Energibruk i kommunale bygg i Oppland Presentasjon av rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energibruk i kommunale bygg i Oppland Presentasjon av rapport"

Transkript

1 Energibruk i kommunale bygg i Oppland Presentasjon av rapport Øyer Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

2 Erfaringar med energieffektivisering i kommunale bygg Alle kommuner har ein energi og klimaplan Min. krav til kommunen i planarbeidet er 10 % reduksjon i eigne bygg Erfa: bedriftsøk. lønsamt potensiale gir typisk mellom 20 og 40 % reduksjon i ei kommune. Vedlikehald av bygg, etterslep på 100 Mrd kr. Ofte kombinasjonen vedlikehalds- og energitiltak. Likevel er det begrensa gjennomføring.

3 Erfaringar med energieffektivisering i kommunale bygg Mange utredningar, forstudie, analyser, forprosjekt, energimerking.. Kommuner er betre på planlegging enn på gjennomføring! Kvifor stoppar det ofte med planen? prioritering, både politisk, administrativt og økonomisk kompetanse Kapasitet Usikre på berekningar? Det er fleire som har pusha planlegging og analyse enn handling Energimerking er målet? +? 3

4 Mål Korleis har energibruken i kommunale bygg i Oppland utvikla seg sidan vedtak om energiog klimaplan? Arbeidsfordeling: FMOP : samle inn data KGAS: analysere innsamla data

5 Byggdata vedtakstidpunkt Kommune: Forutsetninger i klima og energiplan: Oppv bruksareal m2 Basisforbruk kwh/år Basisår Reduksjonsmål kwh/år Reduksjonsmål % Mål-år Kvart bygg: Areal, forbruk alle energibærarar

6 Datagrunnlag Modell 22 av 26 kommuner leverte tilstrekkeleg inndata. Totalt innrapportert-basisår: m2 147 mill kwh/år i utetemp.korrigert forbruk Erfaring frå innsamlinga: Få kommuner hadde basisforbruk som del av vedtaket. Mange hadde ikkje noko forhold til vedtatte mål

7 Basisdata-oppsummert Inputdata frå kommuane med analyse SUM /Gjennomsnitt Variasjon 1 Sum oppv bruksareal som forutsetning i KEP [m2] m Basis energiforbruk [kwh/år] kwh/år 2, GWh/år 3 Sum basisforbr total - tempkorr [kwh/år] 147,0 GWh/år 2,4-15 GWh/år 4 Basisforbr pr m2 temp korr [kwh/m2] 204,2 kwh/m2*år Reduksjonsmål pr m2 - temp korr -26 kwh/m2*år 2,2-61,2 6 Sum reduksjonsmål i eigne bygg tempkorr[kwh/år] -18,4 GWh/år kwh/år 7 Reduksjonsmål i eigne bygg [%] -12,7 % % Når skal målsetting bli nådd?

8

9

10 Status ift mål

11 Konklusjon Konklusjon: Gjennomsnittleg mål-år er Enkelte kommunar har nådd målet, andre vil truleg aldri nå målet. I gjennomsnitt så har energibruk i kommunale bygg i Oppland gått ned med 0,37 kwh/m2 (tilsv 0,2 %) i 2012 i høve til basisåret for utarbeiding av mål i Energi og klimaplan. Målsetjinga til kommunane er omlag 70 gonger så høg, ein nedgang på 26 kwh/m2 i målåret.

12 Erfaringar frå EPC-prosjekt i Norge EPC = energisparekontrakt Energy Performance Contracting (EPC) er ein modell for gjennomføring energi-effektiviseringstiltak med garantert resultat Fase 0: Etablere prosjekt, Doffinutlysing, forhandling, kontrahering (3-5 mnd) Fase 1: Analyse av alle bygg, bestemme tiltakspakke (4-5 mnd) Fase 2: Investering, gjennomføre fysiske tiltak (12-24 mnd) Fase 3: Garantiperiode (4-14 år). Energioppfølging, kurs, skoleopplegg, infoskjermar i rådhus osv osv EPC er ikkje: Outsourcing av vaktmeistertenester Privatisering av byggforvaltninga Omgåing av innkjøpsreglementet

13 Trad. opplegg - eksempel 2 kommuner med 10 bygg kvar, totalt m2 7 tiltak pr bygg gir 140 tiltak Førforbruk : 200 kwh/m2 gir 20 GWh/år 30 % red.mål = 6 GWh/år B1 K2 B10 Sum 140 tiltak K1 Bn B2 Garanti?

14 Eksempel EPC - energisparekontrakt Sum 140 K1+K2 EPCentrepr tiltak Garanti!

15 EPC-kommuner som brukar KS-malane pr i dag. (også ref-liste for Siv ing Kjell Gurigard AS) 1 av 2 Klæbu kommune: (Referanse: Tor Loraas ) Elverum kommune: (Ref Svein Arild Nyhus ) Kragerø kommune: (Ref: Heidi Howatson ) Kongsberg kommune: (Ref: Hallvard Benum ) Vestre-Slidre kommune: (Ref: Ivar Aaker ) Nord-Aurdal kommune: (Ref: Gerd Westerheim ) Sør-Aurdal kommune: (Ref: Lene Grimsrud ) Skien kommune: (Ref: Hans Petter Heimholt ) Engerdal kommune: (Ref: Markus Pettersen ) Stor-Elvdal kommune: (Ref: Elin Grete Budal ) Åmot kommune: (Tor Yngve Johnsen ) Trysil kommune: (Ref: Hans Martin Aas ) Nordreisa kommune: (Ref: Dag Funderud ) Kvænangen kommune: (Ref: Oddvar Kiærbech ) Skjervøy kommune: (Ref: Terje Trætten ) Narvik kommune: (Ref: Bjørn Dalland ) Aure kommune: Ingvar Våg Halsa kommune: Rolf Sandvik Rindal kommune: Nils Heggem Smøla kommune: Bjørn Terje Roksvåg Sunndal kommune: Tor Fossum Surnadal kommune: Olav Rønning Tingvoll: Reidar. G. Hagen

16 EPC-kommuner som brukar KS-malane pr i dag. 2 av 2 Gran kommune Terje Kristofferstuen Jevnaker kommune Lars Haakenstad Lunner kommune Arne Trøhaugen Oppland fylkeskommune Morten Hoff Gausdal kommune Gudbrand Aanstad Frogn kommune Arne Krokeide Skedsmo kommune Morten Knut Helsing Flesberg kommune Erik Hole Spydeberg kommune Erik Flobakk Re kommune Arne Johnsen Stokke kommune Petter Ugland Enebakk kommune Stein Rosten Ringebu kommune Per Kristian Simengård Lillehammer kommune Tore Bakke Ullensaker Edin Alisic Hemsedal kommune og Gol kommune Jørn Magne Forland Frogn kommune Bjørn Edholm Oppegård kommune- Tove B Gran Volda kommune Kjell Magne Rindal Hobøl kommune Moss kommunale eiendom Røros kommune Alvdal-Folldal-Rendalen og Tolga + 5 kommuner som ikkje har bestemt seg Kommunale KF: Skien Fritidspark (komm KF): Ref : Jon Steinar Tufte ) Oslo kommune Undervisningsbygg, Hanna Asak-Gyldenås

17 Lillehammer Gjennomført konkurranse 5 tilbyderar Tilbod- forhandling- nytt tilbod- Sluttforhandling Kontrakt-GK Norge: Analysere 27 bygg (92500 m2), inkl tekniske anlegg Rekne gjennom og tilby tiltak (ulønsam og lønsame) Minimumsmål: Redusere med kwh/år og 1163 kw Tilsvarar 4,7 mill kr netto med dagens energiprisar (33,3 % reduksjon av førforbruk ) Innanfor investering på 26 mill kr eks mva Inntjeningstid på 6,3 år (NB: før Enova-støtte)

18 Eksempel EPC - energisparekontrakt Sum Komm EPCentrepr tiltak (?) Garanti min 33% red, inntj.tid 6,3 år

19 Gjennomføring av tiltak (fase 2) Kommune kan velge tiltak frå analysene, lønsame og ulønsame. Entreprenøren garanterer energi- /effektreduksjon Gjennomføringstid: nov 15 april 17 Sparegarantitid: i inntjningstid for pakke

20 Energy Performance Contracting for 27 bygg Enova-støtte er ikkje innrekna 18,6 GWh/år tilsv 14,8 mill kr Invest: 26 Mkr Red 6,2 GWh/år, tilsv 4,9 mill kr/år 6,3 år -15 år= 23,6 mill kr i noverdi År osv 6,3 år 20

21 Basert på erfaring frå gjennomførte prosjekt (7 EPC prosjekt i (KG AS) Antal innb: Oppv bruksareal: m2 Antal bygg: 6 40 (snitt: 19) Invest. pr komm: 4-40 Mkr (snitt 14 Mkr) Invest. pr m2: 321 kr Invest. pr innb: 1430 kr Sparekontrakt: 1 6,5 GWh/år (gj.snitt tilsv 29,6% av førforbruk) NB: alle nøkkeltal er aukande frå 2009 til i dag! Kongsberg: 6,7 GWh/år (36 % inntj.t 11 år) Skien Fritidspark: 4,5 GWh/år (38 % inntj.tid 6,6 år) Skien: 7,2 GWh/år (30 % inntj.t ca 7,5 år) Oppland fk: 9,2 GWh/år (34 % ca 6,8 år) Narvik : 7,2 GWh/år (32%, ca 6,8 år)

22 Nøkkeltal Norge Brukt på Oppland (22 av 26) Gjennomsnittleg reduksjon på EPC-prosjekt i Norge 29,6 % Innrapportert areal i Oppland 2012 (22 av 26 kommuner) m2 Spesifikt forbruk i kommunale bygg i Oppland i ,9 kwh/m2*år Reduksjon med 29,6 % av 2012-forbruk gir nytt spesifikt forbruk 143,5 kwh/m2*år Redusert totalforbruk innrapp bygg med 29,6% reduksjon 43,1 GWh/år Redusert årskostnad med kwh-pris på 80 øre/kwh 34,5 mill kr/år eks mva

23 Takk for meg!

Enova. EPC samling for norske kommuner

Enova. EPC samling for norske kommuner Enova. EPC samling for norske kommuner Gardermoen 100615 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 «Definisjonar» i innlegget Energireduksjon= redusert kjøpt energi EPC-prosjekt=

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Eksempel på samarbeid mellom

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse Varmepumpe eller bioenergi? Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.aug 2012 Kriterier for valg, erfaringer frå konkrete prosjekt. Berekning av totalpris for varme Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal

ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal ENØK prosjektet EPC som effektivt verktøy Internasjonale prosjekter Januar 2013 / Alf Kristian Enger Sør Østerdal : Samlet: Ca 35.000 innb. Ca 10.000 km2 Regionrådet

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu Opplæring av EPC-fasilitatorer AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et

Detaljer

Hvordan de fikk det til i

Hvordan de fikk det til i Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Hvordan de fikk det til i Nedre Silkestrå Borettslag Innhold Forord 2 1. Energisparekontrakter med garanti (EPC): Hva og hvorfor? 4 2. I hvilke

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSESS

SLUTTRAPPORT PROSESS Energisparing og meir klimavenleg energibruk i eksisterande bygningar i Hordaland 2011-2013 SLUTTRAPPORT PROSESS HUSBANKEN SAKSNUMMER 11/2002 ENOVA REFERANSE 11/75 Eit felles prosjekt mellom Bergen kommune,

Detaljer

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Etter høyringsprosess 15. februar 2010 Innhaldsliste 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet...3 2 Målsetjingar og tiltak 4 2.1 Målkonfliktar...4 2.2 Overordna

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres Etter høyringsprosess 15. februar 2010 Innhaldsliste 1 Innleiing 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet...3 2 Målsetjingar og tiltak 4 2.1 Målkonfliktar...4 2.2 Overordna

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland.

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Gausdal kommune. Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur. Follebu. Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs

Gausdal kommune. Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur. Follebu. Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Ga Gausdal kommune Forprosjekt varmeproduksjon og infrastruktur Follebu Siv.ing Kjell Gurigard AS Rådg.ingeniør energi, plan, klima,vvs Torvald Lindsv. 8, 2614 Lillehammer Tlf: 905 20861 epost: kjellgur@online.no

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Presentasjon av deltagere Navn Stilling/ansvar EPC bakgrunn Ønsker for dagen 2 Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering:

Detaljer

Bioenergivurdering Gaupne

Bioenergivurdering Gaupne Oppdrag for: Luster kommune Oppdrag for: Bioenergivurdering Gaupne Ungdomsskule, badeanlegg og yrkesskule. Notat er som tillegg til Sogn Biovarme sin bioenergirapport for området (Gurigard-nov 08) Samt

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Kommunale klimaplaner i Buskerud

Kommunale klimaplaner i Buskerud Kommunale klimaplaner i Buskerud -Teori og praksis En evaluering av arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser i Buskerud Drammen, 17.03.2014 Adresse: Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien 525,

Detaljer

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Revidert i samsvar med vedtak i kommuneplanutvalget 25.9.2014, sak 9/14 9/14 25.9.2014 INNHOLDSLISTE 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.1 HVA HAR SKJEDD PÅ ENERGI-

Detaljer

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune Kommunedelplan 2012 2015 Vedteken av Kommunestyret 19.01.2012 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.2.1 Organisering

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer