Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse"

Transkript

1 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2015 Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! - sertifisering etter IPMAs internasjonale standarder med 4 sertifiseringsnivåer Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse Norwegian Norsk Forening Association for Prosjektledelse of Project Management Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 IPMAs sertifiseringsordning i 4 nivåer Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) tilknyttet Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, sertifiserer prosjektledere i henhold til prosedyrer og innhold, som er utviklet og validert av IPMA International Project Management Association. Sertifiseringen skjer i henhold til EN ISO Som sertifisert prosjektleder vil du Norsk ha grunnlag en internasjonalt for kompetanseevaluering anerkjent dokumentasjon på din kompetanse. Denne publikasjonen omfatter retningslinjer og skjemaer for evaluering av kompetanse i prosjektledelse. Den danner basis for sertifisering av prosjektledere i henhold til International Project Management Associations (IPMA s) sertifiseringsordning. Den kan også anvendes for egenvurdering av kompetanse som forberedelse til kompetansebygging eller som ledd i en samlet prosess i virksomheten til videreutvikling av medarbeidernes kompetanse i Det samlede programmet prosjektledelse omfatter 4 nivåer: Som indikert i illustrasjonen på forsiden krever kompetanse i prosjektledelse en kombinasjon av ledelsesatferd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. En nyansert evaluering av prosjektledelseskompetansen oppnås ved å gjennomføre en egenvurdering innen hvert av de tre kompetanseområdene: Erfaringsanvendelse Først utarbeides en beskrivelse av egen erfaringsanvendelse med kort karakteristikk av egne prosjekter og egen prosjektledelse, samt spesifisering av viktige erfaringer høstet ved å lede prosjekter. Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Metodeanvendelse Som neste trinn foretas en vurdering av egne metodeanvendelser, hvor metode oppfattes i en bred betydning og omfatter både tankegang, modeller, prosesser, prosedyrer og verktøy. Metodeanvendelse karakteriseres på en 10 trinns skala for både kunnskap og erfaring innen 34 utvalgte elementer ved prosjektledelse. Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Som tredje trinn foretas vurdering av egen ledelsesatferd på en 10 trinns skala. Vurderingen skjer i forhold til 10 former for utvist atferd, som er essensielle for effektiv prosjektledelse, og som avspeiler både personlige holdninger og det inntrykk andre får av utvist atferd De nevnte kompetanseområder overlapper hverandre i en viss grad. Således er evnen til å kombinere de tre kompetanseområder en forutsetning for å oppnå et godt resultat som prosjektleder. Nivå C: Sertifisert prosjektleder Verktøy til kompetansevurdering På alle nivåer i sertifiseringsordningen benyttes kompendiet, alternativt Competencies in Project Management for Scandinavia, som gir oversikt over kompetanseområder for ledelse av prosjekter, og som også kandidaten benytter til egenvurdering av sin kompetanse. Kompetanse i prosjektledelse Ved kompetansevurdering skilles det mellom 3 grunnleggende kompetanseområder: ledelsesatferd, prosjektledererfaring og metodekompetanse. Kvalifisert Norsk grunnlag prosjektledelse betinger at alle tre områder er dekket for kompetanseevaluering og at det er synergi mellom de tre typer kompetanse. Dette avspeiles også i sertifiseringsordningens logo: National Competence Baseline Erfaringsanvendelse Metodeanvendelse Nivå D: Sertifisert i prosjektledelse Norsk Forening for Prosjektledelse Formålet med nivådelingen er bl.a. å differensiere på kompetansekrav, samt underbygge målrettet kompetanseutvikling og karrierevei innen prosjektledelse. Dette er en støtte både for den enkelte prosjektleder og for virksomheter hvor prosjektledelse er en stadig viktigere kompetanse. Sertifisering på ett nivå forutsetter ikke at prosjektlederen har gjennomgått de underliggende sertifiseringsnivåene. I Norge tilbys IPMA sertifisering på alle nivåene (D, C, B og A). På nivå D er det primært kandidatens kunnskap som evalueres. Grafi sk produksjon: sk.no er på 167 sider. Skjemaer for egenvurdering foreligger i elektronisk form. Kompendiet kan også anvendes til intern evaluering og kompetansebygging i en organisasjon. Utbredelse av IPMA sertifiseringen IPMA International Project Management Association, er en paraplyorganisasjon for prosjektlederforeninger over hele verden. På nivåene C og B er det kandidatens kompetanse til å lede prosjekt som evalueres. Herunder evalueres kandidatens evne til å anvende kunnskap og erfaring på en hensiktsmessig måte. På nivå A er det kandidatens kompetanse til å lede en virksomhets prosjektprogram/prosjektfortefølge som evalueres. På alle nivåer foretas det periodisk re-sertifisering. Prosjektleder sender inn en orientering om hvordan kompetansen i prosjektledelse er vedlikeholdt og videreutviklet. Nivåene C, B og A er delt i 2 hovedtrinn. Bedømmelse av kandidatene foretas av to kompetente assessorer etter hvert hovedtrinn i henhold til gitte prosedyrer og evalueringsmetoder. For sertifisering på engelsk: Kontakt CBN. Se side 12. Det samlede antall IPMA-sertifiserte ved utgangen av 2013 er

3 Norsk Forening for Prosjektledelse Norsk Forening for Prosjektledelse Sertifisering gir kompetanseløft og økt selvinnsikt Gjennom sertifiseringen får kandidaten dokumentert sin kompetanse i prosjektledelse, samt får støtte til å videreutvikle sin kompetanse, og dermed bli en enda bedre prosjektleder. Sertifiseringen gir fordeler både for virksomheten og den enkelte prosjektleder. Prosjektledere som gjennomgår en sertifisering får i tillegg til en dokumentasjon av sin kompetanse, også vist evne og vilje til en ekstra innsats. For virksomheten:»»dokumenterer overfor markedet at organisasjonen har kvalifiserte prosjektledere»»stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en stadig høyning av kompetansenivået»»synliggjør karriereveien for prosjektledere i organisasjonen»»gir et middel til å sikre at prosjektledelsen ligger i kvalifiserte hender også ved nyansettelse av prosjektledere For prosjektlederen:»»dokumenterer kunnskap og erfaring»»høyner kompetansenivået, idet deltagelse i sertifiseringsprosessen i seg selv gir nyttig læring»»gir feedback på områder hvor ytterligere læring vil være nyttig»»gir struktur til den personlige utviklingen som prosjektleder Denne publikasjonen omfatter retningslinjer og skjemaer for evaluering av kompetanse i prosjektledelse, og danner basis for IPMA sertifisering av prosjektledere. Boken kan kjøpes separat. Etter påmelding til sertifisering får kandidaten tilsendt Kompetanse i prosjektledelse. Norsk grunnlag for kompetanseevaluering ne publikasjonen omfatter retningslinjer og skjemaer for evaluering av kompetanse i jektledelse. Den danner basis for sertifisering av prosjektledere i henhold til International ect Management Associations (IPMA s) sertifiseringsordning. Den kan også anvendes egenvurdering av kompetanse som forberedelse til kompetansebygging eller som ledd samlet prosess i virksomheten til videreutvikling av medarbeidernes kompetanse i jektledelse indikert i illustrasjonen på forsiden krever kompetanse i prosjektledelse en kombinasjon edelsesatferd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. En nyansert evaluering av jektledelseskompetansen oppnås ved å gjennomføre en egenvurdering innen hvert av de ompetanseområdene: Erfaringsanvendelse Først utarbeides en beskrivelse av egen erfaringsanvendelse med kort karakteristikk av egne prosjekter og egen prosjektledelse, samt spesifisering av viktige erfaringer høstet ved å lede prosjekter. Metodeanvendelse Som neste trinn foretas en vurdering av egne metodeanvendelser, hvor metode oppfattes i en bred betydning og omfatter både tankegang, modeller, prosesser, prosedyrer og verktøy. Metodeanvendelse karakteriseres på en 10 trinns skala for både kunnskap og erfaring innen 34 utvalgte elementer ved prosjektledelse. Som tredje trinn foretas vurdering av egen ledelsesatferd på en 10 trinns skala. Vurderingen skjer i forhold til 10 former for utvist atferd, som er essensielle for effektiv prosjektledelse, og som avspeiler både personlige holdninger og det inntrykk andre får av utvist atferd evnte kompetanseområder overlapper hverandre i en viss grad. Således er evnen til mbinere de tre kompetanseområder en forutsetning for å oppnå et godt resultat som jektleder. Kompetanse i prosjektledelse Norsk grunnlag for kompetanseevaluering Denne publikasjonen omfatter retningslinjer og skjemaer for evaluering av kompetanse i prosjektledelse. Den danner basis for sertifisering av prosjektledere Norsk i henhold til grunnlag International Project Management Associations (IPMA s) sertifiseringsordning. Den kan også anvendes for egenvurdering av kompetanse som forberedelse til kompetansebygging for kompetanseevaluering eller som ledd i en samlet prosess i virksomheten til videreutvikling av medarbeidernes kompetanse i prosjektledelse Som indikert i illustrasjonen på forsiden krever kompetanse National i prosjektledelse Competence en kombinasjon Baseline av ledelsesatferd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. En nyansert evaluering av prosjektledelseskompetansen oppnås ved å gjennomføre en egenvurdering innen hvert av de tre kompetanseområdene: Erfaringsanvendelse Først utarbeides en beskrivelse av egen erfaringsanvendelse med kort karakteristikk av egne prosjekter og egen prosjektledelse, samt spesifisering av viktige erfaringer høstet ved å lede prosjekter. Metodeanvendelse Metodeanvendelse Som neste trinn foretas en vurdering av egne metodeanvendelser, hvor metode oppfattes i en bred betydning og omfatter både tankegang, modeller, prosesser, prosedyrer og verktøy. Metodeanvendelse karakteriseres på en 10 trinns skala for både kunnskap og erfaring innen 34 utvalgte elementer ved prosjektledelse. Som tredje trinn foretas vurdering av egen ledelsesatferd på en 10 trinns skala. Vurderingen skjer i forhold til 10 former for utvist atferd, som er essensielle for effektiv prosjektledelse, og som avspeiler både personlige holdninger og det inntrykk andre får av utvist atferd Erfaringsanvendelsanvendelse Metode- De nevnte kompetanseområder overlapper hverandre i en viss grad. Således er evnen til å kombinere de tre kompetanseområder en forutsetning for å oppnå et godt resultat som prosjektleder. Grafisk produksjon: Grafisk produksjon: Kompetanse i prosjektledelse Norsk grunnlag for kompetanseevaluering National Competence Baseline Erfaringsanvendelse Brukere av IPMA sertifiseringen IPMA sertifiseringen i Norge ble startet opp høsten Prosjektledere fra nærmere 200 bedrifter i Norge har sertifisert seg i henhold til IPMA s sertifiseringssystem. Blant andre har følgende organisasjoner sertifisert prosjektledere etter denne ordningen»»tietoenator AS»»Holte Consulting AS»»DnB NOR IT AS»»Dovre International AS»»Eidsiva Energi»»Ericsson AS»»ErgoGroup»»Hydro Production Partner»»IFS Norge AS»»Kværner Group»»Skattedirektoratet»»Sykehuset i Vestfold HF»»Direktoratet for Naturforvaltning»»Visma Consulting AS»»Simrad Optronics AS»»Sandefjord kommune»»kongsberg Defence & Aerospace AS»»Rail-X AS»»Jernbaneverket Utbygging»»Politiets data- og materialtjeneste»»norske Skogindustrier ASA»»Capgemini Norge AS»»Byggpro AS»»FMC Kongsberg Subsea»»Sarpsborg kommune»»hydro Aluminium»»Kollektivtransportsproduksjonen AS Åpne orienteringsmøter I Oslo er det orienteringsmøte kl Det vil bli åpne orienteringsmøter på flere steder i landet. Disse vil bli bekjentgjort på NFPs websider www. prosjektledelse.org. Påmelding skjer på de samme websider. Det er også mulig å bestille orienteringsmøter på web. 3

4 Uttalelser fra sertifiserte prosjektledere i Norge Skattedirektoratet Per Olav Stenseth, Prosjektleder En dyktig prosjektleder er ofte det som skiller mellom suksess og manglende sådan i kritiske prosjekt. Dette innebærer bl.a. forståelse for og evne til å avgjøre hvilke oppgaver som ligger innenfor prosjektleders eget avgjørelsesrom, og hva som bør eller skal tas opp i overordnet forum. Prosjektledere må være i stand til å vurdere situasjoner i forhold til egne eller andres erfaringer, ha et indre kompass som viser om man er på rett vei, og en referanseramme for mulige veivalg fremover mot målet. I Skattedirektoratet har vi funnet IPMA-sertifisering som en svært hensiktsmessig metode for å verifisere og dokumentere disse nødvendige kompetanseområdene. IPMA-sertifisering gir den enkelte prosjektleder en sjekkliste for hvilke kompetanseområder som er nødvendige, dokumenterer faktisk erfaring og utøvelse av prosjektlederoppgaver. Det at sertifiseringen er inndelt i fire nivåer gir rom for mer presis plassering mot hvor en prosjektleder er i karrieren, og en mulighet for å vise progresjon over tid ved å ta flere og mer krevende sertifiseringer. For oss har bruken av IPMA-sertifiseringer falt meget godt ut. Sparebank 1 Gruppen AS Fredrik Angell Prosjektleder Jeg ble introdusert for IPMA av en sertifisert Senior Prosjektleder. Styrken med IPMA er grundighet og helhet jeg er tilført verdifull kompetanse som prosjektleder innen samarbeid og ledelse, praktisk anvendelse av kompetanse og fagkunnskap. IPMA assessorene ga meg konstruktive tilbakemeldinger på mine styrker og svakheter. Sertifiseringen har gjort meg til en tryggere og mer kompetent prosjektleder som gjør meg bedre rustet til å kjøre de tyngre prosjektene som krever profesjonell gjennomføring. Jeg tilfører min arbeidsgiver og prosjekter ny verdi og øker min anvendelighet. Norsk Forening for Prosjektledelse tilbyr en rekke kurs, seminarer og sertifiseringer som jeg har nytte av. Skal du velge et profesjonelt sertifiseringsprogram velg IPMA! Sandefjord kommune Bjørn Larsen, Prosjektleder I offentlig sektor pågår utallige prosjekt. Det som kjennetegner offentlig sektor er god kunnskap innenfor linjeledelse, men svært begrenset kunnskap innenfor prosjektledelse. Før IPMA-sertifiseringen hadde jeg i mange år vært involvert i prosjektarbeid. Jeg hadde lest en del litteratur, gått noen kurs og praktisert prosjektledelse så godt jeg kunne i de prosjektene jeg ledet. Likevel følte jeg at jeg burde sette erfaringene og teorikunnskapen i et system for meg selv. Jeg hadde hørt mye bra om IPMA-sertifiseringen. Jeg meldte meg på og gjennomførte en krevende og selvransakende sertifisering. Utbyttet har vært svært bra. Jeg opplever å ha vokst som prosjektleder, fått selvtillit, og ikke minst fått dokumentert mine kunnskaper på en god måte. I ettertid har jeg fått anledning til å være sparringpartner for to nye kandidater fra vår organisasjon og det er ingen tvil om at organisasjonen har fått stor nytte av den kunnskapen sertifiseringen har gitt. 4

5 Nivå D Sertifisert i prosjektledelse For å bli sertifisert på nivå D kreves at kandidaten innehar, og er i stand til å anvende, kunnskap om prosjektledelse som spenner over et vidt spekter av metoder og former for utvist atferd, til anvendelse av kunnskapen som prosjektdeltaker. Kompetanseelementer Prosjektledererfaring Det kreves ikke praktisk erfaring fra ledelse av prosjekter. Metodekompetanse Har kunnskap om og kan anvende metoder og verktøy til løpende prosjektoppgaver. Dette gjelder de 4 kompetanseområder:»»planlegge og evaluere prosjektledelse»»organisere prosjektets ledelsesfaser»»utføre overordnet prosjektledelse»»utføre løpende prosjektledelse Har innsikt i de former for atferd som det er hensiktsmessig å utvise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, framdrift og samarbeid i prosjekter:»»integrere prosjektprosessen»»påvirke prosjektframdriften»»stimulere prosjektsamarbeidet Sertifiseringsforløpet Sertifiseringsprosessen består av:»»trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad»»trinn 2: Skriftlig prøve og vurdering Bedømmelsen foretas av minst to assessorer basert på CV, egenvurdering og eksamen. Som ledd i sertifiseringsprosessen mottar deltagerne boken på forhånd. Sertifiseringsprosedyre for nivå D Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg. Introduksjonsseminar Oslo, 12. februar Kl Gjennomgang av sertifiseringsprosessen, kandidatens arbeidsoppgaver og veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse. Utarbeide egenvurdering, CV og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og atferdskompetanse. Innsats ca. ett ukeverk. Innleveringsfrist 09. april Trinn 2: Skriftlig prøve og evaluering Skriftlig prøve 16. april 2015 kl Ingen hjelpemidler. Assessorevaluering Informasjon om utfallet innen 12. mai Sertifikatet ettersendes - Gyldighet 5 år Resertifisering Ajourført egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifisering på nivå C eller B. Utstedelse av sertifikat 07. juli

6 Nivå C Sertifisert prosjektleder For å bli sertifisert på nivå C kreves det at kandidaten er kompetent til å lede mindre komplekse prosjekter, og assistere prosjektleder i komplekse prosjekter innen alle områder som omfatter ledelse av prosjekter. Herunder inngår å kunne lede en større gruppe av prosjektdeltakere, og/eller fungere som leder av en delprosjektgruppe i et komplekst prosjekt. Kompetanseelementer Prosjektledererfaring Sertifisering på nivå C krever minst 36 måneders erfaring som prosjektleder, med en kompleksitets-grad på minst 2 (Kompleksitetsgraden er definert i boken ). Erfaringene som beskrives bør høyst gå 6 år tilbake i tid, men kan utvides til 9 år om særlige forhold gjør seg gjeldende. Prosjektledelse må være gjennomført med ansvar for alle ledelsesområder, og man må ha oppnådd gode resultater. Kandidaten må videre ha erfaring fra ledelse av alle prosjektfaser - fra idé til resultatet er innarbeidet. Metodekompetanse Har forståelse for, og kan anvende, et spekter av metoder og verktøy. Har praktisert hver av disse i samspill med andre, og i flere prosjekter, men mindre komplekse situasjoner, innen de fem kompetanse-områder på metodesiden: Sertifiseringsforløpet Sertifiseringsprosessen består av fire trinn:»»trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad»»trinn 2: Skriftlig prøve og første vurdering»»trinn 3: Planleggingsseminar (Workshop)»»Trinn 4: Eksaminering og evaluering Første bedømmelsen foretas av to assessorer etter den skriftlige prøven og er basert på CV, egenvurdering og prøven. Den andre bedømmelsen foretas etter planleggingssesjonen og eksamineringen. Viser det seg under egenvurderingen at kandidatens kompetanse svarer bedre til nivå B, kan kandidaten skifte over til dette nivået mot at kandidaten går opp til skriftlig eksamen på dette nivået. Tilsvarende kan kandidaten skifte til D-nivået. Under sertifiseringsforløpet kan kandidaten utsette videre deltagelse i prosessen én gang i et halvt år mot å betale et administrasjonsgebyr. Ytterligere utsettelse krever ny påmelding.»»planlegge og evaluere prosjektledelse»»organisere prosjektets ledelsesfaser»»utføre overordnet prosjektledelse»»utføre løpende prosjektledelse»»kjennskap til å lede virksomhetens prosjektprosesser Har innsikt i de former for atferd som det er hensiktsmessig å vise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, framdrift og samarbeid i prosjekter også under delvis vanskelige vilkår:»»integrere prosjektprosessen»»påvirke prosjektframdriften» Stimulere prosjektsamarbeidet 6

7 Sertifiseringsprosedyre for nivå C Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg Introduksjonsseminar Oslo, 12. februar Kl Gjennomgang av sertifiseringsprosessen, kandidatens arbeidsoppgaver og veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse. Utarbeide egenvurdering, CV og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjektledererfaring, egenvurdering av metode- og ledelsesatferd. Innsats ca. ett ukeverk. Innleveringsfrist 09. april Trinn 2: Skriftlig prøve og første vurdering Skriftlig prøve 16. april 2015 kl Ingen hjelpemidler. Første assessorvurdering Assessorer bedømmer den skriftlige eksamen, samt egenvurderingen og CV. Beskjed om utfallet innen 12. mai Trinn 4: Eksaminering og evaluering Eksaminering 04. juni 2015 kl Eksamineringen av hver kandidat vil ta ca. 1 time. Tidspunkt for den enkelte kandidat avtales nærmere. Avsluttende assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, planleggingssesjonen så vel som eksamineringen. Informasjon om utfallet innen 26. juni Sertifikat ettersendes Gyldighet 5 år Resertifisering Ajourført egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifisering på nivå B. Utstedelse av sertifikat 07. juli Trinn 3: Planleggingsseminar (Workshop) Workshop 03. juni 2015 kl Deltagerne blir delt i grupper på 4 6 personer. De får et prosjekt case som skal planlegges. Hjelpemidler er tillatt. Resultatene av arbeidet presenteres i plenum, i dialog med assessorene. 7

8 Nivå B Sertifisert senior prosjektleder For å bli sertifisert på nivå B kreves det at kandidaten er kompetent til å lede komplekse prosjekter. Kandidaten må kunne lede et prosjekt med mange sammenhengende delsystemer/elementer og relasjoner, med flere virksomheter og/eller organisasjoner og med multidisipline prosjektmiljøer. Kompetanseelementer Prosjektledererfaring Sertifisering på nivå B krever minst 60 måneders erfaring som prosjektleder. De 60 måneders erfaring bør høyst gå 8 år tilbake i tid, men kan utvides til 12 år om særlige forhold gjør seg gjeldende. Prosjektledelse må være gjennomført med ansvar for alle ledelsesområder, og man må ha oppnådd gode resultater. Kandidaten må videre ha erfaring fra ledelse av alle prosjektfaser - fra idé til resultatet er innarbeidet. Metodekompetanse Kandidaten må ha solid forståelse for, og kan anvende, flere varianter av metoder og verktøy i komplekse situasjoner, herunder vurdere og kombinere varianter, innen de fem kompetanseområder på metodesiden: Sertifiseringsforløpet Sertifiseringsprosessen består av fire trinn:»»trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad»»trinn 2: Skriftlig prøve og første vurdering»»trinn 3: Utarbeidelse av prosjektrapport»»trinn 4: Eksaminering og evaluering Bedømmelsen foretas av to assessorer hvorav en skal ha erfaring fra kandidatens bransje. Første bedømmelsen foretas baseres på CV, egenvurdering og skriftlig eksamen. Den andre bedømmelsen foretas etter at prosjektrapporten og eksamineringen er evaluert. Viser det seg under egenvurderingen at kandidatens kompetanse svarer bedre til nivå C, kan kandidaten melde overgang til dette nivået i samme runde. Under sertifiseringsforløpet kan kandidaten utsette videre deltagelse i prosessen én gang i et halvt år mot å betale et administrasjonsgebyr. Ytterligere utsettelse krever ny påmelding.»»planlegge og evaluere prosjektledelse»»organisere prosjektets ledelsesfaser»»utføre overordnet prosjektledelse»»utføre løpende prosjektledelse»»kjennskap til å lede virksomhetens prosjektprosesser Har innsikt i, og utviser ofte, på flere måter en hensiktsmessig ledelsesatferd, selv under vanskelige vilkår med motstand. Kandidaten må videre ha reflektert over egen atferd og foretatt forbedringer. Dette gjelder ledelsesatferd som fremmer prosjektet på tre måter:»»integrere prosjektprosessen»»påvirke prosjektframdriften»»stimulere prosjektsamarbeidet 8

9 Sertifiseringsprosedyre for nivå B Trinn 1 Egenvurdering, CV og søknad Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg Introduksjonsseminar Oslo, 12. februar Kl Gjennomgang av sertifiseringsprosessen, kandidatens arbeidsoppgaver og veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse. Utarbeide egenvurdering, CV og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjektledererfaring, egenvurdering av metode- og ledelsesatferd. Innsats ca. ett ukeverk. Innleveringsfrist 09. april Trinn 2 Skriftlig prøve og første vurdering Skriftlig prøve 16. april 2015 kl Ingen hjelpemidler. Første assessorvurdering Assessorer bedømmer egenvurdering, prosjektforslag og den skriftlige prøven. Beskjed om utfallet innen 12. mai Trinn 4 Eksaminering og evaluering Eksaminering 10. og 11. juni 2015 kl Eksamineringen av hver kandidat vil ta ca. 2 timer, hvor både det skriftlige materialet og eksamineringsresultatet vurderes. Tidspunkt for hver kandidat avtales nærmere. Avsluttende assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, prosjektrapporten så vel som eksamineringen. Informasjon om utfallet innen 26. juni Sertifikat ettersendes Gyldighet 5 år. Resertifisering Ajourføring av egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifisering på A-nivået. Utstedelse av sertifikat 07. juli Trinn 3 Utarbeidelse av prosjektledelsesrapport Utarbeide prosjektledelsesrapport Utarbeide prosjektledelsesrapport med beskrivelse av prosjektet, prosjektledelsen, samt vurdering av ledelsesinnsatsen. Arbeidsinnsats ca. ett til to ukeverk, men dette vil være svært individuelt. Innleveringsfrist 22. mai

10 Nivå A Sertifisert prosjektdirektør For å bli sertifisert på nivå A er de overordnede kravene at kandidaten har kompetanse til, og praktisk erfaring fra, å lede virksomhetsprosesser. Dette omfatter to typer situasjoner:»»ledelse av en virksomhets komplekse prosjektportefølje, som omfatter prosjekter av ulik kompleksitet»»ledelse av komplekse prosjektprogrammer, som omfatter ulike prosjektertyper For å fylle disse funksjonene må kandidaten ha kompetanse til, og praktisk erfaring fra, å:»»bidra til strategisk ledelse, inklusive forslag til virksomhetsledelsen»»lede virksomhetens støttefunksjoner for ledelse av prosjekter, prosjektprogrammer, prosjektporteføljer»»lede prosesser for program og prosjektledelse som inkluderer kompetansebygging i virksomheten Videre skal kandidaten være kompetent til overordnet ledelse av prosjekter. Sertifiseringsforløpet Sertifiseringsprosessen består av tre trinn:»»trinn 1: Søknad, CV, egenvurdering og skriftlig prøve, samt assessorenes første evaluering»»trinn 2: En case rapport.»»trinn 3: Samling for evaluering av et virksomhets case, muntlig eksaminering og endelig bedømmelse Bedømmelsen på nivå A foretas av to assessorer den ene med erfaring fra kandidatens bransje Bedømmelsen i trinn1 er basert på CV, egenvurdering, skriftlig prøve, samt referanser. Om kandidaten under utarbeidelse av egenvurderingen finner at kompetansen svarer bedre til kravene på nivå B enn på nivå A, kan kandidaten uten ekstra kostnad melde seg på første runde med sertifisering på nivå B. Sertifisering på nivå A gjennomføres i et samarbeid mellom de danske og svenske søsterorganisasjonene. I utgangspunktet foregår sertifiseringen på engelsk, men den enkelte kandidat kan velge et skandinavisk språk for rapportskriving så vel som for muntlig eksaminering. Etter 5 år gjennomføres re-sertifisering. Se neste side. Kompetansekrav Erfaring Det kreves omfattende erfaring fra ledelse av virksomheters prosjektprosesser minimum 60 månedsverk involvering i led- 10 else av prosjektporteføljer og/eller programmer. Kandidaten skal ha vært:»»leder av komplekse prosjektporteføljer og/eller komplekse programmer i minimum 36 måneder»»involvert i ledelse av komplekse prosjektporteføljer og/eller komplekse programmer og/eller håndtering av prosjektorienterte ledelsesfunksjoner i de resterende måneder opp til 60 måneder De 60 måneders erfaring bør høyst gå 8 år tilbake i tid, men kan utvides til 12 år om særlige forhold gjør seg gjeldende. Program-/porteføljeledelse skal være utført med ansvar for alle ledelsesområder og med et godt resultat. Kandidaten skal også ha minst to års erfaring fra ledelse av prosjekter. Metodekompetanse Kandidaten skal ha en solid og bred forståelse av atskillige metoder/verktøy innen de enkelte del kompetanser under NCB ens metodeelementer, samt evnen til å anvende disse i komplekse situasjoner, herunder å vurdere og velge beste løsning. Dette gjelder følgende seks elementer for ledelse av virksomhetsprosesser:»»karakterisere virksomhetens prosjektprosesser»»håndtere strategiske ledelsesprosesser»»håndtere virksomhetens prosjektledelsesfunksjoner»»håndtere ledelse av prosjektporteføljer»»håndtere ledelse av prosjektprogram»»utvikle profesjonalisme innen prosjektledelse Dette omfatter også følgende kompetanseområder for prosjektledelse:»»planlegge og evaluere prosjektledelse»»håndtere prosjektets ledelsesfaser»»utføre overordnet prosjektledelse Kandidaten bør være bevisst på og ofte utvise en hensiktsmessig ledelsesatferd, også i vanskelige situasjoner. Bør videre reflektere over egen ledelsesatferd og foreta justeringer. Dette omfatter atferd som fremmer prosjekter, porteføljer og programmer på tre måter:»»integrere prosjektprosessen»»påvirke prosjektfremdriften»»stimulere prosjektsamarbeidet

11 Sertifiseringsprosedyre for nivå A Trinn 1 Søknad, CV og egenvurdering Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg. Introduksjonsseminar Oslo, 12. februar Kl Gjennomgang av sertifiseringsprosessen, kandidatenes arbeidsoppgaver, samt veiledning i anvendelse av / Competencies in Project Management. Søknad, CV og egenvurdering Utarbeide søknad, CV og egenvurdering av metode- og atferdskompetanse. Levere caseforslag. Innsats ca. ett ukeverk. Innleveringsfrist 17. april Skriftlig prøve 04. juni 2015 kl Ingen hjelpemidler. Første assessorvurdering Assessorene bedømmer egenvurdering, caseforslag og den skriftlige prøven. Beskjed om utfallet innen 20. juni Trinn 2 Caserapport Utarbeide caserapport Beskrive virksomheten(e) og fire cases om ledelse av virksomhetenes prosjektprosesser. Innsats ca. ett ukeverk. Innleveringsfrist 20. auguat Trinn 3 Case seminar og eksaminering Rapportvurdering Assessorene evaluerer caserapporten sammen med evalueringen fra trinn1. Virksomhetscase 03. september 2015 kl timers behandling av utfordringer i en prosjektbasert virksomhet. Muntlig eksaminering 03. september 2015 kl timers muntlig eksaminering både skriftlig materiale og eksamineringen vurderes. Assessorevaluering Assessorene sammenfatter bedømmelsene av alle Trinnene, inklusiv muntlig eksaminering. Informasjon om utfallet innen 30. september Sertifikat ettersendes Gyldighet 5 år Resertifisering Ajourføring av egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering. Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. Utstedelse av sertifikat 17. oktober Tid og sted vil avhenge av hvor mange kandidater som melder seg på til sertifisering på nivå A. Kontakt CBN. Se side

12 Henvendelser og påmelding IPMA sertifisering Praktiske opplysninger Spørsmål om ordningen kan rettes til Knut M. Heier på telefon / , eller e-post Sertifiseringsavgift Avgiftene for de 4 nivåene er som angitt nedenfor. Medlemmer Ikke medlemmer Nivå D Nivå C Nivå B Nivå A Bedriftsintern sertifisering Bedrifter som ønsker å sertifisere flere av sine prosjektledere samtidig, kan gjøre avtale om dett. Det kan gjøres avtale om tidsplan som tar høyde for kandidatenes arbeidssituasjon. Priser pr. kandidat vil være det samme som for åpne sertifiseringer Underkjent kompetanse Dersom kravene til underliggende nivå er oppfylt kan kandidaten alternativt velge å fortsette på dette nivået. Meldingen fra assessorene vil i så fall inneholde informasjon om dette. Dersom kravene til den skriftlige prøven ikke er oppfylt kan kandidaten velge å ta ny skriftlig prøve, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr Gjelder for nivå C, B og A. Påmelding Påmelding til åpne orienteringsmøter og påmelding til sertifisering skjer til:»»nfp websider eller»»teknas websider De åpne orienteringsmøtene er gratis. Frist for påmelding Frist for påmelding på nivå D, C, B og A: 06. februar Utsettelse Ønsker en kandidat å utsette sin deltakelse i sertifiseringsprosessen til neste sertifiseringsrunde, sender kandidaten beskjed om dette. Kandidaten må selv sørge for ny påmelding. Det påløper da en administrasjonsavgift på kr. 900,-. Resertifisering Vederlaget for resertifisering etter 5 år er kr for nivå D kr for nivå C kr for nivå B kr for nivå A. Avmelding Ved avmelding frem til 1 uke før introduksjonsseminaret refunderes 90% av sertifiseringsavgiften. Ved avmelding frem til 1 uke etter introduksjonsseminaret, refunderes 60% av sertifiseringsavgiften. Produksjon: Dingrafiker Trykk: Follotrykk as

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Inger Marie Hagen Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien Saman om ein betre

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer