Trådlös handkontroll för PS3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trådlös handkontroll för PS3"

Transkript

1 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper Drivs med 3 AAA-batterier Stödjer flera signaler samtidigt funktion Gummiklätt handtag Trådlös upp till 8-10 m. Säkerhetsföreskrifter Undvik att använda elektroniska apparater med samma frekvens samtidigt som du spelar (2,4 GHz). Förvara inte handkontrollen i varma eller fuktiga miljöer. Använd inte nya och urladdade batterier samtidigt. Ta ut battterierna om de är urladdade eller om du inte ska använda produkten under lång tid. Öppna inte produkten. Om du inte får någon signal när du startar kan du prova att stänga av och sätta på strömbrytaren på handkontrollens baksida. HANDHAVANDE PS3 1. Koppla in RF-mottagaren till PS3-konsolen och starta konsolen. 2. Starta handkontrollen med strömbrytaren som sitter till höger på handkontrollens baksida. 3. Tryck på PS-knappen på handkontrollen när du startar ett spel. En meny med funktioner uppenbarar sig. Välj Assign Controller ports och tryck o. Du kan nu se ett antal alternativ (1-7). Välj det kanalnummer du önskar och tryck o. LED-lampan för motsvarande kanal lyser. Tryck x för att börja spela. Kanal 1 LED-lampa 1 Kanal 2 LED-lampa 2 Kanal 3 LED-lampa 3 Kanal 4 LED-lampa 4 Kanal 5 LED-lampa 1 & 4 Kanal 6 LED-lampa 2 & 4 Kanal 7 LED-lampa 3 & 4 Håll en funktionsknapp nedtryckt samtidigt som du trycker på turboknappen. Ta bort turbofunktionen genom att trycka på bägge knapparna igen. Strömsparare Handkontrollens strömsparare startar: Efter 1 minut när mottagaren är avstängd eller urkopplad. Efter 10 minuter när handkontrollen inte används. Återstarta handkontrollen med PS-knappen. Om flera handkontroller är inkopplade används CONNECT-knappen för att ta kontroll över spelet. HANDHAVANDE PC Koppla handkontrollen till PC Sätt på din PC och plugga in handkontrollen i en USB-port. Tryck på PS-knappen på handkontrollen. Testa handkontrollen Dubbeklicka på Game Controller i datorns kontrollpanel. Klicka på Property för att ta fram en testbild. Tryck på handkontrollens knappar så att deras funktion visar på testbilden. När testen är klar klickar du på OK på testbilden och klicka sedan på OK i handkontrollbilden för att lämna. Därefter kan du börja spela. 1

2 Trådløs håndkontroll for PS3 Innledning Dette er en trådløs håndkontroll for PS3 og PC. Frekvens: 2,4 GHz. Forpakningens innhold 1 stk. trådløs håndkontroll 1 stk. RF-mottaker 1 stk. bruksanvisning Egenskaper Bruker 3 AAA-batterier Støtter flere signaler samtidig funksjon Gummibelagt håndtak Trådløs opp til 8-10 m Sikkerhetsforskrifter Unngå å bruke elektroniske apparater med samme frekvens samtidig som du spiller (2,4 GHz). Oppbevar ikke håndkontrollen i varme eller fuktige miljøer. Bruk ikke nye og utladede batterier samtidig. Ta ut batteriene dersom de er utladet, eller dersom du ikke skal bruke produktet på en god stund Åpne ikke produktet. Dersom du ikke får noe signal når du starter, kan du forsøke å slå av og på strømbryteren på håndkontrollens bakside. HÅNDTERING PS3 4. Koble RF-mottakeren til PS3-konsollen, og start konsollen. 5. Start håndkontrollen med strømbryteren som sitter til høyre på håndkontrollens bakside. 6. Trykk på PS-knappen på håndkontrollen når du starter et spill. En meny med funksjoner vises. Velg Assign Controller ports, og trykk o. Du ser nå en rekke alternativer (1-7). Velg det kanalnummeret du ønsker, og trykk o. LED-lampe for tilsvarende kanal lyser. Trykk x for å begynne å spille. Kanal 1 LED-lampe 1 Kanal 2 LED-lampe 2 Kanal 3 LED-lampe 3 Kanal 4 LED-lampe 4 Kanal 5 LED-lampe 1 og 4 Kanal 6 LED-lampe 2 og 4 Kanal 7 LED-lampe 3 og 4 Hold en funksjonsknapp nedtrykt samtidig som du trykker på turboknappen. Ta bort turbofunksjonen ved å trykke på begge knappene igjen. Strømsparer Håndkontrollens strømsparer starter: Etter 1 minutt når mottakeren er slått av eller koblet fra. Etter 10 minutter når håndkontrollen ikke brukes. Start håndkontrollen igjen med PS-knappen. Om flere håndkontroller er innkoblet, brukes CONNECT-knappen for å ta kontroll over spillet. HÅNDTERING PC Koble håndkontrollen til PC Slå på PC-en, og plugg håndkontrollen inn i en USB-port. Trykk på PS-knappen på håndkontrollen. Teste håndkontrollen Dobbeltklikk på Game Controller i PC-en kontrollpanel. Klikk på Property for å få fram et testbilde. Trykk på håndkontrollens knapper slik at deres funksjon viser på testbildet. Når testen er ferdig, klikker du på OK på testbildet og klikker deretter på OK i håndkontrollbildet for å gå ut. Deretter kan du begynne å spille. 2

3 Langaton PS3-käsiohjain Johdanto Tämä on langaton käsiohjain PS3:lle ja tietokoneelle PC. Taajuus: 2,4 GHz. Pakkauksen sisältö 1 langaton käsiohjain 1 RF-vastaanotin 1 käyttöohje Ominaisuudet Toimii kolmella AAA-paristolla. Yhteensopiva samanaikaisesti useiden signaalien kanssa. toiminto LED-merkkivalot Kumipintainen kädensija Langaton 8 10 metrin kantama Turvallisuusohjeet Vältä käyttämästä pelaamisen aikana samalla taajuusalueella (2,4 GHz) käsiohjaimen kanssa toimivia elektronisia laitteita. Älä säilytä peliohjainta lämpimissä tai kosteissa paikoissa. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja. Jos käsiohjain on pitkään käyttämättä tai paristot ovat tyhjentyneet, poista paristot siitä. Älä avaa laitetta. Jos signaalia ei vastaanoteta laitetta käynnistettäessä, yritä katkaista siitä virta ja käynnistää se uudelleen. KÄYTTÄMINEN YHDESSÄ PS3:N KANSSA 7. Yhdistä RF-vastaanotin PS3-konsoliin ja käynnistä konsoli. 8. Kytke käsiohjaimeen virta sen oikealla puolella takana sijaitsevan virtakatkaisimen avulla. 9. Voit aloittaa pelin painamalla käsiohjaimen PS-painiketta. Näkyviin tulee toimintoja sisältävä valikko. Valitse Assign Controller ports -vaihtoehto ja paina o-painiketta. Näkyviin tulee useita vaihtoehtoja (1 7). Valitse haluamasi kanavan numero ja paina o-painiketta. Vastaavan kanavan merkkivalo syttyy. Voit aloittaa pelaamisen painamalla X-painiketta. Kanava 1 merkkivalo 1 Kanava 2 merkkivalo 2 Kanava 3 merkkivalo 3 Kanava 4 merkkivalo 4 Kanava 5 merkkivalot 1 ja 4 Kanava 6 merkkivalot 2 ja 4 Kanava 7 merkkivalot 3 ja 4 Pidä turbopainike painettuna samalla kun painat toimintopainiketta. Voit poistaa turbotoiminnon käytöstä painamalla molempia painikkeita uudelleen. Virransäästö Käsiohjaimen virransäästö käynnistyy 1 minuutin kuluttua vastaanottimen irrottamisesta tai virran katkaisemisesta siitä jos peliohjain on käyttämättä 10 minuuttia. Voit käynnistää käsiohjaimen uudelleen PSpainiketta käyttämällä. -painike Jos konsoliin on yhdistetty useita käsiohjaimia, voit hallita peliä CONNECT-painikkeen avulla. KÄYTTÄMINEN YHDESSÄ TIETOKONEEN KANSSA Käsiohjaimen yhdistäminen tietokoneeseen Käynnistä tietokone ja yhdistä käsiohjain sen USB-liitäntään. Paina käsiohjaimen PS-painiketta. Käsiohjaimen testaaminen Kaksoisnapsauta tietokoneen Ohjauspaneelissa näkyvää Peliohjaimet-kuvaketta. Näkyviin tulee testikuva, kun napsautat Ominaisuudetpainiketta. Näet käsiohjaimen painikkeiden toiminnot painamalla painikkeita. Kun testi on valmis, napsauta testikuvassa näkyvää OK-painiketta. Voit poistua napsauttamalla käsiohjaimen kuvassa näkyvää OK-painiketta. Tämän jälkeen voit aloittaa pelaamisen. 3

4 Trådløs håndkontrol til PS3 Introduktion Dette er en trådløs håndkontrol til PS3 og PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Pakkens indhold 1 stk. trådløs håndkontrol 1 stk. RF-modtager 1 stk. brugermanual Egenskaber Drives af 3 AAA-batterier Understøtter flere signaler samtidig funktion Gummibeklædt håndtag Trådløs op til -10 m Sikkerhedsforskrifter Undgå at bruge elektroniske apparater med samme frekvens, når du spiller (2,4 GHz). Opbevar ikke håndkontrollen i varme eller fugtigt omgivelser. Bland ikke nye og gamle batterier. Tag batterierne ud, hvis de er afladede, eller hvis du ikke skal bruge produktet i en længere preriode. Åbn ikke poduktet. Hvis du ikke får noget signal, når du starter kan du prøve at slukke og tænde afbryderen på håndkontrollens bagside. BRUG AF PS3 10. Sæt RF-modtageren til PS3-konsollen og start konsollen. 11. Tænd håndkontrollen med afbryderen, som sidder til højre på håndkontrollens bagside. 12. Tryk på PS-knappen på håndkontrollen, når du starter et spil. En menu med funktioner viser sig. Vælg Assign Controller ports og tryk o. Du vil nu se et antal alternativer (1-7). Vælg det kanalnummer du ønsker og tryk o. LED-pæren til den tilsvarende kanal lyser. Tryk x for at starte spillet. Kanal 1 LED-pære 1 Kanal 2 LED-pære 2 Kanal 3 LED-pære 3 Kanal 4 LED-pære 4 Kanal 5 LED-pære 1 & 4 Kanal 6 LED-pære 2 & 4 Kanal 7 LED-pære 3 & 4 Hold en funktionsknap nede samtidig med, at du trykker på turboknappen. Fjern turbofunktionen ved at trykke på begge knapper igen. Strømsparer Håndkontrollens strømsparer starter: Efter 1 minut, når modtageren er slukket eller koblet fra. Efter 10 minutter, når håndkontrollen ikke er i brug. Genstart håndkonsollen med PS-knappen. Hvis flere håndkontroller er koblet til, anvendes CONNECT-knappen til at tage kontrol over spillet. BRUG AF PC Slut håndkontrollen til PC Tænd din PC og sæt håndkontrollen i en USBport. Tryk på PS-knappen på håndkontrollen. Test håndkontrollen Dobbeltklik på Game Controller i computerens kontrolpanel. Klik på Property for at få et testbillede frem. Tryk på håndkontrollens knapper, så deres funktioner vises på testbilledet. Når testen er slut, klikker du på OK på testbilledet og derefter på OK på håndkontrolbilledet for at forlade menuen. Derefter kan du starte spillet. 4

5

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

Bluetooth Handsfree-kit til bil. Bluetooth Handsfree-sett for bil Bluetooth Handsfree -sarja autokäyttöön

Bluetooth Handsfree-kit til bil. Bluetooth Handsfree-sett for bil Bluetooth Handsfree -sarja autokäyttöön Bluetooth Handsfree-kit till bil Bluetooth Handsfree-sett for bil Bluetooth Handsfree -sarja autokäyttöön Bluetooth Handsfree-kit til bil SE - Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Wireless Desktop MK300

Wireless Desktop MK300 User s guide Logitech Wireless Desktop MK300 620-001674 EMEA Med Rook.indd 1 18.2.2009 13:00:22 620-001674 EMEA Med Rook.indd 2 18.2.2009 13:00:22 Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting,

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

Quick Start Guide. Mobile WiFi ZTE MF93D DK 2 FIN 14 NO 26 SE 38

Quick Start Guide. Mobile WiFi ZTE MF93D DK 2 FIN 14 NO 26 SE 38 Quick Start Guide Mobile WiFi ZTE MF93D DK 2 FIN 14 NO 26 SE 38 Velkommen Vores mobile bredbånd, sammen med dette mobile WiFi, giver dig en fleksibel mobil løsning, hvor du altid kan tage dit mobile bredbånd

Detaljer

Quick Start Guide ZTE MF910

Quick Start Guide ZTE MF910 Quick Start Guide ZTE MF910 DK 2 FI 10 NO 18 SE 26 UK 34 1 Din egen mobile trådløse zone Følg instruktionerne i lynvejledningen, så er du snart oppe at køre med dit mobile bredbånd og din mobile trådløse

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Stektermometer. Steketermometer. Paistilämpömittari. Stegetermometer

Stektermometer. Steketermometer. Paistilämpömittari. Stegetermometer Stektermometer trådlös Steketermometer trådløst Paistilämpömittari langaton Stegetermometer trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

5.1 MULTIMEDIA- HÖGTALARE med 4" baslåda

5.1 MULTIMEDIA- HÖGTALARE med 4 baslåda Art. 24-013 5.1 MULTIMEDIA- HÖGTALARE med 4" baslåda Försiktighetsåtgärder 1. Strömförsörjningen till högtalarsystemet ska vara samma som specificeras i bruksanvisningen och på baslådans etikett. 2. Strömkabeln

Detaljer

1 2014-01-21 Biltema Nordic Services AB

1 2014-01-21 Biltema Nordic Services AB Pulsmätare, Bluetooth 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. HANDHAVANDE 5. FÖRVARING 6. MILJÖ Bluetooth version 4.0. Sök i App Store efter isport Fitness eller Runtastic, Endomondo,

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Trådlös väderstation Trådløs værstasjon Langaton sääasema Trådløs vejrstation

Trådlös väderstation Trådløs værstasjon Langaton sääasema Trådløs vejrstation Trådlös väderstation Trådløs værstasjon Langaton sääasema Trådløs vejrstation Art. 84-086 Trådlös väderstation FUNKTIONER 1. Trådlös överföring av temperatur och relativ fuktighet 2. Radiostyrd klocka

Detaljer

User s guide. Logitech. Wireless Desktop MK700

User s guide. Logitech. Wireless Desktop MK700 User s guide Logitech Wireless Desktop MK700 Contents English Setup, 5 Features and troubleshooting, 9 Svenska Installation, 5 Funktioner och felsökning, 21 Dansk Installation, 5 Funktioner og problemløsning,

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

TB-116. Air mouse keyboard. EN User Guide SE Manual FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Manual

TB-116. Air mouse keyboard. EN User Guide SE Manual FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Manual T-11 ir mouse keyboard EN User Guide SE Manual FI Käyttöohje DK rugervejledning NO Manual EN User Guide This wireless ir mouse TV remote is designed for Windows, Mac OS, or any other system that can read

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W100 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

Art. 45-813 FERRARI 458 ITALIA. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 45-813 FERRARI 458 ITALIA. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB FERRARI 458 ITALIA Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB FERRARI 458 ITALIA Rekommenderas från 5 år Denna produkt uppfyller de krav och bestämmelser som regleras för radio- och teleterminalutrustning

Detaljer

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21

Digitalt pedometer. Digital skritteller Digitaalinen askelmittari. Art. 14-750. 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 14-750 ma nual.indd 2012-0 3-28, 12.4 3. 21 Art. 14-750 Digital pedometer Digital skritteller Digitaalinen askelmittari Digitalt pedometer Digital pedometer INTRODUKTION Denna digitala pedometer visar

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bluetooth-mottagare för musik Bluetooth-mottaker for musikk Bluetooth-vastaanotin musiikin kuuntelemiseksi Bluetooth-modtager til musik

Bluetooth-mottagare för musik Bluetooth-mottaker for musikk Bluetooth-vastaanotin musiikin kuuntelemiseksi Bluetooth-modtager til musik 24-192 manual.indd 2013-05-28, 14.26.32 Art. 24-192 Bluetooth-mottagare för musik Bluetooth-mottaker for musikk Bluetooth-vastaanotin musiikin kuuntelemiseksi Bluetooth-modtager til musik Tillverkat för

Detaljer

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem Tillæg til Stylus Color 480SXU-brugere Tillegg for brukere av Stylus Color 480SXU Lisäys Stylus Color 480SXU -tulostimen käyttäjille Tillägg för användare av Stylus Color 480SXU MAEVL006 Tilslutning af

Detaljer

Radio-ohjattava Super Drift

Radio-ohjattava Super Drift RC Super Drift Radio-ohjattava Super Drift Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB RC Super Drift Rekommenderas från 5 år. DELAR 1 sändare 1 bil 1 extra kaross 6 koner 4 extra däck 1 plaströr till

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer