Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 / 8 0 / S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN

2 / 8 0 / S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden görs med hjälp av spjället. Spjället blir åtkomligt för justeringen genom att lossa filtret, se fig i bruksanvisningen. Mätuttag, fig. Mättrycket Pm mäts i mätuttaget A. Med hjälp av mättrycket Pm och spjällets position kan luftmängden avläsas i injusteringsdiagrammen, där F-F är forcerad ventilation och G-G är grundventilation. Om luftmängden måste förändras, läs av en ny spjällinställning från diagrammen och justera därefter spjällets position enligt nedanstående beskrivning. Injustering av forcerad ventilation, fig. Ställ spjällluckan i öppet läge och lossa skruvar B och. För skjutspjället D till önskat läge. Markeringarna för skjutspjällets läge F-F motsvarar värdena i diagrammet Forcerad ventilation, se omstående sida. Lås fast skjutspjället med skruv B. Mät trycket Pm och kontrollera att önskat forceringsflöde erhålls. B A Injustering av grundventilation, fig. Stäng spjälluckan. För spjälluckan i önskat läge. Markeringarna för spjälluckans läge G-G motsvarar värdena i diagrammet Grundventilation, se omstående sida. Lås fast skjutspjället med skruvar. Mät trycket Pm och kontrollera att önskat grundflöde erhålls. Fabriksinställning Spiskåpan levereras från fabrik med spjället inställt på följande kapacitet. Forcerad ventilation 0 l/s ( m³/h) vid 00 Pa D F Torx 0 Grundventilation Spjällinställning F,9 Ljudtrycksnivå = db(a) 0 l/s (7 m³/h) vid 0 Pa G Spjällinställning G,8 Ljudtrycksnivå = 7 db(a) Fabriksinställningningen är instreckad i diagrammen som ett exempel. Torx 0

3 / 8 0 / FI ILMAVIRTOJN SÄÄTÖ SÄÄTÖPLLIN SÄÄTÖ Ilmavirtauksia säädetään säätöpellin avulla. Säätöpellin säätäminen onnistuu irrottamalla suodatin, katso kuva käyttöohjeesta. Mittauspiste, kuva. Mittauspaine Pm mitataan mittauspisteessä A. Mittauspaineen Pm ja säätöpellin asennon avulla voidaan ilmamäärä lukea säätökaavioista, jossa F- F on tehostettu tuuletus ja G-G on perustuuletus. Jos ilmamäärää pitää muuttaa, lue uusi säätöpellin säätöarvo kaavioista ja säädä sen jälkeen säätöpellin asento alla olevan kuvauksen mukaisesti. A Tehostetun tuuletuksen säätö, kuva. Aseta pelti aukiasentoon ja irrota ruuvit B ja. Vie liukupelti D haluttuun asentoon. Liukupellin asennon merkinnät F-F vastaavat Tehostettu tuuletus - kaavion arvoja, katso seuraava sivu. Lukitse liukupelti ruuvilla B. Mittaa Pm-paine ja varmista, että toivottu tehostusvirtaus saadaan aikaiseksi. B PRUSTUULTUKSN SÄÄTÖ, kuva. Sulje säätöpelti. Vie säätöpelti haluttuun asentoon. Säätöpellin asennon merkinnät G-G vastaavat Perusilmastointi-kaavion arvoja, katso seuraava sivu. Lukitse säätöpelti ruuveilla. Mittaa Pm-paine ja varmista, että saadaan haluttu perustuuletus. D F Torx 0 Tehdassäätö Liesikupu toimitetaan tehtaalta säätöpelti asennettuna seuraaville tehoille: Tehostettu tuuletus Perustuuletus 0 l/s ( m³/h) /00 Pa Säätöpellin säätö F,9 Äänenpainetaso db(a) 0 l/s (7 m³/h) / 00 Pa Säätöpellin säätö G,8 Äänenpainetaso 7 db(a) G Tehdassäätö on viivattuna kaavioihin esimerkkinä. Torx 0

4 / 8 0 / p t (Pa) Pa Forcerad ventilation Forceret ventilation Tehostettu tuuletus F F F F F Dimensioneringsdiagram Mitoituskaavio q (l/s) q ( m /h) Fig Kuva p m (Pa) Pa Forcerad ventilation Forceret ventilation Tehostettu tuuletus F F F F F Injusteringsdiagram Säätökaavio L p W = L p A + db(a) q (l/s) q ( m /h) L p W = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt pw Den A-vegtede lydeffektniveau relativt pw A-painotettu äänentasapaino pw:n suhteen Relativt A-veid lydeffektnivå pw L p A = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 0 m² Sabin Den A-vegtede lydtryksniveau ved 0 m² Sabin A-painotettu äänentasapaino 0 m² Sabin A-veid lydtrykknivå bed 0 m² Sabin

5 / 8 0 / Dimensioneringsdiagram p t (Pa) Pa Grundventilation Perustuuletus G G G G G q (l/s) q ( m /h) Indreguleringsdiagram Injusteringsdiagram Fig Kuva p m (Pa) Pa Grundventilation Perustuuletus G G G G G L p W = L p A + db(a) q (l/s) q ( m /h)

6 6 / 8 0 / DK INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN SPJÆLDINDSTILLING Justering af luftmængden sker ved hjælp af spjældet. Spjældet bliver tilgængeligt for justering ved at demontere filtret, se fig i brugsanvisningen. Måleudtag, fig. Måletrykket måles på målestutsen mærket A. Ved hjælp af måletrykket Pm og spjældets position kan man aflæse luftmængden i indreguleringsdiagrammet hvor F-F er forceret ventilation og G- G er grundventilation. Hvis luftmængden ønskes ændret skønnes en ny spjældindstilling ud fra diagrammerne og spjældets position justeres som beskrevet nedenfor. Indregulering af forceret ventilation, fig. Stil spjældbladet i åben position, og løsn skruerne B og. Før skydespjældet D til ønsket position. Markeringerne for skydespjældets position F-F modsvarer værdierne i diagrammet Forceret ventilation, se næste side. Lås skydespjældet fast med skrue B. Mål trykket Pm og kontroller at ønsket forceringsluftmængde opnås. Indregulering af grundventilation, fig. Luk spjældbladet. Før skydespjældet til ønsket position. Markeringerne for skydespjældets position G-G modsvarer værdierne i diagrammet Grundventilation, se næste side. Lås skydespjældet fast med skrue. Mål trykket Pm og kontroller at ønsket grundventilationsluftmængde opnås. Fabriksindstilling Ved levering er spjældet i emhætten justeret til: Forceret ventilation 0 l/s ( m³/h) ved 00 Pa B A D F Torx 0 Grundventilation Spjældindstilling F,9 Lydtrykniveau = db(a) 0 l/s (7 m³/h) ved 0 Pa G Spjældindstilling G,8 Lydtrykniveau = 7 db(a) Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne som et eksempel. Torx 0

7 7 / 8 0 / N INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN SPJLDINNSTILLING Luftstrømmen tilpasses ved hjelp av spjeldet. Løsne filteret for å få tilgang til spjeldet, se fig i bruksanvisningen. Måleuttak, fig. Trykket Pm måles i måleuttaket A. Ved hjelp av trykkmålingen Pm og spjeldets posisjon er det mulig å lese av luftmengden i innreguleringsdiagrammene der F-F er forsert ventilasjon og G- G er grunnventilasjon. Hvis det er nødvendig å endre luftmengden, foretas en ny spjeldinnstilling med utgangspunkt i diagrammet som forklart nedenfor. Innjustering av forsert ventilasjon, fig. Still spjeldluken i åpen stilling og løsne skruer B og. Før spjeldet D i ønsket stilling. Markeringene for spjeldets stilling F-F tilsvarer verdiene i diagrammet Forsert ventilasjon på neste side. Fest spjeldet med skrue B. Mål trykket Pm og kontroller at ønsket forsert luftstrøm er oppnådd. Innjustering av grunnventilasjon, fig. Lukk spjeldluken. Plasser spjeldluken i ønsket stilling. Markeringene for spjeldlukens stilling G-G tilsvarer verdiene i diagrammet Grunnventilasjon på neste side. Fest spjeldet med skruer. Mål trykket Pm og kontroller at ønsket grunnluftstrøm er oppnådd. Fabrikkinnstilling Kjøkkenhetten leveres fra fabrikken med spjeldet innstilt på følgende kapasitet. Forsert ventilasjon 0 l/s ( m³/t) ved 00 Pa B A D F Torx 0 Grunnventilasjon Spjeldinnstilling F,9 Lydtrykknivå = db(a) 0 l/s (7 m³/t) ved 0 Pa G Spjeldinnstilling G,8 Lydtrykknivå = 7 db(a) Fabrikkinnstillingen er tegnet inn diagrammene som et eksempel. Torx 0

8 8 / 8 0 /

Spiskåpa Tender System 722-10 Emhætte Tender System 722-10 Liesikupu Tender System 722-10 Kjøkkenhette Tender System 722-10

Spiskåpa Tender System 722-10 Emhætte Tender System 722-10 Liesikupu Tender System 722-10 Kjøkkenhette Tender System 722-10 Spiskåpa Tender System 722-10 Emhætte Tender System 722-10 Liesikupu Tender System 722-10 Kjøkkenhette Tender System 722-10 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av

Detaljer

Spiskåpa Kjøkkenhette

Spiskåpa Kjøkkenhette Spiskåpa 622 12 Kjøkkenhette 622 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 10 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Spiskåpa Opal Emhætte Opal Liesikupu Opal Kjøkkenhette Opal

Spiskåpa Opal Emhætte Opal Liesikupu Opal Kjøkkenhette Opal Spiskåpa 762 10 Opal Emhætte 762 10 Opal Liesikupu 762-10 Opal Kjøkkenhette 762 10 Opal SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 13 Service

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

/ / 0055 Infälld eller mellan skåp monteras spiskåpan med hjälp av konsoler. Konsoler och fläkt skruvas fast med 8 st skruvar 3,5 x 3, fig 3. Ko

/ / 0055 Infälld eller mellan skåp monteras spiskåpan med hjälp av konsoler. Konsoler och fläkt skruvas fast med 8 st skruvar 3,5 x 3, fig 3. Ko / 8 639 / 0055 S SPISKÅPA -7 INSTALLATION Spiskåpa -7 är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Spiskåpan har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Detaljer

Spiskåpa Opal Emhætte Opal Liesikupu Oval Kjøkkenhette Opal

Spiskåpa Opal Emhætte Opal Liesikupu Oval Kjøkkenhette Opal Spiskåpa Opal 762 16 Emhætte Opal 762 16 Liesikupu Oval 762-16 Kjøkkenhette Opal 762-16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service

Detaljer

Spiskåpa Tender Kjøkkenhette Tender

Spiskåpa Tender Kjøkkenhette Tender Spiskåpa 722 16 Tender Kjøkkenhette 722 16 Tender SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 NO Bruksanvisning

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Spiskåpa Stil Emhætte Stil /B Kjøkkenhette Stil /B

Spiskåpa Stil Emhætte Stil /B Kjøkkenhette Stil /B Spiskåpa Stil 782 12 Emhætte Stil 782 10/B Kjøkkenhette Stil 782 10/B SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti...

Detaljer

BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S

BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S 9450-01 007-05 BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie S...3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1. Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer...3

Detaljer

Spiskåpa Opal Fri Emhætte Opal Fri Liesikupu Opal, vapaasti riippuva Kjøkkenhette Opal Fri

Spiskåpa Opal Fri Emhætte Opal Fri Liesikupu Opal, vapaasti riippuva Kjøkkenhette Opal Fri Spiskåpa 772 16 Opal Fri Emhætte 772-16 Opal Fri Liesikupu 772-16 Opal, vapaasti riippuva Kjøkkenhette 772 16 Opal Fri SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden...

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Vision E/F Elegant E/F

Vision E/F Elegant E/F 900112-05 (125104) 2013-05 Vision E/F Elegant E/F Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Vision og Elegant E 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring 3 1.2 Bytte av halogenpærer 3 1.3 Feilsøking og service

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette Opal

Kjøkkenhette Opal Kjøkkenhette 762-12 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 7 Bruk... 13 Service og garanti... 14 991.0293.081/124926/2014-05-05 (9081) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Spiskåpa Tender /B Emhætte Tender /B Cooker hood Tender /B Kjøkkenhette Tender /B

Spiskåpa Tender /B Emhætte Tender /B Cooker hood Tender /B Kjøkkenhette Tender /B Spiskåpa Tender 722 10/B Emhætte Tender 722 10/B Cooker hood Tender 722 10/B Kjøkkenhette Tender 722 10/B SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning...

Detaljer

Vision E/F Elegant E/F

Vision E/F Elegant E/F Art no: 125104 Fun: 991.0292.945 900112-07 2015-01 Vision E/F Elegant E/F Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1. Sikkerhetsforskrifter...3 2. Slik bruker du Vision og Elegant E...4 2.1.Vedlikehold/Rengjøring...4

Detaljer

Brasserie S Bistro S Tradition S

Brasserie S Bistro S Tradition S Brasserie S Bistro S Tradition S 9450N-07 014-0 Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie S... 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1. Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer...3

Detaljer

Spisfläkt Opal Alliance 764 16 Emhætte Opal Alliance 764-16 Liesituuletin Opal Alliance 764-16 Kjøkkenventilator Opal Alliance 764-16

Spisfläkt Opal Alliance 764 16 Emhætte Opal Alliance 764-16 Liesituuletin Opal Alliance 764-16 Kjøkkenventilator Opal Alliance 764-16 Spisfläkt Opal Alliance 764 16 Emhætte Opal Alliance 764-16 Liesituuletin Opal Alliance 764-16 Kjøkkenventilator Opal Alliance 764-16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Brasserie S Bistro S Tradition S

Brasserie S Bistro S Tradition S Art. no: 15637 Fun: 991.09.884 Brasserie S Bistro S Tradition S 9450N-08 015-01 Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1. Sikkerhetsforskrifter... 3. Slik bruker du Brasserie S...4.1.Vedlikehold/Rengjøring...4..

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Swegon CASA Classic KTAP

Swegon CASA Classic KTAP 125257 / 20110204 Swegon CASA Classic KTAP Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk

Detaljer

BRASSERIE S BISTRO S TRADITION S

BRASSERIE S BISTRO S TRADITION S BRASSERIE S BISTRO S TRADITION S 9450-05 01-1 15337/0110301 Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie S... 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring...3 1. Bytte av lysrør...3 1.3 Hvis kjøkkenhetten

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy

Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy 125479/20120412 Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy Installasjon og tekniske data Swing-Rock-I_a_NO-m Innhold Installering... 3 Tekniske data... 8 2 www.swegon.com Med forbehold om endringer.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Spisfläkt Alliance Fri Emhætte Alliance Fri Liesituuletin Alliance, vapaasti riippuva Kjøkkenventilator Alliance Fri

Spisfläkt Alliance Fri Emhætte Alliance Fri Liesituuletin Alliance, vapaasti riippuva Kjøkkenventilator Alliance Fri Spisfläkt 794 16 Alliance Fri Emhætte 794-16 Alliance Fri Liesituuletin 794-16 Alliance, vapaasti riippuva Kjøkkenventilator 794 16 Alliance Fri SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation...

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Flerkonet armatur. Dimensioner

Flerkonet armatur. Dimensioner Dimensioner Vertikal Ød 8 Max. H ØU ØD Horisontal Ød Beskrivelse er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Spisfläkt Tender Alliance Emhætte Tender Alliance Liesituuletin Tender Alliance Kjøkkenventilator Tender Alliance

Spisfläkt Tender Alliance Emhætte Tender Alliance Liesituuletin Tender Alliance Kjøkkenventilator Tender Alliance Spisfläkt Tender Alliance Emhætte Tender Alliance Liesituuletin Tender Alliance Kjøkkenventilator Tender Alliance SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden...

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 04.16 LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer

Detaljer

1 / 16 S STIL FRI Spiskåpa 792-10 INSTLLTION STIL FRI Spiskåpa är avsedd för frihängande montering. Spiskåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Alliance Fusion

Alliance Fusion Alliance 934 16 Fusion Alliance 934-16 Fusion Alliance 934-16 Fusion Alliance 934-16 Fusion SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 8 Användning... 9

Detaljer

Sirkulær avtrekksventil

Sirkulær avtrekksventil NO09 04.16 LØV-A LØV-R Sirkulær avtrekksventil Demonterbar frontplate Plan montasje Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 04.16 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

CENTRALVENTILATION VILLA

CENTRALVENTILATION VILLA CENTRALVENTILATION VILLA DANSK NORSK SVENSKA MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning M 536191000916092015 THERMEX CENTRALVENTILATION VILLA 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Tilluftsventil for åpen montasje

Tilluftsventil for åpen montasje NO0627 09.16 TUB LØV-R Tilluftsventil for åpen montasje For store lokaler Kombinerer store luftmengder med høy komfort Integrert spjeld og lyddemper Alternative spredningsmønstre Leveres i lengdene 2,

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ø U Ød B C Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer NO0416 01.16 UPK LØV-R Avtrekksrist med ATK plenumskammer Tilpassede størrelser, BxH varianter Leveres med eller uten kammer Rist med montasjeramme Demonterbart spjeld for rensing Lydabsorbent i polyester

Detaljer

Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler

Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler NO0628 11.13 TIH LØV-R og TIR Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler TIR, fritthengende med justerbar kastelengde TIH, for vegg eller kanalmontasje Beregnet til både kjøling

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer NO0416 02.13 UPK LØV-R Avtrekksrist med ATK plenumskammer Rist med montasjeramme Demonterbart spjeld for rensing Ecoson dempingsmateriale i ATK kammer TROX Auranor Norge AS Postboks 0 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

/6 24899/ 200927 TENDER SYSTEM 722-6 S INSTALLATION Spiskåpa TENDER är avsedd för montering på vägg. Spiskåpan har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Detaljer

/6 TENDER SYSTEM 722-6 S INSTALLATION Spiskåpa TENDER är avsedd för montering på vägg. Spiskåpan har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation. Spiskåpan är försedd

Detaljer

Produktinformation - Udgave 1. Luftdesign. Overskrift. Underoverskrift. Avtrekkshetter til boligblokker

Produktinformation - Udgave 1. Luftdesign. Overskrift. Underoverskrift. Avtrekkshetter til boligblokker Produktinformation - Udgave 1 d i g n Luftdesign Overskrift Underoverskrift Avtrekkshetter til boligblokker Avtrekkshetter som dekker in med komfort og elegant de Luftig inspirasjon til kjøkkenet EBV Kjøkkenet

Detaljer

Rektangulær tilluftventil

Rektangulær tilluftventil NO0645 11.15 JBV LØV-R Rektangulær tilluftventil Tilpasset for boligventilasjon Montasjevennlig Demonterbar frontplate Dokumentert med BVK plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge

Detaljer

Komplett tilluftsenhet for skolebygg

Komplett tilluftsenhet for skolebygg NO0702 02.13 Siv-inn LØV-R Skole Komplett tilluftsenhet for skolebygg Sikrer god lufttilførsel Rensbar Forsterket front Spesielt egnet til rehabilitering TROX Trox Norge AS PO Box NO-2760 Brandbu Telefon

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO02 11.10 NS 34.X12.12372 Opus-R LØV-R Sirkulær tilluftsventil Front med justerbare Opus-dyser Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale i kammer

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Kvadratiskt tilluftsdon

Kvadratiskt tilluftsdon NO0637 09.17 LØV-R Kvadratiskt tilluftsdon Demonterbar frontplate Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks

Detaljer

Siv-inn LØV-R Innfelt

Siv-inn LØV-R Innfelt NO0701 11.15 Siv-inn LØV-R Innfelt Tilluftsventil for fortrengningsventilasjon Innfelt montasje Stor kapasitet Justerbar veggkanal Svært rengjøringsvennlig TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu

Detaljer

Kvadratisk tilluftsventil

Kvadratisk tilluftsventil NO06 04.16 Orion-LØV LØV-R Kvadratisk tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Demonterbar frontplate Plan montasje Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Lydabsorbent

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 03.11 NS 34.X12.11372 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

VDYc/VRYc

VDYc/VRYc ------------------------------------------- Tilluftsventil med dyser ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Rektangulær tilluftsventil med dyser. Type VDY er utstyrt

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Serie VFC For lave lufthastigheter

Serie VFC For lave lufthastigheter 5/8/N/2 Luftmengderegulator Serie VFC For lave lufthastigheter TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firmapost@auranor.no firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

LPVb ----------------------------------------------------------

LPVb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- LockZone Bakkantventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Rektangulær tilluftsventil med ledeskinneperforering.

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Bakkantventil. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post:

Bakkantventil. TROX Auranor Norge AS. Telefon Telefaks e-post: NO0625 11.15 TLK LØV-R Bakkantventil Forskjellige frontalternativer Kammer med spjeld og måleuttak Demonterbar frontplate Justérbar montasjeramme Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 Røros Kjøkkenhette 251 12 NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 125587/2012-11-21 (1475) INSTALLASJON Kjøkkenhette 251-12 er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Kjøkkenhetten har

Detaljer

Rotationsarmatur. Dimensioner

Rotationsarmatur. Dimensioner RC Dimensioner ØU Ød H 0 ØA Beskrivelse RC er et cirkulært rotationsarmatur med stilbare lameller. Armaturet kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 02.08 NS 34 X12.11372 Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale

Detaljer

Brasserie F Bistro F Fondue F Bruker/Monteringsveiledning

Brasserie F Bistro F Fondue F Bruker/Monteringsveiledning 94249-02 2008-02 Brasserie F Bistro F Fondue F Bruker/Monteringsveiledning Innhold 1 Slik bruker du Brasserie F 3 1.1 Vedlikehold/Rengjøring 3 1.2 Bytte av lysrør 3 1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Produktguide Kjøkkenventilatorer med motor Disse kjøkkenhettene har innbygd motor. Artikkelnr. NOBB-nr Kapasitet Støynivå Osoppfanging Lys

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

CENTRALVENTILATION VILLA

CENTRALVENTILATION VILLA CENTRALVENTILATION VILLA DANSK NORSK SVENSKA BETJENINGSVEJLEDNING Brukervejledning Bruksanvisning B 780672000221092015 THERMEX CENTRALVENTILATION VILLA 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer