Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret"

Transkript

1 Bedre diabetesomsorg med Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Helsedirektoratet Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barneklinikken, Oslo universitetssykehus Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR)

2 Barnediabetesregisteret (BDR) har bidradd til: Økt kunnskap om diabetes hos barn og ungdom, både nasjonalt og internasjonalt Økt kvalitet på diabetesomsorgen for barn i Norge Økt forskning på barnediabetes

3 BDR er forankret i klinikken Det er barneleger som behandler barn og ungdom med diabetes som har etablerte registeret Det er barneleger og diabetessykepleiere som samler inn pasientdata til BDR Det er de samme barnelegene og sykepleierne som bruker dataene til kvalitetsforbedrende arbeid

4 Barnediabetesregisterets (BDR) historikk BDR har samarbeidet med alle Norges barneavdelinger fra BDR har nasjonale incidensdata - fra 1972 (samlet inn retrospektivt) - fra 1989 (fortløpende), inkludert kliniske data ved diagnose - fra 2002 blodprøver ved diagnose (biobank) BDR har årlige nasjonale data på behandlingskvalitet - fra 2001 kliniske data, komplikasjonsscreening, biobank - fra 2008 deltar alle landets barneavdelinger

5 Barnediabetesregisteret består av 2 deler 1) En del som registrerer alle barn og ungdom med Nyoppdaget diabetes. Personalia, kliniske data, blodprøver. 2) En del som registrerer kvaliteten på diabetesbehandlingen ved hjelp av internasjonalt definerte diabetes kvalitetsvariabler. Hver pasient undersøkes en gang i året (Årskontroll). Kliniske data, spørreskjema, urin og blodprøver.

6 Barnediabetesregisteret Pasientgruppen Alle barn med diabetes ved norske barneavdelinger, alder 0-18 år. Aldersgruppen på barn som behandles ved norske barneavdelinger varierer etter fylte 15 år. Mange steder følges de til fylte 18 år. Deltagere: Hvem er inkludert? Hva gjør vi? Resultat? Alle barn og ungdom med diabetes. Alder 0-18 år. Alle typer diabetes. Standardisert registrering / us og biobank - ved diagnose - årskontroll Benchmarking HbA1c Andel screenet Akutte kompl. Sen kompl.

7 BARNEDIABETESREGISTERET har som mål Overvåke forekomst av diabetes hos barn og ungdom i Norge Bedre diagnostikk og klassifisering av sykdommen for å lære mer om sykdomsforløpet

8 BARNEDIABETESREGISTERET har som mål Bedre kvaliteten av diabetesbehandlingen Overvåke forekomst av akutte og kroniske komplikasjoner Fremme forskning knyttet til diabetes

9 BARNEDIABETESREGISTERET har som mål Videreutvikle og drive et nettverk for kvalitetsutvikling mellom behandlende sykehusavdelinger for å sikre et likeverdig behandlingstilbud i hele landet

10

11

12 Dette må vi unngå!

13 Dekningsgrad ved diagnose Kun validert for type 1 diabetes Sist validert for ved kobling mot Reseptregisteret Total kompletthet var 91 % (1) 1) Skrivarhaug T et al., Diabetologia 2013 in press

14 Dekningsgrad ved Årskontroll 2012 Institusjonsnivå 100% Individnivå 95% Dette er basert på skriftlig og signert informasjon fra barneavdelingene. Avdelingene har rapportert: 1) Antall pasienter med diabetes som de behandler 2) Antall pasienter som har tatt årskontroll 3) Antall pasienter som ikke har tatt årskontroll

15 Barnediabetesregisteret Deltagelse ved Årskontroll 2012: 95 % (range ) 7 avd. 100%

16 Økt kunnskap om diabetes hos barn og ungdom, både nasjonalt og internasjonalt

17 DIABETES HOS BARN OG UNGDOM Type 1 diabetes Type 2 diabetes Monogene former for diabetes (MODY, Kir 6.2) Sekundær diabetes Barnediabetes i Norge

18 DIABETES HOS BARN OG UNGDOM Type 1 diabetes > 95 % Type 2 diabetes Monogene former for diabetes (MODY, Kir 6.2) Sekundær diabetes Barnediabetes i Norge

19 Type 1 diabetes Type 1 diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer man kan få som barn i Norge. Det er en sykdom som varer livet ut Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomsten av type 1 diabetes hos barn og unge <15 år : insidens 33/ person-år i 2012 Barnediabetes i Norge

20

21 Insidens av Type 1 diabetes hos barn i alderen 0-14 år i Norge, Skrivarhaug T et al. Diabetologia 2013 in press

22 Økt kvalitet på diabetesomsorgen for barn i Norge

23 Diabetes senkomplikasjoner ses sjeldent i barne- og ungdomsalder Barnediabetologene kan derfor ikke vurdere behandlingsresultater etter forekomst av nefropati, retinopati, amputasjoner og CVD etc. Kvaliteten på diabetesomsorgen hos barn må derfor vurderes etter andre mål

24 Barnediabetesregisteret Beskriver diabetesomsorgen hos barn og ungdom i Norge basert på forskjellige kvalitetsindikatorer - HbA1c - Akutte komplikasjoner (alvorlig hypoglykemi og DKA) - Hvor mange screenes etter nasjonale og internasjonale retningslinjer? Benchmarker resultatene fra de forskjellig barneavdelingene Nye behandlings strategier: (KH-vurdering, MI, BT, Focus on psychosocial support and interventions)

25 Graden av kompletthet av noen utvalgte kvalitetsvariabler hos de 2528 pasientene med type 1 diabetes som gjennomførte Årskontroll i 2012 Andel komplette data (%) HbA1c DKA Insulinsjokk 97,5 99,1 99,1 Urin undersøkelse LDL BT TSH/cøliaki 87,7 91,3 96,8 97, Andel (%)

26 HbA1c - HbA1c er den viktigste kvalitetsvariabelen - HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12 uker - HbA1c vurderes å være det beste målet på blodsukkerkontroll - HbA1c er den eneste variabelen som kan relateres til senere utvikling av mikrovaskulære- (øyeskade, nyreskade, nerveskade) og makrovaskulære komplikasjoner (hjertesykdom, slag, amputasjoner).

27 HbA1c Selve diabetesbehandlingen er krevende De fleste barn og ungdommer oppnår ikke internasjonale behandlingsmål når det gjelder langtidsblodsukker (HbA1c < 7,5 %) En viktig årsak til dette er frykten for alvorlig lavt blodsukker. Dette gjelder både pasientene og deres foreldre

28 Internasjonalt og nasjonalt er det laget retningslinjer for hva langtidsblodsukker (HbA1c) hos barn og ungdom bør være. Dette målet er satt for i størst mulig grad å forebygge utviklingen av senkomplikasjoner. HbA1c Internasjonale guidelines, barn og ungdom ISPAD Alder 0 17 år >= 18 år anbefalt HbA1c < 7,5 % < 7,0 % 2012 International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)

29 Sykehus 2012: Nasjonal gjennomsnittlig HbA1c var 8,6%. Figuren viser gjennomsnittlig HbA1c ved hver barneavdeling. Gjennomsnitts HbA1c pr avdeling Telemark Kristiansund Elverum Ålesund Fredrikstad Trondheim Harstad Akershus Tromsø Stavanger Oslo Haugesund Namsos Bergen Drammen Bodø Tønsberg Levanger Hammerfest Arendal Kristiansand Gjøvik Førde Lillehammer Behandlingsmål HbA1c < 7,5%. 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 HbA1c (%) HbA1c er: 1) Analysert sentralt 2) Justert for kjønn, alder, diabetesvarighet.

30 Andel pasienter fordelt etter HbA1c Sentralt analysert Aker Behandlingsmål HbA1c < 7,5% År HbA1c < 7,5 < 8,0 > 9,0 >10,0 % % % % Barnediabetesregisteret

31 Årskontroll HbA1c målt ved hver barneavdeling. Behandlingsmål er HbA1c < 7,5%. Kun 18% av barna ved norske barneavdelinger oppnår dette i Ålesund Tønsberg Tromsø Telemark Stavanger Trondheim Ringerike Oslo NDS Namsos Molde Lillehammer Levanger Kristiansand Kristansund Bergen Haugesund Harstad Hammerfest Gjøvik Førde Fredrikstad Elverum Drammen Bodø Arendal Akershus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % HbA1c < 7.5% HbA1c >= 7.5% og HbA1c <= 9.0% HbA1c > 9.0% HbA1c missing HbA1c er justert for kjønn, alder, og diabetesvarighet.

32 INNLAGT FOR KETOACIDOSE År % Andelen pumpebrukere har økt fra 9 til 64 % fra 2001 til 2012 uten økning i alvorlig DKA

33 Insulinsjokk med bevisstløshet og / eller kramper År % Barnediabetesregisteret

34 Sykehus Andel pasienter som har vært innlagt for diabetes ketoacidose (DKA) eller har hatt insulinsjokk (lavt blodsukker og bevisstløshet med eller uten kramper) ved norske barneavdelinger (A) Andel (%) pasienter med DKA eller insulinsjokk Ålesund Tønsberg Tromsø Telemark Stavanger Trondheim Oslo Namsos Lillehammer Levanger Kristiansand Kristansund Bergen Haugesund Harstad Hammerfest Gjøvik Førde Fredrikstad Elverum Drammen Bodø Arendal Akershus Andel (%) DKA Insulinsjokk

35 Sykehus Andel pasienter som bruker insulinpumpe på hver barneavdeling i 2012 Andel (%) pasienter på insulinpumpe Telemark Drammen Kristiansand Lillehammer Harstad Namsos Levanger Tromsø Bodø Oslo Gjøvik Ålesund Haugesund Trondheim Arendal Fredrikstad Hammerfest Bergen Førde Tønsberg Stavanger Kristiansund Akershus Elverum Andel (%)

36 Stor takk til! Prof. Geir Joner Prof. Knut Dahl-Jørgensen Prof. Pål R. Njølstad Prof. Kristian F. Hanssen Alle pasienter som deltar! Alle barneleger og diabetessykepleiere som samler data! Norsk Studiegruppe for Barnediabetes Barnediabetesregisteret Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker Oslo diabetesforskningssenter Senter for diabetesgenetikk, Haukeland Universitetssykehus

37 Takk for oppmerksomheten!

38

39

40

41 Global increase of childhood-onset type 1 diabetes - In most regions of the world it has been an increasing trend in the incidence of childhood-onset type 1 diabetes (1,2) - IDF: an average annual increase in incidence of 3 % (3) - EURODIAB: 1 5 % 1) Soltesz G, EURODIAB Study Group, Pediatric Diabetes 8, ) EURODIAB, Lancet ) IDF, Diabetes Atlas, 2006

42 Type 1 diabetes (T1D) diagnostisert i barnealder: Det er en økende insidens i de fleste regioner i verden (1,2). Norge: Økende insidens av Type 1 diabetes diagnostisert i barnealder 1973: 19 / personår (3) : 28 / personår (4) 2009: 36 / personår (5) 2012: 33 / personår (5) (1) Soltesz G, EURODIAB Study Group, Pediatric Diabetes 8, 2007 (2) EURODIAB, Lancet 2009 (3) Joner G et al. Diabetologia 32, 1989 (4) Joner G et al. Diabetologia 48, 2005 (5) Skrivarhaug et al., Diabetologia 2013, in press

43 Antall Antall barn < 15 år med nyoppdaget Type 1 diabetes i Norge Antall nyoppdaget type 1 diabetes, alder < 15 år, antall År Barnediabetesregisteret 2011

44 Insidens Insidens av Type 1 diabetes hos barn i alderen 0-14 år i Norge, Insidens Insidens År Barnediabetesregisteret 2011

45 Insidens Insidens av Type 1 diabetes hos barn i alderen 0-14 år i Norge Gutter Jenter Barnediabetesregisteret 2011

46 FOREKOMST AV DIABETES HOS BARN OG UNGE I NORGE IR = insidensrater IR 0-14 år 2011: 33/ /år = ca. 330 nye pr. år % av nye pasienter er < 5 år - Type 2 diabetes og monogene former < 5 % av alle nye

47 Får barn og ungdom senkomplikasjoner? Norge, T1D i , alder < 15 år ved diagnose Senkomplikasjoner etter mean 11 års (6-17 års) diabetes varighet, mean alder 20 år (8-30): 33 % non-proliferativ retinopati, 3 yngre enn 13 år, den yngste 9 år 1 % (n=3) proliferativ retinopati, den yngste 17 år 13 % hadde mikroalbuminuri, den yngste 11 år 0,3 % (n=1) hadde proteinuri, diabetesvarighet 7 år, alder 19 år Joner G et al., Diabetologia (1992) 35

48 Før introduksjon av insulin i 1922 var type 1 diabetes en dødelig sykdom 15. desember februar 1923

49 RELATIV DØD Standardisert mortalitetsratio (SMR) SMR=4,0 (95% CI: 3,2-4,8) SMR var 3,9 (3,1-4,9) hos kvinnene SMR var 4,0 (2,7-5,6) hos mennene Skrivarhaug T et al. Diabetologia (2006) 49:298

50 RELATIV DØD Standardisert mortalitetsratio (SMR) SMR=4,0 (95% CI: 3,2-4,8) SMR var 3,9 (3,1-4,9) hos kvinnene SMR var 4,0 (2,7-5,6) hos mennene Skrivarhaug T et al. Diabetologia (2006) 49:298

51 MORTALITET Type 1 diabetikere har fortsatt en betydelig høyere dødelighet enn bakgrunnsbefolkningen Voldelig død var ansvarlig for flest dødsfall i total kohorten (3% suicid, 13/103) Før 30 års alder var akutte diabetes komplikasjoner ansvarlig for de fleste dødsfallene Fra 30 års alder var kardiovaskulær død den vanligste årsak til død Skrivarhaug T et al. Diabetologia (2006) 49:298

52 Økt kvalitet på diabetesomsorgen for barn i Norge

53 Sykehus Andel pasienter som bruker insulinpumpe på hver barneavdeling i 2012 Andel (%) pasienter på insulinpumpe Telemark Drammen Kristiansand Lillehammer Harstad Namsos Levanger Tromsø Bodø Oslo Gjøvik Ålesund Haugesund Trondheim Arendal Fredrikstad Hammerfest Bergen Førde Tønsberg Stavanger Kristiansund Akershus Elverum Andel (%)

54 Sett inn nye data her.

55 Barnediabetesregisteret Registeret er samtykkebasert Registeret har egne vedtekter Registeret drives av en leder med et sekretariat (Totalt 245% stilling, fordelt på 4 personer) Registeret har en styringsgruppe (8 medlemmer)

56 Internasjonale guidelines, barn og ungdom ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ADA American Diabetes association

57 Barnediabetesregisteret Deltagere: Hvem er inkludert? Hva gjør vi? Resultat Alle barn og ungdom med diabetes Standardisert registrering / us og biobank - ved diagnose - årskontroll Benchmarking?

58 Hvilke data samles inn? - ved diagnose - ved årskontroll

59 Ved diagnose Vi ønsker å registrere alle med diabetes i aldersgruppen 0-18 år. Vi arbeider for at alle ved diagnosetidspunktet - bli spurt om å delta i Barnediabetesregisteret - signere samtykke - ta blodprøver - kliniske data - familiedata

60 Barnediabetesregisteret - et resultat register - et pedagogisk verktøy for hver barneavdeling Et pedagogisk verktøy Standardisert registrering - ved diagnose - årskontroll

61 Diabetes senkomplikasjoner ses sjeldent i barne- og ungdomsalder Barnediabetologene kan derfor ikke vurdere behandlingsresultater etter forekomst av nefropati, retinopati, amputasjoner og CVD etc. Kvaliteten på diabetesomsorgen hos barn må derfor vurderes etter andre mål

62 Barnediabetesregisteret Beskriver diabetesomsorgen hos barn og ungdom i Norge basert på forskjellige kvalitetsindikatorer - HbA1c - Akutte komplikasjoner (alvorlig hypoglykemi og DKA) - Hvor mange screenes etter nasjonale og internasjonale retningslinjer? Benchmarker resultatene fra de forskjellig barneavdelingene Nye behandlings strategier: (KH-vurdering, MI, AHT, Focus on psychosocial support and interventions)

63 Organization and flow in the Norwegian Childhood Diabetes Register Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Reporting Samtykke Newly onset Er Informed consent Registration form -Personal, family and clinical data Pediatric departments (all 27 in Norway) Yearly check-up Biological samples National register Database ~8500 cases Hormone lab, OUS Autoantibodies, c-peptide Clinical chemistry OUS Standard HbA1c Medical Genetics, OUS HLA, Non-HLA genes Biobanking OUS Diabetes genetics, HUS

64 Antall Antall barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, alle typer i 2011, n=329 (inkludert 3 anonyme) pr Antall nyoppdagede a b c d e f g h j k l m n o p q r s t u v w Sykehus Barnediabetesregisteret 2011

65 T1D: 19% (55/285) hadde DKA ved diagnose i 2011 Antall nyoppdaget T1D n=316, manglende data n=31, DKA n= 55. Alder Antall (n) Andel med DKA % (n) Mangler % (n) 0 4 år (12) 13 (8) 5 9 år (20) 9 (10) år (21) 6 (7) > 15 år 29 7 (2) 21 (6) Definisjon av DKA (ISPAD 2009) - Høyt blodsukker (> 11 mmol/l) - Venøs ph < 7,3 eller bikarbonat < 15 mmol/l - Ketoner i blod og / eller urin

66 ÅRSKONTROLLER i Barnediabetesregisteret

67 Årskontroll - deltagelse År Antall avdelinger Antall deltagere Deltagelse % *? * Foreløpige tall BDR 2012

68 Antall Økende antall pasienter deltar med årskontroller Antall pasienter med type I diabetes ved årskontroll Barnediabetesregisteret 2011

69 100 Deltagelse ved årskontroll % (range ) 100% n= % q j y n p r æ v c g u d z f k m s l w a b e h i o t x Barnediabetesregisteret 2011

70 Diabetestyper 2011, n=2567 Diabetes type Antall n Kjønn Alder (år) * Varighet (år) * Debut alder (år) * BMI * HbA1c (%) * T1D % T2D 12 0,5 % MODY 28 1,1 % 53 % gutter 29 % gutter 43 % gutter 13,0 5,3 7,7 20,4 8,3 15,8 3,2 12,6 30,7 7,1 13,6 6,3 7,4 22,2 6,6 Annen type 8 0,3 % 43 % gutter 9,9 7,4 2,6 16,6 6,9 Annen type: 4 Kir6.2, 1 medfødt insulinom, 1 sekundær pancreassvikt etter HUS, 2 uklar type * mean BDR 2011

71 HbA1c Vi har mottatt HbA1c-verdier analysert ved Aker universitetssykehus 2011 på 2441 / 2520 pasienter, 97%. Dvs. 79 pasienter deltar ikke i de analysene hvor HbA1c inngår BDR 2011

72 Årskontroll: HbA1c hos pasienter med type 1 diabetes År n HbA1c % , , , , , , , , , , ,3 Barnediabetesregisteret 2012

73 HbA1c (%) HbA1c fordelt på kjønn i perioden ,8 8,6 8,4 8,2 8 Gutt Jente gj.snitt 7,8 7, År Det er brukt korrigert HbA1c i 2011 Barnediabetesregisteret 2011

74 HbA1c målt på Aker universitetssykehus gjennomsnitts HbA1c = 8,3% (7,6-8,7) Det er justert for alder, kjønn og diabetesvarighet. HbA1c 8,7% 10,0 7,6% 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ Barnediabetesregisteret 2011

75 Gjennomsnittlig HbA1c (%) målt på Aker 2011, inndelt i aldersgrupper. n=2441 Alder (år) N % tatt HbA1c (99%) (97%) (97%) > (96%) Totalt 2441 (97%) Mean HbA1c (%) SD Min Max 7,5 0,8 5,8 9,5 7,7 0,8 5,4 10,8 8,3 1,2 5,4 13,9 8,7 1,5 5,2 13,9 8,3 1,3 5,2 13,9 Barnediabetesregisteret 2011

76 Andel pasienter som oppnår behandlingsmål. Korrigert HbA1c i HbA1c < 7,5 % (%) Barnediabetesregisteret 2011

77 Andel pasienter fordelt på alder etter HbA1c < 7,5 % Alder Andel pasienter med HbA1c < 7,5 % < 5 år 47 % (48 / 102) 5 9 år 42 % (180 /427) år 25 % (262 / 1051) > 15 år 18 % (157 / 861) Alle 27 % (647 / 2441) Barnediabetesregisteret 2011

78 INSULIN FORSKJELLIGE BEHANDLINGSFORMER Behandlingstype (%) Hurtigvirkende + middelslangvirkende Superhurtigvirkende + middelslangvirkende 0,1 5,6 0,4 7,5 0,6 26,2 Hurtigvirkende + langsomtvirkende analog Superhurtigvirkende analog + langsomtvirkende analog Ferdige blandinger 59,3 0,3 Insulinpumpe Antidiabetestabletter + insulin Annen insulinbehandling Barnediabetesregisteret 2011

79 INSULIN FORSKJELLIGE BEHANDLINGSFORMER 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 Hurtig + middels ,6 0,4 Superhur. +middels Superhurt + langsom analog Ferdige blanding ,5 0,3 Insulin pumpe Barnediabetesregisteret 2011

80 Antall og andel pasienter som bruker insulinpumpe i forhold inndelt i alder Alder Antall pasienter % < 5 år ,0 9,9 år ,0 14,9 år > 15 år Totalt Barnediabetesregisteret 2011

81 INNLAGT FOR KETOACIDOSE År % Andelen pumpebrukere har økt fra 9 til 59 % fra 2001 til 2011 uten økning i alvorlig ketoacidose Barnediabetesregisteret 2011

82 Insulinsjokk med bevisstløshet og / eller kramper År % Barnediabetesregisteret 2011

83 Insulinsjokk i relasjon til alder og HbA1c, 2011 Alder år Insulinsjokk, bevisstløs med eller uten kramper HbA1c < 7,5 HbA1c >=8,0 HbA1c >=9, % 3/48 16 % 5/31 67 % 2/ % 10/177 6 % 9/145 7 % 2/ % 13/261 6 % 34/584 6 % 13/218 >=15 5 % 8/157 7 % 39/593 8 % 24/311 Totalt 5 % 34/647 6 % 87/ % 41/559 Barnediabetesregisteret 2011

84 Lipider, andel pasienter over spesifisert grense Ikke fastende Total kolesterol > 5 mmol/l HDL-kolesterol < 1 mmol/l LDL-kolesterol > 2,6 mmol/l Triglycerider > 2,5 mmol/l 25 % 571 / % 86 / % 861 / % 80 / 2265 Barnediabetesregisteret 2011

85 NEFROPATI Diabetes varighet > 5 år og alder 9 år. Diabetesvarighet >2 år og alder >11 år eller Tanner > 2 År Undersøkt iht. guidelines % % % % % % % % % % Barnediabetesregisteret 2011

86 URIN, 2011 Totalt antall med urinprøver 86% 2165 / 2520 Antall med microalbuminuri ACR > 2,5 mg /mmol eller AER > µg/min Antall med persisterende microalbuminuri Andel med proteinuri ACR > 25 mg/mmol eller AER > 200 /min 9% 183 / ,6% 12 / ,0% 24/ 2165 Barnediabetesregisteret 2011

87 RETINOPATI Diabetes varighet >5 år og alder >9 år, Diabetesvarighet > 2 år og alder > 11 år eller Tanner > 2 År Undersøkt iht. guidelines % % % % % % % % % % Barnediabetesregisteret 2011

88 RETINOPATI, 2011 Andel pasienter som har: N - gjennomført øyeus. siste året 1010 / 2475 ( 41 %) - har retinopati 7 / 2333 (0,3%) - gjennomført laserbehandling det siste året 0 (0%) Barnediabetesregisteret 2011

89 Andel pasienter > 15 år som røyker % % % % % % % % % % % Barnediabetesregisteret 2011

90 86% Insulinpumpe 2011 gjennomsnittlig 59 % (21-86) Andel % % a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ Barnediabetesregisteret 2011

91 Forskning Barn og unge med diabetes - hvordan har de det? Doktorgradsprosjekt Dag Helge Frøisland / Knut Dahl-Jørgensen RASP studien Doktorgradsprosjekt Line Wisting, RASP, OUS Childhood diabetes and ethnicithy in Norway Masteroppgave Daniel Kweku Dzidzonu Institute of Health Management and Health Economics Betydningen av Zn-antistoffer ved diagnostisering av T1D Per Thorsby, Hormonlab. OUS Classification of childhood diabetes in the Norwegian childhood diabetes registry Geir Joner Insulinpumpebehandling hos barn og ungdom med diabetes Vibeke Gagnum, Barneklinikken, OUS

92 Forskning Ernæring i svangerskap og infeksjonstendens i tidlig barnealder som risiko- faktorer for utvikling av T1D i barnealder Doktorgradsprosjekt Ingvild Menes Sørensen /Geir Joner/ Lars C Stene Mortality in childhood-onset type 1 diabetes Torild Skrivarhaug Dobbeldiagnosen type 1 diabetes og cøliaki Studentoppgave UiO Marie Tonga / Knut Dahl-Jørgensen

93 The Nordic Childhood Diabetes Registry Study Group NordicDiabKids Childhood diabetes in Nordic countries: comparison of treatment quality. Lena Hanberger Diabetes and ethnicity in Nordic countries. Jannet Svendson. Geographical mapping of type 1 diabetes in children in the Nordic countries. Ulf Samelsson Diabetic ketoacidosis at the onset of type 1 diabetes in children in the Nordic countries Torild Skrivarhaug EURODIAB

94 Stor takk til! Prof. Geir Joner Prof. Knut Dahl-Jørgensen Prof. Pål R. Njølstad Prof. Kristian F. Hanssen Alle pasienter som deltar! Alle barneleger og diabetessykepleiere som samler data! Norsk Studiegruppe for Barnediabetes Barnediabetesregisteret Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker Oslo diabetesforskningssenter Senter for diabetesgenetikk, Haukeland Universitetssykehus

95 Takk for oppmerksomheten!

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Data innsamlet i 2014

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Data innsamlet i 2014 Medisinsk ansvarlig lege: Oliver Scheck Ansvarlig diabetessykepleier: Hilde Moen mottatte årskontroller: 64 av 64 mulige. 100 % deltagelse Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret for

Detaljer

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus - Kristiansand. Data innsamlet i 2014

Noen resultater fra årskontroller i Barnediabetesregisteret. for Barneklinikken ved Sørlandet sykehus - Kristiansand. Data innsamlet i 2014 Medisinsk ansvarlig lege: Jorunn Ulriksen Ansvarlig diabetessykepleier: Ragnhild S. Pedersen / Åslaug Fjeld Halle mottatte årskontroller: 134 av 136 mulige. 99 % deltagelse. 08.06.2015 Noen resultater

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2014 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) Annual Report 2014 www.barnediabetes.no Årsrapport 2014 med

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Barnediabetesregisteret www.barnediabetes.no

Barnediabetesregisteret www.barnediabetes.no Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Barnediabetesregisteret www.barnediabetes.no Registerets navn Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Kortversjon:

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER Veilederen følger ISPAD`s (International Society for Pediatric and Adolescents Diabetes) kliniske retningslinjer

Detaljer

Hanna Dis Margeirsdottir Barnelege, ph.d. Barne- og ungdomsklinikken, Ahus

Hanna Dis Margeirsdottir Barnelege, ph.d. Barne- og ungdomsklinikken, Ahus Hanna Dis Margeirsdottir Barnelege, ph.d. Barne- og ungdomsklinikken, Ahus November 2012 Innledning Kardiovaskulære risikofaktoerer hos barn og ungdom med type 1 diabetes Tidlig åreforkalkning hos barn

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER Statisk data data som ikke forandres All data som ikke forandres, er statisk data. De statiske data på årskontrollen

Detaljer

Barkode/Navnelapp / / / / ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL. Diabetes. Familie anamnese.

Barkode/Navnelapp / / / / ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL. Diabetes. Familie anamnese. BARNEDIABETES REGISTERET ÅRSKONTROLL Pasientnummer Behandlende sykehus Barkode/Navnelapp Årskontroll dato Kjønn: Mann Kvinne Diabetes Type 1 Type 2 Mody type Annen type Hvis MODY spesifiser nr. Diagnose

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema ÅRSKONTROLLER Gjelder nye årskontrollskjema laget med utgangspunkt i elektronisk registering - ereg Veilederen følger ISPAD`s

Detaljer

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Behovet for standardisering

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER MØTE 4. JUNI 2012 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER MØTE 4. JUNI 2012 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER MØTE 4. JUNI 2012 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra 23 av 27 sykehus totalt 71 stk møtte av 77 påmeldte. Dette inkluderer 28 leger og 31 sykepleiere,

Detaljer

NASJONALT MEDISINSK KVALITETSREGISTER FOR BARNE- OG UNGDOMSDIABETES BARNEDIABETESREGISTERET

NASJONALT MEDISINSK KVALITETSREGISTER FOR BARNE- OG UNGDOMSDIABETES BARNEDIABETESREGISTERET NASJONALT MEDISINSK KVALITETSREGISTER FOR BARNE- OG UNGDOMSDIABETES BARNEDIABETESREGISTERET Årsrapport 27 1 Barnediabetesregisteret er et Nasjonalt Medisinsk Kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes.

Detaljer

Tidlige senkomplikasjoner hos barn med diabetes

Tidlige senkomplikasjoner hos barn med diabetes Tidlige senkomplikasjoner hos barn med diabetes Jakob Larsen, AHUS Barneavdelingen/HØKH Moderne behandling j.larsen, Bodø 24/10-06 2 Blodsukkermåling j.larsen, Bodø 24/10-06 3 Klare mål for behandlingen

Detaljer

Hva er diabetes? Diagnostisk bruk av HbA1c NKK-møtet 2011, Trondheim. Type 1 diabetes. Type 2 diabetes. Diabetiske senkomplikasjoner 08.03.

Hva er diabetes? Diagnostisk bruk av HbA1c NKK-møtet 2011, Trondheim. Type 1 diabetes. Type 2 diabetes. Diabetiske senkomplikasjoner 08.03. 08.03.2011 Diagnostisk bruk av HbA1c NKK-møtet 2011, Trondheim Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hva er diabetes? Kronisk sykdom

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET Utgitt desember 2012 ÅRSRAPPORT 2011 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET Innholdsfortegnelse Side nummer 2 Barnediabetesregisteret 3 Generelt om

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus.

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Norsk diabetesregister for voksne Registeransvarlig Sverre Sandberg Telefon 97092674 E-post sverre.sandberg@isf.uib.no

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2012 Torild Skrivarhaug, Siv

Detaljer

Forekomst av spiseproblemer blant norsk ungdom med type 1 diabetes

Forekomst av spiseproblemer blant norsk ungdom med type 1 diabetes Forekomst av spiseproblemer blant norsk ungdom med type 1 diabetes -en delstudie av Norsk Barnediabetesregister Line Wisting, Dag Helge Frøisland, Torild Skrivarhaug, Knut Dahl-Jørgensen & Øyvind Rø Regional

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Diabetes behandlingsutfordringer. Trond Jenssen OUS Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø

Diabetes behandlingsutfordringer. Trond Jenssen OUS Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø Diabetes behandlingsutfordringer Trond Jenssen OUS Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø Bare konger, redaktører og folk med bendelorm har rett til å bruke det redaksjonelle vi Mark Twain (1874-1891)

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Insulin-pumpe hos barn

Insulin-pumpe hos barn Insulin-pumpe hos barn Dag Veimo Diabetesforum 2006 Mål for diabetes-behandlingen Her og nå: -Minst mulig hypoglykemi / føling -Unngå ketoacidose ( insulin-mangel ) -Minst mulig blodsukker-svingninger

Detaljer

Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012. Siri Carlsen

Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012. Siri Carlsen Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Rolf, f. -57 Gift, 2 voksne barn. Stillesittende arbeid. Type 2 DM fra 2010 BMI 30 Ingen

Detaljer

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 2. JUNI 2014 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 2. JUNI 2014 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 2. JUNI 2014 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra 25 av 27 sykehus totalt 78 stk møtte av 88 påmeldte. Dette inkluderer 38 leger og 30 sykepleiere,

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Nord Norge. Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg. Nettverksmøte Bodø 121112

Nord Norge. Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg. Nettverksmøte Bodø 121112 Nord Norge Barn og ungdom, livskvalitet, omsorg 1 Barn og unge Diabetes, Helse og Livskvalitet 2 Hva vet vi? Insidens 32/100000 Alvorlige komplikasjoner kort sikt, lang sikt Psykososial belastning Vi oppnår

Detaljer

NKK møtet 2011, Trondheim

NKK møtet 2011, Trondheim Diagnostisk bruk av HbA1c NKK møtet 2011, Trondheim Jens P Berg Avdeling dli for medisinsk i biokjemi i Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hva er diabetes? Kronisk sykdom karakterisert

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Ålevemed diabetes et familieperspektiv. Etterutdanningskurs for barnesykepleiere. 2013 Anne Karin Måløy

Ålevemed diabetes et familieperspektiv. Etterutdanningskurs for barnesykepleiere. 2013 Anne Karin Måløy Ålevemed diabetes et familieperspektiv Etterutdanningskurs for barnesykepleiere. 2013 Anne Karin Måløy Insulinmangel sykdom Diabetesforekomst i Norge Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst

Detaljer

Forekomst av spiseproblemer blant norsk ungdom med type 1 diabetes

Forekomst av spiseproblemer blant norsk ungdom med type 1 diabetes Forekomst av spiseproblemer blant norsk ungdom med type 1 diabetes -en delstudie av Norsk Barnediabetesregister Line Wisting, Dag Helge Frøisland, Torild Skrivarhaug, Knut Dahl-Jørgensen & Øyvind Rø Regional

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter DIABETES MELLITUS TYPE II og eldre pasienter INTRODUKSJON Økning av forekomst DM II siden folk lever lengre og blir mer overvektige Peak prevalence 60-74 år Fra 1995-2004 øket overall prevalence av DM

Detaljer

Hva er diabetes? Type-1 og type 2-diabetes. Trond Jenssen

Hva er diabetes? Type-1 og type 2-diabetes. Trond Jenssen Hva er diabetes? Type-1 og type 2-diabetes Trond Jenssen CHARAKA and SUSHRUTA Hindu physicians over 2000 years ago Honey urine is passed from one Honey urine is passed from one generation to the next in

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 3. JUNI 2013 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 3. JUNI 2013 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA BARNEDIABETESREGISTER (BDR) MØTE 3. JUNI 2013 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra 25 av 27 sykehus totalt 67 stk møtte av 70 påmeldte. Dette inkluderer 30 leger og 29 sykepleiere,

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

REFERAT FRA NETTVERKSMØTE, Barnediabetesregistret (BDR) 7. sept 2015 Clarion Hotell - Gardermoen

REFERAT FRA NETTVERKSMØTE, Barnediabetesregistret (BDR) 7. sept 2015 Clarion Hotell - Gardermoen REFERAT FRA NETTVERKSMØTE, Barnediabetesregistret (BDR) 7. sept 2015 Clarion Hotell - Gardermoen Tilstede: Representanter fra alle 27 deltagende sykehus totalt 93 stk møtte av 89 påmeldte. Det er første

Detaljer

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret Prostatakre) Diagnos0kk og Screening Giske Ursin Direktør Kre)registeret Enorm økning i prostatakre) forekomst de siste 20 år Noe nedgang i dødelighet siste 20 år Forekomst Dødelighet Forekomst, dødelighet

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes Til NN Årsrapport 2010 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 3-4 % av den norske befolkningen, og forekomsten er økende, særlig av diabetes type 2. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene

Detaljer

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt?

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Budskap Blodsukkerkontroll er viktig intervensjon ved type 2 Men moderat forebyggende effekt på hjertekarsykdom Annen intervensjon desto viktigere Røykeslutt

Detaljer

Intensivbehandling av barn i Norge. Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015

Intensivbehandling av barn i Norge. Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015 Intensivbehandling av barn i Norge Torleiv Haugen Barneteamet Avd. for Anestesiologi Rikshospitalet OUS 2015 Barneintensiv RH Akuttklinikken 6-(9) senger 54 sykepleierhjemler 2 overleger (9) 0-18 år CRRT,

Detaljer

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2012. Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2012 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat

Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat Nasjonalt folkehelseinstitutt IT og ehelse avdelingen Clostridium difficile Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat INTRODUKSJON... 2 1.1 OM DOKUMENTET... 2 1.2 AVGRENSNINGER...

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Hvem er de, hvordan ser de ut og hvordan skal jeg finne dem?

Hvem er de, hvordan ser de ut og hvordan skal jeg finne dem? Hvem er de, hvordan ser de ut og hvordan skal jeg finne dem? Hvor mange har diabetes?? IDF Diabetes-atlas 2012: 223.000 kjent diabetes, 98.000 ukjent diabetes i Norge. Data fra Reseptregisteret. Kjome

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Hypoglykemi - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Kasuistikk Bevisstløs 4 åring. Puster greit. Foreldre får ikke liv i ham. Tidligere frisk. Ambulanse:

Detaljer

Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis. Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis. Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Basert på data fra: ROSA-undersøkelsene (1995 2000-2005) Norsk diabetesregister for voksne (2012)

Detaljer

Diabetes hos barn og ungdom

Diabetes hos barn og ungdom Diabetes hos barn og ungdom Diabetesforum 2008 Tromsø Dag Veimo Overlege, Barneavd. NLSH, 8092 Bodø d-veim@online.no Handlingsplan for diabetes i Helse Nord Hvorfor egen beskrivelse for barn/ungdom Egen

Detaljer

Et bedre liv med diabetes

Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 4 % av den norske befolkningen, og forekomsten av type 2-diabetes er økende. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene til drøyt

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning

Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning Marit Rokne Bjørgaas Overlege dr. med. St Olavs Hospital Trondheim 1 Glukose og hjernen glukose er avgjørende for hjernens

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk diabetesregister for voksne Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak KARIANNE FJELD LØVAAS 1, JOHN COOPER 1,2, GEIR THUE 1,3 OG SVERRE SANDBERG 1,3,4 1 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Insulin-pumpe. Diabetesforum 2008. Dag Veimo Overlege Barneavd. NLSH, 8092 Bodø

Insulin-pumpe. Diabetesforum 2008. Dag Veimo Overlege Barneavd. NLSH, 8092 Bodø Insulin-pumpe Diabetesforum 2008 Dag Veimo Overlege Barneavd. NLSH, 8092 Bodø Diabetesforum 2008 D. Veimo 2 Insulin-behandling hos barn og ungdom Standard-behandling 80-tallet blanding av NPH- og hurtig-insulin

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013

DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013 DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013 Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Interessekonflikter. Ansatt ved Nordlandssykehuset

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015 Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015 Diabetes i kropp og sinn Teorien om de spesifikke psykologiske prosessene ved diabetes Jon Haug Spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Psykosomatisk

Detaljer

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave

Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave NIR Årsrapport 2003 25-04-07 1 Årsrapport Norsk Intensivregister 2003 revidert utgave På vegne av styringsgruppen i NIR Hans Flaatten Leder Haukeland Universitetssykehus N-5021 Bergen hkfl@helse-bergen.no

Detaljer

Guido I bedre kontroll med sin insulinpumpe siden 2012 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR Å UTVIKLE KOMPLIKASJONER VED TYPE 1 DIABETES?

Guido I bedre kontroll med sin insulinpumpe siden 2012 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR Å UTVIKLE KOMPLIKASJONER VED TYPE 1 DIABETES? Guido insulinpumpe siden 2012 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR Å UTVIKLE KOMPLIKASJONER VED TYPE 1 DIABETES? Mange mennesker med type 1 diabetes bekymrer seg over potensielle senkomplikasjoner.

Detaljer

Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose

Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose Diabetesforum i Rogaland 2012 John Cooper Seksjonsoverlege Endo seksjon, SUS Hvorfor? Type 2 diabetes er et stort

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013

Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013 Det Norske Nyrebiopsiregisteret Medisinsk Avdeling/Avdeling for patologi Haukeland universitetssjukehus ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Innhold... 2 Antall nyrebiopsier... 3 Biopsier per helseregion... 4 Alder

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk DIABETESMEDISINER OG REFUSJON Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 19.09.2013 nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2 Dagens retningslinjer NSAMS

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Stork Groruddalen Studien Kjersti Mørkrid Department of Endocrinology, Oslo University Hospital Institute of Clinical Medicine,

Detaljer

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Reduksjon av HbA1c reduserer risiko

Detaljer

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken.

Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Diabetesundervisning for ansatte i sykehuset og kommunehelsetjenesten 2014. Diabetespoliklinikken. Definisjon Diabetes Mellitus. Dia - Renne Betes gjennom. Mellitus - Søtt som honning. Pasientrettighetsloven

Detaljer

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Insulintyper: Virkningstider Start Maks Ingen effekt Hurtig virkende: Actrapid 30 min 1-3 timer 4-8

Detaljer