Tidlige senkomplikasjoner hos barn med diabetes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlige senkomplikasjoner hos barn med diabetes"

Transkript

1 Tidlige senkomplikasjoner hos barn med diabetes Jakob Larsen, AHUS Barneavdelingen/HØKH

2 Moderne behandling j.larsen, Bodø 24/

3 Blodsukkermåling j.larsen, Bodø 24/

4 Klare mål for behandlingen HbA1c Blodsukker før og etter måltid Insulin etter behov j.larsen, Bodø 24/

5 Goals for children and adolescents with type 1 diabetes to prevent CVD HbA1c (DCCT standard) < 7,5% without hypos* BP < 90th percentile by age, gender and height BMI < 95 percentile Non-smoking > 1 hour moderate aerobic physical activity daily < 2 hours sedentary activities daily National high blood pressure education program Pediatrics 2004; 114; ADA Position Statement. Diabetes Care 2005; 28 (Suppl 1): S4-S36. Dahl-Jorgensen j.larsen, K, Larsen Bodø JR, 24/10-06 Hanssen HF. Review. Diabetologia 20055

6 Benchmarkingstudien j.larsen, Bodø 24/

7 Deltagelse Benchmarking % q p f d g u s c w t i y v j m x n r a e l o h b k j.larsen, Bodø 24/

8 Noen pasient karakteristika Alder (år): Gj.snitt: 13.1 Min: 1,9 Max: 23.2 Alder ved diagnose: Gj.snitt: 7,1 Min: 0,5 Max: 16,2 Sykdomsvarighet: Gj.snitt: 5.8 Min: 0,6 Max: 18.5 BMI: Gj.snitt: 20,2 Min: 13.0 Max: 39,0 Kjønn: Jenter: 786 Gutter: 872 Diabetestype: Type 1: 1658 Type2: 8 MODY: 13 j.larsen, Bodø 24/

9 Akutte komplikasjoner Innlagt pga ketoacidose: 4 % (0-20) Insulinsjokk m/kramper: 11 % (0-25) Hos pas med HbA1c < 8.0% : 4 % (0-10) Følinger: behov for hjelp siste 4u: 12%(0-27%) j.larsen, Bodø 24/

10 HbA1c målt på Aker sykehus ,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5, ,5 9 8,5 8 7,5 6,5 7 5,5 6 5 j.larsen, Bodø 24/

11 HbA1c målt på Aker sykehus Gjennomsnitts HbA1c = 8.2 ( ) <12 år = 7.8 ( ) år = 8.2 ( ) >15 år = 8.6 ( ) j.larsen, Bodø 24/

12 HbA1c målt på Aker sykehus Gjennomsnitts HbA1c = 8.2 ( ) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y HbA1c j.larsen, Bodø 24/

13 HbA1c målt på Aker sykehus. Barn < 12 år Gjennomsnitts HbA1c 7.8 ( ) 10,00 8,83 9,00 8,00 7,00 7,64 6,00 5,00 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y HbA1c j.larsen, Bodø 24/

14 HbA1c målt på Aker sykehus. Barn år Gjennomsnitts HbA1c 8.2 ( ) 8,8 10,00 8,29 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y HbA1c j.larsen, Bodø 24/

15 HbA1c målt på Aker sykehus. Barn >15 år Gjennomsnitts HbA1c 8.6 ( ) 8,45 10,00 7,63 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y HbA1c j.larsen, Bodø 24/

16 HbA1c målt på Aker sykehus i 2005, 2004 og ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y j.larsen, Bodø 24/

17 Andel (%) pasienter med HbA1c >9.0 22% (14-36%) a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Andel % j.larsen, Bodø 24/

18 Mikrovaskulære senkomplikasjoner Retinopati Neuropatier Nefropatier j.larsen, Bodø 24/

19 Makrovaskulære senkomplikasjoner Koronarsykdom hos unge diabetikere j.larsen, Bodø 24/

20 Plan for presentasjonen videre Hovedbuskap Åreforkalkning Undersøkelses metoder Resultater fra egen forskning Konsekvenser? Oppsummering j.larsen, Bodø 24/

21 Hovedbudskap Type 1 diabetikere har hurtigere utvikling av åreforkalkning enn kontroller Mengde åreforkalkning avhenger av gjennomsnittlig blodglukosekontroll over tid(hba1c) Aterosklerose undervurderes med tradisjonelle undersøkelsesmetoder j.larsen, Bodø 24/

22 Plan for presentasjonen videre Hovedbuskap Åreforkalkning Undersøkelses metoder Resultater fra egen forskning Konsekvenser? Oppsummering j.larsen, Bodø 24/

23 j.larsen, Bodø 24/ Ross R. N Engl J Med 1999;340:

24 Endotelial function / patogenesis of atherosclerosis Act ivat ion Hypertension/ Shear stress Viral infections Smoking oxlipids Radical oxigen spacies (Oxidative stress) Hypoxia Thrombin Cytokines Homocystein Diabetes Responses Adhesion molecules Increased cell adherance Altered Permeability Pro-coagulant activity Vasoactive substances Cytokines Growth factors j.larsen, Bodø 24/ is-2001

25 Plan for presentasjonen videre Hovedbuskap Åreforkalkning Undersøkelses metoder Resultater fra egen forskning Konsekvenser? Oppsummering j.larsen, Bodø 24/

26 Arbeids EKG j.larsen, Bodø 24/

27 IMT tykkelse av halskar j.larsen, Bodø 24/

28 Ultralyd undersøkelse av halskar j.larsen, Bodø 24/

29 Økt IMT gir økt riskiko for kardiovaskulær hendelse j.larsen, Bodø 24/

30 Koronar angiografi j.larsen, Bodø 24/ Copyright 2004, Yale University School of Medicine. All rights reserved.

31 j.larsen, Bodø 24/

32 j.larsen, Bodø 24/

33 Plan for presentasjonen videre Hovedbuskap Åreforkalkning Undersøkelses metoder Resultater fra egen forskning Konsekvenser? Oppsummering j.larsen, Bodø 24/

34 Pasientgruppen 39 pasienter med T1D ingen symptomer på hjertesykdom. Gjennomsnittsalder 43(35-58) Diabetesvarighet 30 år (25-48) Kjønnsfordeling 60% menn/40% kvinner HbA1c 8.2% j.larsen, Bodø 24/

35 Pasient karakteristika Mikroalbuminuri 4/39 Røkere 10/39 Blodtrykksmedisin: 7/39 Statinbehandling: 5 /39 j.larsen, Bodø 24/

36 Arbeids EKG 15%- 6/39 avvik på EKG Ingen fikk brystsmerter under testen Gjennomsnittlig belastning 178W Gjennomsnittlig varighet 14 minutter j.larsen, Bodø 24/

37 Halskarundersøkelse (IMT) Intima media tykkelse 1,2 1 IMT (mm) 0,8 0,6 0,4 0,2 Pasienter Kontroller 0 Menn Menn Kvinner Kvinner j.larsen, Bodø 24/

38 Angiografi 1- karsykdom 2- karsykdom 3- karsykdom Til sammenlikning hadde 7% tachykardipasienter signifikante stenoser, (Engbergs, Prevalence of CAD in a general population without suspicion of CAD, Eur Heart J,2000) j.larsen, Bodø 24/

39 IVUS 100% hadde koronar aterosklerose (plakktykkelse>0,5mm) j.larsen, Bodø 24/

40 j.larsen, Bodø 24/

41 Koronararteriestenose er assosiert med 18 års gjennomsnittlig HbA1c Ingen direkte assosiasjon mellom gjennomsnittlig HbA1c og arteriestenose (IVUS) Men ved korrigering for alder og total kolesterol sees en signifikant assosiasjon til HbA1c (p=0.04) Kolesterol (p=0.02) Alder (p=0.003) (Silent coronary atheromatosis in type 1 diabetic patients and its relation to long-term glycemic control. Larsen J, Brekke M, Sandvik L, Arnesen H, Hanssen KF, Dahl-Jorgensen K. Diabetes Aug;51(8): ) j.larsen, Bodø 24/

42 IMT av carotis er assosiert med HbA1c hos kvinner IMT er signifikant assosiert til alder (p=0.0001) og gjennomsnittlig HbA1c (p<0.0001, r 2 =0.77) hos kvinner Larsen JR, Brekke M, Bergengen L, et al (2005) Mean HbA(1)c over 18 years predicts carotid intima media thickness in women with type 1 diabetes. Diabetologia 48: j.larsen, Bodø 24/

43 Konsekvenser God blodsukkerkontroll God blotrykkskontroll Kontroll med blodlipider Anbefaling av røykestopp Arbeids EKG ikke god nok til screening j.larsen, Bodø 24/

44 Oppsummering av våre funn Type 1 diabetikere har mer aterosklerose enn jevnaldrende. Hos kvinner med T1D er IMT i halskar assosiert med HbA1c gjennom 18 år Grad av koronaraterosklerose hos pasienter med T1D er assosiert med gjennomsnittlig HbA1c gjennom 18 år, total kolesterol og alder j.larsen, Bodø 24/

45 Takk til alle som har samarbeidet i prosjektet Harald Arnesen, UUS Magne Brekke, UUS Lise Bergengen,UUS Knut Dahl-Jørgensen, UUS Kristian F. Hanssen, AUS Leiv Sandvik, UUS Paul Schoenhagen, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH. Eva Stensland-Bugge, Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø Murat Tczcu, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, USA Taro Tsunoda, Toho University Ohashi Hospital, Tokyo, Japan j.larsen, Bodø 24/

46 Treatment of Dyslipedemia in Children and Adolescents with Diabetes ADA Guidelines July 2003 Diet Maximize glycemic control Statins + resins: LDL > 3.4 mmol/l LDL > 4.1 mmol/l if other CVD risk factors without other CVD risk factors HDL < 1.0 mmol/l Triglyc> 1.7 mmol/l Diabetes Care 2003; 26: j.larsen, Bodø 24/