Gi deg selv et kvalitetsstempel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gi deg selv et kvalitetsstempel"

Transkript

1 Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side Prosjektfundamentet en stor utfordring Side Prosjektledelse i Front (PiF) går av stabelen torsdag 7. april. Sett av datoen allerede nå!

2 AVENIR BLIR EDB CONSULTING GROUP Vår vekst de siste årene har vært et bevisst mål for å kunne møte våre kunders ulike behov. Nå samler vi våre virksomheter til en sterk merkevare, og under ett navn EDB. Vi styrker våre kompetanseområder og gir deg som kunde et enda bedre tilbud. EDB som organisasjon vil kunne tilby bredere service og ny innovasjon, med andre ord bidra til å skape spennende muligheter og maksimalt utbytte av IT-investeringene du som kunde tar. EDB Consulting Group har et av Nordens største miljøer for Prosjekt-og Testledelse. Vårt mål er å være den fremste partner til å lede og inspirere mennesker til gevinstskapende prosjekter. Til grunn for vårt arbeid ligger en grundig forståelse av den enkelte kundes spesifikke virksomhet, forretningsmål og behov Les mer på edb.com/oneedb

3 K j æ r e l e s e r Denne utgaven er i det store og hele viet bransjens dokumenterbare kompetansereferanse, sertifisering. Det har både vært etterspurt og etterlengtet fra mange hold, da det nok har hersket en viss uklarhet omkring både behovet, gevinsten og de ulike sertifiseringsordningene. Prosjektledelse Å bli sertifisert gir deg ikke bare et diplom som henger på veggen til pynt, men en styrke og glede som prosjektleder i din hverdag, og et fortrinn for din bedrift! Som foreningens styreleder, Ernst Midtun skriver i sin leder; For bedriften er dette et produkt, som jeg etter mer enn 30 år i faget, vil påstå er kanskje den mest lønnsomme investering for fremtidig inntjening. I denne utgave har vi derfor fokusert på dette temaet, og kan dele med leserne dokumenterbare erfaringer fra bedrifter og prosjektledere som har sertifisert seg. Alt fra Siemens storstilte globale program for kompetanseheving som innebærer kravet til sertifisering, til den enkelte prosjektleders erfaring med sertifiseringsprosessen i ulike bransjer og resultatets betydning i det praktiske liv. I Oslo skjer det nå en revitalisering i foreningens lokallag, og med dets leder Catherine Brun-Lie sammen med dedikerte medlemmer i styret, blomstrer det som aldri før i hovedstaden. Det blir nå satt i gang konkrete tiltak for både å rekruttere og å samle medlemmene til et målrettet, dynamisk og attraktivt fagmiljø! Prosjektledelse vil på alle måter applaudere denne innsatsen, og ønsker lykke til i det videre arbeid! For øvrig så ønskes alle en varm og strålende sommer med mye hygge og dertil hørende god mat og god vin i godt selskap se side 30 God Sommer! I n n h o l d Redaktørens spalte s 3 Leder s 4 Ingen prosjekter i Siemens uten sertifiserte prosjektledere s 5 Vekst i etterspørsel etter sertifiserte prosjektledere s 6-7 Stimulerende sertifiserigsprosess på nivå A s 9 Nytt styre med ny agenda s 10 Gi deg selv ett kvalitetsstempel s Få dokumentasjon på at du er kvalifiset prosjektleder s IPMA sertifiserings kalender s 18 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder! Del 6 s Prosjekt fundamentet -en stor utfordring s Sabotører og bautaer s Vin s 30 Kalender s 31 Påmelding haster! Se Med NFP g Prosjektledelse nr

4 Leder IPMA-sertifisering - den mest lønnsomme investering for din bedrift! Ernst R. Midttun, Styreleder NFP Det er på tide at bedriftenes kunder krever dokumentasjon av personlig egnethet fra bedriftene. I dag må det meste dokumenteres, unntatt hvilket kompetansenivå Prosjektlederen er på. Min oppfordring er: Bygg kompetanse som reduserer problemene og bedrer inntjeningen for bedriften, samt styrker deg personlig og din karriere som prosjektleder! International Project Management Assosiation (IPMA) har en firetrinns Prosjektleder-sertifisering. Dette gir enkeltpersoner og bedrifter muligheten til å starte kompetansebygging i prosjektfaget med kandidater i tidlig fase og fram til tung toppsertifisering på A-nivå. For bedrifter er dette et produkt, som jeg etter mer enn 30 år i faget, vil påstå er kanskje den mest lønnsomme investering for fremtidig inntjening. Selv kommer jeg fra Bygg og anleggsbransjen, og jeg må vel innrømme at vi er en noe konservative bransje. I de konkrete arbeidsoppgavene er vi kreative, problemløsende, handlingsorienterte og kommer ned på beina i de fleste situasjoner. Med årene har det slått meg at disse positive evnene kunne vært brukt til mer lønnsomme oppgaver, dersom vi hadde samordnet prosjektleder-utviklingen systematisk i IPMAs sertifiseringsprogram. Ja visst er det krevende å sertifisere seg, men det er givende og gir et kraftig løft av kompetansen i prosjektarbeid, både for den enkelte og bedriften. Nå er det selvsagt ikke bare Bygg og anleggsbransjen som kan hente store fordeler her. Faktisk tror jeg alle prosjektorienterte bransjer vil profittere på dette. Vi skreddersyr også opplegg for firmaer. Velkommen til orientering om sertifiseringen se programmet i bladet. Dere er ellers hjertelig velkommen til en uforbindtlig samtale. Gå gjerne inn på nettsiden vår ring oss eller send en mail. Din prosjektguide! Norsk Forening for Prosjektledelse har i samarbeid med forfatterne Knut Skattum og John Hatling laget en enkel og praktisk håndbok om prosjektarbeid. Håndboken er i A6 lommeformat. En liten smakebit: Initiering Behov/alternativer/beslutningsunderlag Oppstart Prosjektleder/prosjektavtale/teametablering... kr.100,- For medlemmer og ved bestilling over 10 stk Gjennomføring Teambuilding/kontrakter/innkjøp/interessenter... Avslutning Ferdigstillelse (produkt og dokumentasjon)/sluttrapport OVER 5000 SOLGTE Bestill din håndbok på For mer informasjon kontakt oss på 4 Prosjektledelse nr

5 INGEN PROSJEKTER I SIEMENS UTEN SERTIFISERTE PROSJEKTLEDERE Innen utgangen av 2010 skal alle de ca fulltids prosjektledere i Siemens være sertifisert i henhold til Siemens egen standard. Uten slikt sertifikat blir det ikke tillatt å lede prosjekter. Riktignok gjelder dette kun for de mest komplekse prosjektene som vi benevner kategori A, B og C. På den annen side utgjør disse prosjektkategoriene det store flertall av en prosjektportefølje med en årlig verdi på omtrent 320 milliarder (!) NOK. Av Per Otto Moe, Direktør i Simens Sertifisertingskravet markerer en viktig milepæl i Siemens globale program for kompetanseheving innen prosjektledelse. Programmet, som går under betegnelsen Project Management the Siemens way, ble startet i år 2000 og har siden blitt implementert i alle Siemens land. Grunnideen bak programmet er enkel: - en felles global gjennomføringsstandard basert på Best Practice metodikk - erkjennelsen av at salgs og kontraktsfasen i et prosjekt er helt sentral for prosjektresultatet og sist, men kanskje mest: Kompetanseutvikling Siden min uttreden fra NTH for over 30 år siden har det skjedd lite eller ingenting med faget prosjektledelse. Jo vi har fått mange nye ord og uttrykk. Lean Construction, Agile metoder, Møteplasser, Verktøyer og PC programmer for nettverksplanlegging og versjonskontroll. Men egentlig kan vi bruke metaforen Same shit new wrapping. For der er grunn til å spørre om disse nye ordene har bidratt til færre dårlige prosjekter. Nye verktøyer, ja vel. Men et verktøy kan bare gjøre en bedre jobb dersom du behersker jobben. Eller som det heter A fool with a tool is still a fool. For det våre prosjektledere virkelig trenger er Kompetanse. Ikke bare kunnskap om metoder og verktøy, men kompetanse til å kunne takle det uforutsigbare og uforutsette. Evne til å kunne improvisere og finne løsninger på problemer som ikke er gitt av kontraktsformuleringer og spesifikasjoner. For det er jo nettopp dette som skiller prosjekter fra serieproduksjon og standardprodukter. Blant annet av disse grunnene har Siemens søkt nye veier. Å bli sertifisert i henhold til Siemens standard er derfor ikke et mål i seg selv, mer et middel. Et skritt på veien til og et middel for å kunne avdekke en persons sterke og svake sider og til å bidra til å finne utviklingstiltak for vedkommende. En egen Siemens standard gir oss også full kontroll av både sertifiseringsprosessen og sertifiseringsgrunnlaget, samtidig med at de grunnleggende krav i internasjonale sertifiseringsstandarder er ivaretatt. Prosessen frem til et Siemens sertifikat er omfattende og krevende. Etter ledernes grundige vurdering av en persons ferdigheter og erfaringer med prosjektledelse, meldes vedkommende opp til sertifisering. En omfattende egenvurdering av sentrale kompetanseområder både av kandidaten selv og hans nærmeste leder, foretas en ny vurdering av kandidaten. Denne gangen av en uavhengig instans som, basert på et avansert verktøy, vurderer kompetansenivå og prosjekthistorikk. Godkjennes kandidaten blir vedkommende innkalt til et Review Board og får der muligheten til å presentere et fritt valgt prosjekt med etterfølgende detaljert intervju fra de minst 4 ekspertmedlemmene i Review Board. I tillegg blir leder intervjuet før Review Board hver for seg vurderer kandidaten og deretter søker en enstemmig konsensus om sertifiseringskravene er oppfylt eller ikke. Ca 30 % tilfredsstiller ikke kravene, men alle får en detaljert tilbakemelding og forslag til utviklingstiltak. Forslagene inngår i den årlige medarbeidersamtalen og i fastleggelsen av stillingskategori, eventuelle forfremmelser og dertil hørende ansettelsesbetingelser. Et eget karriere system, også globalt, kobler prosjektlederens status som Prosjektleder, Senior Prosjektleder eller Prosjektdirektør med innplassering i karrieresystemet. Siden starten i år 2000 har vært kontinuerlig forbedret. Det positive bidraget til det økonomiske resultatet har vært omfattende. Antall katastrofeprosjekter er kraftig redusert, resultatene for de normale prosjektene er sterkt forbedret. Prosjektledelsen sover bedre om natten. Kundene og ledelsen også. Prosjektledelse nr

6 Vekst i etterspørsel etter sertifiserte prosjektledere Store norske og internasjonale virksomheter krever i økende grad dokumenterte kunnskaper i prosjektledelse ved ansettelser og i anbudssammenheng. En sertifisering som formaliserer den enkeltes kompetanse, gir tiltro til egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder, kommer både deg som individ og selskapet du arbeider for til gode. Av Mette Langaard, Pedagogisk Ansvarlig, Metier Academy Hva innebærer det å bli sertifisert? Å bli sertifisert er en formell prosess som bevitner at du er i besittelse av en bestemt kompetanse på et definert nivå. Det å ta en sertifisering er ikke nødvendigvis en utvikling av faglig forståelse eller opplæring i gjeldende praksis, men mer en bekreftelse på at man behersker den prøvede teori. I faget prosjektledelse har man i dag flere typer sertifiseringer. De 3 største er Projects IN Controlled Environments (PRINCE2 ), Project Management Professional (PMP ) og International Project Management Association (IPMA). Verdien av en sertifisering... Uansett hvilken sertifisering man velger, krever prosessen et godt stykke arbeid. Du skal tilegne deg ny teori, kombinere denne med egne erfaringer og være i stand til å bruke ny kunnskap i gitte eksamenssituasjoner. Er verdien av en sertifisering større enn innsatsen du nedlegger for å oppnå den? Et ubetinget ja, noe som bekreftes av den eksplosive veksten i etterspørselen etter sertifiserte prosjektledere. I næringslivet, ikke bare i Norge, men i hele verden, blir det stadig viktigere å spesialisere seg og bygge sitt eget varemerke. En sertifisering er et viktig bidrag til dette, både for deg personlig og for din arbeidsgiver. Fordeler for deg Økt verdi i markedet Arbeidslivet i dag er preget av en stadig økende dynamikk og endringstakt med krav til stor kapasitet og gjennomføringsevne. Utfordringen med å lykkes under slike forhold, kan være stor både for bedrift og medarbeider, og kravet til dokumentert kompetanse ved ansettelser har økt betraktelig. En anerkjent sertifisering vil bidra til å styrke din konkurransekraft og gi deg økt markedsverdi. Tiltro til egen kompetanse og økt selvinnsikt I prosjektrollen er man ofte gjenstand for sprikende krav fra omverdenen. Du må være i stand til å styre tid, kost og kvalitet, sikre riktig og effektiv bruk av et gitt rammeverk og håndtere endringer, risiko og sikkerhet. En sertifisering vil øke din kunnskap å gi deg tyngde og gjennomslag, både som prosjektleder og prosjektmedarbeider, i tillegg til å gi deg innsikt i områder hvor du vil ha nytte av å videreutvikle din kompetanse. I tråd med internasjonal standard. Det å arbeide etter internasjonalt anerkjente metoder, gir deg et godt fundament for egen selvtillit og trygghet. Samtidig er du del av et profesjonelt nettverk med et felles begrepsapparat og forståelse for prosjektgjennomføring. Ta styringen selv Prosjektledelse er en av verdens mest etterspurte kompetanseområder og vokser raskt som karrierevei i mange nasjonale og internasjonale selskaper. Etterspørselen etter dyktige prosjektledere øker i takt med utviklingen i samfunnet. En sertifisering bekrefter at du har et solid fundament av erfaring og et høyt kunnskapsnivå innen ledelse av prosjekter. Fordeler for virksomheten Bedrifter kjemper for å tiltrekke seg dyktige og høyt utdannende medarbeidere. Tilbud om sertifisering vil gjøre det attraktivt med faglig utvikling og styrke profesjonaliteten i prosjektene. Som følge av dette vil bedriften etablere en levende læringskultur, tiltrekke seg, utvikle og beholde høyt kompetente medarbeidere. Økt konkurransekraft Anerkjente internasjonale sertifiseringer er stadig mer etterspurt i anbudsprosesser og i business to business samarbeid. Det fremmer bedriftens konkurransesituasjon å sertifisere sine ansattes kunnskaper innenfor anerkjente standarder. Økt forutsigbarhet i prosjekter Ved å sertifisere sine ansatte i en eller flere standarder, heves kunnskapsnivået om prosjektledelse noe som bidrar til å styrke bedriftens evne til å gjennomføre gode og riktige prosjekter. Man ser at denne type organisasjoner har utviklet en stor grad av prosjektmodenhet som kjennetegnes ved dynamikk, nytenking og fokus på forretningsstrategi. Flere av standardene kan 6 Prosjektledelse nr

7 brukes på alle typer prosjekter og kan dermed bidra til å forbedre og komplettere virksomheters eksisterende prosjekt- og industrispesifikke modeller. De 3 store De 3 største sertifiseringene innen prosjektledelse er PRINCE2, PMP og IPMA. Metier Academy er den eneste leverandøren i Norge som er akkreditert i henhold til PRINCE2 og PMP, i tillegg til å tilby opplæring etter et program som er tilpasset kompetanseelementene i IPMA s sertifisering. Opplæringsprogrammet er akseptert som IPMA Registered Education Programme. IPMA-sertifiseringen er anerkjent internasjonalt, og omfatter fire ulike sertifiseringsnivåer som understøtter kompetanseutvikling og karrierevei for prosjektledere. Sertifiseringen baserer seg på prosjekleders evne til å bruke relevante erfaringer og metodikk i nye prosjekter. Prosjektlederens kompetanse vurderes mot gitte kompetanseelementer. For å bli IPMA-sertifisert må man gjennomgå en prosess som normalt går over 2-3 måneder. Her må man både beskrive og vurdere sin egen kompetanse etter et gitt oppsett, gjennomgå en skriftlig prøve og demonstrere i praksis (workshop eller rapport) og i samtale med assessorer at man behersker faget på det aktuelle nivået. I forkant av eller i parallell med denne prosessen kan kandidaten velge å ta videre opplæring hos en godkjent kursleverandør. Resultatet av egenvurderingen er ofte at kandidaten blir oppmerksom på huller i egen kompetanse, og dermed forsøker å fylle disse. PMP-sertifiseringen baserer seg på de 9 kunnskapsområdene og prosessene beskrevet i PMBOK Guide og regnes som en standard i USA. PMP er den mest utbredte bransjetittelen innen prosjektverdenen. For å kunne ta en PMP sertifisering må du tilfredstille enkelte krav med hensyn til utdannelse og erfaring. Før du går opp til en PMP eksamen som består av 200 multiple choice spørsmål og varer i fire timer, kan du melde deg på et forberedende kurs hos en godkjent leverandør. Dette vil øke din sjanse til å bestå eksamen på første forsøk. PRINCE2 gir en strukturert og forretningsorientert tilnærming til faget prosjektledelse. PRINCE2 er en prosjektledelsesmetode som beskriver hvordan man skal gjennomføre prosjekter på en kontrollert og forretningsorientert måte fra start til slutt. Metodikken er erfaringsbasert og er utviklet gjennom bidrag fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, kursholdere og konsulenter. PRINCE2 sørger for eksplisitt anerkjennelse av prosjektansvar slik at deltakere forstår hverandres roller og behov. Metier Academy har lansert PRINCE2 i det norske markedet med tro på at metoden kan bidra til å hjelpe mange virksomheter med å forbedre egen prosjektmetodikk og dermed bidra til bedre prosjekter. Man kan sertifisere seg innen PRINCE2 ved å ta et kurs på foundation eller pracitioner nivå og avlegge eksamen hos en akkreditert PRINCE2-tilbyder. Kurset kan tas som klasserom eller ren e-læring med påfølgende multiple choice eksamen. Sammenlikning av sertifiseringene PRINCE2 og PMIs Body of Knowledge regnes begge som standarder innen prosjektledelse. Dette betyr at de fleste virksomheter vil ha nytte av å kjenne til begge standarder. Kort sagt kan man si at PMIs prosesser og kunnskapsområder beskriver helheten i prosjektledelse og danner et bredt og godt grunnlag for prosjektforståelse i egen virksomhet. PRINCE2 fokuserer i hovedsak på en detaljert gjennomgang av prosjektets faser fra oppstart til gevinstrealisering. Billedlig sett kan man si at PMBOK beskriver kjøkkenet med alle de ingredienser og de fleste verktøyene man trenger i et hvilket som helst prosjekt. PRINCE2 er selve oppskriften og beskriver metoden for hvordan man sikrer en vellykket prosjektgjennomføring fra start til slutt. IPMA gir deg ingen ingredienser eller metoder direkte, men de ulike nivåene i sertifiseringen krever ulik grad av dokumentasjon på din evne til å anvende relevante erfaringer, kunnskap og metodikk i prosjekter. Du behøver altså ikke velge mellom disse standardene. Det viktigste er at alle virksomheter har en tilpasset prosjektmetodikk som fungerer for deres virksomhet og som er et rammeverk for en mest mulig kostnadseffektiv og gevinstoptimaliserende prosjektgjennomføring. Standardene er et verktøy for å bidra til nettopp dette og dermed øke modenheten i organisasjonen. Faget prosjektledelse er i ferd med å formaliseres gjennom denne type standarder, og det er dermed en økende tendens i det internasjonale markedet at det stilles krav til både PRINCE2, PMP og IPMA ved anbudsutlysninger. Størst etterspørsel etter PRINCE2 I løpet av få år har PRINCE2 blitt den standarden som vokser raskest på verdensbasis. PRINCE2 sørger for eksplisitt anerkjennelse av prosjektansvar slik at deltakere forstår hverandres roller og behov. Den har en definert struktur for ansvar, delegasjon, myndighet og kommunikasjon. Metodens produktfokus klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem. Metoden kan brukes til å spisse eller videreutvikle egen prosjektmetodikk og den inneholder mange praktiske tips til prosjektbaserte virksomheter. PRINCE2 har fokus på prosjektledelsesaktiviteter og ikke spesialistprodukter. Metoden er dermed skalerbar og kan benyttes som et rammeverk for alle typer prosjekter. PRINCE2 er derfor den sertifiseringen som på en effektiv måte bidrar som jobbstøtte for prosjektet og prosjektlederen og en benchmark for å forbedre prosjektprosessene for virksomheten. Denne kombinasjonen gjør at nytten av denne sertifiseringen er størst og derfor vokser raskest. Ateas kompetanseløft i prosjektledelse med PRINCE2 Atea tar et kompetanseløft og benytter PRINCE2 for å videreutvikle kunnskap og forbedre metoder. BID og Prosjektavdelingen har i de siste årene mer enn fordoblet antall ansatte. Nyansatte har tatt med seg mye verdifull erfaring og kompetanse om prosjektledelse. Det har skapt et behov for å standardisere Ateas prosjektmetodikk basert på en global anerkjent standard. Håpet er at vi gjennom dette kompetanseløftet får en felles prosjektmetodikk for Atea Norge. Ved å velge PRINCE2 øker vår verdi som forretningspartner gjennom høy presisjon i leveransen av alle våre prosjekter. Vi har valgt Metier Academy, Norges største akkrediterte opplæringsinstitusjon for PRINCE2, til å bistå oss i gjennomføringen av sertifiseringen. Jørn Goldstein, Avdelingsleder for BID og Prosjekt Prosjektledelse nr

8 SERTIFISERT? ISERT? Metier Academy er den eneste aktøren i Norge som kan hjelpe deg frem til alle de tre anerkjente ente START I DAG - BEDRE PROSJEKTER 8 Prosjektledelse nr

9 STIMULERENDE SERTIFISERINGS- PROSESS PÅ NIVÅ A Av Johnny Heggestad, Prosjektdirektør i Helse Vest RHF Jeg ble IPMA nivå B sertifisert i 2004, og ble tilbudt re-sertifisering på dette i 2009 etter fem år. De siste fem årene har jeg jobbet dedikert med prosjekt- og porteføljestyring, inkludert etablering av prosesser, metoder og verktøy i foretaksgruppen i Helse Vest. Etter en vurdering valgte jeg å forsøke meg på et løp mot nivå A fremfor en re-sertifisering da dette kjentes mer faglig utfordrende. Vurderingen viste også at jeg antagelig ville kunne være i stand til å oppfylle formalkravene i forhold til anvendt tid innenfor tilstrekkelig komplekse prosjekt og porteføljer. Tilnærmingen i IPMA-sertifiseringene med stor vekt på å kunne dokumentere erfaring og ferdigheter innen styring og ledelse er tiltalende, samtidig som det gir anledning til å oppsummere hva en har gjort over tid, noe det sjelden blir tid til ellers i en travel hverdag. Sertifiseringsprosessen til nivå A har jeg opplevd som svært stimulerende. Jeg har måttet dokumentere de komplekse situasjoner og beslutninger som har vært påkrevd samtidig som jeg på en systematisk måte har avdekket hvor det er behov for mer, for eksempel på verktøy og metodestøtte. Kravene og systematikken i materiellet som brukes i sertifiseringen er også stimulerende for ytterligere faglig utvikling. Dette er nok også noe av hensikten. Sertifiseringen har, i tillegg til systematisk å dokumentere hva jeg har gjort og oppnådd i min karriere, først og fremst gitt meg bedre selvinnsikt og en plattform for ytterligere profesjonalisering. I Helse Vest har jeg en sterk ledelsesmessig forankring for å profesjonalisere vårt omfattende prosjektarbeid. Helseforetakene er svært komplekse virksomheter, så jeg er også takknemlig til min arbeidsgiver som har gitt meg muligheten til å skape de resultater og løsninger som da er den viktigste referanserammen for den sertifiseringen jeg har oppnådd. Jeg har de siste fem årene jobbet som prosjektdirektør i Helse Vest RHF og vi holder i dag en prosjektportefølje med omlag et 50-talls samtidige prosjekter og programmer som understøtter oppnåelse av våre mål og strategier for virksomheten.

10 Reidar Wulfsberg, Kirsti Møglestue, Torill Iversen, Lilly Kristin Langnes og Catherine Brun-Lie ønsker at Oslo skal være et møtested for prosjektledere i alle bransjer. Foto: Ingrid Louise Christensen NYTT STYRE MED NY AGENDA -tør å tenke nytt På et av møterommene i Dronning Mauds gate 15 runger latteren i det NFP Lokalforening Oslo er i ferd med å avslutte sitt styremøte. -Vi er opptatt av at det skal være god takhøyde, godt humør og mye kreativitet på våre møter, sier Catherine Brun-Lie, styreleder for NFP Lokalforening Oslo. Et nytt styre satt sammen av personer med svært ulik prosjektledererfaring gir et mangfold av muligheter for å tenke nytt. Det er akkurat det NFP Lokalforening Oslo gjør, når de retter oppmerksomheten mot foreningens rekrutteringsarbeid. Av Ingrid Louise Christensen, frilansjournalist De håper nytenkningen skal lokke deg ut av kontorstolen eller opp av sofaen for å skape et dynamisk, attraktivt og samlet fagmiljø for både erfarne og uerfarne prosjektledere i Oslo. - Vi satser på framtiden med et nytt og spennende forum. Vi ønsker at Oslo skal være en møteplass for prosjektledere i alle bransjer som er interessert i fagfeltet prosjektledelse. Det skal vi få til, med Tekna og et godt sentralstyre i ryggen, sier Catherine Brun-Lie, styreleder i NFP Lokalforening Oslo. Skal jakte på nye medlemmer Styret skal tilrettelegge for nettverksbygging, øke begeistringen rundt faget prosjektledelse, øke kommunikasjonen med sin medlemsmasse via LinkedIn og Facebook og samtidig sette inn et ekstra gir i jakten på nye medlemmer. Siden januar har det nye styret derfor jobbet aktivt med å lage ny aktivitetsplan for våren og høsten Et resultat er prosjektkvelden vi arrangerte 6. mai. Det var et arrangement med foredragsholdere hvor sosiale medier og nettverksbygging var sentrale punkter. sier Brun-Lie. Satser på lokale arrangementer - Vi ønsker å skape lokale arrangementer for våre medlemmer her i Oslo, som setter fokus på det tradisjonelle samt de nye trendene innen faget prosjektledelse, sier Torill Iversen, styremedlem i NFPs sentralstyre. I høst arrangeres det frokostseminarer med temaet opplæring i prosjektledelse samt bedriftsbesøk. Styret er også godt i gang med planleggingen av fagdagen Prosjektledelse i Front Vi jobber hardt for å komme med et program for fagdagen som vil treffe innad i foreningen blant våre medlemmer og utad, sier Brun-Lie. Fagdagen går av stabelen 7. april Prosjektledelse nr

11 Gi deg selv et kvalitetsstempel IPMA-sertifiseringen gir et kvalitetsstempel på din kompetanse. Jeg har sett mange kandidater med stjerner i øynene etter endt eksaminering og evaluering. Mange av de sertifiserte opplever at de har fått verdifulle knagger å henge mange års prosjektledererfaring på. uttrykker prosjektleder i Tekna, Lilly Kristin Langnes. Av Ingrid Louise Christensen. Kirsti Møglestue er en av dem som er svært fornøyd med å ha gjennomført IPMA-sertifiseringen. - Jeg var veldig imponert over den eksamenen vi fikk. Den var veldig praktisk og samtidig satt sammen av hele bredden i faget. Jeg følte virkelig at jeg hadde fått brukt meg selv innen faget etter å ha levert oppgaven. Evalueringen i etterkant var fullstendig og grundig. Jeg fikk èn A4-side med tekst. Der ble oppgaven evaluert og mine styrker og svakheter presisert, sier Møglestue. Hun tok den laveste IPMA-sertifiseringen, D-sertifiseringen, i våres. - I forkant forventet jeg at jeg skulle få en bekreftelse på de tingene jeg trodde jeg kunne, og samtidig få en større ramme for å sette ting i system, sier Møglestue. Tar utgangspunkt i din erfaring Sertifiseringen er både praktisk og teoretisk orientert og tar utgangspunkt i din praktiske erfaring som prosjektleder. - Arbeidet med egenvurderingen, Cv-en og søknaden er veldig praktisk men også tidkrevende. Du går ned i dybden på detaljnivå og blir tvunget til å vurdere deg selv opp mot ulike teorier. Du kommer derfor veldig nært inn på stoffet, forklarer Møglestue. Samtidig som du vurderer deg selv, så vil en tidligere kollega også gi sin mening om hvordan du løste oppgavene. - Så du kan ikke bare skrive det du vil huske, ler Møglestue. - Hva fikk du ut av sertifiseringsprosessen? - For meg var det en modningsprosess over et par måneder, som ga meg bekreftelse på kunnskap. Det ble en prosess med bevisstgjøring, og kanskje noen aha-opplevelser med tanke på bredden i faget. Det er godt å få en fullstendig evaluering utført av ens eget miljø, som går i dybden og kommer med et objektivt syn på det du gjør. Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden. Hun planlegger å gjennomføre sertifiseringsnivå C i høst. Foto: Ingrid Louise Christensen Prosjektledelse nr

12 Sertifiseringen kan jeg fortsette å bygge videre på, sier Møglestue, som planlegger å ta nivå C allerede til høsten. - Spennende å se om sertifiseringsprosessen bekrefter Reidar Wulfsberg planlegger å ta sertifiseringen, hva synes du at han bør forvente av IPMA-sertifiseringen? - Sertifiseringen har veldig god bredde. Den gikk på alt fra organisering til rigging av prosjekt, økonomi og ledelse. Det var en grundig evaluering av alle sider ved et prosjekt. Jeg synes derfor at han burde ha en forventning om å forstå hva prosjektlederfaget inneholder generelt, svarer Møglestue. - Det var veldig hårete, og skapte forventning av en egen verden. Jeg håper i hvert fall å stå på eksamen, ler prosjektingeniør i Vedal Entreprenør, Reidar Wulfsberg. Han har alltid hatt stor interesse for ledelse, og ser på IPMA-sertifiseringen som en mulighet til å få en god innføring i prosjektledernes teoriverden. Så langt er rundt 200 personer i Norge sertifisert i henhold til IPMA-standarden mot cirka på verdensbasis. Og for å sørge for at enda flere prosjektledere blir sertifisert i Norge, så vil Tekna og NFP holde åpne orienteringsmøter rundt om i landet, samt gjennomføre bedriftsbesøk. Mer informasjon om sertifiseringen finner du på: og - Jeg er skeptiker av natur, og tror prosjektledelse handler om god ledelse. Jeg mener at mye av denne egenskapen er noe man enten har eller ikke har, og at det å tilegne seg kunnskap om prosjektledelse handler om å forbedre og tilpasse det man har eller ikke har. Så det blir spennende å se om sertifiseringsprosessen bekrefter at jeg har skjønt det som er grunnleggende viktig, sier Wulfsberg. - Hvorfor velger du å ta IPMA-sertifiseringen? - Jeg tror IPMA-sertifiseringen blir mer etterspurt i fremtiden. Samtidig velger jeg å ta sertifiseringen for å se hva det er. Alt er jo prosjekter. Jeg driver med byggeprosjekter, og der handler det om å få mennesker til å trekke i samme retning og jobbe sammen mot et felles mål. Jeg håper det er relevant, sier Wulfsberg. - Sertifiseringen er relevant i alle typer bransjer - Sertifiseringen er bred og omfattende, og er derfor relevant for prosjektledere i alle typer bransjer. Ofte opplever vi at flere følger etter i samme bedrift, hvis først en person sertifiserer seg. Personlig erfaring med sertifiseringsprosessen spres raskest via jungeltelegrafen, sier prosjektleder i Tekna, Lilly Kristin Langnes. Reidar Wulfsberg skal IPMA-sertifisere seg på nivå D denne høsten. Foto: Ingrid Louise Christensen 12 Prosjektledelse nr

13 ntnu.no/mm Å LYKKES MED PROSJEKTER er ingen selvfølge Ta kurs eller en mastergrad fra NTNU! Høsten 2010 arrangeres: NTNU tilbyr: Ønsker du brosjyre om masterprogrammet i organisasjon og ledelse? Send sms med navn og adresse til 2242 med kodeord <MOL> Telefon: / E-post: ntnu.no/videre ntnu.no/mm Jobbnorge.no NTNU VIDERE

14 FÅ DOKUMENTASJON PÅ AT DU ER EN KVALIFISERT PROSJEKTLEDER IPMA er det verdensledende sertifiseringssystem for prosjektledere som ønsker å få en tredje parts dokumentasjon av sin kompetanse som prosjektleder. IPMA s 4-nivåers sertifiseringssystem gir rom for nyansering av en prosjektlederes kompetanse, og viser en naturlig karrierevei for prosjektledere. Av Knut M. Heier Gjennom sertifiseringsprosessen får kandidaten strukturert sin kompetanse og avdekket svake og sterke sider, og får dermed støtte i sin videre kompetansebygging, og kan bli en enda bedre prosjektleder. Ved utgangen av 2009 var mer enn prosjektledere sertifiserte i h.t. IPMAs 4 nivåers sertifiseringssystem. Evalueringsgrunnlaget fokuserer på kompetanse i å skape hensiktsmessige vilkår for en effektiv prosjektgjennomføring, samt kompetanse i å koordinere gjennomføringen på en konstruktiv måte. Sertifikatet er et nyttig hjelpemiddel til å avgjøre om prosjektlederansvaret er plassert i hendene på en kompetent prosjektleder. Spesielt viktig er dette for organisasjoner hvor ledelsen er usikker på hvilke krav de skal stille til prosjektlederen. Det synes å være en til dels likeglad holdning fra toppledelsen i en del organisasjoner hva prosjektledelse angår. Norske bedrifter og offentlig forvaltning taper hvert år betydelige beløp p.g.a. slett prosjektledelse. Sertifisering kan bidra til en profesjonalisering av prosjektlederrollen. Prosjektledelse Kompetansebegrepet innen faget kan struktureres og grupperes i tre ulike aspekter eller dimensjoner: o Erfaringsanvendelse Omfatter konkretisering og refleksjoner over egen prosjektledelse i ulike ledelsessituasjoner, med kort karakteristikk av egne prosjekter og egen prosjektledelse. o Metodeanvendelse Kandidaten må ha solid kjennskap til prosjektledelsestankegang, modeller, prosesser, prosedyrer og verktøy, og ha evne til å anvende relevante erfaringer og metoder i nye prosjekter. o Ledelsesatferd Gjelder utvist atferd som er essensiell for effektiv prosjektledelse, og som avspeiler både personlige holdninger og andres inntrykk av utvist atferd. IPMA 4 nivåers sertifiseringssystem Formålet med nivådelingen er bl.a. å differensiere på kompetansenivåer, samt underbygge målrettet kompetanseutvikling og karriérevei innen prosjektledelse. Dette er en støtte både for den enkelte prosjektleder og for virksomheter / organisasjoner hvor prosjektledelse er en stadig viktigere kompetanse. For å bli sertifisert på nivå B kreves det at kandidaten er kompetent til å lede komplekse prosjekter. Boken Kompetanse i prosjektledelse er den norske utgaven av IPMA s krav for å bli sertifisert. Den er den nasjonale utgaven og betegnes NCB (National Competence Baseline). NCB en er et verktøy for kartlegging av kompetanse om prosjektledelse som fag, ledererfaring og ledelsesatferd. På nivå A er de overordnede kravene at kandidaten har kompetanse til å lede virksomhetsprosesser. Dette omfatter ledelse av en virksomhets komplekse prosjektpor- 14 Prosjektledelse nr

15 tefølje, eller ledelse av komplekse prosjektprogrammer, som begge omfatter ulike prosjekt typer. Videre skal kandidaten være kompetent til overordnet ledelse av prosjekter. IPMA sertifiseringsprosess IPMA sertifiseringsprosess er i skissert på side 18. Gjennom sertifiseringen får kandidaten dokumentert sin kompetanse, samt støtte til videreutvikle sin kompetanse. Prosjektledere som gjennomfører sertifiseringen får i tillegg til dokumentasjon av egen kompetanse, også vist evne og vilje til en ekstra innsats. Sertifiseringen har fordeler både for virksomheter / organisasjoner og den enkelte prosjektleder. Noen av disse er nevnt nedenfor. For virksomheten: Gir et middel til å sikre at prosjektledelsen ligger i kvalifiserte hender. Dokumenterer ovenfor markedet at organisasjonen har kvalifiserte prosjektledere. Stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en stadig høyning av kompetansenivået For prosjektlederen: Dokumenterer at prosjektlederen har kvalifikasjoner i h.t. internasjonale krav og standarder Høyner kompetansenivået, idet gjennomføring av sertifiseringen i seg selv gir nyttig læring. Gir struktur til den personlige utviklingen som prosjektleder. IPMA - sertifiseringen gir et kompetanseløft og økt selvinnsikt. Skisse av prosessen på neste side Etter bestått eksaminasjon får du bevis på at du er en kvalifisert prosjektleder med god kompetanse. Prosjektledelse nr

16 Introduksjonsseminar En instruktør gjennomgår sertifiseringsprosessen med informasjon om kandidatens og assessorenes oppgaver, hvilken dokumentasjon kandidaten må fremlegge, hvilke referansepersoner assessorene kan kontakte, informasjon om workshop / case / prosjektledelsesrapporten og dens betydning for vurdering av kandidatens ledelsesatferd. CV med søknad og egenvurdering Kandidaten fyller ut søknad, CV og egenvurdering. I egenvurderingen gjør kandidaten rede for de prosjektene/delprosjektene vedkommende har ledet, samt utfordringer, initiativ for å løse utfordringene, hvilke resultater initiativet ga, og kandidatens læring. Kandidaten skal også vurdere egen metodekompetanse og ledelsesatferd. Skriftlig prøve I den skriftlige prøve testes kandidatens kunnskap om de ulike kompetanseelementene som inngår i faget prosjektledelse, og som er allment vurdert som relevante kompetanseelementer. Oppgavene er forskjellig på de fire nivåene, og gjenspeiler at kravene til kompetanse er forskjellige. Første assessor evaluering Etter den skriftlige prøven har assessorene kandidatens egenvurdering, referansepersonenes utsagn om kandidaten, resultatet av den skriftlige prøven. På dette stadiet i sertifiseringsprosessen har assessorene dannet seg et foreløpig bilde av kandidatens kvalifikasjoner som prosjektleder. De som åpenbart ikke fyller IPMAs krav til kompetanse får melding om dette. For D- kandidatene er dette det avsluttende trinnet. Workshop/case/ prosjektledelsesrapport Dette trinnet er forskjellig på de ulike nivåene. Felles for alle trinnene er at kandidatens ledelsesatferd, og evne til å tilpasse sin atferd til situasjonen er vesentlig. Muntlig eksaminering Under eksamineringen tar assessorene opp sider ved kandidatens kompetanse som prosjektleder, som trenger en grundigere evaluering. Andre assessorevaluering Etter den muntlige eksamineringen har assessorene grunnlaget for å avgjøre om kandidatens erfaring og evne til å lede prosjekter tilfredsstiller IPMA s krav på det valgte sertifiseringsnivå. Evalueringen utføres av sertifiserte og godkjente assessorer. Lykke til videre som sertifisert prosjektleder 16 Prosjektledelse nr

17

18 IPMA Sertifiseringskalender høsten 2010 Nivå A Påmeldingsfrist Introduksjonsseminar SøknadmedCVogegenvurdering Skriftligprøve Assessorvurdering 360ºfeedbackpåatferd Innleveringavcaserapport Sparringsesjonmedenvirksomhet Muntligeksaminering Nivå B Høstetn2010 Påmeldingsfrist Introduksjonsseminar SøknadmedCVogegenvurdering Skriftligprøve Assessorvurdering Innleveringavprosjektledelsesrapport Muntligeksaminering Assessorvurdering Nivå C Høsetn2010 Påmeldingsfrist Introduksjonsseminar SøknadmedCVogegenvurdering Skriftligprøve Assessorvurdering Workshop Muntligeksaminering Assessorvurdering Nivå D Høsetn2010 Påmeldingsfrist Introduksjonsseminar SøknadmedCVogegenvurdering Skriftligprøve Assessorvurdering 26.september 26.oktober 07.desember 09.desember 13.januar 25.januar 21.februar 22.mars 22.mars 01.september 09.september 01.oktober 07.oktober 28.oktober 26.november 09.desemberog10.desember 20.desember 01.september 09.september 01.oktober 07.oktober 28.oktober 18.november 19.november 07.desember 01.september 09.september 01.oktober 07.oktober 28.oktober 18 Prosjektledelse nr

19 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Del 6 Prosjektlederens 10 bud problemet, og ta det opp med den som det profesjonelt er riktig å snakke med. Husk, din jobb er å løse problemer, ikke å skape dem. Ikke la deg stoppe av din egen feighet, selv om det kan noen ganger være veldig vanskelig og det krever mot å si i fra. Ærlighet, vil alltid lønne seg i det lange løp. Ikke minst ovenfor deg selv. For selv om omgivelsene ikke alltid vil belønne deg, så vil du selv kunne si at du gjorde det du mente var det riktige. Det kan du leve lenge på. Det å lede og å gjennomføre et prosjekt på en god måte, er vanskelig. Det er et utall av parametere som vil styre prosjektets utfall, mange hensyn og vurderinger som må tas og ikke minst vanskelige avgjørelser må besluttes. Ingen vil klare å tenke på alt på en gang, ingen vil klare å ta hensyn til alt samtidig, selv i et lite prosjekt. Av Timm Sanders, Avenir Vår dyktige og engasjerte prosjektleder, vil om han skal ta hensyn til alt - prøve å bli perfekt, få større utfordringer en han strengt tatt behøver å oppleve. Jeg vil derfor stoppe litt opp i min artikkelserie, nettopp for å kort belyse det jeg mener er det vår prosjektleder først å fremst må ha i tankene når han har påtatt seg rollen. Alt dreier seg om gjennomføringsevne og det jeg vil kalle gjennomføringskraft. Med disse uttrykkene tenker jeg på kombinasjonen av kompetanse, erfaring, vilje, motivasjon og egnethet. Selv om alle disse parametere er positivt til stede, så er det viktig å ha noen kjøreregler for klarere å kunne fremstå som en god leder. Jeg mener også at en god leder skal kommunisere de kjørereglene han tror på til prosjektgruppen og/eventuelt andre interessenter. Dette for å kunne få en enhetlig forståelse på hva han ønsker å få til og å tilstrebe en forutsigbarhet på kulturen i prosjektet. Ha mål og resultatbevissthet, - tenk gevinster. Som vi har nevnt mange ganger før i denne artikkelserien, noe av det viktigste og første prosjektlederen må ha klarhet i er hvor han skal og hva er målet og hensikten med den jobben som skal gjennomføres. Tenk SMARTE mål. Dette betyr at målene skal være: Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tidsavgrensede og Engasjerende. Videre er det viktig at du hele tiden har en sterk bevissthet på å oppnå kontinuerlige resultater. Intet kan være mer frustrerende for en prosjekteier om prosjektet ikke viser resultater, eller det ikke synes at prosjektet er på vei mot en leveranse. Bevis at du kontinuerlig klarer å forsvare den investeringen som er lagt i prosjektet. Tenk på hva du vil oppnå i forhold til den investeringen som er gjort (penger, arbeid, tid, energi). Tenk gevinster. Dette vil også kunne ha den effekt at du vil oppnå et sterkere eierskap fra prosjekteier, en av nøkkelkriteriene for å lykkes. Ærlighet, - si i fra i tide. Problemer går svært sjelden over av seg selv. Ikke tro at du lurer dine omgivelser med å prøve å dekke over et eskalerende problem. Det vil med stor sannsynlighet ende opp med at du lurer deg selv og at det er du som sitter igjen med svarteper. Dette betyr selvfølgelig ikke at du skal krisemaksimere alt som oppstår, men det betyr at du skal ha en profesjonell tilnærming til prosjektgruppen, eiere og andre interessenter i forhold til de utfordringer du har. Med andre ord, ta utfordringene ved roten og med en gang. Ser du en utfordring du ikke klarer å løse, tenk prosjektorganisasjon eller hierarki. Se ann Synlighet, - vise engasjement, ikke detaljstyre. En leder skal synes! Det gjelder spesielt prosjektledere, som ofte har en svært operativ rolle. Vis at du bryr deg. Vær bevisst på din kommunikasjon, vær klar, støttende og inspirerende. Ha mot til å deligere og å sette krav, tør å overlate ansvar til andre i prosjektgruppen. Dette vil gi hver enkelt i prosjektet større delaktighet og skape et bedre eierskap. Fokuser på de større linjene, fokuser på å trekke alle interessenter (eiere, styringsgruppe, deltagere, kunde etc.) til prosjektet mot samme mål. Beslutninger, - ta tak i beslutningene tidlig. Igjen, du er ansatt i prosjektet som leder, det betyr at du må lede. Dette betyr at du må ta beslutninger, hele tiden. Det verste du kan gjøre, er å la prosjektet skure og gå. Det gjelder det samme her som under punkt 2. Ta tak i beslutningene så tidlig som mulig. Om du ikke kan beslutte, start i det minste utredningen slik at du får et beslutningsunderlag så raskt som mulig. Det er svært uheldig om du blir oppfattet som at du lider av beslutningsvegring. Det vil skape uro, tvil om handlekraft og tvil om deg som den rette lederen. Dog, en må også ha en edruelighet i forhold hvor tidlig en skal beslutte. Tenk beslutningsgrunnlag, situasjon, konsekvens og måloppnåelse. Her vil det også være snakk om mot. Det å være leder betyr også et du vil være mer synlig og eksponert i forhold til de feil som blir gjort. Og du vil før eller siden ta feil beslutninger. Det er en del av å være menneske. Spørsmålet vil være om Påmelding haster! Se Prosjektledelse nr

20 hva du har lært og hvordan du kommer deg videre. Se også punkt 2. Dokumenter prosjektet, - viktige beslutninger, si i fra om uenighet. Det er svært viktig at prosjektet blir dokumentert, og da spesielt de beslutninger som blir foretatt. Dessverre vil ikke alle prosjekter gå som forventet, og det vil gå mot konflikt. Konflikten kan oppstå internt i prosjektet, mot kunde, leverandør etc. Konsekvensen er uansett ubehagelig og kan gjøre stor skade. Beskyldninger vil komme og resultatet kan bli enda verre enn de meste negative prognoser, vennskap og lange partnerskap kan ødelegges for lang tid. Det å føre gode og saklige problemløsende samtaler er vanskelig om en ikke har fakta å forholde seg til. Det å gå uker, måneder eller lenger tilbake i tid for å finne fakta rundt en beslutning, er i praksis umulig om du ikke har dokumentert hva som har skjedd. Så dokumenter! Bruk Excel, Word, tabeller, mail, prosjektdagbok.., hva du bruker spiller ikke så stor rolle, så lenge du dokumenter ryddig og korrekt. Er du uenig i en beslutning, så si i fra. Det skal gjøres, og det er din plikt som leder. Dette betyr ikke at du ikke skal følge en beslutning fra din overordnede, styringsgruppe eller prosjekteier selv om du er uenig. Det betyr at du har en plikt med å komme med løsningsforslag eller innsigelser du føler er bedre eller mer fornuftige i forhold til beslutning gitt av overordnede. Er en beslutning tatt, selv om du er uenig, så må du følge den (jeg snakker ikke om etiske problemstillinger her). Men i beslutningsdokumentasjonen er det viktig at din uenighet kommer frem. Eksempel på det kan være at prosjekteier (eller kunde, styringsgruppe etc.) sier at du skal ha en aktivitet ferdig i løpet av 1 uke. Du mener at du trenger 2 uker. Du blir tvunget til å prøve på 1 uke. Viktig å få med din uenighet her, slik at du ikke får skylden om det ikke gikk. Skjerm prosjektet, - skap ro og trygghet. Få ting er mer frustrerende for prosjektdeltagere enn om kunde, eiere eller andre kommer og forstyrrer i den jobben som skal utføres. Mål kan bli uklare, tider flyttes og forventet leveranse kan umerkelig endres uten at prosjektlederen er klar over hva som skjer. Om teamet sitter tett opp mot leveransemottaker, kan lojalitetsbånd knyttes mellom kunde og leverandør som direkte påvirker leveransen. En utvikler kan for eksempel finne det vanskelig å si nei til en oppgave eller tjeneste en kunde spør om. Du som prosjektleder må lage klare kommunikasjonskanaler og regler. Prosjektteamet må ha en forutsigbarhet i forhold til leveranse og et arbeidsmiljø som fremmer leveransen. Roller / Myndighet (RACI), - finn ansvaret. Finn og fordel ansvar og oppgaver. RACI modellen er et godt verktøy i så måte. RACI er en ansvarsmatrise som forteller hvordan de respektive interessentene i et prosjekt skal forholde seg. RACI beskriver hvem som er Responsible (hvem som fysisk gjør jobben), Accountable (hvem som har det endelige ansvaret - ja/nei/veto), Consulted (hvem som må gi innspill, tilbakemeldinger og bidrag), Informed (den som trenger å vite om beslutninger etc.). Om du lager denne matrisen på en god måte, vil det ikke være stor tvil om hvem som skal gjøre hva og hvem som har ansvaret i forhold til beslutning og en aktivitet. RACI vil dermed også fjerne misforståelser som kan forstyrre prosjektgjennomføringen. Vær deg selv, - spill på de gode sider, tilpass deg. Det kan dessverre være altfor lett å fokusere på det en ikke kan, kontra det en er god på. Det er veldig få mennesker her i verden som er gode på alt (selv om det er et betydelig antall som prøver å gi inntrykk av akkurat det). En av fordelene med å være prosjektleder, er at en del av jobben din er å finne (eller 20 Prosjektledelse nr

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første 1. Introduksjon til prosjektledelse Innledning "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første repeatedly do. menneskene på jorden ønsket å gjøre en endring Excellence, then, i livene sine,

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Styrets beretning for 2013 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Freningen har hatt følgende styre i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - HØSTEN 2010

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - HØSTEN 2010 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Styrets beretning for 2011

Styrets beretning for 2011 Styrets beretning for 2011 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Følgende styre har fungert i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Dokumentér din kompetanse som prosjektleder!

Dokumentér din kompetanse som prosjektleder! IPMA Sertifisering V å r e n 2 0 0 5 Dokumentér din kompetanse som prosjektleder! - sertifisering etter IPMA s internasjonale standarder 1 IPMA s sertifiseringsordning i 4 nivåer Norsk Forening for Prosjektledelse

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Bli en bedre prosjektleder

Bli en bedre prosjektleder The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

KOMPETANSEHEVING MED HELSEFAGSKOLEUTDANNING

KOMPETANSEHEVING MED HELSEFAGSKOLEUTDANNING KOMPETANSEHEVING MED HELSEFAGSKOLEUTDANNING Helse- og oppvekstkonferanse Bergen Prosjektforum UiO 05.03.2014 PROSJEKTFORUM Kilde: oslo.kommune.no VI SKAL PRESENTERE: Problemstilling Metode og utvalg Teoretiske

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

EVRY Project Excellence

EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence - styrket kvalitet bedre presisjon EVRY er Norges største IT-selskap og står bak noen av de største og mest komplekse IT-prosjektene i landet. Vi leverer

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Bli en bedre prosjektleder med IPMA sertifisering! IPMA SERTIFISERING - VÅREN med kompetansebygging. CBN IPMA Certification Body Norway

Bli en bedre prosjektleder med IPMA sertifisering! IPMA SERTIFISERING - VÅREN med kompetansebygging. CBN IPMA Certification Body Norway The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Velkommen til bedriftspresentasjon

Velkommen til bedriftspresentasjon Velkommen til bedriftspresentasjon POSTEN OG BRING Katrine Førland Posten Norge, Konsernstab HR Fagsjef Rekruttering Agenda Posten Norge AS Reisen frem til i dag Målet Veien videre Våre stillinger og rekrutteringsprosess

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

MANIFESTASJON 2013. Senior Programleder Steinar Gynnild Faveo Prosjektledelse AS

MANIFESTASJON 2013. Senior Programleder Steinar Gynnild Faveo Prosjektledelse AS MANIFESTASJON 2013 Senior Programleder Steinar Gynnild Faveo Prosjektledelse AS Observasjon av effekter av ledelse og kultur, kommunikasjon og konflikter i bygge- og anleggsbransjen Om det å observere

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer