HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede over nye familiekontakter. Koordinator Ellen Bucher Johannessen avsluttet sitt vikariat i april og ny koordinator Ann Jeanette Heitmann begynte umiddelbart. Etter 2 ½ år i Bleikerveien 15 sammen med Røde Kors og Frivillighetssentralen flyttet vi i juni til midlertidige lokaler i Jørgensløkka 66 i påvente av at Hasselbakken i Asker sentrum blir ferdig rehabilitert. Takket være velvillige politikere så er dette huset Askers nye Frivillighetens hus. Et formidabelt dugnadsarbeid er nedlagt i huset og HSF Asker har bidratt på forskjellige måter. Vi gleder oss til å flytte inn 1. mars 2009 og har store forventninger til Hasselbakken som skal romme mye frivillighet. 1. Home-Start Familiekontakten som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det opprettet et nasjonalt kontor, og ansatt en nasjonal koordinator i Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSF Norge), og har ansvaret for oppfølging av de 26 avdelingene som nå finnes i Norge. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Home-Start International (HSI) har sitt hovedkontor i London. De følger opp de nasjonale koordinatorene, og ser til at alle landenes følger opp de prinsipper og metoder HSI har utarbeidet. 2. Visjon og formål Home-Start Familiekontakten skal bidra til å bedre barnefamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. HSF Asker har som sin overordnede målsetting å forebygge kriser og sammenbrudd i familier i Asker kommune gjennom å: * Tilby hjelp til familier som selv ønsker hjelp av en fast frivillig. * Gi hjelpen i familiens eget hjem * Yte hjelpen på konfidensiell basis. * Rekruttere frivillige med foreldreerfaring. * Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet.

2 3. Målgruppe HSF Asker er et tilbud til innbyggerne i Asker kommune. Målgruppen er familier med minst ett barn under skolealder, hvor familien opplever å ha det vanskelig. De frivillige yter hjelpen på bakgrunn av egen foreldrekompetanse og bør ha gjennomført Forberedelseskurs for frivillige (30 timer) før oppstart. 4. Organisering av avdelingen 4.1 Asker kommune, Helseavdelingen, er driftsansvarlig for HSF Asker. 4.2 Personalsituasjonen: Det er ansatt en koordinator i 50% stilling. Ellen Bucher Johannessen var ansatt som vikar for Hanne Kristoffersen i stillingen frem til april i år. Da ble Ann Jeanette Heitmann ansatt som koordinator. Hun gikk ut i fødselspermisjon i midten av desember. Hilde Knudsen er ansatt som vikar i stillingen fra januar 2009 til og med juni Styret/ressursgruppen/referansegruppen i HSF Asker består av 6 styremedlemmer samt koordinator. Styret var i 2008 representert ved: Gerd Annexstad, styreleder Mette Michelsen, representant for næringslivet Nina Olsen, barneverntjenesten Anne Beth Urne, helseavdelingen (kommunen som arbeidsgiver) Erle Pay, representant for de frivillige. Styret hadde en representant for kirken frem til august Koordinator sitter som referent. Det er blitt avholdt 6 styremøter. 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidler kommer fra Asker kommune og utgjør kr: ,- 5.2 Driftsmidler kommer fra Asker kommune og utgjør kr ,- 5.3 HSF Asker fikk i 2007 en gave pålydende kr ,- fra Sektorgruppen og Trekanten senter. Disse midlene er ikke benyttet i Kurs, konferanser og samlinger koordinator har deltatt på: 6.1 Koordinator har deltatt på: 22/1 Møte med Preben Møller, som er leder for et forskningsprosjekt i barne-og likestillingsdepartementets regi. Koordinator, Ellen Bucher Johannessen, styreleder Gerd Annexstad og Erle Pay (frivillig) deltok i samtalen som handlet om småbarnsfamiliers situasjon, med fokus på fedre, og det var ønskelig med erfaringer fra HSF Asker.

3 27/2 Fagdag sammen med HSF Bærum. Mona Abdul Fadil hadde et innlegg om kommunikasjon med flerspråklige familier. 30/5 Jubileumskonferanse i Gamle Losjen i Oslo - 35 år siden Home- Start UK ble etablert /8 Opplæringsdager for nye koordinatorer /9 Landskonferanse for koordinatorer på Olavsgaard. 8/11 Frivillighetskonferanse i Asker. 6.2 Kurs, konferanser og samlinger for familiekontakter 7/2 Avslutningslunsj for tidligere koordinator Hanne Kristoffersen. 3/4 Avslutningslunsj for Ellen Bucher Johannessen. 23/4 Temakveld i Asker sammen med HSF Bærum. 30/5 Jubileumskonferanse i Gamle Logen i Oslo - 35 år siden Home-Start UK ble etablert. 19/6 Sommeravslutningstur til Oscarsborg sammen med frivillighetssentralen, med omvisning og lunsj. 25/8 Middag hjemme hos koordinator, Ann Jeanette Heitmann. 8/11 Frivillighetskonferanse i Asker. 4/12 Julebord på Smia på NaKuHel senteret, sammen med styremedlemmene. 7. Arrangementer for familier og familiekontakter Vi har ikke hatt noen fellesarrangementer for familier og familiekontakter. 8. Andre tilbud til familiene 8.1 Home-Start Familiekontakten Asker har startet en mødregruppe. Den er åpen for alle som er hjemme med små barn. Gruppen møtes 2 timer annenhver uke. En familiekontakt har ansvar for samlingene. Koordinator har også deltatt. Mødregruppen har i høst hatt besøk av helsesøster og tannpleier. Det har blitt samlet inn klær og utstyr til barn som har blitt fordelt til familiene. 8.2 Home-Start Familiekontakten til familier med kronisk syke og funksjonshemmede barn Barne- og likestillingsdepartementet har i 4 år bevilget midler til prosjektet HSF til familier med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Midlene er fordelt ut til HSF avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Tønsberg i 50 % koordinatorstillinger. Det viser seg at det er mange familier i prosjektets målgruppe, dessverre mange flere enn vi kan hjelpe.

4 Departementet er meget fornøyd med resultatene fra disse årene og viderefører tilbudet til denne målgruppen. Sammen med 10 andre avdelinger søkte Asker i høst HSF Norge om midler fra prosjektet for Midlene ble fordelt på 7 avd., dessverre nådde ikke Asker opp. Styret i HSF Asker mener imidlertid at behovet er stort i vår kommune for å bidra med hjelp og støtte til disse familiene det lille ekstra i tillegg til det kommunens hjelpeapparat yter. Vi vil derfor, hvis muligheten byr seg, sende ny søknad i Aktiviteten HSF Asker har i 2008 hjulpet 15 familier med til sammen 39 barn Forberedelseskurset Antall frivillige på kurs vår Antall frivillige på kurs høst Antall nye familiekontakter i år 9.2 Familiekontaktene Pensjonist Hjemmearbeidende Yrkesaktiv Student Antall / bakgrunn Alder over 60 år Alder år Alder år Aktive fam.kontakter (i familie) Passive fam.kontakter (kurs, perm.) 9.3 Familiene Gifte / samboere Familiesituasjonen Aleneforsørgere Norske Min.språklige Antall barn til sammen i familiene Barn 0-2 år Barn 2-6 år Barn over 6 år Avlastning / sliten (Her kan samme familie regnes med flere steder) Foreldrestøtte Manglende / dårlig fungerende nettverk Psykiske belastninger Foreldres sykd. /funksjonshemming Barns sykd. /funksjonshemming Min.språklige. familier med funk.hemmede barn. Alder på barna 0-6 mnd. 6 12mnd. Over 12 mnd

5 Varigheten av kontakten i 2008: 0 6 mnd mnd. Over 12 mnd * - *2 mødre med ett barn hver under 1 år deltatt i Mødregruppen, men har ikke hatt familiekontakt i hjemmet. 10. Samarbeidsfora 10.1 Offentlige etater / instanser HSF Asker har i 2008 samarbeidet med barneverntjenesten, helsestasjonene, NAV, psykososialt team. * Informasjonsmøte om Home-Start Familiekontakten på Sykehuset Asker og Bærum (føde/barsel avdelingen) sammen med HSF Bærum. * Informasjonsmøte om HSF Asker hos barneverntjenesten i Asker Andre organisasjoner Asker Røde Kors, Asker Frivillighetssentral, Flyktningeguiden og HSF Bærum. 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet Tilbakemeldingene kommer ofte fra helsestasjonene. De formidler at familiene er fornøyde med hjelpen de får 12. Sitater fra familier og familiekontakter Sitat fra en mor med fire barn som får hjelp av en av våre familiekontakter: Jeg er en helt annen på torsdagsettermiddagen. Jeg får overskudd og tålmodighet til barna mine. Hver fredag begynner jeg å glede meg til torsdag igjen. Slik omtaler en mor som er alene med omsorgen for barnet sitt familiekontakten som har hjulpet henne: Hun er en gave fra Gud. Familiekontaktene uttaler at arbeidet er meningsfylt, gir gode erfaringer og at det er godt å gi av seg selv. 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt Det er også i år blitt arbeidet aktivt med rekruttering og markedsføring. * Intervju med familiekontakt i Live-in magasinet, som sendes til alle husstander i Asker, Bærum, Lier og Røyken kommune, førte til mange henvendelser og var med på å gjøre HSF mer kjent. * Stand i Asker sentrum i forbindelse med internasjonal uke og Asker dagene. Vi delte ut informasjon om HSF og høstens kurs i Asker.

6 * Informasjonskveld på Smia på NaKuHel senteret. Koordinator informerte om HSF sitt arbeid, vi serverte mat og hadde et musikalsk innslag. * Det har blitt delt ut info/reklame på bl.a Elexia, og hengt opp plakater på butikker, helsestasjon, NAV, kjøpesentre og andre oppslagstavler. Vi har også hatt annonser i Budstikka. 14. Måloppnåelse HSF Asker hadde et mål om 10 aktive familiekontakter. I 2008 nådde vi dette målet. Avdelingen har 11 familiekontakter pr HSF Asker vil rette en stor takk til alle familiekontaktene for fantastisk flott innsats i 2008! Takk til styret, samarbeidspartnere, nasjonalt kontor og HSF Bærum for et godt samarbeid. Januar 09 Ellen Bucher Johannessen Ann Jeanette Heitmann

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene.

ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene. Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2014 Home-Start Familiekontakten (HSF) Asker har i 2014 hjulpet rekordmange familier og barn. 41 familier med til sammen 98 barn fikk besøk, hjelp og støtte

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer