TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM"

Transkript

1 TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual

2 CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI

3 TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera larmsystemet. Spara manualen för framtida behov. INTRODUKTION Enkel installation med förprogrammerade sensorer. Centralenheten kan även fjärrmanövreras via telefon eller fjärrkontroll. Systemet har kapacitet för upp till 16 trådlösa sensorer och 8 fjärrkontroller. Panikknapp och automatisk SMS- och uppringningsfunktion samt inbyggd siren, 105 db. Vid larm skickar systemet ett SMS till och ringer i turordning upp 1 5 lagrade nummer. Samtidigt tjuter en kraftfull siren. Följande enheter ingår i satsen: 1st. centralenhet, 1 st. adapter 6 V, 1 st. fjärrkontroll, 1 st. rörelsesensor och 1 st. dörr-/fönstersensor. 230 V. Viktiga säkerhetsföreskrifter fukt. enheten intill örat. element och ugnar. på att centralenheten eller sensorerna är installerade för nära värmekällor. Byt plats eller rikta om rörelsesensorn. undvika risk för batteriläckage. hem, men inget larm kan utgöra ett komplett skydd mot inbrott. För att skydda ditt hem ytterligare bör du även vidta andra åtgärder. TEKNISK SPECIFIKATION Strömkälla: AC/DC-adapter samt 4 st. AA-batterier som backup. Batteriernas livslängd: ca. 2 dagar. Standby-ström: <20 ma Larmström: <600 ma Larmnivå: >105 db (vid 30 cm avstånd) GSM-frekvens: Systemets mottagnings- och sändningsfrekvens: Trådlös mottagning/sändning för sensor: m (vid fri yta) Max. avstånd för fjärrmanövrering: m Miljödata Användningstemperatur: -10 C 40 C Luftfuktighet: <80 % Förvaringstemperatur: -20 C 60 C ÖVERSIKTSBILD, CENTRALENHETEN 1. Tangenter 2. LED-indikator (GSM, batteri) 3. LCD-display 4. GSM-antenn 5. Systemantenn Anslutning, adapter 6 V DC 9. Batterifack 10. Terminal för externa anslutningar via kabel 11. SIM-korthållare 12. Mikrofon för 2-vägskommunikation 3

4 AA Art SYSTEMETS EGENSKAPER rer och 8 trådlösa fjärrkontroller. eller telefon. ringer i turordning upp 1 5 lagrade nummer. upplysta tangenter. justerbar fördröjning. fungerar) avbrott. backup (medföljer ej) och indikator för lågt batteri. Centralenhet 1. Ta loss skruven från locket på centralenhetens SIM-korthållare, ta försiktigt bort locket och lägg i SIM-kortet enligt bild 1. Bild1. OBS! Strömmen ska INTE vara påkopplad vid installation av SIM-kort. 2. Ta loss skruven från centralenhetens batterilock och lägg i 4 x AA batterier, som backup vid eventuellt strömavbrott. AA AA AA SIM INSTALLATION Tips människor, men inte av djur. är sensorövervakad och inte direkt synlig för obehöriga. Eftersom du kan aktivera/avaktivera larmet med din mobiltelefon eller en fjärrkontroll är det inte nödvändigt att montera centralenheten precis innanför dörren. som kan påverka funktionen. larm, köp till en extern siren som installeras utomhus. Placera den på avstånd från centralenheten och på en plats som är svåråtkomlig för obehöriga. information om vem som ska tillkallas vid larm. installerat ett larm. trollera att de fungerar, att sändningsavståndet inte är för stort och att sensorerna täcker önskat bevakningsområde. Information om hur du ska utföra kontrollen finns i avsnittet Testa sändningsavstånd och bevakningsområde. 3. Anslut AC-adaptern till DC 6 V-uttaget på centralenheten. 1 Adapter DC 6 V 4. När strömmen har kopplats på kommer systemet att automatiskt kontrollera GSM-nätet och logga in. Detta tar sekunder. Displayen visar PLEASE WAIT. Systemet kommer att fråga efter SIM-kortets PIN-kod. fått kontakt med GSM-nätet visar displayen lyser. Systemet är nu aktiverat. 4

5 ALARM ON OFF Art matiskt och loggar in. Det betyder att systemet inte får kontakt med GSM-nätet eller att programladdning inte har genomförts. Systemet är nu i stand- SIM-kortet är placerat på rätt sätt och att det fortsätter, kontakta din mobiloperatör. produkt. Batterierna är enbart som backup, men ska alltid finnas installerade i centralenheten. Med enbart dessa kan systemet fungera i två dagar. tern. Vid fel på denna, kontakta Biltema. kan göra att systemet inte fungerar korrekt. OBS! den brukar, bör batteriet bytas ut. Batteriets livstid är ca. 6 månader vid normal användning av systemet. Byt ut det minst var 6:e månad. Ca m (vid fri yta) Effektivt avstånd Dörr-/fönstersensor Väggmontage Välj en plats 1,5 2,0 meter från golvet. Mät ut borrhål, borra och fäst pluggar och skruvar i Bild 1 Bild 2 Bild 3 Fjärrkontroll och sensorer Dessa enheter är förprogrammerade med inlärningskod och är klara att användas direkt. För omprogrammering av inlärningskod, se avsnittet Inlärning av fjärrkontroll resp. Inlärning av extra sensorer. Trådlös fjärrkontroll Ta av locket på batterifacket Se till att det är vänt på rätt sätt enligt markeringen inne i facket. Sätt tillbaka locket. 1. Ta bort skruven från batterilocket (bild 1). 2. Lägg i ett batteri, 9 V. 3. Sätt tillbaka locket och skruven. 4. Montera den stora enheten med skruvar (bild 2). 5. Fäst den lilla enheten med dubbelhäftande tejp eller skruvar på dörren/fönstret. Se till att pilarna på magnetsensorerna möts (bild 3). 6. i dörr-/fönstersensorns huvudenhet, ställ OBS! är enheten klar att användas. och larmet tjuter i 3 sekunder när brytaren är 5

6 i 3 sekunder och är släckt i 1 sekund. Byt batteri genast för att enheten ska fungera optimalt. Rörelsesensor Bild 1 Bild 2 Bild 3 1. Ta bort skruven från batterilocket (bild 1). 2. Lägg i ett 9 V batteri. 3. Sätt tillbaka locket och skruven. 4. Montera fästet med skruv och plugg 1,5 sesensorn på väggfästet och rikta den mot önskat bevakningsområde. OBS! är enheten klar att användas. i 3 sekunder och är släckt i 1 sekund. Byt batteri genast för att enheten ska fungera optimalt. Tips påslaget, se till att rörelsesensorn är vinklad så att den inte känner av djur som rör sig på golvet, men samtidigt inte missar andra rörelser. TESTA SÄNDNINGSAVSTÅND OCH BEVAKNINGSOMRÅDE sekunder. För att utlösa larmet, rör dig framför rörelsesensorn och bryt kontakten för dörr-/ fönstersensorn. När en signal tas emot hörs emot, placera sensorn närmare centralenheten och justera rörelsesensorns riktning tills du är nöjd. För att testa utvalda sensorer i HOME-läge: 1. mets fabrikskod är den här sensorn du vill ändra. Displayen ) / ( ) för att Tryck ( ) / ( ) för att välja en annan sensor för att avsluta läget. medan larmet är aktiverat. Avaktivera först INSTÄLLNINGAR 000, som ska användas vid första inloggning efter installation. Byt denna kod till en personlig kod se Byte av säkerhetskod. ) / ( ). menyn. Byte av säkerhetskod komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( )

7 4. 5. Du kan anteckna den nya personliga koden i systemets memokort. 6. Tryck ( ) / ( ) för att välja annan funktion el- menyn. OBS! så här för att återställa enheten till fabrikskoden 000: 1. Dra ut DC-adaptern och ta ur batterierna. Vänta 5 sekunder. 2. Tryck in och håll ner knapparna 1, 2 och 3 medan du ansluter DC-adaptern till DC 6 V uttaget. 3. Släpp knapparna 1, 2 och 3 när datum och tid visas på displayen. Då återgår enheten till fabrikskoden 000. Därefter kan du programmera en ny personlig kod och ställa in datum och tid. Lagra telefonnummer i minnet 1. att komma till inställningsmenyn. 2. Tryck ( ) / ( Välj MEM 1 5 med pilarna. 5. displayen visar de 15 sista). Vid behov, - knapp nertryckt i 2 sekunder Välj nu om ett SMS ska skickas till numret vid larm. Tryck ( ) / ( 8. vidare till nästa nummer. 9. lagrade. 10. Om du vill ändra eller ta bort ett nummer, tryck DEL/PAUSE och knappa sedan in det nya numret. ur inställningsmenyn. Tips mer när du lagrar telefonnummer. Inlärning av extra sensorer Du kan ansluta totalt 16 st. sensorer till systemet. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( 2. nu till inlärningsläge. 3. betyder detta att platsen är ledig. Bekräfta 4. för dörr-/fönstersensorn. Systemet bekräftar inlärningen med en ljudsignal. 5. platsen upptagen. Tryck ( ) / ( ) för att gå göra platsen tillgänglig. Displayen visar då proceduren ovan. 6. När en ny sensor har lärts in, kan du anteckna placering och typ av sensor (t.ex. kortet. Du kan inte lära in en sensor på 2 platser samtidigt. En sensor kan läras in på byta plats på sensorn, ta bort den och gör inlärningen på en annan plats. Inlärning av fjärrkontroll Du kan ansluta totalt 8 st. fjärrkontroller till systemet. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( betyder detta att platsen är ledig Tryck sedan på vilken knapp som helst på fjärrkontrollen. När inlärningen är klar hörs en ljudsignal. Tryck ( ) / ( ) för att lära in en ny fjärrkontroll genom att upprepa proceduren ovan. 6. platsen upptagen. Tryck ( ) / ( ) för att gå göra platsen tillgänglig. Displayen visar då enligt proceduren ovan. 7

8 7. När en ny fjärrkontroll har lärts in kan du på memokortet anteckna vilken fjärrkontroll Anna). Du kan inte lära in en fjärrkontroll på 2 platser samtidigt. En fjärrkontroll kan läras byta plats på fjärrkontrollen, ta bort den och gör inlärningen på en annan plats. Välja siren ON/OFF Sirenen i centralenheten är fabriksinställd på larmet går. Stäng av denna funktion genom att 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( knapparna ( ) / ( ) SD (Sound Disable) i standby-läge. Vid larm kommer systemet att ringa upp och skicka SMS till lagrade nummer, men systemets inbyggda siren kommer inte att aktiveras. Enbart eventuell extern siren kommer att höras. Välja antal cykler för automatisk uppringning 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( Tryck ( ) / ( ) för att välja 1, 2, 3, 4, 5 eller playen CD (Call Disable) i standby-läge. Vid larm kommer ingen uppringning att ske. Ställa in fördröjningstid för larmets utlösning Systemet är fabriksinställt på 20 sekunders fördröjning, så att behörig person ska hinna avaktivera larmet vid passering av en sensor. Du kan korta ner fördröjningen till 0, 5 eller 10 sekunder, som rekommenderas om du vanligtvis larmar av med fjärrkontrollen eller din mobiltelefon innan du går in i ett larmat område. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( Tryck ( ) / ( ) för att välja 0, 5, 10 eller 20 (sekunder) temet omedelbart att larma när en sensor har löst ut. 6. menyn. Ställa in datum och tid Innan systemet börjar användas ska datum och tid ställas in, så att utlösning av larmet fungerar. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( ) och välj DATE/TIME Tryck ( ) / ( ) för att justera år, månad, dag, timme och minut menyn. HANDHAVANDE Larm När en sensor löser ut kommer displayen att visa en larmsymbol samt vilken sensor det gäller. Efter den inställda fördröjningstiden kommer sirenen att ljuda i 30-sekundersintervall. Systemet kommer att ringa upp och skicka SMS till lagrade nummer, om denna inställning har valts. Aktivera larmet Larmet kan aktiveras på 4 olika sätt. En kort ljudsignal hörs 60 sekunder efter att larmet har aktiverats. Då känner sensorerna av om en dörr eller ett fönster öppnas och om någon rör 8

9 hörs en kort ljudsignal och displayen visar fönstret inte stängs inom 60 sekunder kommer larmet att gå in i aktivt läge. 1. På centralenheten. - - bekräftar att larmet är aktiverat. 2. Via fjärrkontrollen. ljudsignaler hörs, vilket bekräftar att larmet är aktiverat. 3. Via SMS. Skicka ett SMS till systemets GSM-nummer med din personliga kod samt :1 (kod:1). Systemet skickar ett med- numret som har skickat SMS:et. OBS! När larmet aktiveras via SMS kommer systemet först att kontrollera status på sensorerna. kommer du att få ett SMS med svarsmed- 4. Ring till systemets GSM-nummer. Systemet svarar efter 3 ringsignaler. När du hör en signal, knappa in din personliga bekräftelse på att koden är korrekt. Tryck att systemet är aktiverat och att samtalet inte är stängd kommer samtalet att fortsätta och snabba signaler kommer att höras i 10 sekunder. Avaktivera larmet Larmet kan avaktiveras på 5 olika sätt. På centralenheten. - försvinner från displayen. Via fjärrkontrollen. ljudsignal bekräftar att larmet är avaktiverat. Via SMS. Skicka ett SMS till systemets GSM-nummer med din personliga kod samt :0 (kod:0). Systemet skickar ett SMS När systemet har tagit emot ditt SMS kom- numret som har skickat SMS:et. 9 Ring systemet med telefon. Systemet svarar efter 3 ringsignaler. När du hör en signal, knappa in din personliga kod och avsluta nu hörs bekräftar att larmet är avaktiverat. När systemet larmar och ringer upp din att stänga av larmet. systemet inte får något svarsmeddelande när du har skickat ett SMS, försök att nå systemet på något av de andra sätten för fjärrmanövrering när du ska aktivera eller avaktivera larmet. ders fördröjning, så att behörig person ska hinna avaktivera larmet innan en sensor ska passeras. När larmet löser ut rörelsesensor eller dörr-/fönstersensor kommer det att utlösa larmet. Displayen visar numret på sensorn och samtidigt börjar sirenen tjuta. Systemet skickar ett SMS till MEM1 om att larmet har löst ut. Därefter skickas ett SMS till MEM2 och övriga lagrade mobil- merats in kommer systemet att ringa upp numren igen, medan SMS skickas endast 1 gång. ett pip, som betyder att en sensor har löst har löst ut larmet. Du kan agera på olika sätt beroende på vad som har utlöst larmet. ingen uppringning, men sirenen tjuter. Panikknapp 1. I krisläge kan du trycka och hålla inne knappen PANIC på centralenheten eller på fjärrkontrollen. Sirenen börjar tjuta och systemet ringer upp de lagrade telefonnumren. 2. Avbryt panikläget genom något av alternativen under avsnittet Avaktivera larmet.

10 FJÄRRMANÖVRERING Via SMS aktivera larmet, knappa in din personliga kod samt :1 (kod:1) och skicka till centralenheten. Systemet skickar ett SMS avaktivera larmet, knappa in din personliga kod samt :0 (kod:0) och skicka till centralenheten. Systemet skickar ett SMS - kontrollera systemets status, knappa in din personliga kod samt :09 (kod:09) och skicka till centralenheten. Systemet är avaktiverat. Avancerad fjärrmanövrering via telefon Följande operationer går att göra via telefonen. Systemet ringer upp dig När du svarar vid ett larm hörs ett upprepat pip om sensorerna har löst ut, och 4 upprepade pip om panikknappen har tryckts in. Du kan välja följande funktioner när du blir uppringd av systemet. Tryck Funktion Beskrivning 0 # 2-vägs röstkommunikation Lyssna/prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 1 # Rumsövervakning Lyssna via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 2 # Sändning Prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 3 # Avbryt uppringning Avbryt larmet och stoppa uppringning. Systemet återgår till aktivt läge efter 60 sekunder. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 6 # Avaktivera systemet Systemet går ur aktivt läge. Du ringer upp systemet Efter 3 ringsignaler svarar systemet och en 2 signaler och växlar till fjärrmanövrering. Efter 2 signaler som bekräftelse kan du välja följande funktioner. Tryck Funktion Beskrivning 0 # 2-vägs röstkommunikation Lyssna/prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 1 # Rumsövervakning Lyssna via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 2 # Sändning Prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 5 # Aktivera systemet Systemet går in i aktivt läge. 6 # Avaktivera systemet Systemet går ur aktivt läge. det är denna ringsignal systemet kan ta emot. INDIKATOR FÖR LÅG BATTERINIVÅ Systemet i standby-läge Byt batteri genast. för att kontrollera vilken sensor det gäller. ersätt genast dåliga batterier. Systemet i aktivt läge När batterierna i någon av sensorerna behöver bytas hörs korta signaler innan LED-indikatorn Ersätt genast dåliga batterier. 10

11 LISTOR I standby-läge - tryck ( ) för att lista de 5 senaste larmen, vilken sensor som har löst ut, samt datum och tid. - tryck ( ) för att lista de telefonnummer som är lagrade. FELSÖKNING Fel Displayen fungerar inte. Systemet kan inte ringa upp lagrade telefonnummer. Systemet kan inte skicka SMS. Sirenen fungerar inte. Sensorn löser inte ut. Fjärrkontrollen fungerar inte. Inget ljud från extern siren (tillval). I larmat läge hörs korta, snabba signaler från centralenheten. Åtgärd ut batteriet och dra ut adaptern. Vänta 60 sekunder och installera det igen. - SIM-kortet är rätt installerat, att det finns pengar på det och att giltighetstiden gäller. - GSM-antennen är rätt installerad. - det finns täckning på GSM-nätet (LED-indikatorn på centralenheten ska lysa). - telefonnumret är lagrat i systemets minne. signalerna inte tas emot. Flytta sensorn närmare centralenheten. att fjärrkontrollen är inlärd i systemet. - att sensorn inte är placerad för långt från centralenheten. korrekt. - sensor det gäller och kontrollera den därefter. 11

12 TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du begynner å installere alarmsystemet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. INNLEDNING Enkel installasjon med forhåndsprogrammerte sensorer. Sentralenheten kan også fjernbetjenes via telefon eller fjernkontroll. Systemet har kapasitet for opptil 16 trådløse sensorer og 8 fjernkontroller. Panikknapp og automatisk SMS- og oppringingsfunksjon samt innebygd sirene, 105 db. Ved alarm sender systemet SMS til og ringer i tur og orden opp 1 5 lagrede nummer. Samtidig lyder en kraftfull sirene. Følgende enheter inngår i settet: 1 stk. sentralenhet, 1 stk. adapter 6 V, 1 stk. fjernkontroll, 1 stk. bevegelsessensor og 1 stk. dør-/vindusensor. 230 V. Viktige sikkerhetsforskrifter regn. enheten inntil øret. radiatorer og ovner. skyldes at sentralenheten eller sensorene er snu bevegelsessensoren i en annen retning. unngå risiko for batterilekkasje. boligen din, men ingen alarm kan utgjøre en komplett beskyttelse mot innbrudd. For å beskytte hjemmet ditt ytterligere bør du også treffe andre tiltak. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Strømkilde: AC/DC-adapter samt 4 stk. AA-batterier som backup. Batterienes levetid: ca. 2 dager. Standby-strøm: <20 ma Alarmstrøm: <600 ma Alarmnivå: >105 db (ved 30 cm avstand) GSM-frekvens: Systemets mottaks- og sendefrekvens: Trådløst mottak/sending for sensor: m (ved fri sikt) Maks. avstand for fjernbetjening: m Miljødata Brukstemperatur: -10 C 40 C Luftfuktighet: <80 % Oppbevaringstemperatur: -20 C 60 C OVERSIKTSBILDE, SENTRALENHET 1. Taster 2. LED-indikator (GSM, batteri) 3. LCD-display 4. GSM-antenne 5. Systemantenne Tilkobling, adapter 6 V DC 9. Batterirom 10. Terminal for eksterne tilkoblinger via kabel 11. SIM-kortholder 12. Mikrofon for 2-veiskommunikasjon 12

13 SYSTEMETS EGENSKAPER og 8 trådløse fjernkontroller. telefon. i tur og orden opp 1 5 lagrede nummer. opplyste taster. justerbar forsinkelse. fungerer). fare. strømbrudd. backup (medfølger ikke) og indikator for lavt batteri. Sentralenhet 1. Løsne skruen fra lokket på sentralenhetens SIM-kortholder, ta forsiktig av lokket, og legg i SIM-kortet som vist på bilde 1. Bild 1. OBS! Strømmen skal IKKE være påkoblet ved installasjon av SIM-kort. 2. Løsne skruen fra sentralenhetens batterilokk, og legg i 4 x AA-batterier, som backup ved eventuelt strømbrudd AA AA AA AA SIM INSTALLASJON Tips av mennesker, men ikke av dyr. er sensorovervåket og ikke direkte synlig for uvedkommende. Fordi du kan slå alarmen av/på med mobiltelefon eller en fjernkontroll, er det ikke nødvendig å montere sentralenheten like innenfor døren. som kan påvirke funksjonen. en alarm, kjøp en ekstra ekstern sirene som installeres utendørs. Plasser den på avstand fra sentralenheten og på et sted der uvedkommende ikke enkelt kommer til. informasjon om hvem som skal tilkalles ved alarm. installert alarm. ler at de fungerer, at sendeavstand ikke er for stor, og at sensorene dekker ønsket overvåkingsområde. Informasjon om hvordan du skal utføre kontrollen finner du i avsnittet Teste sendeavstand og overvåkingsområde sentralenheten. 1 Adapter DC 6 V 4. Når strømmen blir koblet på, vil systemet automatisk kontrollere GSM-nettet og logge inn. Dette tar sekunder. Displayet viser PLEASE WAIT. Systemet vil spørre etter SIM-kortets PIN-kode. Tast inn koden, og Når systemet har fått kontakt med GSM- LED-indikatoren for GSM lyser. Systemet er nå aktivert.

14 ALARM ON OFF Art matisk og logger seg inn. der. Dette betyr at systemet ikke får kontakt med GSM-nettet, eller at programnedlasting ikke har blitt gjennomført. Systemet er nå i SIM-kortet er plassert på riktig måte, og at met vedvarer, kontakt din mobiloperatør. tet. Batteriene er kun en backup, men skal kun disse kan systemet fungere i to dager. Ved feil på denne, kontakt Biltema. kan gjøre at systemet ikke fungerer som det skal. OBS! Dersom fjernkontrollen ikke fungerer på den avstanden den bruker, bør batteriet skiftes ut. Batteriets levetid er ca. 6 måneder ved normal bruk av systemet. Bytt det ut minst hver 6. måned. Ca m (ved fri sikt) Dør-/vindusensor Effektiv avstand Veggmontering Velg et sted 1,5 2 meter fra gulvet. Mål ut borehull, bor og fest plugger og skruer i veggen. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Fjernkontroll og sensorer Disse enhetene er forhåndsprogrammerte med ring av ekstra sensorer. 1. Ta ut skruen fra batterilokket (bilde 1). 2. Sett i et batteri, 9 V. 3. Sett på igjen lokket og skruen. 4. Monter den store enheten med skruer (bilde 2). 5. Fest den lille enheten med dobbeltsidig teip eller skruer på dør/vindu. Pass på at pilene på magnetsensorene møtes (bilde 3). 6. Dersom du vil aktivere den innebygde sirenen i dør-/vindusensorens hovedenhet, still Trådløs fjernkontroll Ta av lokket på batterirommet Pass på at det er snudd riktig vei i samsvar med markeringen inne i rommet. Sett lokket på igjen. OBS! er enheten klar for bruk. blinke, og alarmen lyder i 3 sekunder når 14

15 toren i 3 sekunder og er slukket i 1 sekund. Skift straks batteri for at enheten skal fungere optimalt. Bevegelsessensor Bild 1 Bild 2 Bild 3 1. Ta skruen ut av batterilokket (bilde 1). 2. Sett i et 9 V batteri. 3. Sett på plass igjen lokk og skrue. 4. Monter festet med skrue og plugg 1,5 2 m ren på veggfestet, og rett den mot ønsket overvåkingsområde. OBS! enheten klar for bruk. blinke. toren i 3 sekunder og er slukket i 1 sekund. Skift straks batteri for at enheten skal fungere optimalt. Tips alarmen er slått på, pass på at bevegelsessensoren er vinklet slik at den ikke registrerer dyr som beveger seg på gulvet, men samtidig slik at den ikke overser andre bevegelser. TESTE SENDEAVSTAND OG OVERVÅKINGSOMRÅDE sekunder. For å utløse alarmen, beveg deg foran bevegelsessensoren og bryt kontakten for dør-/vindusensoren. Når et signal mottas, - sentralenheten, og juster bevegelsessensorens retning til du er fornøyd. For å teste utvalgte sensorer i HOME-modus: 1. Tast inn din personlige kode (eller systemets fabrikkode 000 Displayet viser 2. denne sensoren du vil endre. Displayet vi- ) / ( ) for å velge Trykk ( ) / ( )for å velge en annen sensor, og å avslutte modusen. modus mens alarmen er aktivert. Deakti- INNSTILLINGER Systemets fabrikkode er 000, som skal brukes ved første innlogging etter installasjon. Erstatt denne koden med en personlig kode se Skifte av sikkerhetskode. ) / ( ) ). nyen. Skifte av sikkerhetskode 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk (pil upp) Tast inn en ny personlig kode med 3 6 sifre. 15

16 4. 5. Du kan notere den nye personlige koden i systemets memokort. 6. Trykk (pil upp) / (pil ner) for å velge annen innstillingsmenyen. OBS! Dersom du skulle glemme din personlige kode, gjør slik for å nullstille enheten til fabrikkoden 000: 1. Dra ut DC-adapteren og ta ut batteriene. Vent i 5 sekunder. 2. Trykk inn og hold nede knapp 1, 2 og 3 mens du kobler DC-adapteren til DC 6 V- uttaket. 3. Slipp knapp 1, 2 og 3 når dato og klokkeslett vises i displayet. Da går enheten tilbake til fabrikkoden 000. Deretter kan du programmere en ny personlig kode og stille inn dato og klokkeslett. Lagre telefonnummer i minnet 1. komme til innstillingsmenyen. 2. Trykk ( ) / ( Velg MEM 1 5 med pilene. 5. Tast inn telefonnummeret (maks. 32 sifre, displayet viser de 15 siste). ved behov, slett i 2 sekunder Velg nå om SMS skal sendes til nummeret ved alarm. Trykk ( ) / ( 8. videre til neste nummer. 9. Gjenta prosedyren til maks. 5 nummer er lagret. 10. Om du vil endre eller slette et nummer, trykk DEL/PAUSE, og tast så inn det nye nummeret. innstillingsmenyen. Tips mer når du lagrer telefonnummer. Innlæring av ekstra sensorer Du kan koble totalt 16 stk. sensorer til systemet. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) betyr dette at plassen er ledig. Bekreft plas- 4. Beveg deg framfor sensoren, og bryt kontakten for dør-/vindusensoren. Systemet 5. er plassen opptatt. Trykk ( ) / ( ) for å gå gjøre plassen tilgjengelig. Displayet viser da prosedyren ovenfor. 6. 1: bevegelse, oppholdsrom) på memokortet. - plass på sensoren, fjern den, og gjør Innlæring av fjernkontroll Du kan koble totalt 8 stk. fjernkontroller til systemet. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) betyr dette at plassen er ledig Trykk deretter på valgfri knapp på fjern- lydsignal. Trykk ( ) / ( fjernkontroll ved å gjenta prosedyren ovenfor. 6. er plassen opptatt. Trykk ( ) / ( ) for å gå gjøre plassen tilgjengelig. Displayet viser da etter prosedyren ovenfor. 16

17 7. memokortet notere hvilken fjernkontroll som 2 plasser samtidig. En fjernkontroll kan plass. Velge sirene ON/OFF (på/av) Sirenen i sentralenheten er fabrikkinnstilt på alarmen går. Slå av denne funksjonen ved å 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) knappene ( ) / ( ) SD (Sound Disable) i standby-modus. Ved alarm vil systemet ringe opp og sende SMS til lagrede nummer, men systemets eventuell ekstern sirene vil lyde. Velge antall sykluser for automatisk oppringing 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) Trykk ( ) / ( ) for å velge 1, 2, 3, 4, 5 eller playet CD (Call Disable) i standby-modus. Ved alarm skjer det ingen oppringing. Stille inn forsinkelsestid for alarmens utløsning Systemet er fabrikkinnstilt på 20 sekunders forsinkelse, slik at rette vedkommende skal rekke å deaktivere alarmen ved passering av en sensor. Du kan korte ned forsinkelsen til 0, 5, 10 eller 15 sekunder, noe som anbefales dersom du vanligvis slår av alarmen med fjernkontrollen eller mobiltelefonen før du går inn i et alarmdekket område. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) Trykk ( ) / ( ) for å velge 0, 5, 10 eller 20 (sekunder) straks slå alarm når en sensor har løst ut. 6. nyen. Stille inn dato og klokkeslett Før systemet tas i bruk, skal dato og klokkeslett stilles inn, slik at utløsning av alarmen fungerer. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) og velg DATE/TIME Trykk ( ) / ( ) for å justere år, måned, dag, time og minutt nyen. HÅNDTERING Alarm Når en sensor løser ut, vil displayet vise et alarmsymbol og hvilken sensor det gjelder. Etter innstilt forsinkelsestid vil sirenen lyde i 30-sekunders-intervaller. Systemet ringer opp og sender SMS til lagrede nummer dersom denne innstillingen er valgt. Aktivere alarmen Alarmen kan aktiveres på 4 ulike måter. Et kort lydsignal lyder 60 sekunder etter at alarmen har blitt aktivert. Da registrerer sensorene om en dør eller et vindu åpnes, og om noen dette skjer, lyder et kort lydsignal, og displayet 17

18 vinduet ikke lukkes i løpet av 60 sekunder, vil alarmen gå inn i aktiv modus. 1. På sentralenheten. Tast inn din personlige bekrefter at alarmen er aktivert. 2. Via fjernkontrollen. lydsignaler lyder, noe som bekrefter at alarmen er aktivert. 3. Via SMS. Send en SMS til systemets GSMnummer med din personlige kode samt :1 (kode:1). Systemet sender en melding Når systemet har mottatt SMS-en din, vil som har sendt SMS-en. OBS! Når alarmen aktiveres via SMS, vil systemet først kon- 4. Ring til systemets GSM-nummer. Systemet svarer etter 3 ringesignaler. Når du hører et signal, tast inn din personlige bekreftelse på at koden er korrekt. Trykk 5 at systemet er aktivert, og at samtalen vil ket, vil samtalen fortsette, og raske signaler vil lyde i 10 sekunder. Deaktivere alarmen Alarmen kan deaktiveres på 5 ulike måter På sentralenheten. Tast inn din person- forsvinner fra displayet. Via fjernkontrollen. lydsignal bekrefter at alarmen er deaktivert. Via SMS. Send en SMS til systemets GSMnummer med din personlige kode samt :0 (kode: 0). Systemet sender en SMS tilbake: temet har mottatt SMS-en din, vil displayet sendt SMS-en. Ring systemet med telefon. Systemet svarer etter 3 ringesignaler. Når du hører et signal, tast inn din personlige kode og avslutt lyder, bekrefter at alarmen er deaktivert. Når systemet slår alarm og ringer opp mobiltelefonen din, kan du svare og trykke 6 systemet ikke får noen svarmelding når du har sendt en SMS, prøv å nå systemet på noen av de andre måtene for fjernbetjening når du skal aktivere eller deaktivere alarmen. kunders forsinkelse, slik at rette vedkommende skal rekke å deaktivere alarmen før en sensor skal passeres. Når alarmen løser ut gelsessensor eller dør-/vindusensor, vil det utløse alarmen. Displayet viser nummeret på sensoren, og samtidig begynner sirenen å lyde. Systemet sender en SMS til MEM1 om at alarmen er løst ut. Deretter sendes en SMS til MEM2 og øvrige lagrede mobilnummer. inn, vil systemet ringe opp numrene igjen, mens SMS sendes kun 1 gang. 4 BI-BI-BI-BI høres, er det PANIC som har utløst alarmen. Du kan handle på ulike måter avhengig av hva som har utløst alarmen. ingen oppringing, men sirenen lyder. Panikknapp 1. I krisesituasjon kan du trykke og holde inne knappen PANIC på sentralenheten eller på fjernkontrollen. Sirenen begynner å lyde og systemet ringer upp de lagrede telefonnumrene. 2. Avbryt panikkmodus ved at noen av alternativene under avsnittet Deaktivere alarmen. 18

19 FJERNBETJENING Via SMS aktivere alarmen, tast inn din personlige kode samt :1 (kode:1) og send til sentralenheten. Systemet sender en SMS tilbake: deaktivere alarmen, tast inn din personlige kode samt :0 (kode:0) og send til sentralenheten. Systemet sender en SMS til- kontrollere systemets status, tast inn din personlige kode samt :09 (kode:09) og send til sentralenheten. Systemet sender en Avansert fjernbetjening via telefon Følgende operasjoner kan gjøres via telefon: Systemet ringer deg Når du svarer ved en alarm, lyder et gjentatt pip om sensorene har løst ut, og 4 gjentatte pip om panikknappen har blitt trykket inn. Du kan velge følgende funksjoner når du blir oppringt av systemet; Trykk Funksjon Beskrivelse 0 # 2-veis talekommunikasjon Lytte/prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 1 # Romovervåking Lytte via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 2 # Sending Prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 3 # Avbryt oppringing Avbryt alarmen og stopp oppringing. Systemet går tilbake til aktiv modus etter 60 sekunder. Funksjonen avsluttes når du legger på. 6 # Deaktivere systemet Systemet går ut av aktiv modus. Du ringer systemet Etter 3 ringesignaler svarer systemet, og et signal lyder. Tast inn din personlige kode, 2 signaler og veksler til fjernbetjening. Etter 2 signaler som bekreftelse kan du velge følgende funksjoner: Trykk Funksjon Beskrivelse 0 # 2-veis talekommunikasjon Lytte/prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 1 # Romovervåking Lytte via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 2 # Sending Prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 5 # Aktivere systemet Systemet går inn i aktiv modus. 6 # Deaktivere systemet Systemet går ut av aktiv modus. Dersom telefonen din har ringesignalal- fordi det er dette ringesignalet systemet kan motta. INDIKATOR FOR LAVT BATTERINIVÅ Systemet i standby-modus Skift batteri straks. for å kontrollere hvilken sensor det gjelder. og skift straks ut dårlige batterier. Systemet i aktiv modus Når batteriene i noen av sensorene trenger å skiftes, lyder det korte signaler før LED-indikatoren begynner å blinke. Displayet viser BAT 19

20 LISTER I standby-modus - trykk ( ) for å liste opp de 5 siste alarmene, hvilken sensor som har løst ut, samt dato og klokkeslett. - trykk ( ) for å liste opp de lagrede telefonnumrene. FEILSØKING Feil Displayet fungerer ikke. Systemet kan ikke ringe opp lagrede telefonnummer. Systemet kan ikke sende SMS. Sirenen fungerer ikke. Sensoren løser ikke ut. Fjernkontrollen fungerer ikke. Ingen lyd fra ekstern sirene (ekstrautstyr). I aktivert modus høres korte, raske signaler fra sentralenheten. Tiltak Ta ut batteriet og dra ut adapteren. Vent i 60 sekunder og installer det igjen. - SIM-kortet er riktig installert, at det er penger på det, og at gyldighetstiden gjelder. - GSM-antennen er riktig installert. - det er dekning på GSM-nettet (LED-indikatoren på sentralenheten skal lyse). - telefonnummeret er lagret i systemets minne. sentralenheten. modus. Pass på at sensoren ikke er plassert for langt fra sentralenheten. sensor det gjelder, og kontroller den deretter. 20

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. Käyttöohje. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. Käyttöohje. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK FI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning DK SV NO Roth NOVA+ Betjeningsenhed Installations- og brugsvejledning Roth NOVA+ Programmeringsenhet Installations- och bruksanvisning Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning NOVA+

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer