TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM"

Transkript

1 TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual

2 CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI

3 TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera larmsystemet. Spara manualen för framtida behov. INTRODUKTION Enkel installation med förprogrammerade sensorer. Centralenheten kan även fjärrmanövreras via telefon eller fjärrkontroll. Systemet har kapacitet för upp till 16 trådlösa sensorer och 8 fjärrkontroller. Panikknapp och automatisk SMS- och uppringningsfunktion samt inbyggd siren, 105 db. Vid larm skickar systemet ett SMS till och ringer i turordning upp 1 5 lagrade nummer. Samtidigt tjuter en kraftfull siren. Följande enheter ingår i satsen: 1st. centralenhet, 1 st. adapter 6 V, 1 st. fjärrkontroll, 1 st. rörelsesensor och 1 st. dörr-/fönstersensor. 230 V. Viktiga säkerhetsföreskrifter fukt. enheten intill örat. element och ugnar. på att centralenheten eller sensorerna är installerade för nära värmekällor. Byt plats eller rikta om rörelsesensorn. undvika risk för batteriläckage. hem, men inget larm kan utgöra ett komplett skydd mot inbrott. För att skydda ditt hem ytterligare bör du även vidta andra åtgärder. TEKNISK SPECIFIKATION Strömkälla: AC/DC-adapter samt 4 st. AA-batterier som backup. Batteriernas livslängd: ca. 2 dagar. Standby-ström: <20 ma Larmström: <600 ma Larmnivå: >105 db (vid 30 cm avstånd) GSM-frekvens: Systemets mottagnings- och sändningsfrekvens: Trådlös mottagning/sändning för sensor: m (vid fri yta) Max. avstånd för fjärrmanövrering: m Miljödata Användningstemperatur: -10 C 40 C Luftfuktighet: <80 % Förvaringstemperatur: -20 C 60 C ÖVERSIKTSBILD, CENTRALENHETEN 1. Tangenter 2. LED-indikator (GSM, batteri) 3. LCD-display 4. GSM-antenn 5. Systemantenn Anslutning, adapter 6 V DC 9. Batterifack 10. Terminal för externa anslutningar via kabel 11. SIM-korthållare 12. Mikrofon för 2-vägskommunikation 3

4 AA Art SYSTEMETS EGENSKAPER rer och 8 trådlösa fjärrkontroller. eller telefon. ringer i turordning upp 1 5 lagrade nummer. upplysta tangenter. justerbar fördröjning. fungerar) avbrott. backup (medföljer ej) och indikator för lågt batteri. Centralenhet 1. Ta loss skruven från locket på centralenhetens SIM-korthållare, ta försiktigt bort locket och lägg i SIM-kortet enligt bild 1. Bild1. OBS! Strömmen ska INTE vara påkopplad vid installation av SIM-kort. 2. Ta loss skruven från centralenhetens batterilock och lägg i 4 x AA batterier, som backup vid eventuellt strömavbrott. AA AA AA SIM INSTALLATION Tips människor, men inte av djur. är sensorövervakad och inte direkt synlig för obehöriga. Eftersom du kan aktivera/avaktivera larmet med din mobiltelefon eller en fjärrkontroll är det inte nödvändigt att montera centralenheten precis innanför dörren. som kan påverka funktionen. larm, köp till en extern siren som installeras utomhus. Placera den på avstånd från centralenheten och på en plats som är svåråtkomlig för obehöriga. information om vem som ska tillkallas vid larm. installerat ett larm. trollera att de fungerar, att sändningsavståndet inte är för stort och att sensorerna täcker önskat bevakningsområde. Information om hur du ska utföra kontrollen finns i avsnittet Testa sändningsavstånd och bevakningsområde. 3. Anslut AC-adaptern till DC 6 V-uttaget på centralenheten. 1 Adapter DC 6 V 4. När strömmen har kopplats på kommer systemet att automatiskt kontrollera GSM-nätet och logga in. Detta tar sekunder. Displayen visar PLEASE WAIT. Systemet kommer att fråga efter SIM-kortets PIN-kod. fått kontakt med GSM-nätet visar displayen lyser. Systemet är nu aktiverat. 4

5 ALARM ON OFF Art matiskt och loggar in. Det betyder att systemet inte får kontakt med GSM-nätet eller att programladdning inte har genomförts. Systemet är nu i stand- SIM-kortet är placerat på rätt sätt och att det fortsätter, kontakta din mobiloperatör. produkt. Batterierna är enbart som backup, men ska alltid finnas installerade i centralenheten. Med enbart dessa kan systemet fungera i två dagar. tern. Vid fel på denna, kontakta Biltema. kan göra att systemet inte fungerar korrekt. OBS! den brukar, bör batteriet bytas ut. Batteriets livstid är ca. 6 månader vid normal användning av systemet. Byt ut det minst var 6:e månad. Ca m (vid fri yta) Effektivt avstånd Dörr-/fönstersensor Väggmontage Välj en plats 1,5 2,0 meter från golvet. Mät ut borrhål, borra och fäst pluggar och skruvar i Bild 1 Bild 2 Bild 3 Fjärrkontroll och sensorer Dessa enheter är förprogrammerade med inlärningskod och är klara att användas direkt. För omprogrammering av inlärningskod, se avsnittet Inlärning av fjärrkontroll resp. Inlärning av extra sensorer. Trådlös fjärrkontroll Ta av locket på batterifacket Se till att det är vänt på rätt sätt enligt markeringen inne i facket. Sätt tillbaka locket. 1. Ta bort skruven från batterilocket (bild 1). 2. Lägg i ett batteri, 9 V. 3. Sätt tillbaka locket och skruven. 4. Montera den stora enheten med skruvar (bild 2). 5. Fäst den lilla enheten med dubbelhäftande tejp eller skruvar på dörren/fönstret. Se till att pilarna på magnetsensorerna möts (bild 3). 6. i dörr-/fönstersensorns huvudenhet, ställ OBS! är enheten klar att användas. och larmet tjuter i 3 sekunder när brytaren är 5

6 i 3 sekunder och är släckt i 1 sekund. Byt batteri genast för att enheten ska fungera optimalt. Rörelsesensor Bild 1 Bild 2 Bild 3 1. Ta bort skruven från batterilocket (bild 1). 2. Lägg i ett 9 V batteri. 3. Sätt tillbaka locket och skruven. 4. Montera fästet med skruv och plugg 1,5 sesensorn på väggfästet och rikta den mot önskat bevakningsområde. OBS! är enheten klar att användas. i 3 sekunder och är släckt i 1 sekund. Byt batteri genast för att enheten ska fungera optimalt. Tips påslaget, se till att rörelsesensorn är vinklad så att den inte känner av djur som rör sig på golvet, men samtidigt inte missar andra rörelser. TESTA SÄNDNINGSAVSTÅND OCH BEVAKNINGSOMRÅDE sekunder. För att utlösa larmet, rör dig framför rörelsesensorn och bryt kontakten för dörr-/ fönstersensorn. När en signal tas emot hörs emot, placera sensorn närmare centralenheten och justera rörelsesensorns riktning tills du är nöjd. För att testa utvalda sensorer i HOME-läge: 1. mets fabrikskod är den här sensorn du vill ändra. Displayen ) / ( ) för att Tryck ( ) / ( ) för att välja en annan sensor för att avsluta läget. medan larmet är aktiverat. Avaktivera först INSTÄLLNINGAR 000, som ska användas vid första inloggning efter installation. Byt denna kod till en personlig kod se Byte av säkerhetskod. ) / ( ). menyn. Byte av säkerhetskod komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( )

7 4. 5. Du kan anteckna den nya personliga koden i systemets memokort. 6. Tryck ( ) / ( ) för att välja annan funktion el- menyn. OBS! så här för att återställa enheten till fabrikskoden 000: 1. Dra ut DC-adaptern och ta ur batterierna. Vänta 5 sekunder. 2. Tryck in och håll ner knapparna 1, 2 och 3 medan du ansluter DC-adaptern till DC 6 V uttaget. 3. Släpp knapparna 1, 2 och 3 när datum och tid visas på displayen. Då återgår enheten till fabrikskoden 000. Därefter kan du programmera en ny personlig kod och ställa in datum och tid. Lagra telefonnummer i minnet 1. att komma till inställningsmenyn. 2. Tryck ( ) / ( Välj MEM 1 5 med pilarna. 5. displayen visar de 15 sista). Vid behov, - knapp nertryckt i 2 sekunder Välj nu om ett SMS ska skickas till numret vid larm. Tryck ( ) / ( 8. vidare till nästa nummer. 9. lagrade. 10. Om du vill ändra eller ta bort ett nummer, tryck DEL/PAUSE och knappa sedan in det nya numret. ur inställningsmenyn. Tips mer när du lagrar telefonnummer. Inlärning av extra sensorer Du kan ansluta totalt 16 st. sensorer till systemet. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( 2. nu till inlärningsläge. 3. betyder detta att platsen är ledig. Bekräfta 4. för dörr-/fönstersensorn. Systemet bekräftar inlärningen med en ljudsignal. 5. platsen upptagen. Tryck ( ) / ( ) för att gå göra platsen tillgänglig. Displayen visar då proceduren ovan. 6. När en ny sensor har lärts in, kan du anteckna placering och typ av sensor (t.ex. kortet. Du kan inte lära in en sensor på 2 platser samtidigt. En sensor kan läras in på byta plats på sensorn, ta bort den och gör inlärningen på en annan plats. Inlärning av fjärrkontroll Du kan ansluta totalt 8 st. fjärrkontroller till systemet. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( betyder detta att platsen är ledig Tryck sedan på vilken knapp som helst på fjärrkontrollen. När inlärningen är klar hörs en ljudsignal. Tryck ( ) / ( ) för att lära in en ny fjärrkontroll genom att upprepa proceduren ovan. 6. platsen upptagen. Tryck ( ) / ( ) för att gå göra platsen tillgänglig. Displayen visar då enligt proceduren ovan. 7

8 7. När en ny fjärrkontroll har lärts in kan du på memokortet anteckna vilken fjärrkontroll Anna). Du kan inte lära in en fjärrkontroll på 2 platser samtidigt. En fjärrkontroll kan läras byta plats på fjärrkontrollen, ta bort den och gör inlärningen på en annan plats. Välja siren ON/OFF Sirenen i centralenheten är fabriksinställd på larmet går. Stäng av denna funktion genom att 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( knapparna ( ) / ( ) SD (Sound Disable) i standby-läge. Vid larm kommer systemet att ringa upp och skicka SMS till lagrade nummer, men systemets inbyggda siren kommer inte att aktiveras. Enbart eventuell extern siren kommer att höras. Välja antal cykler för automatisk uppringning 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( Tryck ( ) / ( ) för att välja 1, 2, 3, 4, 5 eller playen CD (Call Disable) i standby-läge. Vid larm kommer ingen uppringning att ske. Ställa in fördröjningstid för larmets utlösning Systemet är fabriksinställt på 20 sekunders fördröjning, så att behörig person ska hinna avaktivera larmet vid passering av en sensor. Du kan korta ner fördröjningen till 0, 5 eller 10 sekunder, som rekommenderas om du vanligtvis larmar av med fjärrkontrollen eller din mobiltelefon innan du går in i ett larmat område. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( Tryck ( ) / ( ) för att välja 0, 5, 10 eller 20 (sekunder) temet omedelbart att larma när en sensor har löst ut. 6. menyn. Ställa in datum och tid Innan systemet börjar användas ska datum och tid ställas in, så att utlösning av larmet fungerar. 1. att komma till inställningsmenyn. Tryck ( ) / ( ) och välj DATE/TIME Tryck ( ) / ( ) för att justera år, månad, dag, timme och minut menyn. HANDHAVANDE Larm När en sensor löser ut kommer displayen att visa en larmsymbol samt vilken sensor det gäller. Efter den inställda fördröjningstiden kommer sirenen att ljuda i 30-sekundersintervall. Systemet kommer att ringa upp och skicka SMS till lagrade nummer, om denna inställning har valts. Aktivera larmet Larmet kan aktiveras på 4 olika sätt. En kort ljudsignal hörs 60 sekunder efter att larmet har aktiverats. Då känner sensorerna av om en dörr eller ett fönster öppnas och om någon rör 8

9 hörs en kort ljudsignal och displayen visar fönstret inte stängs inom 60 sekunder kommer larmet att gå in i aktivt läge. 1. På centralenheten. - - bekräftar att larmet är aktiverat. 2. Via fjärrkontrollen. ljudsignaler hörs, vilket bekräftar att larmet är aktiverat. 3. Via SMS. Skicka ett SMS till systemets GSM-nummer med din personliga kod samt :1 (kod:1). Systemet skickar ett med- numret som har skickat SMS:et. OBS! När larmet aktiveras via SMS kommer systemet först att kontrollera status på sensorerna. kommer du att få ett SMS med svarsmed- 4. Ring till systemets GSM-nummer. Systemet svarar efter 3 ringsignaler. När du hör en signal, knappa in din personliga bekräftelse på att koden är korrekt. Tryck att systemet är aktiverat och att samtalet inte är stängd kommer samtalet att fortsätta och snabba signaler kommer att höras i 10 sekunder. Avaktivera larmet Larmet kan avaktiveras på 5 olika sätt. På centralenheten. - försvinner från displayen. Via fjärrkontrollen. ljudsignal bekräftar att larmet är avaktiverat. Via SMS. Skicka ett SMS till systemets GSM-nummer med din personliga kod samt :0 (kod:0). Systemet skickar ett SMS När systemet har tagit emot ditt SMS kom- numret som har skickat SMS:et. 9 Ring systemet med telefon. Systemet svarar efter 3 ringsignaler. När du hör en signal, knappa in din personliga kod och avsluta nu hörs bekräftar att larmet är avaktiverat. När systemet larmar och ringer upp din att stänga av larmet. systemet inte får något svarsmeddelande när du har skickat ett SMS, försök att nå systemet på något av de andra sätten för fjärrmanövrering när du ska aktivera eller avaktivera larmet. ders fördröjning, så att behörig person ska hinna avaktivera larmet innan en sensor ska passeras. När larmet löser ut rörelsesensor eller dörr-/fönstersensor kommer det att utlösa larmet. Displayen visar numret på sensorn och samtidigt börjar sirenen tjuta. Systemet skickar ett SMS till MEM1 om att larmet har löst ut. Därefter skickas ett SMS till MEM2 och övriga lagrade mobil- merats in kommer systemet att ringa upp numren igen, medan SMS skickas endast 1 gång. ett pip, som betyder att en sensor har löst har löst ut larmet. Du kan agera på olika sätt beroende på vad som har utlöst larmet. ingen uppringning, men sirenen tjuter. Panikknapp 1. I krisläge kan du trycka och hålla inne knappen PANIC på centralenheten eller på fjärrkontrollen. Sirenen börjar tjuta och systemet ringer upp de lagrade telefonnumren. 2. Avbryt panikläget genom något av alternativen under avsnittet Avaktivera larmet.

10 FJÄRRMANÖVRERING Via SMS aktivera larmet, knappa in din personliga kod samt :1 (kod:1) och skicka till centralenheten. Systemet skickar ett SMS avaktivera larmet, knappa in din personliga kod samt :0 (kod:0) och skicka till centralenheten. Systemet skickar ett SMS - kontrollera systemets status, knappa in din personliga kod samt :09 (kod:09) och skicka till centralenheten. Systemet är avaktiverat. Avancerad fjärrmanövrering via telefon Följande operationer går att göra via telefonen. Systemet ringer upp dig När du svarar vid ett larm hörs ett upprepat pip om sensorerna har löst ut, och 4 upprepade pip om panikknappen har tryckts in. Du kan välja följande funktioner när du blir uppringd av systemet. Tryck Funktion Beskrivning 0 # 2-vägs röstkommunikation Lyssna/prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 1 # Rumsövervakning Lyssna via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 2 # Sändning Prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 3 # Avbryt uppringning Avbryt larmet och stoppa uppringning. Systemet återgår till aktivt läge efter 60 sekunder. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 6 # Avaktivera systemet Systemet går ur aktivt läge. Du ringer upp systemet Efter 3 ringsignaler svarar systemet och en 2 signaler och växlar till fjärrmanövrering. Efter 2 signaler som bekräftelse kan du välja följande funktioner. Tryck Funktion Beskrivning 0 # 2-vägs röstkommunikation Lyssna/prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 1 # Rumsövervakning Lyssna via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 2 # Sändning Prata via centralenheten. Funktionen avslutas när du lägger på luren. 5 # Aktivera systemet Systemet går in i aktivt läge. 6 # Avaktivera systemet Systemet går ur aktivt läge. det är denna ringsignal systemet kan ta emot. INDIKATOR FÖR LÅG BATTERINIVÅ Systemet i standby-läge Byt batteri genast. för att kontrollera vilken sensor det gäller. ersätt genast dåliga batterier. Systemet i aktivt läge När batterierna i någon av sensorerna behöver bytas hörs korta signaler innan LED-indikatorn Ersätt genast dåliga batterier. 10

11 LISTOR I standby-läge - tryck ( ) för att lista de 5 senaste larmen, vilken sensor som har löst ut, samt datum och tid. - tryck ( ) för att lista de telefonnummer som är lagrade. FELSÖKNING Fel Displayen fungerar inte. Systemet kan inte ringa upp lagrade telefonnummer. Systemet kan inte skicka SMS. Sirenen fungerar inte. Sensorn löser inte ut. Fjärrkontrollen fungerar inte. Inget ljud från extern siren (tillval). I larmat läge hörs korta, snabba signaler från centralenheten. Åtgärd ut batteriet och dra ut adaptern. Vänta 60 sekunder och installera det igen. - SIM-kortet är rätt installerat, att det finns pengar på det och att giltighetstiden gäller. - GSM-antennen är rätt installerad. - det finns täckning på GSM-nätet (LED-indikatorn på centralenheten ska lysa). - telefonnumret är lagrat i systemets minne. signalerna inte tas emot. Flytta sensorn närmare centralenheten. att fjärrkontrollen är inlärd i systemet. - att sensorn inte är placerad för långt från centralenheten. korrekt. - sensor det gäller och kontrollera den därefter. 11

12 TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du begynner å installere alarmsystemet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. INNLEDNING Enkel installasjon med forhåndsprogrammerte sensorer. Sentralenheten kan også fjernbetjenes via telefon eller fjernkontroll. Systemet har kapasitet for opptil 16 trådløse sensorer og 8 fjernkontroller. Panikknapp og automatisk SMS- og oppringingsfunksjon samt innebygd sirene, 105 db. Ved alarm sender systemet SMS til og ringer i tur og orden opp 1 5 lagrede nummer. Samtidig lyder en kraftfull sirene. Følgende enheter inngår i settet: 1 stk. sentralenhet, 1 stk. adapter 6 V, 1 stk. fjernkontroll, 1 stk. bevegelsessensor og 1 stk. dør-/vindusensor. 230 V. Viktige sikkerhetsforskrifter regn. enheten inntil øret. radiatorer og ovner. skyldes at sentralenheten eller sensorene er snu bevegelsessensoren i en annen retning. unngå risiko for batterilekkasje. boligen din, men ingen alarm kan utgjøre en komplett beskyttelse mot innbrudd. For å beskytte hjemmet ditt ytterligere bør du også treffe andre tiltak. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Strømkilde: AC/DC-adapter samt 4 stk. AA-batterier som backup. Batterienes levetid: ca. 2 dager. Standby-strøm: <20 ma Alarmstrøm: <600 ma Alarmnivå: >105 db (ved 30 cm avstand) GSM-frekvens: Systemets mottaks- og sendefrekvens: Trådløst mottak/sending for sensor: m (ved fri sikt) Maks. avstand for fjernbetjening: m Miljødata Brukstemperatur: -10 C 40 C Luftfuktighet: <80 % Oppbevaringstemperatur: -20 C 60 C OVERSIKTSBILDE, SENTRALENHET 1. Taster 2. LED-indikator (GSM, batteri) 3. LCD-display 4. GSM-antenne 5. Systemantenne Tilkobling, adapter 6 V DC 9. Batterirom 10. Terminal for eksterne tilkoblinger via kabel 11. SIM-kortholder 12. Mikrofon for 2-veiskommunikasjon 12

13 SYSTEMETS EGENSKAPER og 8 trådløse fjernkontroller. telefon. i tur og orden opp 1 5 lagrede nummer. opplyste taster. justerbar forsinkelse. fungerer). fare. strømbrudd. backup (medfølger ikke) og indikator for lavt batteri. Sentralenhet 1. Løsne skruen fra lokket på sentralenhetens SIM-kortholder, ta forsiktig av lokket, og legg i SIM-kortet som vist på bilde 1. Bild 1. OBS! Strømmen skal IKKE være påkoblet ved installasjon av SIM-kort. 2. Løsne skruen fra sentralenhetens batterilokk, og legg i 4 x AA-batterier, som backup ved eventuelt strømbrudd AA AA AA AA SIM INSTALLASJON Tips av mennesker, men ikke av dyr. er sensorovervåket og ikke direkte synlig for uvedkommende. Fordi du kan slå alarmen av/på med mobiltelefon eller en fjernkontroll, er det ikke nødvendig å montere sentralenheten like innenfor døren. som kan påvirke funksjonen. en alarm, kjøp en ekstra ekstern sirene som installeres utendørs. Plasser den på avstand fra sentralenheten og på et sted der uvedkommende ikke enkelt kommer til. informasjon om hvem som skal tilkalles ved alarm. installert alarm. ler at de fungerer, at sendeavstand ikke er for stor, og at sensorene dekker ønsket overvåkingsområde. Informasjon om hvordan du skal utføre kontrollen finner du i avsnittet Teste sendeavstand og overvåkingsområde sentralenheten. 1 Adapter DC 6 V 4. Når strømmen blir koblet på, vil systemet automatisk kontrollere GSM-nettet og logge inn. Dette tar sekunder. Displayet viser PLEASE WAIT. Systemet vil spørre etter SIM-kortets PIN-kode. Tast inn koden, og Når systemet har fått kontakt med GSM- LED-indikatoren for GSM lyser. Systemet er nå aktivert.

14 ALARM ON OFF Art matisk og logger seg inn. der. Dette betyr at systemet ikke får kontakt med GSM-nettet, eller at programnedlasting ikke har blitt gjennomført. Systemet er nå i SIM-kortet er plassert på riktig måte, og at met vedvarer, kontakt din mobiloperatør. tet. Batteriene er kun en backup, men skal kun disse kan systemet fungere i to dager. Ved feil på denne, kontakt Biltema. kan gjøre at systemet ikke fungerer som det skal. OBS! Dersom fjernkontrollen ikke fungerer på den avstanden den bruker, bør batteriet skiftes ut. Batteriets levetid er ca. 6 måneder ved normal bruk av systemet. Bytt det ut minst hver 6. måned. Ca m (ved fri sikt) Dør-/vindusensor Effektiv avstand Veggmontering Velg et sted 1,5 2 meter fra gulvet. Mål ut borehull, bor og fest plugger og skruer i veggen. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Fjernkontroll og sensorer Disse enhetene er forhåndsprogrammerte med ring av ekstra sensorer. 1. Ta ut skruen fra batterilokket (bilde 1). 2. Sett i et batteri, 9 V. 3. Sett på igjen lokket og skruen. 4. Monter den store enheten med skruer (bilde 2). 5. Fest den lille enheten med dobbeltsidig teip eller skruer på dør/vindu. Pass på at pilene på magnetsensorene møtes (bilde 3). 6. Dersom du vil aktivere den innebygde sirenen i dør-/vindusensorens hovedenhet, still Trådløs fjernkontroll Ta av lokket på batterirommet Pass på at det er snudd riktig vei i samsvar med markeringen inne i rommet. Sett lokket på igjen. OBS! er enheten klar for bruk. blinke, og alarmen lyder i 3 sekunder når 14

15 toren i 3 sekunder og er slukket i 1 sekund. Skift straks batteri for at enheten skal fungere optimalt. Bevegelsessensor Bild 1 Bild 2 Bild 3 1. Ta skruen ut av batterilokket (bilde 1). 2. Sett i et 9 V batteri. 3. Sett på plass igjen lokk og skrue. 4. Monter festet med skrue og plugg 1,5 2 m ren på veggfestet, og rett den mot ønsket overvåkingsområde. OBS! enheten klar for bruk. blinke. toren i 3 sekunder og er slukket i 1 sekund. Skift straks batteri for at enheten skal fungere optimalt. Tips alarmen er slått på, pass på at bevegelsessensoren er vinklet slik at den ikke registrerer dyr som beveger seg på gulvet, men samtidig slik at den ikke overser andre bevegelser. TESTE SENDEAVSTAND OG OVERVÅKINGSOMRÅDE sekunder. For å utløse alarmen, beveg deg foran bevegelsessensoren og bryt kontakten for dør-/vindusensoren. Når et signal mottas, - sentralenheten, og juster bevegelsessensorens retning til du er fornøyd. For å teste utvalgte sensorer i HOME-modus: 1. Tast inn din personlige kode (eller systemets fabrikkode 000 Displayet viser 2. denne sensoren du vil endre. Displayet vi- ) / ( ) for å velge Trykk ( ) / ( )for å velge en annen sensor, og å avslutte modusen. modus mens alarmen er aktivert. Deakti- INNSTILLINGER Systemets fabrikkode er 000, som skal brukes ved første innlogging etter installasjon. Erstatt denne koden med en personlig kode se Skifte av sikkerhetskode. ) / ( ) ). nyen. Skifte av sikkerhetskode 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk (pil upp) Tast inn en ny personlig kode med 3 6 sifre. 15

16 4. 5. Du kan notere den nye personlige koden i systemets memokort. 6. Trykk (pil upp) / (pil ner) for å velge annen innstillingsmenyen. OBS! Dersom du skulle glemme din personlige kode, gjør slik for å nullstille enheten til fabrikkoden 000: 1. Dra ut DC-adapteren og ta ut batteriene. Vent i 5 sekunder. 2. Trykk inn og hold nede knapp 1, 2 og 3 mens du kobler DC-adapteren til DC 6 V- uttaket. 3. Slipp knapp 1, 2 og 3 når dato og klokkeslett vises i displayet. Da går enheten tilbake til fabrikkoden 000. Deretter kan du programmere en ny personlig kode og stille inn dato og klokkeslett. Lagre telefonnummer i minnet 1. komme til innstillingsmenyen. 2. Trykk ( ) / ( Velg MEM 1 5 med pilene. 5. Tast inn telefonnummeret (maks. 32 sifre, displayet viser de 15 siste). ved behov, slett i 2 sekunder Velg nå om SMS skal sendes til nummeret ved alarm. Trykk ( ) / ( 8. videre til neste nummer. 9. Gjenta prosedyren til maks. 5 nummer er lagret. 10. Om du vil endre eller slette et nummer, trykk DEL/PAUSE, og tast så inn det nye nummeret. innstillingsmenyen. Tips mer når du lagrer telefonnummer. Innlæring av ekstra sensorer Du kan koble totalt 16 stk. sensorer til systemet. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) betyr dette at plassen er ledig. Bekreft plas- 4. Beveg deg framfor sensoren, og bryt kontakten for dør-/vindusensoren. Systemet 5. er plassen opptatt. Trykk ( ) / ( ) for å gå gjøre plassen tilgjengelig. Displayet viser da prosedyren ovenfor. 6. 1: bevegelse, oppholdsrom) på memokortet. - plass på sensoren, fjern den, og gjør Innlæring av fjernkontroll Du kan koble totalt 8 stk. fjernkontroller til systemet. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) betyr dette at plassen er ledig Trykk deretter på valgfri knapp på fjern- lydsignal. Trykk ( ) / ( fjernkontroll ved å gjenta prosedyren ovenfor. 6. er plassen opptatt. Trykk ( ) / ( ) for å gå gjøre plassen tilgjengelig. Displayet viser da etter prosedyren ovenfor. 16

17 7. memokortet notere hvilken fjernkontroll som 2 plasser samtidig. En fjernkontroll kan plass. Velge sirene ON/OFF (på/av) Sirenen i sentralenheten er fabrikkinnstilt på alarmen går. Slå av denne funksjonen ved å 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) knappene ( ) / ( ) SD (Sound Disable) i standby-modus. Ved alarm vil systemet ringe opp og sende SMS til lagrede nummer, men systemets eventuell ekstern sirene vil lyde. Velge antall sykluser for automatisk oppringing 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) Trykk ( ) / ( ) for å velge 1, 2, 3, 4, 5 eller playet CD (Call Disable) i standby-modus. Ved alarm skjer det ingen oppringing. Stille inn forsinkelsestid for alarmens utløsning Systemet er fabrikkinnstilt på 20 sekunders forsinkelse, slik at rette vedkommende skal rekke å deaktivere alarmen ved passering av en sensor. Du kan korte ned forsinkelsen til 0, 5, 10 eller 15 sekunder, noe som anbefales dersom du vanligvis slår av alarmen med fjernkontrollen eller mobiltelefonen før du går inn i et alarmdekket område. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) Trykk ( ) / ( ) for å velge 0, 5, 10 eller 20 (sekunder) straks slå alarm når en sensor har løst ut. 6. nyen. Stille inn dato og klokkeslett Før systemet tas i bruk, skal dato og klokkeslett stilles inn, slik at utløsning av alarmen fungerer. 1. komme til innstillingsmenyen. Trykk ( ) / ( ) og velg DATE/TIME Trykk ( ) / ( ) for å justere år, måned, dag, time og minutt nyen. HÅNDTERING Alarm Når en sensor løser ut, vil displayet vise et alarmsymbol og hvilken sensor det gjelder. Etter innstilt forsinkelsestid vil sirenen lyde i 30-sekunders-intervaller. Systemet ringer opp og sender SMS til lagrede nummer dersom denne innstillingen er valgt. Aktivere alarmen Alarmen kan aktiveres på 4 ulike måter. Et kort lydsignal lyder 60 sekunder etter at alarmen har blitt aktivert. Da registrerer sensorene om en dør eller et vindu åpnes, og om noen dette skjer, lyder et kort lydsignal, og displayet 17

18 vinduet ikke lukkes i løpet av 60 sekunder, vil alarmen gå inn i aktiv modus. 1. På sentralenheten. Tast inn din personlige bekrefter at alarmen er aktivert. 2. Via fjernkontrollen. lydsignaler lyder, noe som bekrefter at alarmen er aktivert. 3. Via SMS. Send en SMS til systemets GSMnummer med din personlige kode samt :1 (kode:1). Systemet sender en melding Når systemet har mottatt SMS-en din, vil som har sendt SMS-en. OBS! Når alarmen aktiveres via SMS, vil systemet først kon- 4. Ring til systemets GSM-nummer. Systemet svarer etter 3 ringesignaler. Når du hører et signal, tast inn din personlige bekreftelse på at koden er korrekt. Trykk 5 at systemet er aktivert, og at samtalen vil ket, vil samtalen fortsette, og raske signaler vil lyde i 10 sekunder. Deaktivere alarmen Alarmen kan deaktiveres på 5 ulike måter På sentralenheten. Tast inn din person- forsvinner fra displayet. Via fjernkontrollen. lydsignal bekrefter at alarmen er deaktivert. Via SMS. Send en SMS til systemets GSMnummer med din personlige kode samt :0 (kode: 0). Systemet sender en SMS tilbake: temet har mottatt SMS-en din, vil displayet sendt SMS-en. Ring systemet med telefon. Systemet svarer etter 3 ringesignaler. Når du hører et signal, tast inn din personlige kode og avslutt lyder, bekrefter at alarmen er deaktivert. Når systemet slår alarm og ringer opp mobiltelefonen din, kan du svare og trykke 6 systemet ikke får noen svarmelding når du har sendt en SMS, prøv å nå systemet på noen av de andre måtene for fjernbetjening når du skal aktivere eller deaktivere alarmen. kunders forsinkelse, slik at rette vedkommende skal rekke å deaktivere alarmen før en sensor skal passeres. Når alarmen løser ut gelsessensor eller dør-/vindusensor, vil det utløse alarmen. Displayet viser nummeret på sensoren, og samtidig begynner sirenen å lyde. Systemet sender en SMS til MEM1 om at alarmen er løst ut. Deretter sendes en SMS til MEM2 og øvrige lagrede mobilnummer. inn, vil systemet ringe opp numrene igjen, mens SMS sendes kun 1 gang. 4 BI-BI-BI-BI høres, er det PANIC som har utløst alarmen. Du kan handle på ulike måter avhengig av hva som har utløst alarmen. ingen oppringing, men sirenen lyder. Panikknapp 1. I krisesituasjon kan du trykke og holde inne knappen PANIC på sentralenheten eller på fjernkontrollen. Sirenen begynner å lyde og systemet ringer upp de lagrede telefonnumrene. 2. Avbryt panikkmodus ved at noen av alternativene under avsnittet Deaktivere alarmen. 18

19 FJERNBETJENING Via SMS aktivere alarmen, tast inn din personlige kode samt :1 (kode:1) og send til sentralenheten. Systemet sender en SMS tilbake: deaktivere alarmen, tast inn din personlige kode samt :0 (kode:0) og send til sentralenheten. Systemet sender en SMS til- kontrollere systemets status, tast inn din personlige kode samt :09 (kode:09) og send til sentralenheten. Systemet sender en Avansert fjernbetjening via telefon Følgende operasjoner kan gjøres via telefon: Systemet ringer deg Når du svarer ved en alarm, lyder et gjentatt pip om sensorene har løst ut, og 4 gjentatte pip om panikknappen har blitt trykket inn. Du kan velge følgende funksjoner når du blir oppringt av systemet; Trykk Funksjon Beskrivelse 0 # 2-veis talekommunikasjon Lytte/prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 1 # Romovervåking Lytte via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 2 # Sending Prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 3 # Avbryt oppringing Avbryt alarmen og stopp oppringing. Systemet går tilbake til aktiv modus etter 60 sekunder. Funksjonen avsluttes når du legger på. 6 # Deaktivere systemet Systemet går ut av aktiv modus. Du ringer systemet Etter 3 ringesignaler svarer systemet, og et signal lyder. Tast inn din personlige kode, 2 signaler og veksler til fjernbetjening. Etter 2 signaler som bekreftelse kan du velge følgende funksjoner: Trykk Funksjon Beskrivelse 0 # 2-veis talekommunikasjon Lytte/prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 1 # Romovervåking Lytte via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 2 # Sending Prate via sentralenheten. Funksjonen avsluttes når du legger på. 5 # Aktivere systemet Systemet går inn i aktiv modus. 6 # Deaktivere systemet Systemet går ut av aktiv modus. Dersom telefonen din har ringesignalal- fordi det er dette ringesignalet systemet kan motta. INDIKATOR FOR LAVT BATTERINIVÅ Systemet i standby-modus Skift batteri straks. for å kontrollere hvilken sensor det gjelder. og skift straks ut dårlige batterier. Systemet i aktiv modus Når batteriene i noen av sensorene trenger å skiftes, lyder det korte signaler før LED-indikatoren begynner å blinke. Displayet viser BAT 19

20 LISTER I standby-modus - trykk ( ) for å liste opp de 5 siste alarmene, hvilken sensor som har løst ut, samt dato og klokkeslett. - trykk ( ) for å liste opp de lagrede telefonnumrene. FEILSØKING Feil Displayet fungerer ikke. Systemet kan ikke ringe opp lagrede telefonnummer. Systemet kan ikke sende SMS. Sirenen fungerer ikke. Sensoren løser ikke ut. Fjernkontrollen fungerer ikke. Ingen lyd fra ekstern sirene (ekstrautstyr). I aktivert modus høres korte, raske signaler fra sentralenheten. Tiltak Ta ut batteriet og dra ut adapteren. Vent i 60 sekunder og installer det igjen. - SIM-kortet er riktig installert, at det er penger på det, og at gyldighetstiden gjelder. - GSM-antennen er riktig installert. - det er dekning på GSM-nettet (LED-indikatoren på sentralenheten skal lyse). - telefonnummeret er lagret i systemets minne. sentralenheten. modus. Pass på at sensoren ikke er plassert for langt fra sentralenheten. sensor det gjelder, og kontroller den deretter. 20

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 2-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 2-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 2-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 2-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä

Kassaskåp, brandsäkert. Kassakaappi, palonkestävä 87-7887 manual 131204.indd 2013-12-4, 10.24.26 Art. 87-7887 Kassaskåp, brandsäkert Safe, brannsikker Kassakaappi, palonkestävä Pengeskab, brandsikkert EN-1047 NT FIRE 017-60 paper Nordtest ISO834 Tillverkat

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1

Dörrklocka, trådlös, modell 1. Dørklokke, trådløs, model 1 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Dørklokke, trådløs, modell 1 Ovikello, langaton, malli 1 Dørklokke, trådløs, model 1 1 Art. 35-388 Dörrklocka, trådlös, modell 1 Trådlös plug-in dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655

VÄCKARKLOCKA Digital. Art. 24-655 Bruksanvisning Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler Egenskaper 32 olika ljudsignaler, varav 24 polyfoniska. Inbyggt minne 93 Mb för MP3-filer (endast 21-951). LED-indikering på mottagare och sändare Mottagare

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer