Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte Grønn Byggallianse"

Transkript

1 Varmepumpe eller bioenergi? Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.aug 2012 Kriterier for valg, erfaringer frå konkrete prosjekt. Berekning av totalpris for varme Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: Epost:

2 Valg av oppvarmingsløysingar i større bygg Nye bygg, ofte Vassbasert oppvarming enten varmepumpe eller bioenergi Eksisterande bygg Vassbasert frå før: konvertere til bio eller VP Direkte el frå før: må konvertere til vassbasert..før bio eller varmepumpe

3 Ulike PROSJEKTSTØRRELSE typer anlegg Kjel med brennerhode PUNKTVARME/ENKELTBYGG (0,1 0,5 MW) Brensel: Flis, pellets NÆRVARME (0,5 2,0 MW) Brensel: Flis, pellets, briketter, bark Bioenergisentral basert på pellet m/olje + el. som spisslast FJERNVARME Brensel: Flis, briketter, bark, pellets Rye flisfyrt bioenergisentral, 2x7,5 MW

4 Brenselvalg Nybygg eller utskifting? Brensellogistikk i området Størrelse på anlegg Byområde, naboar, plassbehov? Drift, vaktordningar osv Varmekjelde Oftast luft/vatn eller vatn/vatn Uansett: Må ha reserve-/spisskjele (100%)

5 Energipris. Olje og pellets overslag berekning Olje:. Ca 10 kwh/l, årsvikningsgrad ca 75%, dvs 7,5 kwh varme priseks: 6 kr/l kwh-pris: 6 kr : 7,5 kwh/l = 0,80 kr/kwh Pellets Ca 4,8 kwh/kg, årsvirkningsgrad ca 90%, dvs 4,3 kwh varme Priseks: 1720 kr/tonn kwh-pris: 1720 kr : 4300 kwh/t = 40 øre/kwh

6 Fulle lastebillass < 250 km transport

7 Eksempel Hallingdal feriepark Brukstid [t]: 2500 Oppvarma areal [m2] Sum varmeproduksj on bio/vp [GWh/år] Sum varmeleveranse bio/vp [GWh/år] Tot effektdimensjonering biokjele/vp [kw] Bygg - austre delen Sentralbygg Hotell Hallingdal feriep - (Aust) btrinn Hytter (10*55 m2) Btrinn Hallingdal feriep - (Aust) btrinn Aktivitetshall Hytter (10*55 m2) Hallingdal feriep - (Vest) btrinn Energihus Svømmeanlegg Hallingdal feriep - (Vest) btrinn Sum (fellesanlegg)

8 Kostnader for varmeproduksjon Kapitalkostnader Driftskostnader Brenselkostnader % Varmekostnaden er summen av Kapital, drift og brensel

9 Varmekostnad - Hallingdal feriepark. Fellesanlegg pellets Inputdata Årlig virkningsgrad 90 % Effekt fyrkjel 366 kw Total varmeprod inkl spiss/reserve og tap kwh/år Brutto varmeprod. pelletskjel (inkl tap i nett) kwh/år Varmetap i nettet kwh/år utgjer ca 10 % Netto levert kunde biobasert kwh/år Varmeproduksjon - bio kwh Pelletsbehov 151 t/år Pelletsbehov 232 m3/år av total prod. Parameter Verdi Enhet Avskriv Kalkrente ning Annuitet s-faktor Kostnad pr selt kwh varme År Øre/kWh kr/år Kapitalkostnader 38,96 kr Investering utstyr til avvirkning 0 kr 10 5 % 0,1295 0,00 kr - Investering terminal 0 kr 25 5 % 0,0710 0,00 kr - Investering hoggeutstyr 0 kr 10 5 % 0,1295 0,00 kr - Investering varmesentral kr 15 5 % 0, ,09 kr Investering energidistribusjon kr 25 5 % 0,0710 8,44 kr Div adm/prosjektstyring/reserve kr 15 5 % 0,0963 6,43 kr Investeringssum: Energikostnad, pelletspris 1600 kr/t. gir varmepris 37 ø/kwh 37,0 øre/kwhpåverkar totalsalget: 37,04 kr Energikost. spiss/res (elektr). 75 Øre/kWh for 10 % av forbr. 75 øre/kwhpåverkar totalsalget: 9,26 kr Arbeid, drift, vedl.hald energisentral 5 øre/kwh 5,00 kr Støtte: -7,01 kr (64 197) Investeringstilskot - varmesentral 18% av invest -4,34 kr (39 693) Investeringstilskot - distribusjon 18% av invest -1,52 kr (13 907) Investeringstilskot - Prosj.og reserve 18% av invest -1,16 kr (10 598) Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, inkl støtte 83,2 kr Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, eksl støtte 90,3 kr

10 Hallingdal feriepark - fellesanlegg VP Inputdata Effekt VP 366 kw Total varmeprod inkl spiss/reserve og tap kwh/år Total varmeleveranse inkl spiss/reserve kwh/år Total varmeproduksjon, VP-anlegg kwh/år Total varmeleveranse, VP-anlegg kwh/år Varme frå grunnen kwh/år Effekt frå grunnen 244 kw (alle summar er eks mva) Parameter Verdi Enhet Avskrivnirentfaktor Kalk- Annuitets- Varmekostnad År Øre/kWh kr/år Kapitalkostnader - investeringssum ,6 kr Komplett varmepumpe, 360 kw avgitt effekt kr 12 5 % 0,1128 6,7 kr borhol til 200 m, inkl utstyr fram til VP (360 kw) kr 25 5 % 0, ,4 kr Spiss-/reservekjele- el ( ca 750 kw) kr 15 5 % 0,0963 4,2 kr Investering energidistribusjon kr 25 5 % 0,0710 7,5 kr Div adm/prosjektstyring/reserve kr 15 5 % 0,0963 5,7 kr Arbeid/drift: 37,8 kr Drift/vedlh energisentral 5,0 kr El til kompressor-/ pumpedrift (1/3 av lev.) 75 øre/kwh påverkar totalforbruket: 24,5 kr Energikost. spiss/res (elektr/olje/gass). 75 Øre/kWh for 10 % av forbr. 75 øre/kwh påverkar totalforbruket: 8,3 kr Støtte: (kan forvente støtte ift den delen av varmeleveranse som blir henta frå grunnen) -5,3 kr Forventa investeringstilskot (ca 12%) påverkar: kr 15 5 % 0, ,3 kr Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, inkl støtte Varmekostnad levert vekslar hjå kunde, ekskl støtte 70,0 kr ,3 kr

11 Oppsummert Hallingdal feriepark Alternativ Energisentral Investering [kr] eks mva Produksjonspris (kapital+brensel+drift) [øre/kwh] eks mva Aust Pellets ,3 Aust Varmepumpe ,4 Vest Pellets ,2 Vest Varmepumpe ,5 Felles Pellets ,2 Felles Varmepumpe ,0

12 Rollag Tilb.runde på varmelevering Veggli: 77 øre/kwh ut 2012 Idrettsskole: 75 øre/kwh ut 2012 regulert m KPI, energiindeks og massevirke furu (41/40/19%) Inkl kapitalkost, brensel, drift Minus 8 ø/kwh etter 15 år 12

13 Konklusjon VP eller Bio i Rollag Det kan byggjast varmepumpe som greier temperaturkravet på bygningane ved idrettsskola. Priskonsekvens Ombygging av varmeanlegg er mogeleg men truleg lite lønsamt. Sjølv om den varmepumpa som xxxxxx har kome med kostnadsoverslag på kunne levert høg nok temperatur så ville varmeprisen for kommune bli 16 øre/kwh over biopris eks mva. 13

14 Kva er det som avgjer valget bio/vp? Bygge og drive anlegg sjølv, - eller kjøpe varme/kjøling? Temperaturnivå på varmeanlegget? Eksist. eller nytt bygg? (evt kor mykje overdimensjonert er varmeanlegget) Kjølebehov? Plass, estetikk, grunnforhold?

15 Brensel Brenselkjøpar: for få leverandørar, usikker brenseltilgang Brenselselgar: meir enn nok brensel og utvalg Få tilbyderar for levering av større kvantum Fram til no: stabil pris på brensel. Fukt i brensel -> vassdamp/røyk -> problem i enkelte område

16 EPCkontrakter - Nøkkeltal basert på 7 EPC prosjekt i (KG AS) antal innbyggj: Oppv bruksareal: m2 Sparekontrakt: 1 6,5 GWh/år (snitt 2,5 tilsv 29,6%) Antal bygg: 6 40 (snitt: 19) Invest. pr komm: 4-40 Mkr (snitt 14 Mkr) Invest. pr m2: 321 kr Invest. pr innb: 1430 kr Kostnad analyser: 6 kr/m2 Kostnad energimerking: 3,30 kr/m2

17 Takk for meg! Spørsmål? Siv.ing Kjell Gurigard AS Tlf: epost:

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Eksempel på samarbeid mellom

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel.

Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel. Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel. For å nå naudsynte globale klimamål, vil lokale energitiltak utgjere ein stor del.

Detaljer

Biovarme. Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Innhold. Flis som biobrensel. Brenselproduksjon og logistikk

Biovarme. Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Innhold. Flis som biobrensel. Brenselproduksjon og logistikk Bioenergi i landbruket Flis, ved og halm. Gardsvarme og anlegg for varmesalg. Introduksjon og gjennomgang av prosess fra biomasse til nyttbar varme Erik Eid Hohle ENERGIGÅRDEN - Senter for bioenergi Biovarme

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri A

Sluttrapport for Gartneri A PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Gartneriet Gartneri A ligger i Akershus Fylke. Sluttrapport for Gartneri A Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS.

PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri H. Innledning om gartnerie Veksthusanlegget dekker til sammen 3800 m2.

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Energiutgreiing Stryn kommune

Energiutgreiing Stryn kommune Energiutgreiing Stryn kommune November 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Energiutgreiing Luster kommune

Energiutgreiing Luster kommune Energiutgreiing Luster kommune Desember 2004 INNHALD INNHALD 2 SAMANDRAG 4 BAKGRUNN 6 NOVERANDE ENERGISYSTEM 7 1. Systemutgreiing 7 a. Kraftforsyninga 7 b. Olje/parafin 7 c. Gass 7 d. Biobrensel 7 e. Varmepumper

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer