Art Trådløst alarmsystem. Original manual Biltema Nordic Services AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB"

Transkript

1 Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti

3 Art Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual. INTRODUKTION Detta trådlösa larm- och övervakningssystem ansluts till telefonjacket och har kapacitet för 9 larmzoner med 16 sladdlösa sensorer och 8 fjärrkontroller, samt externa enheter via kabelanslutning till en terminal på centralenheten. Vid larm ringer centralenheten upp lagrade telefonnummer, samtidigt som en kraftfull siren ljuder. Viktiga säkerhetsföreskrifter Utsätt inte produkten för direkt solljus eller regn. Sirenens ljudvolym är mycket hög. Håll aldrig enheten intill örat. Håll systemet borta från värmekällor som element och ugnar. Om larmet går felaktigt, kan detta bero på att enheten är installerad för nära värmekällor. Byt plats eller rikta om enheten. Byt ut ett urladdat batteri omgående för att undvika risk för batteriläckage. Korrekt installerat skyddar detta säkerhetslarm mot inbrott, men ett larm kan aldrig utgöra ett komplett skydd och för att skydda ditt hem bör du även vidta andra åtgärder. For att minska risken for elstöt, utsatt ej produkten for regn eller fukt. Översiktsbild centralenhet 1. Antennuttag 2. Antenn 3. Display 4. Högtalare telefonkommunikation 5. Batteriindikator 6. Strömindikator 7. Tangenter 8. Mikrofon 9. Anslutning adapter 9 V DC 10. Anslutning telefon 11. Anslutning telefonlinje 12. Högtalare siren 13. Återställningsknapp 14. Batterilock 15. Terminal 16. Batteri 9 V (medföljer ej) Systemets egenskaper Övervakar upp till 9 olika larmzoner med 16 trådlösa sensorer, 8 trådlösa fjärrkontroller och externa anslutningar via kabel. Manövreras från centralenheten eller telefon Ringer i turordning 1 5 lagrade telefonnummer vid larm. Inloggning med personlig säkerhetskod och justerbar fördröjning Stor display med 16 siffror Panikknapp för snabbt larmrop vid akut fara Inbyggt minne Batteriindikator Testfunktion HOME Terminal för externa anslutningar via kabel Adapter 9 V Kan monteras på vägg Urkopplingsbar siren OPEN

4 Art INSTALLATION Centralenhet 1. Ta loss skruven från centralenhetens batterilock och stoppa i ett 9 V batteri som skyddar mot eventuella strömavbrott (Fig. 1). 2. Anslut antennen till antennuttaget och se till att den är vertikal (Fig. 2). Byte av kod 1. Tryck fabrikskoden 0-0-0, eller din personliga kod om du redan programmerat in en sådan. Tryck på programmeringsknappen PROG. Ordet PASSWORD blinkar på displayen. 2. Tryck på ARM/DISARM för att bekräfta. 3. Tryck in en ny kod med 3 6 siffror. Bekräfta med ARM/DIS 4. Tryck på PROG 9 gånger för att lämna programmeringsläget. ptor 3. Anslut en kabel mellan uttaget märkt på enheten till telefonuttaget (Fig. 3a). 4. Anslut telefonkabeln mellan uttaget märkt TEL till en telefon. 5. Anslut adaptern till uttaget märkt DC 9V (Fig. 3b). ( Fig. 3a ( Fig. ) 3a ) ( Fig. 3b ( Fig. ) 3b ) 6. Välj en plats 1,5 2,0 meter från golvet. Mät ut borrhål för och fäst pluggar och skruvar i väggen. Häng enheten på skruvarna (Fig. 4). (Fig. 4) INSTÄLLNINGAR OBS! Vid 15 sekunders inaktivitet lämnar enheten programmeringsläget. Centralenheten är fabriksinställd med koden Du kan bläddra i menyn med knapparna */UP och DOWN. DC 9V Adaptor DC 9V Adaptor OBS! Om du glömmer bort din personliga kod kan du trycka in återställningsknappen (13) på baksidan med en penna. Då återgår enheten till fabrikskoden Därefter kan du programmera en ny personlig kod och ställa in datum och tid. Lagra telefonnummer i minnet 1. Tryck din personliga kod och därefter på programmeringsknappen PROG 2 gånger. 2. Ordet MEMORY blinkar på displayen. 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Välj position 1 5 i listan med */UP och DOWN och knappa in det telefonnummer som du önskar lagra på vald position (Max 32 siffror per telefonnummer). 5. Bekräfta med ARM/DIS 6. Repetera proceduren tills du har knappat in (Fig. 4) samtliga nummer som du (Fig. önskar 4) lagra. 7. Tryck på PROG 8 gånger för att lämna programmeringsläget. Ta bort telefonnumret från minnet 1. Tryck din personliga kod och därefter på programmeringsknappen PROG 2 gånger. 2. Ordet MEMORY blinkar på displayen. 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Ta fram det telefonnummer som du önskar ta bort med knapparna */UP och DOWN. 5. Tryck på DEL/PAUSE för att ta bort telefonnumret. 6. Bekräfta med ARM/DIS 7. Tryck på PROG 8 gånger för att lämna programmeringsläget. 4

5 Inlärning av extra trådlös sensor eller fjärrkontroll De enheter som medföljer leveransen är förprogrammerade och hela systemet är klart för användning. Om du önskar kan du ansluta fler enheter, totalt 16 sensorer och 8 fjärrkontroller. Zon 1 8 kan ta emot en sensor var, zon 9 kan ta emot totalt 8 sensorer och zon 10 kan ta emot 8 fjärrkontroller.. Gör så här för att ansluta fler sensorer: 1. Tryck din personliga kod och därefter på programmeringsknappen PROG 3 gånger. 2. Ordet LEARN blinkar på displayen. 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Systemet går nu till inlärningsläge och ikonen för Zon 1 blinkar. 5. Ta fram rätt zon med knapparna */UP och DOWN. Om displayen visar orden NO ID CODE betyder detta att zonen är ledig. Visar displayen FULL så är zonen upptagen. Gå antingen vidare till en ny zon eller ta bort befintlig sensor med knappen DEL/ PAUSE. 6. Bekräfta med ARM/DIS 7. Systemet är nu klart för att ta emot inlärningssignaler från nya enheter: Rörelsesensor: rör handen framför sensorn Fönster- och dörrsensor: öppna och stäng fönstret/dörren Fjärrkontroll: tryck på valfri knapp 8. När inlärningen är klar hörs en monoton ton. Om inlärningen sker på zon 1-8 så visar displayen ordet FULL. Om inlärningen sker på zon 9 visar displayen 1 ID CODE IN. 9. Bläddra mellan olika zoner med knapparna */UP och DOWN. 10. Tryck på PROG 7 gånger för att avsluta inlärningen. Välja siren ON/OFF Sirenen i centralenheten är fabriksinställd på ON, vilket innebär att sirenen kommer att ljuda när larmet går. Stäng av denna funktion genom att ändra inställning till OFF: 1. Tryck din personliga kod och på PROG 4 gånger. 2. Följande symbol blinkar på displayen: 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Välj SOUND OFF eller SOUND ON med knapparna */UP eller DOWN. 5. Bekräfta din nya inställning med ARM/ DIS 6. Tryck på PROG 6 gånger för att avsluta inställningen. Välja automatisk uppringning ON/OFF Automatisk uppringning är fabriksinställd på ON, vilket innebär att enheten kommer att ringa upp de telefonnummer som finns i minnet när larmet går. Stäng av denna funktion genom att ändra inställning till OFF: 1. Tryck din personliga kod och på PROG 5 gånger. 2. Följande symbol blinkar på displayen: 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Välj CALL OFF eller CALL ON med knapparna */UP eller DOWN. 5. Bekräfta din nya inställning med ARM/ DIS 6. Tryck på PROG 5 gånger för att avsluta inställnigen. Välja antal cykler för automatisk uppringning Systemet är fabriksinställt för att ringa upp angivna telefonnummer 1 gång när larmet går. Du kan ändra detta från 1-5 gånger. 1. Tryck din personliga kod och på PROG 6 gånger. 2. På displayen blinkar ordet CYCLE. 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Välj antal cykler med */UP eller DOWN. 5. Bekräfta din nya inställning med ARM/ DIS 6. Tryck på PROG 4 gånger för att avsluta inställningen. Välja antal signaler innan systemet tar emot ett inkommande samtal Eftersom larmet är kopplat till ditt telefonnummer är det viktigt att du väljer hur många signaler som ska ringa innan centralenheten tar emot ett inkommande samtal. Systemet är fabriksinställt för att svara på inkommande samtal efter 5 signaler. Du kan ändra detta till 3, 7 eller 10 signaler. 1. Tryck din personliga kod och på PROG 7 gånger. 2. På displayen blinkar symbolen: 3. Bekräfta med ARM/DIS 5

6 4. Välj antal 3, 5, 7, 10 med */UP eller DOWN. 5. Bekräfta din nya inställning med ARM/ DIS 6. Tryck på PROG 3 gånger för att avsluta inställningen. Ställa in fördröjningstid för larmets utlösning Systemet är fabriksinställt på 20 sekunders fördröjning, så att behörig person ska hinna larma av vid passering av en sensor. Du kan korta ner fördröjningen till 0, 5, 10 eller 15 sekunder, vilket rekommenderas om du vanligtvis larmar av med fjärrkontrollen eller din mobiltelefon innan du går in i ett larmat område. 1. Tryck din personliga kod och på PROG 8 gånger. 2. På displayen blinkar ENTRY. 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Välj antal sekunder med */UP eller DOWN. 5. Bekräfta din nya inställning med ARM/ DIS 6. Tryck på PROG 2 gånger för att avsluta inställnigen. Ställa in datum och tid 1. Tryck din personliga kod och på PROG 9 gånger. 2. På displayen blinkar symbolen: 3. Bekräfta med ARM/DIS 4. Justera den angivelse som blinkar med knapparna */UP eller DOWN. 5. Bekräfta att angivelsen är korrekt med ARM/DIS Markören hoppar till nästa angivelse, som då kan justeras med */UP eller DOWN. 6. Tryck på PROG 1 gång för att avsluta inställningen. Test av uppringning till lagrat telefonnummer Tryck PROG mer än 2 sekunder tills du hör en ton. Tryck numret för den plats i listan som du vill ringa upp (1 5). Telefonnumret blir uppringt. Test av sensor När du valt installationsplats för en sensor kan du testa funktionen. Tryck på HOME och vänta 60 sekunder innan du rör dig framför sensorn. Då ska du höra en ding-dong-signal och displayen ska visa korrekt zon-nummer. Tryck på HOME igen för att avsluta testet. HANDHAVANDE Larm När en sensor utlöser kommer displayen att visa aktuellt zon-nummer och larmsymbolen. Efter den inställda fördröjningstiden kommer sirenen att ljuda i 30-sekunders-intervall och i turordning ringa upp de telefonnummer som är lagrade i minnet. Larma på 1. Tryck din personliga kod och på ARM/ DIS 2. På displayen blinkar ordet ARM, följt av 3 korta ljudsignaler. 3. Efter 60 sekunder hörs en kort ljudsignal när systemet är larmat. 4. Vid pålarmning kommer systemet att upptäcka om ett fönster eller en dörr är öppen. En ljudsignal piper i 5 sekunder och på displayen visas aktuellt zon-nummer med texten CLOSE PLEASE. Om dörren/fönstret inte stängs kommer systemet att larma på efter 60 sekunder. Du kan även trycka på fjärrkontrollens knapp ARM i 2 sekunder för att larma på. Larma av 1. Tryck din personliga kod och på ARM/ DIS 2. På displayen blinkar ordet ARM, följt av en lång ljudsignal. Du kan även trycka på fjärrkontrollens knapp DISARM i 2 sekunder för att larma av. Panik-knapp 1. Tryck på den röda panik-knappen PANIC på centralenheten eller fjärrkontrollen i 2 sekunder. Sirenen ljuder och systemet börjar ringa upp de telefonnummer som är lagrade i minnet. 2. Avbryt genom att trycka in din personliga kod och på ARM/DISARM, eller genom att trycka 2 sekunder på DISARM på fjärrkontrollen. 6

7 FJÄRRSTYRNING VIA TELEFON Larmet kan opereras med en tonvalstelefon eller mobiltelefon. Svara på larm-uppringning till din telefon När din telefon blir uppringd av centralenheten kan du avgöra vad som hänt genom typen av ljudsignal: Enkelsignal (bip): en rörelsesensor har utlöst Dubbelsignal (bip-bip): ett fönster/dörrsensor har utlöst. Fyra korta signaler (bip-bip-bip-bip): någon har tryckt på panikknappen. Välj någon av åtgärderna i tabellen nedan. Åtgärd Tryck Ljudsignal Lyssna i max 50 sek. 1 # Tidsindikation efter 30 sek. Tala i max 50 sek. 2 # Tidsindikation efter 30 sek. Avsluta samtal 3 # 3 korta ljudsignaler Larma av 6 # En ljudsignal OBS! Du kan när som helst välja en ny operation eller avsluta samtalet. Ringa upp centralenheten Via en tonvalstelefon kan du larma på och av, lyssna på vad som händer i ditt hem, eller kommunicera med en människa vid centralenheten. 1. Ring ditt hemnummer, eller det telefonnummer som är kopplat till larmet. 2. Vänta tills centralenheten ger en ljudsignal och tar samtalet efter 3, 5, 7 eller 10 ringsignaler beroende på vilken inställning du har gjort. 3. Tryck din personliga kod och invänta 2 ljudsignaler som bekräftar att du slagit rätt kod. 4. Välj någon av åtgärderna i tabellen. Åtgärd Tryck Ljudsignal Lyssna i max 50 sek. 1 # Tidsindikation efter 30 sek. Tala i max 50 sek. 2 # Tidsindikation efter 30 sek. Larma på 5 # 3 korta ljudsignaler Larma av 6 # En ljudsignal OBS! Du kan när som helst välja en ny operation eller avsluta samtalet. Vid haveri eller felaktigt handhavande hörs 5 ljudsignaler och samtalet avbryts. Test av sensorer Med funktionen HOME kan du testa och justera sensorerna utan att utlösa larmet. 1. Tryck på knappen HOME. En skarp ljudsignal hörs och på displayen står ordet HOME. 2. Vänta 60 sekunder tills en ljudsignal hörs och prova till exempel att öppna en dörr eller gå in i ett rum. 3. Om sensorn utlöses hörs en skarp ljudsignal (ding-dong). 4. Justera sensorernas riktning och placering tills du är nöjd med hur de löser ut. 5. Tryck på HOME för att avsluta inställningen. Om du vill koppla in eller koppla ur en zon under testet, gör så här: 1. Tryck din personliga kod och på knappen HOME. 2. Zon 1 blinkar på displayen. 3. Välj zon med knapparna */UP eller DOWN. 4. Bekräfta valet med knappen ARM/ DISARM 5. Välj ON eller OFF med knapparna */UP eller DOWN. 6. Bekräfta valet med knappen ARM/DISARM. 7. Tryck på HOME för att avsluta inställningen. PAUS-funktion för att lagra telefonnummer med anknytning Paus-funktionen används för att lagra telefonnummer med anknytning via en växel. En paus på 3,6 sekunder uppstår när den första delen av numret är slaget. 1. Tryck din personliga kod och på PROG två gånger. Ordet MEMORY blinkar på displayen. 2. Bekräfta med knappen ARM/DIS 3. Välj position med knapparna */UP eller DOWN. 7

8 4. Tryck in telefonnumret och därefter på knappen DEL/PAUSE i två sekunder. Displayen visar ett F. 5. Tryck in anknytningens nummer. 6. Nu visas hela numret med ett F mellan telefonnummer och anknytning. Till exempel: F123. OBS! Du kan även lagra symbolerna # och * med knapparna */UP och DOWN. Indikator för lågt batteri Indikatorn för lågt batteri BATT. LOW blinkar när batteriet i centralenheten behöver bytas. När en sensors batteri behöver bytas visar displayen en batterisymbol och aktuell zon. OBS! Byt ut ett svagt batteri omgående annars fungerar inte systemet optimalt. Kontrollera utlösta larm Tryck på knappen #DOWN för att se de fem senaste larmen. 1. Ta bort skruven och batterilocket (fig 1). 2. Montera ett 9 V batteri. 3. Sätt tillbaka locket och skruven. 4. Montera väggfästet 1,5 2,0 meter från golvet med skruvar och pluggar (fig 2). 5. Häng upp rörelsesensorn på väggfästet och rikta den mot önskat bevakningsområde (fig 3). 6. Testa funktionen med HOME-funktionen och justera sensorns riktning tills du är nöjd. OBS! När batteriet är svagt lyser LED-lampan 3 sekunder och är släckt 1 sekund. Byt omgående batteri för att enheten ska fungera optimalt. Fjärrkontroll Räckvidd: upp till 20~30 meter vid fri yta. För att larma av/på, samt panik-knapp för att enkelt tillkalla hjälp vid akut fara. Batteri CR2032 (medföljer). Byte av batteri Kontrollera lagrade telefonnummer Tryck på knappen */UP för att se lagrade telefonnummer. TILLBEHÖR I leveransen medföljer ett antal tillbehör som du även kan köpa på Biltema om du önskar utöka ditt larmsystem. Rörelsesensor Räckvidd: upp till 50 meter från centralenheten vid fri yta. Upptagningsområde: 8 m/110 grader. Väggfäste medföljer. Batteri 9V (medföljer ej). (Fig.1) 1. Lyft bort batterilocket enligt pilens riktning. 2. Montera ett nytt batteri, kontrollera polariteten. 3. Sätt tillbaka locket. Installation (Fig.1) (Fig.2) (Fig.3) 1.5~2M 1.5~2M 8

9 ALARM ON OFF Art Dörr/fönster sensor Räckvidd: upp till 50 meter från centralenheten vid fri yta. Batteri 9V (medföljer ej). Installation (Fig.3) (Fig.1) (Fig.2) 1. Ta bort skruven från batterilocket och montera (Fig 1.) 2. Montera ett batteri, 9 V. 3. Sätt tillbaka locket och skruven. 4. Montera den stora enheten med skruvar (Fig 2.) 5. Fäst den lilla enheten med dubbelhäftande tejp eller skruvar på dörren/fönstret. Se till att pilarna på magnetsensorerna möts (Fig. 3) 6. Testa funktionen med HOME-funktionen. OBS! 60 sekunder efter det att batteriet monteras är enheten klar för operation. Vid utlösning börjar LED-lampan att blinka och larmet ljuder i 3 sekunder. När batteriet är svagt lyser LED-lampan 3 sekunder och är släckt 1 sekund. Byt omgående batteri för att enheten ska fungera optimalt. Montera rörelsesensorer så att de utlöses av människor, men inte av djur. Montera centralenheten på en plats där den är sensorövervakad och inte direkt synlig för obehöriga. Eftersom du kan larma av/på med din mobiltelefon eller en fjärrkontroll är det inte nödvändigt att montera centralenheten precis innanför dörren. Systemet är endast kompatibelt med en telefonlinje, ej med faxapparater. Håll enheter rena från damm och spindelväv som kan påverka funktionen. Planera anläggningen så att delar av den kan vara i funktion medan familjemedlemmar eller husdjur är hemma. Köp till och placera en siren utomhus, ej i direkt anslutning till centralenheten och på en plats där obehöriga inte enkelt kommer åt den. Sätt upp en skylt vid centralenheten med information om vem som ska tillkallas vid larm. Informera grannar och vänner att du installerat ett larm. FELSÖKNING Centralenheten går inte att larma på/av. Kontrollera att du tryckt in korrekt kod. Använd återställningsknappen [ ] på baksidan om du glömt koden. Centralenheten ringer inte upp de telefonnummer som är lagrade i minnet. Kontrollera att telefonlinjen fungerar. Kontrollera att rätt telefonnummer är lagrade. Kontrollera att systemet är inställt på automatisk uppringning (Auto dial). Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera batteriet. Upprepa inlärningsproceduren enligt instruktionerna för centralenheten. INSTALLATIONSTIPS Läs noga igenom denna manual och fundera på vilka inställningar som bäst passar dina behov. Här följer några tips: 9

10 Art Trådløst alarmsystem OBS! Les og ta vare på denne bruksanvisningen. INNLEDNING Dette trådløse alarm- og overvåkingssystemet kobles til telefonuttaket og har kapasitet for 9 alarmsoner med 16 trådløse sensorer og 8 fjernkontroller, samt eksterne enheter via kabeltilkobling til en terminal på sentralenheten. Ved alarm ringer sentralenheten opp lagrede telefonnummer, samtidig som en kraftfull sirene lyder. Viktige sikkerhetsforskrifter Utsett ikke produktet for direkte sollys eller regn. Sirenens lydvolum er svært høyt. Hold aldri enheten inntil øret. Hold systemet borte fra varmekilder som radiatorer og ovner. Om alarmen går av ved en feil, kan dette skyldes at enheten er installert for nær varmekilder. Skift sted eller snu enheten i en annen retning. Skift ut et utladet batteri omgående for å unngå risiko for batterilekkasje. Korrekt installert beskytter denne sikkerhetsalarmen mot innbrudd, men en alarm kan aldri utgjøre en komplett beskyttelse. For å beskytte hjemmet ditt bør du også treffe andre tiltak. For a redusere risikoen for elektrisk støt, utsett ikke produktet for regn eller fukt. Oversiktsbilde sentralenhet 1. Antenneuttak 2. Antenne 3. Display 4. Høyttaler telefonkommunikasjon 5. Batteriindikator 6. Strømindikator 7. Taster 8. Mikrofon 9. Tilkobling adapter 9 V DC 10. Tilkobling telefon 11. Tilkobling telefonlinje 12. Høyttaler sirene 13. Nullstillingsknapp 14. Batterilokk 15. Terminal 16. Batteri 9 V (medfølger ikke) Systemets egenskaper Overvåker opptil 9 ulike alarmsoner med 16 trådløse sensorer, 8 trådløse fjernkontroller og eksterne tilkoblinger via kabel. Betjenes fra sentralenhet eller telefon. Ringer i tur og orden 1 5 lagrede telefonnummer ved alarm. Innlogging med personlig sikkerhetskode og justerbar forsinkelse Stort display med 16 sifre. Panikknapp for raskt å slå alarm ved akutt fare. Innebygd minne. Batteriindikator. Testfunksjon HOME. Terminal for eksterne tilkoblinger via 12 kabel. 13 Adapter 9 V. Kan monteres på vegg. Utkoblingsbar sirene OPEN

11 Art INSTALLASJON Sentralenhet 1. Ta ut skruen fra sentralenhetens batterilokk, og sett i et 9 V batteri som beskytter mot eventuelle strømavbrudd (Fig. 1). 2. Koble antennen til antenneuttaket, og se til at den er vertikal (Fig. 2). Skifte kode 1. Trykk fabrikkoden 0-0-0, eller din personlige kode om du allerede har programmert inn denne. Trykk på programmeringsknappen PROG. Ordet PASSWORD blinker i displayet. 2. Trykk på ARM/DISARM for å bekrefte. 3. Trykk inn en ny kode med 3 6 sifre. Bekreft med ARM/DIS 4. Trykk på PROG 9 ganger for å gå ut av programmeringsmodus. ptor 3. Koble en kabel mellom uttaket merket på enheten til telefonuttaket (Fig. 3a). 4. Koble telefonkabelen mellom uttaket merket TEL til en telefon. 5. Koble adapteren til uttaket merket DC 9V (Fig. 3b). ( Fig. 3a ( Fig. ) 3a ) ( Fig. 3b ( Fig. ) 3b ) 6. Velg et sted 1,5 2 meter fra gulvet. Mål opp borehull og fest plugger og skruer i veggen. Heng enheten på skruene (Fig. 4). INNSTILLINGER (Fig. 4) OBS! Ved 15 sekunders inaktivitet går enheten ut av programmeringsmodus. Sentralenheten er fabrikkinnstilt med koden Du kan bla i menyen med knappene */UP og DOWN. DC 9V Adaptor DC 9V Adaptor OBS! Dersom du skulle glemme din personlige kode, kan du trykke inn nullstillingsknappen (13) på baksiden med en penn. Da går enheten tilbake til fabrikkoden Deretter kan du programmere en ny personlig kode og stille inn dato og klokkeslett. Lagre telefonnummer i minnet 1. Trykk din personlige kode og deretter på programmeringsknappen PROG 2 ganger. 2. Ordet MEMORY blinker i displayet. 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Velg posisjon 1 5 i listen med */UP og DOWN, og tast inn telefonnummeret som du vil lagre på valgt posisjon (maks. 32 sifre per telefonnummer). 5. Bekreft med ARM/DIS 6. Gjenta prosedyren til du har tastet inn samtlige nummer som du vil (Fig. lagre. 4) (Fig. 4) 7. Trykk på PROG 8 ganger for å gå ut av programmeringsmodus. Fjerne telefonnummer fra minnet 1. Trykk din personlige kode og deretter på programmeringsknappen PROG 2 ganger. 2. Ordet MEMORY blinker i displayet. 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Finn fram telefonnummeret du vil fjerne med knappene */UP og DOWN. 5. Trykk på DEL/PAUSE for å fjerne telefonnummeret. 6. Bekreft med ARM/DIS 7. Trykk på PROG 8 ganger for å gå ut av programmeringsmodus. 11

12 Innlæring av ekstra trådløs sensor eller fjernkontroll Enhetene som medfølger leveransen er forhåndsprogrammert, og hele systemet er klart for bruk. Om du vil, kan du koble til flere enheter, totalt 16 sensorer og 8 fjernkontroller. Sone 1 8 kan motta en sensor hver, sone 9 kan motta totalt 8 sensorer, og sone 10 kan motta 8 fjernkontroller. Gjør slik for å koble til flere sensorer: 1. Trykk din personlige kode og deretter på programmeringsknappen PROG 3 ganger. 2. Ordet LEARN blinker i displayet. 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Systemet går nå til innlæringsmodus, og ikonet for Sone 1 blinker. 5. Finn fram riktig sone med knappene */UP og DOWN. Om displayet viser ordene NO ID CODE, betyr dette at sonen er ledig. Viser displayet FULL, er sonen opptatt. Gå enten videre til en ny sone eller ta bort eksisterende sensor med knappen DEL/ PAUSE. 6. Bekreft med ARM/DIS 7. Systemet er nå klart for å motta innlæringssignaler fra nye enheter: Bevegelsessensor: beveg hånden foran sensoren Vindu- og dørsensor: åpne og steng vinduet/døren Fjernkontroll: trykk på valgfri knapp 8. Når innlæringen er ferdig, hører du en monoton tone. Om innlæringen skjer på sone 1-8, viser displayet ordet FULL. Om innlæringen skjer på sone 9, viser displayet 1 ID CODE IN. 9. Bla mellom ulike soner med knappene */UP og DOWN. 10. Trykk på PROG 7 ganger for å avslutte innlæringen. Velge sirene ON/OFF (på/av) Sirenen i sentralenheten er fabrikkinnstilt på ON, noe som innebærer at sirenen lyder når alarmen går. Slå av denne funksjonen ved å endre innstilling til OFF: 1. Trykk din personlige kode og på PROG 4 ganger. 2. Følgende symbol blinker i displayet: 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Velg SOUND OFF eller SOUND ON med knappene */UP eller DOWN Bekreft din nye innstilling med ARM/DIS- 6. Trykk på PROG 6 ganger for å avslutte innstillingen. Velge automatisk oppringing ON/OFF (på/av) Automatisk oppringning er fabrikkinnstilt på ON, noe som innebærer at enheten ringer opp telefonnumrene i minnet når alarmen går. Slå av denne funksjonen ved å endre innstilling til OFF: 1. Trykk din personlige kode og på PROG 5 ganger. 2. Følgende symbol blinker i displayet: 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Velg CALL OFF eller CALL ON med knappene */UP eller DOWN. 5. Bekreft din nye innstilling med ARM/DIS- 6. Trykk på PROG 5 ganger for å avslutte innstillingen. Velge antall sykluser for automatisk oppringing Systemet er fabrikkinnstilt for å ringe opp angitte telefonnummer 1 gang når alarmen går. Du kan endre dette fra 1-5 ganger. 1. Trykk din personlige kode og på PROG 6 ganger. 2. I displayet blinker ordet CYCLE. 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Velg antall sykluser med */UP eller DOWN. 5. Bekreft din nye innstilling med ARM/DIS- 6. Trykk på PROG 4 ganger for å avslutte innstillingen. Velge antall signaler før systemet mottar innkommende samtale Fordi alarmen er koblet til telefonnummeret ditt, er det viktig at du velger hvor mange signaler som skal ringes før sentralenheten mottar en innkommende samtale. Systemet er fabrikkinnstilt for å svare på en innkommende samtale etter 5 signaler. Du kan endre dette til 3, 7 eller 10 signaler. 1. Trykk din personlige kode og på PROG 7 ganger. 2. I displayet blinker symbolet: 3. Bekreft med ARM/DIS

13 4. Velg antall 3, 5, 7, 10 med */UP eller DOWN. 5. Bekreft din nye innstilling med ARM/DIS- 6. Trykk på PROG 3 ganger for å avslutte innstillingen. Stille inn forsinkelsestid for alarmens utløsning Systemet er fabrikkinnstilt på 20 sekunders forsinkelse, slik at rette vedkommende skal rekke å slå av alarmen ved passering av en sensor. Du kan korte ned forsinkelsen til 0, 5, 10 eller 15 sekunder, noe som anbefales dersom du vanligvis slår av alarmen med fjernkontrollen eller mobiltelefonen før du går inn i et alarmdekket område. 1. Trykk din personlige kode og på PROG 8 ganger. 2. I displayet blinker ENTRY. 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Velg antall sekunder med */UP eller DOWN. 5. Bekreft din nye innstilling med ARM/DIS- 6. Trykk på PROG 2 ganger for å avslutte innstillingen. Stille inn dato og klokkeslett 1. Trykk din personlige kode og på PROG 9 ganger. 2. I displayet blinker symbolet: 3. Bekreft med ARM/DIS 4. Juster angivelsen som blinker, med knappene */UP eller DOWN. 5. Bekreft at angivelsen er korrekt med ARM/ DIS Markøren hopper til neste angivelse, som da kan justeres med */UP eller DOWN. 6. Trykk på PROG 1 gang for å avslutte innstillingen. Test av oppringing til lagret telefonnummer Trykk PROG i mer enn 2 sekunder til du hører en tone. Trykk nummeret for det stedet i listen som du vil ringe opp (1 5). Telefonnummeret blir oppringt. Test av sensor Når du har valgt installasjonssted for en sensor, kan du teste funksjonen. Trykk på HOME, og vent 60 sekunder før du beveger deg framfor sensoren. Du skal da høre et ding-dong-signal. og displayet skal vise korrekt sone-nummer. Trykk på HOME igjen for å avslutte testen. HÅNDTERING Alarm Når en sensor utløser, vil displayet vise aktuelt sone-nummer og alarmsymbolet. Etter den innstilte forsinkelsestiden vil sirenen lyde i 30-sekunders-intervall og i tur og orden ringe opp telefonnumrene som er lagret i minnet. Slå alarm på 1. Trykk din personlige kode og på ARM/DIS- 2. I displayet blinker ordet ARM, etterfulgt av 3 korte lydsignaler. 3. Etter 60 sekunder høres et kort lydsignal når systemet er slått på. 4. Når systemet slås på, vil det oppdage om et vindu er åpent eller om en dør er åpen. Et lydsignal piper i 5 sekunder, og i displayet vises aktuelt sone-nummer med teksten CLOSE PLEASE. Om døren/vinduet ikke lukkes, vil systemet slå på alarmen etter 60 sekunder. Du kan også trykke på fjernkontrollens knapp ARM i 2 sekunder for å slå alarmen på. Slå av alarm 1. Trykk din personlige kode og på ARM/DIS- 2. I displayet blinker ordet ARM, etterfulgt av et langt lydsignal. Du kan også trykke på fjernkontrollens knapp DISARM i 2 sekunder for å slå av alarmen. Panikknapp 1. Trykk på den røde panikknappen PANIC på sentralenheten eller fjernkontrollen i 2 sekunder. Sirenen lyder og systemet begynner å ringe opp telefonnumrene som er lagret i minnet. 2. Avbryt ved å trykke inn din personlige kode og på ARM/DISARM, eller ved å trykke 2 sekunder på DISARM på fjernkontrollen. 13

14 FJERNSTYRNING VIA TELEFON Alarmen kan betjenes med en vanlig telefon eller mobiltelefon. Svare på alarm-oppringing til telefonen din Når telefonen blir oppringt av sentralenheten, kan du fastslå hva som har skjedd ved hjelp av lydsignalet: Enkeltsignal (bip): en bevegelsessensor er utløst. Dobbeltsignal (bip-bip): en vindu-/dørsensor er utløst. Fire korte signaler (bip-bip-bip-bip): noen har trykket på panikknappen. Velg ett av tiltakene i tabellen nedenfor. Tiltak Trykk Lydsignal Lytte i maks. 50 sek. 1 # Tidsindikasjon etter 30 sek. Tale i maks. 50 sek. 2 # Tidsindikasjon etter 30 sek. Avslutte samtale 3 # 3 korte lydsignaler Slå av alarm 6 # Ett lydsignal OBS! Du kan når som helst velge en ny operasjon eller avslutte samtalen. Ringe opp sentralenheten Via en telefon med taster kan du slå alarmen på og av, lytte til hva som skjer i hjemmet ditt, eller kommunisere med en person ved sentralenheten. 1. Ring hjemmenummeret ditt, eller telefonnummeret som er koblet til alarmen. 2. Vent til sentralenheten gir et lydsignal og tar samtalen etter 3, 5, 7 eller 10 ringesignaler, avhengig av hvilken innstilling du har gjort. 3. Trykk din personlige kode og vent på 2 lydsignaler som bekrefter at du har slått riktig kode. 4. Velg ett av tiltakene i tabellen. Tiltak Trykk Lydsignal Lytte i maks. 50 sek. 1 # Tidsindikasjon etter 30 sek. Tale i maks. 50 sek. 2 # Tidsindikasjon etter 30 sek. Avslutte samtale 3 # 3 korte lydsignaler Slå av alarm 6 # Ett lydsignal OBS! Du kan når som helst velge en ny operasjon eller avslutte samtalen. Ved feil funksjon eller feil håndtering høres 5 lydsignaler og samtalen avbrytes. Test av sensorer Med funksjonen HOME kan du teste og justere sensorene uten å utløse alarmen. 1. Trykk på knappen HOME. Et skarpt lydsignal høres, og i displayet vises ordet HOME. 2. Vent 60 sekunder til et lydsignal høres, og prøv for eksempel å åpne en dør eller gå inn i et rom. 3. Om sensoren utløses, høres et skarpt lydsignal (ding-dong). 4. Juster sensorenes retning og plassering til du er fornøyd med hvordan de løser ut. 5. Trykk på HOME for å avslutte innstillingen. Om du vil koble inn eller ut en sone under testen, gjør slik: 1. Trykk din personlige kode og på knappen HOME. 2. Sone 1 blinker i displayet. 3. Velg sone med knappene */UP eller DOWN. 4. Bekreft valget med knappen ARM/DIS- 5. Velg ON eller OFF med knappene */UP eller DOWN. 6. Bekreft valget med knappen ARM/DISARM. 7. Trykk på HOME for å avslutte innstillingen. PAUSE-funksjon for å lagre telefonnummer med internnummer Pause-funksjonen brukes for å lagre telefonnummer med internnummer via et sentralbord. En pause på 3,6 sekunder oppstår når den første delen av nummeret er slått. 1. Trykk din personlige kode og på PROG to ganger. Ordet MEMORY blinker i displayet. 2. Bekreft med knappen ARM/DIS 3. Velg posisjon med knappene */UP eller DOWN. 4. Trykk inn telefonnummeret og deretter på knappen DEL/PAUSE i to sekunder. Displayet viser en F. 14

15 5. Trykk inn internnummeret. 6. Nå vises hele nummeret med en F mellom telefonnummer og internnummer, for eksempel: F123. OBS! Du kan også lagre symbolene # og * med knappene */UP og DOWN. Indikator for lavt batteri Indikatoren for lavt batteri BATT. LOW blinker når batteriet i sentralenheten må skiftes. Når en sensors batteri må skiftes, viser displayet et batterisymbol og aktuell sone. OBS! Skift ut et svakt batteri omgående, ellers fungerer ikke systemet optimalt. Kontrollere utløst alarm Trykk på knappen #DOWN for å se de fem siste alarmene. Kontrollere lagrede telefonnummer Trykk på knappen */UP for å se lagrede telefonnummer. TILBEHØR I leveransen medfølger tilbehør som du også kan kjøpe på Biltema om du vil utvide alarmsystemet. Bevegelsessensor Rekkevidde: opptil 50 meter fra sentralenheten ved fri sikt. Dekningsområde: 8 m/110 grader. Veggfeste medfølger. Batteri 9 V (medfølger ikke). Installasjon 1. Fjern skruen og batterilokket (fig 1). 2. Sett i et 9 V batteri. 3. Sett på plass igjen lokk og skrue. 4. Monter veggfestet 1,5 2 meter fra gulvet med skruer og plugger (fig 2). 5. Heng bevegelsessensoren på veggfestet og rett den mot ønsket overvåkingsområde (fig 3). 6. Test funksjonen med HOME-funksjonen, og juster sensorens retning til du er fornøyd. OBS! Når batteriet er svakt, lyser LED-lampen i 3 sekunder og er slukket i 1 sekund. Skift omgående batteri for at enheten skal fungere optimalt. Fjernkontroll Rekkevidde: opptil 20~30 meter ved fri sikt. For å slå alarmen av/på, samt panikknapp for å enkelt tilkalle hjelp ved akutt fare. Batteri CR2032 (medfølger). Skifte batteri (Fig.1) 1. Løft av batterilokket i pilens retning. 2. Sett i et nytt batteri, kontroller polariteten (+/-). 3. Sett lokket på igjen. (Fig.1) (Fig.2) (Fig.3) 1.5~2M 1.5~2M 15

16 ALARM ON OFF Art Dør-/vindusensor Rekkevidde: opptil 50 meter fra sentralenheten ved fri sikt. Batteri 9 V (medfølger ikke). Installasjon (Fig.3) (Fig.1) (Fig.2) 1. Fjern skruen fra batterilokket og monter (Fig 1). 2. Sett i et batteri, 9 V. 3. Sett på igjen lokket og skruen. 4. Monter den store enheten med skruer (Fig 2). 5. Fest den lille enheten med dobbeltsidig teip eller skruer på dør/vindu. Pass på at pilene på magnetsensorene møtes (Fig. 3). 6. Test funksjonen med HOME-funksjonen. OBS! 60 sekunder etter at batteriet er montert, er enheten driftsklar. Ved utløsning begynner LED-lampen å blinke, og alarmen lyder i 3 sekunder. Når batteriet er svakt, lyser LED-lampen i 3 sekunder og er slukket i 1 sekund. Skift omgående batteri for at enheten skal fungere optimalt. Monter bevegelsessensorer slik at de utløses av mennesker, men ikke av dyr. Monter sentralenheten på et sted der den er sensorovervåket og ikke direkte synlig for uvedkommende. Fordi du kan slå alarmen av/på med mobiltelefon eller en fjernkontroll, er det ikke nødvendig å montere sentralenheten like innenfor døren. Systemet er kun kompatibelt med en telefonlinje, ikke med telefaksapparater. Hold enheter rene for støv og spindelvev som kan påvirke funksjonen. Planlegg anlegget slik at deler av det kan være i funksjon mens familiemedlemmer eller kjæledyr er hjemme. Kjøp en sirene og plasser den utendørs, ikke i direkte tilkobling til sentralenheten og på et sted der uvedkommende ikke enkelt kommer til. Sett opp et skilt ved sentralenheten med informasjon om hvem som skal tilkalles ved alarm. Informer naboer og venner om at du har installert alarm. FEILSØKING Sentralenheten kan ikke slå alarmen på/av. Kontroller at du har trykket inn korrekt kode. Bruk nullstillingsknappen [ ] på baksiden om du har glemt koden. Sentralenheten ringer ikke opp telefonnumrene som er lagret i minnet. Kontroller at telefonlinjen fungerer. Kontroller at riktige telefonnummer er lagret. Kontroller at systemet er innstilt på automatisk oppringing (Auto dial). Fjernkontrollen fungerer ikke. Kontroller batteriet. Gjenta innlæringsprosedyren i samsvar med instruksjonene for sentralenheten. INSTALLASJONSTIPS Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og tenk ut hvilke innstillinger som best passer dine behov. Her følger noen tips: 16

17 Art Langaton hälytysjärjestelmä HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ja säästä se. JOHDANTO Langattomassa puhelinpistorasiaan yhdistettävässä hälytys- ja valvontajärjestelmässä on 9 hälytysvyöhykettä, 16 langatonta tunnistinta ja 8 kaukosäädintä. Keskusyksikköön voidaan yhdistää ulkoisia laitteita kaapelien avulla. Jos sattuu hälytys, keskusyksikkö soittaa siihen tallennettuihin numeroihin ja kuuluu voimakkaan sireenin ääni. Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai sateelle. Sireenin äänenvoimakkuus on erittäin suuri. Älä koskaan paina korvaa kiinni siihen. Älä altista järjestelmää lämpöpatterien tai uunien kaltaisille lämpölähteille. Jos hälytys laukeaa turhaan, syynä voi olla laitteen asentaminen liian lähellä lämpölähdettä. Siirrä laite toiseen paikkaan tai suuntaa se uudelleen. Vaihda tyhjentyneet paristot heti uuteen vuotamisen välttämiseksi. Oikein asennettu hälytyslaite suojaa murroilta, mutta se ei riitä kotisi ainoaksi suojaksi, joten muihinkin varotoimiin on ryhdyttävä. Sahkoiskun valttamiseksi ala altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Keskusyksikön yleiskuva 1. Antenniliitäntä 2. Antenni 3. Näyttö 4. Kaiutin puhelinyhteyttä varten 5. Paristoilmaisin 6. Virransyötön ilmaisin 7. Painikkeet 8. Mikrofoni 9. 9 voltin muuntajan liitäntä 10. Puhelimen liitäntä 11. Puhelinlinjan liitäntä 12. Sireenikaiutin 13. Nollauspainike 14. Paristotilan kansi 15. Liitäntä voltin paristo (ei mukana) Järjestelmän ominaisuudet Valvoo jopa 9 hälytysvyöhykettä 16 langattoman tunnistimen avulla. 8 kaukosäädintä ja kaapeliliitännät ulkoisia laitteita varten. Ohjataan keskusyksikön tai puhelimen avulla. Soittaa hälytyksen sattuessa 1 5 tallennettuun puhelinnumeroon. Sisäänkirjaus henkilökohtaisen turvakoodin avulla, säädettävä viive Suuri 16-numeroinen näyttö Paniikkipainike laukaisee hälytyksen nopeasti vaaratilanteessa. Sisäinen muisti Paristoilmaisin HOME-testaustoiminto Liitäntä ulkoisia kaapeleita varten voltin muuntaja Voidaan kiinnittää seinään. Irti kytkettävä sireeni OPEN

18 Art ASENTAMINEN Keskusyksikkö 1. Irrota ruuvi keskusyksikön paristotilan kannesta, ja aseta mahdollisten sähkökatkojen aikana virtaa syöttävä 9 voltin paristo paikalleen (kuva 1). 2. Yhdistä antenni antenniliitäntään (kuva 2). Koodin vaihtaminen 1. Näppäile tehtaalla asetettu koodi tai oma koodisi, jos olet jo ohjelmoinut sen. Paina ohjelmoimispainiketta PROG. PASSWORD-sana tulee näyttöön. 2. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 3. Näppäile 3 6-numeroinen koodi. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 9 kertaa PROG-painiketta. ptor 3. Yhdistä -merkitty liitäntä puhelinpistorasiaan (kuva 3a). 4. Yhdistä TEL-merkitty liitäntä puhelimeen. 5. Yhdistä muuntaja DC 9V -merkittyyn liitäntään (kuva 3b). ( Fig. 3a ( Fig. ) 3a ) ( Fig. 3b ( Fig. ) 3b ) 6. Valitse paikka 1,5-2 metrin korkeudelta lattiasta. Mittaa porattavien reikien paikat. Aseta niihin tulpat, ja ruuvaa ruuvit tulppiin. Ripusta laite ruuveihin (kuva 4). ASETUKSET (Fig. 4) DC 9V Adaptor DC 9V Adaptor HUOMIO! Jos unohdat oman koodisi, paina takana sijaitsevaa nollauspainiketta (13) kynän kärjellä. Tällöin tehtaalla asetettu koodi palaa käyttöön. Tämän jälkeen voit ohjelmoida uuden oman koodin sekä asettaa päiväyksen ja ajan. Puhelinnumeroiden tallentaminen muistiin 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 2 kertaa. 2. MEMORY-sana tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Valitse luettelosta muistipaikka 1 5 UP- ja DOWN-painikkeilla. Syötä haluamasi enintään 32-numeroinen puhelinnumero. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 6. Toista toimet, kunnes olet syöttänyt kaikki haluamasi puhelinnumerot. (Fig. 4) (Fig. 4) 7. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 8 kertaa PROG-painiketta. Puhelinnumeron poistaminen muistista 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 2 kertaa. 2. MEMORY-sana tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Siirry poistettavaan puhelinnumeroon UPtai DOWN-painikkeiden avulla. 5. Voit poistaa puhelinnumeron painamalla DEL/PAUSE-painiketta. 6. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 7. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 8 kertaa PROG-painiketta. HUOMIO! Laite poistuu ohjelmointitilasta oltuaan 15 sekuntia käyttämättömänä. Keskusyksikön koodiksi on asetettu tehtaalla Voit selata valikkoa käyttämällä UP- ja DOWN-painikkeiden avulla. Ylimääräisen langattoman tunnistimen tai kaukosäätimen opettaminen Laitteen mukana toimitetut yksiköt on ohjelmoitu siihen valmiiksi, joten koko järjestelmä on käyttövalmis. Voit halutessasi yhdistää järjestelmään yhteensä 16 tunnistinta ja 8 kaukosäädintä. 18

19 Vyöhykkeillä 1 8 voi kullakin olla yksi tunnistin. Vyöhykkeellä 9 voi olla yhteensä 8 tunnistinta. Vyöhykkeellä 10 voidaan käyttää 8 kaukosäädintä. Voit yhdistää lisää tunnistimia toimimalla seuraavasti: 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 3 kertaa. 2. LEARN-sana tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Järjestelmä siirtyy opetustilaan. Vyöhykkeen 1 kuvake vilkkuu. 5. Siirry oikealle vyöhykkeelle UP- tai DOWNpainikkeiden avulla. Jos näytössä näkyy NO ID CODE, vyöhyke on vapaa. Jos näytössä näkyy FULL, vyöhyke on varattu. Voit siirtyä uudelle vyöhykkeelle tai poistaa nykyisen tunnistimen painamalla DEL/PAUSE-painiketta. 6. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 7. Järjestelmä on nyt valmis ottamaan vastaan opettelusignaaleita uusista yksiköistä: Liiketunnistin: liikuta kättä tunnistimen edessä Ovi- ja ikkunatunnistin: avaa ja sulje ikkuna tai ovi Kaukosäädin: paina jotain painiketta. 8. Kun opettelu päättyy, kuuluu monotoninen äänimerkki. Jos opettelu tapahtuu vyöhykkeellä 1-8, näyttöön tulee sana FULL. Jos opettelu tapahtuu vyöhykkeellä 9, näyttöön tulee 1 ID CODE IN. 9. Voit siirtyä vyöhykkeiden välillä UP- tai DOWN-painikkeiden avulla. 10. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 7 kertaa PROG-painiketta. Sireenin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Keskusyksikön sireeni on käytössä, kun laitteisto toimitetaan. Tällöin sireeni käynnistyy, kun hälytys laukeaa. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä muuttamalla asetukseksi OFF. 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 4 kertaa. 2. Seuraava symboli tulee näyttöön: 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Voit selata valikkoa UP- ja DOWN-painikkeiden avulla. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 6. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 6 kertaa PROG-painiketta. Automaattisen soittamisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Automaattinen soittaminen on käytössä, kun laitteisto toimitetaan. Tällöin laite soittaa siihen ohjelmoituihin puhelinnumeroihin, kun hälytys laukeaa. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä muuttamalla asetukseksi OFF. 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 5 kertaa. 2. Seuraava symboli tulee näyttöön: 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Valitse UP- ja DOWN-painikkeiden avulla CALL OFF tai CALL ON. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 6. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 5 kertaa PROG-painiketta. Automaattisten soittamisten määrän valitseminen Kun järjestelmä toimitetaan, se on määritetty hälytyksen lauetessa soittamaan 1 kerran. Voit valita kertojen määräksi Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 6 kertaa. 2. CYCLE-sana tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Valitse soittojen määrä UP- ja DOWN-painikkeiden avulla. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 6. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 4 kertaa PROG-painiketta. Soittojen määrä ennen kuin saapuviin puheluihin vastataan Puhelinnumerosi on ohjelmoitu keskusyksikköön, joten on tärkeää valita, kuinka monen soiton jälkeen keskusyksikkö vastaa saapuvaan puheluun. Järjestelmä on ohjelmoitu valmiiksi vastaamaan tuleviin puheluihin 5 soiton jälkeen. Voit valita soittojen määräksi 3, 7 tai Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 7 kertaa. 2. -symboli tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 19

20 4. Valitse 3, 5, 7 tai 10 UP- ja DOWN-painikkeiden avulla. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 6. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 3 kertaa PROG-painiketta. Hälytyksen laukeamisen viivästysajan asettaminen Järjestelmään on ohjelmoitu tehtaalla 20 sekunnin viive, jonka aikana tunnistimen ohi kulkenut koodin tunteva henkilö voi kytkeä hälytysjärjestelmän pois käytöstä. Voit lyhentää viipeen 0, 5, 10 tai 15 sekuntiin. Tämä on suositeltavaa, jos tavallisesti kytket hälytysjärjestelmän pois käytöstä kaukosäätimen tai matkapuhelimesi avulla ennen hälytysalueelle menemistä. 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 8 kertaa. 2. ENTRY-sana tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Valitse sekuntien määrä UP- ja DOWNpainikkeiden avulla. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 6. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 2 kertaa PROG-painiketta. Päivämäärän ja ajan asettaminen 1. Näppäile oma koodisi. Paina ohjelmoimispainiketta PROG 9 kertaa. 2. -symboli tulee näyttöön. 3. Vahvista painamalla ARM/DISARM. 4. Voit säätää näytössä näkyvää asetusta UPja DOWN-painikkeiden avulla. 5. Vahvista painamalla ARM/DISARM. Osoitin siirtyy seuraavan arvon kohdalle. Voit säätää sitä UP- ja DOWN-painikkeiden avulla. 6. Voit poistua ohjelmoimistilasta painamalla 1 kerran PROG-painiketta. Matkapuhelimeen soittamisen testaaminen Pidä PROG-painiketta painettuna pidempään kuin 2 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin. Paina numeropainiketta, joka vastaa muistipaikkaa, johon soitettava numero on ohjelmoitu (1 5). Puhelinnumeroon soitetaan. Tunnistimen testaaminen Kun olet valinnut tunnistimelle asennuspaikan, voit testata sen toiminnan. Paina HOME-painiketta. Odota 60 sekuntia ja liiku tunnistimen edessä. Kuulet äänimerkin, ja näyttöön tulee vyöhykkeen numero. Voit lopettaa testin painamalla HOME-painiketta. KÄYTTÄMINEN Hälytys Kun tunnistin laukeaa, näyttöön tulee vyöhykkeen numero ja hälytyksen symboli. Järjestelmään asetetun viipeen jälkeen sireeni alkaa soida 30 sekunnin välein, ja laite soittaa siihen ohjelmoituihin puhelinnumeroihin. Hälytyksen ottaminen käyttöön 1. Näppäile oma koodisi. Paina ARM/DISARMpainiketta. 2. ARM-sana tulee näyttöön, ja kuulet 3 lyhyttä äänimerkkiä sekunnin kuluttua kuuluu lyhyt äänimerkki. Järjestelmä on tuolloin valmis hälyttämään. 4. Kun hälytys otetaan käyttöön, se tunnistaa, onko ikkuna tai ovi auki. Tuolloin kuuluu 5 sekunnin mittainen äänimerkki. Näyttöön tulee vyöhykkeen numero ja CLOSE PLEASE -teksti. Jos ovea tai ikkunaa ei suljeta, järjestelmä hälyttää 60 sekunnin kuluttua. Voit ottaa hälytyksen käyttöön myös pitämällä kaukosäätimen ARM-painiketta painettuna 2 sekuntia. Hälytyksen poistaminen käytöstä 1. Näppäile oma koodisi. Paina ARM/DISARMpainiketta. 2. ARM-sana tulee näyttöön, ja kuulet pitkän äänimerkin. Voit poistaa hälytyksen käytöstä myös pitämällä kaukosäätimen DISARM-painiketta painettuna 2 sekuntia. Paniikkipainike 1. Pidä keskusyksikön tai kaukosäätimen punaista PANIC-painiketta painettuna 2 sekuntia. Järjestelmä soittaa siihen tallennettuihin numeroihin ja kuuluu sireenin ääni. 2. Voit keskeyttää toiminnon syöttämällä oman koodisi ja painamalla ARM/DISARM-painiketta tai pitämällä kaukosäätimen DISARMpainiketta painettuna 2 sekuntia. 20

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 2-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 2-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 2-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 2-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Dørklokke, trådløs, modell 1 Ovikello, langaton, malli 1 Dørklokke, trådløs, model 1 1 Art. 35-388 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Trådlös plug-in dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä 87-7887 manual 131204.indd 2013-12-4, 10.24.26 Art. 87-7887 Kassaskåp, brandsäkert Safe, brannsikker Kassakaappi, palonkestävä Pengeskab, brandsikkert EN-1047 NT FIRE 017-60 paper Nordtest ISO834 Tillverkat

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Egenskaper 32 olika ljudsignaler, varav 24 polyfoniska. Inbyggt minne 93 Mb för MP3-filer (endast 21-951). LED-indikering på mottagare och sändare Mottagare

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk.

Walkie Talkie. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Walkie Talkie Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten, och spara dem för senare bruk. Antenn Detaljbeskrivning Bältesclip (baksidan) LED-lampa LCD-skärm LAMP (lampa) På/av SCAN

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer