2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri"

Transkript

1 KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2009 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket og som er sluttførte i Norges Pelsdyralslag Utvikling av kurs i dyrevelferd i husdyrholdet Postboks 175 Økern 0509 Oslo - Animalia - Norsvin - Tine rådgiving Helsetjenesten for storfe Prosjektet er et fellesprosjekt med representanter fra alle husdyrnæringene. Prosjektet har sin bakgrunn i kommende krav i Stortingsmelding nr 12 Om dyrehold og dyrevelferd om at alle som har dyr i næringsøyemed skal dokumentere kunnskap om dette temaet. felles kursopplegg med felles mal til bruk i generell introduksjonsmodul i kompetansekursene Dyrevelferd i husdyrholdet. Det har også blitt utviklet video/dvd om bl.a. generelle velferdsbegrep, atferdslære og velferdsfaktorer av betydning. Muligheten for utvikling av et e- læringssystem på området er også utredet. Det er utarbeidet kursmateriell (studiehefte og DVD). I tillegg er det laget en internettside med informasjon (www.husdyrvelferd.no). Kurset har en samlet målgruppe på ca husdyrholdere. Omtrent 8000 produsenter har gjennomført kursopplegget da prosjektet ble sluttrapportert Haugaland Landbruksrådgjeving Postboks Ølen - Norsk Bærdyrkarlag - Gartnerskulen i Ulvik Nye miljøvennlige dyrkingsmetoder i jordbær gjennomført kurs for jordbærdyrkere med tema Nye miljøvennlige dyrkingsmetoder i jordbær. Det har blitt utviklet en dyrkingshåndbok og en cd med powerpoint presentasjoner. 8 forsøksringledere har deltatt i utviklingen. Ca. 100 personer har deltatt på kurs Skogbrukets Kursinstitutt Bruk av lokale skogbrukskontakter i kompetanseoppbygging for nye skogeiere Målet med prosjektet var å utvikle en skogbrukskontaktordning for å innlemme nye 1

2 - Allskog BA skogeiere inn i det lokale skogbruksmiljøet. Prosjektet har blitt gjennomført i to områder, Grong og i Troms, med ulik tradisjon for skogbruk, ulik type skog og forskjeller i eiendomsstørrelse om struktur. Det har blitt gjennomført et innføringskurs for nye skogeierloser (9 stk), som igjen har formidlet sine erfaringer gjennom temakvelder og kurs. Til sammen 21 personer har deltatt i prosjektet Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter - Allskog BA kurs i Bygdebaserte opplevelser med egnet studiehefte. Tre instruktører ble opplært for å kunne holde lokale kurs. Det er opprettet et nettbasert kursrom på Ett lokalt kurs er avholdt. 7 personer har deltatt på kursene Bygdefolkets Studieforbund Spredning av høgskolestudier i landbruksfag - Høgskulen landbruk og bygdenæringar (HLB) - BSF Hedmark 2006 Natur og Næring Fjernundervisning - BSF Rogaland - BSF Buskerud - Tun forlag - Prosjektet Frivillige tiltak i landbruket estetikkgruppa Studiet Husdyrproduksjon er tidligere utviklet og utprøvd av Høgskulen landbruk og bygdenæringer i Rogaland (støtte fra KIL i 2002). Gjennom dette prosjektet ble dette gjennomført i Hedmark. Studiet bestod av 4 moduler, og er på 60 studiepoeng. 7 studenter fullførte studiet. Gardstun, sikkerhet og estetikk Det er laget et kurstilbud omkring temaene sikkerhet på gården, estetikk, kulturlandskap og rasjonell drift. Kurstilbudet skal legges opp som fjernundervisning via internett kombinert med lokale samlinger. En gruppe på 20 personer har prøvd ut deler av materialet Møre og Romsdal Bondelag Geoturisme og landbruk frå produsent til vert Postboks 2047 Moldegård 6402 Molde - Eidsdal og Norddal Bondelag - Indre Sunnmøre Forsøksring - Verdarvadministrasjonen - Stranda vgs utprøvd en læringspakke for bønder og grunneiere som vil starte ny næring med utgangspunkt i natur og kulturbaserte verdier. Læringspakken omfattet temaene grafisk design, økonomi, næringsmiddel, utvikling av forretningsplan, vertskapsrollen, markeds- og salgsaktiviteter, kulturformidling og presentasjonsteknikk. 2

3 Det har deltatt 13 bønder og grunneiere fra verdensarvområdet Geiranger i pilotprosjektet Sogn Jord og Hagebruksskule Hestekunnskap i ny næring I prosjektet har det blitt utviklet et nytt valgfritt fag på Vg3 Hest i næring. Oppstart høsten Fagtilbudet omfatter bl.a. forberedelser til kuskeprøven. I tillegg har det gjennom prosjektet også blitt anlagt en ridebane, et demonstrasjonsfelt for arbeidshest og det har blitt gjort erfaringer med bruk av hest i tilrettelagt opplæring Fosen landbruk avd Ørland/Bjugn Postboks Brekstad - Sør-Trøndelag Bondelag IKT Økonomi - Driftsledelse Formålet med prosjektet var å utvikle et undervisningsopplegg innen IKT, økonomi og driftsledelse som skulle kvalifisere deltakerne til å kunne avlegge eksamen på VK I landbruk og naturforvaltning. Prosjektet var spesielt tilrettelagt for melkeprodusenter. Undervisningen ble gjennomført som forelesninger og noe gruppearbeid. IKT og nettbaserte løsninger ble brukt i stor utstrekning. 18 deltakere fullførte opplegget Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo - Natur vgs - Akershus Bondelag - Utdanningsdirektoratet Bynært landbruk og levende næring tilbudt kurs- og kompetansetilbud som omfattet områdene pedagogisk samarbeid mellom landbruk og skole og bruk av gårdsbruket som læringsarena i grunnskolen. Tilbudet var spesialtilpasset det bynære landbruket. Det ble også etablert nettverk mellom deltakerne. Prosjektet har vært en del av Landbruk Pluss satsingen Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansetiltak innen praktisk tilrettelegging og opparbeiding av aktivitetsområde for Grønn Omsorg/Inn på tunet i skog og utmark - Mjøsen Skog BA Gjennom prosjektet ble det bygget opp et aktivitetsområde med bl.a. gapahu, turveg for rullestolbrukere og tursti, som skulle brukes til praktisk demonstrasjon og som eksempel på hvordan et slikt område kan bygges opp. Området var knyttet til SKI s arealer. I tillegg ble det utviklet tre digitale presentasjoner som viste arbeidsmåten trinn for trinn. Det ble opprettet kontakt med etablerte tilbydere 3

4 2007 TINE Rådgiving, TINE BA Rådgivingsløftet av Grønn Omsorg/Inn på tunet innen dette området. Prosjektet har vært en videreføring av et tidligere KIL prosjekt. Postboks Ås - Høgskolen for Landbruk og Bygdenæringer I prosjektet ble det utviklet og gjennomført opplæringsprogram for rådgivere/ledere i TINE for å bedre rådgivingen til melkeprodusentene. Det ble gitt tilbud om tilleggsutdanning i samarbeid med Høgskolen i Landbruk og Bygdenæringer Fylkesmannen i Buskerud Gården som pedagogisk ressurs et samarbeid i storregionen Buskerud, Telemark og Vestfold Postboks Drammen - UMB, Senter for etter- og videreutdanning Prosjektet har vært et spredningsprosjekt av studiet Gården som pedagogisk ressurs. Målet var å få flere Inn på tunet tiltak knyttet til gård- og skolesamarbeid i storregionen BTV. Det har deltatt 30 deltakere som hadde 24 prosjektoppgaver. Oppgavene fikk gode tilbakemeldinger fra SEVU. Tidligere utarbeidet kursplan og lærekrefter ble benyttet Norsvin Utvikling av studiekurs innen forebyggende helsearbeid Pb Hamar - Helsetjenesten for svin 2007 Natur og Næring Fjernundervisning - Landbrukets HMS-tjeneste - Gjensidige forsikring - Norges Bondelag - BSF Nord-Trøndelag studiehefte med fokus på forebyggende helsearbeid i svineproduksjon. Heftet har blitt mye brukt. Ca personer har fått opplæring i emnet gjennom deltakelse i studieringer og forelesninger av helserådgiver. Landbruksbygg og helse, miljø og sikkerhet I prosjektet har det blitt utviklet et kurs med fokus på HMS i landbruksbygg. Kurset skal gi deltakerne innsikt i følgende: - krav til HMS for driftsbygninger innenfor landbruket - ansvaret for en byggeprosess (lede selv eller kjøpe tjenesten) - HMS på byggeplassen - Driftsbygninger som tilfredsstiller gjeldende kra til sikkerhet og til rasjonell drift Det har blitt gjennomført et prøvekurs. Kurset skal gjennomføres med samling og deretter med fjernundervisning Bygdefolkets Studieforbund Bonden som markedsaktør kursopplegg (en dags og to dagers) for heving av bondens kompetanse som markedsaktør. 4

5 - Bondens marked/norsk landbrukssamvirke Som grunnlag for innhold, arbeidsmetode og gjennomføring av kursene har det blitt gjennomført to spørreundersøkelser blant deltakere på Bondens marked og to prøvekurs. 168 personer har vært involvert på ulike måter i utviklingen av kurstilbudet, bl.a. 11 deltakere på prøvekurset Norsk Innlandsfiskelag Utvikling av kurs i bruk av NIL s kvalitetshåndbok Postboks 9354 Grønland I prosjektet har det blitt utarbeidet et kursopplegg med powerpoint presentasjoner og bakgrunnsmateriale. Det har også blitt avviklet to kortkurs i 2008/2009. Ca. 30 personer har fått opplæring i perioden Norsk Innlandsfiskelag Utvikling av kompendium for NIL s fiskeskole Postboks 9354 Grønland - Rosthaug vg skole kompendium for NIL s fiskeskole basert på forelesninger. Det er laget en versjon for Sør- Norge og en versjon for Nord-Norge (større vekt på sportsfiske). 5

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2010 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) og som har blitt sluttførte i 2010. 2006 Høgskolen

Detaljer

Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001

Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede

Detaljer

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Statens Side 1 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: 25.02.2004 Arkivdel: MATMERK 1 25.02.2004 I Saksbeh: ALP / SVK

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)

Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008) Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune (2006-2008) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK 2007 2012... 7 4 ORGANISASJONEN... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

BygdefolketsStudieforbund Vestfold

BygdefolketsStudieforbund Vestfold BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD 2011112 Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling

Detaljer

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2011 Innhold Arbeidsområder 2011... 3 Hendelser og arrangementer... 3 Delprosjekt 1: Kartlegging... 4 Kartleggingens målsetting... 4 Framgangsmåte

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Sluttevaluering

Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Sluttevaluering SNF rapport nr. 32/2006 Fafo-rapport 551 Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Sluttevaluering av Erik Døving Odd Bjørn Ure Anita Tobiassen Dagfinn Hertzberg SNF-prosjekt nr.: 6450 Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer