Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler"

Transkript

1 Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

2 Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren är avsedd för inbyggnad i instrumentpanelen eller bilens mittkonsol. 2. Mätaren kräver en inbyggnadsöppning på Ø45 mm. Innan håltagning sker, kontrollera noga så att det finns ett utrymme på minst 55 mm bakom panelen/konsolen. 3. Borra hålet exakt eller ½ mm mindre för att klämma fast mätaren. Eller fäst mätaren med lämpligt lim. Inkoppling Se inkopplingsschema. 1. Koppla bort bilbatteriets minus (-) kabel. 2. Anslut mätarens skabel till bilens ordinarie instrument (via säkringsdosan). 3. Anslut röd kabel från mätaren till + på tändningslåset. 4. Montera oljetrycksgivaren 1/8 NPT. Drag åt givaren ordentligt vid monteringen för att undvika läckage av olja. 5. Anslut kabeln från mätarens - anslutning (GND) till minus (-) jord på motorn, nära givaren. 6. Anslut givarens anslutning WK till minus (-) jord. 7. Koppla tillbaka bilbatteriets minus (-) kabel efter avslutad inkoppling. röd svart Orange 2

3 Oljetrykkmåler Spesifikasjoner Måleområde: 0~7 bar Tilkobling. Kun. Analog måler med 270 skala som viser oljetrykket. 1. Oljetrykkmåleren er beregnet for innbygging i dashbord eller bilens midtkonsoll. 2. Måleren krever en innbyggingsåpning på Ø 45 mm. Før hulltaking, kontroller nøye at det finnes et rom på minst 55 mm bak dashbordet/midtkonsollen. 3. Bor hullet nøyaktig eller ½ mm mindre for å klemme fast måleren. Du kan også feste måleren med egnet lim. 4. Monter den aktive sensoren på egnet plass i motorrommet, og koble den til batteriet (via sikringsboksen). Innkobling Se innkoblingsskjema. 1. Koble fra bilbatteriets minuskabel (-). 2. Koble målerens skabel til bilens ordinære instrument (via sikringsboksen). 3. Koble rød kabel fra måleren til + på tenningslåsen. 4. Monter oljetrykkgiveren 1/8 NPT. Stram giveren ordentlig ved monteringen for å unngå lekkasje av olje. 5. Koble kabelen fra målerens - -tilkobling (GND) til minus (-) jord på motoren, nær giveren. 6. Koble giverens tilkobling WK til minus (-) jord. 7. Koble til bilbatteriets minuskabel (-) igjen etter avsluttet innkobling. rød sort Oransje 3

4 Öljynpainemittari Tekniset tiedot Mittausalue: 0~7 bar. Liitäntä: Vain 12 voltille. Ilmaisu Öljynpaine näkyy analogisen mittarin 270- asteisessa asteikossa. Asentaminen 1. Öljynpainemittari on tarkoitettu asennettavaksi kojetauluun tai auton keskikonsoliin. 2. Mittari edellyttää Ø 45 mm:n asennusaukkoa. Ennen reiän tekemistä varmista, että kojetaulun tai konsolin alla on vähintään 55 mm tilaa. 3. Poraa tarkalleen oikean kokoinen tai ½ mm pienempi aukko, johon mittari kiinnitetään. Voit kiinnittää mittarin myös sopivalla liimalla. 4. Asenna aktiivinen tunnistin sopivaan paikkaan moottoritilassa ja yhdistä se akkuun sulakerasian kautta. Kytkentä Ks. kytkentäkaavio. 1. Irrota miinusjohto (-) auton akusta. 2. Yhdistä mittarin valaistusjohto auton kojetaulun valaistusliitäntään sulakerasian kautta. 3. Yhdistä mittarista lähtevä punainen johto sytytyslukon + -liitäntään. 4. Asenna 1/8 NPT -öljynpainetunnistin. Kiristä anturi kunnolla, jotta öljyä ei vuoda. 5. Yhdistä johto mittarin miinusliitännästä (GND) moottorin miinusliitäntään (-) anturin lähelle. 6. Yhdistä anturin WK-liitäntä maadoitukseen (-). 7. Yhdistä miinusjohto (-) takaisin auton akkuun, kun liitännät on tehty. Valaistus keltainen punainen MUsta Oranssi 4

5 Olietryksmåler Specifikationer Måleområde: 0~7 bar. Tilslutning. Kun. Analogt måleinstrument med 270º skala, som viser olietrykket. 1. Olietryksmåleren er beregnet til indbygning i instrumentbrættet eller bilens midterkonsol. 2. Instrumentet kræver en indbygningsåbning på Ø45 mm. Inden der laves hul, kontrolleres omhyggeligt, at der er mindst 55 mm luft bag instrumentbrættet/konsollen. 3. bor hullet nøjagtigt ½ mm mindre, så instrumentet kan klemmes fast. Eller fastgør instrumentet med en egnet lim. 4. Monter den aktive sensor et egnet sted i motorrummet og slut den til batteriet (via sikringsdåsen). Tilslutning Se tilslutningsskema. 1. Fjern bilbatteriets minus (-) kabel. 2. Slut instrumentets stilslutning til bilens almindelige instrumentlys (via sikringsdåsen). 3. Slut den røde ledning fra instrumentet til + i tændingslåsen. 4. Monter olietryksføleren 1/8 NPT. Spænd føleren ordentligt til ved monteringen, så du undgår lækage af olie. 5. Slut kablet fra instrumentets - tilslutning (GND) til minus (-) jord på motoren, tæt på føleren. 6. Slut følerens tilslutning WK til minus (-) jord. 7. Sæt bilbatteriets minus (-) kabel på plads efter afsluttet tilslutning. rød sort Orange 5

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Robometer. Meteret trenger i utgangspunktet ingen betjening fra fører.

Robometer. Meteret trenger i utgangspunktet ingen betjening fra fører. Robometer Vi takker for at du har valgt å montere Robometeret. Det er utviklet for å adressere problematikken rundt reversering av celler i NiCd batteriet i Think, PSA og Renault Elbiler. Det vil oppdage

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Motstandsfølere hypteck.no

Motstandsfølere hypteck.no Motstandsfølere Innhold TYPE MH... 4 TYPE MH Clamp... 6 TYPE MH Clamp-on T4... 8 TYPE MH Clamp T6... 10... TYPE MF-Snap... 14 TYPE MI... 16 TYPE MITRA... 18 TYPE MITRAV... 20 TYPE MIV... 22 TYPE MK...

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Forberedelser Planlegg hvor gjerdet skal stå, marker hvor hjørne og grind skal plasseres. Hvis mulig unngå mer enn 1 grind på hvert beite

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

Belysning. Varsellys 809044-12. RV 809044-1224 Roterende varsellys med magnetfeste. Roterende varsellys 12-24 Volt for piggmontering.

Belysning. Varsellys 809044-12. RV 809044-1224 Roterende varsellys med magnetfeste. Roterende varsellys 12-24 Volt for piggmontering. Belysning Varsellys RV 809043-1224 Roterende varsellys 12-24 Volt for piggmontering. H1 pære bestilles separat. Høyde: 23,mm Diameter: 142mm Material (no) Material korttekst Enhet 809043-1224 Roterende

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

Installasjon av Blackvue DR650GW-2CH i Tesla Model S Lagd i samarbeid mellom John Amir Taher og Erik Røsegg

Installasjon av Blackvue DR650GW-2CH i Tesla Model S Lagd i samarbeid mellom John Amir Taher og Erik Røsegg Installasjon av Blackvue DR650GW-2CH i Tesla Model S Lagd i samarbeid mellom John Amir Taher og Erik Røsegg For å montere Blackvue DR650GW-2CH trenger du følgende utstyr og verktøy: - Multimeter - 13mm

Detaljer

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon Innledning: Parker på et trygt sted hvor bilen ikke er til hinder for andre trafikanter. Slå av tenningen og ta ut tenningsnøkkelen. Les gjennom hele denne veiledningen og kontroller at du har alt som

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

+12V SIREN STARTER ANTENNA STARTER SWITCH WHT RED BLK IMOB 2 IN IMOB 2 OUT IGN. INPUT YEL P 3 GND SIR. PWR BATT + EQUIP. IGNITION P2 SIR.

+12V SIREN STARTER ANTENNA STARTER SWITCH WHT RED BLK IMOB 2 IN IMOB 2 OUT IGN. INPUT YEL P 3 GND SIR. PWR BATT + EQUIP. IGNITION P2 SIR. IGN. SWITCH IGN. MODULE + 15 LED LIGHT 1 LIGHT 2 IMOB 1 IN IMOB 1 OUT IGNITION P2 SIR. TRIG SIR. PWR EQUIP. BATT + 10 A + - GND +12V P 3 IMOB 2 IN IMOB 2 OUT WHT RED BLK IGN. INPUT YEL ANTENNA STARTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

Pre Rigging. Fjernkontrollsett. Settet inneholder: - Fjernkontrollboks 06240-ZW5-U40 - Bryterpanelkit 06323-ZW1-V04. Passer BF40 og opp til BF50

Pre Rigging. Fjernkontrollsett. Settet inneholder: - Fjernkontrollboks 06240-ZW5-U40 - Bryterpanelkit 06323-ZW1-V04. Passer BF40 og opp til BF50 Fjernkontrollsett Fjernkontroll topmontert single 06255-ZW5-U00HE - Fjernkontrollboks 06240-ZW5-U40 - Bryterpanelkit 06323-ZW1-V04 Passer BF40 og opp til BF50 Fjernkontroll top mont innfeldt 06255-ZW5-U10HE

Detaljer

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 Montering av EKKO Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 2: Et sted i planleggingen av variabel lysstyrke forsvant et viktig jordpunk for

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Robometer. Innholdsfortegnelse. 1. Introduksjon og innholdsfortegnelse

Robometer. Innholdsfortegnelse. 1. Introduksjon og innholdsfortegnelse Robometer 1. Introduksjon og innholdsfortegnelse Vi takker for at du har valgt å montere Robometeret. Det er utviklet for å adressere problematikken rundt reversering av celler i NiCd batteriet i Think,

Detaljer

BACKKAMERA, TRÅDLÖS RYGGEKAMERA, TRÅDLØST PERUUTUSKAMERA, LANGATON BAKKAMERA, TRÅDLØS

BACKKAMERA, TRÅDLÖS RYGGEKAMERA, TRÅDLØST PERUUTUSKAMERA, LANGATON BAKKAMERA, TRÅDLØS BACKKAMERA, TRÅDLÖS RYGGEKAMERA, TRÅDLØST PERUUTUSKAMERA, LANGATON BAKKAMERA, TRÅDLØS R&TTE 1995/5/EC Original manual 1 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 43-148 BACKKAMERA

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Pre Rigging. Fjernkontrollsett. Settet inneholder: - Fjernkontrollboks 06240-ZW5-U40 - Bryterpanelkit 06323-ZW1-V04. Passer BF40 og opp til BF90

Pre Rigging. Fjernkontrollsett. Settet inneholder: - Fjernkontrollboks 06240-ZW5-U40 - Bryterpanelkit 06323-ZW1-V04. Passer BF40 og opp til BF90 Fjernkontrollsett Fjernkontroll topmontert single 06255-ZW5-U00HE - Fjernkontrollboks 06240-ZW5-U40 - Bryterpanelkit 06323-ZW1-V04 Passer BF40 og opp til BF90 Fjernkontroll top mont innfeldt 06255-ZW5-U10HE

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Relæmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning. Kopplingsrelä anrop Beskrivning Montage Idrifttagning

Relæmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning. Kopplingsrelä anrop Beskrivning Montage Idrifttagning Rufanschaltrelais_7646_dk.book Seite Freitag,. Mai 008 :0 0/008 / Id.-Nr. 400 4 RTY 7646 000 0080-0 Relæmodul Beskrivelse Montage Idrifttagning Kopplingsrelä anrop Beskrivning Montage Idrifttagning Anropskoblingsrelé

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Installasjonsløsninger etter Nordtestmetoden NT VVS 129

Installasjonsløsninger etter Nordtestmetoden NT VVS 129 Installasjonsløsninger etter Nordtestmetoden NT VVS 129 Nordtest NT VVS 129 anses å være VVS-markedets vanskeligste test. Unikt for testmetoden, som er felles for hele Norden, er at det ikke kun er komponenter

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde

Strømforbruk i stand by -modus Temperatursensorens funksjonsområde MONTERINGSGUIDE MONTERINGSDELER Kontrollenhet med integrert GSM-antenne og SIM-kortleser Installasjonskabler Temperatursensor, med 2 m kabel Bryter med indikatorlampe og 1,5 m kabel ELEKTRISKE EGENSKAPER

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Utenifra Utside Innside/Motorside Innenifra/Motorside 412 33 140 125 1. Montering stolpe. Deleliste 4 PORTSTOLPE Del Nr. Beskrivelse Antal/Portstolpe

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Ombygging av baklykter til C3.

Ombygging av baklykter til C3. Side 1 Ombygging av baklykter til C3. Biler registrert før 1971 blir godkjent med orginale blinklys uten problemer de aller fleste steder her i landet. Men på biler registrert etter 71 har Vegdirektoratet

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning ilas marine Radiokontroll Art. nr. 10707 (N) Bruksanvisning Med radiokontrollen kan vinsjen betjenes overalt ombord. Dette gir en større trygghet og oversikt under oppankring. Fra land kan båten trekkes

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Dokumentets dato: 13.12.2012 Saksnummer: 2012/149431 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku Kyl/värmebox Kjøle-/varmeboks Kylmä-/lämpölaukku Køle/varmeboks Kyl/värmebox Läs bruksanvisningen noga före användning och förvara den för framtida bruk. Säkerhetsråd Läs noggrant igenom instruktionerna

Detaljer

INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS

INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS Denne installasjonsveiledningen gir råd og tips til hvordan ekstralys med ettermontert xenon installeres i kjøretøy. Veiledningen tar utgangspunkt i ferdig xenon-klargjorte

Detaljer

S T Y R I N G S E N H E T BL SO GU GR RØ Å R L ØN D

S T Y R I N G S E N H E T BL SO GU GR RØ Å R L ØN D Koblingsskjema 5 6 ; 4 1 / 5-0 - 6 4, / 4 / 7 5 4 6 * 7 2-8 ) 4-4 6-1 / 5 5 * 5 4 6 / 7 4, / 4 5 1 4 1 / 5 0, - 4 # ) 5 6 1 6 ) 6. 4 7 2 8 ) 4-4 * ) 6 6-4 1 ), - 4 7 2 8 ) 4-4 ) * -. 4 / 4 - - 4 ) * -

Detaljer

DIGITAL BACKKAMERA DIGITALT RYGGEKAMERA DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERA DIGITALT BAKKAMERA

DIGITAL BACKKAMERA DIGITALT RYGGEKAMERA DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERA DIGITALT BAKKAMERA DIGITAL BACKKAMERA Trådlös DIGITALT RYGGEKAMERA Trådløst DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERA Langaton DIGITALT BAKKAMERA Trådløs Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Issued date 08.jan.08 Document number INS-0003-A01 Issued by JWJ Page 1 of 5. Ha de nye batteriene klare og les 'Behandling av batterier' (INS-0001)

Issued date 08.jan.08 Document number INS-0003-A01 Issued by JWJ Page 1 of 5. Ha de nye batteriene klare og les 'Behandling av batterier' (INS-0001) Issued by JWJ Page 1 of 5 1 Ha de nye batteriene klare og les 'Behandling av batterier' (INS-0001) Demontering 2 Skruav det nedre dashborddekselet (grått) og skru ned Car Controlleren (8mm pipe). Koble

Detaljer

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele Rev:1 ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med hovedstrømsbryter

Detaljer