Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme"

Transkript

1 Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme

2 Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem for å kunne utnytte fornybar varme

3 Fremtidens bygg Forskriftskrav mer energieffektive bygg Forbud mot oljefyring ved rehabilitering og i nybygg Krav til andel fornybar energi Energimerke, med energiog oppvarmingskarakter økt fokus hos sluttbruker

4 Fremtidens bygg og energiforsyningssystemet g y Energisystemet i Norge er basert på elektrisitet Behov for komplementære energisystemer øke fleksibiliteten og jevne ut effekttopper fornybar varme, som fjernvarme og lokale varmesentraler fjernkjøling Passivhus mottakere av energi Plusshus produsenter av energi trenger et p g g energisystem å levere energi inn på

5 Hvorfor fornybar varme? Miljøtiltak: - fase ut forurensende oljekjel j - utsette ny utbygging av elektrisk energi, og utfase elproduksjon med stor miljøbelastning Fleksibilitet og forsyningssikkerhet: - frigjør elektrisitet til andre formål Bedre energimerke: - grønnere oppvarmingskarakter Attraktive bygg for leietakere - grønnere profil

6 Fleksibelt l oppvarmingssystem = Vann- og/eller luftbåren oppvarming Gir mulighet for ulike fornybare energikilder, med lav energikvalitet og lav miljøbelastning

7 Men kan være økonomisk motsetning mellom bygninger med lavt energibehov og system med vannbåren oppvarming

8 En energieffektiv i fremtid krever kostnadseffektive varmeløsninger Regionale gjennomsnittspriser i kr/m 2 * Nye boliger Vannbåren varme koster i snitt 600 kr/m ROT boliger Det er store regionale forskjeller Nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Min Snitt Maks * Basert på tall innhentet fra Prognosesenteret

9 Vannbåren varme har utfordringer i Norge Markedet har vært kjennetegnet av Mangel på kompetanse i hele verdikjeden d Høye og varierende kostnader Konvensjonelle varmeløsninger velges, selv i bygg med lavt energibehov Vi trenger å løfte kompetansen og redusere kostnadene gjennom å fremme enkle og rimelige vannbårne varmesystemer

10 Effektbehov endring fra dagens bygg til passivhus Dimensjonerende varmeeffekt Leilighetsbygg (DUT = - 20 o C) Dimensjonerende varmeeffekt Kontorbygg (DUT = - 20 o C) Watt/m Watt/m Dagens TEK 10 Lavenergi Passivhus 0 Dagens TEK 10 Lavenergi Passivhus

11 Fordeling av varmebehov i den enkelte bygningstype ÅRLIGE VARMEKOSTNADER - LEILIGHET (80 øre/kwh) ÅRLIGE VARMEKOSTNADER - KONTOR (80 øre/kwh) Varmtvann Ventilasjon Varmtvann Ventilasjon kr/m 2 år Romoppvarming år kr/m Romoppvarming Dagens TEK 10 Lavenergi 1 Passivhus 0 Dagens TEK 10 Lavenergi Passivhus

12 Målsetningen er å redusere barrierer for installasjon av vannbåren varme Redusere kostnadene for vannbåren varme Øke kompetansen i bransjen Øke andelen bygninger som installeres med vannbåren varme

13 Engangskonkurranse for nybygg med dagens standard og gpassivhusbygg Kontorbygg passivhus AF Energi & Miljøteknikk AS YIT AS Kontorbygg TEK10-standard d AF Energi & Miljøteknikk AS Veidekke AS Boligblokk TEK10-standard (Avtaleforhandlinger ikke avsluttet) SINTEF kvalitetssikrer

14 Veidekke bygger nytt TEK10 kontorbygg Veidekke prøver ut ulike løsninger for billigere legging av vannbåren varme i prefabrikerte gulvelementer

15 YIT bygger passivhus - kontorbygg Oppvarming med varmepumpe Luft/vann eller sjøvann vannbårne varmepaneler i taket som erstatning for radiatorer Varmebatteri ventilasjon Forvarming av tappevann

16 Vannbåren oppvarming med redusert omfang (Oppvarming A> ca 100 m 2 ) Radiator (P= W/m 2 ) Teknisk sjakt Gulvvarme

17 Vannbåren varme. Gulvvarme + en radiator

18 KONTORBYGG Eksempel: varmelist langs yttervegg Produkteksempel fra MultiEnergy Norge AS

19 Kostnadseffektive varmeløsninger Ikke samme type varmeløsning for alle bygg Størrelse og utstrekning tilpasset effekt- og energibehov Tilpasset bygningstype og bruksområde Kompakt og brukervennlig Basere seg på fornybare varmekilder

20 Fornybar varme hvilke valg finnes? Fjernvarme - Fjernvarmeaktører i de fleste større byer i Norge Kjøpe ferdig varme - Profesjonelle aktører som installerer varmesentral i ditt bygg, og selger varmen som kwh Installere og drifte varmesentral selv

21 Fjernvarme eller lokale varmesentraler? Valg avhengig av: Varmebehov hos kundene Temperaturkrav hos byggene Avstand mellom byggene Geografiske forhold og type terreng Lokale ressurser Kommunen som kunde Aktiv kommune som VIL fjernvarme Tilrettelegge for videre utbygginger med vannbåren varme Pålegge tilknytningsplikt der det er hensiktsmessig Tilrettelegge lokalisering av varmesentral Bidra for å skape lokal forankring Enova tilbyr forprosjektstøtte til utredning av varme og infrastruktur innenfor hele eller deler av kommunen

22 Fjernvarme snart over hele landet

23 Kommunens rolle innenfor fjernvarme Vedtar tilknytningsplikt, hjemlet i plan og bygningsloven, når det foreligger konsesjon Vedtar dispensasjon fra tilknytningsplikt Kommuneplan og rekkefølgebestemmelser Utbyggingsavtaler g

24 Tilknytningsplikt Gjelder konsesjonsbehandlede anlegg Tilknytningsplikten besluttes i plan Gjelder konkrete anlegg Gjelder nyoppføring av byggverk og ved tilsvarende tiltak: hovedombygging og enkelte tilbygg (forskrift) Gjelder også varmtvann Krav om tilrettelegging for bruk klargjøres Kommunen har lovfestet adgang til å unnta fra tilknytning Kommunen har lovfestet adgang til å unnta fra tilknytning Det må da dokumenteres at alternativet vil være miljømessig bedre

25 Fjernvarme til Domkirken i Fredrikstad Kirken tok i 2004 i bruk større arealer, og trengte ny varmeløsning - hadde vannbåren varme og oljekjel Valgte fjernvarme fra Fredrikstad Fjernvarme fordi: -Sparte investering i egen energisentral -Reduserte drift- og vedlikeholdskostnader -Betaler kun energipris - miljømessig en god løsning Opplever stabile leveranser uten driftstans Forbruk kwh/år Fra Fredrikstad domkirkes nettside

26 Lokale varmesentraler kjøp av ferdig varme fra en varmeaktør Sparer investering og drift- og vedlikeholdskostnader Kommuner må gjennomføre offentlig innkjøpsprosess p gjennom Doffin Utforme konkurransegrunnlag Bestemme tildelingskriterier Fornybarandel Ferdig varmepris uavhengig av Enova-støtte Enova-støtte går til den som investerer dvs.varmeaktøren

27 Bioenergisentral Nord-Odal Biovarmeanlegget leverer varme til fem kommunale bygg i Nord-Odal Investering: 1,4 mill. Energileveranse: 12GWh 1,2 Reduserte utslipp: CO2: 380 tonn/år SO2: 0,59 tonn/år NOX: 0,35 tonn/år Energikilde: trepellets Kunde: 15 års avtale med Nord-Odal kommune Foto : Jan C Bjerkfelt

28 Ferdig Varme i nærvarmeanlegg - Aremark kommune Flisfyrt varmesentral med tilhørende nærvarmenett Kommunalt vedtak på utfasing av oljekjeler og elkjel, og lyste ut en konkurranse Norsk Bioenergi vant anbud, investerte, eier og drifter anlegget Alle største kommunale bygg koplet på, til sammen kvm Kontraktsfestet energileveranse GWh/år, fornybarandel > 80 % Enovastøtte: Investeringstøtte: NOK Brukererfaring: Driftsproblemer med kjel, som ikke er tilpasset lokalt brensel Norsk Bioenergi arbeider sammen med kjelleverandør for å finne løsning

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Til: Tore Woll, Energigass Norge Fra: Robert Martinez, Norconsult AS Dato/rev.: 15.04.2015 Kopi til: -- Konsekvenser av TEK15 energikrav for fossil gass til byggoppvarming BAKGRUNN Høringsnotat fra 16.

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING Biri, 18. mai. 2015 Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG OPPSUMMERING Regjeringen, snakker varmt om det grønne skifte. I høringsnotatet om nye

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune Sentralarkivet Postboks 2300 7004 Trondheim Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742, Youngstorvet 0028 OSLO Høringsuttalelse - nye energikrav for bygg Vedlagt følger dokument fra Trondheim kommune.

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer