Home-Start Familiekontakten Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Home-Start Familiekontakten Asker"

Transkript

1 Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2012

2 Home-Start Familiekontakten Asker Home-Start Familiekontakten (HSF) i Asker ble etablert i har vært et stabilt år hvor vi har bygget videre på våre erfaringer, tanker og ideer fra 2011, da både koordinatorstillingen og driftsbudsjettet ble økt. Vi har dette året hatt fokus på markedsføring av tilbudet vårt. Vi har utviklet og distribuert en Informasjonsbrosjyren som ble sendt ut til husstander i Asker. Brosjyren rettet seg først og fremst mot potensielle nye familiekontakter, men informerte også om tilbudet vårt til småbarnsfamilier. Vi har i år opprettet en facebook-side for Home-Start Familiekontakten Asker. Vi håper å kunne nå ut til nye som kunne tenke seg å bli frivillige gjennom denne kanalen. Det er en fin mulighet til å formidle informasjon om kurset vårt og andre aktiviteter. Vår leder i avdeling forebygging barn i BFE Anne-Beth Urne gikk av med pensjon i mai 2012 etter ca. 30 års ansettelse i kommunen. Hun har fulgt HSF Asker siden oppstarten i Sidsel Gangås tok over som leder av Avdeling forebygging barn og vi glade for å ha fått en ny god leder og styremedlem i HSF Asker. 1. Home-Start Familiekontakten som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det opprettet et nasjonalt kontor i Kontoret har nå to hele stillinger. Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), og har ansvaret for oppfølging av de 33 avdelingene som allerede finnes i Norge. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Home-Start Worldwide (HSW) følger pr. i dag opp 23 land som er godkjent for å drive og ser til at de følger opp de prinsipper og metoder tidligere Home-Start International (HSI) har utarbeidet.

3 2. Visjon og formål Home-Start Familiekontakten skal bidra til å bedre småbarnsfamiliens livssituasjon gjennom frivillig innsats. HSF Asker har som sin overordnede målsetting å forebygge kriser og sammenbrudd i familier i Asker kommune gjennom å: Tilby hjelp til familier som selv ønsker hjelp av en fast familiekontakt. Gi hjelpen i familiens eget hjem Yte hjelpen på konfidensiell basis Rekruttere frivillige med foreldreerfaring eller erfaring i arbeid med barn. Være et supplement til det offentlige støtte- og hjelpeapparatet. 3. Målgruppe HSF Asker er et tilbud til befolkningen i Asker kommune, og har som målgruppe familier med minst ett barn under skolealder som opplever å ha det vanskelig. I tillegg er også de frivillige en målgruppe. De må gjennomgå et 24 timers forberedelseskurs og de må ha foreldreerfaring eller erfaring gjennom arbeid med barn. 4. Organisering av avdelingen 4.1 Driftsansvarlig Det er Asker kommune som er driftsansvarlig for HSF Asker. Vi er organisert i Avdeling forebygging barn, i Barne- og familieenheten. BFE er organisert i fire avdelinger: Avdeling forebygging barn Avdeling forebygging ungdom Avdeling tiltak Avdeling pedagogikk I tillegg har enheten ansvar for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak og tverrfaglig samarbeidssystem. Leder for Barne- og familieenheten er Kaja Kierulf. 4.2 Personalsituasjonen Det er ansatt to koordinatorer, Hilde Knudsen og Ann Jeanette Heitmann, i hver sin 50% stilling. 4.3 Styret ressursgruppen/referansegruppen Styret består av 6 styremedlemmer samt koordinatorene som sitter som referenter. Det har blitt avholdt 5 styremøter i I løpet av 2012 har to styremedlemmer gått ut av styret og to nye har kommet inn. Erle Pay, representant for familiekontaktene ble erstattet av Gerd Aspelund i mars. Vår leder i avdeling forebygging barn, Anne-Beth Urne, gikk av med pensjon i mai 2012 og ble erstattet av Sidsel Gangås. Styret var i 2012 representert ved: Gerd Annexstad, styreleder. Nina Elisabeth Olsen, barneverntjenesten i Asker. Anne Beth Urne og Sidsel Gangås, Barne- og familieenheten (kommunen som arbeidsgiver). Erle Pay og Gerd Aspelund, representant for familiekontaktene Kristin Bjelke, lokalpolitiker Asker, tjenesteleder for kultur og samarbeid i Bærum kommune. Christina Borthwick Vermelid, advokat, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

4 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidler Lønnsmidler inkludert sosiale utgifter fra Asker kommune utgjorde kr ,- i Driftsmidler Våre driftsmidler er på kr ,- pr år. I 2012 har vi hatt et stort fokus på rekruttering og markedsføring av HSF Asker. Halve driftsbudsjettet ble brukt til markedsføring. Bl.a. til innkjøp av bilder, layout, trykking og utsendelse av drøye brosjyrer, samt banner og trykking av plakater. Driftsmidlene ble ellers brukt til to forberedelseskurs for nye familiekontakter, sosiale og faglige arrangementer for familiekontaktene, samt generell kontordrift. I tillegg kommer husleie for vårt kontor på Hasselbakken, kr ,- pr år. Dette inkluderer også bruk av alle fasiliteter på Hasselbakken relatert til våre aktiviteter. 5.3 Gaver o.a. HSF Asker fikk i 2007 en gave pålydende kr ,- fra Sektorgruppen og Trekanten senter. Totalt var det benyttet kr ,- av denne gaven. I år benyttet vi kr 6.605,- til julebord og en liten julegave til familiekontaktene. Det står derfor igjen kr ,-. 6. Kurs, konferanser og samlinger 6.1 Koordinatorene har deltatt på: Undervisning på HSF Norges opplæringsdager for nye koordinatorer, 19.januar Besøk av styreleder Trine Wollum, HSF Skedsmo, 31.januar Nettverkssamling for koordinatorer, Oslo, 14.februar Møte i BFE med informasjon fra Statens Barnehus Oslo, samt info om CoS, Circle of secutity, av Lin Grung og Kaja Michaelsen, 16.februar Halvdagsseminar om æresrelatert vold, BFE, 7.juni Heldagsseminar om foreldrekonflikter, Barneverntjenesten Asker, 14.juni. Besøk av koordinatorene fra HSF Drammen og HSF Nedre Eiker, 20.juni Undervisning på HSF Norges opplæringsdager for nye koordinatorer, 22.august Nettverkssamling for alle koordinatorer i HSF på Olavsgaard, 13.og 14.september TFS-kurs (Tverrfaglig samarbeidssystem), BFE, 3 timer, 3.oktober Seminar om målrettet kommunikasjon ved Apeland, 9.oktober Fagdag BFE, Asker BUP og barneverntjenesten, Å vokse opp med psykisk syk forelder, 19.oktober Presentasjon av Asker og Bærum krisesenter, BFE, 25.oktober Besøk av koordinatorene fra HSF Skedsmo, 27.november Månedlige husmøter på Hasselbakken Ann Jeanette og Hilde har avholdt ett forberedelseskurs for nye familiekontakter på 24 timer på våren og ett forberedelseskurs med samme antall timer på høsten. Temaene på kursene var: Informasjon om Home-Start Familiekontakten sitt arbeid, familiekontaktens rolle, verdier og holdninger, engasjement og grenser, familieliv og kommunens støttende nettverk I tillegg har koordinatorene arrangert eller vært med på arrangementer nevnt i punkt 6.2 sammen med familiekontaktene.

5 6.2 Familiekontaktene har deltatt på: Veiledningsgruppe ble avholdt tre ganger i vårhalvåret og tre ganger om høsten. Lunch 1.februar Kveldssamling 15.mars, hørte på foredrag av Gunnhild Corwin, Etter dansen, på biblioteket og prat og snacks på Hasselbakken etterpå. Kveldssamling 19.april hvor PP-rådgiver Gro Aakerrøe og spesialpedagog Maren Syversen snakket om hvilke utfordringer barn i førskolealderen kan ha og tilbud som kan gis disse. Lunch og kursavslutning våren 2012, 9. mai Samling for familiekontakter på Østlandet i Gamle Logen, Oslo, med Henrik Syse, 14.mai Sommeravslutning med kyststivandring og lunch hos Ann Jeanette, 12.juni Høsttur rundt Semsvannet, 22.august Jubileumsforedrag HSF Asker med psykiater Ingvard Wilhelmsen, Sjef i eget liv, 19.september Kveldssamling med Wenche Isachsen, nasjonal koordinator, Kvalitetssikring av HSF, 10.oktober God å snakke med, kurs ved Kirkens SOS på Hasselbakken, 23.oktober Kveldssamling med Liv Wensaas, FOU-leder i helse- og sosialavdelingen, Asker kommune, tema Etikk og holdninger, 1.november Jubileumsforedrag i BFE, Fokus på barn og unge med funksjonsnedsettelser, 15.november Frivillighetskonferansen i Asker kommune med foredrag av Henrik Syse, 1.desember Julebord på Hasselbakken, 6.desember 7. Arrangementer for familier og familiekontakter Vi har heller ikke i år hatt noen fellesarrangementer for familier og familiekontakter. 8. Andre tilbud til familiene 8.1 Damedag Damedag er et tilbud til kvinner fra alle verdenshjørner til sosialt fellesskap på Hasselbakken Frivillighetens hus hver torsdag. Asker Frivilligsentral, Asker Røde Kors og HSF Asker samarbeider om organiseringen av tilbudet. Tre av familiekontaktene i HSF Asker er aktivt med på damedagene. Innholdet på damedagene bærer nå preg av sy- og håndarbeidsaktivitet, samt lunsj og hyggelig samvær. Følgende utsagn fra noen av de som møter opp på damedag viser betydningen den har: "Damedag er viktig for meg", "Jeg vil komme hver gang", "Jeg synes damedag er koselig og det betyr mye for meg", "Det er fint å spise og prate sammen". HSF Asker ved styreleder Gerd Annexstad er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av damedagen siste torsdag i hver måned. 8.2 Enestående mødregruppe Enestående mødregruppe hadde seks møter i vårhalvåret. Koordinator Hilde Knudsen hadde ansvaret sammen med helsesøster Tone Lystrup og frivillig fra Asker Røde Kors, Runa Lothe. Den 29.februar hadde vi besøk av Rådgiverene på Hasselbakken. De informerte om sitt tilbud om yrkes- og utdanningsveiledning. En kveld viste vi film om førstehjelp og øvde på munn-til-munn metoden på dukker. Sommeravslutning på Røde Kors sitt sted Solvik 20.juni med grilling og lek, hvor 6 mødre og 10 barn deltok. Kiwanis Asker støttet gruppen økonomisk med et flott bidrag på kr ,-.

6 Etter to års drift ble Enestående mødregruppe avsluttet sommeren Det var to hovedgrunner til det: For det første var det liten eller ingen rekruttering til gruppen. Den andre grunnen var at de fleste barna knyttet til gruppen nå var i skolealder, og dermed er ikke familiene lenger i Home-Start Familiekontaktens målgruppe. Driftsmidler som ikke var brukt opp ble overført til Damedagen etter godkjenning av Kiwanis. Vi retter en stor takk for all velvillig hjelp fra Kiwanis. 9. Aktiviteten Home-Start Familiekontakten Asker har i 2012 hatt rundt 50 henvendelser fra familier, pårørende, helsesøstre, barneverntjenesten og andre (se punkt 9.5). Enkelte henvendelser har vært rene forespørsler om hva HSF kan bidra med i ulike situasjoner. Noen av familiene som har henvendt seg har ikke vært innenfor vår målgruppe eller vårt virkeområde. Noen familier det har vært henvendelser om, har selv ikke ønsket hjelpen vi kan tilby. Vi har hjulpet 26 familier med til sammen 59 barn i Vi har pr. 31.desember 19 aktive familiekontakter. Videre følger statistikk over vår aktivitet: 9.1. Forberedelseskurset Antall frivillige på kurs vår 3 Antall frivillige på kurs høst 3 Antall nye familiekontakter i år Familiekontaktene Pensjonist 10 Hjemmeværende 4 Yrkesaktiv 5 Student Annet Alder over 60 år 10 Alder år 9 Alder år Antall aktive familiekontakter som har vært i familier eller som har ventet på 16 oppdrag i år? Kommentarer: Pr 31/12 har vi nå 19 aktive familiekontakter hvorav 1 kun er aktiv på Damedag. 9.3 Familiene Gifte / samboere 18 Aleneforsørgere 8 Norske 17 Minoritetsspråklige 7 Antall nasjonaliteter 9 Blandet ekteskap 2 Familier totalt 26 Antall barn til sammen i familiene 59

7 Barn 0-2 år 24 Barn 2-6 år 27 Barn over 6 år Hva slags familier er vi inne i (Her kan samme familie regnes med flere steder) Avlastning / sliten 25 Foreldrestøtte 12 Manglende / dårlig fungerende nettverk 6 Psykiske belastninger 9 Foreldres sykdom /funksjonsnedsettelse 4 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i etnisk norske familier 3 Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i minoritetsfamilier - Funksjonsnedsatte/kronisk syke barn som er i blandet ekteskap - Barns sykdom /funksjonsnedsettelse Henvendelsene / hvem tar kontakt Familien 20 Helsestasjon 14 Barnehage Familievern Psykisk helsevern 4 Barnevern 2 PPT 1 Div. flyktningeinstanser 1 Andre: bl.a. mottak BFE, sosionomtjeneste Bærum sykehus Varigheten av kontakten pr mnd mnd. 7 Over 12 mnd. 2 Besøk hvor familiekontakt ikke ble satt inn *1 8 Familier på venteliste pr *2 6 Kommentarer til 9.6: *1 I en familie opprettet HSF kontakt med vedtakskontoret, helse- og omsorg, for å søke om personlig assistent. Fem av familiene fikk etter en stund på venteliste tilbud om hjelp, men takket nei fordi behovet hadde endret seg. En familie ønsket ikke hjelp. En familie ønsket ren barnevakt og fikk derfor ikke hjelp. *2 En av familiene på venteliste ble koblet med familiekontakt før jul, men familiekontakten starter ikke opp før januar En av familiene på ventelisten har fått hjelp av koordinator i løpet av høsten Familienes kontakt med det offentlige (utenom helsestasjonen) Har kontakt med hjelpeapparatet 2 Kontakt ble opprettet etter at HSF kom inn 3 Hvilken instans: Barnevernet, Vedtakskontoret, helse- og omsorgstjenesten

8 Aktiviteter* (ikke enkeltarrangementer) i tillegg til besøk i hjemmet 2 Antall familiekontakter som deltar 3 Antall familier som deltar 6 Antall barn 10 Hvor mange minoritetsspråklige familier 4 Hvor mange kronisk syke / nedsatt funk. evne 0 *se punkt 8.1 og 8.2. Damedag føres det ikke statistikk for. 10. Samarbeidsfora 10.1 Offentlige etater / instanser HSF Asker har i 2012 samarbeidet med helsestasjonene, Barne- og familieenheten, barneverntjenesten, psykososialt team, BUP, Asker kommune vedtakskontoret, Askerbasen, sosionomtjenesten Vestre Viken HF og barnehage. Utadrettet informasjonsarbeid: Informasjon og brosjyre om HSF delt ut på seniorkurs for kommunens ansatte (fire dager i april) av Jens Finsrud, HR-avdelingen Asker kommune Brosjyrer levert sosionomtjenesten, Vestre Viken, mai Utsendelse av brosjyrer med posten Informasjon om HSF Asker ved koordinatorene på Hval Gård barnehages fagdager, 16. og 17.oktober Nye brosjyrer levert til Læringsverkstedet barnehage, Bjørndalen Delt ut nye brosjyrer på alle 5 helsestasjonene, november Nye brosjyrer delt ut til Mestrings- og læringssenteret, Vestre Viken, november 10.2 Andre organisasjoner Koordinator informerte om HSF hos Kiwanis Asker, 12.april Åpen dag på Hasselbakken, 13.oktober Koordinator informerte om HSF hos Heggedal nærmiljøsentral, 3.desember Vi har kontorplass på Hasselbakken Frivillighetens Hus. Her holder flere frivillige organisasjoner til. Vi samarbeider godt med Asker Røde Kors og Asker Frivilligsentral i saker hvor det er aktuelt. 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet Vi opplever at hjelpeapparatet setter pris på tilbudet vårt, men får ikke ofte konkrete tilbakemeldinger. 12. Sitater fra familier og familiekontakter Utsagn fra familiekontakter: En familiekontakt fortalte fra Damedag: «Vi hadde koblet en kvinne fra Moskva med en russisktalende kvinne fra Tsjetsjenia og de utvekslet telefonnummer. Den russiske kvinne sa til oss rundt bordet: "Jeg har funnet mitt sted her!". Det varmede oss.» Jeg er glad for å være en del av Home-Start Asker og gleder meg til å kunne bidra og hjelpe min familie i 2013.

9 Jeg gjentar gjerne hva jeg mener om å være familiekontakt: faglig utmerket og veldig nyttig kurs før oppstart flott med veiledningsgruppe hyggelige sosiale sammenkomster supert med faglig påfyll profesjonelle og veldig hyggelige koordinatorer mange flotte nye venner god følelse av å være til nytte jeg er stolt av å være familiekontakt i Home Start Utsagn fra familiene: Besøk av familiekontakten min er skikkelig, skikkelig BRA! Familiekontakten ser alle i familien. Det er til utrolig stor hjelp for oss. Familiekontakten er SÅ hyggelig. Det er godt å vite at familiekontakten min kommer hver uke. Hun har gitt meg trygghet i morsrollen, og det hjelper å kjenne at man ikke er alene om alt. Nå har vi vært så heldige å få hjelp i to omganger og det har vært utrolig godt! Bare det å vite at noen kommer er til stor hjelp 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt I 2012 har vi hatt stort fokus på informasjonsmateriell spesielt rettet mot potensielle nye familiekontakter. Vi har kjøpt fire bilder som vi har rettigheter til i tre år. Disse bruker vi i våre nye lokale brosjyrer, plakater og i presentasjoner vi holder ulike steder, samt i denne årsrapporten. Målet er å være gjenkjennbare - med Home-Start-logoen, fargene, bildene og layout slik at våre lokale flyere/brosjyrer holder HSF Norges standard. Tre dager i august ble doble A4-brosjyrer distribuert via posten til drøye husstander i Asker. Flott artikkel i Budstikka 26.januar om Hjertevarme damer med røde nett Mail til Lokallaget for offentlige pensjonister, 30.januar Hang opp plakater og flyere i februar i forbindelse med kursoppstart 14.mars Banner på yttervegg på Hasselbakken 3 uker i forbindelse med kursoppstart 14.mars Uformell kaffekopp og informasjonsmøte på Hasselbakken 28.februar. Invitasjonen lå på kommunens hjemmesider over helgen. Informasjon om kursoppstart lå på kommunens hjemmesider Notis i Budstikka 14.mars om kursoppstart samme dag Facebookside for HSF Asker ble opprettet 7.februar 2012 Notis med bilde i Budstikka 16.mai om kaffekoppmøte 22. mai Kaffekoppmøte 22.mai hvor info om dette lå på kommunens hjemmesider helgen i forkant, samt lagt ut på Facebook-siden vår og kunngjøring på frivilligiasker.no Brev til Sykepleierforbundet med ønske om å få informere om arbeidet vårt 15.mai Stor og fin notis i Askeravisen om HSF Asker og behovet for familiekontakter, 15.august Kaffekoppmøte 21.august med info de samme stedene som i mai Ny dobbel A4-brosjyre sendt ut til husstander i Asker august Stor og flott artikkel i Askeravisen, 12.september Fornyet HSF Askers sider på kommunens hjemmesider, november.

10 14. Måloppnåelse Home-Start Familiekontakten Asker hadde et mål om 20 aktive familiekontakter i løpet av Pr har vi 19 aktive familiekontakter. Vi vil i 2013 arbeide videre for å oppnå vårt nye mål om 24 aktive familiekontakter. Home-Start Familiekontakten Asker vil rette en stor takk til alle familiekontaktene for fantastisk flott innsats i 2012! Dere gjør livet lettere for familiene dere bidrar i. Dere er engasjerte, til å stole på og gode samtalepartnere. I år nådde vi ny rekord i Asker hvor dere hjalp 26 familier! Tusen takk til dere alle for hjertevarm innsats i 2012! Bilder fra et hyggelig julebord. Vi vil også rette en stor takk til styret vårt, politikere, samarbeidspartnere og våre tre inspirerende kollegaer på nasjonalt kontor for godt samarbeid i En spesiell takk til Kiwanis for økonomisk støtte til Enestående mødregruppen vår. Asker, januar 2013 Ann Jeanette Heitmann og Hilde Knudsen Koordinatorer Home-Start Familiekontakten Asker

ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene.

ÅRSRAPPORT 2014. Utviklingen i Home-Start Familiekontakten Asker de siste 9 årene. Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2014 Home-Start Familiekontakten (HSF) Asker har i 2014 hjulpet rekordmange familier og barn. 41 familier med til sammen 98 barn fikk besøk, hjelp og støtte

Detaljer

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker)

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) ÅRSRAPPORT 2008 HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER (HSF Asker) HSF Asker har vært etablert i 12 år (1996) og hatt en positiv utvikling. Dette året har vært spennende og givende preget av optimisme og glede

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1

ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport HSFN 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport HSFN 2014 1 Home- Start er et familiestøtteprogram som startet i England i 1973, av ildsjelen Margaret HarrIson. I Norge ble den første avdelingen etablert i Trondheim kommune

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning

Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning 1 Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning Rapport fra Foreldreveiledningsprosjektet for etniske minoriteter basert på ICDP metoden 2004-2005. 2 Innhold: 1. Innledning.3 2. Oppsummering

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold,

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold, Årsrapport 2012 1. Innledning 2012 har vært et fantastisk spennende år i Sisters. Vi lykkes i å rekruttere en rekke ressurssterke og engasjerte frivillige. Dette førte til økt aktivitet og en god organisasjonsutvikling.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer