Kompetansetilbud for landbruket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansetilbud for landbruket"

Transkript

1 Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

2 Bakgrunn Buskerud fylkeskommune gjennomfører prosjektet «Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket» sammen med fylkeskommunene i Østfold, Vestfold, Telemark, Akershus og Østlandsforskning Vi har sett nærmere på naturbruksskolene og andre kompetanstilbydere i fylkene Forslag til tiltak for de fem fylkene samlet og noen anbefalinger for hvert fylke Vekt på jordbruk Kvalitativ tilnærming

3 Utgangspunkt Et jordbruk i endring endring i kompetansetilbudet Strukturendringer i jordbruket Færre og større produsenter med et mer spesialisert kompetansebehov Mange har en mindre andel av jordbruksinntekten fra bygdenæringer Et mindre antall har en betydelig andel av inntekten fra bygdenæringer

4 Bygdenæringer Landet/Fylke Jordbruksbedrifter Prosent jordbruksbedrifter av jordbruksbedrifter i alt og type bygdenæring i alt Bygdenæring Leiekjøring i jordbr. Leiekjøring utenfor jordbr. Utleie til jakteller fiske Utleie av bygg Utleie av jordbruksareal Feste tomter Produksjon og salg av trevirke Turism e Andre Landet % 16 % 22 % 13 % 7 % 6 % 13 % 5 % 11 % Akershus og Oslo 18 % 21 % 18 % 24 % 7 % 3 % 12 % 2 % 11 % Buskerud % 21 % 41 % 17 % 8 % 14 % 16 % 12 % 13 % Vestfold % 21 % 20 % 23 % 14 % 8 % 16 % 3 % 11 % Telemark % 20 % 14 % 12 % 5 % 11 % 20 % 8 % 16 %

5 Restrukturering av landbruket

6 Restrukturering og kompetansebehov Spesialisering og økt produksjonsvolum kunnskap om kjernevirksomheten får en stadig større økonomisk betydning. Marginene mellom suksess og fiasko vil ofte være små. Det skjer en vitenskapliggjøring av kunnskap som før var mer praksisbasert. Ett eksempel er kunnskap om grovforkvalitet og forblandinger. Dybdestrategi krever kunnskap om aktiviteter oppover i verdikjeden innen videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon. Breddestrategi krever kunnskap om nye markeder og produktområder som utleie, turisme, helse og omsorg.

7 Ulike dimensjoner ved kompetanse (Ellström 1992)

8 Innovasjonssystem i landbruket En systemtilnærming gir mulighet for en mer overordnet tilnærming til kompetansetilbudet til landbruk- og bygdenæringer på Østlandet hjelper oss å se skogen og ikke bare trærne Et innovasjonssystem består at to kategorier Tilbydere av kompetanse; Rådgivere, Vg. skoler, høyskoler/universitet, Fou inst m.fl. Brukere av kompetanse; bønder og andre næringsdrivende, ca i Buskerud Legger vekt på koblinger mellom aktører Innovasjoner skjer i skjæringspunktet mellom aktører

9 Tilbydere av kompetanse Telemark Buskerud Vestfold Østfold Akershus Hvam Kjelle, Stabæk Natur (i Oslo) Romerike Landbruksrådgivning Nofima, Bioforsk Naturbruksskoler Søve Lien, Saggrenda, Rosthaug Landbruksrådgivning Østafjells Viken Østafjells Forskningsinstitutter Telemarksforskning Melsom Gjennestad Viken Østafjells Kalnes Tomb (fagskoletilbud) NLR Sør- Øst Veterinærinstituttet Dyrskun i Seljord Raulandsakademiet Grønt Fagsenter Høyere landbruksutdanning Andre kompetansemiljøer UMB Veterinærhøgskolen Hvam Agro utvikling Rådgiverapparatet i Tine og Nortura, samt kompetanseoverføring gjennom Norsvin, Felleskjøpet Agri, Bygdefolkets studieforbund, m.fl.

10 Naturbruksskolene Skolene i de fem fylkene har generelt vært meget omstillingsdyktige Hest har «reddet» flere skoler, men problemet er at det er få lærlingeplasser for elevene Noen av skolene (Hvam, Gjennestad) er sentrale i kompetansesentra Breddetilbud kombinert med spissing toppidrett hest ved Melsom Dårligere rammebetingelser for private naturbruksskoler siden 2006

11 Elevene på naturbruksutdanning Alle elevene vi snakket med hadde fått økt sin interesse for landbruk etter 3-årig naturbruksutdanning Mange ønsker landbruksrelatert arbeid eller høyere utdanning Interesser viktigere enn økonomi De bekrefter at rådgivere på ungdomsskolene har mangelfull innsikt i naturbruksskoler De bekrefter at naturbruksutdanning og landbruk sliter med dårlig omdømme «Skal du bare bli bonde du da?» Noen ulikheter mellom skolene

12 Forslag til tiltak Samarbeid mellom fylkene om kompetansetilbud på Østlandet Lær av Trøndelag Styrke nettverk og møteplasser Kommersialisering Brukerstyrt forskning og utvikling Rett til 4-årig naturbruksutdanning Bedre rammebetingelser for privat eide naturbruksskoler

13 Samordning på Østlandet Samarbeid mellom Fylkeskommuner, Fylkesmenn, IN, bondelag, samvirkebedrifter og andre løfte sammen Samarbeid i en krevende tid for landbruket Viktig i forhold til etablering av fagskoler, bør satse på noen få sterke og regionalt spesialiserte fagskoler Se om det er mulighet i fellesskap å utvikle spesielle satsinger for å løfte landbruket på Østlandet Få fram flere spissede kompetansemiljøer

14 Nettverk av kompetansemiljøer Lien fjellandbruk Saggrenna skogbruk Rosthaug -jordbruk Søve, Dyrskun; Fjell og dalbygder Gründerbedrifter Hvam; Korn, gras, potet Rådgivning, Agro utvikling, regnskap m.m. Gjennestad, Melsom, Grønt fagsenter; Hest, grønnsaker, korn, gras Tomb vgs, Kalnes vgs; Korn, gras, potet, grønnsaker r ådgivning m.m.

15 Naturbruk Gi formell rett for elever i alle fylker til å kombinere agronomutdanning og generell studiekompetanse 4 år Vil trolig rekruttere flere teoristerke elever til agronomutdanning Gi private skoler samme rammebetingelser som offentlige

16 Tiltak for Buskerud Lien utvikles til kompetansesenter for fjellandbruket på Østlandet i samarbeid med andre fylker Særlig viktig å videreutvikle kompetansemiljøet i Øvre Buskerud da landbruket betyr mye for sysselsettingen Rosthaug utvikles til et kompetansesenter for jordbruket i Nedre Buskerud og nordre Vestfold arbeidsdeling med Grønt fagsenter Gjennestad Saggrenda sees som en del av treklynga i Buskerud og inngår i myndighetenes langsiktige satsing på skogbruket som næring og klimatiltak

17 Andel sysselsatte i jordbruket

18 Lær av Trøndelag Mye samarbeid mellom sentrale aktører i fylkene over en ti-års periode hva kan vi lære og overføre til Østlandet? Utgangspunkt et krafttak for å løfte landbruket i Trøndelag Tenkeloft Trøndersk landbruk Oi! Trøndersk mat og drikke Grønn forskning Midt-Norge Mære og HiNT som sterke kompetansemiljø for regionen Sosialt entreprenørskap Vil Buskerud ta en lederrolle for et felles løft for landbruket på Østlandet?

19 Brukernær forskning Forskning på næringas eller forskernes premisser? Næringsdrivende - fra å velsigne til å bestille forskning Lære av Grønn forskning Midt-Norge Landbruket bør kunne konkurrere bedre om midler i regionale forskingsfond Profesjonelle bønder og andre næringsdrivende må engasjeres til å bli bestillere av forskning

20 Økt vekt på kommersialisering Bonden trenger nye inntektskilder! Kan være større potensial til kommersialisering innen bygdenæringer enn det som realiseres Undersøke nærmere hva som er kompetansebehovet innen bygdenæringer Etablere rådgivningstilbud for bygdenæringer som ikke dekkes av nasjonale ordninger som vedproduksjon, utleie, eiendomsutvikling m.m.

21 Nettverk og møteplasser Generelt av stor betydning i ethvert innovasjonssystem Viktig at myndighetene er klare over deres rolle Får en viktigere rolle i og med nedgangen i antall aktive bønder og svekkelse av fagmiljøet i bygdene Fra store møteplasser som Agroteknikk og Dyrskun til bondekafeer og landbrukshelger Videreutvikle naturbruksskolenes rolle som møteplasser Krever at aktive bønder setter av tid til å være del av læringsmiljø og ser verdien i det

22 Takk for oppmerksomheten!

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/15 15/955 GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/15 15/955 GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 13.03.2015 kl. 12:00 Sted: Sigdal SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/953 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 21.11.2014 2/15 15/955 GRØNT

Detaljer

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland?

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? av Bjørnar Sæther og Merethe Lerfald ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde hva slags landbruks skal vi utdanne

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK Programplan Utviklingsprogrammet for ARKTISK LANDBRUK - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 2 2. UTFORDRINGER FOR DET ARKTISKE LANDBRUK...

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av av Bjørnar Sæther Margrete Haugum Merethe Lerfald Asgeir Skålholt Mona Stokke Østlandsforskning AS NIFU -Nordisk institutt for studier

Detaljer

Utviklingsplan for landbruket i Modum

Utviklingsplan for landbruket i Modum Utviklingsplan for landbruket i Modum Utviklingsplan for landbruket i Modum - Økt produksjon, verdiskaping og anerkjennelse - Modum Bondelag, Modum Bonde- og Småbrukarlag, Modum Skogeierlag og Modum Kommune

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER HØRINGSUTKAST Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER Innhold Sammendrag...4 1 Innledning...6 1.1 Om meldinga...6 2 Landbrukets betydning i Aust-Agder...6 2.1 Jordbruk...7 2.2 Skogbruk...9

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse. [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] En samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Oppsummeringsnotat oppstartskonferanse VINN Agder 25. september 2014 Rica Dyreparken Hotel Innhold Del

Detaljer

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE NOTAT 2015 7 HEIDI KNUTSEN ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Bygdenæringer i Norge

Bygdenæringer i Norge NOTAT 2015 6 Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? HEIDI SIGNE EVA OLE OSVALD ANNE KNUTSEN KÅRSTAD ØVREN MOSS SNELLINGEN BYE (NILF) (NILF) (NILF) (SSB)

Detaljer