern Psykisk helsevern 1 Barnevern 1 PPT Div. flyktningeinstanser 3 Andre; BUP Varigheten av kontakten pr dette året: 0 6 mnd mnd. 8 Over 12 mnd. 2 Hvor mange besøk hvor du ikke satte inn en familiekontakt 4 Hvor mange familier har du på venteliste pr dette året 1 Kommentar: En av familiene flyttet, behovet hadde endret seg hos to familier og en familie fikk hjelp av barnevernet og ønsket derfor ikke HSF da de fikk tilbudet. 9.7 Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Har kontakt med hjelpeapparatet 20 Kontakt ble opprettet etter at HSF kom inn 2 Hvilken instans Barnverntjenesten, Rusomsorg Kommentar: Da mange av familiene hadde kontakt med hjelpeapparatet før HSF ble koblet inn har koordinatorenes kontakt med hjelpeapparatet vært tett dette året. 10. Samarbeidsfora HSF Asker har siden opprettelsen av Barne- og familieenheten i 2011 vært organisert i avdeling forebygging barn. Vi har et godt samarbeid med de fire helsestasjonene, jordmortjenesten og familiekonsulentene knyttet til BFE. BUP, barneverntjenesten og familieforebyggende team har også vært gode samarbeidspartnere i På Hasselbakken Frivillighetens hus har vi kontorfellesskap med Asker Frivilligsentral, Asker Røde Kors, Rådgiverne på Hasselbakken og Frihjelpen. Dette er gode samarbeidspartnere for flere av familiene vi er i kontakt med.

8 Koordinatorene informerte om HSF på samrådningsmøte med ulike aktører i kommunen på Hasselbakken, 4.mars. 22.mai inviterte vi barnevernansatte/konsulentene i barnegruppen og mottaket i barneverntjenesten i Asker til et orienteringsmøte om HSF på Hasselbakken. HSF Asker orienterte også fastlegene ved assisterende kommuneoverlege Anne Grete Westly om tilbudet vårt i august. Dialogmøte i Asker Bibliotek, 7.oktober. Koordinatorene informerte om HSF på Folkeuniversitetet i Asker, 21.oktober 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet HSF Asker har fått mange hyggelig tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet om tilbudet vi gir til familiene de videreformidler til oss. En helsesøster sa: «Dere gjør en kjempejobb». 12. Sitater fra familier og familiekontakter «Du har liksom blitt bonusmammaen min du». «Home-Start er et fantastisk tilbud som jeg håper alle småbarnsfamilier vet om!» «Det er så godt å ha en å være sammen med og prate med» «I feel like my mother is visiting me.» «Jeg har visst at barna har hatt et godt menneske å være sammen med. Det har vært så godt med all støtten og bekreftelsen jeg har fått». «Alle innvandrerfamilier burde hatt en familiekontakt som kunne hjulpet familien til å forstå det norske samfunnet.» «Å være familiekontakt har vært en vitamininnsprøytning for meg». «Jeg føler meg nyttig. Det er godt å gjøre en forskjell». «Jeg er så glad for å være en del av dette nettverket av familiekontakter». 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt Norgesglasset-sending på P1, NRK, med intervju av koordinator, familie og familiekontakt 3.februar Vi informerte om HSF på seniorkurs for kommende pensjonister i kommunen, 26.februar Stand i Asker sentrum 14.juni og 20.september. Familiekontakter hjalp til, vi delte ut brosjyrer og snakket med mange potensielt frivillige. Vi hadde også tilbud om fingermaling for barn. Et flott bilde ble laget av barn som kom innom standen vår. Artikkel i Budstikka, både papirutgaven og på nettavisen, i forbindelse med at HSF Asker delte ut julegavene fra Leangkollen hotell til familier i Asker. 14. Måloppnåelse I Handlingsplanen for 2014 hadde vi et mål om 30 familiekontakter. Ved utgangen av 2014 var det 32 familiekontakter tilknyttet HSF Asker. Vi er veldig glade for å ha nådd målet vårt! Det kommer småbarnsfamilier i Asker til gode.

9 Høsten 2014 søkte HSF Asker om en 50 % prosjektstilling i tre år fra HSF Norge. Målet med prosjektmidlene er å rette fokus mot familier med barn med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi er veldig glade for å ha fått tildelt prosjektmidlene. Med 32 familiekontakter var det ikke rom for mer vekst i antall familiekontakter i de to 50 % stillingene HSF Asker har gjennom kommunen. Økte midler gir mulighet for utvikling og videre vekst som motiverer! Vi ser frem til å kunne fokusere enda mer på familier med kronisk syke barn og barn med nedsatt funksjonsevne. De to koordinatorene har det totale ansvaret for HSF Asker og ivaretar konseptet i hver sin 75 % stilling fra og med januar Vi ønsker å rette en stor takk til de fantastiske familiekontaktene i HSF Asker. De gir av seg selv, både i tid og av omsorg, og utgjør en stor forskjell for de familiene de besøker. De er positive og engasjerte, og det er en sann glede for koordinatorene å ha de med på laget. En stor takk også til Civitan som gav en hyggelig påskjønnelse til familiekontaktene til jul, og til Leangkollen hotell og alle gode julegavegivere i Asker som bidro med flotte gaver til barn og unge i vårt distrikt. Takk til HSF Norge for godt samarbeid i året som har gått og for midler til julegaver og juleopplevelser for barna i enkelte familier som mottok støtte fra HSF Asker i Takk også for prosjektmidlene som gjør det mulig for HSF Asker å utvikle seg videre. Det rettes også en stor takk til styret i HSF Asker, våre samarbeidspartnere i BFE, samt til ordfører med politikere for igjen å støtte opp om HSF Tusen hjertelig takk! Asker, januar 2015 Ann Jeanette Heitmann og Hilde Knudsen Koordinatorer Home-Start Familiekontakten Asker

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer