Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening"

Transkript

1 Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening 2010 Biltema Nordic Services AB

2 Universal Fjärrkontroll INTRODUKTION Universalfjärrkontroll med display för den europeiska marknaden som kan styra upp till 8 enheter. På Biltemas webbsida hittar du en kodlista för de flesta fabrikat. EGENSKAPER 3 V Styr upp till 8 enheter: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Flera programmeringsalternativ: fabrikatskod, auto- och snabbsökning, inlärning Display Genomslagsfunktion (punch-through) Låsfunktion Lampa DISPLAY PROGRAMMERING Fjärrkontrollen kan programmeras på fyra sätt: Med kod Snabbsökning Autosökning Inlärning Programmering med kod Håll knappen nedtryckt 1. Håll den gröna SET-knappen nedtryckt och tryck på den blå enhetsknapp som motsvarar den apparat du vill styra med fjärrkontrollen (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX, DVD). Displayen visar SET, enhet och den kod som tidigare blivit programmerad, (se lista med fabriksinställningar ovan). FABRIKSINSTÄLLNINGAR Fjärrkontrollen är förprogrammerad med följande koder för respektive enhet. Enhet Kod TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD Leta upp koden för det märke och typ av produkt som vill programmera in i fjärrkontrollen se för kodlista. Knappa in koden och kontrollera att apparaten går att styra med fjärrkontrollen genom att exempelvis höja och sänka volymen. Om detta inte fungerar kan du prova med en annan kod för samma märke (somliga märken har flera koder). OBS! När du knappat in koden ska SET försvinna från displayen. Om du istället ser följande bild på displayen har du knappat in en felaktig kod, vänligen repetera steg 2. Om du vill avbryta programmeringen, tryck på enhetsknappen. STARTBILD Biltema Nordic Services AB

3 TIPS! Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar, prova en annan kod i listan. Skriv upp rätt kod så att du lätt kan hitta den. Programmering med snabbsökning Håll knappen nedtryckt 1. Sätt på apparaten, eller stoppa en kassett i din video. 2. Håll SET nedtryckt och tryck på den blå enhetsknapp som motsvarar apparaten du vill styra med fjärrkontrollen. Displayen visar SET, se bild. 5. Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar genom att exempelvis höja och sänka volymen med fjärrkontrollen. OBS! Snabbsökningen styrs av POWER eller PLAY på din apparat. Övriga knappar påverkas inte, vilket innebär att du kan prova fjärrkontrollens funktion utan att lämna snabbsökningen. Programmering med autosökning Autosökning är ett alternativ till snabbsökning. 1. Sätt på apparaten, eller stoppa en kassett i din VCR. 2. Håll SET nedtryckt och tryck i fem sekunder på CH+ eller CH-, beroende på om du vill söka framåt eller bakåt. Koden börjar blinka, se bild. 3. Tryck på CH+ för att söka framåt och på CH- för att söka bakåt. 2. Släpp alla knappar och tryck på SET igen. Koden börjar blinka, se bild. 3. Kontrollera att apparaten är på. Displayen visar SET och koden blinkar samtidigt som den söker efter rätt kod, se bild. Tryck på SET igen om du vill ändra riktning på sökningen. Tryck på enhetsknappen om du vill avbryta sökningen. 4. När fjärrkontrollen hittat rätt kod stängs apparaten av om apparaten är en VCR och du stoppat i en kassett startar play. 5. Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar genom att höja eller sänka volymen och tryck på valfri knapp för att avsluta autosökningen. OBS! Autosökning avslutatas inte automatiskt. 4. När fjärrkontrollen hittat rätt kod stängs apparaten av om apparaten är en VCR och du stoppat i en kassett startar play Biltema Nordic Services AB 3

4 Programmering med inlärning överföring av IR-signaler från en fjärrkontroll till en annan 1. Peka på den gamla fjärrkontrollen, håll SET nedtryck och tryck på LEARN. Displayen visar SET och LEARNING och väntar på att ta emot en infraröd signal från din gamla fjärrkontroll, se bild. GENOMSLAGSFUNKTION (PUNCH- THROUGH) FÖR VOLYM Fjärrkontrollens volymknappar styr vanligtvis TV1 eller TV2. Om du vill att volymknapparna ska styra en annan enhet kan du aktivera genomslagsfunktionen. Aktivera Håll SET nedtryck och tryck på en enhetsknapp. Aktivera genomslagsfunktionen med kod 901. Displayen visar VOL, se bild. 2. När fjärrkontrollen tar emot en IRsignal börjar LEARNING i displayen att blinka, se bild. Repetera proceduren för att ta emot fler IR-signaler. Avaktivera För att avaktivera genomslagsfunktionen, knappa in kod 902. Då försvinner VOL från displayen, se bild. 3. Om mottagningen inte fungerar kommer NG att blinka fem gånger, se bild. Gå tillbaka till steg 1 och ta emot nästa infraröda signal. LÅS 1. Lås en kod genom att hålla SET nedtryck och trycka på den blå knapp som motsvarar vald apparat. Knappa in kod 911. Displayen visar LOCK, se bild. När koden är låst måste den låsas upp för att kunna ändras. 2. Lås upp koden genom att knappa in kod När inlärningen är klar, tryck valfri enhets-knapp för att avluta och gå till startbilden, se bild. LAMPAN Displayens lampa lyser i 10 sekunder när en knapp trycks ned Biltema Nordic Services AB

5 TESTLÄGE 1. För att gå till testläge, tryck SET + enhet och knappa in kod 999. Displayen visar T, se bild. 3. Tryck på SET för att avsluta testläge. OBS! Om du inte trycker på någon knapp på 30 sekunder avslutas testläge automatiskt. ÅTERSTÄLLNING AV ALLA KODER 2. Tryck på en knapp. Displayen visar knappens testkod, till exempel 02 om testkoden är Tryck SET + TV1 och sedan 990. Displayen blinkar tre gånger. Varje enhet kan ställa in alla fabrikatskoder. Emellertid kan snabbsökning endast söka efter koder till apparater som tillhör enheten. Till exempel, TV1 och TV2 kan bara snabbsöka efter TV/CTV/TXT inom specificerat kodomåde. Europeiska fabrikatskoder, överblick: Enhet Apparat Antal koder Märkeskod Inställning Snabbsökning TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Se för kodlista. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 5

6 Universal fjernkontroll INNLEDNING Universal fjernkontroll med display for det europeiske markedet som kan styre opptil 8 enheter. På Biltemas nettsider finner du en kodeliste for de fleste fabrikater. EGENSKAPER 3 V Styrer opptil 8 enheter: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Flere programmeringsalternativer: fabrikatkode, auto- og hurtigsøk, innlæring Display Punch-through-funksjon (gjennomslag) Låsefunksjon Lampe PROGRAMMERING Fjernkontrollen kan programmeres på fire måter: Med kode Hurtigsøk Autosøk Innlæring Programmering med kode Hold knappen nedtrykt 1. Hold den grønne SET-knappen nedtrykt, og trykk på den blå enhetsknappen som tilsvarer det apparatet du vil styre med fjernkontrollen (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX, DVD). Displayet viser SET, enhet og koden som er blitt programmert (se liste med fabrikkinnstillinger ovenfor). DISPLAY FABRIKKINNSTILLINGER Fjernkontrollen er forprogrammert med følgende koder for respektiv enhet. Enhet Kode TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD Let opp koden for det merket og den typen produkt som vil programmere inn i fjernkontrollen se kodelisten på Tast inn koden, og kontroller at det går an å styre apparatet med fjernkontrollen ved å eksempelvis heve og senke volumet. Om dette ikke virker, kan du forsøke med en annen kode for samme merke (noen merker har flere koder). OBS! Når du har tastet inn koden, skal SET forsvinne fra displayet. Om du i stedet ser følgende bilde i displayet, har du tastet inn feil kode, og må da gjenta trinn 2. Dersom du vil avbryte programmeringen, trykk på enhetsknappen. STARTBILDE Biltema Nordic Services AB

7 TIPS! Enkelte koder er ganske like. Om apparatet ikke virker, forsøk en annen kode i listen. Skriv opp riktig kode slik at du lett kan finne den. Programmering med hurtigsøk Hold knappen nedtrykt 1. Slå på apparatet, eller sett en kassett i videospilleren. 2. Hold SET nedtrykt, og trykk på den blå enhetsknappen som tilsvarer apparatet du vil styre med fjernkontrollen. Displayet viser SET, se bilde. 5. Kontroller om fjernkontrollen virker ved å eksempelvis heve og senke volumet med fjernkontrollen. OBS! Hurtigsøket styres av POWER eller PLAY på apparatet ditt. Øvrige knapper påvirkes ikke, noe som innebærer at du kan teste fjernkontrollens funksjon uten å gå ut av hurtigsøket. Programmering med autosøk Autosøk er et alternativ til hurtigsøk. 1. Slå på apparatet, eller sett en kassett i VCR-en. 2. Hold SET nedtrykt, og trykk i fem sekunder på CH+ eller CH-, avhengig av om du vil søke forover eller bakover. Koden begynner å blinke, se bilde. 3. Trykk på CH+ for å søke forover og på CH- for å søke bakover. 3. Slipp alle knapper, og trykk på SET igjen. Koden begynner å blinke, se bilde. 4. Når fjernkontrollen har funnet riktig kode, slås apparatet av om apparatet er en VCR, og du har satt i en kassett, starter avspilling. 4. Kontroller at apparatet er på. Displayet viser SET, og koden blinker samtidig som den søker etter riktig kode, se bilde. Trykk på SET igjen om du vil endre retning på søket. Trykk på enhetsknappen om du vil avbryte søket. 5. Kontroller om fjernkontrollen virker ved å heve og senke volumet med fjernkontrollen, og trykk på valgfri knapp for å avslutte autosøket. OBS! Autosøk avsluttes ikke automatisk. 4. Når fjernkontrollen har funnet riktig kode, slås apparatet av om apparatet er en VCR, og du har satt i en kassett, starter avspilling Biltema Nordic Services AB 7

8 Programmering med innlæring over føring av IR-signaler fra en fjernkontroll til en annen 1. Pek på den gamle fjernkontrollen, hold SET nedtrykt, og trykk på LEARN. Displayet viser SET og LEARNING og venter på å ta imot et infrarødt signal fra den gamle fjernkontrollen, se bilde. PUNCH-THROUGH-FUNKSJON (GJENNOMSLAG) FOR VOLUM Fjernkontrollens volumknapper styrer vanligvis TV1 eller TV2. Dersom du vil at volumknappene skal styre en annen enhet, kan du aktivere punch-troughfunksjonen. Aktivere Hold SET nedtrykt, og trykk på en enhetsknapp. Aktiver punch-throughfunksjonen med kode 901. Displayet viser VOL, se bilde. 2. Når fjernkontrollen tar imot et IR-signal, begynner LEARNING i displayet å blinke, se bilde. Gjenta prosedyren for å ta imot flere IR-signaler. Deaktivere For å deaktivere punch-trough-funksjonen, tast inn kode 902. Da forsvinner VOL fra displayet, se bilde. 3. Om mottaket ikke skulle virke, vil NG blinke fem ganger, se bilde. Gå tilbake til trinn 1 og ta imot neste infrarøde signal. 4. Når innlæringen er ferdig, trykk på valgfri enhetsknapp for å avslutte og gå til startbildet, se bilde. LÅS 1. Lås en kode ved å holde SET nedtrykt og trykke på den blå knappen som tilsvarer valgt apparat. Tast inn kode 911. Displayet viser LOCK, se bilde. Når koden er låst, må den låses opp for å kunne endres. 2. Lås opp koden ved å taste inn kode 912. LAMPEN Displayets lampe lyser i 10 sekunder når en knapp trykkes ned Biltema Nordic Services AB

9 TESTMODUS 1. For å gå til testmodus, trykk SET + enhet, og tast inn kode 999. Displayet viser T, se bilde. 3. Trykk på SET for å avslutte testmodus. OBS! Dersom du ikke trykker på en knapp i løpet av 30 sekunder, avsluttes testmodus automatisk. TILBAKESTILLING AV ALLE KODER 2. Trykk på en knapp. Displayet viser knappens testkode, for eksempel 02 om testkoden er Trykk SET + TV1 og deretter 990. Displayet blinker tre ganger. Hver enhet kan stille inn alle fabrikatkoder. Men hurtigsøk kan kun søke etter koder til apparater som tilhører enheten. For eksempel kan TV1 og TV2 kun foreta hurtigsøk etter TV/CTV/TXT innenfor spesifisert kodeområde. Europeiske fabrikatkoder, oversikt: Enhet Apparat Antall koder Merkekode Innstilling Hurtigsøk TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Du finner kodeliste på EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 9

10 Yleiskäyttöinen kaukosäädin JOHDANTO Tämä näytöllä varustettu Euroopassa käytetäväksi tarkoitettu yleiskäyttöinen kaukosäädin ohjaa jopa 8 laitetta. Bilteman sivustossa on useimpien tuotteiden koodiluettelo. OMINAISUUDET 3 V Jopa 8 laitteen ohjaamiseen: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Useita ohjelmointimahdollisuuksia: valmistajan koodi, automaatti- ja pikahaku tai opetteleminen. Näyttö Läpilyöntitoiminto (punch-through) Lukitustoiminto Valaistus NÄYTTÖ OHJELMOIMINEN Kaukosäädin voidaan ohjelmoida neljällä tavalla: Koodia käyttämällä Pikahaku Automaattihaku Opetteleminen Ohjelmoiminen koodia käyttämällä Pidä painike painettuna 1. Pidä vihreää SET-painiketta painettuna. Paina sinistä kaukosäätimellä ohjattavaa laitetta vastaavaa painiketta (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX tai DVD). Näyttöön tulee SET, laitteen nimi ja aiemmin ohjelmoitu koodi. Lisätietoja on edellisessä luettelossa. TEHDASASETUKSET Kaukosäätimeen on ohjelmoitu valmiiksi seuraavien laitteiden koodit. Yksikkö Koodi TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD ALOITUSKUVA 2. Etsi laitteen merkkiä ja tyyppiä vastaava kaukosäätimeen ohjelmoitava koodi. Koodiluettelo on osoitteessa Syötä koodi ja tarkista, että laitetta voi ohjata kaukosäätimen avulla eli esimerkiksi lisätä ja vähentää äänenvoimakkuutta. Jos laitetta ei voi ohjata kaukosäätimen avulla, kokeile toista samanmerkkisille laitteille tarkoitettua koodia, sillä joihinkin laitemerkkeihin liittyy useita koodeja. HUOMIO! Kun olet syöttänyt koodin, SET-sanan tulee poistua näytöstä. Jos näyttö muuttuu vastaamaan seuraavaa kuvaa, olet syöttänyt virheellisen koodin. Toista vaiheen 2 toimet. Voit keskeyttää ohjelmoimisen painamalla laitepainiketta Biltema Nordic Services AB

11 VIHJE! Osa koodeista on melko samanlaisia. Jos laitetta ei voi ohjata, valitse toinen koodi luettelosta. Kirjoita oikea koodi ylös, jotta löydät sen helposti. Ohjelmoiminen pikahakua käyttämällä Pidä painike painettuna 1. Käynnistä laite tai aseta videonauhuriin videokasetti. 2. Pidä SET-painiketta painettuna. Paina sinistä kaukosäätimellä ohjattavaa laitetta vastaavaa painiketta. Näyttöön tulee SET kuvassa näkyvällä tavalla. 5. Tarkista esimerkiksi lisäämällä ja vähentämällä äänenvoimakkuutta, että kaukosäädin ohjaa laitetta. HUOMIO! Laitteen POWER- tai PLAYtoiminto ohjaa pikahakua. Muilla painikkeilla ei ole vaikutusta, joten voit kokeilla kaukosäätimen toimintoja keskeyttämättä pikahakua. Ohjelmoiminen automaattista hakua käyttämällä Automaattinen haku on pikahaun vaihtoehto. 1. Käynnistä laite tai aseta videonauhuriin videokasetti. 2. Pidä SET-painiketta painettuna. Paina CH+- tai CH- -painiketta viiden sekunnin ajan sen mukaan, haluatko etsiä eteen- vai taaksepäin. Koodi alkaa vilkkua kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Vapauta kaikki painikkeet ja paina SET-painiketta uudelleen. Koodi alkaa vilkkua kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Voit etsiä eteenpäin painamalla CH+painiketta ja taaksepäin painamalla CH--painiketta. 3. Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta. Näyttöön tulee SET ja koodi vilkkuu kuvassa näkyvällä tavalla, kun oikeaa koodia etsitään. Voit vaihtaa etsimissuuntaa painamalla SETpainiketta uudelleen. Voit keskeyttää rekisteröinnin hakemisen painamalla laitepainiketta. 4. Kun kaukosäädin on löytänyt oikean koodin, laitteesta katkaistaan virta. Jos laite on videonauhuri ja siihen on asetettu videokasetti, toisto alkaa. 5. Tarkista esimerkiksi lisäämällä ja vähentämällä äänenvoimakkuutta, että kaukosäädin ohjaa laitetta. Voit lopettaa automaattisen haun painamalla mitä painiketta tahansa. 4. Kun kaukosäädin on löytänyt oikean koodin, laitteesta katkaistaan virta. Jos laite on videonauhuri ja siihen on asetettu videokasetti, toisto alkaa. HUOMIO! Automaattinen haku ei pääty automaattisesti Biltema Nordic Services AB 11

12 Ohjelmoiminen opettelemista käyttämällä Infrapunasignaalien siirtäminen yhdestä kaukosäätimestä toiseen 1. Osoita vanhaa kaukosäädintä, pidä SET-painike painettuna ja paina LEARN-painiketta. Näyttöön tulee SET ja LEARNING, kuten kuvassa näkyy. Kaukosäädin on nyt valmis ottamaan vastaan vanhan kaukosäätimen lähettämää infrapunasignaalia. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMISEN LÄPILYÖNTITOIMINTO (PUNCH- THROUGH) Kaukosäätimen painikkeiden avulla säädetään tavallisesti TV1:n tai TV2:n äänenvoimakkuutta. Voit säätää toisen laitteen äänenvoimakkuutta ottamalla käyttöön läpilyöntitoiminnon. Ottaminen käyttöön Pidä SET painettuna ja paina laitepainiketta. Ota läpilyöntitoiminto käyttöön käyttämällä koodia 901. Näyttöön tulee VOL kuvassa näkyvällä tavalla. 2. Kun kaukosäädin ottaa vastaan infrapunasignaalia, näytössä vilkkuu LEARNING, kuten kuvassa näkyy. Voit opettaa kaukosäätimelle lisää infrapunasignaaleita toistamalla toimet. Poistaminen käytöstä Voit poistaa läpilyöntitoiminnon käytöstä syöttämällä koodin 902. VOL poistuu nyt näytöstä kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Jos signaalin vastaanotto ei onnistu, näytössä vilkkuu NG viisi kertaa kuvassa näkyvällä tavalla. Palaa vaiheeseen 1 ja ota vastaan seuraava infrapunasignaali. LUKITSEMINEN 1. Voit lukita koodin pitämällä SET painettuna ja painamalla valittua laitetta vastaavaa sinistä painiketta. Syötä koodi 911. Näyttöön tulee LOCK kuvassa näkyvällä tavalla. Kun koodi on lukittu, se on vapautettava muuttamista varten. 2. Voit poistaa lukituksen syöttämällä koodin Kun kaukosäädin on opetettu, lopeta painamalla mitä tahansa laitepainiketta uudelleen. Näyttöön tulee aloitusruutu kuvassa näkyvällä tavalla. NÄYTÖN VALO Näytön taustavalo palaa 10 sekuntia, kun painiketta on painettu Biltema Nordic Services AB

13 TESTAUSTILA 7. Voit siirtää kaukosäätimen testaustilaan painamalla SET- ja laitepainiketta sekä syöttämällä koodin 999. Näyttöön tulee T kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Voit lopettaa testaustilan painamalla SET-painiketta. HUOMIO! Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa, testaustila päättyy automaattisesti. KAIKKIEN KOODIEN PALAUTTAMINEN ENNALLEEN 1. Paina SET + TV1 ja syötä 990. Näyttö vilkkuu kolme kertaa. 8. Paina painiketta. Näyttöön tulee painikkeen testauskoodi, esimerkiksi 02 jos testauskoodi on 01. Kaikki valmistajien koodit voidaan asettaa kaikkiin laitteisiin. Pikahaku etsii vain yhdistettyjen laitteiden koodeja. Esimerkiksi TV1- ja TV2-pikahaku kohdistuu vain tiettyyn TV/CTV/TXT-koodialueeseen. Yleiskatsaus Euroopassa käytettäviin valmistajien koodeihin: Koodien Yksikkö Laite määrä Merkin koodi Asetukset Pikahaku TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Koodiluettelo on osoitteessa Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2010 Biltema Nordic Services AB 13

14 Universal fjernkontroll INTRODUKTION Universal fjernbetjening med display til det europæiske marked, som kan styre op til 8 enheder. På Biltemas webbside finder du en kodeliste til de fleste fabrikater. EGENSKABER 3 V Styrer op til 8 enheder: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Flere programmeringsalternativer: fabrikatkode, auto- og hurtigsøgning, indlæring Display Gennemslagsfunktion (punch-through) Låsefunktion Lys DISPLAY PROGRAMMERING Fjernbetjeningen kan programmeres på fire måder: Med kode Hurtigsøgning Autosøgning Indlæring. Programmering med kode Hold knappen nede 1. Hold den grønne SET-knap nede og tryk på den blå enhedsknap, som svarer til det apparat, du vil styre med fjernbetjeningen (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX, DVD). Displayet viser SET, enhed og den kode, som tidligere blev programmeret (se liste med fabriksindstillninger ovenfor). FABRIKSINDSTILLNINGER Fjernbetjeningen er forprogrammeret med følgende koder til de respektive enheder. Enhed Kode TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD STARTBILLEDE 2. Find koden til det mærke og type produkt, som du vil programmere i fjernbetjeningen. Se for kodeliste. Tryk koden ind og kontroller, at apparatet kan styres med fjernbetjeningen ved f.eks. at øge eller mindske lydstyrken. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve med en anden kode til samme mærke (visse mærker har flere koder). OBS! Når du har trykket koden ind, skal SET forlade displayet. Hvis du i stedet ser følgende billede på displayet, har du trykket en forkert kode, og du må gentage trin 2. Hvis du vil afbryde programmeringen, skal du trykke på enhedsknappen Biltema Nordic Services AB

15 TIPS! Visse koder er helt ens. Hvis dit apparat ikke fungerer, kan du prøve en anden kode fra listen. Nedskriv den rigtige kode, så du let kan finde den. Programmering med hurtigsøgning Hold knappen nede 1. Tænd apparatet eller sæt en kassette i din video. 2. Hold SET nede og tryk på den blå enhedsknap, som svarer til det apparat, du vil styre med fjernbetjeningen. Displayet viser SET. Se billede. 5. Kontroller, om fjernbetjeningen fungerer ved f.eks. at øge og sænke lydstyrken med fjernbetjeningen. OBS! Hurtigsøgningen styres af POWER eller PLAY på dit apparat. Øvrige knapper påvirkes ikke, hvilket betyder, at du kan afprøve fjernbetjeningens funktion uden at forlade hurtigsøgningen. Programmering med autosøgning Autosøgning er et alternativ til hurtigsøgning. 1. Tænd apparatet eller sæt en kassette i din VCR. 2. Hold SET nede og tryk i 5 sekunder på CH+ eller CH-, afhængigt af, om du vil fremad eller tilbage. Koden begynder at blinke, se billede. 3. Tryk på CH+ for at søge fremad og på CH- for at søge tilbage. 2. Slip alle knapper og tryk på SET igen. Koden begynder at blinke, se billede. 4. Når fjernbetjeningen har fundet den rigtige kode, slukkes apparatet hvis apparatet er en VCR, og du har sat en kassette i, starter play. 3. Kontroller, at apparatet er tændt. Displayet viser SET, og koden blinker samtidig med, at den søger efter den rigtige kode. Se billede. Tryk på SET igen, hvis du vil ændre din søgning. Tryk på enhedsknappen, hvis du vil afbryde søgningen. 5. Kontroller, om fjernbetjeningen fungerer ved f.eks. at hæve og sænke lydstyrken og tryk på en vilkårlig knap for at afslutte autosøgningen. OBS! Autosøgning afsluttes ikke automatisk. 4. Når fjernbetjeningen har fundet den rigtige kode, slukkes apparatet hvis apparatet er en VCR, og du har sat en kassette i, starter play Biltema Nordic Services AB 15

16 Programmering med indlæring overførsel af IR-signaler fra en fjernbetjening til en anden 1. Peg på den gamle fjernbetjening, hold SET nede og tryk på LEARN. Displayet viser SET og LEARNING og venter på at modtage et infrarødt signal fra din gamle fjernbetjening. Se billede. GENNEMSLAGSFUNKTION (PUNCH-THROUGH) TIL LYDSTYRKE Fjernbetjeningens volumenknapper styrer normalt TV1 eller TV2. Hvis du vil have volumenknapperne til at styre en anden enhed, kan du aktivere gennemslagsfunktionen. Aktivering Hold SET nede og tryk på en enhedsknap. Aktiver gennemslagsfunktionen med kode 901. Displayet viser VOL, se billede. 2. Når fjernbetjeningen modtager et IR-signal, begynder LEARNING på displayet at blinke. Se billede. Gentag proceduren for at modtage flere IRsignaler. Deaktivering For at deaktivere gennemslagsfunktionen trykkes kode 902 ind. VOL forsvinder fra displayet, se billede. 3. Hvis modtagelsen ikke fungerer, vil NG blinke fem gange Se billede. Gå tilbage til trin 1 og modtag næste infrarøde signal. 4. Når indlæringen er klar trykkes på en vilkårlig enhedsknap for at afslutte og gå til startbilledet. Se billede. LÅS 1. Fastlås en kode ved at holde SET nede og tryk på den blå knap, som svarer til det valgte apparat. Tryk kode 911 ind. Displayet viser LOCK. Se billede. Når koden er låst, skal den låses op for at kunne ændres. 2. Lås koden op ved at trykke kode 912 ind. LYSET Displayets lys lyser i 10 sekunder, når en knap trykkes ned Biltema Nordic Services AB

17 TESTPOSITION 1. For at gå til testposition trykkes TEST + enhed og kode 999 ind. Displayet viser T. Se billede. 3. Tryk på SET for at afslutte testpositionen. OBS! Hvis der ikke bliver trykket på nogen knap i 30 sekunder, afsluttes testpositionen automatisk. GENINDSTILLING AF ALLE KODER 1. Tryk SET + TV1 og derefter 990. Displayet blinker tre gange. 2. Tryk på en knap. Displayet viser knappens testkode, f.eks. 02, hvis testkoden er 01. Hver enhed kan indstille alle fabrikatkoder. Hurtigsøgning kan kun søge efter koder til apparater, som tilhører enheden. F.eks., TV1 og TV2 kan kun hurtigsøge efter TV/CTV/TXT indenfor et specificeret kodeområde Europæiske fabrikatkoder, overblik: Enhed Apparat Antal koder Mærkekode Indstilling Hurtigsøgning TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Se for kodeliste. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 17

18 Biltema Nordic Services AB

19 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX AB 812 ABC 452 ACE 713 Admiral 032,155 AEON 502 Aiwa Akai 005,159, ,270,271, ,356,357 Alba Albiral 001 Alfa Gold 810,811 AlphaStar 826 Amstrad ,372, Anitsch 311 Ankaro 373 ANSA 026,027,033,730, 731,732,733, ,756,821, 825,827,855, 880,882, ,672, ,684, APEX 672 APO 516 Apollo 402 ASA 007,009,013, ,155,161 Asiagiant 501,513 Astra 372,409,488 Astro 757 ASTRX 840,842, ATLE 579 ATLM 671 Audiosonic 160 Aura 430,487 Ausind 008 Autovox 004,007,012, ,078,079, AWA 033,159,160, Baird ,273 Barcom 373 Basic Line 163 BEKO 170,226 Benjamin 468 BEST Blaupunkt 010,017,018, ,231,232, ,236,241 BPL 026,160,162,163 Brionvega 104,155,164, ,201, ,274,275, ,283 Bruns 158 BSR 016,019,021 Bush(UK) (VHS)

20 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DSS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX Cabletime 246,247, , (CTV) Cambridge 375 CANAL+ 804 Caravell 622 Century 145,146,155 CGE 019,023,024, , ,169,170,231 CGM Chaparral ,374,410 Clarivox 001,166,167 CODIAM 138 CONIC 673 Contec 016,033 Crosley 024,025,145, CTC Clatronic 096 Daewoo 168, Dansai 281 DCS 642 Decca(UK) 002,004,026, ,258 Denca 665 Denon (TUNE) 566(DECK) Desay 682 DNT 409,428, Drake 376,445, ,495 Dual 255, ,279 Dual-Tec 004,011,019,029 Dumont 155 Dynasat 491,492 Eastern 507, ,510 Echostar 377,378, ,409, ,457, ,461,486, 800,827,862 EH.Galaxy 514,858 EISAT 822 Elbe 001, Electrosat 870 Elite 108 Elman 019,029 Emerson 146, EMME ESSE 463,464,465 Europhon 000,004,019, ,146 Eurosky 421 Euro Space 850 Eurostar 465,872 9

21 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DSS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX Fenner 033,193,240 Ferguson 679 Fidelity(UK) 003,034,229 Filmnet 202,248 Finlux 007,008,009, , ,026,029, ,161,169,221 Fisher 025,036,155, ,314,315, ,255 Force 836 Formenti-Phoenix 003,008,025, ,159 Fortec Star 458,808, ,850, ,853, ,857, ,867, ,879 Fracarro 380,381 France Telecom 266 Freecom 426 FTE 399 Fuba 413 Funai 016, Funtach 823,824 Galaxys 873 GBC 002,004,019, ,031,033, ,041,042 GEC(UK) 278 Geloso 004,019,025, ,039,149,150 General 358 Giucar Record 382,416 GMI 499, ,521 Goldstar 003,004,043, ,172,252, Goodmans Gorenje 170,173 Granada(UK) 002,004,027, ,045,046, ,049 Great Wall 253 Grundig 003,010,018, ,050,051, ,056, ,278,283, ,275,284, ,400, Haitai Hanseatic 025,027,037, , ,055,258 Hantarex 000 Hauppaugel 026 Hemmermann

22 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DSS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX Hinari 033,044,058, ,286,287, Hirschmann 415 Hitachi 004,040,041, ,281,285, ,828, ,047,055, ,063,064, ,067,068, ,222,710 Hotel TV 704 HTS 827 Hughes 828,829 Humax 758 Huth 421,479 HWALIN 816 Hyper 003,004,033, ICX International 417 IEEC 506,514 Imperial 019,023,024, , ,169,170,231 Inkei 541 Inno Hit 000,004,031, ,146,175 INTER (265) 725 Interfunk 005,027,040, , ,052,069, ,073,075,155 Irradio 008,039,043, ,262 IT 723 ITT-Nokia 005,032,033, ,273,276, ,385, ,045,049, ,071,072, ,162,168, ,292,316 Janco 249,250 JBL JEBSEE 496 Jeemon 386 Jerrold Johansson 387 JVC 077,119,178, ,273,292, ,320,321,328 JSR 386 Kaisui 163 Karcher 159,163, Kathrein 388,389, ,469 Kendo 146 Kennedy 025,078,079 Kenwood 527, ,630, ,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok 42PFL9664H 47PFL9664H 52PFL9704H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok 42PFL9664H 47PFL9664H 52PFL9704H Register your product and get support at www.philips.com/welcome NO Brukerhåndbok 42PFL9664H 47PFL9664H 52PFL9704H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 / min Danmark

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Brukerveiledning Get box HDi

Brukerveiledning Get box HDi Brukerveiledning Get box HDi Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer