Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper"

Transkript

1 Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB

2 Nollställningsverktyg Servicelampa Modell IOR-404 (V4.0) för Volvo och Saab För släckning av bilens servicelampor resp. Airbagens kontrollampa. Bilmodell Årsmodell Funktion DIP-strömbrytare Volvo S Oljeservice DIP 1, 3 Volvo S Oljeservice DIP 2, 3 Volvo S Oljeservice DIP 1, 2 Volvo V Oljeservice DIP 1, 3 Volvo V Oljeservice DIP 2, 3 Volvo V Oljeservice DIP 1, 2 Volvo S Oljeservice DIP 1 Volvo S Oljeservice DIP 3 Volvo S Oljeservice DIP 2 Volvo V Oljeservice DIP 3 Volvo V Oljeservice DIP 2 Volvo V Oljeservice DIP 1 Volvo V70 XC 1998 Oljeservice DIP 3 Volvo V70 XC Oljeservice DIP 2 Volvo V70 XC Oljeservice DIP 1 Volvo C Oljeservice DIP 2 Coupé Volvo C Oljeservice DIP 2 Cab Volvo S Oljeservice DIP 1 Volvo XC Oljeservice DIP 1 Volvo 850/ Oljeservice DIP 3 TDI Volvo S Airbag DIP 2, 3, 4 Volvo V Airbag DIP 2, 3, 4 Volvo S Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo V Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo V70XC Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo S Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo XC Airbag DIP 1, 3, 4 Saab 900 Airbag DIP 5 DIP-strömbrytare Detta nollställningsverktyg kan användas för ovanstående Volvo- och Saab-mod med 16-stifts OBD-II diagnosuttag. Det finns 8 DIP-strömbrytare på verktyget. Före användning skall alla strömbrytarna ställas i läge. Följ sedan nedanstående steg: Bruksanvisning: 1. Vrid bilens tändningsnyckel till läge och anslut sedan verktyget till bilens diagnosuttag Biltema Nordic Services AB 2

3 2. Vrid tändningsnyckeln till läge, men starta EJ motorn. Verktygets gröna lysdiod tänds. 3. Se ovanstående tabell och ställ angivna DIP-strömbrytare i läge och låt resterande vara kvar i läge. 4. Tryck på verktygets Start -knapp för att nollställa/släcka bilens servicelampa Airbagens kontrollampa. 5. Vrid tändningsnyckeln till läge och koppla bort verktyget från bilens diagnosuttag. I vissa fall kan ovanstående Volvo-mod vara ersatta med ett annorlunda system i vissa länder. Om ovanstående nollställningssteg misslyckas på din bil, så kan du försöka igen i enlighet med följande annorlunda DIP-strömbrytarinställningar. De andra stegen är de samma. Bilmodell S40/S60/S70/S80/V40/V50/V70/ V70 XC/XC90/C70 Coupe/C70 Cab/850 Funktion Årsmodell DIP-strömbrytare Oljeservice DIP 2, 4 DIP 1, 2, 4 DIP 3, 4 S70/V Oljeservice DIP 1, 2, 3 S40/V40/850/850 TDI Oljeservice DIP 4 S40/S60/S80/V50/V70/V70XC/ XC90 OBS: 1. Under nollställningsprocessen så blinkar verktygets gröna lysdiod. 2. Om nollställningen lyckas så blinkar den gröna lysdioden under 2 sekunder för att sedan lysa konstant (). 3. Om nollställningen misslyckas så blinkar den gröna lysdioden under 10 sekunder, därefter upphör blinkningen under 1 sekund för att sedan åter blinka under 10 sekunder, för att slutligen lysa konstant (). 4. Vänta 10 sekunder innan en ny nollställningsprocess påbörjas. DIP-strömbrytare Airbag DIP 1, 2, Biltema Nordic Services AB

4 Nullstillingsverktøy Servicelampe Modell IOR-404 (V4.0) for Volvo og Saab For slukking av bilens servicelamper og airbagens kontrollampe. Bilmodell Årsmodell Funksjon DIP-bryter DIP-bryter Volvo S Oljeservice DIP 1, 3 Volvo S Oljeservice DIP 2, 3 Volvo S Oljeservice DIP 1, 2 Volvo V Oljeservice DIP 1, 3 Volvo V Oljeservice DIP 2, 3 Volvo V Oljeservice DIP 1, 2 Volvo S Oljeservice DIP 1 Volvo S Oljeservice DIP 3 Volvo S Oljeservice DIP 2 Volvo V Oljeservice DIP 3 Volvo V Oljeservice DIP 2 Volvo V Oljeservice DIP 1 Volvo V70 XC 1998 Oljeservice DIP 3 Volvo V70 XC Oljeservice DIP 2 Volvo V70 XC Oljeservice DIP 1 Volvo C Oljeservice DIP 2 Coupé Volvo C Oljeservice DIP 2 Cab Volvo S Oljeservice DIP 1 Volvo XC Oljeservice DIP 1 Volvo 850/ Oljeservice DIP 3 TDI Volvo S Airbag DIP 2, 3, 4 Volvo V Airbag DIP 2, 3, 4 Volvo S Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo V Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo V70XC Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo S Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo XC Airbag DIP 1, 3, 4 Saab 900 Airbag DIP 5 Dette nullstillingsverktøyet kan brukes for ovenstående Volvo- og Saab-mod med 16-pin OBD-II diagnoseuttak. Det finnes 8 DIP-brytere på verktøyet. Før bruk skal alle strømbryterne stilles i posisjon. Følg deretter trinnene nedenfor: Bruksanvisning: 1. Vri bilens tenningsnøkkel til posisjon, og koble deretter verktøyet til bilens diagnoseuttak. 2. Vri tenningsnøkkelen til posisjon, men start IKKE motoren. Verktøyets grønne lysdiode tennes Biltema Nordic Services AB 4

5 3. Se tabellen ovenfor, still angitte DIP-brytere i posisjon, og la resten være i posisjon. 4. Trykk på verktøyets Start -knapp for å nullstille/slukke bilens servicelampe airbagens kontrollampe. 5. Vri tenningsnøkkelen til posisjon og koble verktøyet fra bilens diagnoseuttak. I enkelte tilf kan ovenstående Volvo-mod være erstattet med et annet system i noen land. Om ovenstående nullstillingstrinn mislykkes på bilen, kan du prøve igjen i samsvar med følgende forskjellige DIP-bryterinnstillinger. De andre trinnene er de samme. Bilmodell Årsmodell Funksjon DIPbryter S40/S60/S70/S80/V40/V50/ V70/V70 XC/XC90/C70 Coupe/ C70 Cab/ Oljeservice DIP 2, 4 DIP 1, 2, 4 DIP 3, 4 S70/V Oljeservice DIP 1, 2, 3 S40/V40/850/850 TDI Oljeservice DIP 4 S40/S60/S80/V50/V70/V70XC/ XC90 OBS! 1. Under nullstillingsprosessen blinker verktøyets grønne lysdiode. 2. Dersom nullstillingen er vellykket, blinker den grønne lysdioden i 2 sekunder for deretter å lyse konstant (). 3. Dersom nullstillingen er mislykket, blinker den grønne lysdioden i 10 sekunder, deretter opphører blinkingen i 1 sekund, så blinker den i 10 sekunder, for til slutt å lyse konstant (). 4. Vent i 10 sekunder før en ny nullstillingsprosess igangsettes. DIPbryter Airbag DIP 1, 2, Biltema Nordic Services AB

6 Merkkivalon Nollaustyökalu Malli IOR-404 (V 4.0) Volvo- ja Saab-autoille Auton huoltotarpeesta kertovien merkkivalojen ja turvatyynyn merkkivalon nollaustyökalu. Automalli Vuosimalli Toiminto 2009 Biltema Nordic Services AB 6 DIP-virtakatkaisin Volvo S Öljyhuolto DIP 1, 3 Volvo S Öljyhuolto DIP 2, 3 Volvo S Öljyhuolto DIP 1, 2 Volvo V Öljyhuolto DIP 1, 3 Volvo V Öljyhuolto DIP 2, 3 Volvo V Öljyhuolto DIP 1, 2 Volvo S Öljyhuolto DIP 1 Volvo S Öljyhuolto DIP 3 Volvo S Öljyhuolto DIP 2 Volvo V Öljyhuolto DIP 3 Volvo V Öljyhuolto DIP 2 Volvo V Öljyhuolto DIP 1 Volvo V70 XC 1998 Öljyhuolto DIP 3 Volvo V70 XC Öljyhuolto DIP 2 DIP-virtakatkaisin Volvo V70 XC Öljyhuolto DIP 1 Volvo C Öljyhuolto DIP 2 Coupé Volvo C Öljyhuolto DIP 2 Cab Volvo S Öljyhuolto DIP 1 Volvo XC Öljyhuolto DIP 1 Volvo 850/ Öljyhuolto DIP 3 TDI Volvo S Turvatyyny DIP 2, 3, 4 Volvo V Turvatyyny DIP 2, 3, 4 Volvo S Turvatyyny DIP 1, 3, 4 Volvo V Turvatyyny DIP 1, 3, 4 Volvo V70XC Turvatyyny DIP 1, 3, 4 Volvo S Turvatyyny DIP 1, 3, 4 Volvo XC Turvatyyny DIP 1, 3, 4 Saab 900 Turvatyyny DIP 5 Tätä nollaustyökalua voi käyttää edellä mainituille Volvo- ja Saab-malleille, joissa on 16-nasnen OBD-II-diagnoosiliitäntä. Työkalussa on 8 DIP-kytkintä. Kaikki kytkimet on asetettava -asentoon ennen käyttämistä. Toimi tämän jälkeen seuraavasti. Käyttöohje 1. Käännä sytytysavain -asentoon ja yhdistä työkalu auton diagnoosiliitäntään. 2. Käännä sytytysavain -asentoon, mutta ÄLÄ käynnistä moottoria. Työkalun vihreä merkkivalo syttyy. 3. Katso edellistä taulukkoa ja aseta siinä

7 mainitut DIP-kytkimet -asentoon. Anna muiden DIP-kytkimien olla -asennossa. 4. Käynnistä nollaaminen eli auton merkkivalon (turvatyynyn merkkivalon) sammuttaminen painamalla työkalun Start-painiketta. 5. Käännä sytytysavain -asentoon ja irrota työkalu auton diagnoosiliitännästä. Joissain edellä mainituissa Volvo-malleissa voi olla erilainen järjestelmä tietyissä maissa. Jos nollaaminen epäonnistuu, yritä uudelleen käyttämällä seuraavia DIP-kytkinasetuksia. Muut vaiheet tehdään samalla tavalla. Automalli Vuosimalli Toiminto DIP-virtakatkaisin S40/S60/S70/S80/V40/ V50/V70/V70 XC/XC90/C70 Coupe/C70 Cab/ Öljyhuolto DIP 2, 4 DIP 1, 2, 4 DIP 3, 4 S70/V Öljyhuolto DIP 1, 2, 3 S40/V40/850/850 TDI Öljyhuolto DIP 4 S40/S60/S80/V50/V70/ V70XC/XC90 HUOMIO: 1. Työkalun vihreä merkkivalo vilkkuu nollaamisen aikana. 2. Jos nollaaminen onnistuu, vihreä merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin ajan ja jää palamaan (). 3. Jos nollaaminen epäonnistuu, vihreä merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin ajan, lopettaa vilkkumisen yhden sekunnin ajaksi, vilkkuu taas 10 sekuntia ja jää palamaan (). 4. Odota 10 sekuntia ennen nollaamisen aloittamista uudelleen. DIP-virtakatkaisin Turvatyyny DIP 1, 2, Biltema Nordic Services AB

8 Nulstillingsværktøj til kontrollamper Model IOR-404 (V 4.0) til Volvo og Saab Til slukning af bilens servicelamper hhv. airbagens kontrollampe. Bilmodel Årgang Funktion DIP-afbryder DIP-afbryder Volvo S Olieservice DIP 1, 3 Volvo S Olieservice DIP 2, 3 Volvo S Olieservice DIP 1, 2 Volvo V Olieservice DIP 1, 3 Volvo V Olieservice DIP 2, 3 Volvo V Olieservice DIP 1, 2 Volvo S Olieservice DIP 1 Volvo S Olieservice DIP 3 Volvo S Olieservice DIP 2 Volvo V Olieservice DIP 3 Volvo V Olieservice DIP 2 Volvo V Olieservice DIP 1 Volvo V70 XC 1998 Olieservice DIP 3 Volvo V70 XC Olieservice DIP 2 Volvo V70 XC Olieservice DIP 1 Volvo C70 Coupé Olieservice DIP 2 Volvo C70 Cab Olieservice DIP 2 Volvo S Olieservice DIP 1 Volvo XC Olieservice DIP 1 Volvo 850/ Olieservice DIP 3 TDI Volvo S Airbag DIP 2, 3, 4 Volvo V Airbag DIP 2, 3, 4 Volvo S Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo V Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo V70XC Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo S Airbag DIP 1, 3, 4 Volvo XC Airbag DIP 1, 3, 4 SaaB 900 Airbag DIP 5 Dette nulstillingsværktøj kan anvendes til ovenstående Volvo- og Saab-mod med 16- stifts OBD-II diagnoseudtag. Der er 8 DIP-afbrydere på værktøjet. Sørg først for, at alle afbrydere er i position. Følg derefter nedenstående trin: 2009 Biltema Nordic Services AB 8 Brugsanvisning: 1. Drej bilens tændingsnøgle til position og slut derefter værktøjet til bilens diagnoseudtag. 2. Drej tændingsnøglen til position, men start ikke motoren. Værktøjets grønne lysdiode tændes. 3. Se ovenstående tabel og sæt den aktuelle DIP-afbryder på og lad de andre være på.

9 4. Tryk på værktøjets Start -knap for at nulstille/slukke bilens servicelamper airbaggens kontrollampe. 5. Drej tændingsnøglen til position og fjern værktøjet fra bilens diagnoseudtag. I visse lande kan ovenstående Volvo-mod have et anderledes system. Hvis ovenstående nulstillingstrin mislykkes på din bil, kan du forsøge igen i overensstemmelse med følgende anderledes DIP-afbryderinstillinger. De andre trin er de samme. Bilmodel Årgang Funktion DIP-afbryder S40/S60/S70/S80/V40/V50/V70/ V70 XC/XC90/C70 Coupe/C70 Cab/ Olieservice DIP 2, 4 DIP 1, 2, 4 DIP 3, 4 S70/V Olieservice DIP 1, 2, 3 S40/V40/850/850 TDI Olieservice DIP 4 S40/S60/S80/V50/V70/V70XC/ XC90 OBS: 1. Under nulstillingsprocessen vil værktøjets grønne lysdiode blinke. 2. Hvis nulstillingen lykkes blinker den grønne lysdiode i under 2 sekunder, for derefter at lyse konstant (). 3. Hvis nulstillingen mislykkes blinker den grønne lysdiode i 10 sekunder, derefter stopper den med at blinke i 1 sekund for siden atter at blinke i 10 sekunder, for til sidst at lyse konstant (). 4. Vent i 10 sekunder inden en ny nulstillingsproces påbegyndes. DIP-afbryder Airbag DIP 1, 2, Biltema Nordic Services AB

10

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Tändspoletestare. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. Testinstrument för coil on plug tändspolar

Tändspoletestare. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. Testinstrument för coil on plug tändspolar Tändspoletestare Testinstrument för coil on plug tändspolar Batteridrivet testinstrument för enkel och snabb funktionstest av coil on plug tändspolar. Instrumentet testar tändspänningen och gnistans varaktighet.

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Rejseadapter. Matka-adapteri

Rejseadapter. Matka-adapteri Reseadapter med jordat uttag Reiseadapter med jordet uttak Matka-adapteri maadoitettu pistoke Rejseadapter med jordstik 1 2008 Biltema Nordic Services AB Reseadapter med jordat uttag VIKTIGT: Läs igenom

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Swedish Norwegian Danish Finnish CONGRESS 100. Businesstelefon Erhvervstelefon Puhelin yrityskäyttöön. Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

Swedish Norwegian Danish Finnish CONGRESS 100. Businesstelefon Erhvervstelefon Puhelin yrityskäyttöön. Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Swedish Norwegian Danish Finnish CONGRESS 100 Businesstelefon Erhvervstelefon Puhelin yrityskäyttöön Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Svenska (se sidan 4-8) 1 Klyka 2 Volymkontroll för luren/headset

Detaljer

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

4 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s.4 S FIN DK Bruksanvisning s.7 Käyttöohje s.10 Brugsanvisning s.13 GB User Manual p.16 N Gratulerer

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning MODEL 79299 SHREDDER SHREDDER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. DK Makulator 2 Brugsanvisning NO Makuleringsmaskin 3 SE Dokumentförstörare 4 SF Paperinsilppuri

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer