TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen."

Transkript

1 TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen ska inte montera produkten. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. Varning! Av säkerhetsskäl ska handbromsen anslutas till Turbo Timern enligt skissen. Tändningslås Startmotor Gul, 1,5 mm2 Blå, 1,5 mm 2 KL-30 Röd, 12 V, 1,5 mm 2 Turbo timer Varning! Av säkerhetsskäl ska handbromsen anslutas till Turbo Timern enligt skissen. Handbroms Röd, 0,75 mm 2 Svart Jord FUNKTIONSBESKRIVNING Description and Function of SMT Minut Display Manuell/ Uppstartsläge Sekund Decimalpunkt Automatiskt läge Strömbrytare Biltema Nordic Services AB

2 1. Tryck på knappen POW för att starta Turbo timern. 2. Tryck på AUTO för att välja läge. Manual Warm Up AUTO I manuellt läge, Manual Använd knapparna SEC, 10 50, och MIN, 0 9, för att ange tiden. Uppvärmningsläge, Warm Up Uppvärmningsläget är förinställt på 10 minuter. Använd knapparna SEC och MIN för att ändra tiden. Max tid är 19 min och 50 sekunder. När timern är inställd 3. Dra åt handbromsen och slå ifrån tändningen. 4. Timern räknar ner från angiven tid. 5. Motorn stannar när tiden löpt ut. Varning! Skulle handbromsen släppas under tiden nedräkning sker stannar motorn omedelbart. Varning! Är inte handbromsen dragen då tändningen slås ifrån visas P på displayen och motorn stängs av Biltema Nordic Services AB 2

3 TURBOTIMER ADVARSEL! Skal kun brukes i løpssammenheng. Misbruk av produktet kan medføre fare for personer og eiendom. Produktet må ikke brukes innendørs. Personer som ikke kunnskap om funksjonen, skal ikke montere produktet. INSTALLASJON 1. Koble minuspolen fra batteriet. 2. Utfør installasjonen som vist i skissen. 3. Koble minuspolen til batteriet igjen. Av sikkerhetshensyn skal håndbremsen kobles til turbotimeren som vist i skissen. Tenningslås Startmotor Gul, 1,5 mm2 Blå, 1,5 mm 2 KL-30 Rød, 12 V, 1,5 mm 2 Turbo timer Varning! Av säkerhetsskäl ska handbromsen anslutas till Turbo Timern enligt skissen. Håndbrems Rød, 0,75 mm 2 Sort jord FUNKSJONSBESKRIVELSE Description and Function of SMT Minutt Display Manuell/ Oppstartmodus Sekund Desimalpunkt Automatisk modus Strømbryter Biltema Nordic Services AB

4 1. Trykk på knappen POW for å starte turbotimeren. 2. Trykk på AUTO for å velge modus. Manual Warm Up AUTO I manuell modus, Manual Bruk knappene SEC, 10 50, og MIN, 0 9, for å angi tiden. Oppvarmingsmodus, Warm Up Oppvarmingsmoduset er forhåndsinnstilt på 10 minutter. Bruk knappene SEC og MIN for å endre tiden. Maks. tid er 19 min og 50 sekunder. Når timeren er innstilt 3. Sett på håndbremsen, og slå av tenningen. 4. Timeren teller ned fra angitt tid. 5. Motoren stanser når tiden har løpt ut. Skulle håndbremsen slippes under nedtellingen, stanser motoren umiddelbart. Dersom ikke håndbremsen er satt på når tenningen slås av, vises P i displayet, og motoren slås av Biltema Nordic Services AB 4

5 TURBOAJASTIN VAROITUS! Tarkoitettu käytettäväksi vain kilpailuolosuhteissa. Väärinkäyttö voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon vaaran. Ei saa käyttää sisätiloissa. Laitteen saa asentaa vain henkilö, joka tuntee sen toiminnan. ASENTAMINEN 1. Irrota johto akun miinusnavasta. 2. Asenna laite kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Yhdistä miinusjohto takaisin akkuun. Varoitus! Turboajastimen saa yhdistää käsijarruun turvallisuussyistä vain kuvassa näkyvällä tavalla. Käynnistyslukko Käynnistysmoottori KL-30 Punainen, 12 V, 1,5 mm2 Keltainen, 1,5 mm2 Sininen, 1,5 mm2 Varning! Av säkerhetsskäl ska handbromsen anslutas till Turbo Timern enligt skissen. Turboajastin Käsijarru Punainen, 0,75 mm2 Musta: maadoitus TOIMINTOJEN KUVAUS Description and Function of SMT Minuutit Näyttö Käsikäyttöinen/ käynnistystila Sekunnit Desimaalipiste Automaattinen tila Virtakatkaisin Biltema Nordic Services AB

6 1. Käynnistä turboajastin painamalla POWpainiketta. 2. Valitse tila painamalla AUTO-painiketta. Manual Warm Up AUTO Käsikäyttöinen (Manual) Valitse aika SEC-, , MIN- ja 0 9-painikkeiden avulla. Lämmitystila (Warm Up) Lämmitystilaksi on esivalittu 10 minuuttia. Voit muuttaa aikaa SEC- ja MIN-painikkeiden avulla. Pisin aika on 19 minuuttia ja 50 sekuntia. Kun ajastin on nyt asetettu 3. Kytke käsijarru ja katkaise sytytysvirta. 4. Ajastin alkaa laskea alaspäin. 5. Moottori sammuu, kun aika on kulunut loppuun. Varoitus! Jos käsijarru vapautetaan, kun aika on meneillään, moottori sammuu heti. Varoitus! Jos käsijarru ei ole käytössä, kun sytytysvirta katkaistaan, näytössä näkyy P ja moottori sammuu Biltema Nordic Services AB 6

7 TURBOTIMER ADVARSEL! Må kun bruges i konkurrencesammenhæng. Misbrug af produktet kan medføre fare for personer og ejendom. Produktet må ikke anvendes indendørs. Personer, som ikke ved, hvordan timeren virker, bør ikke montere produktet. INSTALLATION 1. Fjern minuspolen fra batteriet. 2. Installeringen udføres i henhold til skitsen. 3. Slut minuspolen til batteriet igen. Af sikkerhedshensyn skal håndbremsen sluttes til Turbo Timeren i henhold til skitsen. Tændingslås Startmotor Gul, 1,5 mm2 Blå, 1,5 mm 2 KL-30 Rød, 12 V, 1,5 mm 2 Turbo timer Varning! Av säkerhetsskäl ska handbromsen anslutas till Turbo Timern enligt skissen. Håndbremse Rød, 0,75 mm 2 Sort jord FUNKTIONSBESKRIVELSE Description and Function of SMT Minut Display Manuel/ Startposition Sekund Decimalpunktum Automatisk position Afbryder Biltema Nordic Services AB

8 1. Tryk på knappen POW for at starte Turbo Timeren. 2. Tryk på AUTO for at vælge indstilling. Manual Warm Up AUTO I manuel position, Manual Brug knapperne SEC, 10 50, og MIN, 0 9, til at angive tiden. Opvarmningsposition, Warm Up Opvarmningspositionen er forindstillet til 10 minutter. Brug knapperne SEC og MIN til at ændre tiden. Maks. tid er 19 minutter og 50 sekunder. Når timeren er indstillet 3. Træk håndbremsen og slå tændingen fra. 4. Timeren tæller ned fra den angivne tid. 5. Motoren stopper, når tiden er gået. Hvis håndbremsen frigøres under nedtællingen, standser motoren straks. Hvis håndbremsen ikke er slukket, når tændingen slås fra, vises P i displayet, og motoren standser Biltema Nordic Services AB 8

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product.

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual Norsk Dansk English EN54-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-493-003, Issue.0 September 005 English Panel Functions & Indicators - Key to Icons General & Zone Fire LEDs ACCEPT SOUNDERS

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Detaljer

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual Norsk Dansk English EN54-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-49-00-, Issue.0 July 009 English Panel Functions & Indicators - Key to Icons General & Zone Fire LEDs ACCEPT SOUNDERS START/

Detaljer