Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole"

Transkript

1 Statens Side 1 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Søknad midler Økonomikurs Nettbasert kurs regnskap primærprodusenter U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norsk Nettskole Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - orientering om styrets vedtak I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Tilleggsopplysninger Økonomikurs Nettbasert kurs regnskap primærprodusenter U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norsk Nettskole Orientering om vedtak fatta av styret for KIL Norsk Nettskole I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Tilleggsopplysninger U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norsk Nettskole Tilskuddsbrev fra KIL Økonomikurs for landbruket Nettbasert kurs i regnskap økonomi og planlegging for primærprodusenter I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole Tilskudd KIL Økonomikurs landbruk Nettbasert kurs regnskap økonomi planlegging for primærprodusenter Tilbakemelding

2 Statens Side 2 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: Arkivdel: MATMERK U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norsk Nettskole KIL Prosjektbeskrivelse til prosjektet Økonomikurs for landbruket Nettbasert kurs i regnskap, økonomi og planlegging for primærprodusenter IE Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole v/gjermund Eikli Delrapport og regnskap KIL Nettbasert kurs i regnskap U Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Til: Norsk Nettskole AS Delutbetaling KIL Økonomikurs for landbruket Nettbasert kurs i regnskap økonomi og planlegging for primærprodusenter I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole AS Nettbasert kurs i økonomi Tildelte KIL midler Orientering om framdrift U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norsk Nettskole AS Nettbasert kurs i økonomi - Framdrift I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsk Nettskole Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Ber utsettelse av sluttrapportering

3 Statens Side 3 Sak: 2004/01870 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Grønn omsorg Inn på tunet Kalnes videregående skole Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Kalnes videregående skole Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Søknad midler Kompetansesenter Grønn omsorg Inn på tunet U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Kalnes videregående skole Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - orientering om styrets vedtak U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Kalnes videregående skole Tilskuddsbrev KIL Kompetansesenter Grønn omsorg Inn på tunet I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Kalnes videregående skole Tilskuddsbrev KIL Kompetansesenter Grønn omsorg Inn på tunet Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Østfold Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Grønn omsorg Inn på tunet Kalnes videregående skole Ber utbetaling U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Kalnes videregående skole KIL Prosjektbeskrivelse Kompetansesenter for Grønn omsorg Inn på tunet I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Østfold KIL Grønn omsorg Inn på tunet Ber tildeling midler Kalnes videregående skole U Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Til: Kalnes videregående skole Angående utbetaling på KIL prosjektet Grønn omsorg Inn på tunet

4 Statens Side 4 Sak: 2004/01870 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Grønn omsorg Inn på tunet Kalnes videregående skole Saksdato: Arkivdel: MATMERK U Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Til: Kalnes videregående skole Delutbetaling på KIL prosjektet Grønn omsorg inn på tunet

5 Statens Side 5 Sak: 2004/01920 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Høyskoleutdanning på landsbygda Bygdefolkets Studieforbund Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Søknad midler Prosjekt Høyskoleutdanning på landsbygda U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - orientering om styrets vedtak U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Tilskuddsbrev KIL Høgskoleutdanning på landsbygda Bygdefolkets Studieforbund I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund Tilskuddsbrev KIL Høgskoleutdanning på landsbygda Bygdefolkets Studieforbund Tilbakemelding U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjektbeskrivelse til prosjektet Høgskoleutdanning på landsbygda I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjekt Høyskoleutdanning på landsbygda Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjekt Høyskoleutdanning på landsbygda Ber utbetaling U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Delutbetaling KIL prosjektet Høyskoleutdanning på landsbygda

6 Statens Side 6 Sak: 2004/01920 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Høyskoleutdanning på landsbygda Bygdefolkets Studieforbund Saksdato: Arkivdel: MATMERK IE Saksbeh: Mak.dato: Fra: Bygdefolkets studieforbund Søknad om utsettelse av prosjektet Høgskoleutdanning på landsbygda U Saksbeh: Mak.dato: Til: Bygdefolkets studieforbund Utsettelse av prosjektet Høgskoleutdanning på landsbygda I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund Søknad om overflytting av prosjektmidler U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Svar på søknad om overflytting av prosjektmidler Prosjekt Høgskoleutdanning på landsbygda I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund Søknad om utbetaling av tilskudd til prosjektet Høyskoleutdanning på landsbygda - Rapport og regnskap

7 Statens Side 7 Sak: 2004/01922 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Høgskolen Hedmark Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Søknad midler Prosjekt Verdiskapning i jord og skogforvaltning U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - orientering om styrets vedtak I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Verdiskapning i jord og skogforvaltning Prosjektplan U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark Tilskuddsbrev KIL Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Høgskolen i Hedmark I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark Tilskuddsbrev KIL Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Samarbeidsavtale og kontonummer I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Verdiskapning i jord og skogforvaltning Ber delutbetaling U Saksbeh: Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Verdiskapning i jord og skogforvaltning Delutbetaling

8 Statens Side 8 Sak: 2004/01922 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Høgskolen Hedmark Saksdato: Arkivdel: MATMERK U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark Journalposten har 10 adressater KIL Prosjektbeskrivelse prosjekt Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark Journalposten har 10 adressater KIL prosjekt Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Rapport ettersendes I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark KIL prosjekt Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Delrapport U Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark KIL prosjektet Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning Delutbetaling I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Høgskoleni Hedmark Sluttrapport - KIL prosjekt - Nettbasert høgskolestudium i verdiskaping i jord og skogforvaltning

9 Statens Side 9 Sak: 2004/01931 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyreveldferd Fagsenteret for fjørfe Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for fjørfe Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Søknad midler Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyreveldferd I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for fjørfe Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Søknad midler Intensjonsavtaler Audiovisuelt undervisningsmateriell dyrevelferd U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fagsenteret for fjørfe Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - orientering om styrets vedtak I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for fjørfe Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Revidert finansieringsplan Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyreveldferd U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fagsenteret for fjørfe Tilskuddsbrev KIL Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyrevelferd for bruk i kompetanseutdanningen i fjørfeproduksjon Fagsenteret for fjørfe I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for fjørfe Bekreftelse samarbeidsavtaler og kontonummer for overføring av tildelte KIL midler U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fagsenteret for fjørfe KIL Prosjektbeskrivelse Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyrevelferd for bruk i kompetanseutdanningen i fjørfeproduksjon

10 Statens Side 10 Sak: 2004/01931 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyreveldferd Fagsenteret for fjørfe Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Fagsenteret for fjørfe Sluttrapport Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Audiovisuelt undervisningsmateriell om dyreveldferd

11 Statens Side 11 Sak: 2005/01161 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Landbrukets HMS tjeneste Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS tjeneste Søknad tilskudd KIL Prosjekt Gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS tjeneste Søknad støtte KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Tilleggsinformasjon U Saksbeh: Mak.dato: Til: Landbrukets HMS tjeneste Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Bekreftelse på mottatt søknad U Saksbeh: Mak.dato: Til: Landbrukets HMS tjeneste Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Tilsagn om tilskudd IE Saksbeh: Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS-tjeneste v/terje Moe Landbrukets HMS-skole Revidert prosjektplan KIL U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Landbrukets HMS-tjeneste Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Markedsføring gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Et kombinert e læringskurs i HMS I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS tjeneste KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Tilskudd Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS tjeneste KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Søknad om delutbetaling

12 Statens Side 12 Sak: 2005/01161 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Landbrukets HMS tjeneste Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS tjeneste KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid Søknad om delutbetaling Tilleggsopplysning U Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Til: Landbrukets HMS tjeneste Delutbetaling på KIL prosjektet Markedsføring og gjennomføring av kurset Praktisk HMS arbeid et kombinert e-læringskurs i HMS I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS tjeneste KIL Prosjekt Markedsføring og gjennomføring kurs Praktisk HMS arbeid et kombinert e læringskurs I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Landbrukets HMS-tjeneste Søknad om delutbetaling til prosjektet - Praktisk HMS-arbeid U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Landbrukets HMS-tjeneste Delutbetaling av tilskudd fra KIL til prosjektet Praktisk HMS-arbeid

13 Statens Side 13 Sak: 2005/01185 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Gården og kysten som læringsrom Inn på tunet i Troms v Fylkesmannen i Troms Saksdato: Arkivdel: MATMERK AMT / SMT / MJB I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Troms KIL Søknad tilskudd Prosjekt Gården og kysten som læringsrom Inn på tunet i Troms v Fylkesmannen i Troms U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Troms Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL Bekreftelse på mottatt søknad 2005 Foreløpig svar U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Troms KIL Orientering om styrets vedtak Prosjekt Gården og kysten som læringsrom Inn på tunet i Troms v Fylkesmannen i Troms I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Troms KIL Prosjekt Gården og kysten som læringsrom Inn på tunet i Troms v Fylkesmannen i Troms Revidert budsjett U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Troms Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Gården og kysten som læringsrom Inn på tunet i Troms UE Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Troms Rapportering av KIL-saker

14 Statens Side 14 Sak: 2005/01189 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Pelsdyrhold Høgskolen på Jæren Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Høgskolen på Jæren KIL Søknad tilskudd Prosjekt Pelsdyrhold U Saksbeh: Mak.dato: Til: Høgskolen på Jæren Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Bekreftelse på mottatt søknad U Saksbeh: Mak.dato: Til: Høgskolen på Jæren Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket - orientering om vedtak fatta av styret U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskulen på Jæren Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Pelsdyrhold I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Høgskulen på Jæren Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Pelsdyrhold Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Høgskulen Landbruk og Bygdenæringar Anmodning utbetaling støtte Prosjekt Pelsdyrhold U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskulen Landbruk og Bygdenæringar Delutbetaling KIL Prosjekt Pelsdyrhold

15 Statens Side 15 Sak: 2005/01194 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet Fagsenteret for kjøtt ved Helsetjenesten for sau Saksdato: Arkivdel: MATMERK AMT / SMT / HGU I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for kjøtt KIL Søknad tilskudd Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for kjøtt KIL Søknad tilskudd Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet Ettersending av vedlegg U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fagsenteret for kjøtt Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL Bekreftelse på mottatt søknad 2005 Foreløpig svar U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fagsenteret for kjøtt v/helsetjenesten for sau KIL Orientering om styrets vedtak Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fagsenteret for kjøtt KIL Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet Revidert prosjektplan U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fagsenteret for kjøtt Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Fagsenteret for kjøtt Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet Tilbakemelding

16 Statens Side 16 Sak: 2005/01194 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet Fagsenteret for kjøtt ved Helsetjenesten for sau Saksdato: Arkivdel: MATMERK AMT / SMT / HGU I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Animalia Fagsenteret for kjøtt Kompetansebevis - Dyrevelferd i saueholdet delrapport / årsrapport I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Animalia Helsetjenesten for sau Kompetansebevis Dyrevelferd i saueholdet Regnskapsrapport og anmodning om delutbetaling U Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Til: Animalia Delutbetaling til KIL-prosjektet "Kompetansebevis - dyrevelferd i saueholdet"

17 Statens Side 17 Sak: 2005/01203 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg Skogbrukets Kursinstitutt Saksdato: Arkivdel: MATMERK ALP / SVK / BKV I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Skogbrukets Kursinstitutt KIL Søknad tilskudd Prosjekt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Skogbrukets Kursinstitutt Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL Bekreftelse på mottatt søknad 2005 Foreløpig svar U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Skogbrukets Kursinstitutt KIL Orientering om styrets vedtak Prosjekt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Skogbrukets Kursinstitutt KIL Prosjekt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg Revidert prosjektplan U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Skogbrukets Kursinstitutt Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg IE Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Skogbrukets kursinstitutt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg Utsatt oppstart til januar I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Skogbrukets Kursinstitutt Bekreftelse på samarbeidsavtaler Kompetansetiltak for tilrettelegging av aktiviteter i skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg

18 Statens Side 18 Sak: 2005/01203 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg Skogbrukets Kursinstitutt Saksdato: Arkivdel: MATMERK ALP / SVK / BKV I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Skogbrukets Kursinstiutt Årsrapportering Kompetansetiltak tilrettelegging aktiviteter skog utmark rettet mot tilbydere Grønn omsorg

19 Statens Side 19 Sak: 2005/01204 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Utvikling kurs innen klima og ventilasjon i grisehuset Norsvin Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsvin KIL Søknad tilskudd Prosjekt Utvikling kurs innen klima og ventilasjon i grisehuset U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norsvin Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Bekreftelse på mottatt søknad U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norsvin Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Tilsagn om tilskudd U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norsvin Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Utvikling kurs innen klima og ventilasjon i grisehuset I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsvin Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Utvikling kurs innen klima og ventilasjon i grisehuset Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Norsvin KIL Prosjekt Utvikling kurs innen klima og ventilasjon i grisehuset Sluttrapport I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Norsvin Revisorbekreftelse

20 Statens Side 20 Sak: 2005/01207 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Utvikling kurs i Dyrevelferd i husdyrholdet Norges Pelsdyralslag Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norges Pelsdyralslag KIL Søknad tilskudd Prosjekt Utvikling kurs i Dyrevelferd i husdyrholdet U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norges Pelsdyralslag Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Bekreftelse på mottatt søknad U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norges Pelsdyralslag Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Tilsagn om tilskudd I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norges Pelsdyralslag KIL Prosjekt Utvikling kurs i Dyrevelferd i husdyrholdet Revidert kostnads og finansieringsplan U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norges pelsdyralslag Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Utvikling kurs i dyrevelferd i husdyrholdet I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norges Pelsdyralslag KIL Prosjekt Utvikling kurs i Dyrevelferd i husdyrholdet Norges Pelsdyralslag Samarbeidsavtale I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: KPMG AS Regnskap for prosjektet Utvikling kurs i husdyrholdet I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Norges Pelsdyralslag Delrapport / årsrapport - utvikling kurs i Dyrevelferd i husdyrholdet

21 Statens Side 21 Sak: 2005/01207 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Utvikling kurs i Dyrevelferd i husdyrholdet Norges Pelsdyralslag Saksdato: Arkivdel: MATMERK IE Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Norges Pelsdyralslag Informasjon til KIL

22 Statens Side 22 Sak: 2005/01208 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling Høgskulen Sogn og Fjordane Fylkesmannen Sogn og Fjordane Saksdato: Arkivdel: MATMERK ALP / SVK / OLU I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Høgskulen i Sogn og Fjordane KIL Søknad tilskudd Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Søknad støtte KIL Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling høgskolekurs Sogn og Fjordane U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane KIL Orientering om styrets vedtak Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Søknad støtte KIL Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II Revidert prosjektplan U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tilskuddsbrev KIL Prosjekt På skattejakt i Bygde-Norge II I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II Bekreftelse på samarbeidsavtaler I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling av høyskolekurs i bygdeutvikling - Ber om delutbetaling

23 Statens Side 23 Sak: 2005/01208 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling Høgskulen Sogn og Fjordane Fylkesmannen Sogn og Fjordane Saksdato: Arkivdel: MATMERK ALP / SVK / OLU U Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Delutbetaling til KIL-prosjektet På skattejakt i Bygde Norge II videreutvikling av høyskolekurs i bygdeutvikling

24 Statens Side 24 Sak: 2005/01209 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs Regional tilpassing Jærmuseet Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Jærmuseet KIL Søknad tilskudd Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Jærmuseet KIL Søknad tilskudd Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs Regional tilpassing U Saksbeh: Mak.dato: Til: Jærmuseet Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Tilsagn om tilskudd IE Saksbeh: Mak.dato: Fra: Jærmuseet v/marit Størseth Revidert prosjektplan Gården Som Pedagogisk Ressurs KIL U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Jærmuseet Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs Regional tilpassing I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Jærmuseet Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs Regional tilpassing Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Jærmuseet Sluttrapport KIL Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs Regional tilpassing Jærmuseet

25 Statens Side 25 Sak: 2005/01209 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Garden som pedagogisk ressurs Regional tilpassing Jærmuseet Saksdato: Arkivdel: MATMERK IE Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Tilskudd til kurs Garden som pedagogisk ressurs ( GSPR ) 2005 / U Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Til: Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Sluttutbetaling av tilskudd til KIL-prosjektet "Garden som pedagogisk ressurs - regional tilpassing"

26 Statens Side 26 Sak: 2005/01222 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole Høgskolen i Hedmark Saksdato: Arkivdel: MATMERK AMT / SMT / MJB I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark KIL Søknad tilskudd Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL Bekreftelse på mottatt søknad 2005 Foreløpig svar I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Glommen skogeierforening KIL Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole Høgskolen i Hedmark Uttalelse til søknaden I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Skogbrukets Kursinstitutt KIL Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole Høgskolen i Hedmark Intensjonsavtale U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark KIL Orientering om styrets vedtak Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Høgskolen i Hedmark Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Skog og folkehelse skogen i grønn omsorg Nasjonalt utdanningstilbud høgskolenivå I Saksbeh: ALP / SVK / BKV Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark KIL Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole Ber utbetaling

27 Statens Side 27 Sak: 2005/01222 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole Høgskolen i Hedmark Saksdato: Arkivdel: MATMERK AMT / SMT / MJB I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Høgskolen i Hedmark KIL Prosjekt Skog og folkehelse Skogen grønn omsorg høgskole Høgskolen i Hedmark Sluttrapport

28 Statens Side 28 Sak: 2005/01224 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Bygdefolkets Studieforbund Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Søknad tilskudd Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere U Saksbeh: Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Bekreftelse på mottatt søknad U Saksbeh: Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Tilsagn om tilskudd I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Revidert prosjektplan U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Tilskudd Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Tilbakemelding I Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Ber utbetaling U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Delutbetaling

29 Statens Side 29 Sak: 2005/01224 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Bygdefolkets Studieforbund Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund Søknad om utsatt sluttrapportering I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund Søker delutbetaling Delrapport med regnskap og timeliste U Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Delutbetaling til KIL-prosjektet "Modulbasert opplæring for avløsere" I Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Fra: Bygdefolkets Studieforbund KIL Prosjekt Modulbasert opplæring for avløsere Søknad om utsatt sluttrapportering U Saksbeh: ALP / SVK / OLU Mak.dato: Til: Bygdefolkets Studieforbund Orientering knyttet til rapportering i KIL-prosjektet "Modulbasert opplæring for avløsere" Søknad om utsatt sluttrapportering

30 Statens Side 30 Sak: 2005/01229 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Prosjekt Internett som markedskanal for bygdeturisme gardsmat kompetanseheving Norsk Bygdeturisme Gardsmat NBG Saksdato: Arkivdel: MATMERK I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat KIL Søknad tilskudd Prosjekt Internett som markedskanal for bygdeturisme gardsmat kompetanseheving IE Saksbeh: Mak.dato: Fra: Meno Utvikling KIL Prosjekt Internett som markedskanal bygdeturisme gardsmat kompetanseheving Norsk Bygdeturisme Gardsmat Intensjonsavtale U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Bekreftelse på mottatt søknad U Saksbeh: Mak.dato: Til: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Kompetanseutviklingsprosjektet i landbruket Tilsagn om tilskudd IE Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Fra: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat KIL Prosjekt Internett som markedskanal bygdeturisme gardsmat kompetanseheving Revidert prosjektplan og budsjett U Saksbeh: ALP / SVK / MJB Mak.dato: Til: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Tilskuddsbrev KIL Prosjekt Internett som markedskanal bygdeturisme gardsmat kompetanseheving I Saksbeh: Mak.dato: Fra: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Tilskudd KIL Prosjekt Internett som markedskanal bygdeturisme gardsmat kompetanseheving Tilbakemelding

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2010 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) og som har blitt sluttførte i 2010. 2006 Høgskolen

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

BygdefolketsStudieforbund Vestfold

BygdefolketsStudieforbund Vestfold BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD 2011112 Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013.

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Vedtatt i styringsgruppa 04.februar 2014 1 1. Beskrivelse av prosjektet og forankring i mål. 1.1 Bakgrunn Sør-Østerdal, bestående av kommunene

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk...

Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk... Årsmelding og regnskap 2014 Styrets beretning 2014... 3 Formålet... 3 Tillitsvalgte... 4 Organisasjonen... 5 Medlemsorganisasjoner... 6 Medlemskap / Nettverk... 7 Medlemsorganisasjonenes studieaktivitet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1 Noen

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer