Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag"

Transkript

1 KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2010 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) og som har blitt sluttførte i Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Ledelse i samdrifter - Trøndelag Forsking og Utvikling (TFOU) - Tine - Mære Landbruksskole - Nord-Trøndelag Bondelag Gjennom prosjektet er det utviklet et praktisk tilrettelag studium på 15 studiepoeng i Ledelse i samdrifter. Kurset ble utviklet og utprøvd vinteren 2007/2008 med 16 deltakere. Pga for lavt antall søkere (6) ble det ikke gjennomført neste år Norsk Villsaulag Økt utbytte av villsaubondens ressurser - Bioforsk Vest og Nord m.fl. Prosjektet ble avsluttet uten sluttrapportering. Noen kurs ble gjennomført Mo og Jølster vidaregåande skule Foredling på Mo - Sogn Jord- og Hagebruksskule - Øyrane vidaregåande skule - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga - Innovasjon Norge - Hanen Vestlandet - Sogn og Fjordane Bondelag - Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag - Anders Braanaas - Albert Husetuft Prosjektet har vært knyttet opp mot foredlingsanlegget som finnes på Mo vidaregåande skule, og har bestått av fire ulike tiltak. 1) Det er gjennomført undervisning i foredlingsanlegget innenfor de valgfrie programområdene Næringsdrift i naturbruk for Vg3 og innen Produksjon og tjenesteyting for Vg2. 6 ungdomsbedrifter har blitt etablert. 2) Det har blitt utviklet og gjennomført kurs knyttet til foredling av kjøtt og fisk. 89 voksne personer fordelt på 11 kurs har deltatt. 3) Det har blitt gjennomført prøveproduksjon av ulike kjøtt- og fiskeprodukter. 16 produsenter/enkeltpersoner har deltatt. 4) Det er lagt til rette for utleie av produksjonsanlegget for produsenter 1

2 som vil produsere for salg. 4 bedrifter har blitt faste leietakere. I prosjektet har det vært opplæring på bl.a. hygieneforskrifter, elektronisk merking, økonomi og distribusjon. Det har også vært opplæring i bruk av teknisk utstyr, rettledning i rutiner for renhold og god hygiene i anlegget i tillegg til praktisk arbeid. I prosjektet har det blitt utviklet og gjennomført 2 nettbaserte studier på universitetsnivå Tradisjon og nyskaping i matkulturen (MAKU620) og Symbol og mening i matkulturen (MAKU621). Begge på 15 studiepoeng. Studiene var lagt opp som nettstudium med 2 samlinger HANEN Matkultur på nett - Universitetet i Bergen v/senter for etter- og videreutdanning og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap I prosjektet har det blitt utviklet og gjennomført 2 nettbaserte studier på universitetsnivå Tradisjon og nyskaping i matkulturen (MAKU620) og Symbol og mening i matkulturen (MAKU621). Begge på 15 studiepoeng. Studiene var lagt opp som nettstudium med 2 samlinger Animalia, Helsetjenesten for svin Økt grisingsprosent i Norge - Norsvin materiale og gjennomført kurs i emnet reproduksjon Høgskolen i Hedmark, LUNA Årsstudium i landbruksteknikk - Høgskolen for landbruk og bygdenæringer (HLB) et nett- og samlingsbasert årsstudium (deltid over 2 år) på høgskolenivå innen landbruksteknikk for aktører i landbruket. Studiet er akkreditert av Høgskolen i Hedmark. Første studieåret startet høsten Norsk Innlandsfiskelag/HANEN Utvikling av NIL s fiskeskole - Rosthaug vgs, Buskerud et kursopplegg for NIL s fiskeskole, og det har blitt gjennomført to kurs med til sammen 23 deltakere Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Kompetanse for nettverksarbeid og entreprenørskap, utvikling av lokale aktører i TROLL-prosjektet - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag Prosjektet har hatt som mål å utvikle en felles forståelse for hvordan man kan skape en bærekraftig utvikling i et område som vil bli knyttet til et stort statlig vern (her Trilllemarka). Gjennom 2

3 og teknologi (IMT), UMB prosjektet har man bl.a. fått etablert Verdens minste hotellkjede, hvor man bruker stabburet på gården som overnattingstilbud. Det har også blitt gjennomført inspirasjonsseminarer, grendemøter, studietur og oppfølgingsmøter OPUS Valdres Valdresvert et kompetanseprogram for landbruks- og servicenæring Høskolen i Lillehammer (SELL), Forsøksringen i Valdres, Bioforsk Løken, Valdres Kvalitet BA, Valdres Matforum, Valdres bonde- og småbrukarlag, Oppland Fylkeskommune (Prosjekt Kompetansemotor), Fylkemannen i Oppland (landbruksavdelingen), Valdres Natur- og Kulturpark, Kommunene i Valdres, Fagernes Handelsstandsforening, Valdres Destinasjon AS, Valdresmusea AS, Valdres Næringshage AS - Høskolen i Lillehammer (SELL) - Forsøksringen i Valdres - Bioforsk Løken - Valdres Kvalitet BA - Valdres Matforum - Valdres bonde- og småbrukarlag - Oppland Fylkeskommune (Prosjekt Kompetansemotor), - Fylkemannen i Oppland (landbruksavdelingen) - Valdres Natur- og Kulturpark - Kommunene i Valdres - Fagernes Handelsstandsforening - Valdres Destinasjon AS - Valdresmusea AS - Valdres Næringshage AS Kompetanseprogrammet Valdresvert har vært delt inn i tre trinn: Trinn 1 basiskurs: 16 timers salg med fokus på salg, service, lokalkunnskap om kultur, natur, aktivitet og næring. Kurset var obligatorisk for de som ønsket å bli Valdresvert. Det har blitt gjennomført 6 basiskurs i tillegg til at 1. års elever på vgs har tatt kurset. Trinn 2 kurspakker fordypningkurs Det har blitt utviklet og gjennomført fordypningskurs i service og praktisk bruk av lokalprodusert mat. Trinn 3 høgskole Målet var å utvikle kompetansegivende moduler, kurs og studier sammen med Høgskolen i Lillehammer. Dette har ikke blitt gjennomført pga for høye kostnader. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark arbeides det videre med å få til et desentralisert studium i Natur- og kunnskapsturisme i Valdres i ALLSKOG BA Kvinnelig markedsmakt i skogbruket. Økt kunnskap om eget varelager og riktig markedsføring av dette. - Treformidling Nord (forprosjekt) I prosjektet har det blitt gjennomført markedsføringskurs tilpasset kvinnelige skogeiere, studietur til Skottland og det har blitt utarbeidet alternative skogbruksplaner. I tillegg har det gjennom prosjektet blitt etablert et betydelig nettverk for kvinnelige skogeiere Norges Bondelag Hvordan påvirke lokal arealbruk I prosjektet har det blitt utviklet og hold 3

4 kurs for å heve kompetanse om arealforvaltning etter plan- og bygningsloven og hvordan bønder og grunneiere best kan ta del i den lokale arealforvaltningen. Tema på kursene har omfattet jordvern og næringsmessig utnyttelse av gardens ressurser, eiendomsinngrep og grunneierorganisering Det Kgl. Selskap for Norges Vel Inn på Tunet arbeidsmarkedstiltak på gårdsbruk i regi av NAV. Opplæringsprogram for gårdbrukere - Norges Bondelag Hovedformålet med prosjektet var å tilrettelegge for kompetanseutvikling for tilbydere innen Inn på Tunet virksomheter i forhold til krav fra oppdragsgiver (bl.a. NAV). en sjekkliste med veiledning - Krav til tiltaksplass på gård for Grønt Arbeid, hvor ulike sider ved å etablere og drive et slikt tilbud i samarbeid med NAV og Arbeids-/Vekstbedrift. I tillegg er det utviklet et eget kursopplegg i samarbeid med Borges Bondelag, Attføringsbedriftene og Landbrukets HMS-tjeneste Skogbrukets Kursinstitutt Utvikling av læremidler for grunneiere som tilbydere innen utmarksbaserte næringer - Norges Skogeierforbund - Høgskolen i Lillehammer og Senter for Livslang læring I prosjektet har det blitt utviklet læremidler til ordinære og nettbaserte kurs i vertskapsrollen. Det har blitt produsert en opplæringsvideo med mange sentrale utfordringer som man møter innen vertskap og service, samt et veilederhefte for kursholdere og et oppgavehefte Det har vært fokusert på praksissituasjoner og å trene ferdigheter. Materialet skal brukes ved SKIs vertskapskurs høsten HANEN Nettverksutvikling og kvalitetssikring for aktiviteter og opplevelser innen bygdeturismen i Norge - Voss Fjellhest Engjaland Gard Målet med prosjektet var å kartlegge de viktigste utfordringene og mulighetene for tilbydere av aktiviteter og opplevelser innen bygdeturismen i Norge. Arbeidet ble gjort av en faggruppe bestående av 5 aktører i næringen. Behovene ble kartlagt ved spørreundersøkelser og samlinger, og det ble fokusert på områdene kvalitetssikring, sertifisering, sikkerhet, forsikring, dokumentasjon og 4

5 2009 Senja vgs/troms landbruksfaglige senter - Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen - Landbruk Nord - TINE prissetting. Konklusjonen fra prosjektet er at det som er avgjørende for denne type aktører er innføring og oppfølging av et nasjonalt kvalitetssikringssystem med fokus på HMS og egenkontroll. Modulbasert opplæring av utenlandsk arbeidskraft en modulbasert opplæring av utenlandsk arbeidskraft til landbruket. Denne ble også oversatt til engelsk og russisk. Det har også blitt utviklet og oversatt instrukser, plakater og lignende for bruk på gårder. Opplæringsmodulen har blitt gjennomført av 5 personer fra Latvia. Det ble gitt forelesninger i tillegg til praktiske øvelser i fjøs. Deltakerne fikk undervisningsmateriellet i perm og på CD (norsk, engelsk og russisk). 5

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Et innovativt og nyskapende landbruk i Steinkjer skal være en pådriver i norsk Landbrukspolitikk. Arbeid med likestilling er et gjennomgående

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T

ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T Åsnes Næringshage as, Postboks 69, 2271 Flisa Tlf: 62 95 30 80 Fax: 62 95 30 81 Fnr: 984 211 902 Bankgiro: 7195 05 15060

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP BENTE BERGET OG BJARNE O. BRAASTAD Helse UMB - Universitetet for

Detaljer

Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov

Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov N O TAT 2 015 10 Driftsledelse i norsk landbruk kunnskapsstatus, utfordringer og forskningsbehov EYSTEIN YSTAD 1 NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer