Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening"

Transkript

1 Universal Fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskäyttöinen kaukosäädin Universal fjernbetjening 2010 Biltema Nordic Services AB

2 Universal Fjärrkontroll INTRODUKTION Universalfjärrkontroll med display för den europeiska marknaden som kan styra upp till 8 enheter. På Biltemas webbsida hittar du en kodlista för de flesta fabrikat. EGENSKAPER 3 V Styr upp till 8 enheter: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Flera programmeringsalternativ: fabrikatskod, auto- och snabbsökning, inlärning Display Genomslagsfunktion (punch-through) Låsfunktion Lampa DISPLAY PROGRAMMERING Fjärrkontrollen kan programmeras på fyra sätt: Med kod Snabbsökning Autosökning Inlärning Programmering med kod Håll knappen nedtryckt 1. Håll den gröna SET-knappen nedtryckt och tryck på den blå enhetsknapp som motsvarar den apparat du vill styra med fjärrkontrollen (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX, DVD). Displayen visar SET, enhet och den kod som tidigare blivit programmerad, (se lista med fabriksinställningar ovan). FABRIKSINSTÄLLNINGAR Fjärrkontrollen är förprogrammerad med följande koder för respektive enhet. Enhet Kod TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD Leta upp koden för det märke och typ av produkt som vill programmera in i fjärrkontrollen se för kodlista. Knappa in koden och kontrollera att apparaten går att styra med fjärrkontrollen genom att exempelvis höja och sänka volymen. Om detta inte fungerar kan du prova med en annan kod för samma märke (somliga märken har flera koder). OBS! När du knappat in koden ska SET försvinna från displayen. Om du istället ser följande bild på displayen har du knappat in en felaktig kod, vänligen repetera steg 2. Om du vill avbryta programmeringen, tryck på enhetsknappen. STARTBILD Biltema Nordic Services AB

3 TIPS! Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar, prova en annan kod i listan. Skriv upp rätt kod så att du lätt kan hitta den. Programmering med snabbsökning Håll knappen nedtryckt 1. Sätt på apparaten, eller stoppa en kassett i din video. 2. Håll SET nedtryckt och tryck på den blå enhetsknapp som motsvarar apparaten du vill styra med fjärrkontrollen. Displayen visar SET, se bild. 5. Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar genom att exempelvis höja och sänka volymen med fjärrkontrollen. OBS! Snabbsökningen styrs av POWER eller PLAY på din apparat. Övriga knappar påverkas inte, vilket innebär att du kan prova fjärrkontrollens funktion utan att lämna snabbsökningen. Programmering med autosökning Autosökning är ett alternativ till snabbsökning. 1. Sätt på apparaten, eller stoppa en kassett i din VCR. 2. Håll SET nedtryckt och tryck i fem sekunder på CH+ eller CH-, beroende på om du vill söka framåt eller bakåt. Koden börjar blinka, se bild. 3. Tryck på CH+ för att söka framåt och på CH- för att söka bakåt. 2. Släpp alla knappar och tryck på SET igen. Koden börjar blinka, se bild. 3. Kontrollera att apparaten är på. Displayen visar SET och koden blinkar samtidigt som den söker efter rätt kod, se bild. Tryck på SET igen om du vill ändra riktning på sökningen. Tryck på enhetsknappen om du vill avbryta sökningen. 4. När fjärrkontrollen hittat rätt kod stängs apparaten av om apparaten är en VCR och du stoppat i en kassett startar play. 5. Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar genom att höja eller sänka volymen och tryck på valfri knapp för att avsluta autosökningen. OBS! Autosökning avslutatas inte automatiskt. 4. När fjärrkontrollen hittat rätt kod stängs apparaten av om apparaten är en VCR och du stoppat i en kassett startar play Biltema Nordic Services AB 3

4 Programmering med inlärning överföring av IR-signaler från en fjärrkontroll till en annan 1. Peka på den gamla fjärrkontrollen, håll SET nedtryck och tryck på LEARN. Displayen visar SET och LEARNING och väntar på att ta emot en infraröd signal från din gamla fjärrkontroll, se bild. GENOMSLAGSFUNKTION (PUNCH- THROUGH) FÖR VOLYM Fjärrkontrollens volymknappar styr vanligtvis TV1 eller TV2. Om du vill att volymknapparna ska styra en annan enhet kan du aktivera genomslagsfunktionen. Aktivera Håll SET nedtryck och tryck på en enhetsknapp. Aktivera genomslagsfunktionen med kod 901. Displayen visar VOL, se bild. 2. När fjärrkontrollen tar emot en IRsignal börjar LEARNING i displayen att blinka, se bild. Repetera proceduren för att ta emot fler IR-signaler. Avaktivera För att avaktivera genomslagsfunktionen, knappa in kod 902. Då försvinner VOL från displayen, se bild. 3. Om mottagningen inte fungerar kommer NG att blinka fem gånger, se bild. Gå tillbaka till steg 1 och ta emot nästa infraröda signal. LÅS 1. Lås en kod genom att hålla SET nedtryck och trycka på den blå knapp som motsvarar vald apparat. Knappa in kod 911. Displayen visar LOCK, se bild. När koden är låst måste den låsas upp för att kunna ändras. 2. Lås upp koden genom att knappa in kod När inlärningen är klar, tryck valfri enhets-knapp för att avluta och gå till startbilden, se bild. LAMPAN Displayens lampa lyser i 10 sekunder när en knapp trycks ned Biltema Nordic Services AB

5 TESTLÄGE 1. För att gå till testläge, tryck SET + enhet och knappa in kod 999. Displayen visar T, se bild. 3. Tryck på SET för att avsluta testläge. OBS! Om du inte trycker på någon knapp på 30 sekunder avslutas testläge automatiskt. ÅTERSTÄLLNING AV ALLA KODER 2. Tryck på en knapp. Displayen visar knappens testkod, till exempel 02 om testkoden är Tryck SET + TV1 och sedan 990. Displayen blinkar tre gånger. Varje enhet kan ställa in alla fabrikatskoder. Emellertid kan snabbsökning endast söka efter koder till apparater som tillhör enheten. Till exempel, TV1 och TV2 kan bara snabbsöka efter TV/CTV/TXT inom specificerat kodomåde. Europeiska fabrikatskoder, överblick: Enhet Apparat Antal koder Märkeskod Inställning Snabbsökning TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Se för kodlista. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 5

6 Universal fjernkontroll INNLEDNING Universal fjernkontroll med display for det europeiske markedet som kan styre opptil 8 enheter. På Biltemas nettsider finner du en kodeliste for de fleste fabrikater. EGENSKAPER 3 V Styrer opptil 8 enheter: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Flere programmeringsalternativer: fabrikatkode, auto- og hurtigsøk, innlæring Display Punch-through-funksjon (gjennomslag) Låsefunksjon Lampe PROGRAMMERING Fjernkontrollen kan programmeres på fire måter: Med kode Hurtigsøk Autosøk Innlæring Programmering med kode Hold knappen nedtrykt 1. Hold den grønne SET-knappen nedtrykt, og trykk på den blå enhetsknappen som tilsvarer det apparatet du vil styre med fjernkontrollen (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX, DVD). Displayet viser SET, enhet og koden som er blitt programmert (se liste med fabrikkinnstillinger ovenfor). DISPLAY FABRIKKINNSTILLINGER Fjernkontrollen er forprogrammert med følgende koder for respektiv enhet. Enhet Kode TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD Let opp koden for det merket og den typen produkt som vil programmere inn i fjernkontrollen se kodelisten på Tast inn koden, og kontroller at det går an å styre apparatet med fjernkontrollen ved å eksempelvis heve og senke volumet. Om dette ikke virker, kan du forsøke med en annen kode for samme merke (noen merker har flere koder). OBS! Når du har tastet inn koden, skal SET forsvinne fra displayet. Om du i stedet ser følgende bilde i displayet, har du tastet inn feil kode, og må da gjenta trinn 2. Dersom du vil avbryte programmeringen, trykk på enhetsknappen. STARTBILDE Biltema Nordic Services AB

7 TIPS! Enkelte koder er ganske like. Om apparatet ikke virker, forsøk en annen kode i listen. Skriv opp riktig kode slik at du lett kan finne den. Programmering med hurtigsøk Hold knappen nedtrykt 1. Slå på apparatet, eller sett en kassett i videospilleren. 2. Hold SET nedtrykt, og trykk på den blå enhetsknappen som tilsvarer apparatet du vil styre med fjernkontrollen. Displayet viser SET, se bilde. 5. Kontroller om fjernkontrollen virker ved å eksempelvis heve og senke volumet med fjernkontrollen. OBS! Hurtigsøket styres av POWER eller PLAY på apparatet ditt. Øvrige knapper påvirkes ikke, noe som innebærer at du kan teste fjernkontrollens funksjon uten å gå ut av hurtigsøket. Programmering med autosøk Autosøk er et alternativ til hurtigsøk. 1. Slå på apparatet, eller sett en kassett i VCR-en. 2. Hold SET nedtrykt, og trykk i fem sekunder på CH+ eller CH-, avhengig av om du vil søke forover eller bakover. Koden begynner å blinke, se bilde. 3. Trykk på CH+ for å søke forover og på CH- for å søke bakover. 3. Slipp alle knapper, og trykk på SET igjen. Koden begynner å blinke, se bilde. 4. Når fjernkontrollen har funnet riktig kode, slås apparatet av om apparatet er en VCR, og du har satt i en kassett, starter avspilling. 4. Kontroller at apparatet er på. Displayet viser SET, og koden blinker samtidig som den søker etter riktig kode, se bilde. Trykk på SET igjen om du vil endre retning på søket. Trykk på enhetsknappen om du vil avbryte søket. 5. Kontroller om fjernkontrollen virker ved å heve og senke volumet med fjernkontrollen, og trykk på valgfri knapp for å avslutte autosøket. OBS! Autosøk avsluttes ikke automatisk. 4. Når fjernkontrollen har funnet riktig kode, slås apparatet av om apparatet er en VCR, og du har satt i en kassett, starter avspilling Biltema Nordic Services AB 7

8 Programmering med innlæring over føring av IR-signaler fra en fjernkontroll til en annen 1. Pek på den gamle fjernkontrollen, hold SET nedtrykt, og trykk på LEARN. Displayet viser SET og LEARNING og venter på å ta imot et infrarødt signal fra den gamle fjernkontrollen, se bilde. PUNCH-THROUGH-FUNKSJON (GJENNOMSLAG) FOR VOLUM Fjernkontrollens volumknapper styrer vanligvis TV1 eller TV2. Dersom du vil at volumknappene skal styre en annen enhet, kan du aktivere punch-troughfunksjonen. Aktivere Hold SET nedtrykt, og trykk på en enhetsknapp. Aktiver punch-throughfunksjonen med kode 901. Displayet viser VOL, se bilde. 2. Når fjernkontrollen tar imot et IR-signal, begynner LEARNING i displayet å blinke, se bilde. Gjenta prosedyren for å ta imot flere IR-signaler. Deaktivere For å deaktivere punch-trough-funksjonen, tast inn kode 902. Da forsvinner VOL fra displayet, se bilde. 3. Om mottaket ikke skulle virke, vil NG blinke fem ganger, se bilde. Gå tilbake til trinn 1 og ta imot neste infrarøde signal. 4. Når innlæringen er ferdig, trykk på valgfri enhetsknapp for å avslutte og gå til startbildet, se bilde. LÅS 1. Lås en kode ved å holde SET nedtrykt og trykke på den blå knappen som tilsvarer valgt apparat. Tast inn kode 911. Displayet viser LOCK, se bilde. Når koden er låst, må den låses opp for å kunne endres. 2. Lås opp koden ved å taste inn kode 912. LAMPEN Displayets lampe lyser i 10 sekunder når en knapp trykkes ned Biltema Nordic Services AB

9 TESTMODUS 1. For å gå til testmodus, trykk SET + enhet, og tast inn kode 999. Displayet viser T, se bilde. 3. Trykk på SET for å avslutte testmodus. OBS! Dersom du ikke trykker på en knapp i løpet av 30 sekunder, avsluttes testmodus automatisk. TILBAKESTILLING AV ALLE KODER 2. Trykk på en knapp. Displayet viser knappens testkode, for eksempel 02 om testkoden er Trykk SET + TV1 og deretter 990. Displayet blinker tre ganger. Hver enhet kan stille inn alle fabrikatkoder. Men hurtigsøk kan kun søke etter koder til apparater som tilhører enheten. For eksempel kan TV1 og TV2 kun foreta hurtigsøk etter TV/CTV/TXT innenfor spesifisert kodeområde. Europeiske fabrikatkoder, oversikt: Enhet Apparat Antall koder Merkekode Innstilling Hurtigsøk TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Du finner kodeliste på EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 9

10 Yleiskäyttöinen kaukosäädin JOHDANTO Tämä näytöllä varustettu Euroopassa käytetäväksi tarkoitettu yleiskäyttöinen kaukosäädin ohjaa jopa 8 laitetta. Bilteman sivustossa on useimpien tuotteiden koodiluettelo. OMINAISUUDET 3 V Jopa 8 laitteen ohjaamiseen: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Useita ohjelmointimahdollisuuksia: valmistajan koodi, automaatti- ja pikahaku tai opetteleminen. Näyttö Läpilyöntitoiminto (punch-through) Lukitustoiminto Valaistus NÄYTTÖ OHJELMOIMINEN Kaukosäädin voidaan ohjelmoida neljällä tavalla: Koodia käyttämällä Pikahaku Automaattihaku Opetteleminen Ohjelmoiminen koodia käyttämällä Pidä painike painettuna 1. Pidä vihreää SET-painiketta painettuna. Paina sinistä kaukosäätimellä ohjattavaa laitetta vastaavaa painiketta (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX tai DVD). Näyttöön tulee SET, laitteen nimi ja aiemmin ohjelmoitu koodi. Lisätietoja on edellisessä luettelossa. TEHDASASETUKSET Kaukosäätimeen on ohjelmoitu valmiiksi seuraavien laitteiden koodit. Yksikkö Koodi TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD ALOITUSKUVA 2. Etsi laitteen merkkiä ja tyyppiä vastaava kaukosäätimeen ohjelmoitava koodi. Koodiluettelo on osoitteessa Syötä koodi ja tarkista, että laitetta voi ohjata kaukosäätimen avulla eli esimerkiksi lisätä ja vähentää äänenvoimakkuutta. Jos laitetta ei voi ohjata kaukosäätimen avulla, kokeile toista samanmerkkisille laitteille tarkoitettua koodia, sillä joihinkin laitemerkkeihin liittyy useita koodeja. HUOMIO! Kun olet syöttänyt koodin, SET-sanan tulee poistua näytöstä. Jos näyttö muuttuu vastaamaan seuraavaa kuvaa, olet syöttänyt virheellisen koodin. Toista vaiheen 2 toimet. Voit keskeyttää ohjelmoimisen painamalla laitepainiketta Biltema Nordic Services AB

11 VIHJE! Osa koodeista on melko samanlaisia. Jos laitetta ei voi ohjata, valitse toinen koodi luettelosta. Kirjoita oikea koodi ylös, jotta löydät sen helposti. Ohjelmoiminen pikahakua käyttämällä Pidä painike painettuna 1. Käynnistä laite tai aseta videonauhuriin videokasetti. 2. Pidä SET-painiketta painettuna. Paina sinistä kaukosäätimellä ohjattavaa laitetta vastaavaa painiketta. Näyttöön tulee SET kuvassa näkyvällä tavalla. 5. Tarkista esimerkiksi lisäämällä ja vähentämällä äänenvoimakkuutta, että kaukosäädin ohjaa laitetta. HUOMIO! Laitteen POWER- tai PLAYtoiminto ohjaa pikahakua. Muilla painikkeilla ei ole vaikutusta, joten voit kokeilla kaukosäätimen toimintoja keskeyttämättä pikahakua. Ohjelmoiminen automaattista hakua käyttämällä Automaattinen haku on pikahaun vaihtoehto. 1. Käynnistä laite tai aseta videonauhuriin videokasetti. 2. Pidä SET-painiketta painettuna. Paina CH+- tai CH- -painiketta viiden sekunnin ajan sen mukaan, haluatko etsiä eteen- vai taaksepäin. Koodi alkaa vilkkua kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Vapauta kaikki painikkeet ja paina SET-painiketta uudelleen. Koodi alkaa vilkkua kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Voit etsiä eteenpäin painamalla CH+painiketta ja taaksepäin painamalla CH--painiketta. 3. Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta. Näyttöön tulee SET ja koodi vilkkuu kuvassa näkyvällä tavalla, kun oikeaa koodia etsitään. Voit vaihtaa etsimissuuntaa painamalla SETpainiketta uudelleen. Voit keskeyttää rekisteröinnin hakemisen painamalla laitepainiketta. 4. Kun kaukosäädin on löytänyt oikean koodin, laitteesta katkaistaan virta. Jos laite on videonauhuri ja siihen on asetettu videokasetti, toisto alkaa. 5. Tarkista esimerkiksi lisäämällä ja vähentämällä äänenvoimakkuutta, että kaukosäädin ohjaa laitetta. Voit lopettaa automaattisen haun painamalla mitä painiketta tahansa. 4. Kun kaukosäädin on löytänyt oikean koodin, laitteesta katkaistaan virta. Jos laite on videonauhuri ja siihen on asetettu videokasetti, toisto alkaa. HUOMIO! Automaattinen haku ei pääty automaattisesti Biltema Nordic Services AB 11

12 Ohjelmoiminen opettelemista käyttämällä Infrapunasignaalien siirtäminen yhdestä kaukosäätimestä toiseen 1. Osoita vanhaa kaukosäädintä, pidä SET-painike painettuna ja paina LEARN-painiketta. Näyttöön tulee SET ja LEARNING, kuten kuvassa näkyy. Kaukosäädin on nyt valmis ottamaan vastaan vanhan kaukosäätimen lähettämää infrapunasignaalia. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMISEN LÄPILYÖNTITOIMINTO (PUNCH- THROUGH) Kaukosäätimen painikkeiden avulla säädetään tavallisesti TV1:n tai TV2:n äänenvoimakkuutta. Voit säätää toisen laitteen äänenvoimakkuutta ottamalla käyttöön läpilyöntitoiminnon. Ottaminen käyttöön Pidä SET painettuna ja paina laitepainiketta. Ota läpilyöntitoiminto käyttöön käyttämällä koodia 901. Näyttöön tulee VOL kuvassa näkyvällä tavalla. 2. Kun kaukosäädin ottaa vastaan infrapunasignaalia, näytössä vilkkuu LEARNING, kuten kuvassa näkyy. Voit opettaa kaukosäätimelle lisää infrapunasignaaleita toistamalla toimet. Poistaminen käytöstä Voit poistaa läpilyöntitoiminnon käytöstä syöttämällä koodin 902. VOL poistuu nyt näytöstä kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Jos signaalin vastaanotto ei onnistu, näytössä vilkkuu NG viisi kertaa kuvassa näkyvällä tavalla. Palaa vaiheeseen 1 ja ota vastaan seuraava infrapunasignaali. LUKITSEMINEN 1. Voit lukita koodin pitämällä SET painettuna ja painamalla valittua laitetta vastaavaa sinistä painiketta. Syötä koodi 911. Näyttöön tulee LOCK kuvassa näkyvällä tavalla. Kun koodi on lukittu, se on vapautettava muuttamista varten. 2. Voit poistaa lukituksen syöttämällä koodin Kun kaukosäädin on opetettu, lopeta painamalla mitä tahansa laitepainiketta uudelleen. Näyttöön tulee aloitusruutu kuvassa näkyvällä tavalla. NÄYTÖN VALO Näytön taustavalo palaa 10 sekuntia, kun painiketta on painettu Biltema Nordic Services AB

13 TESTAUSTILA 7. Voit siirtää kaukosäätimen testaustilaan painamalla SET- ja laitepainiketta sekä syöttämällä koodin 999. Näyttöön tulee T kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Voit lopettaa testaustilan painamalla SET-painiketta. HUOMIO! Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa, testaustila päättyy automaattisesti. KAIKKIEN KOODIEN PALAUTTAMINEN ENNALLEEN 1. Paina SET + TV1 ja syötä 990. Näyttö vilkkuu kolme kertaa. 8. Paina painiketta. Näyttöön tulee painikkeen testauskoodi, esimerkiksi 02 jos testauskoodi on 01. Kaikki valmistajien koodit voidaan asettaa kaikkiin laitteisiin. Pikahaku etsii vain yhdistettyjen laitteiden koodeja. Esimerkiksi TV1- ja TV2-pikahaku kohdistuu vain tiettyyn TV/CTV/TXT-koodialueeseen. Yleiskatsaus Euroopassa käytettäviin valmistajien koodeihin: Koodien Yksikkö Laite määrä Merkin koodi Asetukset Pikahaku TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Koodiluettelo on osoitteessa Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2010 Biltema Nordic Services AB 13

14 Universal fjernkontroll INTRODUKTION Universal fjernbetjening med display til det europæiske marked, som kan styre op til 8 enheder. På Biltemas webbside finder du en kodeliste til de fleste fabrikater. EGENSKABER 3 V Styrer op til 8 enheder: TV1 TV2 VCR VHS SAT CBL AUX DVD Flere programmeringsalternativer: fabrikatkode, auto- og hurtigsøgning, indlæring Display Gennemslagsfunktion (punch-through) Låsefunktion Lys DISPLAY PROGRAMMERING Fjernbetjeningen kan programmeres på fire måder: Med kode Hurtigsøgning Autosøgning Indlæring. Programmering med kode Hold knappen nede 1. Hold den grønne SET-knap nede og tryk på den blå enhedsknap, som svarer til det apparat, du vil styre med fjernbetjeningen (TV1, TV2, VCR, VHS, SAT, CBL, AUX, DVD). Displayet viser SET, enhed og den kode, som tidligere blev programmeret (se liste med fabriksindstillninger ovenfor). FABRIKSINDSTILLNINGER Fjernbetjeningen er forprogrammeret med følgende koder til de respektive enheder. Enhed Kode TV TV VCR VHS SAT CBL AUX DVD STARTBILLEDE 2. Find koden til det mærke og type produkt, som du vil programmere i fjernbetjeningen. Se for kodeliste. Tryk koden ind og kontroller, at apparatet kan styres med fjernbetjeningen ved f.eks. at øge eller mindske lydstyrken. Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve med en anden kode til samme mærke (visse mærker har flere koder). OBS! Når du har trykket koden ind, skal SET forlade displayet. Hvis du i stedet ser følgende billede på displayet, har du trykket en forkert kode, og du må gentage trin 2. Hvis du vil afbryde programmeringen, skal du trykke på enhedsknappen Biltema Nordic Services AB

15 TIPS! Visse koder er helt ens. Hvis dit apparat ikke fungerer, kan du prøve en anden kode fra listen. Nedskriv den rigtige kode, så du let kan finde den. Programmering med hurtigsøgning Hold knappen nede 1. Tænd apparatet eller sæt en kassette i din video. 2. Hold SET nede og tryk på den blå enhedsknap, som svarer til det apparat, du vil styre med fjernbetjeningen. Displayet viser SET. Se billede. 5. Kontroller, om fjernbetjeningen fungerer ved f.eks. at øge og sænke lydstyrken med fjernbetjeningen. OBS! Hurtigsøgningen styres af POWER eller PLAY på dit apparat. Øvrige knapper påvirkes ikke, hvilket betyder, at du kan afprøve fjernbetjeningens funktion uden at forlade hurtigsøgningen. Programmering med autosøgning Autosøgning er et alternativ til hurtigsøgning. 1. Tænd apparatet eller sæt en kassette i din VCR. 2. Hold SET nede og tryk i 5 sekunder på CH+ eller CH-, afhængigt af, om du vil fremad eller tilbage. Koden begynder at blinke, se billede. 3. Tryk på CH+ for at søge fremad og på CH- for at søge tilbage. 2. Slip alle knapper og tryk på SET igen. Koden begynder at blinke, se billede. 4. Når fjernbetjeningen har fundet den rigtige kode, slukkes apparatet hvis apparatet er en VCR, og du har sat en kassette i, starter play. 3. Kontroller, at apparatet er tændt. Displayet viser SET, og koden blinker samtidig med, at den søger efter den rigtige kode. Se billede. Tryk på SET igen, hvis du vil ændre din søgning. Tryk på enhedsknappen, hvis du vil afbryde søgningen. 5. Kontroller, om fjernbetjeningen fungerer ved f.eks. at hæve og sænke lydstyrken og tryk på en vilkårlig knap for at afslutte autosøgningen. OBS! Autosøgning afsluttes ikke automatisk. 4. Når fjernbetjeningen har fundet den rigtige kode, slukkes apparatet hvis apparatet er en VCR, og du har sat en kassette i, starter play Biltema Nordic Services AB 15

16 Programmering med indlæring overførsel af IR-signaler fra en fjernbetjening til en anden 1. Peg på den gamle fjernbetjening, hold SET nede og tryk på LEARN. Displayet viser SET og LEARNING og venter på at modtage et infrarødt signal fra din gamle fjernbetjening. Se billede. GENNEMSLAGSFUNKTION (PUNCH-THROUGH) TIL LYDSTYRKE Fjernbetjeningens volumenknapper styrer normalt TV1 eller TV2. Hvis du vil have volumenknapperne til at styre en anden enhed, kan du aktivere gennemslagsfunktionen. Aktivering Hold SET nede og tryk på en enhedsknap. Aktiver gennemslagsfunktionen med kode 901. Displayet viser VOL, se billede. 2. Når fjernbetjeningen modtager et IR-signal, begynder LEARNING på displayet at blinke. Se billede. Gentag proceduren for at modtage flere IRsignaler. Deaktivering For at deaktivere gennemslagsfunktionen trykkes kode 902 ind. VOL forsvinder fra displayet, se billede. 3. Hvis modtagelsen ikke fungerer, vil NG blinke fem gange Se billede. Gå tilbage til trin 1 og modtag næste infrarøde signal. 4. Når indlæringen er klar trykkes på en vilkårlig enhedsknap for at afslutte og gå til startbilledet. Se billede. LÅS 1. Fastlås en kode ved at holde SET nede og tryk på den blå knap, som svarer til det valgte apparat. Tryk kode 911 ind. Displayet viser LOCK. Se billede. Når koden er låst, skal den låses op for at kunne ændres. 2. Lås koden op ved at trykke kode 912 ind. LYSET Displayets lys lyser i 10 sekunder, når en knap trykkes ned Biltema Nordic Services AB

17 TESTPOSITION 1. For at gå til testposition trykkes TEST + enhed og kode 999 ind. Displayet viser T. Se billede. 3. Tryk på SET for at afslutte testpositionen. OBS! Hvis der ikke bliver trykket på nogen knap i 30 sekunder, afsluttes testpositionen automatisk. GENINDSTILLING AF ALLE KODER 1. Tryk SET + TV1 og derefter 990. Displayet blinker tre gange. 2. Tryk på en knap. Displayet viser knappens testkode, f.eks. 02, hvis testkoden er 01. Hver enhed kan indstille alle fabrikatkoder. Hurtigsøgning kan kun søge efter koder til apparater, som tilhører enheden. F.eks., TV1 og TV2 kan kun hurtigsøge efter TV/CTV/TXT indenfor et specificeret kodeområde Europæiske fabrikatkoder, overblik: Enhed Apparat Antal koder Mærkekode Indstilling Hurtigsøgning TV TV/CTV/TXT VCR VCR SAT/CBL Satellite /Cable AUX CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI Se for kodeliste. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 17

18 Biltema Nordic Services AB

19 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX AB 812 ABC 452 ACE 713 Admiral 032,155 AEON 502 Aiwa Akai 005,159, ,270,271, ,356,357 Alba Albiral 001 Alfa Gold 810,811 AlphaStar 826 Amstrad ,372, Anitsch 311 Ankaro 373 ANSA 026,027,033,730, 731,732,733, ,756,821, 825,827,855, 880,882, ,672, ,684, APEX 672 APO 516 Apollo 402 ASA 007,009,013, ,155,161 Asiagiant 501,513 Astra 372,409,488 Astro 757 ASTRX 840,842, ATLE 579 ATLM 671 Audiosonic 160 Aura 430,487 Ausind 008 Autovox 004,007,012, ,078,079, AWA 033,159,160, Baird ,273 Barcom 373 Basic Line 163 BEKO 170,226 Benjamin 468 BEST Blaupunkt 010,017,018, ,231,232, ,236,241 BPL 026,160,162,163 Brionvega 104,155,164, ,201, ,274,275, ,283 Bruns 158 BSR 016,019,021 Bush(UK) (VHS)

20 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DSS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX Cabletime 246,247, , (CTV) Cambridge 375 CANAL+ 804 Caravell 622 Century 145,146,155 CGE 019,023,024, , ,169,170,231 CGM Chaparral ,374,410 Clarivox 001,166,167 CODIAM 138 CONIC 673 Contec 016,033 Crosley 024,025,145, CTC Clatronic 096 Daewoo 168, Dansai 281 DCS 642 Decca(UK) 002,004,026, ,258 Denca 665 Denon (TUNE) 566(DECK) Desay 682 DNT 409,428, Drake 376,445, ,495 Dual 255, ,279 Dual-Tec 004,011,019,029 Dumont 155 Dynasat 491,492 Eastern 507, ,510 Echostar 377,378, ,409, ,457, ,461,486, 800,827,862 EH.Galaxy 514,858 EISAT 822 Elbe 001, Electrosat 870 Elite 108 Elman 019,029 Emerson 146, EMME ESSE 463,464,465 Europhon 000,004,019, ,146 Eurosky 421 Euro Space 850 Eurostar 465,872 9

21 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DSS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX Fenner 033,193,240 Ferguson 679 Fidelity(UK) 003,034,229 Filmnet 202,248 Finlux 007,008,009, , ,026,029, ,161,169,221 Fisher 025,036,155, ,314,315, ,255 Force 836 Formenti-Phoenix 003,008,025, ,159 Fortec Star 458,808, ,850, ,853, ,857, ,867, ,879 Fracarro 380,381 France Telecom 266 Freecom 426 FTE 399 Fuba 413 Funai 016, Funtach 823,824 Galaxys 873 GBC 002,004,019, ,031,033, ,041,042 GEC(UK) 278 Geloso 004,019,025, ,039,149,150 General 358 Giucar Record 382,416 GMI 499, ,521 Goldstar 003,004,043, ,172,252, Goodmans Gorenje 170,173 Granada(UK) 002,004,027, ,045,046, ,049 Great Wall 253 Grundig 003,010,018, ,050,051, ,056, ,278,283, ,275,284, ,400, Haitai Hanseatic 025,027,037, , ,055,258 Hantarex 000 Hauppaugel 026 Hemmermann

22 CODE LIST Brand/Device TV/TXT VCR SAT/DSS CABLE HIFI CD LD/VCD/DVD AUX Hinari 033,044,058, ,286,287, Hirschmann 415 Hitachi 004,040,041, ,281,285, ,828, ,047,055, ,063,064, ,067,068, ,222,710 Hotel TV 704 HTS 827 Hughes 828,829 Humax 758 Huth 421,479 HWALIN 816 Hyper 003,004,033, ICX International 417 IEEC 506,514 Imperial 019,023,024, , ,169,170,231 Inkei 541 Inno Hit 000,004,031, ,146,175 INTER (265) 725 Interfunk 005,027,040, , ,052,069, ,073,075,155 Irradio 008,039,043, ,262 IT 723 ITT-Nokia 005,032,033, ,273,276, ,385, ,045,049, ,071,072, ,162,168, ,292,316 Janco 249,250 JBL JEBSEE 496 Jeemon 386 Jerrold Johansson 387 JVC 077,119,178, ,273,292, ,320,321,328 JSR 386 Kaisui 163 Karcher 159,163, Kathrein 388,389, ,469 Kendo 146 Kennedy 025,078,079 Kenwood 527, ,630, ,

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Universal SBC RU 530/00U. Instructions for use English 3. Mode d'emploi Français 11. Bedienungsanleitung Deutsch 19. Gebruiksaanwijzing Nederlands 27

Universal SBC RU 530/00U. Instructions for use English 3. Mode d'emploi Français 11. Bedienungsanleitung Deutsch 19. Gebruiksaanwijzing Nederlands 27 RU53_.qxd 4-6-24 16:58 Pagina 1 Universal SBC RU 53/U 3 Instructions for use English 3 Mode d'emploi Français 11 Bedienungsanleitung Deutsch 19 Gebruiksaanwijzing Nederlands 27 Vejledning Dansk 35 Svenska

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Universal SBC RU 760/00. Instructions for use English 3. Mode d'emploi Français 15. Bedienungsanleitung Deutsch 27. Gebruiksaanwijzing Nederlands 39

Universal SBC RU 760/00. Instructions for use English 3. Mode d'emploi Français 15. Bedienungsanleitung Deutsch 27. Gebruiksaanwijzing Nederlands 39 RU76.qxd 4-6-24 16:59 Pagina 1 Universal SBC RU 76/ 6 Instructions for use English 3 Mode d'emploi Français 15 Bedienungsanleitung Deutsch 27 Gebruiksaanwijzing Nederlands 39 Instruzioni per l'uso Italiano

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960

Din bruksanvisning ONEFORALL URC 7556 http://no.yourpdfguides.com/dref/3008960 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER 3 st. stk. kpl Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2016-12-09 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Universal SBC RU 252. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16

Universal SBC RU 252. Instructions for use English 4. Mode d'emploi Français 8. Bedienungsanleitung Deutsch 12. Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 RU252.qxd 04-06-2004 16:55 Pagina 1 Universal SBC RU 252 2 Instructions for use English 4 Mode d'emploi Français 8 Bedienungsanleitung Deutsch 12 Gebruiksaanwijzing Nederlands 16 Instrucciones de manejo

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed oppnådd en høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed oppnådd en høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Paraboleier Til lykke med valget av satellittmottaker. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 2-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 2-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 2-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 2-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Inomhusantenn. Innendørsantenne. Sisäkäyttöön tarkoitettu. Indendørsantenne

Inomhusantenn. Innendørsantenne. Sisäkäyttöön tarkoitettu. Indendørsantenne 24-1070 manual.indd 2013-01-25, 11.24.55 Art. 24-1070 Inomhusantenn Analog/digital DVBT/T2 Innendørsantenne Analog/digital DVBT/T2 Sisäkäyttöön tarkoitettu Analoginen/digitaalinen DVBT/T2-antenni Indendørsantenne

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk.

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Walkie Talkie Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Antenn Detaljbeskrivning Bältesclip (baksidan) LED-lampa LCD-skärm LAMP (lampa) På/av SCAN

Detaljer

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Brukerveiledning Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Varenr. 530 002 Innholdsfortegnelse Montering av Kari StyringsBoks... 3 Sikkerhetsprosedyre... 4 Nå kan du koble til... 4 Slik bruker du Kari StyringsBoks...

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo

Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Ministereo Pienoisstereo Ministereo Ministereo Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Följ alla varningar

Detaljer

Fjernkontroll. Brukerveiledning

Fjernkontroll. Brukerveiledning Fjernkontroll Brukerveiledning 1. Isetting av batteriene 2 2. Standard bruk 2 3. Programmering av fjernkontrollen til TV/DVD/AUDIO 2 4. Spesialprogrammering volumkontroll 7 5. Fjernkontroll av dekoder

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur

astronomiskt kopplingsur Astronomisk tidsur 44-420 manual.indd 2013-10-11, 10.48.00 Art. 44-420 astronomiskt kopplingsur Styr till-/frånslag efter solhöjden Astronomisk tidsur Styr på-/avslåing etter solhøyden Astronominen ajastuskello Ohjaa päälle-

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO ASTRONOMISK TIDSUR ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR Styr till-/frånslag efter solhöjden ASTRONOMISK TIDSUR Styr på-/avslåing etter solhøyden ASTRONOMINEN AJASTUSKELLO Ohjaa päälle- ja poiskytkemistä auringon korkeuden mukaan ASTRONOMISK

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

USER MANUAL EL2023, EL2024 & EL2034 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2023, EL2024 & EL2034 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2023, EL2024 & EL2034 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL USER MANUAL models EL2023 Remote controlled outlet ON/OFF EL2024 Remote controlled outlet ON/OFF/DIMMER

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

LED-strålkastare. LED-valaisin,

LED-strålkastare. LED-valaisin, 46-429 Manual.indd 2012-12-12, 07.49.41 Art. 46-429 LED-strålkastare med rörelsevakt och kabel LED-lyskaster med bevegelsesvakt og kabel LED-valaisin, liiketunnistin ja johto LED-lampe med bevægelsessensor

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP5016. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP5016 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller

Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller Bärbar stereo, CD /Radio Bærbar stereo, CD/Radio Kannettava CD/radio Bærbar stereoradio m/cd-afspiller FM/AM radio 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bärbar stereo, CD /Radio Säkerhetsföreskrifter Varning!

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer