Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret"

Transkript

1 Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Helsedirektoratet Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barneklinikken, Oslo universitetssykehus Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR)

2 Barnediabetesregisteret (BDR) har bidradd til: Økt kunnskap om diabetes hos barn og ungdom, både nasjonalt og internasjonalt Økt kvalitet på diabetesomsorgen for barn i Norge Økt forskning på barnediabetes

3 BDR er forankret i klinikken Det er barneleger som behandler barn og ungdom med diabetes som har etablerte registeret Det er barneleger og diabetessykepleiere som samler inn pasientdata til BDR Det er de samme barnelegene og sykepleierne som bruker dataene til kvalitetsforbedrende arbeid

4 Barnediabetesregisterets (BDR) historikk BDR har samarbeidet med alle Norges barneavdelinger fra BDR har nasjonale incidensdata - fra 1972 (samlet inn retrospektivt) - fra 1989 (fortløpende), inkludert kliniske data ved diagnose - fra 2002 blodprøver ved diagnose (biobank) BDR har årlige nasjonale data på behandlingskvalitet - fra 2001 kliniske data, komplikasjonsscreening, biobank - fra 2008 deltar alle landets barneavdelinger

5 Barnediabetesregisteret består av 2 deler 1) En del som registrerer alle barn og ungdom med Nyoppdaget diabetes. Personalia, kliniske data, blodprøver. 2) En del som registrerer kvaliteten på diabetesbehandlingen ved hjelp av internasjonalt definerte diabetes kvalitetsvariabler. Hver pasient undersøkes en gang i året (Årskontroll). Kliniske data, spørreskjema, urin og blodprøver.

6 Barnediabetesregisteret Pasientgruppen Alle barn med diabetes ved norske barneavdelinger, alder 0-18 år. Aldersgruppen på barn som behandles ved norske barneavdelinger varierer etter fylte 15 år. Mange steder følges de til fylte 18 år. Deltagere: Hvem er inkludert? Hva gjør vi? Resultat? Alle barn og ungdom med diabetes. Alder 0-18 år. Alle typer diabetes. Standardisert registrering / us og biobank - ved diagnose - årskontroll Benchmarking HbA1c Andel screenet Akutte kompl. Sen kompl.

7 BARNEDIABETESREGISTERET har som mål Overvåke forekomst av diabetes hos barn og ungdom i Norge Bedre diagnostikk og klassifisering av sykdommen for å lære mer om sykdomsforløpet

8 BARNEDIABETESREGISTERET har som mål Bedre kvaliteten av diabetesbehandlingen Overvåke forekomst av akutte og kroniske komplikasjoner Fremme forskning knyttet til diabetes

9 BARNEDIABETESREGISTERET har som mål Videreutvikle og drive et nettverk for kvalitetsutvikling mellom behandlende sykehusavdelinger for å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele landet

10

11

12 Dette må vi unngå!

13 Dekningsgrad ved diagnose Kun validert for type 1 diabetes Sist validert for ved kobling mot Reseptregisteret Total kompletthet var 91 % (1) 1) Skrivarhaug T et al., Diabetologia 2013 in press

14 Dekningsgrad ved Årskontroll 2012 Institusjonsnivå 100% Individnivå 95% Dette er basert på skriftlig og signert informasjon fra barneavdelingene. Avdelingene har rapportert: 1) Antall pasienter med diabetes som de behandler 2) Antall pasienter som har tatt årskontroll 3) Antall pasienter som ikke har tatt årskontroll

15 Barnediabetesregisteret Deltagelse ved Årskontroll 2012: 95 % (range ) 7 avd. 100%

16 Økt kunnskap om diabetes hos barn og ungdom, både nasjonalt og internasjonalt

17 DIABETES HOS BARN OG UNGDOM Type 1 diabetes Type 2 diabetes Monogene former for diabetes (MODY, Kir 6.2) Sekundær diabetes Barnediabetes i Norge

18 DIABETES HOS BARN OG UNGDOM Type 1 diabetes > 95 % Type 2 diabetes Monogene former for diabetes (MODY, Kir 6.2) Sekundær diabetes Barnediabetes i Norge

19 Type 1 diabetes Type 1 diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer man kan få som barn i Norge. Det er en sykdom som varer livet ut Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomsten av type 1 diabetes hos barn og unge <15 år : insidens 33/ person-år i 2012 Barnediabetes i Norge

20

21 Insidens av Type 1 diabetes hos barn i alderen 0-14 år i Norge, Skrivarhaug T et al. Diabetologia 2013 in press

22 Økt kvalitet på diabetesomsorgen for barn i Norge

23 Diabetes senkomplikasjoner ses sjeldent i barne- og ungdomsalder Barnediabetologene kan derfor ikke vurdere behandlingsresultater etter forekomst av nefropati, retinopati, amputasjoner og CVD etc. Kvaliteten på diabetesomsorgen hos barn må derfor vurderes etter andre mål

24 Barnediabetesregisteret Beskriver diabetesomsorgen hos barn og ungdom i Norge basert på forskjellige kvalitetsindikatorer - HbA1c - Akutte komplikasjoner (alvorlig hypoglykemi og DKA) - Hvor mange screenes etter nasjonale og internasjonale retningslinjer? Benchmarker resultatene fra de forskjellig barneavdelingene Nye behandlings strategier: (KH-vurdering, MI, BT, Focus on psychosocial support and interventions)

25 Graden av kompletthet av noen utvalgte kvalitetsvariabler hos de 2528 pasientene med type 1 diabetes som gjennomførte Årskontroll i 2012 Andel komplette data (%) HbA1c DKA Insulinsjokk 97,5 99,1 99,1 Urin undersøkelse LDL BT TSH/cøliaki 87,7 91,3 96,8 97, Andel (%)

26 HbA1c - HbA1c er den viktigste kvalitetsvariabelen - HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker - HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll - HbA1c er den eneste variabelen som kan relateres til senere utvikling av mikrovaskulære- (øyeskade, nyreskade, nerveskade) og makrovaskulære komplikasjoner (hjertesykdom, slag, amputasjoner).

27 HbA1c Selve diabetesbehandlingen er krevende De fleste barn og ungdommer oppnår ikke internasjonale behandlingsmål når det gjelder langtidsblodsukker (HbA1c < 7,5 %) En viktig årsak til dette er frykten for alvorlig lavt blodsukker. Dette gjelder både pasientene og deres foreldre

28 Internasjonalt og nasjonalt er det laget retningslinjer for hva langtidsblodsukker (HbA1c) hos barn og ungdom bør være. Dette målet er satt for i størst mulig grad å forebygge utviklingen av senkomplikasjoner. HbA1c Internasjonale guidelines, barn og ungdom ISPAD Alder 0 17 år >= 18 år anbefalt HbA1c < 7,5 % < 7,0 % 2012 International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

29 Sykehus 2012: Nasjonal gjennomsnittlig HbA1c var 8,6%. Figuren viser gjennomsnittlig HbA1c ved hver barneavdeling. Gjennomsnitts HbA1c pr avdeling Telemark Kristiansund Elverum Ålesund Fredrikstad Trondheim Harstad Akershus Tromsø Stavanger Oslo Haugesund Namsos Bergen Drammen Bodø Tønsberg Levanger Hammerfest Arendal Kristiansand Gjøvik Førde Lillehammer Behandlingsmål HbA1c < 7,5%. 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 HbA1c (%) HbA1c er: 1) Analysert sentralt 2) Justert for kjønn, alder, diabetesvarighet.

30 Andel pasienter fordelt etter HbA1c Sentralt analysert Aker Behandlingsmål HbA1c < 7,5% År HbA1c < 7,5 < 8,0 > 9,0 >10,0 % % % % Barnediabetesregisteret

31 Årskontroll HbA1c målt ved hver barneavdeling. Behandlingsmål er HbA1c < 7,5%. Kun 18% av barna ved norske barneavdelinger oppnår dette i Ålesund Tønsberg Tromsø Telemark Stavanger Trondheim Ringerike Oslo NDS Namsos Molde Lillehammer Levanger Kristiansand Kristansund Bergen Haugesund Harstad Hammerfest Gjøvik Førde Fredrikstad Elverum Drammen Bodø Arendal Akershus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % HbA1c < 7.5% HbA1c >= 7.5% og HbA1c <= 9.0% HbA1c > 9.0% HbA1c missing HbA1c er justert for kjønn, alder, og diabetesvarighet.

32 INNLAGT FOR KETOACIDOSE År % Andelen pumpebrukere har økt fra 9 til 64 % fra 2001 til 2012 uten økning i alvorlig DKA

33 Insulinsjokk med bevisstløshet og / eller kramper År % Barnediabetesregisteret

34 Sykehus Andel pasienter som har vært innlagt for diabetes ketoacidose (DKA) eller har hatt insulinsjokk (lavt blodsukker og bevisstløshet med eller uten kramper) ved norske barneavdelinger (A) Andel (%) pasienter med DKA eller insulinsjokk Ålesund Tønsberg Tromsø Telemark Stavanger Trondheim Oslo Namsos Lillehammer Levanger Kristiansand Kristansund Bergen Haugesund Harstad Hammerfest Gjøvik Førde Fredrikstad Elverum Drammen Bodø Arendal Akershus Andel (%) DKA Insulinsjokk

35 Sykehus Andel pasienter som bruker insulinpumpe på hver barneavdeling i 2012 Andel (%) pasienter på insulinpumpe Telemark Drammen Kristiansand Lillehammer Harstad Namsos Levanger Tromsø Bodø Oslo Gjøvik Ålesund Haugesund Trondheim Arendal Fredrikstad Hammerfest Bergen Førde Tønsberg Stavanger Kristiansund Akershus Elverum Andel (%)

36 Stor takk til! Prof. Geir Joner Prof. Knut Dahl-Jørgensen Prof. Pål R. Njølstad Prof. Kristian F. Hanssen Alle pasienter som deltar! Alle barneleger og diabetessykepleiere som samler data! Norsk Studiegruppe for Barnediabetes Barnediabetesregisteret Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker Oslo diabetesforskningssenter Senter for diabetesgenetikk, Haukeland Universitetssykehus

37 Takk for oppmerksomheten!

38

39

40

41 Global increase of childhood-onset type 1 diabetes - In most regions of the world it has been an increasing trend in the incidence of childhood-onset type 1 diabetes (1,2) - IDF: an average annual increase in incidence of 3 % (3) - EURODIAB: 1 5 % 1) Soltesz G, EURODIAB Study Group, Pediatric Diabetes 8, ) EURODIAB, Lancet ) IDF, Diabetes Atlas, 2006

42 Type 1 diabetes (T1D) diagnostisert i barnealder: Det er en økende insidens i de fleste regioner i verden (1,2). Norge: Økende insidens av Type 1 diabetes diagnostisert i barnealder 1973: 19 / personår (3) : 28 / personår (4) 2009: 36 / personår (5) 2012: 33 / personår (5) (1) Soltesz G, EURODIAB Study Group, Pediatric Diabetes 8, 2007 (2) EURODIAB, Lancet 2009 (3) Joner G et al. Diabetologia 32, 1989 (4) Joner G et al. Diabetologia 48, 2005 (5) Skrivarhaug et al., Diabetologia 2013, in press

43 Antall Antall barn < 15 år med nyoppdaget Type 1 diabetes i Norge Antall nyoppdaget type 1 diabetes, alder < 15 år, antall År Barnediabetesregisteret 2011

44 Insidens Insidens av Type 1 diabetes hos barn i alderen 0-14 år i Norge, Insidens Insidens År Barnediabetesregisteret 2011

45 Insidens Insidens av Type 1 diabetes hos barn i alderen 0-14 år i Norge Gutter Jenter Barnediabetesregisteret 2011

46 FOREKOMST AV DIABETES HOS BARN OG UNGE I NORGE IR = insidensrater IR 0-14 år 2011: 33/ /år = ca. 330 nye pr. år % av nye pasienter er < 5 år - Type 2 diabetes og monogene former < 5 % av alle nye

47 Får barn og ungdom senkomplikasjoner? Norge, T1D i , alder < 15 år ved diagnose Senkomplikasjoner etter mean 11 års (6-17 års) diabetes varighet, mean alder 20 år (8-30): 33 % non-proliferativ retinopati, 3 yngre enn 13 år, den yngste 9 år 1 % (n=3) proliferativ retinopati, den yngste 17 år 13 % hadde mikroalbuminuri, den yngste 11 år 0,3 % (n=1) hadde proteinuri, diabetesvarighet 7 år, alder 19 år Joner G et al., Diabetologia (1992) 35

48 Før introduksjon av insulin i 1922 var type 1 diabetes en dødelig sykdom 15. desember februar 1923

49 RELATIV DØD Standardisert mortalitetsratio (SMR) SMR=4,0 (95% CI: 3,2-4,8) SMR var 3,9 (3,1-4,9) hos kvinnene SMR var 4,0 (2,7-5,6) hos mennene Skrivarhaug T et al. Diabetologia (2006) 49:298

50 RELATIV DØD Standardisert mortalitetsratio (SMR) SMR=4,0 (95% CI: 3,2-4,8) SMR var 3,9 (3,1-4,9) hos kvinnene SMR var 4,0 (2,7-5,6) hos mennene Skrivarhaug T et al. Diabetologia (2006) 49:298

51 MORTALITET Type 1 diabetikere har fortsatt en betydelig høyere dødelighet enn bakgrunnsbefolkningen Voldelig død var ansvarlig for flest dødsfall i total kohorten (3% suicid, 13/103) Før 30 års alder var akutte diabetes komplikasjoner ansvarlig for de fleste dødsfallene Fra 30 års alder var kardiovaskulær død den vanligste årsak til død Skrivarhaug T et al. Diabetologia (2006) 49:298

52 Økt kvalitet på diabetesomsorgen for barn i Norge

53 Sykehus Andel pasienter som bruker insulinpumpe på hver barneavdeling i 2012 Andel (%) pasienter på insulinpumpe Telemark Drammen Kristiansand Lillehammer Harstad Namsos Levanger Tromsø Bodø Oslo Gjøvik Ålesund Haugesund Trondheim Arendal Fredrikstad Hammerfest Bergen Førde Tønsberg Stavanger Kristiansund Akershus Elverum Andel (%)

54 Sett inn nye data her.

55 Barnediabetesregisteret Registeret er samtykkebasert Registeret har egne vedtekter Registeret drives av en leder med et sekretariat (Totalt 245% stilling, fordelt på 4 personer) Registeret har en styringsgruppe (8 medlemmer)

56 Internasjonale guidelines, barn og ungdom ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ADA American Diabetes association

57 Barnediabetesregisteret Deltagere: Hvem er inkludert? Hva gjør vi? Resultat Alle barn og ungdom med diabetes Standardisert registrering / us og biobank - ved diagnose - årskontroll Benchmarking?

58 Hvilke data samles inn? - ved diagnose - ved årskontroll

59 Ved diagnose Vi ønsker å registrere alle med diabetes i aldersgruppen 0-18 år. Vi arbeider for at alle ved diagnosetidspunktet - bli spurt om å delta i Barnediabetesregisteret - signere samtykke - ta blodprøver - kliniske data - familiedata

60 Barnediabetesregisteret - et resultat register - et pedagogisk verktøy for hver barneavdeling Et pedagogisk verktøy Standardisert registrering - ved diagnose - årskontroll

61 Diabetes senkomplikasjoner ses sjeldent i barne- og ungdomsalder Barnediabetologene kan derfor ikke vurdere behandlingsresultater etter forekomst av nefropati, retinopati, amputasjoner og CVD etc. Kvaliteten på diabetesomsorgen hos barn må derfor vurderes etter andre mål

62 Barnediabetesregisteret Beskriver diabetesomsorgen hos barn og ungdom i Norge basert på forskjellige kvalitetsindikatorer - HbA1c - Akutte komplikasjoner (alvorlig hypoglykemi og DKA) - Hvor mange screenes etter nasjonale og internasjonale retningslinjer? Benchmarker resultatene fra de forskjellig barneavdelingene Nye behandlings strategier: (KH-vurdering, MI, AHT, Focus on psychosocial support and interventions)

63 Organization and flow in the Norwegian Childhood Diabetes Register Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Reporting Samtykke Newly onset Er Informed consent Registration form -Personal, family and clinical data Pediatric departments (all 27 in Norway) Yearly check-up Biological samples National register Database ~8500 cases Hormone lab, OUS Autoantibodies, c-peptide Clinical chemistry OUS Standard HbA1c Medical Genetics, OUS HLA, Non-HLA genes Biobanking OUS Diabetes genetics, HUS

64 Antall Antall barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, alle typer i 2011, n=329 (inkludert 3 anonyme) pr Antall nyoppdagede a b c d e f g h j k l m n o p q r s t u v w Sykehus Barnediabetesregisteret 2011

65 T1D: 19% (55/285) hadde DKA ved diagnose i 2011 Antall nyoppdaget T1D n=316, manglende data n=31, DKA n= 55. Alder Antall (n) Andel med DKA % (n) Mangler % (n) 0 4 år (12) 13 (8) 5 9 år (20) 9 (10) år (21) 6 (7) > 15 år 29 7 (2) 21 (6) Definisjon av DKA (ISPAD 2009) - Høyt blodsukker (> 11 mmol/l) - Venøs ph < 7,3 eller bikarbonat < 15 mmol/l - Ketoner i blod og / eller urin

66 ÅRSKONTROLLER i Barnediabetesregisteret

67 Årskontroll - deltagelse År Antall avdelinger Antall deltagere Deltagelse % *? * Foreløpige tall BDR 2012

68 Antall Økende antall pasienter deltar med årskontroller Antall pasienter med type I diabetes ved årskontroll Barnediabetesregisteret 2011

69 100 Deltagelse ved årskontroll % (range ) 100% n= % q j y n p r æ v c g u d z f k m s l w a b e h i o t x Barnediabetesregisteret 2011

70 Diabetestyper 2011, n=2567 Diabetes type Antall n Kjønn Alder (år) * Varighet (år) * Debut alder (år) * BMI * HbA1c (%) * T1D % T2D 12 0,5 % MODY 28 1,1 % 53 % gutter 29 % gutter 43 % gutter 13,0 5,3 7,7 20,4 8,3 15,8 3,2 12,6 30,7 7,1 13,6 6,3 7,4 22,2 6,6 Annen type 8 0,3 % 43 % gutter 9,9 7,4 2,6 16,6 6,9 Annen type: 4 Kir6.2, 1 medfødt insulinom, 1 sekundær pancreassvikt etter HUS, 2 uklar type * mean BDR 2011

71 HbA1c Vi har mottatt HbA1c-verdier analysert ved Aker universitetssykehus 2011 på 2441 / 2520 pasienter, 97%. Dvs. 79 pasienter deltar ikke i de analysene hvor HbA1c inngår BDR 2011

72 Årskontroll: HbA1c hos pasienter med type 1 diabetes År n HbA1c % , , , , , , , , , , ,3 Barnediabetesregisteret 2012

73 HbA1c (%) HbA1c fordelt på kjønn i perioden ,8 8,6 8,4 8,2 8 Gutt Jente gj.snitt 7,8 7, År Det er brukt korrigert HbA1c i 2011 Barnediabetesregisteret 2011

74 HbA1c målt på Aker universitetssykehus gjennomsnitts HbA1c = 8,3% (7,6-8,7) Det er justert for alder, kjønn og diabetesvarighet. HbA1c 8,7% 10,0 7,6% 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ Barnediabetesregisteret 2011

75 Gjennomsnittlig HbA1c (%) målt på Aker 2011, inndelt i aldersgrupper. n=2441 Alder (år) N % tatt HbA1c (99%) (97%) (97%) > (96%) Totalt 2441 (97%) Mean HbA1c (%) SD Min Max 7,5 0,8 5,8 9,5 7,7 0,8 5,4 10,8 8,3 1,2 5,4 13,9 8,7 1,5 5,2 13,9 8,3 1,3 5,2 13,9 Barnediabetesregisteret 2011

76 Andel pasienter som oppnår behandlingsmål. Korrigert HbA1c i HbA1c < 7,5 % (%) Barnediabetesregisteret 2011

77 Andel pasienter fordelt på alder etter HbA1c < 7,5 % Alder Andel pasienter med HbA1c < 7,5 % < 5 år 47 % (48 / 102) 5 9 år 42 % (180 /427) år 25 % (262 / 1051) > 15 år 18 % (157 / 861) Alle 27 % (647 / 2441) Barnediabetesregisteret 2011

78 INSULIN FORSKJELLIGE BEHANDLINGSFORMER Behandlingstype (%) Hurtigvirkende + middelslangvirkende Superhurtigvirkende + middelslangvirkende 0,1 5,6 0,4 7,5 0,6 26,2 Hurtigvirkende + langsomtvirkende analog Superhurtigvirkende analog + langsomtvirkende analog Ferdige blandinger 59,3 0,3 Insulinpumpe Antidiabetestabletter + insulin Annen insulinbehandling Barnediabetesregisteret 2011

79 INSULIN FORSKJELLIGE BEHANDLINGSFORMER 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 Hurtig + middels ,6 0,4 Superhur. +middels Superhurt + langsom analog Ferdige blanding ,5 0,3 Insulin pumpe Barnediabetesregisteret 2011

80 Antall og andel pasienter som bruker insulinpumpe i forhold inndelt i alder Alder Antall pasienter % < 5 år ,0 9,9 år ,0 14,9 år > 15 år Totalt Barnediabetesregisteret 2011

81 INNLAGT FOR KETOACIDOSE År % Andelen pumpebrukere har økt fra 9 til 59 % fra 2001 til 2011 uten økning i alvorlig ketoacidose Barnediabetesregisteret 2011

82 Insulinsjokk med bevisstløshet og / eller kramper År % Barnediabetesregisteret 2011

83 Insulinsjokk i relasjon til alder og HbA1c, 2011 Alder år Insulinsjokk, bevisstløs med eller uten kramper HbA1c < 7,5 HbA1c >=8,0 HbA1c >=9, % 3/48 16 % 5/31 67 % 2/ % 10/177 6 % 9/145 7 % 2/ % 13/261 6 % 34/584 6 % 13/218 >=15 5 % 8/157 7 % 39/593 8 % 24/311 Totalt 5 % 34/647 6 % 87/ % 41/559 Barnediabetesregisteret 2011

84 Lipider, andel pasienter over spesifisert grense Ikke fastende Total kolesterol > 5 mmol/l HDL-kolesterol < 1 mmol/l LDL-kolesterol > 2,6 mmol/l Triglycerider > 2,5 mmol/l 25 % 571 / % 86 / % 861 / % 80 / 2265 Barnediabetesregisteret 2011

85 NEFROPATI Diabetes varighet > 5 år og alder 9 år. Diabetesvarighet >2 år og alder >11 år eller Tanner > 2 År Undersøkt iht. guidelines % % % % % % % % % % Barnediabetesregisteret 2011

86 URIN, 2011 Totalt antall med urinprøver 86% 2165 / 2520 Antall med microalbuminuri ACR > 2,5 mg /mmol eller AER > µg/min Antall med persisterende microalbuminuri Andel med proteinuri ACR > 25 mg/mmol eller AER > 200 /min 9% 183 / ,6% 12 / ,0% 24/ 2165 Barnediabetesregisteret 2011

87 RETINOPATI Diabetes varighet >5 år og alder >9 år, Diabetesvarighet > 2 år og alder > 11 år eller Tanner > 2 År Undersøkt iht. guidelines % % % % % % % % % % Barnediabetesregisteret 2011

88 RETINOPATI, 2011 Andel pasienter som har: N - gjennomført øyeus. siste året 1010 / 2475 ( 41 %) - har retinopati 7 / 2333 (0,3%) - gjennomført laserbehandling det siste året 0 (0%) Barnediabetesregisteret 2011

89 Andel pasienter > 15 år som røyker % % % % % % % % % % % Barnediabetesregisteret 2011

90 86% Insulinpumpe 2011 gjennomsnittlig 59 % (21-86) Andel % % a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ Barnediabetesregisteret 2011

91 Forskning Barn og unge med diabetes - hvordan har de det? Doktorgradsprosjekt Dag Helge Frøisland / Knut Dahl-Jørgensen RASP studien Doktorgradsprosjekt Line Wisting, RASP, OUS Childhood diabetes and ethnicithy in Norway Masteroppgave Daniel Kweku Dzidzonu Institute of Health Management and Health Economics Betydningen av Zn-antistoffer ved diagnostisering av T1D Per Thorsby, Hormonlab. OUS Classification of childhood diabetes in the Norwegian childhood diabetes registry Geir Joner Insulinpumpebehandling hos barn og ungdom med diabetes Vibeke Gagnum, Barneklinikken, OUS

92 Forskning Ernæring i svangerskap og infeksjonstendens i tidlig barnealder som risiko- faktorer for utvikling av T1D i barnealder Doktorgradsprosjekt Ingvild Menes Sørensen /Geir Joner/ Lars C Stene Mortality in childhood-onset type 1 diabetes Torild Skrivarhaug Dobbeldiagnosen type 1 diabetes og cøliaki Studentoppgave UiO Marie Tonga / Knut Dahl-Jørgensen

93 The Nordic Childhood Diabetes Registry Study Group NordicDiabKids Childhood diabetes in Nordic countries: comparison of treatment quality. Lena Hanberger Diabetes and ethnicity in Nordic countries. Jannet Svendson. Geographical mapping of type 1 diabetes in children in the Nordic countries. Ulf Samelsson Diabetic ketoacidosis at the onset of type 1 diabetes in children in the Nordic countries Torild Skrivarhaug EURODIAB

94 Stor takk til! Prof. Geir Joner Prof. Knut Dahl-Jørgensen Prof. Pål R. Njølstad Prof. Kristian F. Hanssen Alle pasienter som deltar! Alle barneleger og diabetessykepleiere som samler data! Norsk Studiegruppe for Barnediabetes Barnediabetesregisteret Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker Oslo diabetesforskningssenter Senter for diabetesgenetikk, Haukeland Universitetssykehus

95 Takk for oppmerksomheten!

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Barnediabetesregisteret www.barnediabetes.no

Barnediabetesregisteret www.barnediabetes.no Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barnediabetesregisteret www.barnediabetes.no Registerets navn Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Kortversjon:

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk diabetesregister for voksne Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 KARIANNE FJELD LØVAAS 1, JOHN COOPER 1,2, GEIR THUE 1,3 OG SVERRE SANDBERG 1,3,4 1 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

Diabetesforskningssenteret

Diabetesforskningssenteret Diabetesforskningssenteret Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Årsrapport 2007 INNHOLD: 1. Styret for Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond:... 4 Styret for Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Fra handling til samhandling 2014 2019

Fra handling til samhandling 2014 2019 Fra handling til samhandling 2014 2019 Helse Nords diabetesplan Evaluering og revisjon av handlingsplan for diabetes 2008 2013 Rapport fra Helse Nords fagråd for diabetes 2013 Forord Helse Nords handlingsplan

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Behandlingsmål for eldre med diabetes

Behandlingsmål for eldre med diabetes RETNINGSLINJER Behandlingsmål for eldre med diabetes Av Irit Titlestad, sykepleier, masterstudent ved Høgskolen i Bergen. Diabetessykepleier i Askøy kommune Introduksjon I følge International Diabetes

Detaljer

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014]

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Tore K Solberg og Lena Ringstad Olsen Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), SKDE, Tromsø 20. oktober

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

Sammendrag årsrapporter

Sammendrag årsrapporter Sammendrag årsrapporter Side Norsk diabetesregister for voksne 2 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 4 Norsk MS register og biobank 6 Norsk intensivregister 8 Nasjonalt register for leddproteser

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 17, nr 1 April 2011. Rikshospitalet

Nefrologisk Forum. Årgang 17, nr 1 April 2011. Rikshospitalet Nefrologisk Forum Årgang 17, nr 1 April 2011 Rikshospitalet Innhold Redaktørens spalte...3 Formannsnytt.....4 Kort om nyreseksjonen ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet i 2011.5 Norsk Nefrologi

Detaljer

Diabetesnefropati hos barn og unge: Screening og behandling

Diabetesnefropati hos barn og unge: Screening og behandling Pediatrisk Endokrinologi 2009;23:48-52 Diabetesnefropati hos barn og unge: Screening og behandling Hans-Jacob Bangstad 1 Seksjon for endo- og nefrologi, Barneklinikken, Kvinne-Barndivisjonen, Oslo universitetssykehus,

Detaljer