Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret"

Transkript

1 Prostatakre) Diagnos0kk og Screening Giske Ursin Direktør Kre)registeret

2 Enorm økning i prostatakre) forekomst de siste 20 år

3 Noe nedgang i dødelighet siste 20 år Forekomst Dødelighet

4 Forekomst, dødelighet og PSA Forekomst Dødelighet Fra Kvåle, R. et al, JNCI 2007

5 Hvordan ligger vi an sammenlignet med resten av Norden?

6 Nordiske land - forekomst

7 Nordiske land - dødelighet Se Kvåle et al. JNCI 2007 for diskusjon av trender Ligger Norge nå dårligst an?

8 Nordiske land dødelighet: Norge ligger IKKE øverst hos menn under 80

9 PSA- tes0ng: Har vi funnet rik0g mengde tes0ng?

10 7/ utgave PSA- basert screening «... kan redusere prostata- spesifikk dødelighet medfører betydelig overdiagnos0sering, og overbehandling......anbefaler ikke populasjonsbasert screening...ved en generell helsesjekk bør fordeler og ulemper med PSA tes0ng diskuteres inngående med pasienten»

11 Klarer almenprak0kerne å få frem budskapet?

12 Figur 1 Fylkesvis utvikling i antall PSAprøver per menn over 40 år i årene 1996, 1999 og PSA-analyser i % rekvirert fra primærhelsetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening Breidablikk et al. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:

13 Oppveier nedgangen i dødelighet for den massive økningen i forekomst? Er den økende bruken av PSA tes0ng verdt det? Redder vi NOK liv ved denne tes0ngen?

14 En sammenlikning med mammografiscreening

15 Brystkre) i Norge Mammografi prøveprosjekt fra 1995/1996 i 4 fylker, landsdekkende fra 2005

16 Er økning i forekomst verdt screeningen vi ubører? Sammenlikner økning med forventet underliggende trend PROSTATA BRYST Mye større gevinst for brystkre) enn for prostatakre) Forekomst økning: 71% Dødelighet fall: 22% Forekomst økning: 12-15% Dødelighet fall: 33% Obs - denne typen økologiske analyser har mange grove feilkilder

17 Fordeler- ubordringer Effekt på sykdomsspesifikk dødelighet Overdiagnos9kk Foreslå; antall som må inviteres for å forebygge et dødsfall Bryst 28% 10-20% 370* Norge Weedon- Fekjær et al Falk et al Prostata 20% 40-50%? 780** ERSPC Schröder et al., 2014 I 0llegg kommer KONSEKVENSENE av overbehandling mhp livskvalitet! Større nega0ve konsekvenser for prostatakre) enn brystkre)! *Det norske mammografiprogrammet **ERSPC 13 års oppfølging

18 Vi tester både unge og eldre med PSA 50 Aldersfordeling pasienter utredet kun pga forhøyet PSA 40 Andel (%) Diagnoseår Okt 2014: Kanadisk panel: STERK anbefaling mot PSA- tes0ng hos menn under 55 og over 70! Svak anbefaling mot PSA- tes0ng hos menn i alderen BØR VI GI KLARERE ANBEFALINGER HOS DE YNGSTE OG ELDSTE?

19 Hvor god er behandlingen av prostatakre) i Norge?

20 En stor andel av prostatakre)pasienter prostatektomeres ca 1500/år 50 Andel prostatektomerte 40 Andel (%) Diagnoseår

21 De fleste opereres på sykehus med fler enn 50 prostataektomier årlig 100 Andel av opererte pasienter operert ved sykehus med mer enn 50 prostatektomier årlig 80 Andel (%) Operasjonsår

22 Antall prostatektomier per sykehus Opererende sykehus 2012 OUS, Radiumhospitalet 282 St. Olavs Hospital 240 OUS, Aker 232 Haukeland US 139 ST, Skien/Porsgrunn 137 SUS, Stavanger 105 UNN, Tromsø 99 AHUS, Lørenskog 81 SI, Hamar 81 SiV, Tønsberg 69 VV, Drammen 53 SS, Arendal 34 VV, Bærum 32 VV, Ringerike 27 SS, Kris0ansand 26 St. Olavs Hospital, Orkdal 26 Nordlandssykehuset, Bodø 24 Førde Sentralsjukehus 15

23 50 Ak0v overvåking - andel har økt! (unngår/utseper kura0v behandling) Andel pasienter under aktiv overvåkning 40 Andel (%) Diagnoseår Lav risiko Høy risiko Middels risiko Lav risiko: Middels risiko: Høyrisiko: ct1-2a og PSA =<10 ng/ml og Gleason score =<6. ct2b eller PSA>10<20 ng/ml eller Gleason score 7. ct>2b eller PSA >20 ng/ml eller Gleason score >7.

24 Ak0v overvåking: VIKTIG Å OVERVÅKE! lav prostatakre)dødelighet i gruppen Hva vet vi om livskvalitet i denne gruppen Hva som vet må vi om leve livskvalitet med en i denne kre)diagnose? gruppen som må leve med en kre)diagnose? VIKTIG Å OVERVÅKE!

25 Utreder/diagnoseår 2012 Antall utredet Andel meldt Ahus, Lørenskog ,6 SUS, Våland ,5 OUS, Aker ,5 St. Olavs Hospital ,8 SiV, Tønsberg ,7 Urologisk Senter ,2 SØ, Fredrikstad ,8 Haukeland universitetssykehus ,1 Volvat, Rådal Uro- Sør A/S ST, Skien/Porsgrunn ,3 Helse Møre og Romsdal, Ålesund ,3 Moelv Spesialistsenter ,2 VV, Bærum ,3 Helse Møre og Romsdal, Kris0ansund ,9 Overnklinikken AS ,6 CuraMedica Spesialistsenter AS ,5 SI, Hamar ,1 UNN, Tromsø 98 53,1 Sørlandet sykehus, Arendal 97 90,7 VV, Drammen 95 65,3 HNT, Levanger 94 97,9 Haraldsplass Diakonale Sykehus 90 72,2 Sørlandet sykehus, Kris0ansand 78 85,9 Volvat, Oslo 73 58,9 Førde sentralsjukehus 72 58,3 VV, Hønefoss 70 94,3 Urologi nord SI, Lillehammer UNN, Harstad Helgelandsykehuset, Mosjøen 47 97,9 Nordlandssykehuset, Bodø 46 89,1 IKKE alle er like flinke 0l å sende kliniske meldinger 0l Kre)registeret!

26 Konklusjon Enorm økning i PSA- tes0ng siste 20+ år Ikke klart at: Fordeler ved PSA- tes0ng oppveier for ulemper Vi gjør en god nok jobb i dag med å formidle fordeler/ulemper DERFOR: Bør vi gi strengere anbefalinger MOT PSA- tes0ng særlig for de yngste og eldste? Behandlings0lbudet er det op0malt? Hvor mange sykehus bør 0lby prostatektomier? Ak0v monitorering god start men: Ingen sovepute for dårlig informasjon om PSA- tes0ng! Klinisk innmeldingsgrad 0l Kre)registeret er ikke god nok!

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Robotassistert kirurgi i Norge

Robotassistert kirurgi i Norge Møtesaksnummer 49/12 Saksnummer 2012/62 Dato 30. august 2012 Kontaktperson Hege Wang Sak Robotassistert kirurgi i Norge Rådets tidligere behandling Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer